Page 1

PŁYTKI PRZYCISKÓW / FLUSH PLATES / СМЫВНЫЕ КЛАВИШИ


Firma KK-POL oferuje szeroką gamę przycisków do stelaży podtynkowych. Wytwarzane są one w wielu wariantach kolorystycznych, z  wykorzystaniem różnorodnych materiałów, a powierzchnie płytek są odporne na zarysowania. W  wybranych modelach zastosowano przyciski wykonane z  naturalnego drewna tekowego lub orzechowego. Płytki Dekor Grande to z kolei możliwość niemal dowolnej konfiguracji kolorystyki. Do wyboru jest wiele materiałów i struktur. ®

Wybrane płytki pokryte są powłoką Sanitized ograniczającą – dzięki jonom srebra – w 99% rozwój bakterii i  drobnoustrojów, co gwarantuje najwyższą skuteczność wśród technologii stosowanych w płytkach przycisków dostępnych na rynku. Płytki Vitrum Grande V1, Vitrum Grande V1 Orbis i  Dekor Grande pozwalają na montaż SLIM, dzięki któremu mogą wystawać tylko 4 mm ponad powierzchnię ściany. Montaż SLIM gwarantuje wysoką estetykę i ułatwia utrzymanie czystości. Rozwiązanie firmy KK-POL oferuje sposób montażu należący do najcieńszych rozwiązań tego typu spotykanych na rynku.

Zdjęcia w katalagu mogą różnić się od wyglądu artykułów dostępnych w sprzedaży

KK-POL offers a wide range of flush plates for pre-wall installation systems for WC WH. They are made of different materials and available in various colours and scratch resistant coatings. Selected models are made of natural walnut and teak wood. Dekor Grande plates series allows you to customize colours and it offers wide range of materials and surface finishes. ®

Selected plates are covered with Sanitized layer preventing – owing to silver ions – the growth of bacteria and microorganisms in 99% which is the most effective solution available for flush plates in the market. Vitrum Grande plates series allows SLIM mounting which means that the mechanism is recessed into the wall and its edges protrude just 4 millimetres from the wall. It ensures high aesthetic and helps maintain cleanliness. The solution offered by KK-POL remains one of the best in the sanitary ware market.

Компания KK-POL предлагает широкий спектр смывных клавиш для рам для скрытой установки. Они производятся различных цветов, с использо-ванием различных материалов, а поверхность смывных клавиш стойкая к появлению царапин. В некоторых моделях использованы кнопки, изготовленные из натурального тикового или орехового дерева. Смывные клавиши Dekor Grande - это также возможность создать практически любую конфигура-цию цветов. На выбор предлагается большое количество материалов и структур. Некоторые смывные клавиши имеют покрытие Sanitized®, содержащее ионы серебра, благо-даря которому на 99% ограни-чивается рост бактерий и микробов, что гарантирует наивысшую эффективность среди технологий, используемых в смывных клавишах, имеющихся на рынке. Смывные клавиши Vitrum Grande V1, Vitrum Grande V1 Orbis и Dekor Grande позволяют выполнять монтаж SLIM, благодаря которому смывная клавиша выступает за поверхность стены всего на 4 мм. Монтаж SLIM гарантирует высокую эстетику и облегчает поддержание чистоты. Решение компании KK-POL предлагает способ монтажа, принадле-жащий к самым тонким решениям этого типа, имеющимся на рынке.

Pictures in the catalogue may differ from the actual product available for purchase.

–2–

Картинки в каталоге могут отличаться от внешнего вида предметов, доступных для покупки.


Your perfect bathroom

–3–


VITRUM GRANDE V1 • Ramki z hartowanego szkła • Montaż SLIM lub standardowy • Modele z przyciskami z drewna

• Safety glass frames • Standard or SLIM mounting • Models with wooden flush plates

czarny / czarny black / black черный / черный SPP/107/0/K

czarny / biały black / white черный / белый

biały / biały white / white белый / белый

SPP/122/0/K

SPP/105/0/K

czarny / satyna black / satin черный / сатин

biały / satyna white / satin белый / сатин

SPP/124/0/K

SPP/126/0/K

czarny / drewno tekowe black / teakwood черный / тик

biały / drewno tekowe white / teakwood белый / тик

SPP/123/0.1/K

SPP/125/0/K

czarny / drewno orzechowe black / walnut черный / орех

biały / drewno orzechowe white / walnut белый / орех

SPP/123/0/K

SPP/125/0.1/K

–4–

• Рамки из закаленного стекла • Монтаж SLIM или стандартный • Модели с деревянными кнопками


–5–


VITRUM GRANDE V1 ORBIS • Ramki z hartowanego szkła • Montaż SLIM lub standardowy • Chromowana obwódka przycisków

• Safety glass frames • Standard or SLIM mounting • Chrome button ring

• Рамки из закаленного стекла • Монтаж SLIM или стандартный • Хромированная кайма кнопок

czarny / czarny black / black черный / черный SPP/163/0/K

czarny / biały black / white черный / белый SPP/166/K

czarny / satyna black / satin черный / сатин SPP/167/K

biały / biały white / white белый / белый SPP/164/K

biały / satyna white / satin белый / сатин SPP/165/K

–6–


–7–


DEKOR GRANDE V1 VENGE • Montaż SLIM lub standardowy

• Standard or SLIM mounting

• Монтаж SLIM или стандартный

Seria Dekor Grande V1 pozwala dowolnie konfigurować płytki przycisków. Możemy wybierać spośród wielu kolorów, materiałów i struktur.

Dekor Grande V1 flush plates series allows you to customize the flush plate. You can choose from a variety of colours, materials and surface finishes.

Dekor Grande V1 позволяют произвольным образом конфигурировать смывные клавиши. Мы можем выбрать их из множества цветов, материалов и структур.

venge / venge venge / venge venge / venge SPP/154/0/K

–8–


–9–


M11 V1 • Ponadczasowy design • Chromowana obwódka przycisków • Wiele konfiguracji kolorystycznych

• Timeless design • Chrome button ring • Variety of colour combinations

• Вневременной дизайн • Хромированная кайма кнопок • Много цветовых конфигураций

czarny matowy / czarny matowy black mat / black mat матовый черный / матовый черный

biały / biały white / white белый / белый

chrom / czarny matowy chrome / black mat хром / матовый черный

SPP/146/0/K

SPP/114/0.1/K

SPP/153/0/K

czarny matowy / satyna black mat / satin матовый черный / сатин

biały / satyna white / satin белый / сатин

chrom / biały chrome / white хром / белый

SPP/147/0/K

SPP/148/0/K

SPP/151/0/K

czarny matowy / biały black mat / white матовый черный / белый

biały / czarny matowy white / black mat белый / матовый черный

chrom / satyna chrome / satin хром / сатин

SPP/115/0.1/K

SPP/149/0/K

SPP/152/0/K

– 10 –


– 11 –


M08 V1 • Wiele wersji kolorystycznych • Chromowana obwódka przycisków • Modele z przyciskami z drewna

• Variety of colours • Chrome button ring • Models with wooden flush plates

• Много цветовых конфигураций • Хромированная кайма кнопок • Модели с деревянными кнопками

czarny matowy / czarny matowy black mat / black mat матовый черный / матовый черный

biały / biały white / white белый / белый

chrom / czarny mat chrome / black mat хром / матовый черный

SPP/091/0/K

SPP/384/0/K

SPP/390/0/K

czarny matowy / biały black mat / weiß матовый черный / белый

biały / satyna white / satin белый / сатин

SPP/101/0/K

SPP/385/0/K

SPP/389/0/K

czarny matowy / satyna black mat / satin матовый черный / сатин

weiß / schwarz matt white / black mat белый / матовый черный

chrom / biały chrome / white хром / белый

SPP/102/0/K

SPP/386/0/K

SPP/388/0/K

czarny matowy / drewno tekowe black mat / teakwood матовый черный / тик

weiß / Teakholtz white / teakwood белый / тик

chrom / drewno tekowe chrome / teakwood хром / тик

SPP/104/0/K

SPP/383/0.1/K

SPP/387/0.1/K

czarny matowy / drewno orzechowe black mat / walnut матовый черный / орех

weiß / Nussholtz white / walnut белый / орех

chrom / drewno orzechowe chrome / walnut хром / орех

SPP/103/0/K

SPP/383/0/K

SPP/387/0/K

– 12 –

chrom / satyna chrome / white хром / сатин


– 13 –


M11 • Jednokolorowe płytki przycisków • Estetyczny wygląd • Ponadczasowy design

• Monochrome flush plates • Aesthetic design • Timeless design

• Одноцветные смывные клавиши • Эстетичный вид • Вневременной дизайн

biały white белый SPP/110/0/K

satyna satin сатин SPP/111/0/K

chrom chrome хром SPP/112/0/K

– 14 –


– 15 –


M08 • Jednokolorowe płytki przycisków • Estetyczny wygląd • Ponadczasowy design

• Monochrome flush plates • Aesthetic design • Timeless design

• Одноцветные смывные клавиши • Эстетичный вид • Вневременной дизайн

biały white белый SPP/380/0/K

satyna satin сатин SPP/382/0/K

chrom chrome хром SPP/381/0/K

– 16 –


– 17 –


M10 • Jednokolorowe płytki przycisków • Tradycyjna stylistyka

• Monochrome flush plates • Traditional style

• Одноцветные смывные клавиши • Традиционный стиль

biały white белый SPP/373/0/K

satyna satin сатин SPP/375/0/K

chrom chrome хром SPP/374/0/K

– 18 –


– 19 –


M06 • Jednokolorowe płytki przycisków • Tradycyjna stylistyka

• Monochrome flush plates • Traditional style

• Одноцветные смывные клавиши • Традиционный стиль

biały white белый SPP/030/0/K

satyna satin сатин SPP/029/0/K

chrom chrome хром SPP/028/0/K

– 20 –


– 21 –


M01 • Jednokolorowe płytki przycisków • Tradycyjna stylistyka

• Monochrome flush plates • Original style

• Одноцветные смывные клавиши • Традиционный стиль

biały white белый SPP/350/0/K

satyna satin сатин SPP/352/0/K

chrom chrome хром SPP/351/0/K

– 22 –


– 23 –


M02 • Jednokolorowe płytki przycisków • Oryginalna stylistyka

• Monochrome flush plates • Original style

• Одноцветные смывные клавиши • Оригинальный дизайн

biały white белый SPP/354/0/K

satyna satin сатин SPP/357/0/K

chrom chrome хром SPP/355/0/K

– 24 –


– 25 –


M03 • Jednokolorowe płytki przycisków • Oryginalna stylistyka

• Monochrome flush plates • Original style

• Одноцветные смывные клавиши • Оригинальный дизайн

biały white белый SPP/358/0/K

satyna satin сатин SPP/360/0/K

chrom chrome хром SPP/359/0/K

– 26 –


– 27 –


M04 • Jednokolorowe płytki przycisków • Oryginalna stylistyka

• Monochrome flush plates • Original style

• Одноцветные смывные клавиши • Оригинальный дизайн

biały white белый SPP/361/0/K

satyna satin сатин SPP/363/0/K

chrom chrome хром SPP/362/0/K

– 28 –


– 29 –


P01

190

• Jednokolorowe. kwadratowe płytki przycisków • Oryginalna stylistyka

Ø

67

Ø

190

• Monochrome, square flush plates • Original style

50

13

• Przeznaczone do stelaża do WC KK-POL UNI • Designed for pre-wall installation systems for WC KK-POL UNI • Предназначены для скрытых рам для туалета KK-POL UNI

biały white белый SPP/174/0/K

satyna satin сатин SPP/175/0/K

chrom chrome хром SPP/177/0/K

– 30 –

• Одноцветные, квадратные смывные клавиши • Оригинальный дизайн


– 31 –


P01 V1

190

• Jednokolorowe płytki przycisków • Chromowana obwódka przycisków • Oryginalna stylistyka

Ø

67

Ø

• Monochrome flush plates • Chrome button ring • Original style

• Рамки из закаленного стекла • Хромированная кайма кнопок • Оригинальный дизайн

50

190

13

• Przeznaczone do stelaża do WC KK-POL UNI • Designed for pre-wall installation systems for WC KK-POL UNI • Предназначены для скрытых рам для туалета KK-POL UNI

biały / biały white / white белый / белый SPP/176/0/K

czarny matowy / czarny matowy black mat / black mat матовый черный / матовый черный SPP/178/0/K

– 32 –


– 33 –


P02 • Jednokolorowe płytki przycisków • Oryginalna stylistyka

• Monochrome flush plates • Original style

• Рамки из закаленного стекла • Оригинальный дизайн

190

74

74

69

69 190

13

• Przeznaczone do stelaża do WC KK-POL UNI • Designed for pre-wall installation systems for WC KK-POL UNI • Предназначены для скрытых рам для туалета KK-POL UNI

biały white белый SPP/179/0/K

satyna satin сатин SPP/180/0/K

chrom chrome хром SPP/181/0/K

– 34 –


– 35 –


SUPERODPORNA PŁYTKA PRZYCISKÓW • Solidna konstrukcja płytki wykonanej z nierdzewnej stali • Dzięki dużej odporności na uszkodznia mechaniczne nadaje się do budynków użyteczności publicznej • Przeznaczona do stelaży podtynkowych do WC

ANTYWANDAL

SPP/170/0/K

– 36 –


ANTIVANDAL FLUSH PLATE • АНТИВАНДАЛ – СВЕРХСТОЙКАЯ И ПРОЧНАЯ СМЫВНАЯ КЛАВИША • Solid construction made of ​​ stainless steel • Suitable for public areas • Highly resistant to mechanical damage

• Характеризуется надежной конструкцией, исполненной из нержавеющей стали • Подходит для использования в общественных зданиях • Cтойкой к механическим повреждениям

– 37 –


NOWOŚĆ W OFERCIE

DOZOWNIK KOSTEK DO SPŁUCZEK PODTYNKOWYCH WC

AKC/005/0/B

System Water Fresh przeznaczony jest do instalacji w stelażach podtynkowych WC produkcji KK-POL*. Ułatwia aplikację kostek odświeżających. Dedykowany jest do wszystkich typów misek wiszących, a w szczególności do – cieszących się coraz większą popularnością – bezkołnierzowych misek WC. Pomaga w utrzymaniu czystości. System składa się z trzech elementów: koszyczka montowanego w spłuczce, szufladki, w której umieszczamy kostkę oraz nowej płytki maskującej. Instalacja jest łatwa i szybka. * Dozownik kostek przeznaczony do montowania w zestawach podtynkowych z płytkami przycisków produkcji KK-POL. Pasuje do stelaży podtynkowych: ECONOMIC, STANDARD, PREMIUM, WOLNOSTOJĄCY i DO ZABUDOWY CIĘŻKIEJ. Przeznaczony jest do spłuczek podtynkowych z zaworem napełniającym zamontowanym z prawej strony. – 38 –


НОВИНКА! • NEW!

ДОЗАТОР КУБИКОВ ДЛЯ СЛИВНЫХ БАЧКОВ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ В ТУАЛЕТЕ

TOILET BLOCK DISPENSER FOR CONCEALED TOILET CISTERNS

Система Water Fresh предназначена для установки в стеллажах для скрытого монтажа в туалетах KK-POL*. Облегчает применение освежающих кубиков. Она подходит для всех типов подвесных унитазов, в частности для пользующихся все большей популярностью унитазов без оправы. Помогает содержать Ваш туалет в чистоте. Система состоит из трех элементов: корзинки, устанавливаемой в сливном бачке, лотка, в который мы помещаем кубик, и новой маскирующей плитки. Система работает просто и быстро.

Water Fresh system is intended for mounting in toilet pre-wall installation systems made by KK-POL*. It facilitates application of refreshing toilet blocks. It is intended for all types of wall-hung bowls, and in particular for flangeless toilet bowls. It helps keeping your toilet clean. The system consists of three elements: a basket mounted in a toilet cistern, a drawer intended for the block, as well as a new masking plate. Installation is very easy and quick.

* Дозатор кубиков предназначен для монтажа в комплектах для скрытого монтажа со смывными клавишами производства KK-POL. Подходит для стеллажей для скрытого монтажа: KK-POL ECONOMIC, STANDARD, PREMIUM, СВОБОДНО СТОЯЩИЙ и ДЛЯ „ТЯЖЕЛОЙ” УСТАНОВКИ.

* The toilet block dispenser is intended for mounting in pre-wall installation sets with flush plates made by KK-POL. It fits the following pre-wall installation systems: ECONOMIC, STANDARD, PREMIUM, FREESTANDING, AND SOLID CONSTRUCTION BY KK-POL.

– 39 –


STELAŻE PODTYNKOWE Stelaże podtynkowe KK-POL przebojem wdarły się na polski rynek. Sukces zawdzięczają niezawodności, funkcjonalności i przystępnej cenie. Dzięki stałemu rozwojowi marki KK-POL dajemy dziś do wybory siedem modeli stelaży do WC oraz stelaże do umywalki, bidetu, pisuaru i mocowania uchwytów.

ZSP/M425/0/K

ZSP/M400/0/K

KK-POL ECONOMIC

KK-POL STANDARD

ZSP/M500/0/K

KK-POL PREMIUM

– 40 –

ZSP/M370/0/K

KK-POL UNI


PRE-WALL INSTALLATION SYSTEMS • РАМЫ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ Pre-wall installation systems KK-POL have taken Polish market by storm. The key to its success lies in the fact that KK-POL brand offers functionality and the highest quality at competitive prices. Continuous brand expansion allows us to offer our customers seven models of pre-wall installation systems for WC as well as bidet installation frames, urinal installation frames and basin installation frames, and accessories.

KK-POL PROFESSIONAL WOLNOSTOJĄCY

KK-POL PROFESSIONAL DO ZABUDOWY NISKIEJ

KK-POL PROFESSIONAL DO ZABUDOWY CIĘŻKIEJ

KK-POL PROFESSIONAL LOW HIGH

KK-POL PROFESSIONAL FOR BUILDING INTO SOLID WALL

РАМА ДЛЯ НИЗКОЙ УСТАНОВКИ KK-POL PROFESSIONAL

РАМА ДЛЯ „ТЯЖЕЛОЙ” УСТАНОВКИ KK-POL PROFESSIONAL

ZSP/M430/0.1/K ZSP/M428/0.1/K

KK-POL PROFESSIONAL FREESTANDING

ZSP/M429/0.1/K

СВОБОДНОСТОЯЩАЯ РАМА KK-POL PROFESSIONAL

Рамы для скрытой установки марки KK-POL напролом ворвались на польский рынок. Своим успехом они обязаны надежности, функциональности и доступной цене. Благодаря постоянному развитию марки KK-POL сегодня мы предлагаем на выбор семь моделей рам для скрытой установки в туалете, а также для умывальника, биде, писсуара и крепления поручней. – 41 –


STELAŻE PODTYNKOWE PRE-WALL INSTALLATION SYSTEMS • РАМЫ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ DO BIDETU

DO PISUARU

ZPO/711/0/K

ZPO/706/0/K

FOR BIDET

DO UMYWALKI

FOR URINAL ДЛЯ БИДЕ

DO UCHWYTÓW

ZPO/705/0/K

FOR WASH BASIN ДЛЯ ПИССУАРА

ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА

– 42 –

ZPO/716/0/K

FOR HANDLES ДЛЯ ПОРУЧНЕЙ


W NASZEJ OFERCIE

• zawory napełniające • zawory spustowe • spłuczki natynkowe • deski sedesowe • dozowniki płynów

• inlet valves • flush valves • toilet cisterns • toilet seats • dispensers

• клапаны наполняющие • клапаны сливные • бачки сливные открытые • cиденья для унитаза • дозаторы жидкости

IN OUR OFFER

В НАШЕМ ПРЕДЛОЖЕНИИ – 43 –


37 cm

! Ć Ś O W

NO

Biuro i zakład produkcyjny nr 1 Office and Production Plant No. 1 Офис и производственное предприятие № 1 KK-POL ul. Warsztatowa 5 05-126 Nieporęt, Stanisławów Pierwszy Polska / Poland / Польша Tel./Phone/Тел.: +48 22 774 88 48 +48 22 774 85 45 +48 22 772 45 71 Fax/Факс: +48 22 774 75 26 E-mail: biuro@kkpol.com

Zakład produkcyjny nr 2 Production Plant No. 2 Производственное предприятие № 2

! А К Н ОВИ

Н

NEW!

KK-POL ul. Widoczna 34 05-462 Wiązowna, Majdan Polska / Poland / Польша Tel./Phone/Тел.: +48 22 789 06 23 +48 22 610 15 58 Fax/Факс: +48 22 789 06 23 E-mail: sekretariat.majdan@kkpol.com

37 cм

STELAŻ PODTYNKOWY DO WC KK-POL UNI

KK-POL UNI PRE-WALL INSTALLATION SYSTEM FOR WC WH

РАМА ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ В ТУАЛЕТЕ KK-POL UNI

kkpol.com

Profile for KK-POL

Katalog płytek przycisków KK-POL  

Aktualna oferta wzorów płytek przycisków pasujących do wszystkich modeli stelaży podtynkowych do WC produkcji KK-POL

Katalog płytek przycisków KK-POL  

Aktualna oferta wzorów płytek przycisków pasujących do wszystkich modeli stelaży podtynkowych do WC produkcji KK-POL

Profile for kkpol
Advertisement