Page 1

Indian Chief kamaksel studie av Ole Mobeck

Ofte hører man veteran motorsylister diskuterer modifiseringer av motor for å bedre holde følge med dagens trafikk eller bare rett å slett for å brilliere med teknisk kunnskap. Når det gjelder valg av kamaksler snakkes det noen ganger om at denne kammen dro bedre fra bunn eller at sykkelen klarte 110 opp Lierbakken i tredje med oppakning. Å så er det noen som diskuterer ventilløft å durasjon, altså teknisk beskrivelse av kammen. Og her kommer litt om det

For å kunne vite tekniske data om hva vi har med å gjøre når det gjelder kamaksler til Chief anskaffet jeg de 4 vanligste kamprofilene for å måle de opp. Da får vi vite orntlige kamdata å samtidig mulighet til å sammenligne de med kammer fra andre motorsykler å kamkataloger. Nå må jeg samtidig gjøre oppmerksom på at når man sammenligner kamdata så må man være klar over hvordan det er målt. Dette er spesielt viktig ved sammenligning av durasjon. Durasjon er et tall som beskriver hvor mange veivgrader ventilen er åpen. Noen oppgir durasjons verdien fra ventilen forlater ventilsetet til det er nede på setet igjenn, noen måler det når ventilen har oppnådd 0.1mm løft å til den er nede på 0.1mm løft igjenn. Så har vi standarder på 1mm og 0.050 tommer som er 1.27mm, Amerikanerne beskriver ofte durasjon verdien målt ved 0.050 tommer løft, men sier de Advertised duration er

det målt når ventilen løfter 0.003 tommer. Å det er klart at når du ser på en grafisk løftkurve så er durasjonen mye lengre ved Advertised duration enn ved 0.050” løft. Da skjønner vi at man kan ikke direkte sammenligne hvor ”kvass” kammen er utifa durasjons data hvis det er målt ved forskjellig ventilløft, å kanskje noen måler med ventilklaring å noen uten ventil klaring til og med. Da skjønner vi at det gjelder å være klar over vilke vilkår datene er målt under når vi begynner å diskutere kammer.

pelet på topp å BDC beskriver stempelet i bunn.

For at du lettere skal forstå målingene har jeg laget en ekempelgraf med noen forklaringer på hvor tallene kommer fra. Det du ser på grafen er løftkurven til eksosventilen (rød strek) å innsugsventilen (blå strek) med veivakselens rotasjon beskrevet med grader på horisontal linje å ventilens løft beskrevet i tommer på vertikal linje. TDC og BDC beskriver stempelets stilling hvor TDC betyr stem-

Men det beskriver bare hele slagvolumet i cylindere + volumet i forbrenningsrommet delt på volumet i forbrenningsrommet. Men i virkeligheten vil aldri hele dette volumet bli fanget i cylinderen til komprimering ettersom innsugsventilen stenger først når stempelet er et stykke på veg opp i kompresjons slaget. På grafene kan du se at de kvassere kammene stenger innsugsventilen senere å da taper vi dy-

Jeg har tatt med de vanligste kamdataene i denne artikkelen så du kan gjøre en god sammenligning mot for eksempel harley davidson kammer. Å i tillegg har jeg tatt med en kalkulert verdi av noe som heter dynamisk kompresjons forhold. Det er det som cylinderen har igjenn å komprimere etter at innsugsventilen har lukket. Det er vanlig å si at man har for eksempel 9-1 i kompresjon, ikke sant?


Forklaring til kamdata:

D E

A:

Durasjon ved 0.003” = antall grader veiven roterer fra ventilen passerer 0.003” løft å til den er nede på 0.003” igjen (Advertised duration eller skryte durasjon)

B:

Durasjon ved 0.050” = antall grader veiven roterer fra ventilen passerer 0.050” løft å til den er nede på 0.050” igjen (Beste måte å sammenligne kammer på da den slakke åpningrampen er ferdig å den faktiske vinkelen på løftkurven har begynt)

C:

Max ventilløft målt i tommer

D:

Lobeseparation: Vinkelen mellom max ventilløft på innsug og eksos kam målt i kamgrader

E:

Intake centerline: Vinkelen fra TDC til max innsugløft målt i veivgrader

for motorsyklister men stempel på topp

F:

BDC: Bottom dead center, stempel i bunn BTDC og ATDC: Before og After TDC BBDC og ABDC: Before og After BDC

Ventil timing: Åpne å lukketider målt i veivgrader der ventilen er 0.003” åpen før eller etter dead centers

G:

Samme som over men målt ved 0.050” løft

C

B A

G F

G F

TDC: Top dead center, ikke et begravelse byrå

namisk kompresjon. For å forstå allvoret av dette har jeg beregnet den dynamiske kompen ved alle kammene med samme statiske grunnkompresjon på 6.5-1 som jeg tror er omtrent rett på en standard 1200 Chief. Ser du litt på dette skjønner du at når man trimmer med kvasse kammer å øker kompen samtidig så er det ikke for å få mer komp en orginalt, men for å opprettholde den orginale dynamiske kompresjonen man tapte med kambytte. Bygger du en Chief til dattera di på 55 kilo skjønner du da at det kan være smart å installere kammer med sen innsugsventil lukking slik at hun klarer å trampe ned kikpedalen. På grafene har jeg lagt alle løftkurvene svakt i bakgrunn så du kan se hvordan den aktuelle kammen som er uthevet ligger an i forhold til de andre. Så ser du at målingene er gjort med både standard og Bonneville løftere å dette gjør noe med lobeseparation, ventilløft å litt på durasjon på grunn av at Bonneville løfte-

rens geometri er endret i forhold til std løfteren. Det er mulig å benytte forskjellig løfter inn og ut for å oppnå flere kombinasjoner i en Chief motor. Målingene ble gjort med måleur direkte

ble beregnet. Skjønner du dette nå så vet du mye mer om kamdata enn de som ikke skjønner, supert!

Men det evige spørsmålet om hvilken kam man skal velge finner vi ikke ut ifra dette. Da må man ta en diskusjon om hva du skal bruke motorsykkelen til, hvilke andre modifiseringen man har gjort å vurdere hvor villig eieren er til å sortere ut forgasser, tenning å utveksling for å passe til kamvalget. Selv har jeg prøvd Standard kam med std løftere, Schunk kam med std løftere å nå kjører jeg med Bonneville kammer med Bonneville løftere. Noe som er litt interessant er at 2000 modell Ole Martin Mobeck måler opp Husaberg 650 kammer. Husaberg 650 i Motard versjon kom med akkurat samme kamdata som Chief med på ventilen å gradeskive på veiva. Ven- Ollie kammer og std løftere, men den tilklaringen var satt til 0mm å veiven ble kombinasjonen har jeg ikke prøvd, ennå. rotert med 5 graders step for hver måling av løft. Disse målingene ble lagt inn i en Cam analyzer software å en ventilklaring på 0.005” på innsug å 0.007” på eksos ble lagt inn i softwaren før grafene å dataene


STANDARD INDIAN CHIEF KAMAKSEL - STANDARD INNSUG OG EKSOS VENTILLØFTERE Innsugs durasjon ved 0.003” Eksos durasjon ved 0.003”

242 241

Innsugs durasjon ved 0.050” Eksos durasjon ved 0.050”

195 196

Insugsventil løft Eksosventil løft

0.318” 0.327”

STD Camlift 0,406”

Innsug timing ved 0.003” løft åpner 5 BTDC stenger 57 ABDC Eksos timing ved 0.003” løft åpner 56 BBDC stenger 5 ATDC Innsug timing ved 0.050” løft åpner 18 ATDC stenger 33 ABDC Eksos timing ved 0.050” løft åpner 37 BBDC stenger 21 BTDC Lobeseparation 111.7 Intake centeline 110.4 Kammen er da 1.3 grader “advanced” i forhold til TDC Dynamisk kompresjonsforhold 5.5-1

STANDARD INDIAN CHIEF KAMAKSEL - BONNEVILLE INNSUG OG EKSOS VENTILLØFTERE Innsugs durasjon ved 0.003” Eksos durasjon ved 0.003”

255 253

Innsugs durasjon ved 0.050” Eksos durasjon ved 0.050”

200 202

Insugsventil løft Eksosventil løft

0.346” 0.351”

STD Camlift 0,406”

Innsug timing ved 0.003” løft åpner 22 BTDC stenger 53 ABDC Eksos timing ved 0.003” løft åpner 49 BBDC stenger 24 ATDC Innsug timing ved 0.050” løft åpner 5 ATDC stenger 25 ABDC Eksos timing ved 0.050” løft åpner 29 BBDC stenger 7 BTDC Lobeseparation 103.8 Intake centeline 103.3 Kammen er da 0.5 grader “advanced” i forhold til TDC Dynamisk kompresjonsforhold 5.64-1

BONNEVILLE INDIAN CHIEF KAMAKSEL - STANDARD INNSUG OG EKSOS VENTILLØFTERE Innsugs durasjon ved 0.003” Eksos durasjon ved 0.003”

261 259

Innsugs durasjon ved 0.050” Eksos durasjon ved 0.050”

213 215

Insugsventil løft Eksosventil løft

0.368” 0.380”

Bonneville Camlift 0,470”

Innsug timing ved 0.003” løft åpner 15 BTDC stenger 65 ABDC Eksos timing ved 0.003” løft åpner 66 BBDC stenger 13 ATDC Innsug timing ved 0.050” løft åpner 8 ATDC stenger 48 ABDC Eksos timing ved 0.050” løft åpner 41 BBDC stenger 13 BTDC Lobeseparation 110.2 Intake centeline 108.4 Kammen er da 1.8 grader “advanced” i forhold til TDC Dynamisk kompresjonsforhold 5.2-1


BONNEVILLE INDIAN CHIEF KAMAKSEL - BONNEVILLE INNSUG OG EKSOS VENTILLØFTERE Innsugs durasjon ved 0.003” Eksos durasjon ved 0.003”

264 258

Innsugs durasjon ved 0.050” Eksos durasjon ved 0.050”

217 217

Insugsventil løft Eksosventil løft

0.399” 0.401”

Bonneville Camlift 0,470”

Innsug timing ved 0.003” løft åpner 27 BTDC stenger 57 ABDC Eksos timing ved 0.003” løft åpner 54 BBDC stenger 24 ATDC Innsug timing ved 0.050” løft åpner 5 BTDC stenger 32 ABDC Eksos timing ved 0.050” løft åpner 37 BBDC stenger 0 ATDC Lobeseparation 102.5 Intake centeline 101.2 Kammen er da 1.3 grader “advanced” i forhold til TDC Dynamisk kompresjonsforhold 5.52-1

OLLIE INDIAN CHIEF KAMAKSEL - STANDARD INNSUG OG EKSOS VENTILLØFTERE Innsugs durasjon ved 0.003” Eksos durasjon ved 0.003”

280 275

Innsugs durasjon ved 0.050” Eksos durasjon ved 0.050”

236 237

Insugsventil løft Eksosventil løft

0.387” 0.399”

Ollie Camlift 0,492”

Innsug timing ved 0.003” løft åpner 26 BTDC stenger 74 ABDC Eksos timing ved 0.003” løft åpner 74 BBDC stenger 20 ATDC Innsug timing ved 0.050” løft åpner 5 BTDC stenger 51 ABDC Eksos timing ved 0.050” løft åpner 59 BBDC stenger 2 BTDC Lobeseparation 109.9 Intake centeline 104.3 Kammen er da 5.6 grader “advanced” i forhold til TDC Dynamisk kompresjonsforhold 4.86-1

OLLIE INDIAN CHIEF KAMAKSEL - BONNEVILLE INNSUG OG EKSOS VENTILLØFTERE Innsugs durasjon ved 0.003” Eksos durasjon ved 0.003”

281 274

Innsugs durasjon ved 0.050” Eksos durasjon ved 0.050”

239 238

Insugsventil løft Eksosventil løft

0.419” 0.420”

Ollie Camlift 0,492”

Innsug timing ved 0.003” løft åpner 37 BTDC stenger 64 ABDC Eksos timing ved 0.003” løft åpner 62 BBDC stenger 32 ATDC Innsug timing ved 0.050” løft åpner 18 BTDC stenger 41 ABDC Eksos timing ved 0.050” løft åpner 48 BBDC stenger 10 ATDC Lobeseparation 102.5 Intake centeline 97.5 Kammen er da 5 grader “advanced” i forhold til TDC Dynamisk kompresjonsforhold 5.26-1


SHUNK INDIAN CHIEF KAMAKSEL - STANDARD INNSUG OG EKSOS VENTILLØFTERE. Innsugs durasjon ved 0.003” Eksos durasjon ved 0.003”

310 306

Innsugs durasjon ved 0.050” Eksos durasjon ved 0.050”

256 258

Insugsventil løft Eksosventil løft

0.365” 0.377”

Shunk Camlift 0,460”

Innsug timing ved 0.003” løft åpner 41 BTDC stenger 89 ABDC Eksos timing ved 0.003” løft åpner 92 BBDC stenger 34 ATDC Innsug timing ved 0.050” løft åpner 16 BTDC stenger 60 ABDC Eksos timing ved 0.050” løft åpner 71 BBDC stenger 7 ATDC Lobeseparation 110.4 Intake centeline 114.5 Kammen er da 4.1 grader “advanced” i forhold til TDC (obs, asymetrisk profil) Dynamisk kompresjonsforhold 4.19-1

SHUNK INDIAN CHIEF KAMAKSEL - BONNEVILLE INNSUG OG EKSOS VENTILLØFTERE Innsugs durasjon ved 0.003” Eksos durasjon ved 0.003”

312 307

Innsugs durasjon ved 0.050” Eksos durasjon ved 0.050”

260 260

Insugsventil løft Eksosventil løft

0.395” 0.398”

Shunk Camlift 0,460”

Innsug timing ved 0.003” løft åpner 54 BTDC stenger 78 ABDC Eksos timing ved 0.003” løft åpner 82 BBDC stenger 44 ATDC Innsug timing ved 0.050” løft åpner 27 BTDC stenger 53 ABDC Eksos timing ved 0.050” løft åpner 61 BBDC stenger 19 ATDC Lobeseparation 103.5 Intake centeline 108.2 Kammen er da 4.7 grader “advanced” i forhold til TDC (obs, asymetrisk profil) Dynamisk kompresjonsforhold 4.67-1 mkammer før i tiden også gjerne visste hva de holdt på med å testet mye. Å det kan godt hende at de ikke bare byttet denne kammen, monterte tynnere toppkakning å med det klarte å sprute grusen lengre. Nei, jeg tror de var ganske friske i sine modifiseringer både med tanke på manifolder inn å ut, bensinblanding, optimalisering av gassere, tenning å utveksling. Å kansje hele påenget med trimmingen var å vinne i et bestemt bakkeløp. Jeg tror: Hvis vi som kjører gamle motorsykler finner en 60 år gammel kamprofil som har et rykte eller navn fra gamle helter på seg, så er det ikke dermed sagt at vi vil bli like legendariske hvis vi monterer denne kammen. Jeg tror at de som laget trim-

Så jeg tipper det holder i lange baner å velge en gate trimkam fra fabrikken som laget sykkelen, ikke løpskam. Så hvis du optimaliserer gasser å tenning med den moderate kammen så har du en motorsykkel som er lykkelig.

Over: Chief sylinder par med luretriks og Dellorto. Venstre: Min one and only 1948 model Chief.

Indian Chief kamaksel studie av Ole Mobeck  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you