Page 1

Katalog usluga i proizvoda

1 Katalog proizvoda i usluga


www.park.ba

Kontakti KJKP “Park” d.o.o. Sarajevo Patriotske lige 58, 71 000 Sarajevo Centrala: + 387 33 560 560 Telefon: + 387 33 560 570 Fax: + 387 33 560 561 E-mail: info@park.ba Sektor održavanja javnih zelenih površina Tel: + 387 33 560 573 Fax: + 387 33 560 561 E-mail: odrzavanje@park.ba

Sektor proizvodnje i proizvodnih usluga Tel: + 387 33 560 576 Fax: + 387 33 560 561 E-mail: proizvodnja@park.ba

Sektor zajedničkih poslova Tel. + 387 33 560 572; Fax: + 387 33 560 561; E-mail: prodaja@park.ba


Katalog proizvoda i usluga SADRŽAJ 6• 7• 9• 10 • 11 • 12 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 25 • 28 • 31 • 35 • 39 • 42 • 46 • 48 • 54 • 57 •

O nama Djelatnost preduzeća Sektor održavanja javnih zelenih površina Radna jedinica - sjeća stabala Radna jedinica - mehanizacija i servis RZC Pionirska dolina Sektor proizvodnje i proizvodnih usluga Rasadnik Nedžarići Rasadnik Sokolović kolonija Radna jedinica - izgradnja Radna jedinica -bravarija Organizaciona jedinica - dekoracija Sektor zajedničkih poslova Projekti biro Služba za komercijalne poslove Cvijećare Rezano cvijeće - korpe - buketi Sezonsko cvijeće Lončanice Grmlje lišćari Grmlje četinari Drveće lišćari Drveće četinari Dječiji mobilijar Parkovski mobilijar Sredstva za zaštitu i prihranu bilja


O nama

Više od pola vijeka primarni zadatak KJKP “Park“ d.o.o. Sarajevo jeste očuvanje, održavanje i zaštita zelenih površina, parkova, drveća, parkovskom mobilijara i prateće opreme za zabavu i rekreaciju na području Kantona Sarajevo. Kantonalno javno komunalno preduzeće “Park” d.o.o. Sarajevo pod nazivom Komunalno preduzeće „Park“ osnovano je 25.02.1955. godine rješenjem Narodnog odbora grada Sarajeva, a od 2006. godine Preduzeće je preregistrovano u društvo sa ograničenom odgovornošću i od tada zvaničan naziv preduzeća je KJKP “Park” d.o.o. Sarajevo. Djelatnosti koje obavlja KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo spadaju u oblast zajedničke komunalne potrošnje, stoga je prostor na kojem obavljamo komunalne usluge područje cijelog Kantona Sarajevo, a iz tog razloga, broj korisnika komunalnih usluga KJKP“Park“ nije egzaktan. Iako su tokom rata uništeni parkovi, posječena stabla, šetnice, zelene površine,

profesionalnim angažmanom uposlenici i menedžment «Park-a» uspjeli su da vrate hortikulturalnu ljepotu glavnom gradu naše zemlje.

KJKP ‘‘Park’’ d.o.o. Sarajevo

6


Djelatnosti Preduzeća upisane su u registar Općinskog suda u Sarajevu i to: • Uređenje i održavanje zelenih i rekreativnih površina (javne zelene površine); • Nabavka i briga o životinjama; • Uređenje, održavanje i podizanje nastambi ZOO vrtova; • Uređivanje i održavanje površina uz neuređene i uređene obale rijeka i vodotoka; • Izgradnja staza, odnosno saobraćajnica kroz parkove i druge zelene i rekreacione površine (dječija igrališta i prateći parkovski mobilijar); • Sječa i formiranje stabala; • Biološka zaštita stabala; • Dekoracija javnih zelenih površina i prostora povodom državnih i vjerskih praznika i ostalih manifestacija (održavanje kulturnih, zabavnih, sportskih sajamskih i drugih manifestacija); • Održavanje higijene na javnim zelenim površinama; • Čišćenje snijega sa javnih površina (parkovske staze, stepeništa, mostovi i trgovi); • Podizanje (izgradnja) novih parkovskih i zele nih površina (podizanje, rekonstrukcija i revitalizacija) i svih vrsta parkova i drugih

7 Katalog proizvoda i usluga

zelenih i rekreativnih površina sa odgovarajućim mobilijarom; • Proizvodnja i promet, putem vlastite veleprodajne i maloprodajne mreže cvijeća, lukovica i sjemena, dekorativnog grmlja, drveća, voća, plodne vrtlarske zemlje, lumbrihumusa, travnog tepiha (busa), kao i zaštitnih sredstava, proizvoda od keramike, pruća i betonske galan terije, poljoprivrednog alata i opreme, parkovskog mobilijara.


Sektori i radne jedinice

KJKP ‘‘Park’’ d.o.o. Sarajevo

8


Sektor održavanja javnih zelenih površina

Sadnja mladih stabala

Sektor održavanja javnih zelenih površina u toku kalendarske godine, između ostalog održava 2.893.552 m2 travnjaka, 180.153 m2 površina pod ukrasnim grmljem, 9.755 m2 pod ružičnjacima, 6.720 m2 zasađenih sezonskim cvijećem, 44.643 m2 pod živom ogradom, 1.028 komada uličnih žardinjera, 95.518 m2 vodotoka, 25.677 komada parkovskog alejnog drveća, 155.950 m2 parkovskih staza i platoa, 2.698 klupa, 669 korpe za otpadke, 9.630 mladih alejnih stabala, novosagrađena dječija igrališta, aleje, šetnice.... na području Kantona Sarajevo, čije održavanje je predviđeno i realizuje se prema Programu održavanja javnih zelenih površina.

Uređenje eksterijera cvijećem

Sadnja cvijeća u cvjetnoj gredici

Jesenje uređenje zelenih površina

9 Katalog proizvoda i usluga

Stručno osposobljena radna snaga Sektora održavanja javnih zelenih površina svakodnevno obavlja zadatke uređivanja, izgradnje, san-

acije i održavanja javnih zelenih i rekreacionih površina, parkova, drvoreda, travnjaka (ručna i mašinska košnja), orezivanja i sadnje ukrasnog grmlja, šišanja i sadnje žive ograde, pripreme i sadnje sezonskog cvijeća, okopavanja, orezivanja i sadnje ružičnjaka, alejnog i parkovskog drveće, popravke parkovskog mobilijara (tobogani, klackalice, ljuljaške i vrteške) i pješčanih korita, održavanja zelenila uz gradske saobraćajnice, zelenih površina pored stambenih, vjerskih, rezidencijalnih objekata, te poslove zimske službe. Zadatak nam je i održavanje rekreaciono- zabavnog centra “Pionirska dolina” i ZOO vrt i izletničkih lokacija u Kantonu Sarajevo, a ponosnI smo na vlastiti doprinos ljepotama svih parkova, koji su zaštićeni spomenici biološkog naslijeđa u Sarajevu kao što su Veliki i Mali park, Koševo I i Koševo II, At Mejdan, banjski parkovi na Ilidži...


Radna jedinica • sjeća stabala Zadaci radne jedinice „Sječa stabala“ jesu vrlo specijalizovani, stručni i profesionalni poslovi orezivanja, njege, liječenja i sječe stabala na svim zelenim površinama u Kantonu Sarajevo, a po zahtjevu i dosadašnjim rezultatima rada i šire u Bosni i Hercegovini. Certificirani i obučeni radnici ove jedinice imaju zadatak da izvrše: • Njegu i zaštitu stabala, što podrazumi jeva složene poslove njege, liječenja i zaštite stabala • Orezivanje grana (osušenih, polomljenih) i zaštita nastalih rezova specijalizovanim masama (konzerviranje); • Oblikovanje-formiranje i uređenje krošnje stabla (tapijarenje) • Orezivanje i rasterećenje lisne mase s krošnje stabla; • Dekaptacija stabala • Sječa i uklanjanje svih vrsta stabala; • Usluge hitnih inter vencija za treća lica pomoću hidrauličnih auto-dizalica (poslovi na visinama);

• Ispomoć drugim preduzećima u poslovima uspostavljanja komunalne infrastrukture (trasiranje prostora za postavljanje elektro kablova, kablovske mreže, PTT kablova, uklanjanje ledenica). RJ Sječa stabala na raspolaganju ima moderna specijalizovana vozila - auto korpe za rad na visinama do 12, 14 i 24m, za obavljanje i drugih usluga na komercijalnoj osnovi (iznajmljivanje i rukovanje hidrauličnom autodizalicom).

KJKP ‘‘Park’’ d.o.o. Sarajevo

10


Radna jedinica • mehanizacija i servis KJKP”“Park”d.o.o.Sarajevo raspolaže adekvatnom i specijalizovanom mehanizacijom i opremom za sve poslove i zadatke održavanja postojećih i podizanja novih zelenih površina, zaštite bilja i drveća... Zadatak RJ Mehanizacije jeste tehnička podrška svakodnevnim aktivnostima preduzeća. Kiperi, rovokopači- utovarivači, furgoni, hidraulične autokorpe za rad na visinama do 12, 14 i 24 metra, traktori sa specijalizovanim priključcima za košnju, čišćenje snijega, obradu zemljišta, cisterne za zalijavanje i pitku vodu, mašinske kosilice, trimeri za travu i živu ogradu raspoloživa su mehanizacija KJKP”Park”d.o.o. Sarajevo u svakodnevnom radu, kao i za obavljanje drugih usluga na komercijalnoj osnovi (iznajmljivanje i rukovanje).

11 Katalog proizvoda i usluga


RZC Pionirska dolina RZC“Pionirska dolina“ i zoo vrt prava je i jedna od rijetkih destinacija u kojoj Sarajlije, ali i brojni turisti mogu uživati u boravku u prirodi, uređenom, očuvanom, čistom i vrlo sadržajnom prostoru. S razlogom ovo tvrdimo, jer ponuda zoo vrta, koji sada broji 42 životinjskih vrsta obogaćena je ili će to uskoro biti s nekoliko novih vrsta. Stoga, naravno s razlogom, bit ćemo slobodni preporučiti našim Sarajlijama, ali i Bosancima i Hercegovcima da svaki naredni, lijep i sunčan dan provedu u RZC“Pionirska dolina“. U jedinom bosanskohercegovačkom zoo vrt u našoj zemlji, konstantno se dešava pregršt lijepih stvari, noviteta i interesantnih sadržaja.

gracioznost pokaže svima koji ga dođu posjetiti. Međutim iznenađenja i noviteti u „Pionirskoj dolini“ iz sezone u sezonu ne prestaju. Inače, nakon rata, RZC “Pionirska dolina“ i zoo vrt bukvalno iz pepela, minirana i u potpunosti uništena i spaljena, velikim zalaganjem radnika preduzeće „Park“ i Vlade KS na čelu sa Ministarstvom prostornog uređenja i zaštite okoliša KS postala je sa stanovišta ponude vrlo respektabilan i sadržajan prostor omiljen posebno djeci i mladima, sa ograđenim i uređenim prostorom od 8,5 hektara.

Zoo vrtom i rekreativno- zabavnim centrom “Pionirska dolina“, oazom zelenila u centru Sarajeva, udaljenoj svega 2 kilometra od strogog centra grada, nakon 20 godina, ponovo odzvanja rika mladog i vrlo atraktivnog kralja životinjalava, starog svega 3,5 godine. U vrlo reprezentativnom i modernom objektu, od 1.200 m2, nezaobilaznog tokom posjete „Pionirskoj dolini“ mladi lav moglo bi se reći gospodari i kao pravi „hvalisavac“ spreman je da svoju ljepotu i

KJKP ‘‘Park’’ d.o.o. Sarajevo

12


Zoo vrt u sastavu ovog rekreativno zabavnog centra dom je primjercima životinja iz gotovo cijelog svijeta i to, između ostalih lavu, zebrama, alpakama, marama, guanaku, škotskom govedu, jelenima i srna, mrkim medvjedima, te lamama, klokanu, udavu, kajmanu, dikobrazima, nosatim rakunima, lisicama, raznoj vrsti peradi. U vrlo atraktivnom objektu osim majmuna u jednom, u drugom dijelu objekta mogu se vidjeti egzotične vrste gmizavaca (boa, kajman, kornjače, iguana). RZC „Pionirska dolina“, osim brojnih dječijih igrališta s mnoštvom sprava, raspolaže i prostorom za zabavu i rekreaciju, te u svojoj ponudi ima vrtešku, autiće na električni pogon, autodrom (za djecu od 10 godina i odrasle), vozić „Bosna expres“ ( za djecu i odrasle), gumeni grad , trampolinu... Sve navedeno vrlo ukusno uklopljeno, s mnoštvom zelenila, čini popularnu „Pionirsku dolinu“ smještenu u sjevernoistočnom dijelu Sarajeva, oazom zelenila gotovo u strogom centru grada, spredivnim hortikulturno upotpunjenim ambijentom pogodnim za odmor, šetnju u prirodi, zabavu i rekreaciju. Glavna kapija RZC „Pionirska dolina“ u ulici Patriotske lige 58 otvorena svih 365 dana u godini uz radno vrijeme prilagođeno godišnjim dobima. 13 Katalog proizvoda i usluga


Sektor proizvodnje i proizvodnih usluga Sektor za proizvodnju i proizvodne usluge bavi se rasadničkom proizvodnjom, izradom i montažom parkovskog mobilijara te proizvodnjom betonske galanterije, kao i izgradnja i podizanje zelenih površina sa hortikulturnim sadržajima.

plodna povrtlarska zemlja, lumbrihumus i travni bus iz vlastite proizvodnje, kao i balkonsko i vrtno sezonsko cvijeće, trajnice i ukrasno lisno dekorativnog bilje, dekorativno grmlje i drveće...

Rasadnička proizvodnja preduzeća “Park” odvija se na dvije lokacije i to u rasadniku u Nedžarićima u ulici Aleja Bosne srebrene 66, koji raspolaže sa oko 9 ha na kojoj je izgrađeno 6 .700 m2 stakleničkog prostora i u rasadniku u Sokolović Koloniji u ulici Umihane Čuvidina br.2 koji zauzima oko 28 hektara. Rasadnici u Sokolović Koloniji i Nedžarićima raspolažu vrlo bogatim i kvalitetnim asortimanom cvijeća, drveća i drugog ukrasnog bilja, vrtnog alata, balkonskog namještaja, sadnica voća, sjemena o čijoj proizvodnji, uzgoju i prodaji brinu kvalifikovani inžinjeri i cvjećari. U navedenim objektima, između ostalog može se nabaviti

KJKP ‘‘Park’’ d.o.o. Sarajevo

14


Rasadnik • Nedžarići

Na parceli od oko 9 ha na kojoj je izgrađeno 6.700 m2 stakleničkog prostora namijenjenog za proizvodnju ukrasnog drveća i grmlja, lončanica, jednogodišnjeg i dvogodišnjeg cvijeća, trajnica, sadnica voća i ruža nalazi se naš rasadnik u Nedžarićima u ulici Aleja Bosne srebrene 66. Iz bogatog asortimana izdvojit ćemo samo neke: sezonsko cvijeće (begonia semp., tagetes, salvia, ageratum, lobelia, portulaka, surfinia, petunia, allysum), dvogodišnje cvijeće (viola, belis, myosotis), listopadno grmlje (cotonaster, cidonia, potentila, berberis, mahonia, forzicia, philadelphus, buxsus, ligustrum, hibiscus itd), četinari (juniperus, thuja, chamaeciparis,

15 Katalog proizvoda i usluga

picea), drveće (lipa, javor, jasen platan, sorbus, ginko, malus, itd); trajnice, rezano cvijeće (ljiljani, zumbuli, narcisi, gladiole, zelenilo, itd), širok asortiman sobnog bilja (dracena, fikus, nolina , kalatea, stromanta, šeflera, aralija, bonsai, bambus, različite vrste kaktusa i palmi, različite cvjetajuće vrste, itd)... Proizvodnu sadnog materijala rasadnik Nedžarići distribuira putem vlastite veleprodaje i maloprodaje, te ostalih RJ Preduzeća koje izvode podizanje i rekonstrukciju zelenih površina. Pored navedenih aktivnosti uposlenici obavljaju poslove sadnje i njege sezonskog, dvogodišnjeg cvijeća, lukovica i trajnica na javnim zelenim površinama u Kantonu Sarajevo.


Rasadnik • Sokolović kolonija U ulici Umihana Čuvidina br. 2 u opštini Ilidža na parceli od oko od 28 hektara, od čega građevinski objekti zauzimaju 555.89 m2, staklenici 536.05 m2, plastenici 329.81m2, tople lijehe 876.63m2, a preostalih 27.27 ha obradive površine, nalazi se rasadnik „Sokolović Kolonija“. Alejno i soliterno drveće, dekorativno grmlje, travni tepih (bus), lumbrihumus, jednogodišnje i dvogodišnje cvijeće, kao i uzgoj legala kalifornijske gliste samo su dio proizvodnih procesa kojim se naš rasadnik „Sokolović Kolonija“, osnovan kao sastavni dio „Park“ još davne 1955. godine, ponosno može pohvaliti.

Proizvodi rasadnika „Sokolović Kolonija“ mogu se nabaviti putem veleprodajne i maloprodajne mreže Preduzeća, a distribuiraju se i preko ostalih radnih jedinica Preduzeća koje izvode podizanje i rekonstrukciju zelenih površina .

KJKP ‘‘Park’’ d.o.o. Sarajevo

16


Radna jedinica • Izgradnja

Površina prije uređenja

Površina poslije uređenja

Površina prije uređenja

Površina poslije uređenja

Površina prije uređenja

Površina poslije uređenja

17 Katalog proizvoda i usluga

Preduzeće „Park“ više od pola vijeka bavi se djelatnostima iz oblasti hortikulture. Dugogodišnje stručno iskustvo, stučan tim, mehanizacija i hortikulturni asortiman iz naše prodaje garant su da Vam preduzeće “Park” ponudi i hortikulturno uredi Vaše neuređene i zapuštene zelene površine, što podrazumijeva podizanje i izgradnju novih parkova, izradu i ugradnju parkovskog mobilijara, staza, spomen obilježja, stepeništa, hair česmi, hladnjaka, izgradnju sportskih terena (igrališta za košarku, rukomet i odbojku), bašta, vrtova, košnju trave… Park „Betanija - Jezero“, dječije naselje Mojmilo, hortikulturno uređenje prostora pogona Butila – Sarajevogas, zelenilo oko poslovnih zgrada Elektroprivreda BiH, „Hastahana“ - park u općini Centar, zelenilo oko Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, hoteli „Terme“ Ilidža, hortikulturno uređenje oko Termalne rivijere na Ilidži, objekata „Bosnalijek“-a, mobilijari i uređenje parkova pod pokroviteljstvom Evropske unije i Evropske komisije u Kantonu, ‘‘Park prijateljstva’’ na Dobrinji, većina sportskih ploha u svim općinama Kantona Sarajevo, kompleks džamija „Kralja Fahda“ na Alipašinom polju, Memorijalni centar Potočari, Termoelektrana Gacko, parkovske površine u Foči samo su mali dio onoga što je “Park”- ova RJ “Izgradnja“ do sada uredila i uljepšala.


Radna jedinica • Bravarija Parkovski mobilijar (klackalice, ljuljaške, vrteške, penjalice, pješčanici, klupe, postolje za koš, golovi, vanjske šahovske podloge,...), zaštitne ograde za školska dvorišta, obdaništa, dječija igrališta, korpe za odpatke, metalne konstrukcije za klupe, stolove, jarboli za zastave, željezni rukohvati, metalna zaštita za stablo ili cvijetnu gredicu i drugo, bogat su vlastiti asortiman kojim raspolaže KJKP“Park“d.o.o.Sarajevo, a rezultat su rada uposlenika OJ Bravarija. Navedeni asortiman roba proizvodi se za potrebe redovnog održavanja postojećih javnih zelenih površina, izgradnju novih, a dio su i komercijalne ponude Preduzeća. Rezultati rada OJ Bravarija, vidljivi su na većini parkovskih površina i dječijih igrališta na području Kantona Sarajevo, a možemo se pohvaliti i mobilijarom ugrađenim van Kantona Sarajevo, kao što je Travnik, Foča, Olovo, Han- pijesak, Kalinovik...

Klupa sa naslonom

Ljuljaška dvosjedna

Troredna klackalica

Vrteška

Gol mali

Penjalica KJKP ‘‘Park’’ d.o.o. Sarajevo

18


OJ • Dekoracija OJ „Dekoracija“ ima vrlo široku i bogatu lepezu usluga, koje specijalizovani tim radnika, materijalno obezbijeđen alatom, materijalima i mehanizacijom obavlja na terenu povodom dekorisanja, uređenja i ukrašavanja u Kantona Sarajevo, ponekad i šire. • Dekorisanje javnih prostora (ulica, trgova, bulevara, mostova, objekata i sl.) povodom državnih praznika, značajnih datuma i događaja

(svjetlosni dekorativni elementi, zastave) • Dekorisanje prostora u Kantonu Sarajevo (ulica, trgova, bulevara, mostova, objekata i prostora uz objekte i sl.) povodom vjerskih blagdana. • Dekorisanje prostora povodom raznih kulturnih, sportskih i drugih manifestacija u vidu postavljanja banera, svjetlosnih dekorativnih el-

19 Katalog proizvoda i usluga

emenata, zastava i sl., a na osnovu zahtjeva organizatora. •Dekorisanjem enterijera povodom raznih manifestacija i događaja u vidu ukrašavanja i dekorisanja unutrašnjosti objekta ili njegovih dijelova (svjetlosni dekorativni elementi, zastave i sl.) u zavisnosti od potreba organizatora. • Postavljanje i montažu banera i natpisa raznih dimenzija na javnim površinama, a u skladu s izdatim rješenjima nadležnih institucija. Više od 10.000 zastava raznih dimenzija i oblika, što državnih, entitetskih, kantonalnih, institucionalnih i zemelja svih država svijeta, vrlo su bogat fond kojim OJ „Dekotacija“ raspolaže i vrši iznajmljivanje istih.


Sektor zajedničkih poslova

U Sektoru zajedničkih poslova u obliku službi i biroa, obavljaju se poslovi iz komercijalno- nabavnih, finansijsko- knjigovodstvenih i poslova iz oblasti opštih, pravnih i kadrovskih pitanja, te poslovi pripreme, projektovanja, katastra i sistem kvaliteta. Tako Sektor zajedničkih poslova čine Služba za komercijelne poslove, Služba za opšte, pravne i kadrovske poslove, Služba za finansijsko- knjigovodstvene poslove i Biro za pripremu, projektovanje, katastar i sistem kvaliteta.

KJKP ‘‘Park’’ d.o.o. Sarajevo

20


Projektni biro

KJKP“Park“d.o.o.Sarajevo u procesu je certificiranja integrisanog sistema upravljanja kvalitetom i okolišem prema standardima ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004. Referenc lista:

Biro za pripremu, projektovanje, katastar i sistem kvaliteta ima ulogu da pruža usluge svim segmentima KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo i trećim licima iz nadležnih poslova i radnih zadataka. Kvalifikovan tim iz oblasti hortikulture, šumarstva, poljoprivrede, informatike, prostornog planjiranja, ISO standarda obavlja poslove i zadatke razvoja, pripreme, planiranja, unapređenja i poboljšanja kvaliteta usluga, GIS tehnologija, informacionih tehnologija i drugog... Konkretno, Projekti biro omogućit će Vam: • Projektovanje, predmjer i predračun radova iz oblasti hortikulture, sa prodajom usluga; • GIS, digitalizovani katastar zelenih površina; • Integrisani sistem kvalitete i zaštite okoliša; • Informacioni sistemi.

21 Katalog proizvoda i usluga

• Općina Centar Sarajevo • Općina Novo Sarajevo • Općina Novi Grad Sarajevo • Općina Ilidža • Općina Stari grad • Bosnalijek d.d. Sarajevo • JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo • BH Telecom d.d. Sarajevo • Ministarstvo saobraćaja KS • IN d.o.o. Sarajevo • Triglav BiH osiguranje d.d. Sarajevo • Klinički centar Univerziteta u Sarajevu • KJKP ‘‘Sarajevogas’’ d.o.o. • NLB Tuzlanska banka • HQ EUFOR • Grad Sarajevo - Gradska uprava • RITE Gacko • UPD Lutrija BiH • Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo • Memorijalni centar Potočari -Srebrenica • Fond za zaštitu okoliša FBiH

• UNDP • Unigradnja d.d. • UNITIC d.o.o. • OKI Upravitelj • Sarajevo stan d.d. • Harysco d.o.o. • KJKP Toplane Sarajevo • Opština Foča • Holiday Sarajevo • Arhitektonski fakultet Sarajevo • JU Opća bolnica ‘‘Abdulah Nakaš’’ • Prominvest d.o.o. Konjic • Ministarstvo finansija FBiH • JOB Unija veterana • Mercator d.o.o. • Betris d.o.o. Sarajevo • Wrigley d.o.o. • JU OŠ Hasan Kikić • UNININVEST d.d. Sarajevo • Montgradnja • Energopetrol dd • JUA Frischeis doo Sarajevo


Služba za komercijalne poslove Služba za komercijalne poslove vrši nabavku opreme, materijala, radova i usluga od trećih lica putem javnih nabavki, kao i prodaju roba i usluga KJKP“Park“ d.o.o.Sarajevo putem Odjela veleprodaje i Odjela maloprodaje. Odjel veleprodaje Preduzeća smješten je u Nedžarićima u ulici Aleja Bosne srebrene 66, datira od samog osnivanja i vrši usluge prodaje na veliko za treća lica – samostalne cvjećarske radnje, velike trgovačke centre u Bosni i Hercegovini i ostale kupce koji se bave prodajom na veliko. Pored navedenog i snabdijeva robom ‘‘Park’’-ove salone cvijeća. Asortiman veleprodaje veoma je širok: ukrasno drveće i grmlje, lončanice, lukovice, jednogodišnje i dvogodišnje cvijeće, balkonsko cvijeće, rezano cvijeće, trajnice, sadnice voća i ruža, ukrasnog grmlja, dekorativnog i alejnog drveća. Kupcima nudimo veliki lager ukrasnih glaziranih i neglaziranih keramičkih saksija, plastičnih i staklenih vaza, plastičnih, kamenih i betonskih mžardinjera, sredstava za zaštitu i prihranu biljaka, zemlje za cvijeće provjerenog

kvalitete, lumbrihumusa i travnog busa iz vlastite proizvodnje, suhog cvijeća, korpi od pruća, štapova od bambusa i mahovine, itd. Naš cilj je da kupci budu zadovoljni tako da posebnu pažnju posvećujemo kvalitetu i porijeklu proizvoda i robe koju nudimo. Organizujemo besplatnu dostavu kupljene robe i nudimo besplatne savjete iz oblasti hortikulture. Radno vrijeme Odjela Veleprodaje je od ponedjeljka do subote od 7,oo do 15,00.

KJKP ‘‘Park’’ d.o.o. Sarajevo

22


Cvijećare

Na četiri atraktivne lokacije u Kantonu Sarajevu KJKP»Park»d.o.o. Sarajevo usvojim salonima cvijeća kupcima nudimo vrlo bogat asortiman raznog sobnog, balkonskog, vrtnog cvijeća, ukrasnog grmlja, razne vrste rezanog cvijeća i cvijetnih aranžmana, vijenaca i buketa od svježeg rezanog cvijeća, cvijetnih korpi i aranžmana od umjetnog i suhog cvijeća. Nudimo i bogat asortiman vrtne galanterije, ukrasnih žardinjera i keramičkih saksija, te sve vrste zemlje za cvijeće i lumbrihumusa, umjetnog gnojiva za prehranu bilja, kao i bog23 Katalog proizvoda i usluga

atu paletu zaštitnih sredstava za bilje. Radno vrijeme, organizirano je u dvije smjene,stoga su saloni cvijeća u ulicama Titova 29, Koševo 7 i Rustempašina 11 na Ilidži od ponedjeljka do subote otvoreni od 08,00 do 20,00 sati, dok je Vrtni centar u Aleja Bosne srebrene 66 otvoren je čak i nedjeljom od 08,00 do 14,00 sati. Stručno osoblje pružit će potpunu i vrlo kvalitetnu uslugu i najzahtjevnijim kupcima, a besplatnim savjetima o uzgoju cvijeća i dekorativnog zelenila upotpuniti i obogatiti znanje svakog posjetioca.... Dostava kupljene robe na području Kantona Sarajevo je besplatna...

Veoma stručan tim Vrtnog centra „Flora“ svim zainteresiranim nudi i dekorisanje enterijera i eksterijera povodom raznih manifestacija i događaja u vidu ukrašavanja i dekorisanja unutrašnjosti objekta ili njegovih dijelova, prostora oko objekata i drugog vrlo bogatim asortimanom hortikulturnim sadržajima.


Cvijeće, ukrasno grmlje, drveće, parkovski i mobilijar za dječija igrališta

KJKP ‘‘Park’’ d.o.o. Sarajevo

24


BUKET / Bidermaer • Ruža • Margareta • Alistromeria • Zelenilo razno

• Ruža • Gerber • Kala • Liziantus • Statica • Zelenilo razno

BUKET

BUKET • Ruža • Kala • Zelenilo razno

• Anturium • Viziantus • Statica • Zelenilo razno

BUKET

BUKET • Ruža • Alstromeria • Statica • Zelenilo razno

25 Katalog proizvoda i usluga

• Gerber • Liziantus • Statica • Zelenilo razno

Rezano cvijeće • korpe • buketi

BUKET


Rezano cvijeće • korpe • buketi

KORPICA / Sa cvijećem

KORPICA / Sa cvijećem • Anturium • Orhideja • Gipsofila • Zelenilo razno

• Orhideja • Margareta • Gipsofila • Statica • Zelenilo razno • Korpica

KORPICA / Sa cvijećem

ARANŽMAN / U korpici • Orhideja • Gipsofila • Zelenilo razno • Korpica

ARANŽMAN / Stolni izduženi • Orhideja • Statica • Zelenilo razno

• Orhideja • Gipsofila • Zelenilo razno • Korpica

ARANŽMAN / Sa jednim licem • Gerber • Krizantema • Statica • Zelenilo razno

KJKP ‘‘Park’’ d.o.o. Sarajevo

26


ARANŽMAN / Za binu - jednostrani • Korpa • Ljiljan orijentalni • Gerber • Ruža • Gibsofila • Zelenilo razno

• Gerber • Krizantema • Statica • Zelenilo razno

ARANŽMAN / Stolni okrugli

ARANŽMAN / U korpici • Orhideja • Alistromena • Margareta • Statica • Zelenilo razno

VIJENAC / U dva nivoa - za pokopne obrede • Podloga od zelenila • Ruža • Gerber • Krizantema • Gipsofila • Zelenilo razno • Traka

27 Katalog proizvoda i usluga

• Ruža • Kala • Gipsofila • Ukrasna grana • Zelenilo razno

VIJENAC / Za pokopne obrede • Gerber • Krizantema • Zelenilo razno • Traka

Rezano cvijeće • korpe • buketi

ARANŽMAN / Za švedski stol


Sezonsko cvijeće

AGERATUM HOUSTINIANUM / Ageratum

BACOPA Boja cvijeta: bijeli, ljubičasti Početak cvjetanja: kasno proljeće Cvjetovi : mali Vrsta cvijeta: jednostavan Sadnja: u balkonske žardinjere ili viseće korpe Zahtjevi za prihranom: umjereni

Rast: kompaktan Boja lista: zelena Početak cvjetanja: rano proljeće Grananje: široko razgranata Vrsta cvijeta: složen Visina: do 15cm Sadnja: u gredice ili žardinjere –na otvorenom

BEGONIA SEMPERFLORENS / Begonija

BEGONIA SEMPERFLORENS / Big Verde Rast : kompaktan Boja lista: zelena Početak cvjetanja: rano proljeće Grananje: široko razgranata Vrsta cvijeta: jednostavan Visina: do 30cm Sadnja: u gredice ili žardinjere –na otvorenom

Rast : kompaktan Boja lista: zelena Početak cvjetanja: rano proljeće Grananje: široko razgranata Vrsta cvijeta: jednostavan Visina: do 20cm Sadnja: u gredice ili žardinjere –na otvorenom Visina: do 20cm Sadnja: u gredice ili žardinjere –na otvorenom

CALIBRACHOA

DAHLIA HIBRIDA / Dalija Rast : bujan, puzeći Boja lista: zelena Početak cvjetanja: proljeće-ljeto Grananje: široko razgranata Vrsta cvijeta: jednostavan Sadnja: u balkonske žardinjere ili viseće korpe

Rast : srednje bujan Vrsta cvijeta: dupli, krupan Početak cvjetanja: proljeće-ljeto Grananje: široko razgranata Visina: 35-45cm Sadnja: kao lončanica ili u gredice na otvorenom

KJKP ‘‘Park’’ d.o.o. Sarajevo

28


Rast : kompaktan Boja cvijeta : crvena, roza, ljubičasta Vrsta cvijeta: jednostavan, krupan Početak cvjetanja: proljeće Grananje: široko razgranata Zahtjevi prema svjetlosti: zasjenjeni prostori, bez direktnog uticaja sunca Visina: 25-30cm Sadnja: žardinjere

Rast : bujan Vrsta cvijeta: prost, krupan Boja cvijeta: mahagoni, bijela Početak cvjetanja: proljeće-ljeto Grananje: široko razgranata Visina: 35-45cm Sadnja: kao lončanica ili u gredice na otvorenom

LOBELIA ERINUS / Lobelija

PELARGONIUM Rast : kompaktan, puzeći Boja lista: zelena Početak cvjetanja: rano proljeće Vrsta cvijeta: jednostavan, uspravan Visina: do 13cm Sadnja: u gredice ili žardinjere –na otvorenom

PETUNIA / Petunija

SALVIA SPLENDENS / Vatrena kadulja Rast : kompaktan Boja cvijeta : crvena, roza, ljubičasta, bijela Boja lista: zelena Početak cvjetanja: proljeće-ljeto Vrsta cvijeta: bujan Visina: do 22cm Sadnja: u gredice ili žardinjere –na otvorenom

29 Katalog proizvoda i usluga

Rast : kompaktan Boja cvijeta : crvena, roza, bijela Boja lista: zelena Početak cvjetanja: proljeće-ljeto Vrsta cvijeta: zavisno od vrste Sadnja: u viseće žardinjere –na otvorenom

Rast : kompaktan Boja cvijeta : crvena Vrsta cvasti: metličasta Početak cvjetanja: proljeće Grananje: široko razgranata Sadnja: u gredice ili žardinjere –na otvorenom

Sezonsko cvijeće

IMPATIENS BALSAMINA / Lijepi dečko

GAZANIA / Gazanija


Sezonsko cvijeće

SURFINIA

TAGETES ERECTA / Visoka kadifa Rast : kompaktan Boja cvijeta: žuta, tamno narandžasta, zlatna Veličina cvjetova: krupni Vrsta cvijeta: dupli Početak cvjetanja: proljeće Grananje: široko razgranata Sadnja: u gredice ili žardinjere –na otvorenom

Rast : bujan, puzeći Boja cvijeta : crvena-ljubičasta Veličina cvjetova: srednje krupni Početak cvjetanja: proljeće-ljeto Grananje: široko razgranata Sadnja: u balkonske žardinjere ili viseće korpe

PORTULAKA / Prkos

VIOLA / Maćuhica Rast : kompaktan Boja cvijeta : žuta, plava, bijela Veličina cvjetova: krupni Početak cvjetanja: jesen, zima period mirovanja, početak proljeća cvjetanje Grananje: široko razgranata Visina: 10-15cm Sadnja: u gredice ili žardinjere –na otvorenom

Prkos, Portulak, Tušanj je jednogodičnja biljka porodice Portulacaceae koja cvate u svim bojama osim u plavoj. Ove biljke cvatu na suhim, pjeskovitim i sunčanim mjestia u vrtovima i vrlo često se upotrebljavaju za kamenjare. Ova biljka se sama rasađuje.

PRIMULA / Jaglac

MYOSOTIS / Spomenak Rast : kompaktan Boja cvijeta : žuta, plava, bijela,roza Veličina cvjetova: krupni Početak cvjetanja: jesen, zima period mirovanja, početak proljeća cvjetanje Grananje: široko razgranata Sadnja: u gredice ili žardinjere –na otvorenom

Rast : kompaktan Boja cvijeta: plava, bijela, roza Veličina cvjetova: sitni Početak cvjetanja: jesen, zima period mirovanja, početak proljeća cvjetanje Grananje: široko razgranata Sadnja: u gredice ili žardinjere –na otvorenom

KJKP ‘‘Park’’ d.o.o. Sarajevo

30


AUCUBA / Točkasti lovor Tempratura: umjereno toplo, zimi je držati na hladnom mjestu, najmanje 4°C Osvjetljenje: mnogo svjetla Zalijevanje: redovno od proljeća do jeseni, zimi rijetko Vlažnost zraka: češće rositi listove pogotovo zimi Njega: presađivanje svake godine u proljeće

Tempratura: umjereno toplo, zimi najmanje 16 °C Osvjetljenje: svijetlo mjesto bez direktnog sunca Zalijevanje: održavati kompost stalno vlažnim Vlažnost zraka: češće rositi listove Njega: presađivanje svako drugo proljeće

AZALEA / Azaleja

BEAUCARNEA Tempratura: umjereno toplo, zimi najmanje 10°C Osvjetljenje: svijetlo mjesto uz malo direktnog sunca Zalijevanje: izbjegavajte pretjerano zaljevanje Vlažnost zraka: rošenje nije potrebno Njega: u proljeće po potrebi

Tempratura: 10-16 °C Osvjetljenje: svijetlo mjesto bez direktnog sunca Zalijevanje: održavati compost stalno mokrim Vlažnost zraka: svakodnevno rositi lišće dok traje cvatnja Njega: nakon cvatnje biljku premjestite na hladnije mjesto

BONSAI / Sobni

CACTUS / Kaktus Tempratura: umjereno toplo zavisno od vrste Osvjetljenje: mnogo svijetla bez direktnog sunca Zalijevanje: kompost mora biti stalno vlažan (ne mokar) Vlažnost zraka: rositi krošnju redovno Njega: presađivanje u proljeće svake druge godine

31 Katalog proizvoda i usluga

Tempratura: optimalna tempraturaje od 13 do 21°C, zimi od 10-13°C Osvjetljenje: mnogo svjetla bez direktnog sunca Zalijevanje: pojačati zalijevanje nakon razdoblja mirovanja Vlažnost zraka: češće rositi listove Njega: presađivanje jednom godišnje nakon cvatnje

Lončanice

ANTHURIUM / Flamingov cvijet


Lončanice

CAMELLIA / Kamelija

CLIVIA / Klivija Tempratura: svježije ili umjereno toplo, zimi 4 do 10°C Osvjetljenje: svijetlo mjesto bez direktnog sunca Zalijevanje: umjereno od proljeća do jeseni, zimi rijetko Vlažnost zraka: prebrišite povremeno listove Njega: presađivanje nakon cvatnje po potrebi

Tempratura: hladnije, a najbolje od 7 do 16°C Osvjetljenje: mnogo svijetla bez direktnog sunca Zalijevanje: kompost mora biti stalno vlažan (ne mokar) Vlažnost zraka: češće vlažite listove Njega: presađivanje u proljeće po potrebi

CODIAEUM / Kroton

CYCAS / Palma Tempratura: toplo, zimi najmanje 16°C Osvjetljenje: dobro osvjetljeno mjesto, istok ili zapad Zalijevanje: obilno od proljeća do jeseni, zimi rijetko Vlažnost zraka: listove redovno perite vlažnom spužvom Njega: u proljeće po potrebi

CYCLAMEN /Ciklama

Tempratura: umjereno toplo, zimi najmanje 10°C Osvjetljenje: polusjenovito mjesto Zalijevanje: redovno od proljeća do jeseni, zimi rijetko Vlažnost zraka: redovno rosite listove u toploj prostoriji

DIEFFENBACHIA / Difenbahija Tempratura: hladnije, a najbolje od 10 do 16°C Osvjetljenje: svijetlo mjesto bez direktnog sunca Zalijevanje: kompost mora biti stalno vlažan (ne mokar) Vlažnost zraka: češće vlažite okolni zrak

Tempratura: umjereno toplo, zimi najmanje16°C Osvjetljenje: djelimična sjena ljeti, mnogo svijetla zimi Zalijevanje: umjereno od proljeća do jeseni, zimi rijetko Vlažnost zraka: češće rosite listove Njega: presađivanje svake godine u proljeće

KJKP ‘‘Park’’ d.o.o. Sarajevo

32


EUONYMUS / Evonimus Tempratura: umjereno toplo, zimi svježije Osvjetljenje: svijetlo mjesto sa malo sunca Zalijevanje: umjereno od proljeća do jeseni, zimi rijetko Vlažnost zraka: povremeno rosite listove Njega: presađivanje svake godine u proljeće

Tempratura: umjereno toplo, zimi najmanje13°C Osvjetljenje: polusjenovito mjesto Zalijevanje: kompost mora biti stalno vlažan (ne mokar) Vlažnost zraka: redovno rosite listove Njega: presađivanje svake druge godine u proljeće

FICUS / Fikus

KALANCHOE / Vatrena tustovka Tempratura: umjereno toplo 18-23°C Osvjetljenje: svijetlo mjesto bez direktnog sunca Zalijevanje: umjereno Vlažnost zraka: ljeti povremeno rosite listove Njega: presađivanje po potrebi

Tempratura: umjereno toplo, zimi najmanje13°C Osvjetljenje: svijetlo mjesto za stablaste vrste, a polusjena za sve ostale Zalijevanje: umjereno Vlažnost zraka: ljeti povremeno rosite listove Njega: izbjegavajte češće presađivanje

MARANTA

MONSTERA DELICIOSA Tempratura: umjereno toplo, zimi najmanje 10°C Osvjetljenje: polusjenovito mjesto Zalijevanje: kompost mora biti stalno vlažan Vlažnost zraka: često rosite listove Njega: presađivanje svake druge godine u proljeće

33 Katalog proizvoda i usluga

Tempratura: umjereno toplo, zimi najmanje 10°C Osvjetljenje: umjereno svijetlo mjesto bez direktnog sunca Zalijevanje: obilno, zimi održavati kompost vlažnim Vlažnost zraka: rosite listove u toploj prostoriji Njega: presađivanje svake druge godine u proljeće

Lončanice

DRACENA / Drvo života


Lončanice

NEPHROLEPSIS

SANSEVIERIA / Sablja Tempratura: umjereno toplo, zimi najmanje 10°C Osvjetljenje:svijetlo mjesto sa malo direktnog sunca Zalijevanje: umjereno od proljeća do jeseni, zimi jednom mjesečno Vlažnost zraka: rošenje nije potrebno Njega: presađivanje vrlo rijetko

Tempratura: umjereno toplo do svježije, optimalna tempratura od 16- 21°C Osvjetljenje: umjereno svijetlo mjesto bez direktnog sunca Zalijevanje: kompost mora biti stalno vlažan Vlažnost zraka: često rosite listove Njega: presađivanje u proljeće po potrebi

SANTPAULIA / Afrička ljubičica

SCHEFFLERA / Šeflera Tempratura: umjereno toplo, zimi najmanje 13°C Osvjetljenje:svijetlo mjesto sa bez direktnog sunca Zalijevanje: obilno od proljeća do jeseni,zimi štedljivo Vlažnost zraka: često rosite listove Njega: presađivanje svake druge godine u proljeće

Tempratura: umjereno toplo, zimi najmanje 16°C Osvjetljenje:svijetlo mjesto sa bez direktnog sunca Zalijevanje: kompost mora biti stalno vlažan Vlažnost zraka: rosite listove mlakom vodom Njega: presađivanje u proljeće po potrebi

SPATHIPHYLLUM / Spatifilum Tempratura: toplo ili umjereno toplo, zimi najmanje 13°C Osvjetljenje: jako, svijetlo mjesto sa bez direktnog sunca Zalijevanje: kompost mora biti stalno vlažan, zimi rjeđe Vlažnost zraka: ljeti povremeno rosite listove Njega: presađivanje svake godine u proljeće

STRELITZIA / Rajska ptica Tempratura: umjereno toplo, zimi od 13 do 16°C Osvjetljenje: jako, svijetlo mjesto sa bez direktnog sunca Zalijevanje: kompost održavati vlažanim, zimi rjeđe Vlažnost zraka: povremeno rosite listove Njega: presađivanje mladih biljaka u proljeće

KJKP ‘‘Park’’ d.o.o. Sarajevo

34


/ Kultivar Thunbergove žutike Listopadni grm veoma zatvorenog, kompaktnog habitusa, od 1-2,5 m visine. Dosta dobro podnosi niske temperature. Otporna je na dim, prašinu i otrovne plinove. Ne zahtjeva posebnu njegu, a otporna je na različite biljne bolesti.

HIBISCUS SYRIACUS / Hibisk, sirijska ruža Naraste kao veći listopadni grm ili manje stablo do 5 m visine. Cvjeta od VII - IX mjeseca. Voli sunčane položaje i bogatija tla. Dobro podnosi sušu i niske temperature. Postoji velika raznolikost oblika i boje cvjetova.

KERRIA JAPONICA / Kerija

Široki, gusti, listopadni grm koji naraste do 4 m visine. Voli svježa, plodna i dublja tla. Dobro raste na sjenovitim i na osunčanim položajima.

EUONYMUS EUROPAEA / Obična kurika Veći listopadni grm ili manje stablo do 6 m visine. Cvjeta od III - V mjeseca, a plodovi se pojavljuju u jesen. Voli svježa i vlažnija tla, otvorene sunčane položaje iako dobro raste i na polu sjenovitim položajima.

LIGUSTRUM OVALIFOLIUM / Širokolisna Listopadni do 3 m visok grm. Kora grančica zelene boje. Cvjeta od IV do V mjeseca. Vrlo se lako uzgaja te ju je potrebno prorijediti od tla radi obilnije i učestalije cvatnje. Voli sunčane do polu sjenovite položaje, a sadi se kao pojedinačan grm.

35 Katalog proizvoda i usluga

CORYLUS AVELLANA / Lijeska obična

Listopadni grm do 3 m visine. Raste na raznim tlima i nije posebno zahtjevna u pogledu količine hranjiva. Vrlo se često uzgaja u živim ogradama jer dobro podnosi orezivanje.

Grmlje ličćari

BERBERIS THUNBERGII ATROPURPUREA


Grmlje ličćari

LONICERA TATARICA / Tatarska kozokrvina Listopadni grm koji naraste do 3 m visine. Cvjeta u IV i V mjesecu. Vrlo prilagodljiva na razne uvjete uzgoja, te se vrlo često sadi pojedinačno ili u skupinama. Otporna je na hladnoću i sušu, a uzgaja se i u živim ogradama.

MAHONIA AQUIFOLIUM / Mahonija Zimzeleni grm visine do 2 m. Cvjeta u IV i V mjesecu, a plod sazrijeva u IX mjesecu. Podnosi polu sjenovite i sjenovite položaje, različita tla, umjerene vlažnosti.Često se sadi u gradovima jer podnosi onečišćenje zraka.

POTENTILLA FRUTICOSA / Grmasta petoprsta Široki listopadni grm koji naraste do 1 m visine. Cvjetovi se pojavljuju od V VIII mjeseca. Voli sunčane položaje na dubljim i svježijim tlima. Može se saditi pojedinačno, u skupinama ili u živim ogradama.

MAGNOLIA STELLATA / Zvjezdasta magnolija Listopadni grm ili manje stablo koje cvjeta prije listanja, a po uvjetima uzgoja slična kao i ostale magnolije.

PHILADELPHUS CORONARIUS / Pajasmin Listopadni grm žbunolikih uspravnih grana, visine do 3 m. Cvjetovi veoma mirišljavi, 3 - 4 cm u promjeru, grupirani pri vrhu izbojaka po 5 - 9 u grozdastim cvastima. Cvjeta u (V) VI i VII mjesecu.

PRUNUS LAUROCERASUS / Lovorvišnja Zimzeleni grm, koji u mediteranu naraste i do 5 m visine. Listovi su zeleni, kočasti i sjajni. Vrlo često se uzgaja u živim ogradama jer dobro podnosi orezivanje. Dobro uspijeva na rahlim i hranjivim tlima. Otporna je na niske temperature.

KJKP ‘‘Park’’ d.o.o. Sarajevo

36


Razgranat, zimzelen grm koji naraste i do 3 m visine. Bijeli cvijetovi javljaju se u V i VI mjesecu, a crveni plodovi ostaju na biljci i preko zime. Vrlo se lako uzgaja na sunčanim položajima i hranjivom tlu. Pogodna za žive ograde.

RHUS TYPHINA / Kiseli ruj

Zimzeleni grm, koji naraste zavisno od vrste od 30 cm do veličine stabla. Vrste roda Rododendron su bogate sa velikim brojem različitih hibrida i kultivara. Uglavnom cvjetaju od proljeća do kasne jeseni ali najčešće u V I VI mjesecu.

SPIRAEA BILLARDII / Bilardova suručica Listopadni grm, koji naraste do 10 m. Voli sunčane položaje, dobro podnosi niske temperature, a pogoduju mu različita tla. Zelena boja listova u jesen prelazi u plameno crvenu boju. Vrlo se lagano uzgaja, a može se saditi pojedinačno ili u skupinama.

SPIRAEA X BUMALDA “ANTHONY WATERER” / Kultivar Bumaldove suručice Listopadni do 80 cm visoki grm. Voli svježa i hranjiva tla, te sunčane položaje. Dobro raste i na kiselim zemljištima. Mogu se uzgajati pojedinačne biljke i u skupinama, te u živim ogradama.

37 Katalog proizvoda i usluga

RHODODENDRON SP / Rododendron, sleč

Listopadni grm od 1 - 1,5 m visine. Cvijeta od VI - VII mjeseca. Također voli svježa, hranjiva, rahla i dobro propusna tla. Podnosi orezivanje te se može koristiti u živim ogradama.

SPIRAEA X VANHOUTTEI / Vanhouteova suručica Listopadni grm do 2 m visine. Cvijeta u V i VI mjesecu. Jedna od najčečće uzgajanih suručica u vrtovima i parkovima. Dobro raste na svakom tipu tla, ali ona moraju biti propusna.

Grmlje ličćari

PYROCANTHA COCCINEA / Vatreni trn


Grmlje ličćari

TAMARIX TETRANDRA / Metlika

VIBURNUM RHYTIDOPHYLLUM / Kineska hudika Zimzeleni grm visok 3 m, sa listovima dugim do 20 cm. Cvijeta od IV - VI mjeseca. Vrlo se jednostavno uzgaja, jer raste na različitim tlima.

Veći listopadni grm ili manje stablo do 5 m visine, široke krošnje. Ružičasti cvjetovi pojavljuju se od VI - VIII mjeseca. Voli sunčane položaje, propusna, ali vlažna tla. Inače nije izbirljiv u pogledu tla, te se relativno lako uzgaja.

FORSYTHIA INTERMEDIA / Forzicija

WEIGELA FLORIDA / Vajgelija Listopadan grm koji najčešće naraste do 3 m visine i širine. Cvjeta vrlo obilno, tako da je cijela biljka prekrivena ružičastim cvjetićima. Cvjeta u V i VI mjesecu. Voli nešto dublja i svježija tla, sa dovoljno vlage. Treba je saditi na svijetle i osunčane položaje radi obilnije cvatnje.

Listopadni grm visine 2 - 3 m, sa dugim uspravnim ili blago kosim granama. Cvjeta u rano proljeće u III i IV mjesecu prije listanja, a cvjetovi ostaju dosta dugo na granama (do 30 dana). Voli svijetle i sunčanije položaje, dobro podnosi zagađenost zraka.

VIBURNUM OPULIS / Snježne grude Listopadni grm visine i širine do 5 m, rezanjem se može oblikovati u stabalce. Cvate krajem proljeća u V mjesecu, bijelim cvjetićima skupljenim u grudice.

WISTERIA / Glicinija Listopadna penjačica, može narasti do 25 metara u visinu. Cvate u svibnju vrlo mirisnim bijelim do ružičastim, plavim ili ljubičastim cvjetovima skupljenim u viseće grozdove dužine 30 do 50 cm. Često ima još jednu sezonu cvatnje krajem ljeta, međutim u puno slabijem intenzitetu.

KJKP ‘‘Park’’ d.o.o. Sarajevo

38


BERBERIS JULIANAE / Julijanina žutika Zimzeleni grm gustog rasta, od 2,5 - 3 m visine. Prirodno je rasprostranjen u centralnoj Kini. Dobro podnosi niske temperature. Otporan je na prašinu, dim, otrovne plinove te na sušu. Može se koristiti za živice, ali bez orezivanja.

/ Kultivar japanske aukube Zimzeleni, uspravni, do 3m visok grm. Najbolje uspijeva u primorskim krajevima. Najbolje joj odgovaraju polu sjenovita mjesta, ali uspjevat će i na sunčanim i sjenovitim mjestima. Često se uzgaja i kao sobna biljka, na terasama i balkonima.

BUXUS SEMPERVIRENS / Obični šimšir

COTONEASTER HORIZONTALIS / Horizontalna mušmulica

Zeleni, obično širi nego viši grm ili manje drvo do 6 (10) m visine. Često se uzgaja u nasadima. Dobro podnosi mrazove i žegu, duboku sjenu, ali i punu svjetlost.

COTONEASTER DAMMERI / Puzava Puzeći zimzeleni grm, čije su grane čvrsto priljubljene uz zemlju, pogodna za ozelenjavanje vrtnih kamenjara kao i za pokrivanje tla.

39 Katalog proizvoda i usluga

Polu zimzeleni, do 40 cm visok, polegli grm, horizontalno položenih grana. Voli kvalitetno vrtno tlo. Otporan je na sušu i negativne gradske utjecaje. Najčešće se sadi na travnjacima, pojedinačno ili u manjim grupama.

ERICA CARNEA / Crnjuša Zimzeleni niski, polegli grmić koji cvijeta već krajem januara ili početkom februara. Pogodan za kamenjare. Voli polusjenu i kiselo tlo.

Grmlje četinari

AUCUBA JAPONICA “VARIEGATA“


Grmlje četinari

ILEX AQUIFOLIUM / Božikovina Zimzeleni veći grm ili manje stablo do 10 m visine. Voli duboka, svježa, vlažna tla, neutralne do blago kisele reakcije.

JUNIPERUS CHINENSIS PFITZERIANA / Kultivar kineske borovice Aurea Vrlo širok i do 3 m visok kultivar koso usmjerenih grana sa povijenim zlatno žutim vrhovima. Zlatno žuta boja naj intenzivnija je u proljeće na mladim izdancima. Vrlo često se uzgaja.

JUNIPERUS VIRGINIANA “SKYROCKET“ / Kultivar virginijske borovice “Skyroket“ Vrlo često uzgajan kultivar koji naraste do 5 m visine. Potrebno ga je zaštiti od vlažnog i mokrog snijega koji može saviti ili pokidati grane. Najčešće se biljka spiralno poveže.

JUNIPERUS HORIZONTALIS / Borovica Nizak i vrlo gust grm, grana se pretežno horizontalno. Izrazito plave boje koja se zadržava tokom cijele godine ali u proljeće na mladim izbojcima boja je svjetlija i izražajnija. Najbolje uspijeva na krečnjačkim i nešto svježijim tlima.

JUNIPERUS SQUAMATA “BLUE STAR“ Patuljasta, oko 30 cm visoka okruglasta forma. Vrlo pogodan za kamenjare i uzgoj u posudama na balkonima ili vrtovima. Sporije raste i ne zahtijeva posebne uvjete uzgoja.

LONICERA PILEATA / Klobučasta kozokrvina Zimzeleni grm, visine oko 50 cm, vrlo razgranat. Nije osjetljiva na nedostatak hranjiva te uspijeva na različitim tlima. Dobro podnosi orezivanje, a koristi se za prekrivanje tla, sadnju uz niže zidove itd.

KJKP ‘‘Park’’ d.o.o. Sarajevo

40


Gust, piramidalni kultivar koji sporo naraste do 2 m visine. Vrlo je pogodan za kamenjare i uzgoj u posudama ili u žardinjerama. Tražen i često uzgajan.

THUJA OCCIDENTALIS “DANICA“

Kultivar koji se odlikuje plavom bojom iglica, a naziv “Glauca“ predstavlja zbirni naziv za više kultivara plave boje iglica. Ovaj kultivar naraste do 10 m, dosta sporo i najsličniji je tipičnoj vrsti.

THUJA OCCIDENTALIS “COLUMNA“

/ Kultivar obične američke tuje

/ Kultivar obične američke tuje

Patuljasta biljka koja raste dosta sporo, okruglastog oblika do 50 (70) cm visine. Često se uzgaja u kamenjarima, žardinjerama, a često se koristi prilikom uređivanja i ukrašavanja grobova.

Visoka i stupolika biljka koja naraste do 5 m visine i do 1,5 m širine. Vrlo se često uzgaja u živim ogradama u kojima se sadi na razmaku od 80 cm. Nije zahtjevna u pogledu kvalitete tla, bolje uspjeva na dubljem i hranjivom tlu, na sunčanom mjestu ili u polusjeni.

THUJA OCCIDENTALIS “RHEINGLOD“ / Kultivar obične američke tuje Kupastog rasta do 2 m visine. Proljetni izbojci su zlatno žute boje, dok je u zimskom periodu narančasto rđasta. Često se uzgaja pojedinačno ili u živim ogradama manje visine.

41 Katalog proizvoda i usluga

PICEA PUNGENS “GLAUCA“ / Kultivar plave smreke

THUJA ORIENTALIS / Aurea Nana Polupatuljasta četinjača široko kupastog oblika, sporog rasta i konačne visine od 1,5 – 1,8 m. Gusto razgranate vitke grančice vertikalnog rasta sa žuto zelenim lišćem daju biljci atraktivni izgled naročito početkom proljeća kada zasija u punom sjaju.

Grmlje četinari

PICEA GLAUCA CONICA / Kultivar kanadske smreke


Drveće liščari

ACER NEGUNDO / Jasenolisni javor Listopadno stablo koje doseže visinu do 25 m. U pogledu tla nije zahtjevan ali, najbolje uspijeva na vlažnim pjeskovitim, dobro propusnim tlima. Često se sadi u drvoredima i otporan je na gradska zagađenja i prašinu.

ACER PALMATUM “DISSECTUM“ / Kultivar dlanolisnog javora Drvo niskog zbijenog rasta, polu kuglastog habitusa, često s isprepletenim granama. Lišće je sasvim do baze urezano, zeleno. Cvjetovi su perasto izrezani, a rub im je urezano nazubljen.

ACER PLATANOIDES „ CRIMSON KING“

ACER PALMATUM / Dlanolisni javor Manje drvo ili veći grm, visine do 8 m, vrlo varijabilnog habitusa, porijeklom iz istočne Kine, Koreje i Japana. Ličće mu je na jesen prekrasno karmin-crveno.

ACER PLATANOIDES / Mliječ Listopadno drvo do 30 m visine, sa dosta gustom, te izduženo jajastom krošnjom i ravnim deblom. Voli bogata, mineralna, rahla, blago humusna i ne previše mokra tla; dobro uspijeva i na nanosnom tlu krupnijeg kamenja, ukoliko je ispunjeno sitnijim mineralnim česticama.

ACER PLATANOIDES “GLOBOSUM“

/ Kultivar javora mliječi

/ Kultivar javora mliječi

Kultivar s najtamnijim listovima, koji dugo ostaju crnocrveni, a ostarjeli su zagasitijeg sjaja. Mlado lišće je tamnosmeđe, crveno i naborano. Raste kao i osnovna vrsta, te je i sličnog habitusa.

Naraste puno više u širinu nego u visinu. Vrlo je gusto razgranat kultivar. Mlađe lišće je sjajno i crveno. Lišće je normalno, oštro nazubljeno.

KJKP ‘‘Park’’ d.o.o. Sarajevo

42


Listopadno drvo do 30 m visine i promjera debla do 1 m. Krošnja mu je okruglasta, široko razranata. Cvjeta u V i VI mjesecu. Voli pretežno duboka i humusna tla. Vrlo često se upotrebljava u ozelenjavanju parkova u naseljima i drvoredima.

CATALPA BIGNONIOIDES / Obična katalpa Listopadno drvo koje naraste u visinu do 20 m, krivudavog debla i širokookruglaste krošnje. Plodovi izgledaju poput mahuna, sazrijevaju u jesen i ostaju visjeti na stablu cijele zime. Cvjeta u VI i VII mjesecu.

FAGUS SYLVATICA / Obična bukva, europska bukva Do 30 m visoko stablo. Plod je poznat po imenom “bukvica“, dozrijeva u septembru i oktobru. Rasprostranjena je u centralnoj, zapadnoj i južnoj Europi.

43 Katalog proizvoda i usluga

BETULA PENDULA / Obična breza Naraste do 20 m visoko, a ponekad i do 30 m. Za habitus je karakteristično vitko deblo i rijetka, prozračna krošnja. Spada među najotpornije vrste na niske temperature. Otporna je na mraz. Na sušu i visoke ljetne temperature je osjetljiva samo u prvoj godini života.

CORYLUS AVELLANA “ATROPURPUREA“ / Kultivar obične lijeske “Atropurpurea“ Raste kao i tipična vrsta samo su joj listovi u proljeće tamnocrvene boje, a koncem ljeta postepeno prelazi u zelenkasto crvenkastu nijansu.

FRAXINUS EXCELSIOR / Bijeli, gorski jasen Listopadno stablo do 40 m visine. Voli vlažna i svježija tla, a pridolazi u brdskom i planinskom području pretežno u bukovim šumama. Najčešće se uzgaja kao parkovna vrsta.

Drveće liščari

AESCULUS HIPPOCASTANUM / Divlji kesten


Drveće liščari

GINKGO BILOBA / Ginkgo

LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA / Likvidambar Listopadno stablo koje dostiže visinu do 30 m. Kod mladih biljaka krošnja je nešto uža ali se kasnije raširi. Lišće u jesen poprimi zlatnožutu boju. Voli duboka i svježa tla, otvorene i sunčane položaje, a dobro podnosi niske temperature.

LIRIODENDRON TULIPIFERA / Tulipanovac Listopadno stablo do 50 m visine, široke jake krošnje. Listovi nalikuju na muzički instrument-liru, a cvjetovi cvijetu tulipana. Cvjeta u V i VI mjesecu. Voli otvorene položaje i duboko hranjivo tlo i nešto veću vlagu zraka.

MORUS ALBA / Bijeli dud, bijela murva Listopadno stablo od 15 - 20 m visoko, do 1 m promjera debla. Krošnja dosta svijetla, rijetka i okruglasta. Bijeli, ružičasti ili ljubičasti, te slatki i jestivi plodovi zapravo su plodovita koja se zovu dudinje ili murve, a slatki su i kad nisu zreli.

Listopadno stablo koje naraste do 40 m, široke razgranate krošnje. Listovi u jesen mijenjaju boju od žute, ružičaste do tamnocrvene. Kora debla i grana vrlo izbrazdana zbog nakupina plutastih tvorevina. Voli otvorene svjetlije položaje i dublja tla. Podnosi niske temperature i gradsku klimu.

MAGNOLIA KOBUS / Japanska magnolija Listopadno stablo koje naraste do 10 m visine, nepravilne krošnje. Cvjeta prije listanja u III i IV mjesecu. Voli svjetlije položaje, dublja i hranjiva tla, umjereno vlažna. Uspijeva i u polusjeni, a vrlo je otporna na mraz, za razliku od ostalih magnolija koje su osjetljivije.

PLATANUS ACERIFOLIA / Javorolisna platana Najčešće uzgajana vrsta platana na našim prostorima. Listopadno stablo koje naraste do 40 m visine, velike i široke krošnje. Raste brzo i odgovara joj kontinentalna klima. Voli duboka, hranjiva tla i nije osjetljiva na gradska zagađenja te se vrlo često sadni u parkovima.

KJKP ‘‘Park’’ d.o.o. Sarajevo

44


Listopadno stablo visine do 25 m, bijelih, grozdastih cvasti koje se pojavljuju u IV i V mjesecu. Vrlo se lako uzgaja i pogoduje mu većina tala. Odgovaraju mu sunčani i polusjenoviti položaji.

PRUNUS SERRULATA KANZAN / Japanska trešnja Najčešće uzgajani kultivar japanske trešnje na našem podneblju. Vrlo obilno cvijeta od III - V mjeseca. Naraste oko 10 m, široke krošnje. Voli hranjiva i propusna tla i sunčane položaje.

QUERCUS RUBRA / Crveni hrast Listopadno drvo koje naraste do 40 m visine, široko zaobljene krošnje. Lišće u jesen poprimi narančasto crvenu boju. Vrlo je prilagodljiv i nije izbirljiv, te se lagano uzgaja. Ne izbjegava vapnena i prevlažna, ali i presuha tla.

45 Katalog proizvoda i usluga

PRUNUS CERASIFERA / Crvenolisna šljiva Listopadno drvo visine do 8 m, širina krošnje 5-6 m. Listovi tamno crveni, grane crvenkaste. Cvjeta u martu, cvjetovi bijelo-roze boje. Formira kuglastu krošnju, može i da se orezuje. Uspijeva na svim tipovima zemljišta. Može se saditi u drvoredima ili pojedinačno.

SALIX x INTEGRA “HAKURO” / Japanska vrba To je listopadno manje drvce ili grm koje naraste do 2 m visine. Ovaj je kultivar poznat po prošaranom licu u proljeće koje poprima roza, bijele i zelene nijanse koje se polako gube kako se bliži ljeto pa kasnije lišće postane bijelo zeleno. Vrbe vole vodu i puno svjetla.

TILIA CORDATA / Sitnolisna lipa Listopadno stablo koje naraste do 25 m visine, okruglaste ili duguljasto-jajolike krošnje. Najbolje uspijeva na dubljim tlima sa dovoljno vlage. Obilno cvijeta i vrlo medonosna biljka.

Drveće liščari

ROBINIA PSEUDOACACIA / Bagrem


Drveće četinari

ABIES ALBA / Obična jela

CEDRUS ATLANTICA “PENDULA“ Zimzeleno drvo naraste do 60 m, promjer debla preko 2 m. Korjenov sistem se sastoji od centralne žile koja ide dosta duboko u tlo , te snažnih postranih žila. Dobro podnosi sjenu, mraz i sušu. Raste na dubokim, hranjivim, humusom bogatim zemljištima.

CHAMAECYPARIS LAWSONIANA “ALUMII“

/ Kultivar atlaskog cedra “Pendula“ Zimzelena biljka čije grane imaju tendenciju rasta prema dolje, te je biljku potrebno “voditi“ uz podlogu do željene visine. Pravilnom rezidbom mogu se dobiti vrlo dekorativni efekti.

CHAMAECYPARIS LAWSONIANA “COLUMNARIS“

/ Kultivar lawsonovog pačempresa

/ Kultivar lawsonovog pačempresa

Zimzelena biljka, uspravna, usko kupolast, do 1,5 m visok kultivar. U mladih biljaka grane su usmjerene prema gore, a u starijih otklonjene. Iglice su plavkaste, kasnije više sivoplave.

Zimzelena biljka usko stupolikog rasta, 5-10 m visine. Grane su mu prema gore usmjerene, pri bazi je nešto širi, a pri vrhu se sužava.

CHAMAECYPARIS PISIFERA “BOULEVARD” / Kultivar pjegavog pačempresa Drvo nastalo kao mutant kultivara “Squarrosa“; kupastog rasta, 5 m visine; iglice 5 - 6 mm duge, fino ušiljene, na vrhovima izbojaka srpasto povinute, srebrnastoplave ljeti, sivoplave zimi.

PICEA ABIES / Obična smrča Stablo do 50 m visoko i do 2 m debelo. Uspijeva na ilovastim, pješčanim i rahlim tlima gorskog i subalpinskog pojasa, raste i na podzolima. Voli vlažniju i hladniju klimu.

KJKP ‘‘Park’’ d.o.o. Sarajevo

46


Obična tisa (Taxus baccata L.), rod je zimzelenog drveća ili grmova iz porodice Taxaceae. Doseže visinu do 20 m, a u promjeru obujam i od po nekoliko metara. Tisa je poznata po svom lijepom stasitom habitusu i tamnozelenoj do zlatnožutoj boji iglica. Izuzetno je pogodna za šišanje i oblikovanje.

PICEA PUNGENS / Srebrna smrča Crnogorična vrsta drveća - vrlo brzo raste, deblo je ravno, grane su otklonjene i savijene prema dolje, grančice su dužine do 0,5 metara, a iglice četverostrane. Dobro podnosi mraz i zimske uvjete, dok je slabije otporna na suše i visoku vlagu u zraku. Prilično je otporna na bolesti i štetnike.

PINUS NIGRA / Crni bor

/ Kultivar obične tise Europska obična tisa, kultivar ‘Fastigiata’ je uskog čunjstog oblika, sporog rasta, koji najčešće naraste 3 - 5 m, a može i više.

PICEA OMORIKA / Pančićeva Omorika U prirodi je ne nalazimo često, ali je stoga proširena po parkovima Europe i SAD-a. Endem je Balkanskog pluotoka. Pančićeva omorika naraste do 30 metara visine, deblo je ravno i vitko, vrhovi grana su savinuti prema gore. Iglice su dugačke oko 2 cm, odozdo su svijetle boje. Zbog građe krošnje otporna je na štete od snijega. Raste polako, a životni vijek joj je oko 200 godina.

PINUS SYLVESTRIS / Bijeli bor Crni bor je jedna od najčešćih vrsta na našim prostorima.Četine su mu tamno zelene boje,a formira široku krošnju i dostiže velike razmere.Ubraja se u vrste koje vole svetle položaje,i veoma su otporni na uslove sredine.Raste uspešno na svim kategorijama zemljišta,pa čak i na izrazito siromašnim i plitkim.Osim što je otporan na sušu i vetar,pokazao je otpornost i na gradske uslove.

47 Katalog proizvoda i usluga

TAXUS BACCATA“FASTIGIATA“

Bijeli bor dostiže visinu do 40m sa prečnikom stabla oko 1m i svijetlozelenom krošnjom. Na donjem dijelu stabla kora je debela, izbrazdana, sivosmeđe boje, a na gornjim dijelovima je crvenkastožuta. Iglice (četine) su svijetlosivozelene boje, duge 4-8 cm, gipke, tanke i na vrhu zašiljene. Na granama se zadržavaju 2-6 godina. Bijeli bor cvjeta u maju i junu.

Drveće četinari

TAXUS BACCATA / Obična tisa


Dječiji mobilijar - Istracom

LJULJA ‘DUPLA’

LJULJA ‘PAUK’ Uzrast: od 3 god.

Uzrast: od 3 god.

LJULJA ‘PČELICA’

LJULJA ‘MAJA’ Uzrast: od 3 god.

LJULJA ‘MAJA PLUS’

Uzrast: od 3 god.

KULA ‘POPAJ’ Uzrast: od 3 god.

Uzrast: od 3 god. Visina za igru: 120cm

KJKP ‘‘Park’’ d.o.o. Sarajevo

48


KULA ‘HARI’ Uzrast: od 3 god. Visina za igru: 120cm

Uzrast: od 3 god. Visina za igru: 120cm

KULA ‘BUBI’

KULA ‘BUBI PLUS’ Uzrast: od 3 god. Visina za igru: 120cm

KULA ‘KAPETAN KUK’

KULA ‘DINO’ Uzrast: od 3 god. Visina za igru: 155cm

49 Katalog proizvoda i usluga

Uzrast: od 3 god. Visina za igru: 120cm

Uzrast: od 3 god. Visina za igru: 155cm

Dječiji mobilijar - Istracom

KULA ‘OLIVA’


Dječiji mobilijar - Istracom

KULA ‘TRI PIRATA’

KULA ‘FELIX’ Uzrast: od 3 god. Visina za igru: 155cm

KULA ‘MEGA’

Uzrast: od 3 god. Visina za igru: 105cm

KULA ‘SPIRAL’ Uzrast: od 3 god. Visina za igru: 155cm

Uzrast: od 3 god. Visina za igru: 220cm

VRATILO ‘TRIO’

VRATILO ‘DUO’ Uzrast: od 3 god. Visina za igru: 140cm

Uzrast: od 3 god. Visina za igru: 170cm

KJKP ‘‘Park’’ d.o.o. Sarajevo

50


Uzrast: od 3 god. Visina za igru: 150cm

Proizvod kompletno izrađen od tvrde plastike otporne na UV zračenje i vremenske uvjete i toplo pocinčanog čelika.

PENJALICA ‘SPAJDERMAN’ Uzrast: od 3 god. Visina za igru: 200cm

PENJALICA ‘HUGO’

Uzrast: od 3 god. Visina za igru: 220cm

KLACKALICA ‘DVOSJEDNA’ Uzrast: od 3 god. Visina za igru: 220cm

51 Katalog proizvoda i usluga

PENJALICA ‘BEN’

Uzrast: od 3 god. Visina za igru: 150cm

Dječiji mobilijar - Istracom

PENJALICA ‘ROBI’

NJIHALICA ‘1’


Dječiji mobilijar - Istracom

KLACKALICA ‘ČETVEROSJEDNA’

TOBOGAN SA POSTOLJEM ‘M’

Uzrast: od 3 god. Visina za igru: 150cm

TOBOGAN SA POSTOLJEM ‘L’

Uzrast: od 3 god. Visina za igru: 120cm

PIRAMIDA ‘M’ Uzrast: od 3 god. Visina za igru: 200cm Dimenzija: 160cm

Uzrast: od 3 god. Visina za igru: 200cm

PJEŠČANIK ‘P’

PIRAMIDA ‘XXL’ Uzrast: od 3 god. Visina za igru: 400cm Dimenzija: 400 x 400cm

Dužina= 300cm Širina= 200cm Visina= 22cm Uzrast: od 2 god.

KJKP ‘‘Park’’ d.o.o. Sarajevo

52


Stabilna metalna konstrukcija od okrugle cijevi prečnika 42 mm. Podloga - vodootporna šperploča. Pričvršćavanje na ili u beton.

Šestougaoni pješčanik sa stolićem od masovnih poluoblica, sve oštre ivice zaobljene D= 300cm, V=30cm Uzrast: od 2 god.

KUĆICA ‘PJEŠČANA’

VRTULJAK ‘L’ Stabilna metalna konstrukcija od okrugle cjevi prečnika 42 mm. Podloga, vodootporna šperploča. Pričvrščivanje na ili u beton.

GUMENE PODNE OBLOGE

STOLIĆ ‘DJEČIJI’ Dimenzije: D= 115 cm S= 11 cm V= 60 cm Štafla 4,5 x 7,5 cm Daska 2,8 cm

53 Katalog proizvoda i usluga

Dimenzije: D=220 CM, š=105 cm, V=150 cm Gredice 8,4x8,4 cm Daska 2,2 cm Daska 2,8 cm

Pružaju učinkovitu zaštitu od povreda, čime su prvenstveno namijenjene oblaganju dječjih igrališta

Dječiji mobilijar - Istracom

VRTULJAK ‘M’

PJEŠČANIK ‘S’


Parkovski mobilijar - Gradatin

KORPA ZA PSEĆI IZMET 50 L • koš sa spremnikom • stalak 150 cm • Plastični koš s pokretnim poklopcem za zatvaranje otvora za ubacivanje. • Sandučić na zaključavanje i poklopac izrađeni su od nehrđajućeg čelika. • Vrećice se vješaju na kukice koje su unutar spremnika.

KORPA ZA OTPATKE / Tip: 6399 Klasičan koš za otpatke vremenom provjerenog kvaliteta.Pogodan je za javne prostore sa zahtjevom zadržavanja tradicionalne atmosfere. Jednostavna manipulacija i temeljita izvedba glavne su prednosti ovog koša, koje omogućuju efikasno rješenje problema likvidacije otpada.

KORPA ZA OTPATKE / Tip: 3467 • Posude se mogu skinuti i isprazniti. • Zapremina: 35 l. • Masa: 12 kg.

PAPIRNATE VREĆICE ZA PSEĆI IZMET Vrećice se isporučuju u paketu od 50 komada. • Uz svaku vrećicu priložena je jednostavna lopatica od kartona koja omogućuje lako manipuliranje izmetom.

KORPA ZA OTPATKE / Tip: 3881 Posuda korpe za otpatke je izrađena od pocinčanog lima i potom zaštićena praškastom bojom. Držač je vruće cinčan i dodatno zaštićen praškastom bojom. Ovakva površinska obrada osigurava maksimalnu zaštitu od korozije.

KORPA ZA OTPATKE / Tip: 4086 Drveni koševi sa uloškom od pocinčanog lima. Pogodni za postavljanje u parkovima i drugim zelenim zonama. Obojeno drvo 65 l

KJKP ‘‘Park’’ d.o.o. Sarajevo

54


METALNA KORPA ZA OTPATKE / Tip: 3692

Drveni koševi sa uloškom od pocinčanog lima. • Pogodni za postavljanje u parkovima i drugim zelenim površinama • Obojeno drvo 45 l

Metalni koš za otpatke opremljen uloškom od pocinčanog lima. VPovršinska obrada okvira praškastom bojom. • Robusna konstrukcija garantuje dovoljnu stabilnost. • Visina 870 mm. • Masa 18 kg. • Volumen 60 l

PEPELJARA / Tip: 3466

PEPELJARA / Tip: 3628

• Posude se mogu skinuti i isprazniti. • Zapremina: 35 l. • Masa: 11 kg.

Jednostavno se pričvršćuje vijcima na posudu. • Spojni materijal je dio pepeljare. • Prikladna je za sve varijante.

PEPELJARA - KORPA ZA OTPATKE / Tip: 5228 Metalna kanta za smeće široke upotrebe. • U gornjem dijelu kanta je opremljena pepeljarom. • Kanta za otpad se slobodno vadi. Zapremina: 50 l

55 Katalog proizvoda i usluga

VISEĆA KORPA / Tip: 4034 Moderna korpa za zaštitinom konstrukcijom. • Perforirana korpa 310 x 490 mm, se lako skida klizanjem. • Ukupna visina korpe je 1100 mm, težina 11 kg. • Konstrukcija je pripremljena za montažu u podlogu pomoću vijaka. • Površinska obrada kvalitetnom praškastom bojom.

Parkovski mobilijar - Gradatin

DRVENA KORPA ZA OTPATKE / Tip: 5230


Parkovski mobilijar - Oprema za soportska igrališta

BETONSKA KLUPA BEZ NASLONA / Tip: 4446

KLUPA / Tip: 4031 Težina 32 kg Pločica na nozi 60 x 40 mm Dužina 1600 mm, visina 470 mm, dubina 510 mm. Površinska obrada praškastom bojom.

LIJEVANA KLUPICA ANTIK / Tip: 4442 Bočnice su od masivnog sivog liva, površinski obrađenog visoko otpornom crnom bojom. • Kvalitetno i jako natopljeno drvo u boji oraha (debljina letve 30 mm). • Površinska obrada dugoročno je otporna na atmosferske utjecaje. • Dužina 1500 mm, visina 750 mm, dubina 580 mm. -Masa 46 kg

RUKOMETNA VRATA / Za spoljne terene Dimenzije 300 cm x 200 cm napravljena od čeličnog profila f-76.1 .Metalni kostur se fiksira za pod pomoću statičkih atestiranih vijaka, dubina vrata je 100cm. Spoljna vrata su zaštićena anti korozivnim bojama. Mreža je od pletenog kanapa sa zastorom.

Masa 230 kg Dužina 1600 mm, visina 450 mm, dubina 400 mm.

KOŠARKAŠKA KONSTRUKCIJA Košarkaška konstrukcija za spoljne terene, fiksna izradjena od atestiranih cjevastih profila, table od poliestera dimenzija 180 cm x 105 cm. Zglobni obruč sa jednom oprugom i mrežicom, zaštićena antikorozivnim bojama.

RUKOMETNA VRATA / Za unutrašnje terene Dimenzija 300 cm x 200 cm napravljena od laminiranog drveta (dimenzija 80mm x 80 mm). Pričvršćena na metalni nosač mreže atestiranim vijcima. Vrata se pričvršćuju specijalnim sidrima za parket.

KJKP ‘‘Park’’ d.o.o. Sarajevo

56


TEKUĆE GNOJIVO ZA PELARGONIJE Humus, iz ‘‘Park’’-ove vlastite proizvodnje služi za oplemenjivanje i humifikaciju svih tala. Bez mirisa i bilo kakvih hemijskih sastojaka, potpuno je prirodno organsko gnojivo. Humus se upotrebljava u proizvodnji svih vrsta nasada, voća, povrća i vinograda, te vrtlarskih struktura.

Kompleksno tečno vještačko gnojivo za prihranu pelargonija i srodnih biljaka. Sadrži ujednačen sastav hranjivih materija koje obezbjeđuju pravilan rast pelargonija od sadnje do cvjetanja. Upotrebom tečnog đubriva za pelargonije obezbjeđuje se produžena sezona cvjetanja od proljeća do kasne jeseni.

Pakovanje: 5l, 10l, 20l, 50l

Pakovanje: 0.5l

TEKUĆE GNOJIVO ZA LISNO DEKORATIVNO BILJE Specijalno gnojivo namijenjeno je prihrani travnjaka. Optimalan odnos hranjivih materija oberbjeđuje stabilan rast zelene mase nakon prihranjivanja i odličan tamno zeleni travnjak.

TEKUĆE GNOJIVO ZA KAKTUSE Tekuće gnojivo za cvjetajuće biljke je pripravak idealan za bujan i uravnotežen rast cvjetajućih biljaka te obilnu cvatnju. Pakovanje: 0.5 l

Pakovanje: 0,5l

TEKUĆE GNOJIVO ZA CVJETAJUĆE BILJE Kompleksno tečno gnojivo namijenjeno đubrenju svih vanjskih i unutrašnjih cvjetajućih biljaka. Sadrži optimalan odnos hranjivih sastojaka čime obezbjeđuje intenzivno cvjetanje od proljeća do kasne jeseni. Pakovanje: 3l

57 Katalog proizvoda i usluga

SPECIJALNO GNOJIVO ZA TRAVU Specijalno gnojivo namijenjeno je prihrani travnjaka. Optimalan odnos hranjivih materija oberbjeđuje stabilan rast zelene mase nakon prihranjivanja i odličan tamno zeleni travnjak. Pakovanje: 1 kg

Sredstva za zaštitu i prihranu bilja

LUMBRIHUMUS


Sredstva za zaštitu i prihranu bilja

SREDSTVO ZA STIMULACIJU RASTA

REPLENT ZA PSE I MAČKE

Sredstvo za pospješivanje rasta korijenja za lisnate i zeljaste sadnice Povremeno oslobađanje stimulatora rasta Pouzdan i visok stupanj uspješnosti nastanka novog korijenja Prilagođeno djelovanje na biljnu skupinu

Kristali za odbijanje pasa i mačaka. Idealni za korištenje u vrtu i dvorištu u sušnom vremenskom peiodu. Proizvod traje do 7 dana.

PUŽOMOR

BALZAM ZA LIŠĆE Balzam za list daje sjaj i čistoću listova ukrasnih biljaka. Ukrasne biljke na listovima nakupljaju veliku količinu prašine i drugih ostataka nakon zalijevanja. Budući da biljke dišu preko svojih listova, potrebno je ukloniti prepreke koje porama onemogućuju normalno disanje.

PRIRODNI INSEKTICID

Zrnasti mamac za puževe namijenjen je za suzbijanje svih vrsta puževa golaća i drugih štetnih vrsta puževa u povrću, jagodama, ratarskim usjevima, voćnjacima, vinogradima te rasadnicima.

VOSAK ZA KALEMLJENJE Prirodni insekticid, bio porijekla, u obliku koncentrata za emulziju (EC). Bazirano na osnovi ulja uljane repice. Pakovanje: 1 l

Kalemarski vosak služi za zaštitu rana drvenastih biljaka, saniranje oštećenih dijelova stabla a koje su posljedica ljudske nepažnje ili nekog drugog uzročnika. Pakovanje: 0,5 l

KJKP ‘‘Park’’ d.o.o. Sarajevo

58


TRAVNI BUSEN Travni busen iz ‘‘Park’’-ove vlastite proizvodnje u rasadniku Sokolović Kolonija, dobijen iz najkvalitetnijeg travnog sjemena. Za sunčane, sportske i sjenovite terene. U prodaji po metru kvadratnom, u trakama širine 33 cm i dužine po potrebi. Debljina busa je 3,0 cm.

59 Katalog proizvoda i usluga


www.park.ba

KJKP ‘‘Park’’ d.o.o. Sarajevo

60

Park katalog  

Katalog usluga i proizvoda

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you