Page 1

Strandnära läge i idylliska Kårnäs på Ljusterös sydligaste tomt med underbar sjöutsikt över Örsöfjärd


FAKTA BETECKNING Kårnäs 1:141 Ljusterö-Kulla församling Österåker kommun ADRESS Västerhamnsvägen 37 184 97 Ljusterö KOORDINATER FÖR GPS Latitud N 59 25 23 Longitud E 18 33 25 PRIS 2 500 000 kr eller högstbjudande STORLEK Boarea 34 m² TOMT 2 742 m² OBJEKTTYP Sjönära fritidshus med sjöutsikt

JOHAN SANDSTEDT Ansvarig fastighetsmäklare 08-641 10 00 0761-66 23 66 johan.sandstedt@kjfast.se


LJUSTERÖS SYDLIGASTE TOMT MED SJÖUTSIKT ÖVER ÖRSÖFJÄRD STRANDNÄRA LÄGE I IDYLLISKA KÅRNÄS MED VÄLKÄNDA ÖN GRINDA RAKT ÖVER SUNDET Ett högt fritt och avskilt läge med mycket charm och harmoni, belägen i Kårnäs, en liten välskött idyll med badstränder, badklippor, bryggor, båtplatser, bra vägar och stigar samt fantastiska utsiktsplatser.

Denna hörntomt om 2 742 m² med läge öst, i slutet på den fina klippudden blickar ut mot Örsö fjärd. Från tomten med den härliga Toppstugan på 34 m², den stora däckade altanen och de två fina små uthusen, är vyn i helt underbar över Örsöfjärd och omgivningar.

Fastigheten angränsar till föreningens samfällda mark i syd och väst. Via små stigar kan man på den samfällda marken behändigt ta sig ner till badmöjligheter på klipporna och den lilla strandremsan i söder, eller lika behändigt ta sig rakt över på andra sidan udden, dvs västersidan och avnjuta den fina kvällssolen och utsikten över Grinda, Borgsundet och ut mot Saxarfjärden.


TEXT


TEXT


FASTIGHETEN ÖSTERÅKER KÅRNÄS 1:141 Västerhamnsvägen 37, 184 97 Ljusterö.Belägen i Österåker kommun, Ljusterö-Kulla församling.Skattesats 32,31. STORLEK Boarea ca 34 m². Areavärde enligt taxeringsinformation. Huvudbyggnad har en uppskattad byggnadsarea (BYA) om ca : 42 m². Tomtarea ca 2 742 m² (friköpt). Tomtarea enligt taxeringsinformation. Tomten: hörntomt, berg- och naturtomt med sjöutsikt. BYGGNAD OCH BYGGNADSSÄTT Byggnadstyp: 1 plans fritidshus. Byggår: 1967. Undergrund: Berg. Grundmur: Gråsten. Grund: Murar till berg. Stomme: Trä. Bjälklag: Trä. Fasad: Timmer. Takbeklädnad: Plåt. Hängrännor: Plåt. Fönster: 2-glasfönster. Ventilation: Självdrag. Murstock: Skorsten av metall/plåt. Bygglov för huvudbyggnad är enligt bilagd ritning. EL, VATTEN/AVLOPP OCH UPPVÄRMNING

Huvudsäkring 16 amp. Finns ett starkströmsuttag för 3 fas. Enskilt vatten - (djupborrad brunn m sänkbar pump, hydropress i källardel, ej vintervatten, VV-beredare 220 V. Avlopp - saknas. Toalett - Torrtoa (utedass)Dusch - Utedusch (varm och kallvatten) El-element med stickpropp samt braskamin Jotul. Toalett: Befintlig toalett är ett torrdass och latrinkomposteringstillstånd är beviljat och betalat för år 2006. Vattentäkt: Vatten tas från den egna brunnen. Säljaren har ingen uppgift om brunnens djup och vattenkapacitet. Vattenprovet är taget år 2006 och nytt vattenprov rekkomenderas. Kamin: Sotad år 2008. Rekkomenderas att ånyo sotas och att samtidigt besiktigas för täthet och funktion. (säljaren har eldat i kaminen men det innebär ingen garanti). ÖVRIGA BYGGNADER Friggebod om ca: 10 m² BYA. Gästhus om ca 17 m² BYA. Utedass om ca 3 m² BYA. Endast uppskatttade ca värden är angivna för BYA. Bygglov för Gästhuset är enligt bilagd ritning. PARKERING

På den egna tomtens entré finns parkeringsmöjlighet. EKONOMI Pris 2 500 000 kr utgångpris/bud. (slutpris 3 150 000 kr) Taxeringsvärdet är 1 305 000 kr (fastställt avseende år 2009) varav byggnadsvärde 174 000 kr. Typkod 221. Värdeår 1967. Nytt taxeringsvärde fastighetstaxeringen år 2012: 1 632 000 kr varav markvärde 1 459 000 kr och byggnad 173 000 kr. Fastigheten fullvärdesförsäkrad (ink husbock)i Salus Ansvar. Driftkostnaden är ca 8 834 kr/år och fördelas enligt följande: uppvärmning (inkl. hushållsel) 4 000 kr, försäkring 1 234 kr, renhållning 2 000 kr, sotning 400 kr och tomtägarföreningen 1 200 kr (ingår 2 st städdgr, annars 600 kr tillägg). Driftskostnaderna baseras på ca 2-4 personer litet nyttjande som fritidshus under sommarperioden. Senaste sotning utförd 2008-06-11. Anmärkning finns för glidskydd och takstege. SERVITUT, PLANBESTÄMMELSER MM Servitut: Rättigheter-last: Avtalsservitut villa mm & årlig avgäld. (betr. årlig avgäld, se medlemsskap i Kårnäs Tomtägarförening 011300-8429). Inskrivna servitut/Övriga gravationer: Nyttjanderätt område, avtalsservitut villa mm och årlig avgäld. Planbestämmelser: Byggnadsplan (1966-04-15) och tillåter 100 m² huvudbyggnad samt 30 m² uthus. Viktigt att köpare kontaktar kommunen själv i bygglovsfrågor och byggplansregler. Gemensamhetsanläggning: Österåker Väster-Tranvik GA:1. Ändamål för Väster-Tranvik GA:1 (Vägar), förvaltas Kårnäs Samfällighetsförening 716418-3092. Andelstal 1 (exklusive vinterunderhåll) Andelstal 1 (vinterunderhåll) TOMTÄGARFÖRENING

Kårnäs Tomtägarförening, förvaltar föreningen tillhörig fastighet Kårnäs 1:1 och däri ingående allmänna platser jämte allmänningar, vägmark, fiskevatten, bryggor, brunnar mm. Se mer info på föreningens hemsida: www.karnas.se.

Båtplats: Medlem i föreningen och innehavare av båt, har rätt till en båtplats enligt av bryggdfogde/föreningen anvisad plats. KÅRNÄS

I Kårnäs finns flera båt och badplatser samt fina utsiktslägen. Till de gemensamma platserna finns vägar, alternativt stigar för att enkelt ta sig dit man önskar. Inom en radie på ca 140 m från fastigheten finns på tomtägarföreningens mark bl.a utsiktsplats i väst och badklippor/strand i syd. Närmaste båthamn når man från Västerhamnsvägen sen därifrån ner via en gångstig tvärs ner till Kårnäsvägen nere vid vattnet. ÖVRIGT Undersökning för enskilt avlopp: Säljaren har år 2006 tagit hjälp av en geolog att undersöka möjligheterna till installation av avlopp för både BDT och WC vatten. Detaljerad beskrivningen kan erhållas av mäklaren på begäran från spekulant. Geologens förslag är ett biologiskt-kemiskt reningsverk av typen Biovac med en efterföljande fördelningsbrunn med markbädd och efterpolering. Renat vatten pumpas via kombinerad pump/provtagningsbrunn för bortledning till dikessystem utanför fastigheten på tomtägarföreningens mark. Pumpledning förses med elkabel mot frysrisk. I övrigt kontakta kommunen för VA frågor. TILLTRÄDE Efter överenskommelse. ERBJUDANDE BOENDEKALKYL Behöver du hjälp att beräkna de kommande boendekostnaderna - ansvarig mäklare erbjuder sig att upprätta en skriftlig boendekostnadskalkyl. KÖPARENS UNDERSÖKNINGSPLIKT En köpare har undersökningsplikt och skall därför undersöka fastigheten noggrant innan köp. Din fastighetsmäklare ger separat mer information kring undersökningsplikten och vad som gäller. Önskas överlåtelsebesiktning, hör gärna med mäklaren om vägledning. LAGFART OCH PANTBREVSKOSTNADER

Lagfartskostnad 1,5% på köpeskilling samt pantbrevskostnad på 2% på valt pantbrevsbelopp, tillkommer på köpeskillingen. ÖVRIGT Uppgifterna i objektbeskrivningen: härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta. Objektsbeskrivningen kan uppdateras om ny väsentlig information inkommer. Detta är objektsbeskrivningens version 3/3 i nuläget. All areaangivelser: är antingen hämtade från taxeringsinfo eller från säljaren. Om areamått är av vikt inför köpet, då rekommenderas att köparen på egen hand beställer och bekostar en areamätning. Budgivning: är öppen och innebär att slutlig köpare får tillgång till alla budgivares namn, telefonnr och budnivå. LJUSTERÖ

Näringsliv, serviceutbud: Ljusterö har två centra, Ljusterö torg mitt på Ljusterö cirka tre kilometer från färjeläget med livsmedelsbutik, postkontor, bankservice, frisör, olika typer av butiker, mindre tjänsteföretag och en restaurang. Det andra centret ligger vid Linanäs på södra Ljusterö med flera restauranger, livsmedelsbutik, bageri och en stor betongbrygga för den reguljära skärgårdstrafiken till Ljusterö samt bensinstation för båtar. En större brädgård (Optimera) som även för ett begränsat sortiment med övriga byggvaror finns mitt på ön vid Mjölnarström. På Ljusterö finns en golfbana vid Väsby. 18-hålsbana, driving range, övningsgreen och puttinggreen. Kommunikationer: Trafikverksfärja mellan Ljusterö och Östanå på fastlandet. Från Stockholm och Vaxholm finns båtförbindelse med skärgårdsbåtar. Waxholmsbolaget trafikerar ett flertal bryggor på Ljusterö, ex Grundvik, Linanäs, Väsbystrand, Stensvik, Staveström, Laggarsvik, Åsättra och Hummelmora. SL trafikerar ön med busslinje 626.


TEXT


08-641 10 00

WWW.KJFAST.SE

Kårnäs 1:141  

Prospekt Kårnäs 1:141

Advertisement