Page 1

1-2017


INHOUD

COLOFON

KONTAKT maart 2017 Voorblad: Carlo Mascini, ons jongste clublid... Colofon Beste mensen Column Ernst Hagen Uitnodiging Algemene Leden Vergadering KJMV-website 50 jaar Kawasaki (deel 3) Japan Revisited... (deel 1) Suzuki RG250 John Player Special Aankondiging Voorjaarsrit-2017/Oldtimerbeurs Leek Middenpagina: Suzuki RG250 John Player Special Project Aktiviteitenkalender 2017 Aankondiging NH-rit en Brasemerrit en Braasemer Rondrit Kawasaki 2&3 cilinder club opgeheven... Uit de schuur van Peter Halbersma... Nieuwe leden heten wij welkom... Aankondiging Kabouterrit, CentralClassics en Oldtimer Festval Van uw correspondent 6... Honda CBX restauratie-project (13) De KJMV-shop Els Molenaar vertelt... Achterblad: Motorblokken Japanse motoren

Voorzitter Peter van der Zon voorzitter@kjmv.nl 06 81501492 Secretaris Jan Meertens secretaris@kjmv.nl 06 22924368 Penningmeester/ledenadministratie Wiebe Eenling penningmeester@kjmv.nl 0594 612047/614320 of 06 21853400 Webmaster Lars Holm webmaster@kjmv.nl 06 27618159 Public Relations vacature Redactie (tijdelijk) Peter van der Zon redactie@kjmv.nl 06 81501492

1 2 3 4 5 6 7 11 15 17 18 21 23 24 26 28 28 29 30 32 33 36

Kopij inleveren vóór 10 juni 2017.

DENK OM HET BETALEN van uw contributie!!

Algemeen bestuurslid Loek Touw 06 10388235

Het bestuur wenst u een fijn motorjaar 2017!

Activiteiten Noord: Wiebe Eenling Noord-Holland: Klaas Poutsma Midden en Zuid: Frits Smink

06 21853400 06 45065355 06 20399831

WOESTHOFF

Redactieleden Peter van der Zon, Hans Wijmer, Ernst Hagen,

Used parts & motorcycles in- en verkoop gebruikte motoren en onderdelen

Lidmaatschap De kosten van het KJMV-lidmaatschap bedragen: € 30,00 per kalenderjaar met girokaart € 27,00 per kalenderjaar bij automatische incasso Inschrijfgeld: € 3,00 Bankrekening Rabobank nr.: NL83RABO0117062332 t.n.v. KJMV Informatie info@kjmv.nl

www.kjmv.nl

KJMV.nl

Joost Woesthoff Hazenberg 16 6971 LC Brummen

Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging

2

Tel.: 0575 56 00 15 Fax.: 0575 56 03 42 Mobiel: 06 53332181 www.woesthoff.nl


Beste mensen... Eind februari is er weer een één dagsbeurs in Zuidbroek en op het moment van dit schrijven is Wiebe weer actief aan het zoeken naar motoren en stand-bemanning. Ik ga er vanuit dat er weer voldoende animo hiervoor is. Dan is de Algemene Ledenvergadering weer aan de beurt en wel op zondag 5 maart. Vroeger dan gewoon, maar op de daarop volgende zondagen zijn er diverse activiteiten, zoals De Classicbromfiets en motorbeurs te Leek en de eerste Central Classics te Houten op 1-2 april. De vergadering zal weer plaatsvinden in De Rijp en wel deze keer in de zaal links van de hoofdingang. We gaan ervan uit dat u weer in grote getalen aanwezig zult zijn. De rittenkalender start met de Voorjaarsrit, maar er zijn nog geluiden om al eerder een rit te plannen. Ik zelf ben bezig (samen met Chris Groeneweg) om een (Brasemer) rit te organiseren met een bezoek aan het Gileramuseum te Rijsenhout. Daarnaast ga ik nog met Nol Bikker praten voor het door hem voorgestelde open-weekent te Noordeloos.

Zoals jullie al gelezen hebben ben ik na mijn pensionering weer gaan werken omdat mijn collega Peter de Vries ziek geworden was. Ook dit schooljaar ben ik weer gestart met het begeleiden van een groep leerlingen in de stage. Helaas is Peter 21 januari overleden en kan hij zijn werk niet meer hervatten. Het is een groot gemis voor mijn school, maar zeker voor zijn vrouw en dochter...

D

e rust is neergedaald na de clubdag in november en de Kawasaki 2- en 3-cilinderclub is ontbonden. U leest hierover elders in het blad. Het druppelt binnen met aanmeldingen van deze club en zoals ik al eerder aangaf hopen wij dat de leden als groep binnen onze gelederen hun eigen gezicht kunnen bewaren. De tijd zal het leren. De laatste beurs van 2016 (na de clubdag) was de Central Classics in Houten en weer twee fijne dagen met leuke contacten. Ons jongste clublid, Carlo Mascini was present met zijn gerestaureerde Suzuki GT380 en werd gelijk gespot door Joost Overzee die een film opgenomen heeft met hem voor Moto-Me. Wellicht heeft u deze al voorbij zien komen. Ik heb vernomen van Joost dat er ook in de vernieuwde Promotor een artikel komt te staan (of staat). De eerste beurs van 2017 was de Oldtimerbeurs in het Autotron te Rosmalen. Deze beurs is altijd een gezellige beurs waar wij als club al vele jaren present zijn. Erik Hobo stond hier met zijn prachtige Suzuki RG250 JPS welke te zien is op de middenpagina. Johan Kole plaatste zijn zeldzame Suzuki GSX750 ES op onze stand. We werden vergezeld met de Honda First Turbo Club die naast een uitgewerkt blok 2 Honda CX Tutbo’s plaatste. Zij kregen veel belangstelling. Op het NVT in Woerden waren zij ook van de partij en dit zal vaker gaan gebeuren. Wij hebben dat als zeer prettig ervaren dat hebben we ook van de twee aanwezige, Dirk en Wilfried, begrepen. Beide beurzen hebben weer een aantal aanmeldingen opgebracht en werd uitstekend georganiseerd door Frits Smink. Onze dank hiervoor.

Ons verzoek is dan ook om uw geplande ritten/evenementen zo snel mogelijk door te geven. Het Historisch Weekend in Den Helder is verplaatst van eind juni naar eind 26-27 augustus. Daarnaast wil ik ook het Gesloot-weekend onder uw aandacht brengen met zaterdag de Friesland-rit. Voor het overnachten verzoek ik jullie dit te melden aan Wytze Brandsma. De maand september staat vol met evenementen zoals het Exoten-treffen te Zeist, het NVT te Woerden en de Lek&Graafstroomrit te Groot-Ammers. Onze KJMV-clubdag-2017 staat weer gepland op zondag 19 november en er zijn al wat ideeën gekomen, maar ik wil bij deze nogmaals een oproep doen om vanuit de leden te komen met goede voorstellen te komen. Als laatste bedankt het bestuur iedereen die actief deelnemen aan de KJMV-evenementen. Ik wens u weer veel leesplezier... Peter van der Zon

Central Classics Houten 3


COLUMN

Morrie luitjes…, herinneringen…

Vroeger hoorde je zondagmiddag op de radio, na het nieuws; ‘De toestand in de wereld’, door mr. G.B.J. Hiltermann. Deze tamelijk liberale maar nogal conservatieve ‘meester’ had een uitgesproken kijk op de vaak nogal zorgelijke zaken op onze aardbol… Als de man dat nú nog zou kunnen doen zou hij wellicht toch wel overuren kunnen maken. Zeker gezien recente ontwikkelingen, waarbij het zelfs mogelijk blijkt dat van enkele omhooggevallen ‘verwarde personen’, er eentje zelfs een zeer machtig land lijkt te kunnen besturen… Zo’n 50 jaar terug echter luisterden mijn vader… en soms ook ikzelf, aandachtig naar mr. G.B.J.. Pa zat wel vaak zijn hoofd te schudden en keek meestal niet blij.., hij had dikwijls duidelijk een andere visie.., maar wilde desalniettemin de preek toch nooit missen! Zelf zag ik de wereld nog niet echt zorgelijk.., want je bent jong en je weet/wilt/denkt dat het goed komt… Even terug naar 1968: Ik stort mij met tomeloze energie op het motorfietsen gebeuren en beleef dat vreugdevol en nagenoeg argeloos… Mijn enige zorg is hoe ik elke keer de benzinetank weer vol moet krijgen en verder is het een belangrijke vaardigheid enigszins betaalbaar bepaalde onderdelen op te scharrelen. Ik zit nog op school en ondanks de relatief lage brandstofprijzen is het beetje zakgeld lang niet toereikend… Vakantiewerk en allerhande baantjes brengen uitkomst. Vóór mijn Honda tijdperk breng ik mijn tijd zoet met sleutelen aan en rijden op een oude Harley, zoals de meest oplettende lezertjes van nu wel weten. In ‘het MotorRijwiel’, waar u allen natuurlijk allang op geabonneerd bent, schrijf ik, terug in het heden, regelmatig over mijn avonturen met mijn vehikels… Een paar nummers geleden schreef ik over het feit dat zowel mijn vader als moeder ooit meegereden hebben… Mijn pa solo achterop en mijn moeder (wat later) in het zijspan. Mijn moeder is kortgeleden overleden (op hoge leeftijd) en wederom heb ik daar in HMR aandacht aan besteed. Daar het afscheid als een einde van een tijdperk voelt, zit ik nog even in een fase vol herinneringen… Dan valt er weer een nieuw nummer van Moto’73 op de mat… Ik blader het door, lees hier en daar wat en betrap mezelf op het feit dat al die nieuwe motoren me niet zo heel erg meer boeien. Hoewel een cir-

• Levering van nieuwe en gebruikte onderdelen met niet goed, geld terug garantie! • Duizenden onderdelen voor alle oldtimer Suzuki’s 2 en 4 takt. • Verder kun je bij ons terecht voor krukas revisie, boren/honen. • Een kleine selectie rijdende motoren. Bezoek onze website voor de zéér uitgebreide actuele voorraad onderdelen: www.classicsuzukiparts.nl Natuurlijk kunt u ons ook bezoeken, de koffie staat altijd klaar. Maar maak wel even een afspraak a.u.b.!

cuitervaring met de nieuwe Fireblade mij toch wel weer wat lijkt… Maar voor het overige: ‘Rommelige elektronica-agglomeraten...’, is steevast m’n eerste gedachte bij het aanschouwen van ‘al-dat-

Marcel en Wendeline Vlaandere De Marne 136b - 8701 MC Bolsward 06 41484547 sales@classicsuzukiparts.nl

moois’… Kennelijk word ik zelf nu toch echt een dagje ouder… Op motorgebied is er wel veel veranderd in al die jaren… Tja.., en dan de huidige ‘toestand in de wereld’, welke ontegenzeggelijk hier en daar heftig is; daarin is duidelijk níet veel veranderd ten opzichte van vroeger… Net als bij mijn vader verontrust me dat soms zeker, maar maak ik me daar toch minder zorgen om. Dat helpt namelijk niet. Het komt wel weer goed… Ernst Hagen

SPECIALIST IN CLASSIC SUZUKI’S

4


Algemene Leden Vergadering 2017 De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op zondag 5 maart 2017 a.s. vanaf 12.00 uur in de kleine zaal van hotel “De Rijper Eilanden” te De Rijp. We hopen natuurlijk wel dat vele leden ons kunnen vinden. Het adres van het hotel is: Zuiddijk 2-A, 1483 MA De Rijp. Daarnaast is het van belang voor de catering dat we weten hoeveel mensen gaan komen. Wilt u zo vriendelijk zijn even een belletje/mailtje te plegen als u denkt te komen. Dit kunt u doen naar Jan Meertens, Wiebe Eenling of Peter van der Zon (zie colofon). Goede reis en tot ziens!

Agenda 1.

Opening

2.

Mededelingen

3.

Notulen ALV 2016

4.

Financieel jaarverslag 2016 door de penningmeester en de kascontrole-commissie (Ronald van Oostveen en Luc van Assema) Ronald is aftredend en moet vervangen worden.

5.

Verkiezing: • vacature PR • nieuw kascommissie-lid

6.

Activiteiten waaronder de Clubdag op 19 november 2017

7.

Reis naar Japan in 2018

8.

Clubblad en website

9.

Rondvraag

10. Sluiting vergadering 11. Pauze 11. Demonstratie TSL Smeermiddelen door Remco Lablans

Voorafgaand aan de ALV worden de Notulen en Jaarverslagen uitgedeeld is. Het bestuur zal uw aanwezigheid bijzonder op prijs stellen. Namens het bestuur, Jan Meertens, secretaris

Hotel “De Rijper Eilanden”

5


Beste mensen, Even iets over onze website. Als u, als regelmatige bezoeker van onze site kjmv.nl, vaak ‘snuffelt’ ziet u dat de site veel te bieden heeft. Wij proberen hiermee zo informatief over te komen, maar dat kan altijd bet er. Natuurlijk ziet u de informatie over het bes tuur, over de activiteiten, de doc umenten, maar er is veel meer te zien. Even een opsomming: • Informatie over de bekende merken; • Actuele nieuwsinformatie; • Fotopagina’s met foto’s van acti viteiten; • Filmpagina met Youtube-films over alles wat maar Japans klas siek is; • Clubbladen van weleer; • Te koop aangeboden; • Te koop gevraagd; • Leden in de bladen waar de artikelen staan van clubleden, gep laatst in de bekende bladen als MOTOR Ma gazine, Motor Revu, Classic Ret ro enz.; • KJMV in de bladen met artikele n over onze club in bovenstaande bladen; • Techniek over de bekende me rken; • KJMV-shop met clubartikelen (daarover later meer). Echter, het kan nog veel beter. Wij zijn op zoek naar mensen die ons kunnen helpen met het voeden van tech niek over onze klassiekers. Daarnaast hebben wij al een aan tal keren gevraagd om het op pot en zetten van een lijst van merken/typen -specialisten. Wie kan en wil ons daarbij helpen. Zo kunnen we huidige en toekomstige clubleden beter van dienst zijn bij het restaureren/repareren van hun Japanse klassiekers. Als u iets te koop heeft of iets wilt vragen, stuurt u dat via de mail naar Lars Holm: webmaster@kjmv.nl. Heeft u iets te melden voor de site/clubblad stuurt u dat via de mail naar Peter van der Zon: redactie@kjmv .nl. Heeft u een activiteit te melden stuurt u dat via de mail naar Wie be Eenling, of Peter van der Zon en wij dra gen zorg dat het in onze Kalend er geplaatst wordt: activiteiten@kjmv.nl. Het Bestuur

6


50 jaar KAWASAKI deel 3 Veranderingen vonden ook plaats aan de krukas, die verzwaard werd en aan de carters en nokkenasdeksels van de motor die twee tot zes millimeter dikker werden. Dat laatste was technisch gezien niet nodig, maar bevorderde wel een betere demping van het motor gekletter. Zo ook was het niet absoluut noodzakelijk om de krukas steviger uit te voeren, opgeboorde 900 Kawa’s hadden op dat punt geen problemen, maar volgens de fabriek vermindert de verzwaarde krukas bij stationaire toerentallen de trillingen. Verfijningen aan de DOHC motor waarbij ook aan de ademhaling veel aandacht werd besteed. Het luchtfilter werd vergroot en kreeg een ander model om het inlaatgeluid verder te dempen. De vier gekoppelde VM 26 SS Mikuni carburateurs kregen een nieuwe sproeier bezetting en werden aangepast aan de grotere cilinderinhoud. Overigens is het wel interessant om de carburateurs van dichterbij te bekijken. Want dan valt het op dat er aan deze Mikuni’s bar weinig valt te sleutelen. De luchtschroeven zijn namelijk niet te verstellen zodat uitwendig alleen nog de stationaire afstelling met een centrale knop geregeld kan worden.

In het verleden was al bekend dat de snelste twee takten uit Japan van Kawasaki afkwamen. Relatief hoog opgefokte gillers waarbij maar een punt telde: snelheid. Die traditie werd ook voortgezet met de 4takt Z1 900. Die tijdens de introductie rond 1972 een regel rechte sensatie betekende. De concurrentie (Lees Honda CB750) Had toendertijd geen enkel antwoord op de ruim 80 pk van de Z900, die veel vermogen combineerde met een hoge graad van betrouwbaarheid. Aldus schreef Derk J. Evers in MOTOR van 1976

H

et was in die tijd dat de Amerikaanse motorbladen de bijnaam King voor deze zwaarste Kawasaki in omloop brachten, een gegeven waar de fabriek later zelf dankbaar gebruik van maakte in haar reclamecampagnes. Kawasaki volgde trouw de vraag naar grotere cilinderinhouden (waarbij we in het midden laten of die vraag door de fabrieken gemaakt wordt) en de oorspronkelijke 903 cc. zware machine groeide naar 1015 cc. De Z1000 is er zonder meer een betere machine door geworden. Dociele, sterker en stiller zijn de hoofdeigenschappen van deze Kawasaki die op iedereen die hem gereden heeft een uitstekende indruk achterlaat, zij het dat de hele conceptie weliswaar gedegen, maar wat fantasieloos overkomt. Daarom: koel berekend de beste.

Vooral de geluids demping kreeg de volle aandacht van de Kawasaki ingenieurs. Een grote winst is geboekt met het nieuwe vier in twee uitlaatsysteem. Kawasaki ging niet over naar het inmiddels meergebruikelijke vier in een systeem, maar gebruikt twee forse dempers voor de uitlaat. En met succes, want in vergelijking met de oude vierpijper produceert de Z1000 maar liefst drie decibel minder. Deze massieve 1000cc. machine komt slechts aan de 79 decibel bij de geluids meting. Gebleven is uiteraard het PVC (Positive Crankcase Ventilation) systeem, waarmee blow–by gassen weer terug naar de verbranding’s ruimte worden teruggevoerd. In verband met loodarme en loodvrije benzine, is het nuttig om te weten dat de Z1000 voorzien is van geharde klepzittingen die daar geen problemen mee hebben. Veranderd is ook de overbrenging van de ketting waar het 35 tands kettingwiel van de Z900 heeft plaats moeten maken voor een 33 tands exemplaar. De overbrenging is hierdoor wat hoger komen te liggen in verband met het gestegen vermogen en om een lager motortoerental te krijgen in vergelijking met de Z900, wat weer voordelig voor het benzine verbruik zou moeten zijn. Verder is aan de versnellingsbak en andere overbrengingen niets veranderd.

Mechanisch gezien is er in wezen niet zo bar veel veranderd aan de Z900 om er een 1000 van te maken. Kawasaki deed wat tientallen al eerder hadden gedaan, namelijk de boring van 66 naar 70 mm. brengen, waardoor de cilinderinhoud bij een slag van 66mm. op de inmiddels bekende waarde kwam van 1015 cc. kwam. Verder werden de verbranding’s ruimte iets veranderd wat resulteerde in een compressieverhouding van 8.7:1 in vergelijking met de 8.5:1 van de Z900.

7


Achter is nu een enkele schijfrem gekomen (A2) met een diameter van 285mm. voor bleef de dubbele schijf. verder zijn er nog de nodige kleine details vernieuwd. Het achtertandwiel is nu verend opgehangen om de klappen van de ketting op te vangen. De ketting is overigens voorzien van O-ringen om het smeermiddel erin te houden waar het hoort. De ongelooflijk zware3/4 3/8 ketting (Amerikaanse maat 630) heeft in de praktijk bewezen ook wel degelijk lang mee te gaan. De bedrading van het bedieningselementen op het stuur loopt nu door het stuur, in plaats van er langs, wat een strakker uiterlijk oplevert. Nieuw is ook de veiligheid in het startmechanisme. Starten is alleen mogelijk waarneer de koppeling is ingetrokken. verder heeft de Z1000 nog een alarm knipperlicht systeem waarmee via een knop op de linker stuurhelft, alle vier de knipperlichten gaan branden. De Duitse uitvoering heeft ook overigens een schakelaar op de jiffy stand die het contact kortsluit waarneer de jiffy uitstaat.

De eerste inloopruns(met een rijder van 100kg. En windstil weer) gaven tijden van rond de 13.39 – 13.14- 13.10- 13.00) met ween uiteindelijke absolute tijd van 12.79 sec. Lichtere rijders zullen ongetwijfeld nog wat tiende hier vanaf kunnen krijgen, maar of de opgegeven tijd van 11.9 gehaald kan worden lijkt ons toch wel twijfelachtig. De acceleratie metingen vergde veel van de koppeling van de Z1000. die koppeling heeft een goede naam, veel sprinters gebruiken een standaard exemplaar in hun special en deze verwerkt het vermogen van de Z1000 normaal probleemloos. Maar na verschillende direct opvolgende runs kwamen er toch verdachte luchtjes uit het blok, hoewel de koppelingspeling niet zodanig toenam dat bijstellen noodzakelijk werd. Sprinten met de Z1000 gaat zeer gemakkelijk, de machine komt zonder hokken van de plaats, terwijl voor een afstand van 400 meter de gemonteerde gearing het voordeel geeft dat de machine net met 8.500tpm langs de finish flitst, zodat er niet nog eens geschakeld hoeft te worden. De eindsnelheid ligt dan in de buurt van de 16-170 km/uur.

Veel vermogen. Kawasaki is altijd vrij bescheiden geweest met de vermogensopgave van de viercilinders. Zo moest een Z900 volgens fabrieks opgave minimaal 81 pk bij 8.500 tpm. Hebben, maar de rollerbank van de TH. In Delft kwamen diverse machines daar makkelijk boven. Het record sloeg wel een Z900-A4 die weliswaar optimaal geprepareerd, in standaard uitvoering aan de 93 pk bij 8.000tpm. kwam.

De topsnelheid van de Z1000 zou volgens de fabrieksopgave 212km./uur moeten zijn dat komt neer op een toerental van 8.000 tpm. Wat de Z1000 in zijn vijf niet haalt. Een snelheid van 195 echte kilometers zit er onder de meeste omstandigheden wel in, terwijl een slanke rijder in raceoveral over de 200 km grens moet kunnen komen. Dat de Z1000 ondanks het geweldige vermogen niet ondermeer 210 loopt, is toe te schrijven aan het behoorlijke brede blok en het gemonteerde brede en hoge Amerikaanse hertengeweistuur die beiden een ongunstige invloed op de topsnelheid hebben.

Onze Z1000-A1 wordt door de fabriek opgegeven voor 83 pk bij 8000 tpm., waarbij een maximum koppel van 8.1 kgm bij 6.50 wordt ontwikkeld. Met zo’n 1600 kilometer op de teller ging de Z1000 op de bank en produceerde daar een prachtige vermogenskromme zonder deuken die pas bij 91 pk bij 7.800 tpm. Afboog. Ook het maximum koppel kwam ruimschoots boven de 8:1 kgm. Van de fabrieksopgave uit. Wij kwamen aan 8.8 kgm. Bij 6.500 tpm. Waarbij we nog kunnen opmerken dat Kawasaki’s na meer kilometers (rond de 10.000) pas echt los zijn. De Z1000 liet zich gewillig afwurgen tot 3.000 toeren en liep daar vanaf keurig naar de 8.000 toeren, waarna het vermogen begon weg te vallen. Veelbelovende cijfers die van de Z1000 niet de krachtigste een litermotor maken, de Hond Goldwing ging nog een stapje verder, maar met een rijklaar gewicht van 256 kilo van de Z1000 wel een absolute kogel op de weg moeten maken. De Kawasaki is altijd de Koning van de sprintstrip geweest. Met tijden onder de 13 seconden regeert de Z900 in sprint wedstrijden de legale straatklasse, dus het lag wel oplijn van de verwachtingen dat de Z1000 behoorlijk rap op de 400 meter met staande start zou zijn.

8


Toerenteller en kilometerteller blonken uit door nauwkeurigheid. Elektronisch geijkt vertoonde de toeren teller een afwijking van 200tpm. Die de teller als teveel aangaf. Een te verwaarlozen aantal, omdat de aflees nauwkeurigheid ongeveer een gelijke waarde heeft. De kilometerteller was over het hele bereik nauwkeurig en vertoonde geen afwijking van betekenis.

De beiden uitlaten produceren zelfs bij de sprints niet meer dan een zoevend geluid dat absoluut niet hinderlijk is. Op de motor hoor je wel het geluid van de motor zelf dat werkelijk prettig is om naar te luisteren. Vooral waarneer het gas vanaf een hoog toerental afgesloten word, jankt de motor hartverwarmend. Voor een stoplicht murmelt de machine maar wat zachtjes voor zich uit, maar toch voel je af en toe een goed merkbare rauwe dissonant. Het lijkt dan alsof de nokkenasketting voorzichtig over de tanden schiet, nonsens natuurlijk mar toch laat je ongemerkt de motor wat meer toeren draaien dan nodig is. Vervelend is het dan wel dat je met zo’n stille motor toch alle aandacht voor het stoplicht trekt, omdat het hoogst irriterende piepertje van de knipperlichten alle hoofden (zelfs in afgesloten auto’s) verbaasd doet omdraaien. Zijn twee verklikkerlampjes voor de knipperlichten dan niet voldoende?

De Z1000 verschilt bij de eerste kennismaking qua uiterlijk weinig met de Z900. hetzelfde cleane gezicht zonder uitgesproken eigen karakter, dat alle Japanse motoren nu eenmaal lijkt te kenmerken. Niet dat ze lelijk of verkeerd geproportioneerd zijn, dat niet, maar het blijft een eenheidspot. Onze test machine was uitgevoerd in Diamond Sky Blue, wat nu ook niet bepaalt flatterend werkte. Goudglittertjes in de metallic lak blijven een kwestie van licht, want de lak toont zich in zonlicht heel wat fraaier dan op een grauwe dag.

Waarneer de Z1000 uit de schuur moet worden gehaald is het uit de kluiten gewassen stuur heel gemakkelijk, want ondanks het gewicht van meer dan een kwart ton is de machine stilstaand makkelijk handelbaar. Het hoge stuur heeft wel meer voordelen waar we later op terug komen. Zitten op de motor zal het gros van de rijders geen problemen hebben met de voeten op de grond te komen. De Z1000 toont groot en is dat ook, maar om dat je in de motor zit hoef je er niet op te balanceren om stilstaand overeind te blijven. Starten is voor de Z1000 geen enkel probleem. Van vriesnachten, uren regen en mist trekt de Kawasaki zich niets aan. Steenkoud of niet, choke aan, koppeling intrekken en voordat de krukas ook nog maar een volledige slagheeft gemaakt loopt de motor zacht spinnend rond. En dat laatste kan men letterlijk nemen, want deZ1000 heeft een verbluffend laag geluids niveau, dat je moet horen om te geloven. Deze Kawa is toch wel het bewijs dat vermogen en weinig geluid hand in hand kunnen gaan.

Op de weg ontpopt de Z1000 zich als een twee in een motorfiets. Tot 5000tpm. Is het een stille, onopvallende toerder, daarboven breekt de beer los en is de Kawasaki qua prestaties de koning van de weg. Wie voor de eerste keer met de machine rijdt zal verbaast staan, hoe weinig toeren de machine nodig heeft om vlot op te schieten. In de praktijk zal veelal maar tot 5000 tpm. gereden worden door de winst die de Z1000 in het middengebied qua vermogen heeft gekregen, waarmee je dan al veruit de snelste man in het gewone verkeer bent; ter illustratie, 5000 toeren betekent respectievelijk 50, 75, 90, 115 en dik 130 km/uur. Snelheden waarmee je gemakkelijk uit de voeten kan en waarmee de Z1000 in theorie bijna het eeuwige leven moet hebben. Wie de kraan ook boven de 5.000 tpm. Open houdt zit op een uiterst krachtige sportmachine die bij snelheden er hard van tussen gaat. Met 120 kilometer op de snelweg kan je terug naar drie, daar staan dan zo’n 70 pk ter beschikking, die de Z1000 keihard naar de 190 sleuren.

9


Ook bij hogere snelheden blijft de Z1000 vrijwel trillingsvrij. De spiegels vertonnen vanaf 7.000 tpm een lichte waas, maar blijven bruikbaar. Jammer genoeg zullen maar weinig rijders dat toerental lang rijden, simpelweg omdat de zitpositie dat niet toestaat. Boven de 130-140 hang je als een vlag aan het hoge stuur, de knieën worden uit elkaar gedrukt, kortom niet plezierig. Toch zijn er ook fietsen waarbij ook met een hoog stuur niet zo weerloos aan het stuur hoeft te hangen. De Z1000 zou er bijvoorbeeld al sterk mee gebaat zijn als de voetrusten meer naar achteren gingen (moeilijk in verband met de zijdeksels). In de stad en op de provinciale weg rijdt de Kawa werkelijk zeer comfortabel met het hoge stuur, maar voor sneller werk (en daar vraagt deze machine eenvoudig om). Raar maar waar; Z1000, motor voor iedereen. Ondanks het feit dat er geschermd wordt met de leus dat de Kawasaki alleen maar voor ervaren rijders is, willen wij juist het tegenovergestelde benadrukken. Het komt maar weinig voor dat zo’n zware fiets zo makkelijk hanteerbaar is. Het is al bijna een cliché geworden om te schrijven dat deze machine rijdt “als een veel lichtere” Maar in het geval van de Z1000 is dat toch zeker waar.

Door dat verbeterde frame is dat echter niet het geval, want de Z1000 is bij alle snelheden rustig zonder kwispelen. De gemonteerde Japanse Dunlop Gold Seals deden het goed (Cees Cornwall racette met standaard voorbanden) en geven eigenlijk nog maar weinig reden tot kritiek, zij het dat de achterband na zo’n 2.000 km nog maar spaarzaam van profiel was voorzien. Voor de remwerking was de achterste schijf niet nodig. De dubbele stopper voor werkte uitstekend en toonde zich zelfs wat giftig in gebruik. Vooral voor het regen rijden is een trommelrem achter min of meer garantie dat er tenminste nog iets remt, met de schijf is het altijd maar afwachten in de vochtigheid. Overigens deed de schijf achter het in ieder geval droog goed, de doseerbaarheid was ondanks het forse pedaal goed. Echt comfortabel kunnen we de Z1000 niet noemen, daar was de vering achter niet goed genoeg voor. Met een veerweg van 80 mm. worden er nog wel eens klappen aan de rijder doorgegeven die hij eigenlijk niet behoord te krijgen. De demping was op zich wel goed, alleen graag wat meer veerweg. Voor zorgt de telescoop met 140mm. voor een beter gedrag. De telescoop is soepel met een behoorlijke demping, spreekt goed aan en heeft niet te veel stickslip. Een minpunt voor het comfort is het toch wat rukkerige gevoel in de transmissie bij rustig rijden. Ook knalt de bak bij lagere toerentallen en rustig rijden. Het schakelen gaat dan duidelijk hoor- en voelbaar. Waarneer er sneller wordt gereden vallen beide punten af, want dan werkt zowel de transmissie als de bak smeuïg. Na afloop kan de Z1000 heel gemakkelijk op de middebok gezet worden, wat wijst op een goed uitgekiende plaats van de bok. De jify stand had naar onze smaak wel iets veranderd mogen worden, want de machine staat behoorlijk schuin. Vooral met een zachte ondergrond kan dat soms parkeerproblemen geven. Goed geplaatst zijn de bedieningselementen op het stuur. Slim is het dat de schakelaars die je maar een keer gebruikt, voor het licht en dodemansknop, rechts zijn geplaatst (waar de rechterhand het al druk genoeg heeft met gas). Links zitten de knoppen die veel bespeeld worden, als die van het grote licht die gecombineerd is met de claxon.

In de stad is de Kawasaki moeiteloos in alle gaatjes te gooien waarbij je helemaal vergeet dat er dik 250 kg metaal onder je zit. De stuur eigenschappen van het nieuwe verstevigde Kawasaki frame (vooral rond het balhoofd) zijn zonder meer zeer goed te noemen. De machine is stabiel, reageert niet paniekerig op richels in de lengte richting van de weg, maar gaat ook makkelijk van zijn lijn ad. Grondspelling is er naar beide kanten genoeg en geeft geen problemen. Door de stijfheid van het frame kon Kawasaki voor de Z1000 gebruik maken van een vrij kleine naloop van 90 mm. in combinatie met een balhoofdhoek van 64°. Dat geeft bij lagere snelheden een hanteerbare fiets, maar zou waarneer het sneller gaat een instabiliteit veroorzaken.

Ernstige bezwaren hebben we tegen de verlichting, waarbij we dan eigenlijk alleen de opbrengst van de koplamp bedoelen. Het miezerige schijnsel dat van de 40/45 watt gloeilamp komt is nauwelijks voldoende om diep in de nacht wat te onderscheiden, laat staan dat je er dan ook nog bij moet rijden. Zonder meer een H4 unit monteren is ons advies. De stroom voorziening was op onze test motor toch al niet gezond. De eerste tekenen daarvan toonde de knipperlichten, die reageerde op het gas. Wordt vervolgd

10


Japan Revisited... eerste deel Het is 15 september 2015, de derde dinsdag in september: Prinsjesdag. Het is feest in Den Haag, mijn geboortestad. Ook voor mij heeft die dag iets feestelijks, want ik vertrek na een lange afwezigheid eindelijk weer naar Japan. De laatste keer was met mijn gezin in 1985. Tijd om wat herinneringen op te halen. Naast het bezoek aan familie, enkele vrienden en kennissen is het doel van de reis om iets van de verloren tijd terug te halen en ‘en passant’ een aantal motormusea te bezoeken en indien mogelijk een kijkje te nemen in een fabriek.

Meestal zijn het wat ‘oudere’ heren vanaf een leeftijd van 40 jaar en meer op zware motoren. Sinds in Japan het rijden op motoren van meer dan 750 cc is toegestaan, zijn deze erg populair. Op de parkeerplaats zie ik zowaar een echte Engelse import: een Triumph. Let u even op de achtergelaten helm over de rechter zijspiegel, de handschoenen boven bagagetas de koplamp, de ‘tomtom’aan het stuur en de bagagetas; moet je in Nederland beslist niet doen! Gelukkig is Japan een veilig land. En motorliefhebbers uit Hokkaido zijn er ook.

I

n de afgelopen periode is mijn kennis van de Japanse taal er niet beter opgeworden. Maar gelukkig weet ik mij vergezeld van mijn oudste zoon Takeshi, die ook al ruim 15 jaar zijn Japanse familie niet heeft gezien. Hij is die taal wel machtig en zal mij dus als tolk en vertaler ten dienste staan. Uit ervaring weet ik dat een meishi of naamkaartje nuttig is in Japan. Met hulp van Peter van der Zon is daarom op de achterzijde van mijn KJMV-kaartje een Japanse uitvoering gekomen.

We vliegen met Air France/KLM via Parijs naar Narita. Op de vlucht naar Parijs blader ik door een glossy tijdschrift en maak naar mijn zoon een opmerking over een advertentie met protserige en dus dure horloges. De passagier naast mijn zoon reageert er op. We raken aan de praat, het blijkt Lars Boom te zijn die op weg is naar het WK wielrennen in Richmond (VS) op 27 september. We wensen hem en de Nederlandse afvaardiging veel succes. 15 uur na vertrek uit Amsterdam zetten we eindelijk weer voet op Japanse bodem. We wisselen de vouchers in tegen de Japan Rail Pass, want we reizen per trein; vlug, veilig en voordelig. Na twee dagen Tokio in warm, zo’n 25º C, en soms regenachtig weer, verblijven we een lang weekeinde bij vrienden van vroeger in Ogawamachi in de provincie Saitama. Hij studeerde af op het Koninklijk Conservatorium op blokfluit en zij was de lerares van mijn dochter en beide zoons op de Japanse school in Den Haag. Het weerzien is hartelijk na zoveel jaren. Tijdens ons verblijf neemt Hitomi, onze gastheer, ons mee op een mooie tocht naar het Utsukushigahara Plateau (ca 2000 m), gelegen tussen Ueda en Matsumoto. Dat het vandaag een zondag is, is goed te merken. Veel motorrijders op de weg en zeker in dit gebied van de Japanse Alpen. Via een bochtige weg omhoog – elke bocht is met een opvolgend nummer aangegeven, het zijn er 89 – passeren we onderweg regelmatig groepjes motorrijders in beide richtingen. Het is zwieren en zwaaien voor hen.

11

Na een verblijf van enkele dagen in de omgeving van Ueda brengt Hitomi ons ‘s morgens naar het JR-station Sakudaira. Daar nemen we de shinkansen van 9.53 uur naar Oyama met onderweg een overstap in Omiya. Vervolgens gaan we met een regiotrein naar Shimodate en tenslotte reizen we ruim een uur verder met de Moka-lijn, een enkelsporig smalspoorboemeltje dat meer weg heeft van een buurttram. Tegen enen komen we eindelijk in Motegi aan. Als je afhankelijk bent van het OV en dat zijn meestal de buitenlandse bezoekers kost het veel reistijd om er te komen.


Een simpel voorbeeld: vanuit hartje Tokio naar Motegi kost het je iets meer dan drie uur over 138 km spoorkilometers en dat is inclusief een deel met de shinkansen. Het circuit te Assen is met het openbaar vervoer toch heel wat gemakkelijker en sneller bereikbaar, zelfs uit het westen des lands. Vanaf het stationnetje is het ruim vijf minuten lopen naar het hotel. Tijdens de korte wandeling zien we slechts een enkel persoon op straat, maar dat kan aan het tijdstip van de dag liggen, namelijk iets na een uur en er is nauwelijks verkeer. Motegi presenteert zich als een typisch voorbeeld van een rustig plattelandsstadje in de ‘binnenlanden’ van Japan. Vanaf het hotel nemen we een taxi – er is geen busverbinding – naar de Honda Collection Hall, ons reisdoel van vandaag. Het maakt deel uit van Twin Ring Motegi, geopend in 1997. Dit uitgestrekte terrein met een ovalen baan voor Indy races, het racecircuit voor motoren en auto’s, een drie/ vier sterren hotel, camping, rijscholen voor auto en motor, een kartbaan en een groot pretpark voor kinderen en ouders ligt ruimschoots buiten de bebouwde kom van Motegi. Na enkele kilometers rijden over provincieweg 51, de zuidelijke toegangsweg, zien we in een naar rechts draaiende bocht een uitrijstrook ontstaan en plotsklaps duikt als uit het niets links een groot bord op met de aanduiding ‘South Gate – Twin Ring Motegi’. Luttele meters na het bord draait de uitrijstrooks ineens haaks naar links. Gelukkig is de maximum snelheid 50 km/u, anders zou je er zo voorbij schieten. De afslag is nu overgegaan in een vierbaansbrede(!) toegangsweg. Deze wijdse aanloop staat wel In schril contrast met de smalle tweebaansweg van zoëven. Maar de oorzaak wordt al snel duidelijk: na een brede toegangspoort zie ik rechts een grote verkeersplaats voor de bezoekers die met eigen vervoer de races bezoeken en niet veel later stopt de taxi voor de ingang van de in 1998 geopende Honda Collection Hall.

12

In de hal staan vijf klassieke highlights van Honda prominent uitgestald: motor, personenauto, raceauto, bromfiets en een industrieel product; in dit geval een benzine-aggregaat. De motor trekt meteen mijn aandacht.

Het is de RC161, waarmee Kenjiro Tanaka in 1960 de derde plaats in de Duitse GP behaalde als eerste Honda in de 250 cc-klasse, aldus het info-bord. Op de begane grond staan In de rechtervleugel de robots uitgesteld waarvan de ontwikkeling van de ASIMO in de loop der jaren duidelijk is te zien. Tevens is er een doorlopende voorstelling waar de meest recente ASIMO een demonstratie geeft. Leuk om te zien. Aan de hand van de folder lopen we de trap op naar de tweede verdieping. Op de verdiepingen in de linkervleugel staan de tweewielers, in de rechtervleugel de vierwielers en landbouwwerktuigen en overige industriële producten. Op de tweede verdieping neem ik foto’s van enkele oude racers, zoals de de watergekoelde RS125R-W, waarop Noriake Ichinose Japans kampioen werd.


Als broers staan ze naast elkaar de RC181, waarmee Mike ‘The Bike” Hailwood in 1967 de TT in Assen won en de RC146 waarop Jim Redman zijn successen vierde.

Heel verrast was ik toen ik hier ook een viercilinder uit 1959 zag: Honda’s eerste DOHC, de RC160. Hiervan zijn er vijf ingezet in de Japanse Endurance Race op de hellingen van de vulkaan Asama, die in juni 2015 nog tot uitbarsting kwam. De nieuwere racers laat ik voor wat ze zijn. Maar ik maak nog wel twee foto’s van het geweldige motorblok van de RC211V uit 2006. Met name de vorm van de uitlaat is fascinerend.

Met een kort bezoek aan de (race)auto’s belanden we op de eerste verdieping. Hier staat Honda’s pracht en praal vanaf het prille begin. Keurig glimmend en glanzend opgepoetst, alsof ze zo uit de fabriek komen, staan ze in volgorde van bouwjaar te pronken. Dit alles in een ruime, heldere, goed verlichte omgeving. Ik neem foto’s, met name van de ‘oudjes’ tot ca 1985. Van de vele foto’s die ik schiet is er een van bijzonder voorvorkveringsysteem. Eenmaal thuisgekomen kom ik via internet er achter dat het toebehoort aan de RC125M(T) uit 1980/1, een watergekoelde twin tweetakt crosser met de zogeheten Ribi-voorvering.

Gemaakte foto’s van deze reis zijn te vinden op de site kjmv.nl

13


Deze motor verscheen voor het eerst in1980 in Suzuka toen nog als neencilinder met, zoals Honda het noemde, een ‘dubbele Pro-link’ voorvering. Verandering van de regels in 1981 door de FIM (verbod op tweecilinders) voorkwam de inzet van deze motor in het terrein.

Tot slot neem ik een foto van een tiller, waaraan ik wel een heel bijzondere herinnering heb (zie aflevering 5 van de reeks Een Honda CB350 kopen in Japan).

Gelukkig zijn de aanvoer- en toegangswegen in prima conditie maar meestal wel 2-baans met een maximum snelheid tussen de 40 en 60 km/u. Dus snel opschieten is er ook niet bij. Zo vraag ik mij af hoe het op zulke hoogtijdagen gesteld is met de drukte op die smalle wegen die naar de zuid- en noordingang van Twin Ring Motegi leiden. Vooral na afloop van een race schijnen mij de opstoppingen bij de aansluiting op de twee smalle provinciale wegen enorm. Met dit gegeven in gedachten vraag ik mij af waarom nu juist Motegi gekozen is om een racecircuit aan te leggen en Honda de showroom van zijn creaties hier eveneens te vestigen en niet in Hamamatsu waar Honda is begonnen en daar nog steeds actief is. De ware reden is, zo blijkt, dat van de zeven overgebleven locaties Motegi om diverse redenen net dat ietsje meer had om het in 1987 ontstane MT (Motor Track) Project te kunnen faciliteren. Met name de geografische gesteldheid van het terrein: er is nauwelijks sprake van geluidshinder voor de omgeving, want het ligt grotendeels in een soort kom en met de heuvels er omheen als een natuurlijke geluidswal, verspreidt het geluid zich niet horizontaal maar wordt naar boven gericht. Bovendien was de grond goedkoop toen men het kocht in 1990 als gevolg van een eerdere overstroming en bovendien ligt het niet al te ver verwijderd, ongeveer 130 km vanaf het centrum, van Tokio. De volgende ochtend staan we vroeg op om beslist de bus van half acht naar Utsunomiya te nemen, want de eerstvolgende en tevens laatste van de dag gaat niet eerder dan om vier uur ’s middags! Vandaag reizen we richting Hokkaido met een uitstapje in Morioka. Vanaf het station is het een wandeling van een klein kwartiertje naar de plek waar ik in 1971 herstelde van mijn opgelopen verwondingen en moest afwachten tot mijn motor weer helemaal gerepareerd was. Ik herken weinig meer van de omgeving. Een moderne stenen uitvoering heeft inmiddels de houten kerk vervangen en de naastgelegen pastoorswoning is verdwenen. Alleen de herinnering blijft dus over. Hans Wijmer Twee filmpjes die goede indruk geven van de aanlooproutes naar de twee entrees van Twin Ring Motegi: https://www.youtube.com/watch?v=lxQb5VgcdMU https://www.youtube.com/watch?v=rN3xAs1tyS8

RC211V

Na een paar uur dwalen door het museum gaan we per taxi terug naar het hotel. Onderweg komen we weer langs die parkeerplaats waar duizenden auto’s kunnen staan. Dat zet mij aan het denken. Het openbaar vervoer naar Motegi mag dan qua tijdsduur en frequentie een crime zijn – echter op dagen dat er races zijn, worden vanuit Utsunomiya extra bussen ingezet die tot aan de ingang van het circuit gaan ¬– het gebruik van auto of motor is nagenoeg onontkoombaar voor een bezoek aan Twin Ring Motegi en/of Honda Collection Hall.

14

RC211V


Suzuki RG 250 John Player Special Mijn eerste RG 250 kocht ik in April 2006 bij Motoport Den Bosch. Het was het ontbrekende model in mijn verzameling. Nu had ik eindelijk al de modellen in mijn bezit. Tot mijn verbazing bleek het een erg comfortabele motor te zijn. Zo’n 600 kilometer op een dag was geen probleem; het reed prettig en hij had ook nog eens genoeg vermogen om in het huidige snelwegverkeer goed mee te kunnen komen. Binnen een aantal jaar stonden alle verschillende uitvoeringen van de RG 250 in de schuur. oen ik in September 2013 een telefoontje kreeg met de vraag of ik geïnteresseerd was in een RG opknapper voor weinig hoefde ik niet lang na te denken. Op weg naar het mooie Arnemuiden om de RG op te halen. Daar aangekomen bleek het echt om een opknapper te gaan. De RG had een zwaar leven achter de rug met één of meer eigenaren die niet echt met aandacht aan de motor hadden gewerkt.

De tank nog een keer naar de spuiter vooreen blanke laag en het JPS jasje was klaar.

T

Thuis gekomen stond ik voor een dilemma wat te doen? Het model was een MK2 uit 1984 in de bekende blauw witte kleurstelling. Nou heb ik daar bijna alle lak delen van nieuw op zolder liggen. Dus restaureren en origineel maken was niet echt een probleem. Maar ik wilde eigenlijk al jaren een keer iets anders maken. Ik heb al een RG 250 in HB en Walter Wolf uitvoeringen en een Lucky Strike RGV staan. Die Suzuki race versies in sponsor uitvoeringen vind ik erg leuk. Zwart met goud vind ik de mooiste kleurencombinatie en dan kom je al gauw uit bij John Player Special. Dat moest het worden maar dan wel zo dicht mogelijk bij Suzuki blijven en proberen om zoveel mogelijk Suzuki RG onderdelen er voor te gebruiken.

Samen met Ton, een mede Suzuki liefhebber én met een drukkerij- en ontwerpervaring achter de computer zijn we gaan zitten om een ontwerp te maken voor de stickers en striping. Na veel geknip en geplak kwamen we uit op de striping van de HB uitvoering, maar dan alles in goud en het lakwerk in hoogglans zwart. Op de tank moesten de stickers onder de blanke lak en op de rest van de motor net zoals bij Suzuki gewoon op het kuipwerk. David, een vriend van Ton die het plakken van striping tot een echte kunst had verheven dankzij jaren lange ervaring beplakte de motor.

15

Het rijwielgedeelte was net zoals de rest in slechte staat. Suzuki heeft voor het laatste 1987 RG model, dat alleen in Japan op de markt kwam, andere wielen en voorvork gemaakt. Deze had ik liggen en dat alles paste zo zonder aanpassingen in het frame. Voordeel hierbij is dat er nu een 17 inch achterwiel in zit i.p.v. het 18 inch wat gebruikt werd bij alle andere modellen. Ook vervalt de anti-dive op de voorvork. Iets wat alle merken gebruikte eind jaren 80. Verder is alles schoongemaakt en wat enigszins versleten was vervangen voor NOS Suzuki onderdelen. Het blok was niet meer te redden, maar gelukkig had ik er nog een paar op de plank liggen. Na alle voorbereidingen en het nadenken was het opbouwen eigenlijk zo gebeurt. Ik heb geprobeerd om het er zo origineel mogelijk uit te laten zien met wat kleine aanpassingen. Over het eindresultaat ben ik tevreden. De motor rijdt goed, hij remt iets beter door de modernere rempomp en grotere schijven, maar verder geen verschil met een standaard RG 250 van hetzelfde bouwjaar. Dank aan: • Peter voor de uitnodiging om op de middenpagina te komen staan; • Martin voor het verkopen van de RG; • Ton en David voor het meedenken en het nauwkeurige perfecte plot en plakwerk; • Nicolai voor het prachtig strakke spuitwerk; • En Jet Kraanen voor de foto’s gemaakt in de polder bij Hoogland. Met trots, Erik Hobo


Voor alles wat klassiek is op twee wielen! Het oudste, grootste èn dikste blad in de Benelux over alles wat klassiek is op twee wielen: motoren, scooters, techniek, brommers, beurzen, shows en treffens. En natuurlijk nieuws over klassieke motorsport: race-demo’s, cross en trial.

Kijk ook op: WWW.MOTORRIJWIEL.NU Verschijnt elke twee maanden. Losse nummers € 5,95* (België € 6,50*). Jaarabonnement (6 nrs.) € 30,00* (buitenland v.a. € 52,50*), 2 jaarsabonnement (12 nrs.) € 53,50* (buitenland v.a. € 97,50*) door overmaking op rekening NL23INGB 0000 0051 35, BIC INGBNL2A, t.n.v. Stichting Historische Motor Documentatie, Den Haag. Of bel +31-(0)70-3650 860 en wij sturen een acceptgiro. *Prijswijzigingen voorbehouden.

Zoekt u iets of wilt u iets kwijt? In elk nummer vindt u vele honderden particuliere advertenties. Als abonnee kunt u zo’n advertentie gratis plaatsen!

“Ernst Hagen Motoren” Honda Classic Specialist

Onderhoud, reparatie en verkoop van Japanse motoren

16

Witte Paal 332Q 1742 LE Schagen T 0224 29 20 08 M 06 20975139 ernsthagenmotoren@gmail.com


VOORJAARS-RIT 2017 ZONDAG 23 APRIL TE BREUKELEN 11.00 UUR!

De KJMV-Voorjaarsrit wordt gehouden op zondag 23 april 2017. Start en eindpunt is MC Donalds aan de A2 afslag 5 bij Breukelen Verzamelen 11:00u vertrek 11:30u. Voor info: keesvergeer@hotmail.com of 06-17810371 We hopen op een grote opkomst!

17


19


20


KJMV-Activiteitenkalender 2017

KJMV Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging

25 februari

Oldtimerbeurs

Zuidbroek

KJMV.nl

5 maart

Algemene Leden Vergadering

De Rijp

KJMV.nl

18-19 maart

Classic motor- en bromfiets beurs

Leek

KJMV.nl

1-2 april

Central Classics

Houten

KJMV.nl KJMV.nl

16-17 april

Oldtimer Festival

Venhuizen

17 april

De 26e Nationale 2-taktdag

Moergestel

2taktdag.nl

23 april

Voorjaarsrit

Breukelen

KJMV.nl

29 april

Klassiekerrit

Enter

entersemotorclub.nl

14 mei

Noord Hollandrit-2017

Winkel

KJMV.nl

21 mei

De Kabouterrit 2017

Zaandam

KJMV.nl

28 mei

Braasemer Rondrit

Weteringbrug

KJMV.nl

10 juni

Noorder Rondrit

Midwolde

KJMV.nl

25 juni

TT Assen

Assen

ttcircuit.com

2 juli

Ouwe Joekeldag

Anna Paulowna

mcmios.nl

26 en 27 augustus

Historisch Weekend

Den Helder

KJMV.nl

1-3 september

Gersloot-weekend

Gersloot

KJMV.nl

2 september

Friesland-rit

Gersloot

KJMV.nl

9 september

Exotentreffen-2017

Zeist

exotentreffen.nl

23 september

NVT Woerden-2017

Woerden

KJMV.nl

? september

Lek&Graafstroomrit-2017

Groot-Ammers

KJMV.nl

19 november

Clubdag KJMV

De Rijp

KJMV.nl

Zijn er activiteiten die u ook gemeld wilt zien op de website en/of clubblad, geeft u dat dan spoedig door aan onze activiteitencommissie: Wiebe Eenling/Frits Smink, activiteiten@kjmv.nl - 06 21853400/ 06 20399831 of aan de sitebeheerder: Lars Holm, webmaster@kjmv.nl - 06 27618159. Zij zullen er dan voor zorgen dat uw activiteit wordt geplaatst. Kijk voor actuele info: www.kjmv.nl - Voor meer beurzen, kijk op: www.oldtimeragenda.com OPROEP! OPROEP! OPROEP! OPROEP! BETAAL UW CONTRIBUTIE! OPROEP! OPROEP! OPROEP! OPROEP! Graag willen wij ons e-mail bestand opschonen. Daarom vraag ik aan u allen om een blanco e-mail te sturen naar onze penningmeester Wiebe Eenling, die ook de ledenadministratie bijhoudt. U kunt dit het beste doen naar het e-mail adres: penningmeester@kjmv.nl. Zodra u uw e-mail adres wijzigt, graag ook even melden aan Wiebe Eenling.

Onderhoud, reparatie en restauratie van klassieke motorfietsen. Uitgebreide sortering onderdelen, nieuw en gebruikt van klassieke Japanse motoren. Geopend op: woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag.

Gerard Numeijer Molenveld 9 1777 HN Hippolytushoef T 0227 59 36 90 F 0227 59 34 72 M 06 25448565 e info@nubomotors.nl

www.nubomotors.nl 21


uw oldtimer verzekerd Bromfiets verzekeringen

Motor verzekeringen

Vetera is gespecialiseerd in het verzekeren van oldtimers. Niet alleen hebben wij door onze jarenlange ervaring veel verstand van verzekeren, ook hebben onze adviseurs een grote passie voor klassiekers. Vetera biedt u voor uw klassieke motorfietsen van 20 jaar en ouder een oldtimerverzekering tegen het zeer scherpe tarief van â‚Ź 37,- per jaar*. Deze WA-verzekering kunt u eventueel uitbreiden met Brand/Diefstal of Volledig Casco. Onze unieke verzamelpolis bieden wij u al vanaf â‚Ź 66,- per jaar*. * inclusief assurantiebelasting

Stelling 5, 7773 ND Hardenberg t (0523) 28 23 28 f (0523) 28 23 29 e info@vetera.nl i vetera.nl

22

Auto verzekeringen

UNIEK

VERZAMEL POLIS TOT 7 MOTOREN


KOP VAN NH-RIT 2017 ZONDAG 14 MEI TE WINKEL

Ja

n Schreu r

 K

las s

e nk

l

Peter van der Zon organiseert een rit in de kop van Noord-Holland. Start met bezoek aan motormuseum Jan Schreur: - bezichtiging motormuseum/koffie-thee 10.00 - 11.00 uur Zandwilg 9-11, 1731 LS Winkel - vertrek toertocht 11.00 uur Voor info tel.nr: 06 81501492, of e-mail: voorzitter@kjmv.nl

iekers Wi

BRAASSEMER-RONDRIT 2017 ZONDAG 28 MEI TE WETERINGBRUG

Op zondag 28 mei wordt de Braassemer Rondrit weer verreden. Aankomst bij café “Ys de Jong”, Huigsloterdijk 3 te Weteringbrug. Dit is ongeveer 2 kilometer vanaf de Leimuiderbrug verder rijden langs het water. De lengte van de rit is ongeveer 85 km. Vertrek om 11:00 uur. en tijdens de rit een stop bij het Gilera Museum. We hopen op een grote opkomst!

NOORDER-RONDRIT 2017 ZATERDAG 10 JUNI TE MIDWOLDE

De KJMV-Noorder Rondrit wordt gehouden op zaterdag 10 juni 2017. Start en eindpunt is ‘Theehuis Midwolde’ Hoofdstraat 132, 9355 TD Midwolde Aankommst 10.30 uur. Vertrek om 11:00 uur. Voor info: info@kjmv.nl We hopen op een grote opkomst!

23


Kawasaki 2 en 3 cilinderclub Helaas - Na ruim 35 jaar hebben wij de stekker eruit moeten trekken. Niet alleen liep het aantal leden langzaam terug, maar ook de activiteiten. En dan met name de respons op de georganiseerde activiteiten werd al maar minder, en minder: • Soms maar 5-6 leden op de voorjaarsclubdagen in Maarn, • Treffen bezoek 15-20 man/vrouw, en dan ook nog ’n deel “vreemd”, • Steeds minder bezoek aan het forum, • Aanleveren kopij werd almaar minder, en minder. Moeten we ondanks alle inzet van het bestuur er mee doorgaan? Op de laatste clubdag op 13 november bij Nol Bikker Motoren hebben we in ’n levendige vergadering, dan ook besloten om de club per 1 januari 2017 officieel op te heffen. Met algemene instemming, gaat het saldo uit de clubkas naar 2 goede doelen: • het kankerfonds (KWF), • Stichting Mobiliteit voor Gehandicapten. Zover aanwezig, zullen de resterende clubspullen (enkele stuks van T-shirt en pakkingsets, kopieën van folders en manuals/onderdeelboeken) worden uitverkocht. De leden kunnen zich nu individueel aanmelden bij de KJMV, waarbij de voorzitter heeft toegezegd, om bij voldoende belangstelling ‘n aparte ruimte in het clubblad te reserveren voor de KAWA 2-takt liefhebbers.

24

Om het contact niet helemaal verloren te laten gaan heeft Nol Bikker aangeboden om voortaan op het einde van het jaar ’n clubdag te houden en wil hij ook in het voorjaar/zomer ’n tourrit organiseren, waarbij de mogelijk bestaat om te blijven kamperen op zijn terrein. Het bestuur van de KAWA 2 en 3-cilinder club Fabian Eckes en Johan Ligthart


“Smitbros� Kawasaki 3-cilinder Specialisten

Alfons en Hans Smit Marsweg 7 1791 LV Den Burg Texel 06 38894304 smitbros@hetnet.nl

Verkoop, restauratie en onderhoud van klassieke motoren

www.london-exhaust.com Specialist for classic and Vintage exhaust systems

info@london-exhaust.com

Complete systems for Kawasaki Z650 Z1000 double walled pipes 25


Uit de schuur van Peter Halbersma In het midden van de zeventiger jaren ontstond het besef dat aan al die olievoorraden eens een einde zou komen. Ook werd de luchtkwaliteit in sommige wereldsteden er niet beter op o.a als gevolg (zei men) van die (heerlijke) tweetakten waarmee de Japanse motorfiets-industrie ons steeds weer zover kreeg om de knip te trekken!

Suzuki

kon daarbij niet achterblijven en in 1976 begon, naast de bekende GT-tweetakten, de ontwikkeling van de GS-serie viertakten. Meeliftend op de populariteit van de Honda CB750 werd als eerste de GS-750 4-pitter in 1977 in Nederland geïntroduceerd. In de schaduw ervan kwam ook de GS 400 2-cilinder bij de dealers te staan. Bekend rijwielgedeelte met wiegframe, gespaakte wielen, schijfrem in het voorwiel, trommeltje achter. Het blok was eigenlijk een halve GS750-motor: luchtkoeling, dubbele bovenliggende nokkenas, 2 kleppen per cilinder, 398 cc. met 6 versnellingen en 36 pk (oempf). Qua uiterlijk was het niet een spannend en vooruitstrevend ontwerp, maar het was wel de eerste in een lijn van twins die jarenlang het Suzuki-aanbod aan middenklassers heeft gevormd. Tot begin 90-er jaren was de 400-twin leverbaar om daarna te worden opgevolgd door de GS 500E. In deze jaren werden in andere landen ook versies met 425 en 450 cc. aangeboden. Uiteindelijk was de GS 500F-twin de laatste versie die in 2009 voor het laatst leverbaar was.

KJMV Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging

26

Iedere lezer zal het verhaal (her)kennen van “oudere heer / dame geweest”, “lopend weggezet”, “altijd in verwarmde garage gestald geweest”, enzovoort. Toen een neef van me onlangs een appje (ja ja!) stuurde met een foto van een aanhangwagen met daarop een “lopend weggezette” GS 400 van een “88-jarige eigenaar” was ik uiteraard direct maximaal gefocust (ja ja!). Ruilen voor een Kawa GPX600 (ff bougietjes wisselen, grr) “plastic rocket” was voor de echte KJ-liefhebber natuurlijk geen vraag: gelijk doen! Nadere inspectie leverde op dat in de periode tussen bouwjaar 1979 en vandaag de dag toch wel het een en ander was gebeurd (maar ook niet). Voorvork binnenpoten behoorlijk “gepit” dus helaas niet meer bruikbaar (wie heeft er nog een stel knappe liggen?).


Suzuki GS 400 - 25 kW-klassieker met toekomst ? Remzuiger natuurlijk vastgerot en de bedrading was ook door de vorige eigenaar (en dat was echt de enige!) op een aantal plaatsen gerepareerd (of door de “motorzaak”?).Ook de benzinetank was niet verrot, zij het dat het originele spuitwerk hier en daar “kwastig” was bijgewerkt. Wat er in de carburateurs groeide, zijn ze bij de Hortus Botanicus nog aan het uitzoeken, maar “ff” in de ultrasoon deed wonderen. Inmiddels heeft ie alweer een paar klappen gegeven, gelukkig was het blok wel los. Ook het elektriek functioneert weer, geinig die “gear indicator”! Misschien dat ie tijdens een clubritje in Friesland dit jaar in levende lijve te bewonderen is. Peter Halbersma

27


Een warm welkom aan de nieuwe leden... Elke vereniging bestaat uit leden, anders is er geen vereniging. Door hard werken van een groep mensen komen er regelmatig nieuwe leden bij. Uiteraard vallen er ook wel een paar af, maar dat is meestal door leeftijd, waardoor er geen motor meer gereden wordt.

A

ls voorzitter van de KJMV mag ik mijzelf prijzen met een goed stel (oud en nieuw) bestuursleden die hun uiterste best doen om ons ledental op te krikken. Hoe verkrijgen we deze mensen? Vaak komen deze mensen op beurzen in aanraking met onze vereniging en raken enthousiast om een onderdeel van ons idee, het Japanse erfgoed zo lang mogelijk rijdend te houden, te worden. Tijdens de afgelopen beurzen en op de clubdag in november zijn er een hoop mensen enthousiast geworden voor onze vereniging. Daarnaast is het wegvallen van de Kawasaki 2 en 3 cilinder club óók een reden voor de aangesloten leden om zich aan te sluiten bij de KJMV. Een lijstje van laast gewonnen clubleden: Adrie te Velthuis

Duiven

Zuid Holland

Joop Michielsen (foto)

Wintelre

Brabant

Ton van Schaik

Marijenkampen

Overijssel

Martin Vleesch DuBois

Stolwijk

Zuid Holland

Wilco Vonk

Rijsenhout

Noord Holland

Jan Willem van Borselen

Voorschoten

Zuid Holland

B. Mascini

Nieuwegein

Utrecht

G. Sipma

Ferwert

Friesland

Peter Lemstra

Alkmaar

Noord Holland

George Hand

Wormer

Noord Holland

Ruud Brasser

Krommenie

Noord Holland

Arjan van der Gulik

Zaandijk

Noord Holland

Frans Makker

Eemnes

Utrecht

Gerrit Alberda

Opeenhuizen

Friesland

www.kjmv.nl

D

S

K

Dé club ván en vóór bezitters van Japanse klassiekers!

KJMV

Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging

KABOUTERRIT 2017 ZONDAG 21 MEI 2017 TE ZAANDAM

Verzamelen 10.00 uur bij ‘Het Zaanse Hoekje’ De Watering 1 1503 VR Zaandam Vertrek 11.00 uur Alleen motoren tot 200 cc; Motoren die zwaarder zijn worden niet toe gelaten. Parkeergelegenheid aanwezig en Lengte ±75 km. Info: Arjan van der Gulik 06 53517387

28


van uw correspondent (6)... Vierde nummer Classic Retro 2016

Uitgeverij New Skool Media van de bladen MOTORmagazine en Moto73 heeft het 4e blad van CLASSIC Retro uitgebracht en gaat in 2017 door met dit succesvol tijdschrift. In nummer 4 is naast allerlei verhalen en besprekingen van mooie klassiekers ook weer aandacht besteed aan leden van de KJMV. Naast de gebroeders Smit in hun werkplaats staat ook Ronald van Rootselaar met zijn mini Honda’s pontificaal over 2 pagina’s groot weer gegeven. De pagina’s zijn uiteraard te zien in dit blad, maar ook op de site van de KJMV, bij het kopje ‘clubleden in de bladen’. Het bestuur bedankt de uitgeverij hier voor. Wij zijn benieuwd naar het 1e nummer van 2017.

KJMV-clubblad uitgebreid in Motor Revue

Op zondag 20 november jongstleden had de KJMV een clubdag in het kader van Kawasaki en Chris Groeneweg. Een van de oprichters van de, dit jaar 30 jaar bestaande vereniging, Cok van den Heuvel geeft al meerdere jaren het mooie blad Motor Revue uit en heeft ook regelmatig aandacht besteed aan leden van onze vereniging, naast andere klassieker verhalen. Deze keer heeft hij in het 1e nummer van 2017 goed uitgepakt met wel 10 pagina’s over onze clubdag. Hulde Cok. Ga zo door. Het 30 jarig bestaan willen wij ook graag terug zien in jouw blad. Nick Kuijpers heeft ons gelukkig gemaakt met de pdf die weer te zien is op de site van de KJMV, bij het kopje ‘clubleden in de bladen’. Het bestuur bedankt de uitgeverij hier voor.

Wigchers brommer en motorfiets Museum Welkom bij “de oude tijden van weleer”! Schoonoord, een dorp met een rijke historie omgeven door hunebedden en daarboven het circuit van Assen. Hier staat een bijzondere collectie, samen gebracht in een museum waar menig motorhart sneller van gaat kloppen. Het Wigchers Brommer- en Motormuseum. Meer dan 50 merken zoals Zündapp, Kreidler, Puch, een Scott van 1936, een Batavus uit 1936 en een echte Indian van 2003. Van de laatste zijn er slechts 400 van gemaakt. Misschien is de meest beroemde motorfiets wel van 1982 van Pierre Karsmakers of is het toch een Yamaha Grasshopper die al heel veel van de wereld heeft gezien! Bron en meer info: Brommer- en Motormuseum: www.wigchers.nl/museum/

KJMV Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging

29


The Fast Freddy CBX-files (13) Het restaureren van een CBX 6-cilinder is geen sinecure en dat heeft Fred aan den lijve ondervonden. Bij het voorgaande stukje (12) over de CBX was Fred begonnen met het demonteren van diverse electrische elementen en andere onderdelen vanuit het frame. Hij kwam daar voor een aantal verassingen te staan wat zijn inventiviteit op de proef stelde. De operatie is dus als u hem wilt steunen, een kaartjgoed gegaan en Fred hersteld langzaam. Scans moeten uitwijzen of hij genezen wordt verklaard. Er is hoop!

Figuur 295 de stekker houders, links is voor de Z en rechts is voor de A

Figuur 291 en je tapt er weer

Figuur 292 uiteindelijk heb je dan

schroefdraad in

weer een prima stuur console

De bobines De bobines konden ook wel wat aandacht gebruiken. Alles goed schoongemaakt en de continuĂŻteit getest en de hoogspannings kabels nagekeken op scheuren etc.; gelukkig was alles in orde.

Figuur 296 een compleet lucht filterhuis

Meteen ook maar de metalen delen op de luchtkamer.

Figuur 293 de bobines

Figuur 294

voor de inspectie

de opgefriste bobines

Figuur 297 de lucht kamer

Alles weer in elkaar gezet met verse schroefjes. Deze kunnen op de plank voor als ze echt nodig zijn.

Dat gold ook voor het achterspatbord. Eigenlijk ben ik al aan het opbouwen

Het lucht filter huis Op het luchtfilterhuis zit een stekkerhouder voor de gelijkrichter- en ontsteking stekkers. Nu zat er een Z modellucht filterhuis op mijn CBX-A.Kortom ik heb een A model lucht filterhuis er op gezet, maar die heeft een andere stekkerhouder. Die moest ik dus omzetten; ja het blijft een bitza, maar nu passen de stekkers weer, want bij een Z blok hoort een Z kabelboom. Meteen de metalen delen die ik naar de verchromer had gestuurd er op gezet en zie daar, een werkend luchtfilterhuis

Figuur 298 een compleet achterspatbord

30


Vin plate Het vin plaatje dat origineel op de CBX zat was wat mottig geworden in de loop van de tijd en gelukkig was er een firma die USA vin-plaatjes námaakt: http://www.khneisser. ch/products/45/honda-vin-plate. Ze hadden zelfs als extra service de mogelijkheid om je frame-nummer in het nieuwe plaatje te graveren.

VERCHROOM PERIKELEN Nu had ik nog steeds niet de chroom delen terug, maar ook de verprutste zwarte en vernikkelde delen, we schrijven nu half mei 2014 en ik had alles eind 2013 ingeleverd. Maar eens aan de bel gehangen: “binnen kort klaar”. Hij zou bellen. Na een week maar eens langs gereden uit het werk.Niks dus. “Ik zou toch bellen” zij hij. Ja inderdaad. Eindelijk een telefoontje de week daarna. Het lag klaar maar hij was met vakantie; zijn collega zou het af geven. Die collega wist van niks en we konden het ook niet vinden. Na zijn vakantie maar eens langs gegaan en ja het lag verstopt tussen andere spullen. Goed thuis gekomen alles maar eens vergeleken met de foto die ik gemaakt had voor het verchromen, juist ja missende delen wel (*&^%^&%$# Het verstel asje van de versnellings pedaal, speciale ringen voor de vet afdichting van het versnellings pedaal, de speciale schroefjes van de toeter en de bevestigings boutjes van het bakje in het kontje, allemaal gemaakt van niet verkrijgbaarium.

Figuur 299 het oude en het nieuwe vin-plaatje

Dat nieuwe plaatje ziet er toch een stuk beter uit, het enige verschil is dat het oude plaatje een datum heeft van 3/80 en de nieuwe 4/80; ik kijk niet op een maandje. Nou zal u wel opgevallen zijn dat het nieuwe plaatje vlak en plat is. En ja, dat is een probleem, het plaatje is dan wel van aluminium, wat zacht is, maar dat krijg je zomaar niet rond. Dat word persen; eerst de maat van het balhoofd opgemeten en toen opzoek gegaan naar een stuk pijp in dezelfde diameter.

Figuur 300 het vin-plaatje

Figuur 301 draai de bankschroef

er goed haaks in

maar aan

Direct gemaild met de bovenstaande foto, dat ik deze gang van zaken toch niet echt waardeerde. Volgende dag telefoon: “Jelle heeft de delen gevonden, maar ze waren nog niet verchroomd”. Nee hé... Hij zou ze met rete spoed klaar maken. Dat was maar goed ook.

Dan de pijp door midden zagen, plaatje er tussen, (wel goed beschermen tegen krassen door middel van schilders tape). Even de bankschroef aandraaien en klaar. Ik heb pvc buis gebruikt maar het gaat beter met staal. Dat is vormvaster. Ik heb het plaatje achteraf nog met de hand iets scherper gebogen. Zo’n vin-plaatje zit vast met nageltjes, die nageltjes vind je niet terug in het CBX onderdelenboek. Ik vond ze in een oud C50 boekje.Die oude Honda onderdelen boekjes zijn veel gedetailleerder.

Figuur 302 het onderdeel nummer

Figuur 303 het vin-plaatje

van het vin-plaat nageltje

waar het hoort

Eind juni 2014 het was klaar, maar helaas de boutjes voor het bakje in het kont je waren onvindbaar @#$^%%$#$ Daar heb ik uiteindelijk vervangende rvs boutjes in gedraaid. En wat heb ik hier uit geleerd? Ik ga nooit meer naar Heijchroom/multinal in Amsterdam. DE LAATSTE STAPPEN VOOR DE SAMEN BOUW De oliekoeler-leidingen aansluitnippels konden wel een opfris beurtje gebruiken. De aluminium nippels waren gecorrodeerd en de stalen krimpbus verroest. Wordt vervolgd.

En die nageltjes zijn gewoon nog verkrijgbaar bij Honda (de -001- betekend dat het van het eerste model van Honda af komt en nog steeds gemaakt wordt; leuk hé). Het vinplaatje is voorzien van dubbelzijdig tape, dus het vraagt wel enige coördinatie om de nagel gaatjes van het vinplaatje gelijk te krijgen met de nagel gaatjes in het frame.

Figuur 304 de olieleiding met gecorrodeerde koppelingen

31


Uit de KJMV-shop

KJMV

Onze vereniging heeft vroeger een aantal artikelen gehad, zoals T-shirts, polo’s en caps. Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging Helaas blijven er vaak spullen over en dat is zonde, omdat alles een prijs heeft. Echter, ik heb ervaren dat de vraag naar een of meerdere van deze spullen een waardevolle aanvulling van het clubgevoel voor een hoop mensen is. Daarom heb ik gemeend om een indicatie te hebben van de vraag naar deze club-spullen, alvorens van alles een aantal te laten maken. Helaas kan ik nog geen prijsindicatie geven, maar ik wil de prijs laag houden, zodat het voor iedereen betaalbaar blijft. Vullt u uw wensen in en bij voldoende hoeveelheid kunnen we deze gaan bestellen op voorwaarde dat u deze artikelen dan ook afneemt. Het is dus wel een verplichting. Ik houd u uiteraard op de hoogte van de prijs van de bestellingen. Naam: ______________________________________________________________________________________________________ Adres:

_______________________________________

Postcode: ______________ Plaats: ___________________________

Telefoon: _____________________________________

e-mail: ____________________________________________________

Ik bestel hierbij: artikel

afbeelding

aantal

maat

kleur

Cap één maat, verstelbaar

€ 20,00

❏ ❏ ❏ ❏ ❏

T-shirt

Polo

❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Sweater

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Fleece

S M L Xl

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

wit grijs zwart ...............

wit grijs zwart ...............

XXL S M L Xl

❏ ❏ ❏ ❏

wit grijs zwart ...............

XXL S M L Xl

❏ ❏ ❏ ❏

wit grijs zwart ...............

XXL S M L Xl

❏ ❏ ❏ ❏

wit grijs zwart ...............

XXL

Vul uw gegevens in en stuur het op naar Peter van der Zon, Wilhelminalaan 30 1735 HW ‘t Veld, of mail het naar: redactie@kjmv.nl. Zodra we de prijzen hebben mailen wij u om de bestelling te kunnen bevestigen. Bij het versturen van de spullen komen daar nog wel de verzendkosten bij. Dit is afhankelijk van de aantal spullen die besteld worden.

32


Els Molenaar vertelt... Toen ik Ron leerde kennen reed hij al een Suzuki GT 750 en was toen ook al een opvallende verschijning als hij met zijn in roodwit gespoten “race”motor door de buurt heen reed. Later werd er nog een (toen nog) goedkope andere GT bijgekocht. ij hadden nog geen auto in die tijd en op een dag zat ik met de kinderen in korte broek in de speeltuin toen ik Ron hoorde aankomen (ja toen ook al). Of ik mee kon komen om even naar een auto te kijken. Zo gezegd zo gedaan... Ik stapte af bij de garage waar de auto te koop stond en rook de geur van verbrand vlees. Ja hoor, ik was aan de uitlaat blijven plakken. Toen na een paar weken de wond genezen was bleek dat in mijn kuit GT750 watercooled stond afgedrukt… Volgens mij voor Ron een hoogtepunt in ons huwelijk.

W

Na een paar jaar had hij in een moment van verstandsverbijstering helemaal genoeg van de GT en verkocht hem samen met enorm veel onderdelen aan de plaatselijke kaasboer. Nooit meer aan gedacht tot een paar jaar later het motorvirus weer begon te kriebelen en hij steeds meer aan zijn oude waterbuffel moest denken. Helaas kon hij zijn oude motor niet meer terugkopen maar wel de tank en het race zitje... Vervolgens op zoek naar dan maar een andere GT om die weer helemaal om te bouwen. Nou hij had er één gezien in Alkmaar. Ach, wat je ver haalt is lekker zullen we maar zeggen, hoewel ik mijn twijfels had toen hij eind december met een helm in de hand per trein naar Alkmaar vertrok om met noodweer weer naar huis te moeten komen. Toen kwam hij thuis na een barre tocht met “het wrak van de weg” en moet je toch leuk reageren als vrouw als overdreven gezegd een deel van het “huishoudbudget” omgezet wordt in een ding wat nou niet meteen herkend wordt als een fraaie motor.

33

Maar oké nu ben ik ook niet de beroerdste, dus op een gegeven moment ga je toch helpen met het eraf tillen van zware onderdelen die dan mooi opgeknapt worden en vervolgens in je splinternieuwe keuken de eveneens nagelnieuwe vaatwasser ingaan.

Door het enthousiasme van hem gegrepen ga je zelfs op Internet voor onderdelen voor hem zoeken. Op een gegeven moment samen (vol verwachting omdat het bijna te mooi was om waar te zijn) naar België om daar een echt koopje achter in een toch niet al te ruime Opel Astra te proppen. Hoe het gelukt is weet ik nog steeds niet maar volgens mij stonden mijn voeten ook nog op onderdelen. Maar wat een lol hadden we op de terugweg omdat we een bijna complete motor voor zo weinig geld op de kop hadden kunnen tikken. We konden het bijna niet geloven tot we thuis weer alles de garage in moesten dragen. Met behulp van heel wat Belgische onderdelen zag ik het project van Ron steeds meer gaan lijken op de motor waarop ik hem vroeger heb leren kennen alleen werd deze blauw en die van vroeger was rood. Na wat mislukte verfspuitsessies waarbij ook onze kelder gebruikt werd als spuitcabine is de motor volgens mij af maar volgens Ron nog lang niet! Els Molenaar


COK VAN DEN HEUVEL Onderdelen gebruikt, NOS, nieuw. Reparatie brommers en... Bridgestone Honda Kawasaki Lilac Suzuki Yamaha 1959 tot nu. Bewerkingen: van ‘gewoon onderhoud’ tot revisie, schadeafwikkeling en schadeherstel tot restauratie. Ook werken we aan klassieke racers. Wij zijn ook de makers van Motor Revue, dat blad met die eigenwijze mix van klassiek en modern, met die mooie grote kleurenfoto’s.

Nieuw adres: Gelukkig kan er nu dus écht gemeld worden dat ons nieuwe pand aan de Bellstraat er weer staat! Wij zullen hier weer gewoon verder gaan met reparaties en restauraties! Ons adres is: Bellstraat 3a, 4004 JN Tiel

www.chclassics.nl

Direct mailen: info@chclassics.nl, dat werkt het best als iets op de site (nog) niet te vinden is. En er is nog altijd de telefoon: 0344 61 45 45 of 06 39494122. Open: di – za 10.00 tot 17.00 uur (do tot 21.00)

www.pietparts.nl Pietparts heeft een steeds wisselende voorraad van nieuwe Japanse onderdelen vanaf bouwjaar 1965, alle onderdelen kunt u vinden op de website :

Tevens inkoop van alle soorten nieuwe onderdelen

Peter Janssen tel. 06-25411838 E-mail: info@pietparts.nl

34


Frank Lemstra M O T O R E N

Dubbele Buurt 24, 1521 DC Wormerveer

✆ 075 621 02 42

35


Profile for Kjmv Motorvereniging

KJMV-KONTAKT1-2017  

Clubblad van de Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging

KJMV-KONTAKT1-2017  

Clubblad van de Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded