Page 1

HELIOS ASSIST - et nytt tilleggsprodukt til din Helios

Programmet har to formål: • Å hjelpe verkstedet til en bedre dialog med verkstedkundene • Å ha en IT-løsning, som understøtter EU’s Data Protection Direktiv - GPDR Bedre dialog med kunden Helios Assist er for deg som allerede bruker Helios og som ønsker å betjene dine kunder profesjonelt, - både de private kundene og firmakundene. Helios Assist gir dine kunder mulighet til å: - Se det utførte arbeide på bilen - Skrive ut tidligere fakturaer

- Kontakte verkstedet - Bestille service på verkstedet

Alt forgår på nettet for kunden og er tilgjengelig 24 timer i døgnet. GPDR – en nødvendighet å overholde

EU vedtok i 2016 en ny personvernforordning kalt General Data Protection Regulation, forkortet og omtalt som “GDPR”. GDPR trer i kraft i EU 25. mai 2018 og Norge tar sikte på at forordningen skal implementeres i norsk rett samme dato. GPDR er viktig for deres virksomhet og dens forhold til kundene. Det er ikke en lovgivning man kan ignorere, idet overtredelse av loven kan resultere i bøter helt opp til 20.000.000 EUR eller 4% av virksomhetens samlede omsetning. I praksis betyder det at dine kunder har krav på vite, hvilke data som du har registrert om dem. Det løses i HELIOS med tilleggsmodulet HELIOS Assist.

Modulen koster kr 50,-

eks. mva. pr. måned

De første tre månedene er GRATIS etter bestilling og oppsetning.


Når din kunde er logget inn, får kunden en liste over alle saker

En sak åpnes ved å dobbeltklikke på mappen

Fakturaen vises ved å klikke på printerikonet og kan deretter printes ut

Har kunden flere biler, kan bilene velges fra listen.

Ved kontakt kan kunden bestille service på verkstedet. Det sendes som mail til den mailadresse som er registrert i Helios under “Diverse parametre”.

Helios assist 2018  

Bedre dialog med kunden. Helios Assist er for deg som allerede bruker Helios og som ønsker å betjene dine kunder profesjonelt, - både de pr...

Helios assist 2018  

Bedre dialog med kunden. Helios Assist er for deg som allerede bruker Helios og som ønsker å betjene dine kunder profesjonelt, - både de pr...

Advertisement