Page 1

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde

Program Tidspunkt

Aktivitet

16.00-16.10

Velkomst v/ KKR formand Steen Christiansen

16.10-16.30

Opgaven med koordinering af det specialiserede socialområde v/ formand for embedsmandsudvalget Vibeke Abel Introduktion til Rammeaftalen og processen herfor

16.30-17.00

Frederiksberg som case: Hvordan har vi sat retning og taget ansvar for udvikling og styring på det specialiserede socialområde? v/ formand for Socialudvalget, Pernille Høxbro

17.00-17.15

Pause

17.15-17.55

Workshops med drøftelse af temaer i grupper:

17.55-18.00

Det politiske ansvar for udvikling og afvikling af tilbud på det specialiserede socialområde

Hvordan bruger man KKR til sikring af politisk fokus på styring og effektivitet i den enkelte kommune?

Afrunding

KKR hovedstaden: Program til dialogmøde for udvalgsmedlemmer 25/2 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you