Page 1

2-2017


INHOUD

COLOFON

KONTAKT juli 2017 Voorblad: Kabouters Colofon Beste mensen Column Ernst Hagen Meetin 50 jaar Suzuki T&GT500 Clubdag (30 jaar) - Tribute to Jaap Timmer Even voorstellen, Benedetto Mascini 50 jaar Kawasaki (deel 4) In Memoriam... Kawasaki 2&3 cilinders Kawasaki Zed-dag bij Nol Bikker Aktiviteitenkalender 2017 Turbo-perikelen Middenpagina: Kabouterrit-2017 Nieuwe leden heten wij welkom... Toerritten voorjaar 2017 Column Hans Koopman Bericht uit Suriname... Evenementen aankondigingen... Kabouterrit-2017 Berichten van het racefront - NK Classic 2017 Achterblad: Japanse advertentie KH250-KH400

Voorzitter Peter van der Zon voorzitter@kjmv.nl 06 81501492 Secretaris Benedetto Mascini secretaris@kjmv.nl 06 10461980 Penningmeester/ledenadministratie Wiebe Eenling penningmeester@kjmv.nl 0594 612047/614320 of 06 21853400 Webmaster Lars Holm webmaster@kjmv.nl 06 27618159 Public Relations vacature Redactie (tijdelijk) Peter van der Zon redactie@kjmv.nl 06 81501492

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 15 17 19 20 24 26 30 31 33 34 35 40

Kopij inleveren vóór 15 september2017.

DENK OM HET BETALEN van uw contributie!!

Algemeen bestuurslid Loek Touw 06 10388235

Het bestuur wenst u een fijne zomer toe!

Activiteiten Noord: Wiebe Eenling Noord-Holland: Klaas Poutsma Midden en Zuid: Frits Smink

WOESTHOFF

06 21853400 06 45065355 06 20399831

Redactieleden Peter van der Zon, Hans Wijmer, Ernst Hagen,

Used parts & motorcycles in- en verkoop gebruikte motoren en onderdelen

Lidmaatschap De kosten van het KJMV-lidmaatschap bedragen: € 30,00 per kalenderjaar met girokaart € 27,00 per kalenderjaar bij automatische incasso Inschrijfgeld: € 3,00 Bankrekening Rabobank nr.: NL83RABO0117062332 t.n.v. KJMV Informatie info@kjmv.nl

1987 - 2017 30 JAAR www.kjmv.nl

KJMV.nl

Joost Woesthoff Hazenberg 16 6971 LC Brummen

Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging

2

Tel.: 0575 56 00 15 Fax.: 0575 56 03 42 Mobiel: 06 53332181 www.woesthoff.nl


Beste mensen... Heerlijk in de schaduw van de mooie zon op het eiland Corfu maak ik mijn verhaaltje op mijn iPad bij het zwembad. Zalig om ook eens buiten de schooltijd op vakantie te gaan. Ik verblijf in een heerlijke studio in een kleinschalig complex, met alleen maar vriendelijke mensen. Ik kan het jullie aanraden. De drukte op school kan ik even loslaten om over een week weer vol aan de bak te gaan voor de laatste 6 weken van het schooljaar. Ja echt mijn laatste weken...

Verder wil ik een aantal activiteiten onder de aandacht brengen; Het Gersloot-weekend is weer gebruikelijk op het eerste weekend van september. Wytze is helaas niet aanwezig en heeft gevraagd of ik e.e.a. wil regelen en hiervoor vraag ik uw hulp. Ank en ik willen graag weten wie er komen en wie een slaapplek wil hebben. Er zijn hiervoor reserveringen nodig. Daarnaast bestellen we weer, zoals gebruikelijk, vrijdags pizza’s of andere Italiaanse lekkernij. Zaterdag wordt gestart met de Frieslandrit en deze wordt door ons trouwe clublid Klaas Poutsma uitgezet. Wie wil ons helpen...? Wederom staan wij op het Nationaal Veteraan Treffen in Woerden op zaterdag 23 september en wij staan weer samen met de Honda First Turbo Club, maar wij willen hiervoor weer een aantal motoren van diverse Japanse makelij hebben staan. Vorig jaar hadden we het aantal van 14 stuks en wonnen wij de prijs van ‘Mooiste Clubstand’. Dan wil ik nog even de aandacht vestigen op het Oldtimer-festival in Den Helder eind augustus, Het Exoten-treffen vanuit Doorn 9 september, de Lek&Graafstroomrit een week later en de beurzen in Leek, Eelde en Houten later in de herfst.

E

r is veel gebeurd sinds de ALV in maart. Het was een redelijk bezochte vergadering in de zijzaal van Hotel De Rijper Eilanden, wat een prima plek is hiervoor. Voor diegene die de notulen hiervan wil hebben verwijs ik naar onze nieuwe secretaris, Benedetto Mascini (ja de vader van...). Voor de afwezigen, Jan Meertens had te kennen gegeven te willen stoppen en ons nieuw lid Benedetto had zich al opgegeven als toekomstig bestuurslid. Hij stelt zich verder in het blad voor. Bij deze bedanken wij Jan nogmaals voor zijn bijdragen aan onze vereniging. De dag werd afgesloten met een goede demonstratie van TSL door de heer Remco Lablans.

Er is veel gerommel bij de regering over onze mobiliteit. Het blijft motortje pesten en er worden weer meer dijken afgesloten voor onze 2 of 3-wielers. De FEHAC en de MAG zijn de organisaties die onze belangen behartigen en zij doen vreselijk hun best om e.e.a. voor elkaar te krijgen. Bij de FEHAC is ons bekende clublid, Jappie van Veen een goed strijder voor de motor-afdeling.

Op 30 april werd ik 67 jaar en belde mijn beste en oudste vriend (ook 67 jaar en ik ken hem al meer dan 50 jaar) om mij te feliciteren. Een dag later kreeg ik het bericht van zijn vrouw dat hij overleden was. Ik was even mijzelf kwijt... Ik had de neiging om alles erbij neer te gooien, het werk op school, de clubwerkzaamheden, om na te denken dat mij dit ook kan overkomen. Het werk op school stopt 21 juli en ik ga daar niet mee door. Het voorzitterschap van de KJMV is ook zo’n punt. Ik heb al eerder aangegeven dat ik volgend jaar zou willen stoppen, maar helaas er is nog niemand opgestaan. Ook vraag ik al vaker om hulp bij het clubblad (wat inmiddels uit 40 pagina’s full color bestaat), want ik geef het jullie te doen om elke keer dit blad weer te maken. Nog niemand heeft zich gemeld. Ik hoop dat dit nu wel gaat gebeuren!

Eind juni is weer de jaarlijkse TT en velen van ons zullen deze dag in Assen zitten (of eerder) om de jaarlijkse races te bekijken. En het is spannender dan ooit. Velen van ons hebben heel wat jaren de stem van Jaap Timmer mogen horen en zoals jullie gelezen hebben, is hij niet meer in ons midden. Om Jaap toch nog even te laten spreken heeft het bestuur gemeend om op onze clubdag, zondag 19 november 2017, in het kader te stellen van deze man: TTAssen - tribute to Jaap Timmer. Wij willen ons 30 jarig bestaan op deze wij vieren om de zaal vol te krijgen met originele fabrieks race-motoren van Japanse en andere makelij. Replica’s zijn ook welkom. Gelukkig kan ik u melden dat al velen zich bereid hebben gevonden hun motor(en) te showen. Wij hebben gevraagd of de zoon van Cees van Dongen de dag zou willen openen. En dat doet hij...! Verdere informatie vindt u op bladzijde 6.

In april is de ritten-kalender gestart met de bekende Voorjaarsrit van neef Kees Vergeer en hier waren we met 9 motoren. Daarna had ik zelf de Kop van NoordHolland-rit georganiseerd en waren we met 8 motoren. De heren Arjen van der Gulik en George Hand zijn gestart met het opnieuw in het leven te roepen Kabouterrit en hier waren ook 8 kabouters aanwezig. Op zondag 28 mei startte ik met de Braasemerrit (nieuwe stijl) en hier waren we met 11 motoren. Zaterdag 10 juni ging in Groningen de Noorderrondrit van start met 9 motoren. Alle ritten zijn prima verlopen en meerdere verslagen vindt u verder in het blad. Om nog één keer de schoolmeester uit te hangen (daarna doe ik het niet meer), het is jammer dat er van de bijna 200 leden toch zo weinig zich melden op deze activiteiten.

U merkt dat het blad alweer dikker is geworden. Het gaat dus niet zoals het verdwijnen van het oudste Nederlandse motorblad MOTORmagazine (104 jaar oud) dat helaas gestopt is. De vele aanmeldingen van de ter ziele gegane 2&3 cilinder Kawasaki club heeft geresulteerd in het dikker maken van het blad naast de nieuwe adverteerders. We hopen dat de oud Kawa-leden zich bij ons thuis voelen en ik hoop op kopij aangaande deze roemruchte 2-takten. Ik zal mijn best doen om het blad voor hen interessant te maken.

Over melden gesproken, een vraag van de organisatoren is of men zich van te voren wil aanmelden. Het is prettig om te weten met hoeveel mensen gestart gaat worden. Ook bij afspraken voor de lunch is dat belangrijk. Ik hoop dat men dit ter harte neemt.

Om af te sluiten wens ik ieder een hele fijne zomer toe en veel plezier op uw 2 of 3-wieler en hoop jullie ergens in goed gezondheid te ontmoeten. Rij veilig... Ik wens u weer veel leesplezier... Peter van der Zon

3


COLUMN

Morrie luitjes…, Henk…

In mijn pre-puberale bromfietstijdperk was er een buurjongen die zich veelvuldig bezighield met het prutsen aan brommers. Dat gebeurde gewoon buiten, achter op het bescheiden erf van de rijtjeshuizenstraat in Zaandam. Als door een magneet werd ik door deze sleutelhandelingen aangetrokken. Nu vond ik alles met wielen en wieltjes wel interessant, met uitzondering van bijvoorbeeld de tandartsboormachinekatrolletjes, om maar wat te noemen… Als Henk met een bromfiets bezig was durfde ik, zij het ietwat schoorvoetend, het erf wel op te stappen om nieuwsgierig toe te kijken. Ik was een jaar of tien en meestal werd je weggejaagd wanneer een groep ‘nozems’ zich met hun bromtuigjes onledig hielden. Maar niet als Henk erbij was en helemaal niet als hij alleen op dat erf was.., hij vond het wel lollig zo’n nieuwsgierig aagje… Hij liet ook zien hoe dingen werkten.. Het was leerzaam en in wezen betekende het mijn start… Toen ik later de Magneet brommer van mijn broer kreeg, wist ik al tenminste íets van de duistere geheimen der ontploffinkjes in het vooronder van zo’n machientje. Altijd als Henk buiten aan ’t sleutelen was en ik langs liep, ging ik even kijken. Je leerde alle namen kennen van de veelal Italiaanse ‘buikschuivers’ en de wat degelijker bromproducten van bijvoorbeeld Duitse makelij… In die tijd werd er in Zaandam veelal, maar vooral op zaterdag door de nozems heen en weer gereden door de Westzijde en dan richting de Dam alwaar de populaire Italiaanse ijssalon ‘Tempo’ werd bezocht, een waarlijk curieus toepasselijke naam voor de zich rap verplaatsende jeugd… Bijna op de hoek van de Vinkenstraat en de Westzijde, niet ver van de Dam bevond zich toenmaals het politiebureau, wat het geheel toch wel extra spannend maakte. De bereikte snelheden waren toch veelal illegaal en ook het uitlaatgeluid niet geheel naar de gewenste normen… Er werd ook door Henk in onze straat en omgeving wel proefgereden, maar Henk deed dat meestal wel vrij netjes. Bij sommige van zijn vrienden lag dat wat anders en kon het gebeuren dat de gealarmeerde politie in zo’n brave VW kever de achtervolging inzette om de orde te handhaven en zo mogelijk te herstellen. Dat laatste lukte maar zelden daar de opgeschoten bromjeugd snel een steegje inschoot om op veiliger momenten weer tevoorschijn te komen. Ik was daar natuurlijk regelmatig bij en vond dat meer dan spannend.. Eigenlijk stelde het kat en motormuizenspel niet echt veel voor, maar als jochie was dat wel een belevenis en er was wel zeker ontzag voor de ‘plietsie’ those days… Henk was inmiddels achttien en had zijn autorijbewijs net gehaald. Op zekere avond ging hij in een wat oudere automobiel met een aantal vrienden een stukkie rijden. Hij zat naast de bestuurder, een andere buurjongen die nog geen rijbewijs bezat. Natuurlijk werd er veel te hard gereden en ergens in de Zaanstreek werd in een bocht de macht over het stuur verloren met een flinke crash tot gevolg. Iedereen overleefde het ongeluk.., behalve Henk… Het bericht dat Henk dood was sloeg in als een bom, natuurlijk bij zijn familie en vrienden, maar ook bij mij. Het had een enorme impact, die ik lang bij me gedragen heb, zoiets kon ik toen nog nauwelijks accepteren. De buurjongen die de auto bestuurd had, heb ik nooit meer kunnen aankijken… Pas later besef je dat zijn leven natuurlijk ook voorgoed veranderd was… Henk zie ik nog altijd helder voor me…; een aardige en goeie gozer, die altijd achttien gebleven is… Ernst Hagen

• Levering van nieuwe en gebruikte onderdelen met niet goed, geld terug garantie! • Duizenden onderdelen voor alle oldtimer Suzuki’s 2 en 4 takt. • Verder kun je bij ons terecht voor krukas revisie, boren/honen. • Een kleine selectie rijdende motoren. Bezoek onze website voor de zéér uitgebreide actuele voorraad onderdelen: www.classicsuzukiparts.nl Natuurlijk kunt u ons ook bezoeken, de koffie staat altijd klaar. Maar maak wel even een afspraak a.u.b.! Marcel en Wendeline Vlaandere De Marne 136b - 8701 MC Bolsward 06 41484547 sales@classicsuzukiparts.nl

SPECIALIST IN CLASSIC SUZUKI’S

4


50 jaar Suzuki T(GT)500 Dit jaar bestaat de mooie Suzuki T (en GT) 500 50 jaar. Als redactie hebben wij reeds eerder in KJMV-KONTAKT dit model de revue laten passeren en wel in de uitgave van 4-2013. De T&GT Suzuki-club heeft dit jaar hier reeds aandacht aan besteed, maar Anne van der Zee wil dit niet zo maar voorbij laten gaan. Anne geeft het volgende aan: op 2 september aanstaande vindt er een Suzuki T500 dag/meeting plaats in Rijs (Friesland) in verband met het 50 jaar bestaan van deze toen spraakmakende motor. Tevens wordt er een mooie rit door een verrassend deel van Friesland gehouden waar u met uw mooie 2-takt Suzuki aan mee kan doen. Kom met je (G)T500, in elke staat! Wij van de redactie gaan in het volgend blad in op deze meeting en meer over dit roemruchte model. Redactioneel Om even over het volgend blad te praten (3-2017), wij vervolgen dan weer het restauratieverhaal van Fred Appelman. Het gaat langzaam beter met Fred en dat klinkt hoopvol. Hij hoopt erop om in ieder geval op onze clubdag zijn gezicht weer te laten zien. Van hieruit Fred: BETERSCHAP! Klaas Poutsma heeft een leuk artikeltje ‘hoe om te gaan met het vervangen van de nokkenasriemen bij een Honda GL1000/1100’. Leuk artikel en zeker leerzaam voor mij als mij Golwing-span klaar is. Bedankt Klaas. We willen in blad nummer 3 ingaan op een Yamaha motor, namelijk de XT en SR 500. Ons clublid Stephan Bos is de eigenaar van een mooie XT500, waarover in Promotor een uitgebreid verhaal hierover. Ook de mooie Honda CB500 van Jan van Doorn komt in Promotor aan bod. Johan de Vries heeft een mooi artikel aangeleverd over zijn belevenissen op de Sachsenring. En nog veel meer... Redactie

Info T500-meeting: Anne van der Zee 06 40413830 Plaats van handelen is Mientwei 4b en 6, 8572 WB Rijs

Al ruim 40 jaar houdt Bakker Framebouw zich bezig met het bouwen van speciale motorfietsen naar wens van de klant. Hoewel wij onze bekendheid van de motorfietsen hebben, is dit zeker niet het enige ‘product’ van Bakker Framebouw.

Donkereweg 1 - 1704 DV Heerhugowaard - T 072 5714642 - e - info@bakker-framebouw.nl

5


Tribute to Jaap Timmer Het bestuur van de KJMV heeft als item voor de komende KJMV-CLUBDAG op zondag 19 november de TT van Assen gekozen met als bindmiddel Jaap Timmer. Helaas is Jaap ons in januari van dit jaar ontvallen, maar iedereen is het er over eens dat ‘Mister TT’ een markant figuur in de motorsport was met een evenzo markante stem. En deze man willen wij gedenken! Zijn sigaar was zijn handelsmerk geworden. Velen onder ons zijn trouwe gasten van de TT-races en/of andere evenementen op het roemruchte Asser TT-circuit. Ik zelf ga al vanaf 1966 en heb 2 keer verzuimd i.v.m. ziekte. De laatste 15 jaar ga ik elk jaar met mijn 2 dochters aan mijn zijde en maken we er een leuke vader-dochterdag van. Jaren achtereen hoorden wij vanaf de Hoofdtribune de stem van Jaap Timmer over het circuit heen rollen en zijn spraakmakende uitdrukkingen deden vele aanwezigen glimlachen. Zijn vader, een begenadigde coureur, heeft zijn naam aan een bocht gegeven, de Geert Timmer-bocht. Een niet te makkelijk te nemen bocht weten de coureurs en voor een aantal een pijnlijke bocht... Op deze OPENBARE CLUBDAG willen wij een keur aan originele en replica race-motoren tonen van Japanse makelij, maar omdat de TT van Assen al meer dan 90 jaar gehouden wordt vinden wij het zeker fijn dat wij ook klassieke racers kunnen tonen van niet Japanse makelij. Onze opzet is minimaal 70 van deze 2 en 3-wielers te laten zien en er zijn al heel wat toezeggingen. Wij zien het als een uitdaging om de Golden Boys van Daytona hier aanwezig te hebben, maar helaas zullen we het zonder Rob Bron moeten doen. Daarom hebben wij zijn zoon ook gevraagd. De motoren van deze heren zullen in ieder geval aanwezig zijn... Om u even warm te maken, wij zijn blij dat wij u kunnen tonen de Yamaha en Suzuki motoren van Jack Middelburg, Boet van Dulmen, Marcel Ankoné, Theo Bult, Jan Kostwinder, Steenks Harris TZ naast Norton Manx, Konig solo en zijspan racers, Norton zijspan racer, Maico, Honda RC181, Honda C71Z fabrieks racer, Yamaha PQ47 fabrieks racer, Rimanox, Morbidelli, Gilera fabrieks racers enz, enz... Er zijn diverse mensen aan de gang om de hoeveelheid en verscheidenheid van deze motoren uit te breiden. Maar..., bij deze roepen wij u op om ons te helpen in ons streven om dit evenement tot een succes te maken en uw race-motor ook ter beschikking te stellen. Diverse attributen rondom de TT zijn welkom. Erg leuk zou zijn een half afgebouwde racer in een oude werkplaats-setting (met gereedschap en strobalen) te kunnen weergeven. Wij horen graag van u!! Informatie en opgeven: Peter van der Zon - voorzitter@kjmv.nl - 06 81501492 Plaats van handeling: de grote zaal van Hotel ‘De Rijper Eilanden’ Zuiddijk 2a 1483 MA De Rijp. Inbrengen van de motor is om 10.00 uur. De opening vind plaats om 12.00 uur. Het einde van de show is rond 18.00 uur.

KJMV-CLUBDAG op zondag 19 november 2017 1987 - 2017 30 jaar KJMV


Even voorstellen - Benedetto Mascini Hallo, Ik ben jullie nieuwe secretaris. Dit is gekomen omdat ik van baan ben veranderd. Hiervoor werkte ik als service technicus door het land, waarbij ik veel kilometers en uren maakte. Weinig tijd voor hobby’s dus. Nu heb ik een kantoorbaan en werk ik als masterdata beheerder voor de grootste energieleverancier ENGIE, vlak bij huis.

O

ndertussen was mijn zoon al fanatiek begonnen aan zijn derde motorfiets en sleutelen aan Japanse motorfietsen is dus de hobby. De vereniging kwamen we in Houten tegen waar mijn zoon gelijk lid werd. Ik volgde begin dit jaar waarbij ik aangaf wel wat te willen doen binnen de vereniging. Blijkbaar was secretaris voor mij blijven liggen. Ik hoop er wat van te maken. Ik heet Benedetto Mascini en nee, geen Italiaan maar een Hollandse kaaskop. Vroeger tenminste. Ik ben 57 jaar. 30 jaar geleden reden mijn vrouw en ik op een Honda CB650C naar Verona, Italie om daar te trouwen. Deze Honda is nog steeds in mijn bezit. Sindsdien is de motorverzameling wat uitgebreid. Ik heb er een FJR1300 bij, mijn vrouw Francis rijd een Kawasaki Z300 en heeft haar eerste ook nog (Yamaha virago 250). Dochter Chanika, 25 jaar heeft een Kawasaki EL 250. Zoon Carlo is wat buitennissiger, 24 jaar en in het bezit van Honda CB250, Kawasaki Z1000, Suzuki GT380, Kawasaki samurai en een Honda CB 350. Aangezien de vriend van dochterlief zijn Suzuki GT1100 ook bij ons geparkeerd heeft staat de tuin aardig vol. De klussen worden uitgevoerd in het schuurtje achter in de tuin.

Ik heb toegezegd de functie voor een jaar te vervullen en daarna te kijken of het heeft gebracht wat ik er van dacht. Ik zal mijn beste beentje voor zetten en zie jullie wel weer op een bijeenkomst. Ik ben er in ieder geval in Woerden en de Rijp bij. Groeten, Benedetto

Elk jaar ga ik met een vrienden groepje (man of 6) op mannenmotorweekend. 4 of 5 dagen rijden en bieren in Duitsland en ja, dit is zonder vrouwen. Dit jaar gaan we met het gezin naar de TT in Assen. Voor de rest rijd ik met de familie en vrienden. We proberen we met weekenden en vakanties de motor te gebruiken.

Benedetto en Carlo Mascini bij de ALV

7


50 jaar KAWASAKI deel 4 Later branden zowel het dim als grootlicht finaal uit, wat wijst op een verkeerd afgestelde regelaar die waarschijnlijk het voltage te hoog deed oplopen. Ook waren we niet zo gelukkig met de capaciteit van de tank die met 16,5 liter en een reserve van ongeveer 3 liter maar een nuttige inhoud van dik 13 liter had. Rustig rijdend kwam de Z1000 aan een zeer acceptabel benzineverbruik van net 15 kilometer per liter benzine. Wee degene die midden in de nacht van huis gaat en een pittig rijstijl heeft. Zijn benzineverbruik zal volgens onze ervaringen ongeveer op 9 kilometer per liter liggen en dat houdt in dat al na zo’n 120 kilometer de tank op reserve moet. En dan maar hopen dat je een benzinestation vindt dat nog open is! Wat goed werkt is de ketting waarvan het binnenwerk door O-ringen van buiten is afgesloten. Zelfs na de alles slopende acceleratiemetingen vertoonde deze ketting maar een geringe rek. praktijkervaringen hebben uitgewezen dat dit type tot zo’n 25.000 kilometer kan meegaan, waarin maar minimaal gespannen hoefde te worden. Zou men na jaren het ketting probleem toch onder de knie kunnen krijgen? Af en toe spuiten met Armor All zorgt ervoor dat de O-ringen niet uitdrogen. Maar waarom is de Z1000 nu een motor voor iedereen? Omdat de Kawasaki Z1000 een machine is waarvoor iemand die zich kan beheersen geen angst hoeft te hebben dat de motor met hem aan de haal gaat. De 1000 rijdt zo gemakkelijk dat bij wijze van spreken iemand erop zou kunnen leren motorrijden. Je stapt erop en je voelt je direct thuis, in ieder geval rijdt het makkelijker dan een nerveuze tweetakt die echt om gevoel vraagt.

Nu 50 jaren later Na het verslag gelezen te hebben en daarbij gevoegd de verhalen van clubleden en natuurlijk een klein beetje eigen ervaringen klopt deze introductie nog steeds redelijk. Specificaties

Wijzigingen Z1000-A1&2 A1: ten opzichten van de Z900-A4 heeft de Z1000 vier in twee uitlaatsysteem.

Z1000-A1 Samengevat Met de Z1000 heeft Kawasaki de Z900 overtroffen. De nieuwe King is op vrijwel alle punten beter dan zijn voorganger. Het gaat hier om een zeer krachtige machine waarvan 91 pk. echter heel goed in de hand te houden zijn. Bewezen betrouwbaarheid van het concept, een goede wegligging en hanteerbaarheid in de combinatie met de volledigheid die nu eenmaal eigen is aan Japanse machines, maken van deze 9298,- kostende Kawasaki Z1000 een aanbieding waarop we eigenlijk alleen in details serieuze kritiek kunnen hebben. Wat meer tankinhoud, fatsoenlijk licht en een beter stuur staan nog op ons lijstje. En zou er dan misschien nog iets gedaan kunnen worden waardoor de motor er ook uiterlijk wat meer uitspringt ? Aldus Derk J. Everts

Z1000-A2 A2: Gewijzigde stripping en hoofdremcilinder, de remtangen zijn nu achter de vorkpoot geplaatst. Verder is er een benzine kraan met diafragma afsluiter toegepast.

8


kleine urethrae isolatievoering achter de spiegels, om trillingen te absorberen en een duidelijker beeld te geven. De koplamp kan ook omhoog en omlaag gesteld worden om makkelijker te kunnen compenseren, waarneer er een passagier is en bagage vervoerd wordt en dan toch een maximum bereik te geven in het donker en het versnellingssysteem is soepeler gemaakt om de vrij positie meteen makkelijker te kunnen vinden. De gelijkstroom generator en vering zijn ook verbeterd. Er is een nieuwe elektronische ontsteker met transistor. Geen puntjes. Geen onderhoud. Het motorblok is nu afgewerkt in mat zwart net zoals de Z1R, die hem de huidige progressieve toekomst image geeft, die de nieuwe oogst Kawasaki weg motoren hebben. Het 5 jaar oude klassieke traan ontwerp, werd vervangen door het meer hedendaagse parallellogram ontwerp met zijn scherpe hoeken en platen van de voorkant van de grotere tank, naar de zitting met twee hoogtes, naar de vierkant achtige staart sectie.

Z1000-A2 Black Pearl

Pers bericht december 1978 Ze zijn er, de nieuwe Kawasaki Z1000 modellen, nog krachtiger en volgens nieuw ontwerp. Versies met Cardan en ketting aandrijving, voor gebruik op lange afstanden en als sportfiets. Deze legendarische Kawasaki die voor het eerst verscheen als de Z1 met een adembenemende krachtige 903cc. motor in 1972, wordt nog steeds ontwikkeld door zijn originele ontwerpers, tot de nu nieuwste Z1000 Mark II special met zijn geweldige 93 pk bij 8.000tpm, met slechts de kleinste wijzigingen aan deMet opmerkelijke bovenligende de Z1000 A3dubbele gaat Kawasaki weer op de vernieuwing’s toer. nokkenassen 4-cilinder krachtbron.

Z1000 ST voor de lange afstandrijder

Naast het verhoogde vermogen ligt de grote verandering dit jaar in de vormgeving. En de toevoeging van een uitvoering met cardanas. Hoofdzakelijk bedoeld voor de lange afstand en toergebruik, met weinig onderhoud. De nieuwe Z1000’s verkrijgen hun kracht op een ingenieus simpele manier. De technici hebben gewerkt om het ademen van de motor te verbeteren en toverde 10 pk tevoorschijn. Dit werd bereikt door de boring van de carburateurs te verhogen van 26 naar 28mm. doorsnee en het ontwikkelen van een efficiënter uitlaatsysteem. Maar zij namen geen enkel risico: zij hebben ook de belangrijkste onderdelen in de motor die alles moeten verwerken, versterkt. Zij werden verstevigd, omdat het laatste wat Kawasaki wil is kracht toevoegen ten koste van de betrouwbaarheid en duurzaamheid. De frames en verings systemen van beide uitvoeringen zijn ook nauwkeurig verbeterd, om de stabiliteit van de machine te verbeteren, zowel op de rechte weg als in de bochten, ook voor het comfort en veiligheid van de berijder. Vele andere verfijningen maken deze Z1000 beter dan ooit. BV.: er zijn banden met een nieuw reliëf speciaal ontworpen voor de machine, nieuwe richtingaanwijzer lampjes, een

Hij is in ontwerpgeest van de succes volle Z1R, maar misschien wat praktischer, want de Z1000’s zijn bestemd voor het lange afstand toeren. Z1000 ST. De toerrijder geeft de voorkeur aan cardan aandrijving. De twee verschillende Z1000 modellen hebben beiden absoluut andere karakters. De Z1000ST met de cardanas en voorloop vork is absoluut de keuze van de lange afstand rijders. Om te beginnen, heeft hij een totaal ander frame, wat nodig was vanwege het cardan. Het dubbele frame heeft speciaal ontworpen versterkingsplaten voor extra verankering. Er zitten twee plaat steunen op de neergaande buizen en een op het balhoofd. De niet belaste frame delen zijn omgeleid om een veel groter luchtfilterhuis te krijgen. Het nieuwe luchtfilter heeft een twee liter grotere capaci-

9


teit dan het ketting aangedreven model. Dit betekend verminderd inlaat geluid en een langere levensduur voor het filter element, dit zijn dingen die de lange afstand rijders aanspreken!

Cardan of ketting? Kawasaki geeft nu de markt een keus. Dit is een eenvoudig voorbeeld van hoe Kawasaki probeert om het steeds groter wordende meereizende specialistische motorpubliek tevreden te stellen. Aan de speciale behoeften van deze groep wordt voldaan, daarom hoeven zij geen compromis te sluiten. Om te beginnen maakt het ze meer content met hun keuze. En Kawasaki blijft ze ondersteunen zo lang ze hun machines hebben door steeds het service niveau te verbeteren en een goede onderdelenvoorziening via getrainde dealers te waarborgen. Het maakt deel uit van Kawasaki’s filosofie van totale betrokkenheid. Wijzigingen A-3 In het kort. De derde “Duizend” is eigenlijk een door ontwikkelde Z1000, met gietwielen en een transistor ontsteking. En een geheel nieuwe parallellogram styling . De Amerikaanse versies beschikken over een acceleratie pomp. Ook word nu een automatische nokkenas kettingspanner toegepast. De nachtmerries van loszittende dynamo rotors is nu ook voor bij, er word nu een stalen rotor toegepast met binnen liggende magneten.

De voor vorken hebben een langere slag en dus comfortabeler veergedrag. De achterschokbrekers hebben een lagere veergraad en betere bevochtiging dan de vroegere Z1000’ s, wat ook bijdraagt tot comfortabeler rijden. De extra brede banden zijn speciaal ontworpen om veilig de lange afstand belasting te dragen inclusief een passagier en toch bij snelheden veilig en duurzaam te zijn. De ST krijgt ook een sterkere 16 Ah accu vergeleken met de 14 Ah unit die op de ketting gedreven versie werd geplaatst. Ten slotte, het cardan zelf, het is een exclusief systeem voor Kawasaki, met een metaal op metaal schokbreker geïntegreerd in het carter gesmeerd door motorolie en gedragen op conische lagers. Het is soepel werkend en probleemloos mechanisme.

De carburatie was van 26 naar 28 mm. gegaan en het uitlaat systeem is anders geconstrueerd. Ook bij dit zwart gelakte motorblok werd een zwaardere lagerring van de krukas en de versnellingsbak uitgevoerd, om het meerdere vermogen aan te kunnen. Deze “Duizend” werd ook voorzien van drie schijfremmen van 250 mm. inclusief gaten en zijn 245 kg zwaar, (droog).

Specificaties Z1000-A1&2 2

Z1000MKII, de sportman geeft voorkeur aan ketting aandrijving. In principe is het dezelfde legendarische Z1000 die we kennen, maar het frame heeft nieuwe gepatenteerde gedeeltes met dubbele wand op de neergaande buizen bij het balhoofd, voor meer stijfheid en verschild slechts weinig van het cardan model. De nadruk ligt meer op de vormgeving. Meer flair. Opwindender. Maar wat zijn nu de belangrijkste verschillen? Voorbeelden: de voorvork is gemonteerd in heet centrum van de naaf en de geluiddempers zijn omhoog gericht. De voorvering is wat zachter dan de voorgaande jaren voor een soepelere veerwerking. En dan is er nog de massieve oneindige zelfsmerende ketting, die een goede reputatie heeft van lange werkzaamheid met slechts af en toe onderhoud. Wat wil de sportieve rijder nu nog meer? KZ1000 MKII

De 1000 ST. is een opgevoerde A2, voorzien van cardan. Met een gewicht van 257kg (droog). Deze ST is dus niet een MKII met cardan maar een redelijk eigen Z1000. (zie verschillen boven) Ook heeft deze ST geen standaard Kickstarter meer. Maar net als de Z1R een nood kicker(pook) onder het zadel bevestigd voor noodgevallen.

10


KZ1000 A4 MKII A-4. Geen wijzigingen. De vierde duizend is alleen in kleur gewijzigd. Deze werden in de kleuren Luminous Navy Bleu en Luminous Ruby Red geleverd.

Volgend blad gaat over de KZ 1300 6 cilinder Met dank aan de Kawasaki Merkclub Nederland

11


In Memoriam JAAP TIMMER Jaap Timmer is woensdag 22 februari 2017 overleden, zo meldde RTV Drenthe. De in Assen geboren motorracefanaat liet deze woensdag na een kort ziekbed het leven. Hij was altijd actief betrokken bij het TT-circuit. Hierdoor stond hij ook wel bekend als mr. TT. Timmer leed aan darmkanker. Dit was drie weken geleden geconstateerd. Het is dus erg snel gegaan. In navolging van zijn vader, Geert Timmer, wiens naam nog altijd de laatste bocht voor de finish van het TT-circuit ziert, was ook Jaap Timmer een graag geziene verschijning op het TT circuit. Hij was tot zo’n tien jaar geleden bestuurslid van het TT Circuit en ook vele jaren actief in het bestuur van stichting Circuit van Drenthe. Daarnaast was hij voorzitter van de wegracecommissie van de internationale motorsportfederatie FIM en de laatste jaren vice-voorzitter van de Stichting Vrienden van het TT Circuit. Jaap Timmer werd 77 jaar. PIET KNIJNENBURG Piet Knijnenburg is op 18 mei 2017 overleden in zijn woonplaats Leiden. De winnaar van de TT Assen in 1946 is 98 jaar oud geworden. De familie van Knijnenburg maakte dat 27 mei bekend in een overlijdensadvertentie. Hij nam voor en na de Tweede Wereldoorlog deel aan de TT van Assen. Niet zonder succes: hij won in 1946 in de 500cc-categorie bij de nationale senioren en werd in die klasse liefst vijf keer Nederlands kampioen. In totaal behaalde Knijnenburg acht wegracetitels: één in de zijspanklasse en twee in de 350cc-categorie. In 1950 volgde de bekroning voor zijn prestaties. In dat jaar onderscheidde de KNMV hem met de Hans de Beaufortbeker, de hoogste onderscheiding in de Nederlandse motorwereld. JOHN SURTEES De Britse racelegende John Surtees is op 10 maart 2017 overleden in het St. George’s-ziekenhuis van Londen, waar hij vorige maand werd opgenomen vanwege ademhalingsproblemen. Dat maakte zijn familie vrijdag bekend. Surtees was de enige die erin slaagde om op zowel twee als vier wielen wereldkampioen te worden. De Brit begon zijn imposante carrière als motorcoureur en werd in 1956, 1958, 1959 en 1960 wereldkampioen in de de 500cc-klasse. Daarna stapte hij over naar de autosport en pakte met zijn Ferrari in 1964 de titel in de koningsklasse Formule 1. In totaal haalde hij 24 keer het podium van de Formule 1 tussen 1960 en 1972. Na zijn actieve carrière leidde hij in de jaren zeventig zelf een Formule 1-team. Zijn zoon Henry was ook coureur. Die overleed in 2009 op slechts 18-jarige leeftijd tijdens een Formule 2-race toen hij een losgeraakt wiel van de gecrashte auto voor hem tegen zijn helm kreeg.

12


Daar een aardig aantal leden van de helaas teloor gegane Kawaski club lid geworden zijn van onze vereniging kunnen we regelmatig in deze nieuwe rubriek aandacht besteden aan deze mooie 2-takten. Er is genoeg kopij aanbod, maar ik roep hierbij de 2-takt liefhebbers van dit merk op ook regelmatig iets op te sturen aangaande deze motoren. Techniek, reisverhalen… maakt niet uit.

I

n ons vorig nummer zag u al een pagina dat deze motoren aardig in trek waren bij de heren fotografen en hun modellen. Vaak met, maar ook zonder kleding. Een voorbeeld was Kylie Minock uit Australië. Rick Brett heeft het zelfs voor elkaar gekregen om een aantal mooie plaatjes te schieten van dit moois. Aan u wat u er mooi aan vindt...

Een wel heel speciaal model Kawasaki We weten inmiddels dat de 3 cilinder Kawasaki’s uit de 70er jaren vaak gebruikt werden als model om specials te maken. Maar dit model is wel heel speciaal. De Fransman Jean-mi Roux heeft de 750HR2 versie als basis genomen om een 100% houten model te maken. Hoeveel tijd hij hierin heeft gestopt wordt niet verteld, maar ik denk dat het restaureren van dit model minder tijd kost dan het vervaardigen van dit houten model. Elk klein detail heeft hij van hout vervaardig, elke kettingschakel, de carburateur en de banden. Het ziet er waarheidsgetrouw uit. Super mooi!

Daarnaast zijn deze motoren een gewild object om er een special van te maken door er gewoon een aantal cilinders aan of achter te plakken. Er zijn 4, 5, 6 en 12 cilinder modellen; als straatfiets of als sprinter. Een goed voorbeeld is het 5 cilinder (850 cc) model welke ik gezien heb in het Barber Motorsports Museum te Birmingham Alabama USA. Hier stond ook een 8 cilinder versie van het oorspronkelijke door Kawasaki gemaakte 4 cilinder 4-takt model. Maar in een volgend blad meer over deze 2 (en 4-takten).

13


De normale modellen zijn luchtgekoelde modellen, maar er zijn ook lieden geweest die er een watergekoelde versie van wilden maken al of niet met een of meer cilinders erbij.

Laat ik beginnen bij de laatste. Een watergekoelde 4 cilinder, oorspronkelijk een uit 1970 stammende H1 500LC versie. Allen Millard, een Engelse kunstenaar op technische vlak (hij heeft al meerdere kunststukjes uitgehaald met o.a. Kawasaki modellen), wilde een termisch betere machine bouwen en er gelijk een cilinder bij plaatsen.

Hij gebruikte daar 2 carters voor die hij verzaagde en aan elkaar laste (zie foto). Daarnaast werden de 4 cilinders opnieuw vervaardigd met de mogelijkheid van vloeistof koeling en werdende cilinderkoppen uit 2 delen gemaakt. Ook de krukas werd aangepast; er moet tenslotte een drijfstang bij komen. Hij had hier al meer ervaring mee met de luchtgekoelde versies die hij onder handen heeft genomen. Toch een waar kunststukje…

Om de benodigde pk’s te krijgen gebruikte hij 4 carburateurs die hij compleet reviseerde en die hij voorzag van speciale sproeiers om het goed lopen van dit blok te waarborgen. Het ziet er van achteren gewoon als een 3 cilinder uit met 4 in plaats van 3 uitlaten (speciaal vervaardigd). De foto’s spreken voor zich. Groet Peter van der Zon

14


KAWASAKI Zed-dag Zaterdag 27 mei was het Zed-dag in Noordeloos bij Nol Bikker. Zoals gewoonlijk is het met de Kawa(z)dag in Noordeloos altijd mooi weer dus nu ook, gelukkig maar anders komen er veel gerestaureerde motoren niet naar buiten. Zelf heb ik geen Z-Kawasaki, maar wel een 3 cilinder die na de winter periode toch weer eens de weg op moet. Gelukkig startte mijn 3 cilinder direct na enkele maanden stil te hebben gestaan. Noordeloos is voor mij maar 12 kilometer rijden, dus een thuis wedstrijd. Aangekomen in Noordeloos was ik niet de eerste aanwezige, Wim Hendrix stond er al met een prachtige stand Kawasaki-onderdelen. Tegen half elf komen de Kawaski mannen op hun motoren binnen druppelen. In de werkplaats van Nol stond een prachtige Kawasaki 900 voor onderhoud. Deze motor is van een klant die ook de eerste eigenaar van deze motor is. De eigenaar heb ik nog gesproken en voor hem is deze motor zeer waardevol. Zelf kom ik vaak bij Nol Bikker in Noordeloos dus weet wat daar te zien is.

Hans Cornelissen was met een prachtige kawasaki 250 cilinder tweetakt,een motor die helemaal perfect is gerestaureerd. De uitlaten van deze motor zijn door Hans zelf gemaakt; dit is zeker een pluim waard.

Een Belg sprak mij aan met de vraag of hij bij Nol in het museum mocht kijken en dat was open dus geen probleem. Deze man heb ik een rondleiding door het museum gegeven en tevens heb ik hem alle motoren laten zien die in de opslag staan om gerestaureerd te worden. De man was zeer onder de indruk wat er allemaal bij Nol staat aan motoren. Even later komt Ton van Schaik aan met een prachtige Kawasaki Z 750 4 cilinder in nieuwstaat. Deze Kawasaki Z 750 is in Nederland nooit gevoerd maar volgens mij zijn er enkele door Ton van Heugten naar Nederland gehaald. Als je het exacte verhaal wil weten moet je het aan Ton zelf vragen ; ik ben meer van de tweetakten. Rond twaalf uur is het een gezellige drukte en staat het vol met Kawasaki motoren en ook enkele motoren van een ander merk. Een hapje en een drankje is ook verkrijgbaar en wordt verzorgd door Gallil en de vriendin van Nol. Het weer was mooi maar in de zon wel een beetje warm ; petje af voor Wim Hendrix die heeft de hele dag met zijn stand vol in de zon gestaan .

Jaap Slob kwam ook nog even langs met zijn trike. De trike is geen Kawasaki maar Jaap heeft wel Kawasaki bloed, door omstandigheden is Jaap niet meer in staat om motor te rijden vandaar deze trike. Tegen 16.00 uur is het gedaan met drukte en kan de organisatie van deze Zed-dag terug zien op een geslaagd evenement. Evert Stuij

15


Voor alles wat klassiek is op twee wielen! Het oudste, grootste èn dikste blad in de Benelux over alles wat klassiek is op twee wielen: motoren, scooters, techniek, brommers, beurzen, shows en treffens. En natuurlijk nieuws over klassieke motorsport: race-demo’s, cross en trial.

Kijk ook op: WWW.MOTORRIJWIEL.NU Verschijnt elke twee maanden. Losse nummers € 5,95* (België € 6,50*). Jaarabonnement (6 nrs.) € 30,00* (buitenland v.a. € 52,50*), 2 jaarsabonnement (12 nrs.) € 53,50* (buitenland v.a. € 97,50*) door overmaking op rekening NL23INGB 0000 0051 35, BIC INGBNL2A, t.n.v. Stichting Historische Motor Documentatie, Den Haag. Of bel +31-(0)70-3650 860 en wij sturen een acceptgiro. *Prijswijzigingen voorbehouden.

Zoekt u iets of wilt u iets kwijt? In elk nummer vindt u vele honderden particuliere advertenties. Als abonnee kunt u zo’n advertentie gratis plaatsen!

“Ernst Hagen Motoren” Honda Classic Specialist

Onderhoud, reparatie en verkoop van Japanse motoren

16

Witte Paal 332Q 1742 LE Schagen T 0224 29 20 08 M 06 20975139 ernsthagenmotoren@gmail.com


KJMV-Activiteitenkalender 2017

KJMV Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging

2 juli

Ouwe Joekeldag

Anna Paulowna

mcmios.nl

26 augustus

Dutch Motorcycle Festival

Enschede

dutchmotorcyclefestival.nl

26 en 27 augustus

Historisch Weekend

Den Helder

KJMV.nl

2 september

50 jaar Suzuki T500 meeting

Rijs (Friesland)

06 40413830

1-3 september

Gersloot-weekend

Gersloot

KJMV.nl

2 september

Friesland-rit

Gersloot

KJMV.nl

9 september

Exotentreffen-2017

Zeist

exotentreffen.nl

23 september

NVT Woerden-2017

Woerden

KJMV.nl

17 september

Lek&Graafstroomrit-2017

Groot-Ammers

KJMV.nl

13-15 oktober

Oldtimershow

Leek

KJMV.nl

19 november

CLUBDAG KJMV

De Rijp

KJMV.nl

25-26 november

Flowerdome

Eelde

KJMV.nl

16-17december

Central Classis

Houten

KJMV.nl

13-14 januari 2018

Oldtimerbeurs

Rosmalen

KJMV.nl

Zijn er activiteiten die u ook gemeld wilt zien op de website en/of clubblad, geeft u dat dan spoedig door aan onze activiteitencommissie: Wiebe Eenling/Frits Smink, activiteiten@kjmv.nl - 06 21853400/ 06 20399831 of aan de sitebeheerder: Lars Holm, webmaster@kjmv.nl - 06 27618159. Zij zullen er dan voor zorgen dat uw activiteit wordt geplaatst. Kijk voor actuele info: www.kjmv.nl - Voor meer beurzen, kijk op: www.oldtimeragenda.com OPROEP! OPROEP! OPROEP! OPROEP! BETAAL UW CONTRIBUTIE! OPROEP! OPROEP! OPROEP! OPROEP! Graag willen wij ons e-mail bestand opschonen. Daarom vraag ik aan u allen om een blanco e-mail te sturen naar onze penningmeester Wiebe Eenling, die ook de ledenadministratie bijhoudt. U kunt dit het beste doen naar het e-mail adres: penningmeester@kjmv.nl. Zodra u uw e-mail adres wijzigt, graag ook even melden aan Wiebe Eenling.

17


Sommige dingen in het leven zijn niet zo moeilijk te krijgen.

KOPLAMP

KUIPWERK

VOORBAND

UITLAAT

MEER DAN 4.100.000 ONDERDELEN OP VOORRAAD VOOR JOUW GROTE LIEFDE! MAKKELIJK, BETROUWBAAR EN PROFESSIONEEL.

WWW.CMSNL.COM

PARTS FOR A BETTER RIDE


Turbo perikelen TURBOOTJE OPHALEN IN BELGIE� - In februari 2015 kreeg ik een telefoontje van mijn maat Gerard van Beuzekom of ik mee wilde naar België om daar een Honda CX500 Turbo op te halen. Natuurlijk, altijd goed, we zijn samen veel op pad Deze Turbo had hij geruild tegen 2 kleinere motoren c.q. Kaboutertjes. ekker rijden met de bestelbus, goed weer en in de mood. Door Baarle Nassau heen (goedkope benzine). Op de terugweg maar even 90 liter goedkoop(er) tanken. De binnenwegen van België is wat benaming betreft een regelrechte ramp. Dat zeggen de Belgen ook aan wie we de weg vroegen. We moesten in een klein dorp zijn en het naast gelegen dorp had ook eenzelfde straatnaam als waar wij moesten zijn. Zoeken, zoeken, zoeken (toen wisten we nog niet dat er TomTom op de telefoon van Gerard zat). Ook kregen we de verkoper niet aan de fijn. Later bleek dat we een verkeerd nummer hadden... Eindelijk gevonden. We schrokken ons rot. Verwaarloosd tot en met en lang niet compleet. Smerig door jaren stof en regen want hij had niet altijd binnen gestaan. Er stond eigenlijk een zielig hoopje Turbo. Deze motor had zeker 10 jaar niet gelopen maar waarschijnlijk aI langer niet.

L

De verkoper had er geen tijd voor om op te knappen. Hij lag in scheiding met zijn vrouw en dat vrat zijn tijd. Oké, zijn probleem. De schuur waarin dit Turbo-hoopje stond was enorm. Daar waren we direct jaloers op. Een oude koeienstal. Hij had er ook een paar oudere SUV,s staan. Daar had hij wél tijd voor, moet hij zelf weten. Zowaar zaten de remmen van de Turbo niet vast en konden we de motor naar de bus van Gerard duwen. Eerst de Kaboutertjes eruit en nog een flink aantal onderdelen ervan en toen de Turbo erin. Past er schuin prima in, vastgesnoerd en gedag gezegd. Rijden en door Baarle Nassau natuurlijk. Thuis werd ik weer afgezet (dat is in Kudelstaart). Uiteindelijk toch een leuke dag gehad. Gerard had de motor als donorfiets voor zijn eigen Turbo bedoeld om hem weer origineel te krijgen. Deze was overal groen, kuip met knap schade, hele voorfront, zijkapjes maar onderweg begon ik erover te praten: “Is dit geen Turbo voor mij?”.

19

Gerard was hier direct voor te porren, maar er is wel heel veel werk aan te doen. Prima. Ik heb diverse onderdelen o.a. de kuip, het voorkapje en het spatbord zelf gespoten maar heb wel even moeten zoeken naar de juiste kleurnummers (Leo Oosterom van HFTC) had mij nummers en het adres van een bedrijf gegeven waar hij toen zijn verf haalde. Helaas was dit bedrijf inmiddels failliet). Honda Nederland had de nummers niet voorradig. Honda Japan zelf geeft de nummers niet af maar ik kwam terecht in Amsterdam-Sloten waar een auto speciaal bedrijf mij konhelpen. Turkse jongens met zeer veel kennis en daar hebben ze kleurkaarten van elke motor. De spuitbare verf is daar gemaakt; kun je op wachten met een bakkie koffie. Niet goedkoop maar ja wat wil je. Vanaf maart tot oktober hebben we aan de Turbo gewerkt. Niet elke dag en zeker ook geen hele dagen. We hebben in de zomer nog een stilstaande CX500 Turbo opgehaald in de Noord Oost polder voor extra onderdelen maar ook hier waren onderdelen weg. Het ging voornamelijk om het frame omdat de Belg geen kenteken had. Wel papieren van de Belgische politie maar dat kan veel gezeur geven bij het RDW. De motor loopt zei de verkoper in de Noord Oost polder. Dat klopte wel, maar vreselijk slecht.

Toen we de kleppendeksels eraf hadden geloofden we onze ogen niet. De klepstel moertjes lagen er los in, in één van de cilinders. Twee van de vier en nog liep de motor. We hebben toen maar de motor er onderuit gehaald en de Belgische motor eronder gezet, want ons vertouwen in het Hollandse blok was weg. We hebben nog veel meer gepruts aan deze Nederlandse motor ontdekt. De kabelboom bijvoorbeeld was zwaar mishandeld en is geheel door Gerard gereviseerd. Er ontbrak van alles aan. Hoe kunnen mensen dit doen.


Ka bout er r i t 2017


De voorremklauwen zagen er prachtig uit. Mooi zwart en de letters van Honda mooi met rood opgelicht. Wij dachten dan ook dat ze gereviseerd waren; maar niet heus! De remmen zaten zo vast dat we het voorwiel niet konden draaien. We hebben nieuwe remvoeringen gekocht en de klauwen gereviseerd. Nu remt hij zeer goed. Achterrem is ook slecht maar die moeten we nog reviseren. We hebben er zo lang een goede voorremklauw opgezet. Tevens hebben we nieuwe staalomvlochten remleidingen gekocht van HelI via Nouds Motorbazaar. Dat is mooi spul en prima service. Veel sleutelwerk is er gedaan door Gerard en ik ben meer van moertjes tussen de brandschotten laten vallen. Aangeven van gereedschap gaat me goed af, zo nu en dan vond ik een moertje, maar het beste ben ik in poetsen. Ik ben niet technisch. Is ook nooit onderdeel geweest van mijn werkzaamheden. Ik had kleine plastic bakjes gespaard om klein spul en bouten en moeren bij elkaar te houden. Had ik net zo goed niet kunnen doen. Te lastig zegt mijn maat en gooit alles in een emmer. Het is niet te geloven dat Gerard alles weer terug vind en in korte tijd. Emmer op schoot en ja hoor, hebbes... De motor is aan het lopen gekomen door steeds een beetje benzine in de cilinders te gieten en nieuwe bougies erin gezet te hebben. Op een gegeven moment begon hij te draaien met een prachtige rookwolk. Heerlijk, hij doet het... Ook werden een paar sensortjes met een klein hamertje en beiteltje bewerkt en de motor ging steeds beter lopen. Nu begon het echt te jeuken om erop te springen en te gaan rijden, maar er moest nog het een en ander aan gedaan worden.

Oldtimerbeurs te Leek 22

Er is veel afstelwerk aan geweest en ook Dirk de Knegt (van HFTC) heeft een aantal uren met zoon Jasper eraan besteed, waarvoor nogmaals mijn dank. Stap voor stap gaat het een goede, betrouwbare motor worden. Daar ben ik van overtuigd. Als je erop rijdt voel je dat deze motor rijden wil en snel is hij ook. Het brandstof verbruik gaat van 1 op 15 tot 1 op 19 km. Rijstijl is hier uiteraard debet aan. Maar een Turbo koop je niet om langzaam te rijden. Daar zijn ze niet geschikt voor zal ik maar zeggen! Het is vandaag 30 november 2015 en morgen is de trieste dag van de ophokplicht tot en met februari 2016. Geeft me de tijd om de motor goed te poetsen en onder een lakentje te laten slapen. Theo van Doorn


23


Een warm welkom aan de nieuwe leden... Elke vereniging bestaat uit leden, anders is er geen vereniging. Door hard werken van een groep mensen komen er regelmatig nieuwe leden bij. Uiteraard vallen er ook wel een paar af, maar dat is meestal door leeftijd, waardoor er geen motor meer gereden wordt.

DE SCHUUR VAN...

Foto TOM HAANSTRA/TARGET PRESS

A

ls voorzitter van de KJMV mag ik mijzelf prijzen met een goed stel (oud en nieuw) bestuursleden die hun uiterste best doen om ons ledental op te krikken. Hoe verkrijgen we deze mensen? Vaak komen deze mensen op beurzen in aanraking met onze vereniging en raken enthousiast om een onderdeel van ons idee, het Japanse erfgoed zo lang mogelijk rijdend te houden, te worden. Vanaf januari loopt het ook al aardig binnen met nieuwe leden en sinds het 1e nummer van 2017 zij er weer10 bij gekomen. Het schiet aardig op naar de, door het bestuur, geplande 200 voor eind van het jaar; dat moet mogelijk zijn. Meer mag ook natuurlijk. Een lijstje van laast gewonnen clubleden: Fabian Eckes

Purmerend

Noord Holland

John Lemstra

Zwolle

Overijssel

Guido Eckes

Purmerend

Noord Holland

Peet Assman

Zevenbergen

Gelderland

Jan Mulder

Zeewolde

Flevoland

Walter Greuter

Zandvoort

Noord Holland

Enne Hovingh

Hoogkerk

Groningen

Louis Haazen

Hoorn

Noord Holland

John van Eck

Castricum

Noord Holland

Evert Diepersloot

Westzaan

Noord Holland

Koos Zijp

Waarland

Noord Holland

Ruud Bagchus

Apeldoorn

Gelderland

Stef Dollee

Zuid-Scharwoude

Noord Holland

Roel Vrieze

Borne

Overijssel (Twente)

...Alfons en Hans Smit

heeft wel wat weg van een operatiekamer. In hun werkplaats liggen de onderdelen en gereedschappen precies op volgorde en de werkbanken zijn brandschoon en steriel; geen vetvlek of oliedruppel te vinden. De broers runnen hun eigen motorzaak Smitbros in Den Burg op Texel. In het voormalige bloembollenbedrijf van hun vader hebben ze ruimte genoeg om klassiekers te restaureren. Vooral de tweetakten van Kawasaki, die zijn hun specialiteit. Als echte liefhebbers hebben ze ook een indrukwekkende verzameling klassiekers opgebouwd: Smit’s Dreamland. Met daarin veel Kawa’s, Suzuki’s en een enkele Bridgestone, maar ook bijzondere wankelmotoren, zoals de Suzuki RE5 en de Norton Interpol 2. Van beide modellen hebben ze er zelfs twee: voor elk één, dan krijg je voor een ritje nooit onenigheid.

88

3 | 2016

89

4 | 2016

De gebroeders Smit van SMIT Bothers op TEXEL in CLASSIC & REPRO www.kjmv.nl

D

S

K

Dé club ván en vóór bezitters van Japanse klassiekers!

KJMV

Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging

Onderhoud, reparatie en restauratie van klassieke motorfietsen. Uitgebreide sortering onderdelen, nieuw en gebruikt van klassieke Japanse motoren. Geopend op: woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag.

Gerard Numeijer Molenveld 9 1777 HN Hippolytushoef T 0227 59 36 90 F 0227 59 34 72 M 06 25448565 e info@nubomotors.nl

www.nubomotors.nl 24


uw oldtimer verzekerd Bromfiets verzekeringen

Motor verzekeringen

Vetera is gespecialiseerd in het verzekeren van oldtimers. Niet alleen hebben wij door onze jarenlange ervaring veel verstand van verzekeren, ook hebben onze adviseurs een grote passie voor klassiekers. Vetera biedt u voor uw klassieke motorfietsen van 20 jaar en ouder een oldtimerverzekering tegen het zeer scherpe tarief van â‚Ź 37,- per jaar*. Deze WA-verzekering kunt u eventueel uitbreiden met Brand/Diefstal of Volledig Casco. Onze unieke verzamelpolis bieden wij u al vanaf â‚Ź 66,- per jaar*. * inclusief assurantiebelasting

Stelling 5, 7773 ND Hardenberg t (0523) 28 23 28 f (0523) 28 23 29 e info@vetera.nl i vetera.nl

25

Auto verzekeringen

UNIEK

VERZAMEL POLIS TOT 7 MOTOREN


“Smitbros� Kawasaki 3-cilinder Specialisten

Alfons en Hans Smit Marsweg 7 1791 LV Den Burg Texel 06 38894304 smitbros@hetnet.nl

Verkoop, restauratie en onderhoud van klassieke motoren

www.london-exhaust.com Specialist for classic and Vintage exhaust systems

info@london-exhaust.com

Complete systems for Kawasaki Z650 Z1000 double walled pipes 26


Toerritten voorjaar 2017 VOORJAARS-RIT De Rittenkalender start zoals gewoonlijk met de Voorjaarsrit van neef Kees Vergeer. Kees had als uitvalsbasis deze keer Breukelen gekozen en wel bij MacDonnalds. We gingen van start met 8 motoren en Kees had wederom een leuke route in zijn TomTom gezet. Ik zelf had mijn vriend en dorpsgenoot Mats Lantman meegekregen, ook al heeft hij geen Japanner maar een BMW. Trouwe gast bij de ritten was Jules Tebbe naast Evert Stuij, Eric Hobo, Ike en Rien Stouthart. Vader en zoon Mascini maakten de groep compleet. Lunchen deden we deze keer in, waarna we via mooi kleine weggetjes weer terug kwamen in Breukelen. Ter plaatse nog even wat vocht ingenomen waarna een ieder weer huiswaarts ging. We hadden prima weer.

KOP VAN NOORD HOLLAND-RIT Zondag 14 mei werd de Kop-van-Noord-Holland-rit gestart met een bezoek aan het motor museum van Jan Schreur en we werden op de koffie met koek getrakteerd door eigenaar Jan Schreur (jr). Zijn vader was een grote verzamelaar van motoren naast zijn dealerschap van eerst bromfietsen en later Toyota om als caravanwandherstel te eindigen. Het museum bevindt zich boven de caravanzaak. Na de belichting van Âą 70 motoren van diverse makelij vertrokken we richting Kolhorn. De tocht vervolgden we via Wieringerwaard ..., Westerland, Stroe, Oosterland, Hippolytushoef, langs het Robbenoordbos naar Wieringerwerf om uiteindelijk in Medemblik aan de haven te gaan lunchen. De rit had iets van de 10 kleine negertjes; er viel steeds iemand af. Eerst al de deelnemer van Texel, in Medemblik ging Frans Forrer al richting huis en later nog iemand. Even vergeten wie. Ons nieuwe clublid Koos Zijp was met zijn vrouw Yvonne ook van de partij op zijn mooie Yamaha (slagschip). We eindigden bij de restaurateur van de motoren van het museum, Ben van Dijk, alwaar zijn vrouw ons weer trakteerde met koffie en eigen gemaakte cake. Nogmaals bedankt Ben en Jan! Groet, Peter van der Zon

KABOUTERTOER-RIT Zondag 21 mei werd de Kaboutertoerrit verreden, maar hier vindt u verder in het blad een verslag.

BRAASEMER-RIT

27


BRAASEMER-RIT Zondag 28 mei ging de Braasemerrit van start vanuit het restaurant YS de Jong te Weteringbrug. Mijn oude schoolmakker Meindert Leloux had zijn neef mee genomen op zijn Japanner. Ik had neef Kees Vergeer gevraagd om een mooie rit uit te zetten, daar hij ervaring hiermee heeft en eenTomTom op de motor heeft.

Na het eerste gedeelte verreden te hebben (onder andere langs mijn geboorteplaats Langeraar) eindigden wij in Rijsenhout bij het Gilera Museum van Jaap Schulz, waar we door hem onthaald werden met koffie en ander drank met koek. Voor de lunch had ik Budgetbroodje geregeld om broodjes alhier te bezorgen.

Na de lunch kregen wij een uitgebreide rondleiding door het museum met een paar originele fabrieks racemotoren (te zien op onze clubdag) waarover Jaap smakelijk kon vertellen. Hij wist veel over zijn verzameling, waarvan hij aangaf dat hij bijna alle gemaakte modellen in huis heeft. Alleen de 4 cilinder fabrieks racemotoren ontbreekt omdat deze en/of replica’s te duur zijn voor zijn budget. naast Gilera heeft Jaap ook een prachtige werkplaats waar ook andere motoren staan. De groep was erg enthousiast en dat lieten zij ook blijken aan Jaap en zijn vrouw. Zij gingen spontaan op de foto op een originele Nortonzijspan race motor (komt ook op onze clubdag) en zwaaiden ons weer uit om onze rit te vervolgen door de bollenstreek.

Wij kwamen rond 17.00 uur weer aan bij ons beginpunt alwaar wij de dag af sloten met een heerlijk koud (Radler) biertje. Bedank Jaap en Kees voor de hulp om deze prachtige dag een succes te maken. Ik heb in ieder geval genoten (en wat rijdt mijn CB900Custom toch heerlijk). Foto’s op de site! Groet, Peter van der Zon

28


NOORDERROND-RIT Op zaterdag 10 juni ging organisator Jan Meertens van start met de eerste Noorderrond-rit vanuit Midwolde, Groningen. Hieronder een verslag hiervan. Het was uitstekend motorweer. Heel langzaam druppelen de motorrijders binnen bij de verzamelplaats, het Theehuis in Midwolde. Na de koffie zijn de aanwezigen op de motoren gestapt (er was nogal verschil te aanzien van de cilinderinhoud van de motoren), de kleinste had 250 cc en de grootste 1200 cc. Het waren allemaal Japanse motoren en ĂŠĂŠn BMW (een gastrijder maar model en kleur paste hij er helemaal bij). Eerst richting Roden, dan binnendoor naar Hooghalen en dan door naar Dwingeloo voor een stop voor de inwendige mens. Toen we uitgegeten en uitgepraat waren zijn we weer op de motoren gestapt om helemaal binnendoor richting Norg te rijden.Daar kwamen enkele motorrijders een aantal paardenvijgen op de weg tegen waardoor er een noodstop gemaakt moest worden omdat het zicht belemmerd werd. Eerst maar eens de stront van de helmen verwijderen. In Norg aangekomen werd de toertocht afgesloten met heerlijk ijs eten. Al met al een geslaagde toertocht en voor herhaling vatbaar. We zien jullie weer volgend jaar. Groet, Jan Meertens

Piet Tuyn Documentatie van oude Japanse Motoren tevens werkplaatsboeken, instructieboekjes, folders enz. vanaf 1960

Piet Tuyn Zuiderweg 13 1734 JK Oude Niedorp

29

Tel.: 0226 423617


Column Hans Koopman DENKT ROSSI NOG WEL EENS TERUG AAN JEREMY BURGESS - Valentino Rossi is in februari 38 jaar geworden. Na vier van de achttien races stond de oude meester zelfs aan de leiding van het wereldkampioenschap MotoGP. Is ‘the goat’ (greatest of all time) op weg naar zijn 10e wereldtitel? Tegelijkertijd denk ik aan de man die in 7 van de 9 wereldtitels van Rossi een groot aandeel had…! Jeremy Burgess, Vale’s legendarische Australische crew chief. De man met de gouden handen. Wat is er met hem gebeurd? Jeremy is volkomen onverwacht door Valentino hoogstpersoonlijk ontslagen op de donderdag voorafgaand aan de laatste GP van 2013, in Valencia. Waarom? Er was een duidelijk verschil van inzicht tussen de twee over de toekomst. Burgess wilde het liefst per jaar verlengen, dit ook vanwege zijn plannen binnen afzienbare tijd ermee te stoppen, na 34 seizoenen is het zo langzamerhand welletjes geweest. Valentino wil echter langer de samenwerking continueren. Burgess vind het de beste manier om van jaar tot jaar verder te gaan. Wellicht miste Rossi daar het laatste stukje “commitment” wat hard nodig is in deze wereld. Aan de andere kant, met een nieuwe crew chief (Silvano Galbusera ) krijgt Rossi misschien net de boost die hij nodig heeft.

Jeremy is ook een man met een mening. Hij vond de koningsklasse bijvoorbeeld te lang volgens hetzelfde scenario doorgaan. Honda, Yamaha, Suzuki en Kawasaki. Hij was blij met de komst van de CRT teams, die bewezen dat goede frames ook in Europa kunnen worden gemaakt. Dit komt de Europese markt ten goede en doet denken aan die “goeie ouwe tijd”, de jaren ’60-’70 met roemruchte merken als MV Agusta, Norton, Matchless en Benelli. Jerry had een véél mooier afscheid verdiend. Na zijn gedwongen vertrek zit Jeremy Burgess thuis, in Adelaide Hills, klusjes te doen die al jaren zijn blijven liggen. Ook heeft hij nu meer tijd voor zijn gezin en zijn klassieke auto’s, de MKII Jaguar en Triumph TR4. Jeremy speelt golf en tennis en drinkt een biertje in de plaatselijke pub. Geen moeilijke issues meer aan zijn hoofd en geen verre reizen meer. Valentino Rossi is nog steeds een grote publiekslieveling en laat ondanks zijn relatief hoge leeftijd zien nog niet afgeschreven te zijn. Rossi heeft veel, heel veel te danken aan “the godmaker”. Ik vraag me af of hij nog wel eens denkt aan Jeremy Burgess... Hans Koopman

Hoe werd Jeremy Burgess zo succesvol? Niet omdat hij in de zeventiger jaren in Australië begon met racen op een Suzuki T500, wat bij toeval ook mijn eerste motorfiets was… In 1980 kwam hij naar Europa en werkte als technicus voor de meest succesvolle Grand Prix teams. Belangrijk was dat hij de kneepjes van het vak leerde van bekende Amerikaanse crew chiefs als Erv Kanemoto en George Vukmanovic. Hij werkte voor Suzuki, Honda, Ducati en Yamaha, met beroemde coureurs als Randy Mamola en Ron Haslam. Hij werd wereldkampioen met “fellow” Australiërs Wayne Gardner en Mick Doohan, maar ook met de Amerikaan Freddie Spencer en als genoemd 7 keer met de Italiaan Valentino Rossi. Wat een carriere heeft JB! Burgess is een man met een missie, wil alleen meedoen om te winnen. Dat Rossi het racen zelf net zo leuk vind als het winnen, gaat er bij hem niet in. “Als je niet meer wint kun je beter thuis blijven en daar wat gaan racen”, is één van zijn uitspraken. Daarom heeft hij met Valentino Rossi bij Ducati ook een moeilijke tijd gehad, een overwinning zat er toen bij lange na niet in. Het is een rustige, voorkomende man. Maar de gedrevenheid van hem is enorm. Zou je niet zeggen als je hem zo in de paddock ziet!

30

Hans Koopman (Vries, 52) kent de MotoGP-paddock op zijn duimpje. Al ruim dertig jaar geeft hij rondleidingen op het circuit van Assen. Hij droeg zijn passie voor de motorsport jarenlang over op de gasten van Texaco en Pioneer Benelux. Afgelopen jaar deed hij dat tijdens de WK Superbikes en de Dutch TT voor Motul Deutschland en RW Racing GP. Tevens was hij enkele jaren actief als columnist voor MotoPaddock.nl. Dit jaar is Hans begonnen als columnist bij Racesport.nl.


...bericht uit Suriname...

B

este motor fanaten, tweede paasdag was het na lange tijd weer helemaal raak! Maanden lange onthouding had zijn tol geëist en de motor-passie zat op een diepte punt. Een ‘zomaar’ tripje naar het grens plaatsje Albina werd door Harold voorgesteld. Ik zag dat uren lange doelloos rijden niet zo zitten en bedacht de smoes van ‘de lekke band’ en ging lekker met de Vitz van Mike. In de auto met motorfiets-loze Mike achter het stuur kon ik mij vermaken met het smeren van boterhammen en het open trekken van de bier blikjes. Met gemengde gevoelens stonden Mike en ik dus om 7uur als eerst bij het verzamelpunt Gowtoe pomp station..., met onze Toyota Vitz! Wally was de eerste en Harold tweede. Bin Bin met 2 andere gasten waarvan spierwitte Bert (net uit NL) ook op een van de 1000 Kawa’s van Bin. En dan die twee judassen in hun Vitz die de leugen probeerden te verkopen.

De trip leek nu perfect. We zaten daar half bewusteloos, bijna in trance, het voedsel te verteren toen de hoofd Matador/Organisator aan kondigde dat er nog een boottripje op ons wachtte! Wauw! Voelde na de laatste climax alweer de volgende climax...? Met veel gezeik wurmde we ons in een smal bootje en stoven over de Marowijne rivier met ‘n Frans eilandje als bestemming. Alwaar ik alléén heerlijk heb gezwommen.

Na terug te zijn in Suriname en afscheid te hebben genomen van die O zo vriendelijke mensen (politie en douane), sprongen wij weer terug op de motor. Vermoeid door het hele avontuur reed de colonne, naar het park aan de rivier om weer te chillen met wat bier, en Bin met zijn “Verkade doos”. En natuurlijk de accu van Harold weer ‘chargen’. Na 20 minuten was de groep ongeveer 15 man groot en gingen we de brug over. Alles ging goed tot Harolds zwarte Honda CB400Four op drie poten begon te lopen. Een zwarte bougie kwam eruit en het werd snel op gelost om na 3 km weer hetzelfde gedonder op te lopen. Dit keer bleek het een dode accu te zijn. De kracht van de Judassen werd getoond door de accu parallel op de Vitz aan te sluiten en voilà! Na 1-2 blikjes bier waren zowel accu als rijders weer vol getankt. Bin Bin’s 3 Kawa’s hadden elk ‘n vernuftig vierdelig lekbakje. Dit om de benzine op te vangen die uit de overload leidingen sijpelde. Na vele charge-stops reden we langs de waterkant van Albina, waar er altijd een drukte van jewelste heerst, met als eind doel, de politie/douane post. Nou moet er wel gezegd worden dat niet iedereen daar happy mee was vanwege het niet altijd in het bezit zijn van “Zijne Majesteits” rij-document. Er werd aangenomen dat die grijsende oude motorguys met buikjes, model burgers waren. Maar die mager met lange baard/haren op bad slippers?? (Slipper Bin) kwam gelukkig heel erg zelfverzekerd over waardoor hij geen problemen opliep. Binnen in de visitatie ruimte werden we begroet door de dienstdoende agent/douaneambtenaar en was er heerlijke rijst met bruine bonen gekookt voor ons. Wat een verrassing!

Om 5 uur terug naar de stad met de nodige pitstops omdat Bins Tampax doosjes om de haverklap vol liepen. Twintig kilometer vóór de stad krijgt de Kawasaki 1100 van Sherwien plotseling een platte voorband. Bin als een razende op zoek naar een pompstation die een bandenpomp heeft, maar helaas, ze zijn allemaal stuk! De nu inmiddels trotse Toyota-rijders gooien de losse voorband in de kofferbak en rijden op “Vitz-snelheid “ ermee naar de stad alwaar een spuitbusje “fix a flatt” wonderen verricht op tweede Paasdag. Na de band terug te hebben geplaatst voltrok de reis zich. Over de Wijdenbosch-brug splitst de groep en elk rijdt nog half verdoofd naar huis en vraagt zich nu nog af... “what the fuck just happend the last 6 hours!!“ Groetjes uit Suriname. Paulus Holtkamp


Kawasaki dealer

Madame Curiestraat 12 1821 BM Alkmaar T. 072-5119704 F. 072-5201651 info@lemstramotoren.nl


VV

Gersloot - weekend weekend

orig Ank en enWytze WytzeBrandsma Brandsma een KJMVorigjaar jaar hielden hielden Ank wederom een weekend in Gersloot (Friesland), met het idee vanbesloeen KJMV-weekend in Gersloot (Friesland). Er is weer reünie om de camping teop verkopen. Helaas ismaar dat nog ten om ditdaarna weekend te houden de Vasti-Hoeve, met niet gelukt en besloten zij om dit weekend wederom houde ristrictie dat de leden van de KJMV het zelf latente gebeuden Vasti-Hoeve, maarook. metHet de isristrictie datgepland de leden ren.op Ende dat lukte vorig jaar wederom in van KJMV het zelf laten gebeuren. dat lukte vorig jaar hetde gebruikelijke weekend, namenlijkEn van 1 tot 3 september ook. Het is wederom gepland in het weekend, 2017. Voor de organisatie is het welgebruikelijke handig (en ook om de waar ook weer de demo-reces te benutten) Basse vallen, van slaapmogelijkheden te kunnen omnamenlijk je wél aan te 4 melden tot 6 september Voor organisatie het wel hanbij Ank of2015. bij mij. Op de zaterdag wordtisweer de Friesdig (en ook om de slaapmogelijkheden teuitgezet kunnen door benutten) land-rit gehouden en deze is deze keer Klaas om je wél Wij aanzouden te melden bij Wytze mij. die Wijdaar zouden Poutsma. het leuk vindenofalsbijvelen ooit het leuk vinden alsook velen die daar ooit geweest zijn, nu ook geweest zijn, nu weer aanwezig zouden kunnen zijn. weer aanwezig zouden kunnen zijn. Komt in grote getalen! Komt in grote getalen! Met vriendelijke Met vriendelijkegroet, groet, Wytze wytzevasthihoeve@hotmail.com WytzeBrandsma Brandsma wytzevasthihoeve@hotmail.com Peter van der Zon voorzitter@kjmv.nl Peter van der Zon voorzitter@kjmv.nl

H

Aengwirderweg 415 - 8457 CB Gersloot +31(0)513 529 479

Lek&Graafstroomrit

ierbij nodig ik jullie van harte uit voor een mooie toertocht door de Alblasserwaard. Deze toertocht gaat plaats vinden op zondag 17 September 2017. We starten als van oudst bij Café Sluis, Sluis 19 te GrootAmmers. We vertrekken om 12.00 uur en de route gaat weer over prachtige weggetjes door de polder, welke amper op de kaart vermeld zijn. Jan Verheij en het bestuur van de KJMV zullen het heel leuk vinden als we op een jaren 60 japanner meerijden, ze worden echt zeldzaam. Maar kijk toch eens achter in je schuur of daar nog een rokende tweetakt of tikkende viertakt van de jaren 70 of begin 80 staat te wachten die je met de onderdelen welke je gescoord heb op de diverse beurzen weer aan de praat gekregen hebt. De welkomstkoffie en de beroemde cake van Café Sluis zijn, zoals u gewend bent, voor rekening van Bouwburo Sluis. De tocht zal ca. 80 km zijn. Zorg dat u voldoende brandstof aan boord hebt, want dat is hier op zondag vrij moeilijk te verkrijgen.

Z

Informatie en aanmelding: J.K. Verheij tel 0184 663563 of jkverheij@hotmail.com Met vriendelijk groet, Jan Verheij.

Nationaal Veteraan Treffen • Eten, drinken & muziek • Kaasrit • Klassieke voertuigen • Clubstands • Uitgebreide onderdelenbeurs • Oude ambachten, etc. etc. • Food, drink & music • Parts Fair • Classic vehicles • “Cheese Ride” • Club stands • Old crafts, etc. etc.

Ieder jaar vindt medio september in Woerden het Nationaal Veteraan Treffen plaats. Een evenement met internationale allure, waar jaarlijks vele duizenden deelnemers en liefhebbers van klassieke twee- en driewielers op afkomen. De vele voertuigen, de uitgebreide onderdelenbeurs, een toerrit (“kaasrit”) en vele andere activiteiten maken dit evenement tot een waar openluchtmuseum. Kortom, een spektakel dat niemand mag missen!

Each year in the middle of September the great “Nationaal Veteraan Treffen” takes place at Woerden, The Netherlands. An event of international quality, drawing many thousands of participants and lovers of classic twoand three-wheelers annually. The numerous vehicles, the extensive Parts Fair, a pleasure ride (“Cheese Ride”) and lots of other activities turn this event into a veritable open-air museum. To put it briefly: a spectacle nobody should miss!

Meer weten? Kijk op:

Hét evenement voor klassieke motoren, scooters & bromfietsen! THE event for classic motor cycles, motor scooters & mopeds!

© WWW.SYNTHESYS.NL

aterdag 23 september wordt in Woerden weer het alom bekende Nationale Veteraan Treffen georganiseerd. Veteraan slaat nu niet direct op de personen die het evenement bezoeken, maar op de klassieke motoren. Het is een prachtig gebeuren waar de meest uiteenlopende klassieke motoren te bewonderen zijn en... kom je met een Japanse motor ouder dan 25 jaar mag je gratis op het showterrein staan. De KJMV staat er deze keer samen met de Honda First Turbo Club elk met een kraam met een aantal motoren van o.a. Johan Kole, Erik Hobo, Theo van Doorn en Gerard van Beuzekom. Er mogen er meer komen... Vorig jaar stonden we er met 14 stuks!! Wie meldt zich? Graag doorgeven aan Peter van der Zon: voorzitter@kjmv.nl. Voor meer info: Info: www.nationaalveteraantreffen.com

33

Want to know more? Have a look at:


Kabouterrit 2017 Zaandam - Hallo allemaal, nadat de Kawasaki 2-3 cilinderclub opgeheven was besloten wij, Arjan van der Gullik Ruud Brasser en ondergetekende lid te worden van de KJMV. We zijn liefhebbers van alles op wielen dus onze schuurtjes staan vol met van alles en nog wat!! Brommertjes, HondaYamaha-Zundapp. Ook kleine motorfietsjes, onder andere Kawasaki 90, Honda CB100, Malanca 125, en natuurlijk de 3 cilinder Kawa,s 350, 400, 500 en 750. En ook nog wat Yamaha RD,s; vooral Arjan is er liefhebber van!! We maken regelmatig een ritje door onze mooie omgeving dat doen we dan, je raad het al, meestal op de Kabouters, omdat we daar mee simpelweg het meeste fun hebben. Arjan op de Kawa 90 Ruud op de Malanca, Piet op de Kawa 125, Ab op de Honda CB125. En ik zei de gek op de mooie Honda CB100. Omdat er nog geen Kabouterrit op de planning stond besloten wij deze dit jaar voor onze rekening te nemen (we hopen volgend jaar wéér, redactie). Zondag 21 Mei was het zo ver en de weergoden waren met ons; we hadden prachtig weer! Verzamelplaats was Horeca gelegenheid ‘HET ZAANSE HOEKJE’ in Zaandam, een heel gezellige tent waar we ook regelmatig bivakkeren met de Brommerclub om te vergaderen!! Om 11.00 uur vertrokken we met 8 kabouters, Arjan was voorrijder zoals gebruikelijk omdat hij altijd de mooiste routes uit zijn mouw schud! Deze rit was ook weer erg mooi via Purmerend-Ilpendam even slootje over met de pont, over fietspaden bromfietspaden en smalle dijkjes door de polder. Dit kan allemaal met een kabouter. We reden door naar Hoorn waar we even een visje gegeten hebben. De rit viel even langer uit dan gepland omdat het zo lekker ging. We maakten er 120 km van in plaats van de geplande 80 km! Niemand die dit erg vond, alleen Henk reed met samengeknepen billetjes op zijn Kawasaki 175 omdat er een vreemde tik-klong geluiden uit het blok ontsnapten. Maar gelukkig, de Kawa heeft het volbracht zodat we met z’n allen probleemloos een prachtige en gezellige dag gehad hebben. Kabouter-groeten van George Hand


Berichten van het racefront - NK Classic 2017 Dus toch weer begonnen… Na twee jaar ‘langs de lijn’, nu weer aan de startlijn en proberen de finishvariant te halen… Dat laatste valt nog niet altijd mee. Precies veertig jaar geleden ben ik ‘pas’ met racen begonnen. Dat laatste klinkt wat vreemd, maar ik was reeds 27 toen ik mijn KNMV startlicentie haalde. Ik zou het een jaartje proberen, dat werden er in eerste instantie toch nog vier…

D

e motor was ook toen al een Honda CB500F, in vrijwel standaard uitvoering. Met deze, toen nog moderne straatfiets, kwam je toen natuurlijk al te kort tegen echte racers als de Yamaha TZ’s of Suzuki RG’s. Al snel ruilde ik de motor voor een snellere versie van Alcy Gilles uit Den Bosch en deze 500/4 had zo’n 65 pk aan de krukas. In ’79 heb ik ook een seizoen in de Honda 400N klasse meegereden, met als beste resultaat een derde plaats in Borssele… Na een periode niks en af en toe een circuitdagje met de Eenhoornfederatie en een tijdlang CRT demoraces met de Honda CB450 toch maar besloten bij de KNMV Classics te gaan racen.., in 2004. Begonnen met de omgebouwde CB450 racer, maar dat viel niet mee. Het niveau lag en ligt behoorlijk hoog in deze klasse. De Drixton replica die ik daarna bouwde bracht verbetering, alleen valt het niet mee daar voldoende betrouwbaar vermogen uit te halen.., zeker niet met een ‘normaal’ budget. Daarna diverse CB500 viercilinder racers gebouwd, waarvan met name de Davies uitvoering snel en betrouwbaar bleek. Eind 2014 gestopt, twee overwinningen dat jaar (Spa en Assen) en tweede achter Jan Frank Bakker in de eindstand. Ik dacht na een zware knieoperatie en wat hartproblemen het wel voor gezien te kunnen houden.., edoch Frans Forrer bleek met zijn Helder(s)e poetsdoeken ook wel weer bereid zijn hulpsteentjes bij te dragen en zo kon het circus weer van start. Na een proef in oktober ’16 tijdens de laatste race op Assen bleek ik het nog niet verleerd. Ik had de Harley XR1200 verruild voor een CB500/4 racer; de ex-fiets van Yrjo van der Meijden. Deze was na een zware crash gestopt. Het Davies frame daarvan was total-loss en de motor kreeg weer een aangepast standaard frame, dat ik afgelopen winter hier en daar nog wat heb aangepast. Het blok is oud, maar snel en ook dat is afgelopen winter nog onderhanden genomen. De voetsteunen moesten wel wat naar voren vanwege de ‘blikken’ knie, maar dat is verder goed te doen. Sterk punt van deze fiets is toch het blok en daarnaast de formidabele voorrem. Dit is een aluminium replica van de ‘grote’ Fontana (250 mm), weegt wel veel maar werkt subliem..! Door de verkoop van mijn gerestaureerde CB450K1 kon ik nog een project aanschaffen: Een CB500R replica…

Honda heeft ooit zelf een racer gebouwd op basis van de CB500/4. Deze is begin jaren 70 door RSC ontwikkeld… (Honda’s Research and Development Division). De fiets die ik heb overgenomen van Henk de Vries uit Lelystad is een ‘look-a-like’ en normaal 500cc. (De RSC versie was op zeker moment 750cc en bedoeld voor de Endurance.) Het frame komt van Nico Bakker en is door Cees Schermer gemaakt, evenals de alu tank en zitje. Het blok is inwendig anders dan waar ik normaal mee rij en bevat onder meer Wiseco zuigers en een Megacycle nokkenas. Tuner Gerrit Lether heeft het wel afgebouwd met zijn cilinderkop en ook zitten er Keihin CR29 carbs op en een Nova zesbak in. De vering is deels öhlins (achter) en HK Suspension(cartridge voor). Na enige aanpassingen werkt een en ander nu inmiddels goed. Vermeld mag worden dat ik dankzij de sponsoring van CMS uit Lelystad weer in staat ben de NK Classics dit jaar te rijden… CMS is natuurlijk bekend vanwege zijn enorme voorraad NOS-parts, die menigeen in staat stelt zijn/haar oude Japanse klassieker weer in goede staat te brengen..! Verder heb ik steun van ‘het MotorRijwiel’, HGA sport en Koelewijns autoschade uit winkel en de fa. Stoop uit Waarland. Verder natuurlijk support van tuner Gerrit Lether en begeleider Frans… Op 1 april togen Frans en ik naar de KNMV voorjaarstraining op Assen om beide fietsen te proberen. Eerst de Bakkerfiets gepakt, deze moest nog ingereden worden, dus rustig aan… De zitpositie bleek nog niet helemaal goed. Voetsteunen te ver naar achter en dat lukt niet helemaal met de verse knie… Verder prima! Daarna de ‘oude’ fiets gepakt en dat ging direct goed.. Snel! Net toen ik dacht maar weer wat rustiger aan te doen aan het eind van de sessie kwam er onheilspellend geratel uit het vooronder… Tja, goed stuk; bigend eruit en daardoor ook drijfstang en zuiger beschadigd. Het ergste was: lichte krukas krom… Met de Bakkerfiets 2 weken later (Pasen) naar Croix-en-Ternois voor de eerste dubbele NK Classics race. De voetsteunen had ik verplaatst en dat zat meteen veel beter. Nog geen stroomlijn, dus het oude stuurkuipje van de 450 moest nog even dienst doen. In Croix had ik nog nooit gereden. Het is een korte baan (1,9 km), heel bochtig, maar toch een leuk recht eind. Prachtig! We konden op vrijdag al vrij trainen. Enige tegenslag in de vorm van een leeg lichtgewicht accuutje en een afgebroken uitlaattapeind. Dat kostte wel twee sessies.. Op zaterdag de eerste tijdtraining en prompt kapte de motor ermee.., vlak voordat we de baan op konden.. Tweede accu leeg c.q. kapot… Mm.., balen..! Gelukkig nog een tweede sessie en accu 3 in stelling gebracht. Dit ging goed en ik had de vierde tijd bij de NK Classics, achter Jan Frank Bakker, Marc Beltman en Lex van Dijk. (Lex heeft jaren o.a. Supermono’s gereden en heeft nu de oude ABSAF van Niek Leeuwis).

35


In de eerste race waren Jan Frank en Marc na enige rondjes reeds uit het zicht verdwenen en ikzelf had na de start wel Lex te pakken, maar hij zat vlak achter me en probeerde zo ongeveer in iedere bocht of links of rechts er voorbij te komen. Dat wist ik rondenlang te pareren, tot vlak voor het einde ook accu-3 de geest gaf..!?!! Dat was wel sneu… De volgende dag hadden we gelukkig nog een race en heb ik met een ouderwetse, zware accu gereden.., deze hield het wel vol.. De race werd lang geleid door Marc op de Becks BMW maar Jan Frank wist hem toch in de laatste hairpin voor start/finish te verschalken en wederom eerste te worden! Ik reed bijna de hele race áchter Lex dit keer en kon nu hém niet voorbij… Ik zat te broeden hoe dit aan te pakken.., maar de voorrem werd te heet en daardoor steeds minder en ik maakte wat schakelfoutjes. Hierdoor raakte ik de aansluiting met Lex kwijt. Ik keek over m’n linkerschouder en zag niemand…, tegelijkertijd knorde Ton Groot mij rechts voorbij.. Tja… Nu lag ik vijfde en dat bleef zo tot de streep. De Bakkerfiets stuurt overigens heel goed..! Daarna Hengelo… Terwijl een ander met de Paasdagen familie of eieren gaat zoeken, heeft Gerrit mijn blok weer voorzien van een verse krukas, plus één nieuwe drijfstang en zuiger en uiteraard lagerschaaltjes. Daarna was alles weer in orde. Op Hengelo had ik dus weer beide fietsen ter beschikking. De Bakker-Honda nu ook met complete stroomlijn. Ik ging toch met de ‘oude’ rijden vanwege de formidabele voorstopper, die op het ‘rem’circuit van Hengelo echt voordeel biedt. Het vermogen van beide motoren is ongeveer gelijk naar mijn gevoel (nog niet gemeten), maar het koppel in het middengebied/onderin is bij de oude fiets beter. In de trainingen was Marc Beltman hier echt het snelst, voor merkgenoot Jarno Jonker (BecksBMW) en Jan Frank Bakker op de ABSAF. Daarachter zat ik op plek vier en Ton Groot op de vijfde plaats. De sprintrace over 7 ronden startte nog aan het eind van de trainingszaterdag. Mijn start was heel goed en ik ging als derde de eerste bocht in, achter beide BMW’s die elkaar bijna raakten. Jan Frank en Ton vlak achter mij. Uit de slipstream kon ik de Honda al direct langs de beide boxers krijgen en zo de kop pakken. Dankzij de hoge topsnelheid en de geweldige voorrem kon ik bijna de hele eerste ronde op kop blijven.. Bij de ‘Molenbocht’ voor start en finish kwam Marc Beltman mij echter voorbij, even later gevolgd door Jan Frank en weer een ronde later ook Jarno Jonker. Alain Vandriessche, een zuiderbuur op zijn razendsnelle en peperdure Paton had achteraan moeten starten, maar was al door het hele veld gevlogen.. In de vierde ronde had hij ook mij te pakken. Jan Frank viel in de laatste ronde uit en zo werd ik vierde. Maar voor het NK klassement was ik dus derde, daar Alain daarin niet meetelt. Goed resultaat dus toch. De volgende dag nog race 2 over negen ronden. Ik was gebrand op weer een goede start en dat lukte nu zelfs nog beter. Nog voor de eerste bocht lag ik al op kop en trok ook op het rechte stuk alle registers open en daarna weer laat in de remmen.

foto Marcel Renders

Dit duurde slechts ¾ van de eerste ronde. Ik voelde het vermogen afnemen en meteen kwam Marc voorbij en vijftig meter verder ook Jan Frank. Daarna hield het helemaal op, wederom geratel uit het blok en einde verhaal… Weer een bigend eruit (bleek later)… Thuisgekomen het blok weer gecontroleerd en contact met Gerrit over de motorschade gezocht. Hij wilde graag de boel verder onderzoeken en repareren en dat is ook gebeurd. Er bleek ‘oude sludge’ losgekomen te zijn in de olie kanalen van de (40-jaar oude) krukas en dat was voor het smeergaatje van het bigend gaan zitten. Ik kreeg de keus voor montage van een standaard krukas, die zo voorhanden was of een experimentele superlichte krukas van slechts 5,6 kg… Nu heb ik al eens een 5kg krukas in de Davies-Honda gehad en dat was niet goed bevallen… Hierdoor ging namelijk tot tweemaal toe de primaire ketting stuk… Toch besloten om de gok te wagen met de lichte… Hier heb ik inmiddels mee op Assen gereden tijdens de Ducati Club Race eind mei. Helaas ging ook hier niet alles van een leien dakje..! In de eerste training ging alles naar wens. Ik reed weer met de ‘oude’ omdat ik nieuwsgierig was naar de lichte krukas en de fiets ook nog ‘even’ een beetje in kon rijden (weer nieuwe zuiger en drijfstang…). Dus 3 rondjes wat rustiger en daarna toch het gas weer helemaal open… Voor de zekerheid had ik van een oude dynamo rotor een vliegwieltje gedraaid, om toch de roterende krukasmassa met een 600 gram nog wat te verhogen… De motor draaide weer fantastisch en bleef ook heel… En passant had ik de tweede trainingstijd achter Marc Beltman. Wel was Jan Frank al aan het begin van de sessie met pech uitgevallen. Ik pakte de motor voor de tweede training en na het starten liep ie meteen niet goed… Op twee cilinders slechts… Daar ging de 2e training. Geen tijd om de andere fiets te pakken. ’s Middags nog de eerste sprintrace over slechts 5 ronden en ik besloot deze met de Bakkerfiets te gaan rijden. Deze moest nog wel even gekeurd en klaargemaakt, maar dat was geen probleem.

foto Marcel Renders

36


Dus stond ik aan het eind van de zaterdag op de startgrid op plek vier. In de tweede training waren alleen Alain de Belg en Jan Frank mij qua tijd gepasseerd. Mijn start was niet goed..! De carburatie van de Bakker-Honda is nog niet helemaal in orde en dat openbaart zich met name bij de start… Hij slaat dan ook zelfs bijna af… Gelukkig gebeurde dat niet maar ik ging pas als zevende of zo de Haarbocht in. Bij het remmen bleek de voorrem vast te blijven zitten.., gelukkig slechts aan éen kant, zodat ik toch wel door durfde te rijden. Dit duurde ongeveer anderhalve ronde, toen was de rem zo warm dat hij wel steeds weer loskwam na het remmen.. Pff.. Eigenlijk begon toen pas mijn wedstrijd. Ik had een behoorlijke achterstand op de luitjes voor mij, maar ging er eens goed voor zitten. Eerst moest Willem van Kooij er aan geloven, met de snelle Suzuki T500. Dat lukte en daarna op jacht naar Lex van Dijk en Ton Groot die al een aardig eindje voor mij zaten. Ik kon het gat dichtrijden en met wat moeite eerst Lex en daarna Ton passeren…

Dit gebeurde een keer of drie/vier en gaf zo’n heftige stuurreactie, dat ik Alain toch moest laten gaan. Ik keek om en zag niemand… Ton en Lex zaten heel ver achter mij. Ik hoopte dat de motor het nog even vol zou houden… Helaas, bij het uitkomen van de Strubben stopte hij er echter helemaal mee… Weer voortijdig einde wedstrijd dus. Later bleek weer de ontsteking kapot te zijn… Henk krijgt dus een nieuwe Accent… Het zit nog niet mee tot nu toe..! Ernst Hagen

foto Marcel Renders

Tja, dat was het dan wel, daar Marc, Jan Frank en Alain al geheel uit het zicht verdwenen waren en zij toch de snellere tijden rijden. Maar ik vond dit allang mooi… Helaas duurde deze gedachte maar even.., want jawel de motor stopte er vrij abrupt weer mee. Geen schade.., maar de vonkjes bleken (weer) op… De Bakkerfiets verbruikt op de een of andere raadselachtige manier heel veel stroom, zodat het batterijenpakket, dat ik nu ook op de ‘oude’ gebruik toch voortijdig leeg was geraakt… Tja… Bij de ‘oude’ fiets bleek de ontsteking het te hebben begeven. Gelukkig kon ik van Henk Nebbeling een oude ‘Accent’ ontsteking lenen, waarmee ik ook altijd op de Davies Honda reed en na montage liep de ‘oude’ weer prima… De volgende dag de tweede race over negen ronden en ik stond aardig op scherp bij de start…, vast van plan nu een goed resultaat neer te zetten. Mijn start vanaf plek vier was nu zeer goed en achter Alain op de Paton ging ik de eerste bocht in. Op de veenslang liep hij wel wat weg, maar na de Ruskenhoek en de Stekkenwal zat ik er weer achter. De hele zuidlus kon ik makkelijk volgen en op het snelle stuk naar de Ramshoek moest ik lossen. Toch kwam ik bij het aanremmen voor de GT weer dichtbij en na de Haarbocht zat ik weer aan zijn achterwiel. Daarna kwam Jan Frank er voorbij en die moest Alain op de Veenslang ook even laten gaan maar ging er vervolgens na de Ruskenhoek en voor de Stekkenwal nogal bruut langs, waarbij hij Alain redelijk raakte… Gelukkig liep dat goed af. Ik zat nu ook weer aan het wiel van Alain, maar kreeg eerst Marc langszij en er voorbij. Marc had wat meer tijd nodig om Alain te passeren maar uiteindelijk lukte dat en kon hij op jacht naar Jan Frank. Ondertussen kon ik toch steeds bij Alain blijven en zat net te broeden op een plan voor de laatste ronde (GTbocht..) toen de motor even kort stopte, maar meteen weer ging.. Net of iemand even de knop omzette…

25 & 26 november 2017

INTERNATIONALE OLDTIMERBEURS Automobielen, Motoren, Bromfietsen, Tractoren • KJMV is ook aanwezig! • FLOWERDOME - EELDE Entreeprijs € 12,50, tot 12 jaar gratis (met begeleiding volwassenen) Openingstijden 10.00 tot 17.00 uur

37


COK VAN DEN HEUVEL Onderdelen gebruikt, NOS, nieuw. Reparatie brommers en... Bridgestone Honda Kawasaki Lilac Suzuki Yamaha 1959 tot nu. Bewerkingen: van ‘gewoon onderhoud’ tot revisie, schadeafwikkeling en schadeherstel tot restauratie. Ook werken we aan klassieke racers. Wij zijn ook de makers van Motor Revue, dat blad met die eigenwijze mix van klassiek en modern, met die mooie grote kleurenfoto’s.

Nieuw adres: Gelukkig kan er nu dus écht gemeld worden dat ons nieuwe pand aan de Bellstraat er weer staat! Wij zullen hier weer gewoon verder gaan met reparaties en restauraties! Ons adres is: Bellstraat 3a, 4004 JN Tiel

www.chclassics.nl

Direct mailen: info@chclassics.nl, dat werkt het best als iets op de site (nog) niet te vinden is. En er is nog altijd de telefoon: 0344 61 45 45 of 06 39494122. Open: di – za 10.00 tot 17.00 uur (do tot 21.00)

www.pietparts.nl Pietparts heeft een steeds wisselende voorraad van nieuwe Japanse onderdelen vanaf bouwjaar 1965, alle onderdelen kunt u vinden op de website :

Tevens inkoop van alle soorten nieuwe onderdelen

Peter Janssen tel. 06-25411838 E-mail: info@pietparts.nl

38


Frank Lemstra M O T O R E N

Dubbele Buurt 24, 1521 DC Wormerveer

✆ 075 621 02 42

39


Profile for Kjmv Motorvereniging

KJMV-KONTAKT 2-2017  

Clubblad van de Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging

KJMV-KONTAKT 2-2017  

Clubblad van de Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded