Page 1


- Myśli pan, że to przypadek? Ale Adam nie chciał rozmawiać o niczym, co byłoby przypadkiem, poza tym wystarczyła mu krótka chwila powrotu do dawnego, minionego czasu. fragment „Przypadku i innych tekstów” Krzysztofa Kieślowskiego, wydawnictwo Znak, Kraków 1998 r.


7


9


10

Karteczki samoprzylepne powstały przez przypadek.


14

15


16

17


Autor: Agatha Christie

18


21


Irwin Shaw, MĹ‚ode lwy

23


24

25


Seneka

30


33

32


Anatol France

34


36


38

Wolter


40


Gotthold Ephraim Lessing 42


- Myśli pan, że to przypadek? Ale Adam nie chciał rozmawiać o niczym, co byłoby przypadkiem, poza tym wystarczyła mu krótka chwila powrotu do dawnego, minionego czasu. fragment „Przypadku i innych tekstów” Krzysztofa Kieślowskiego, wydawnictwo Znak, Kraków 1998 r.


By chance / Elementarz przypadku  

“By chance” is a book about chance, divided into two parts. The first part illustrates statements which question the existence of coincidenc...