Page 1

Kjør for livet hjelper ungdom som har utfordringer med å passe inn i et tradisjonelt fritidstilbud slik at de kan få større mestringsfølelse, bli mer engasjerte og få en bedre hverdag. Det at de deltar i en Kjør for livet-klubb gjør at de fungerer bedre på skolen, hjemme og i samfunnet generelt.


Vi jobber med ungdommer som sliter. Som ikke finner sin plass. Som er urokråkene på skolen. De har dårlige karakterer, få eller ingen venner, og sitter på bakerste rad og vipper på stolen. På fritiden henger de rundt på kjøpesenteret, finner på sprell eller murer seg inne uten å være med på fritidsaktiviteter.

... den samfunnsmessige gevinsten kan bli 5,4 milliarder om gjennomføringsandelen i videregående opplæring øker med bare 10 prosent.

En av tre gutter faller fra videregående opplæring

Kjør for livet ville gjøre noe med dette

Sammenhengen mellom frafall i videregående

Kjør for livet ville ikke sitte på sidelinjen og vente

opplæring, de som sliter med psyken og ender

på at skolen skulle få bevilget ekstra penger til en

opp som kriminelle er påfallende. Dette vises i

assistent som kunne følge den ene gutten på bakerste

delrapporten som SØF (Senter for økonomisk

rad. Eller at han ble kastet ut eller sluttet på skolen

forskning) har gjennomført på oppdrag fra

fordi han aldri var der likevel. Eller sitte og se

Arbeids- og inkluderingsdepartementet og

foresatte kjempe en ensom kamp for å få hjelp til

Kunnskapsdepartementet i 2006.

å håndtere situasjonen.

Kostnadene ved å følge opp de som

Vi ville gjøre noe.

ikke klarer å gjennomføre videregående (eller

Gjøre en forskjell.

grunnskoleutdanning) er store, og den samfunnsmessige gevinsten kan bli 5,4 milliarder om gjennomføringsandelen i videregående opplæring øker med bare 10 prosent. Kjør for livet tilbyr gjennom det offentlige en plass til de ungdommene som har et behov for dette. Disse plassene er viktige for å forebygge og legge til rette for at ungdommer som trenger det får et bedre og mer verdig liv.

«Vi kunne jo i demokratiets ånd alltids vente til neste valg og håpe at det som ved et trylleslag ville løse alle problemer. Men det kommer ikke til å skje. Ikke fordi dagens eller nye politikere ikke vil, men fordi de ikke vet hvordan.» JOHAN H. ANDRESEN Ferd Sosiale Entreprenører Rådgiver for Kjør for livet


Knut Ove Børseth hadde i flere år hatt nysgjerrige

Her er det noen av ungdommene selv sier om

gutter hengende rundt verkstedet på Børseth gård

å være med i en Kjør for livet-klubb:

på Ler, Sør-Trøndelag. De ville vite hvordan en rallycrossbil fungerte, hvordan de kunne bygge

KFL har gitt meg motivasjon og energi som jeg også

sin egen og hvordan den best burde ligge i den

har tatt med meg videre inn i skolehverdagen.

skarpe svingen for mest effektivt å komme

MAGNUS Klubbdeltaker

gjennom den, - og først i mål. I stedet for å kaste dem på dør inviterte han dem inn i verkstedet. Spanderte kakao og lærte villig vekk det han kunne om sikker og smart kjøring, og mekaniker Bjørn lærte dem å mekke bil. Etter en stund fikk de etablert dette som et fast fritidstilbud. En klubb og tilholdssted med navnet Kjør for livet.

På klubben blir det mye mekking og kjøring. I starten lå go-karten min i en eske, og nå står den helt ferdig. MATS Klubbdeltaker

Jeg prøver å vise andre at Kjør for livet gjør noe med oss ungdommene som er med på det. JOHAN Klubbdeltaker

Kjør for livet klubb #01 og Melhus kommune var den første av 12 kommuner som gav et tilbud til gutten på

Kjør for livet har inspirert meg og gitt meg mulighet til å

bakerste rad. Et fritidstilbud som gjorde at han fikk et

delta i Motorcross og gitt meg motivasjon til flere ting.

sted å gå til hver onsdag kl. 17.00. Som etter hvert også gjorde at han møtte på skolen til riktig tid, smilte mer og var engasjert. Kjør for livet har 90% oppmøte på sine klubbkvelder.

ALEX Klubbdeltaker


Vi har ikke tid til å vente Kjør for livet jobber hver dag for gutten på bakerste rad. Og vi vil ha deg med. Med på vårt team.

KJØRFORLIVET.NO FACEBOOK.COM/KJORFORLIVET TWITTER.COM/KJORFORLIVET

Gutten på bakerste rad blir en del av et stolt team som hver uke møtes og løser problemer, leser manualer for å forstå hvordan skruene skal stå for å få hjulet til å rulle. Som regner ut blandingsforholdet på olje og bensin. Som styrker sine evner i norsk og matematikk på fritiden. Som ler og smiler fordi de er en del av et team som er interessert i det samme som han. Og som ivrig forteller klassekameratene hvordan gocartløpet i helga gikk. Kjør for livet utvider nå sitt klubbtilbud, og din kommune har muligheten til å få startet opp en slik klubb. Med en Kjør for livet-klubb i din kommune kan fem ungdommer møtes en dag i uka for å kjenne på felleskapet, mestringsfølelsen og hva det gir dem å brenne for noe. Gå inn på våre nettsider for å lese mer om vårt klubbtilbud og ta en prat med de i din kommune som kan være med på å realisere en slik klubb. En av oss i Kjør for livet kommer til å ringe deg i løpet av en ukes tid. Forbered deg så du kan få svar på de spørsmålene du lurer på. Takk for at du tok deg tid til å lese dette. Du hører fra oss. Hilsen Kjør for livet-teamet

KONTAKT OSS: Knut Ove Børseth // Gründer knutove@kjorforlivet.no +47 481 01 000 Edvard Halgunset // Daglig leder edvard@kjorforlivet.no +47 90 12 89 12 Lena Ögren Buseth // Faglig leder lena@kjorforlivet.no +47 924 90 778

«Vi er stolte samarbeidspartnere til Kjør for livet, fordi vi tror ungdommene som får dette tilbudet virkelig får en bedre og mer verdig tilværelse. Den største styrken i Kjør for livet er at de favner ungdom som har få andre tilbud, de jobber metodisk og faglig, og engasjerer seg på en ekte måte i ungdommene» SOLFRID FLATEBY

Kronprinsparets Fond

Velkommen til Kjør for livet!  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you