Page 1

VÅLERENGA FOTBALL KEEPERTRENING 2008 Utarbeidet av Gjermund Østby og Thore André Krystad


INNEHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKSJON

3

temaer TEMAER 12-14 ÅR TEMAER 14-16 ÅR TEMAER 16-19 ÅR

4 5 6

INSTRUKSJONSMOMENTER Oppvarming Utgangsstilling Lave skudd rett på Skudd i mavehøyde Skudd i hode høyde Fallteknikk Lave baller. Fallteknikk Høye baller. Feltarbeid Distribusjon Kommunikasjon Balanse/Forflytning. posisjonering viktig for keepere8 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 14


INTRODUKSJON Fotballkeeperen er en av de viktigste spillerne på banen - han er siste forsvarer men også første angriper. Høy kompetanse på denne posisjonen krever spesielle ferdigheter og trening. For mange trenere er keeper teknikk- og taktikk allikevel et mysterium. Spesiellt på yngre alderstrinn, hvor trenere ofte ikke har spillt mye fotball, eller langt mindre vært keeper selv. Selv erfarne trenere har liten eller ingen erfaring med keepertrening. Dette heftet er laget for å hjelpe fotballtrenere til å trene og utvikle sine keepere. Vi har tatt utgangspunkt i ulike alderstrinn og lagt opp treningen innenfor ulike temaer. Vi håper å hjelpe trenere til å øke sin kompetanse og bli dyktigere i sitt arbeid med sine fotballkeepere, samt forstå en keepers utfordringer på banen. Teknisk keepertrening fokuseres først og fremst rundt å fange ballen (fast grep) eller ulike måter å få ballen vekk fra eget mål (flikke, bokse, bruk av bena). Fotarbeid er en nøkkelfaktor. Det er liten hjelp i et godt grep hvis en keeper ikke raskt kan forflytte seg i retning av ballen. Riktig posisjonering- og plassering gjør det mulig for fotballkeeperen å dekke det meste av målet. Riktig posisjonering gjør situasjonen til motspiller vanskelig og arbeidet til keeper tilsvarende lettere. Husk at keeperen er siste forsvarer men også første angriper - en keeper skal vite hvordan å raskt starte et angrep etter han har fått kontroll over ballen. En fotballkeepers beslutninger må tas kontinuerlig under stadig endrede situasjoner. Det er viktig å forstå at en keepers beslutning er endelig, det er skjelden noen som rydder opp i eventuelle feilbeslutninger. Taktikk for keepere er å ta kontinuerlige beslutninger!
KEEPERTRENING TEMAER 12-14 ÅR Utgangsstilling • Stå i riktig stilling i det skuddet kommer Grep • Lave • Midt på • Høye Fall teknikk • Langs bakken • Grep langs bakken Distribusjon • Overams kast • Underarms kast • Utspill hel volley • Tilbake spill • Pasningsspill(som utespiller) Feltarbeid • Sats på begge bein • Timing Koordinasjon • Sideveis forflytning • Vanlig løp/forflytning i målfeltet posisjonering • Keepers posisjon tilpasset ballens posisjon på banen
KEEPERTRENING TEMAER 14-16 ÅR Feltarbeid: • Posisjonering • Bokseteknikk • Timing Fallteknikk: • Høye baller begge sider Distribusjon • 5 meter • Halv volley • Tilbake spill med ”vond beinet” • Passningsspill Sweeper rolle • Tørre å stå lenger ute. Posisjonere deg for å nå gjennomspill i tidlig fase 1 mot 1 • Lære seg å gå ned på begge sider. Vurdere nå stå og når gå ned Kommunikasjon • Gi beskjeder om markering, alene, pass rygg og lignende Fysisk trening • Utholdenhet • Enkel styrke som mage,rygg armer og lignende med egen kroppsvekt Skudd • Lære seg om posisjonering og vinkler i målet ved skudd Balanse • Stå i balanse i det skuddet kommer. Lik tyngde på begge ������������������������������������ bein, og tyngdepunktet litt framover
KEEPERTRENING TEMAER 16-19 ÅR Grep • Vurdere når holde og når slå • Plassere returene i rett sone • Masse greps trening Feltarbeid • Samarbeid med resten av laget på innlegg/dødballer • Forflytning(tempo i forflytningen) • Offensiv innstilling • Utvide trygghets sone Distribusjon • Velge de taktisk riktige løsningene(kast eller slå langt) Fysisk trening • Styrketrening( forsiktig tilvenning med vekter) • Masse på mave, rygg ,skuldre og rygg med egen kroppsvekt • Spensttrening( diverse hopp, evt over hekker og lignende) Forflytning • Maks tempo i forflytning og hurtigst mulig i ballanse Generelt • Masse repetisjoner innen de forskjellige temaene. • Viktig å jobbe med bare et tema om gangen. • Keepertrening er også å være med å spille en god del utpå (firkant, five a side og lignende). • Taktisk skolering. Hva som er det beste for laget.
INSTRUKSJONSMOMENTER 12-19 ÅR Keepertrening i alderen 12 – 19 år handler mest om å bry seg. Ta keeperen til side, snakk med han, sett opp en enkel periodeplan slik at man vet hva man skal jobbe med den nærmeste tiden. Jobb med ett tema om gangen og vær så konkret som mulig i tilbakemeldinga. Forsøk å ha keepertrening 1 til 2 ganger pr. uke. 20 – 30 min pr. gang. Husk at teknisk trening sammen med utespillerne også er keepertrening. Her er det satt opp diverse temaer som det kan jobbes med innenfor de forskjellige tidsfasene. Det vil variere hvor langt hver enkelt har kommet i utviklinga, og det vil derfor være naturlig at man jobber med andre temaer enn de som ligger innenfor alderstrinnet.

TEMAER Oppvarming Utgangsstilling Grep Fallteknikk Feltarbeid Distribusjon Kommunikasjon Balanse/Forflytning
INSTRUKSJONSMOMENTER 12-19 ÅR Oppvarming 1. 2. 3. 4. 5.

Start med rolig jogg i 16 m feltet med retningsforandringer, rolige hopp, jogging baklengs og lignende. Sitt på bakken å få ballen til annenhver side(husk aktivt svingbein) Få skudd midt på langs bakken, i mavehøyde og i hode høyde. Få skudd til annenhver side langs bakken(løse skudd og jobb med fallteknikken) Totalt ca 10 ti 15 min.

Utgangsstilling Instruksjonsmomenter 1. 2. 3. 4.

Litt avstand mellom beina med lik tyngde på begge bein. Bøy i ankler, knær og i hofte. Armene litt ut i fra kroppen. Tyngdepunktet litt foran kroppen slik at man ikke blir stående på helene.

Øvelser • Start med å kaste ballen på hverandre. Husk å stå i utgangsstilling i det kastet kommer. • Vanlige skudd i kroppen med fokus på utgangsstillingen.

Lave skudd rett på Instruksjonsmomenter: 1. Hvis tid, plasser det ene kneet ned mot bakken for å sikre 2. Samle underarmene i en form for skuffe foran beina 3. Ved harde skudd kan man stå litt bred beint for så å falle framover
INSTRUKSJONSMOMENTER 12-19 ÅR

etter å ha fanget ballen

Øvelse: • Skudd fra forskjellig avstand med variert hardhet midt på langs bakken

Skudd i mavehøyde Instruksjonsmomenter: 1. Lag en skuffe av armene 2. Samle underarmene 3. Krum ryggen og slipp ballen inn til maven Øvelse: • Skudd eller kast i mave høyde

Skudd i hode høyde Instruksjonsmomenter: 1. Møt ballen med nesten utstrakte armer 2. Sørg for at tomlene er bak ballen 3. Krum fingertuppene og la dem treffe ballen og ikke håndflata 4. Gi etter med armene og før ballen inn til brystet Øvelse: • Varier mellom skudd og kast i hode høyde
INSTRUKSJONSMOMENTER 12-19 ÅR Fallteknikk Lave baller. Instruksjonsmomenter: 1. 2. 3. 4.

Fang ballen hurtigst mulig Unngå for stor bue på kroppen Sørg for å være myk og smidig i kroppen i det du treffer bakken Ha ei hånd bak og ei hånd oppå idet du fanger ballen

Øvelser: • Varier med kast og spark som øvelser • Sørg for at keeperne vet hvor ballen kommer når de skal trene fallteknikk

Fallteknikk Høye baller. Instruksjonsmomenter: 1. 2. 3. 4.

Fraskyv med foten nærmest ballen Bruk beinet lengst unna aktivt som svingbein Unngå å lande på kne eller albue På de høyeste ballene må du bruke øverste hånd for å slå vekk ballen

Øvelser: • Her er det best å kaste i starten for å få mest mulig nøyaktighet • Det kan også være gunstig å bruke ei myk matte i innlæringsfasen • Man kan etter hvert gå over til vanlige skudd, men la keeperen vite hvor ballen kommer

10


INSTRUKSJONSMOMENTER 12-19 ÅR Feltarbeid Instruksjonsmomenter: 1. Gi beskjed med en gang du har bestemt deg for å gå 2. Gå ikke ut for tidlig. Vær tålmodig slik at du kommer i fart inn i situasjonen 3. Bruk alltid det innerste beinet som satsbein 4. Bruk det ytterste beinet aktivt som svingbein 5. Bruk også armene aktivt i opphoppet 6. Må du bevege deg bakover, ikke rygg men løp vanlig eller sidelengs 7. Ta ballen så høy og tidlig som mulig Øvelser: • Start gjerne med å kaste ballen slik at keeper kan trene rytme og opphopp • Gå etter hvert over til spark slik at det blir så kamplikt som mulig. • Bruk ikke motstand i innlæringsfasen. Det kan benyttes når keeper behersker timing og rytme i opphopp

Distribusjon Helvolley - halvvolley - langs bakken - 5 meter - frispark - tilbakespill underarmskast - overarmskast • • •

Vanskelig med konkrete instruksjonsmomenter, men viktig med mye trening med beina Teknisk trening med beina kan og bør trenes mye sammen med utespillerne Tenk teknikk istedenfor kraft

11


INSTRUKSJONSMOMENTER 12-19 ÅR Kommunikasjon Riktig kommunikasjone er viktig for alle spillere på banen, og spesiellt for keepere. Fotballkeeperen er den spilleren som er rettvendt det meste av kampen, og har derfor den beste posisjonen til å vurdere utviklingen i spillet. • • • •

Start så tidlig som mulig å jobbe med kommunikasjon Sørg for at keeper er konkret i kommunikasjonen (marker høyre, fall av, gå i press, vend opp og lignende) Vær spesifikk og repetitiv i kommunikasjonen. (Anders, marker nr. 9!, Fredrik går i sikring etc) Keeper må være bestemt og myndig i sin kommunikasjon. Unngå å skape tvilsituasjoner

Balanse/Forflytning. Instruksjonsmomenter: 1. Ved bevegelse over en avstand fra ca. 1 – 3 m vil det være naturlig med sideveis bevegelse 2. Ved bevegelse som er lenger enn ca 3 m, er vanlig løping den naturlige bevegelsen 3. Etter forflytning er det veldig viktig at man står i balanse i det man stopper Øvelser: • For å trene forflytning/balanse, bør man ha skudd fra forskjellige vinkler, hvor keeper forflytter seg over forskjellige avstander • Det er også viktig å legge inn øvelser hvor keeper har både forflytning og retningsforandring • Når man trener forflytning, er det viktig at man trener med maks tempo.

12


INSTRUKSJONSMOMENTER 12-19 ÅR posisjonering En fotballkeepers plassering innenfor eget målområde skal tilpasses ballens posisjon på banen Øvelser: • Ferdighet utvikles best ved spill på stor bane

Plassering av keeper gjenspeiles i banens farger. Befinner ballen seg i motstanders 3. del (grått) bør keeper posisjonere seg i sin grå 3.del.

13


INSTRUKSJONSMOMENTER 12-19 ÅR viktig for keepere • • • •

14

Hjelp keeperen med å utvikle gode vaner. Husk at adferd som utvikles under trening gjenspeiles under kamper Forvent full innsats under alle øvelser. Alle skuddforsøk fortjener et forsøk på å bli reddet Ikke gi ros kun når keeper gjør direkte redninger, det er viktig å rose også i andre situasjoner hvor keeper gjør en fin innsats for laget I situasjoner hvor keeperen sliter, vær nøye med å være positiv og konstruktiv i din kritikk


NOTATER

15


V책lerenga Fotball Innspurten 2, 0663 Oslo, Boks 6064 Etterstad, 0601 Oslo Tlf: +47 23 24 78 00 Fax:+47 23 24 78 01 post@vif.no www.vif.no

Vif keeperutviklingsprogram  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you