Page 1

Mój wymarzony e-podręcznik


E-podręcznik

Tradycyjna książka

Mobilnośd ; możemy trzymad wiele materiałów w jednym miejscu Wzbudzenie zapału u uczniów do pracy

Oryginalnośd ; możliwe sposoby wykorzystania papieru Symbol pamięci

Wysoka technologia i jej zastosowania

Możliwośd zabrania do każdego miejsca bez względu na zasób prądu

Dostępnośd wielu materiałów


Zalety e-podręcznika : W dzisiejszych czasach e-podręcznik może stad się poręczniejszym urządzeniem niż zwykła, papierowa książka. Największą zaletą jest lekkośd i poręcznośd. Podręcznik, który „istnieje naprawdę” waży o wiele więcej niż lekkie urządzenie. Możemy trzymad całą zawartośd ze wszystkich posiadanych książek w jednym miejscu i nie musimy nosid ze sobą ogromnego ciężaru, który nie raz zdarza nam się trzymad na plecach uczęszczając na lekcje do szkoły. Patrząc tym tokiem myślenia otrzymujemy również odciążenie dla naszego kręgosłupa – czyli naszego niezmiernie ważnego zdrowia. Zapewne e-podręczniki bardziej by zaangażowały uczniów do pracy. Młode osoby interesują się nowinkami technologicznymi, tak więc korzystanie na co dzieo z takiego urządzenia mogłoby pomóc w przekonaniu do efektowniejszej nauki. Klawiatura ekranowa pomaga na obecnych tabletach szybciej wpisywad tekst aniżeli pozwala na to pisanie odręczne. Technologia ta również umożliwia szybkie, automatyczne wyszukiwanie fragmentów tekstu, umieszczanie własnych notatek w dowolnych miejscach tekstu jak i szybkie przemieszczanie się między nimi. Tekst może byd również odczytywany przez automatycznego lektora, co jest dużym udogodnieniem dla uczniów – mając słuchawki w uszach i słuchając czytanego tekstu mogą swobodnie patrzed na notatki zamieszczone przez nauczyciela na tablicy czy inne materiały. Dostęp różnorodnych materiałów jest często darmowy do e-book’ów. Tak samo autorskie teksty i artykuły mogą byd pisane pod kątem edukacyjnym, więc wiele książek możemy posiadad za darmo na długi okres czasu.

Wady e-podręcznika : Elektroniczne urządzenie z całą pewnością nie zastąpi oryginalności tradycyjnej, papierowej książki. Możemy w niej wertowad kolejne kartki, mied dwie strony widoczne obok siebie na raz, robid proste notatki na marginesach, wyróżniad tekst kolorami czy robid zakładki, np. zaginając brzeg kartki. Na pewno e-podręcznik będzie powszechny. Książka jest dobrym symbolem pamięci – można posiadad własny egzemplarz, tworzyd indywidualny księgozbiór. Poważną wadą e-podręcznika jest przymus posiadania zasilania. Tradycyjną książkę możemy zabrad ze sobą zawsze i wszędzie, nawet tam, gdzie nie ma dostępu do prądu. Bateria starcza zazwyczaj (jeszcze) na krótki okres czasu.

Moj wymarzony e-podrecznik  

Moj wymarzony e-podrecznik

Moj wymarzony e-podrecznik  

Moj wymarzony e-podrecznik

Advertisement