Page 1

KAUNO JĖZUITŲ GIMNAZIJOS NAUJIENOS

Rugpjūčio mėn. pabaigoje mokytojų tarybos posėdyje išrinkta šių mokslo metų tema – „Mokykimės, džiaukimės, tarnaukime“. Ši tema turėtų tapti leitmotyvu visiems gimnazijoje vykstantiems renginiams bei susitikimams. Šiais metais taip pat minime poeto K. Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių jubiliejų. Jo svarbiausio kūrinio, poemos „Metai“, pavadinimas įkvėpė Paramos renginio organizatorius. Besikeičiantys metų laikai, akimirkų spalvos, širdies melodijos... „Laikas augti“, – skelbia šventinio koncerto plakatas, kviečiąs į Kauno filharmoniją lapkričio 30 dieną sužinoti apie Kauno jėzuitų gimnazijos sumanymus ir būdus juose dalyvauti. Rugsėjo 2 d. gimnazijoje šventė – pirmoji mokslo metų diena. Per vasarą paaugome – šiemet turėsime net 40-čia mokinių ir 10-čia mokytojų daugiau. Šiuo metu gimnazijoje mokosi 754 mokiniai. Atsirado nauja, pirmoji Kaune Tarptautinio bakalaureato klasė, kurioje mokosi 16 moksleivių, bei nauja 7 d klasė. Po šv. Mišių mokiniai skubėjo į pirmąją pamoką, o po trumpo, tačiau jaudinančio besiskleidžiančių talentų koncerto mokytojų dar laukė agapė gimnazijos kavinėje. Atidengta atminimo lenta, skirta tėvui Jonui Kubiliui SJ. Rugpjūčio 23 d. šventomis Mišiomis, kurios buvo aukojamos už Amžinybėn iškeliavusius tėvą jėzuitą Joną Kubilių ir gimnazijos alumną, mecenatą dr. Jurgį Venckūną, prasidėjusi šventė vėliau persikėlė į naujojo gimnazijos priestato rūsį. Šia jaukiai įrengta patalpa moksleiviai gali naudotis a. a. dr. Jurgio Venckūno ir jo žmonos Aldonos Avižienytės-

2013 M. RUGSĖJO - SPALIO MĖN. NR. 22

Venckūnienės paramos dėka. Šventėje taip pat dalyvavo ponios Aldonos Venckūnienės brolis profesorius Algirdas Avižienis. Rugsėjo 9 d. buvo iškilmingai įteikti tarptautinio vokiečių kalbos egzamino I-osios pakopos diplomai. Šį egzaminą surengė Vokietijos centrinė užsienio mokyklų agentūra (ZFA). Jį išlaikę mokiniai įgyja A2 arba B1 kalbos mokėjimo lygmenį pagal Europos kalbų mokėjimo slenksčius. Pirmąjį kartą mūsų gimnazijoje buvo laikomas šio lygio egzaminas. Jį laikė 15 devintųjų ir dešimtųjų klasių mokinių. 13 mokinių gavo sertifikatą, kuriame visos keturios jų kalbinių gebėjimų sritys buvo įvertintos B1 lygiu; 2 mokiniai išlaikė egzaminą A2/B1 lygiu.

Mokykimės, džiaukimės, tarnaukime!

Rugsėjo 26 d. mūsų gimnazijos mokiniai lankėsi Molėtų observatorijoje, kur dalyvavo mokslo šventėje „Tyrėjų naktis – 2013“. Šio tarptautinio renginio tikslas – supažindinti visuomenę su dirbančiais mokslininkais, suprantamai ir patraukliai paaiškinti jų atliekamų tyrinėjimų esmę bei naudą visuomenei, parodyti, kad ir mokslininkai randa laiko pramogoms. Rugsėjo 26 d. sulaukėme svečių iš Gdynios jėzuitų mokyklos. Tradicija tapusi lenkų mokinių ir mokytojų kelionė į Lietuvą atnešė svetingumo dvasią. Mūsų gimnazijos mokiniai vadovavo ekskursijoms po gimnazijos patalpas, Perkūno namą ir Kauno senamiestį. Nauja popamokinė veikla KJG. Veiklą pradėjo robotikos būrelis. Jis iš karto sulaukė milžiniško susidomėjimo – technologijų klasė pilnutėlė. Būreliui vadovauja mokytojas Albertas Juškauskas. Naujas medijų būrelis (vad. Sigita Kučikaitė) kuria reklaminį filmą apie KJG. Senovinių juostų audimo būrelis Perkūno name kviečia išmokti šio tradicinio amato paslapčių.


akcijos organizatoriai. Jie bendravo su mokiniais, norėjo išgirsti, kaip jie jaučiasi, kokiomis nuotaikomis gyvena, dalijo receptus „vaistams“ nuo streso, nuovargio, liūdesio. Sielos vaistinėse darbavosi mokiniai, kurie negailėjo saldumynų, pyragėlių, šypsenų. Renginio dalyviai sako, kad geriausias vaistas – nuoširdus pokalbis.

Spalio 4 d. buvo švenčiama Mokytojo diena. Gimnazijos kieme įsikūrė indėnų kaimelis su tikru vigvamu, o hole atsidarė kaubojų salūnas. Žirgas su raitele šalia vartų į mokyklą, indėnų ir kaubojų kostiumai sukūrė beveik nesuvaidintą laukinių Vakarų atmosferą. Po sutrumpintų pamokų ir koncerto bažnyčioje mokytojai išvyko į kelionę po Šiaurės Lietuvą, aplankė Puziniškes – rašytojos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės tėvų dvarą. Išrinktas naujas mokinių parlamento prezidentas. Juo tapo

Tarptautinio bakalaureato klasės mokinys Lukas Ambraziejus. Buvo patvirtinti nauji mokinių parlamento nariai. Debatininkų laimėjimai tęsiasi. Rugpjūčio mėnesį. Justinas Mickus ir Simonas Bartulis laimėjo Pasaulio Jaunimo Forumo varžybose pirmąją vietą Karlo Poperio debatų stiliumi ir pirmą bei trečią vietas britų parlamentiniu stiliumi. S. Bartulis tapo turnyro geriausiu oratoriumi.

kalbos mokytojai A. Gutauskienei iškilmingai įteikė Švietimo ir mokslo ministro D. Pavalkio pasirašytą padėkos raštą. Spalio 7 d. gimnaziją taip pat aplankė alumnė Evelina Savickaitė. Ji papasakojo apie pusantrų metų trukusią kelionę autostopu aplink visą pasaulį. „Šiais laikais galima prisėsti prie interneto ir viską sužinoti. Tačiau stokojama patirties. Ką aš, žmogus gimęs Lietuvoje, juntu kitoje kultūrinėje aplinkoje, kokie mano išgyvenimai?“, – sako Evelina, šiuo metu rašanti knygą apie savo gyvenimo kelionę. Spalio 10 d. organizuota jau dešimtoji Sielos sveikatos diena. „Išmokti rūpintis sielos sveikata ir atrasti dalykus, kurie mums teikia džiaugsmo, tai svarbu, o gal net ir svarbiausia gyvenime”, – sako šios

Spalio 24 d. surengtas meninio skaitymo konkursas gimtąja kalba. Jame dalyvavo daugiau nei 30 mokinių. Ypač meniškai tekstus skaitė 5-8 klasių mokiniai. Iš jų geriausi – Teodoras Utka, 5 a kl., Benas Valatka, 5 c kl., Kristijonas Bučiūnas, 8 a kl., Dovydas Vasiliauskas, 7 a kl. Iš vyresniųjų geriausiai pasirodė Guoda Kliučinskaitė, II m, Aistė Jurgelevičiūtė, III b, Dalia Raupelytė III a, Gabija Gurskaitė, I b, Miglė Gražytė, IV b. Keli iš jų lapkričio 9 d. atstovaus mūsų gimnazijai Respublikiniame meninio skaitymo konkurse. Lapkričio mėnesį gimnazijoje: 15 d. – Kauno miesto skaitovų konkursas anglų kalba (5-8 kl.). 21 d. – Prevencinė diena. 22 d. – Eilėraščių interpretavimo konkursas „Vokiečių poezija kitaip” (gimnazijos fojė).

Spalio 7 d. mūsų gimnaziją Mokytojo dienos proga aplankė Švietimo ir mokslo ministro patarėjas A. Stankevičius. Susitikimo su gimnazijos administracijos darbuotojais metu jis domėjosi gimnazijai aktualiais klausimais, o anglų Kauno jėzuitų gimnazija Rotušėš a. 9 Tėl. 8 37 80 05 25

Spalio 21 d. įvyko posėdis dėl atleidimo nuo mokesčio už mokslą arba jo sumažinimo. Apsvarstyti 59 prašymai, nuspręsta patenkinti 53. Reikalinga suma – 60.000 litų. KJG Solidarumo fonde šiems metams sukaupta 23.360 litų, t.y., 39 procentai reikiamų lėšų. Galinčius ir norinčius prašytume prisidėti prie šio fondo veiklos. Daugiau informacijos ieškokite www.kjg.lt/solidarumas.

22 d. – Šiuolaikinio folkloro šventė „Mums gera“ (gimnazijos fojė). 30 d. 17 val. – Paramos koncertas Kauno filharmonijoje, skirtas gimnazijos sporto salės statybai. Parengė: Auštėja Armonaitė, Mindaugaš Dijokaš, Audronė Rėmėikiėnė.

www.kjg.lt/admajora admajora@kjg.lt Kūrybinės grūpės sūsitikimai vyksta trėčiadiėniaiš 12:00 val. 201 kab.

AD MAJORA  

22 numeris (2013 m. rugsėjis-spalis)

AD MAJORA  

22 numeris (2013 m. rugsėjis-spalis)

Advertisement