Oplæg vibeke abel dialogmøde 25 2 2014

Page 1

Dialogmøde for udvalgsmedlemmer

FĂŚlleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialomrĂĽde KKR Hovedstaden Den 25. februar 2010 kl. 16-18:00


Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde

Hvad skal vi i dag?

Tidspunkt

Aktivitet

16.00-16.10

Velkomst

16.10-16.30

Introduktion til Rammeaftalen

16.30-17.00

Oplæg om politisk ansvar for det specialiserede socialområde i Frederiksberg Kommune

17.00-17.15

Pause

17.15-17.55

Gruppedrøftelser

17.55-18.00

Afrunding

2


Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde

Hvilke områder er indeholdt i Rammeaftalen?

Mest specialiseret

Almen området

Lavt Kommuner

3

Let specialiseret

Koordinationsbehov Mellem kommunalt

Moderat specialiseret

Højt specialiseret (inklusiv regionalt drevne tilbud)

Højt Rammeaftale


Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde

Tilbud på voksenområdet under Rammeaftalen

139 døgn- og dagtilbud på voksenområdet efter paragrafferne i Serviceloven og Sundhedsloven. 8 målgrupper: voksne med autisme, sindslidelse, nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, alkohol- og stofmisbrug samt voldsramte kvinder og hjemløse 3.530 døgn- og dagpladser samt 2.228 ambulante forløb til misbrugere. 3 kommunikationscentre, 2 specialtandplejer og Falck Hjælpemiddelcenter.

 

 

4


Tilbud på børne- og ungeområdet under Rammeaftalen 16 døgn- og dagtilbud efter paragrafferne i Serviceloven. 4 målgrupper: børn og unge med sindslidelse, autisme samt nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. 262 døgn- og dagpladser. 2 ambulante tilbud for børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne samt 2 kommunikationscentre.

 

 

5


Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde

Rammeaftalen omfatter to aftaler

6

En udviklingsstrategi

En styringsaftale


Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde

Udviklingsstrategien

Væsentlige formål med udviklingsstrategien er:

7

At kortlægge hvilke udviklingstendenser kommunerne oplever i forhold til tilbudstyper, målgrupper m.v.

Fastlægge særlige udviklingstemaer


Udviklingstendenser  

   

Forebyggelse og rehabilitering Fra døgntilbud til mindre indgribende tilbud i nærmiljøet Inklusion i normalområdet Udvikling og effekt Krav til hvad der købes – omsorg eller udvikling Rette indsats – til rette pris – til rette borger


Hovedkonklusion - Udviklingsstrategi 

Generelt forventer kommunerne i hovedstadsregionen i de kommende år en uændret udvikling inden for målgrupperne på det specialiserede socialområde og specialundervisning.

På nuværende tidspunkt vurderes der ikke at være et behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser omfattet af Udviklingsstrategi 2015. 9


Udviklingen i målgrupperne

   

Borgere i flere målgrupper lever generelt længere Stigning i antallet af børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser (såsom ADHD og autisme). Stigning i antallet af borgere med stofmisbrug, alkoholmisbrug, sindslidelse, dobbeltdiagnose og hjemløse. Fald i antallet af børn og unge med udviklingshæmning

10


Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde

Temaer i Udviklingsstrategi 2015

Anbragte børn og unges undervisning/uddannelse

Tilbud til borgere med dobbeltdiagnose

11


Tidligere års temaer

    

Sammenhængende forløb for unge med psykiske lidelser Familiepleje Temamøder om ”nyspecialisering” Borgere med senhjerneskade Nødbremsemodellen

12


Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde

Styringsaftalen 2014

    

Takstudvikling Beregningen af priserne, flere takstgrupper Oprettelse af nye tilbud og lukning af tilbud Principper for samarbejde Tiltag i forhold til de mest specialiserede tilbud

13


Spørgsmål?

14