__MAIN_TEXT__

Page 1

✓✓ Kvaliteten er højere end prisen ✓✓ Malingens kvalitet er branchens flotteste og kraftigste ✓✓ FÆRDIGMALET - spar tid og penge ✓✓ Miljøkorrekt naturprodukt ✓✓ CO2 neutralt i forhold til cementbaserede produkter ✓✓ Malingens holdbarhed, op til 10 år* ✓✓ Høj kvalitet med minimal spild/frasortering ✓✓ Specialprofiler og farver udføres

FÆRDIGMALET TRÆBEKLÆDNING Miljøbevidst alternativ til tryk- & superkritisk imprægneret træ

tlf.: +45 8688 3344

salg@kjellerup-as.dk

www.kjellerup-as.dk

Kvalitet: Kjellerup-AS færdigmalet træbeklædning er produceret af Finsk kvalitetsgran. Træbeklædningens kendetegn er førsteklasses langsomt voksende gran med en dækkende, kraftig og holdbar malerbehandling. Træbeklædningen er sorteret før og efter profilering og malerbehandling. * Alle behandlede overflader kræver løbende vedligehold og malerbehandling, afhængig af miljøpåvirkning, verdenshjørner og den konstruktive beskyttelse.

SCAN MIG! Direkte link til vores website www.kjellerup-as.dk


2

– Ring på tlf. 8688 3344 eller besøg www.Kjellerup-AS.dk for andre profiler, farver, træsorter eller yderligere information


– Ring på tlf. 8688 3344 eller besøg www.Kjellerup-AS.dk for andre profiler, farver, træsorter eller yderligere information

3


Miljøbevist alternativ til tryk- og superkritisk imprægneret træ Produktbeskrivelse Kvalitet & egenskaber...................................................................... side 7 Montering & opbevaring.................................................................. side 8 Udvendige profiler........................................................................... side 9 Vedligeholdelse af udvendig profil ................................................... side 10 Indvendige profiler .......................................................................... side 25 Vedligeholdelse af indvendig profil .................................................. side 25 PROFILER / UDVENDIG Klink profil med fer & not ...........................5” + 6”.......................... side 11 Stern profil..................................................5” + 6”.......................... side 12 TGV / mellemstern......................................5” + 6”.......................... side 14 TGU med lige grøft ............................... 5” + 6:3” + 8”..................... side 15 Vandret m/drypnæse ........................3” + 5” + 6” + 6:3”................. side 16 1 på 2 med overlæg ..................................... L1-L2............................ side 16 1 på 2 med fer & not ...................................L3-L4........................... side 17 1 på 2 med overlæg .....................................L5-L6........................... side 18 Ru brædder .....................................4” + 5” + 6” + 7” + 8”............... side 20 Underbrædder.......................... 16/21 x 96 mm – 21 x 45 mm........ side 21 Ind- og udvendige hjørner ............................................................... side 22 Specialprofiler / inspiration............................................... side 24 PROFIL / INDVENDIG Hvidmalede rusikbrædder..........................4” + 5”.......................... side 26

4

– Ring på tlf. 8688 3344 eller besøg www.Kjellerup-AS.dk for andre profiler, farver, træsorter eller yderligere information


10 års garanti – miljøbevidst Alternativ til tryk- og superkritisk imprægneret træ Overfladebehandling Profilerne er behandlet med grundmaling på alle 4 sider. Grunderen er tilsat fungicider der dræber svampesporene i træet. Grundingen påføres direkte efter profilering, hvilket giver optimal vedhæftning af maling på knaster inden træet selv lægger en hinde af harpiks på knas­ tens overside. Beklædningen færdigmales der­ efter 1 flade og 2 kanter. Grundbehandlingen er Teknol Primer, som er påført beklædningens 4 sider. Der er ca. påført 50 gram pr. m2 svarende til ca. 30-40 my. Den afsluttende færdigmaling udføres med den dækkende Teknos Nordica Eko, som er påført på 3 sider. Der er ca. 150 gram pr. m2 svarende til 70-80 my pr. m2. Ved maling med pensel er lagtykkelsens middelværdi max. 15-20 my. Ved industriel overfladebehandling er lagtykkelsens middel­ værdi ca. 120 my.

Med færdigmalede brædder fra Kjellerup AS har du mulighed for at opnå 10 års garanti på malingen. Vi har nedenfor opstillet de væsentligste punkter for at opnå de 10 års garanti. For yderligere information, kontakt venligst din foretrukne forhandler. • Minimum 30 cm udhæng • Minimum 30 cm afstand fra jorden til nederste del af beklædningen • Korrekt montage • Alle savsnit skal behandles med 2 x topcoat • Afslutningsvis skal hele den udvendige beklædning overmales med pensel eller sprøjte, dog minimum med en lagtykkelse på 20 µm svarende til 1-2 gange med pensel.

– Ring på tlf. 8688 3344 eller besøg www.Kjellerup-AS.dk for andre profiler, farver, træsorter eller yderligere information

5


6

– Ring på tlf. 8688 3344 eller besøg www.Kjellerup-AS.dk for andre profiler, farver, træsorter eller yderligere information


Kvalitet & egenskaber

– miljøbevidst Alternativ til tryk- og superkritisk imprægneret træ

Kvalitet

• Underbrædder • Underbrædder • Vandret profil • Rhombe profil • Klink profil • Stern profil • TGU profil • 1 på 2 profil • Liste profil

Kjellerup-AS færdigmalet træbeklædning er produceret af en flot finsk gran, i kvaliteten U/S-Kvinta. Træbeklædningens kendetegn er førsteklasses langsomt voksende gran med en dækkende kraftig og holdbar maler­be­ hand­ling. Træbeklædningen er sorteret før og efter profilering og malerbehandling, hvilket medfører minimal frasortering ved montagen.

Total økonomi og tidsbesparelse

Med Teknos industriel overfladebehandling af udvendig træbeklædning sparer du både penge og kostbar tid. Da man både har påført en grunder og dækkende færdigmaling, er produktet 100% klar til montage. Træbeklædningen er sorteret efter profilering og færdigmaling, så der vil derfor være minimalt spild.

• Lang holdbarhed 5-10 år • Ensartet påføring • Kontrolleret malingsforbrug • God vedhæftning • Bedre stabilitet

Ved traditionel malerbehandling med pensel påfører man sig mange omkostninger og besværlige tidskrævende arbejdsgange – såsom, afdækning, maling af bagside samt fer & not osv.

OVERFLADEN

Kjellerup-AS færdigmalet træbeklædning er industrielt vakummalet med Teknos kvali­tets­maling. Teknos er en af de førende farve- og lakproducenter i Norden. Grundbehandlingen er Teknol Primer, som er påført på beklædningens 4 sider. Der er ca. påført 50 gram pr. m2 svarende til ca. 30-40 my.

Kjellerup-AS færdigmalet træbeklædning er et CO2 neutralt og miljøkorrekt alternativ til cementbaserede, tryk- og superkritisk imprægnerede facadebeklædninger. De er behandlet med Teknos Nordica Eko, som er vandbaseret industrimaling, hvor traditionel­ le opløsningsmidler er erstattet med miljø­venlige alternativer.

Den afsluttende færdigmaling udføres med den dækkende Teknos Nordica Eko, som er påført på 3 sider. Der er ca. 150 gram pr. m2 svarende til 70-80 my pr. m2.

Alle træprodukter fra Kjellerup-AS er natur­ligvis PEFC cer­ti­fi­ce­ret og CE mærket. De fleste profiler overholder Klasse 2 Brandkravene.

Hensyn til miljø

– Ring på tlf. 8688 3344 eller besøg www.Kjellerup-AS.dk for andre profiler, farver, træsorter eller yderligere information

7


montering & opbevaring

– miljøbevidst Alternativ til tryk- og superkritisk imprægneret træ

Montering af træbeklædning

Er det en renoveringsopgave, Søm/skruer bør placeres min. skal det sikres, at det eksiste- 30 mm fra breddekant og rende underlag er håndværks- mindst 50 mm fra endetræ. Ved varens ankomst kontrolmæssigt korrekt og stabilt. leres den for fejl og mangler. Bemærk: Træ er et “levende, Konstateres der fejl eller Afstanden mellem de lodrette naturligt materiale” ikke 2 mangler, reklameres der / vandret­te lister må ikke brædder er ens. Det er således omgående til sælger. overstige 600 mm, og der skal ikke muligt at give en generel garanti for hvert enkelt bræts Tages varen i brug/monteres, være luftcirkulation bag udseende. bortfalder reklamationsretten. beklædningen.

Endeforsegling

Forsegl træets endeflader. Endetræet optager og afgiver fugt meget hurtigt, hvilket giver stor risiko for revne­ dannelse.

Alle snitflader, der er udsat for vejrliget, skal derfor forsegles. Dette kan enkelt Se desuden mere om brandVi gør opmærksom på, at alle gøres ved at mætte snitfladen Inden montage skal der med en god grunder eller en krav (klasse 2 dokumentation) søm/skrue huller skal lukkes foretages fugtkontrol af med maling. Det helt optimale gang vandfast lim, efterfulgt beklædningen - max. 18% fugt. på vores hjemmeside af en gang maling. www.Kjellerup-AS.dk eller at gøre er at trække hele VIGTIGT! Søm og skruer må www.traeinfo.dk overfladen over med maling, ikke undersænkes i træet, sådan alle brudte flader bliver Opbevaring Vi anbefaler udelukkende da man dermed skaber Det anbefales at varen lukket. vand­lommer. De skal placeres brug af rustfri søm eller opbevares tørt, overdækket skruer, da andre slags giver plant med brædderne. og ventileret. Brædderne må risiko for misfarvning omkring Skråt snit ikke have jordkontakt ved Ved brædder bredere end 75 Sørg for at vandet bliver ledt sømmet/skruen. Din lokale opbevaring og montage. Se mm skal disse monteres med tømmerhandel har normalt et væk fra konstruktionen, ved illustrationer. Se iøvrigt ”Træ” 2 stk søm/skruer pr. max. 60 cm. bredt udvalg i disse produkter. at lave et skråt snit (drypnæ55 samt 57 for flere informaForboring anbefales ved brug se) på nederste del af konTræbeklædningen skal altid struktionen. HUSK at forsegle tioner. af rustfrie skruer, idet de mon­te­res på et træskelet. rustfrie skruer ikke har samme træet efterfølgende. styrke som hærdede skruer. max. 60 0 m

Skråt snit

8

Udendørs opbevaring

m

Afstand mellem lodrette/vandrette lister

– Ring på tlf. 8688 3344 eller besøg www.Kjellerup-AS.dk for andre profiler, farver, træsorter eller yderligere information


Udvendige profiler

– miljøbevidst Alternativ til tryk- og superkritisk imprægneret træ

Træ kvalitet Finsk gran U/S-Kvinta Kløvvare - ru ell. glat forside Profiler Klink med fer & not 5” + 6” TGU med lige grøft 5” + 6:3” + 8” TGV/sternbrædder 5” + 6” Vandret m/drypnæse 3” + 5” + 6” + 6:3” 1 på 2 med overlæg L1-L2 + L5-L6 1 på 2 med fer & not L3-L4 Brædder i kløvvare 4” + 5” + 6” + 7” + 8” Underbrædder 16/21 x 96 mm – 21 x 45 mm Ind- og udvendige hjørner Special profiler certifikat

Produktbeskrivelse

FARVER

Kjellerup-AS færdigmalet træbeklædning er Se standardprogram produceret på et topmoderne savværk, som benytter den nyeste teknologi inden for Sortering behandling af profiler. Den fær­dig­be­handlede Varen sorteres både før og efter maling. træbeklædning er 100% klar til opsætning og kræver ingen før, eller efterbehandling.

Træfugtighed

Overfladebehandling

Profilerne er behandlet med grundmaling på alle 4 sider. Grunderen er tilsat fungicider, der dræber svampesporene i træet. Grun­ dingen påføres direkte efter profilering, hvilket giver optimal vedhæftning af maling på knaster inden træet selv lægger en hinde af harpiks på knastens overside. Beklædning­ en færdigmales derefter 1 flade og 2 kanter.

Nedtørret til 16-18% ± 2%

MÅL

Alle viste mål skal opfattes som ca. mål. Udsving kan forekomme.

Anvendelse

Udelukkende udendørs som loft- eller vægbeklædning

Grundbehandlingen er Teknol Primer som er Brand påført på beklædningens 4 sider. Der er ca. De fleste profiler overholder påført 50 gram pr. m2 svarende til ca. 30-40 my. Klasse 2 Brandkravene. Den afsluttende færdigmalingen udføres med Se evt. www.traeinfo.dk den dækkende Teknos Nordica Eko som er påført på 3 sider. Der er ca. 150 gram pr. m2 svarende til 70-80 my pr. m2. Ved maling med pensel er lagtykkelsens middelværdi max. 15-20 my. Ved industriel overfladebehandling er lagtykkelsens middelværdi ca. 120 my.

Indpakning

Kjellerup-AS færdigmalet træbeklædning er pakket i plastfolie i bundter med 2-8 brædder pr. bundt. Plastfolien holder profilerne rene for skidt og snavs. Plastfolien er ikke vandtæt. Foamlaget hæmmer sammenklæbning og ridser i malingen.

– Ring på tlf. 8688 3344 eller besøg www.Kjellerup-AS.dk for andre profiler, farver, træsorter eller yderligere information

9


vedligeholdelses vejledning

– miljøbevidst Alternativ til tryk- og superkritisk imprægneret træ

årligt eftersyn

• Mindst 1 gang pr. år, i sommerperioden, skal de malede flader afvaskes med vand tilsat Teknos rensevæske (Teknoclean) eller tilsvarende produkt, for at fjerne støv, insekter og andre overfladeforureninger, der kan danne grobund for alge- og skimmelvækst. • De malede overflader, hjørnesamlinger og endetræ inspiceres for revnedannelser, og males med Nordica Eko eller andet egnet produkt. (Foretag evt. grunding ved større skader og blotlagt træ).

10

Vedligeholdende behandling

• Alle de behandlede overflader kræver vedligeholdende malerbehandling efter 5-10 år, afhængigt af miljøpåvirk­ ningen, verdenshjørner og den konstruktive beskyttelse. • Ved maling eller vedligehold af facadebeklædningen skal man tjekke, om træet har den korrekte fugtighed, som er maks. 16%. Er fugten over de 16%, er træet for fugtigt, og det færdige resultat bilver af en dårligere kvalitet. • Fjern løstsiddende maling mekanisk med børste. • Afvaskes med vand tilsat Teknos rensevæske (Teknoclean) eller tilsvarende produkt, for at fjerne støv, insekter og andre overfladeforureninger som kan danne grobund for alge og skimmelvækst. • Efterskyl med rigeligt vand. Lad tørre og foretag fugtkontrol inden påbegyndelse af malerbehandling. • Med en syntetisk pensel i god kvalitet, som er designet til vandbaseret akryl maling, påføres et lag maling i den rette nuance. Såfremt det skønnes nødvendigt, kan andet lag påføres efter 4 timer. • Intet reparationsarbejde kan udføres med mindre temperaturen er minimum 8 °C, og den relative luftfugtighed er under 80 %. Såfremt dette ikke overholdes, vil tørringen og dermed overflade behandlingens egenskaber svækkes. • Vi anbefaler Nordica Eko 3330 maling. Ved brug af andre malingsyper. Test det på et mindre område, inden hele arealet males.

– Ring på tlf. 8688 3344 eller besøg www.Kjellerup-AS.dk for andre profiler, farver, træsorter eller yderligere information


Klink profil m/fer & not (standard program) udvendig profil

5” KLINK M/ FER & NOT Træ kvalitet Finsk gran U/S-Kvinta Kløvvare - Ru forside Dækmål 12/24 x 110 mm (9,09 lbm/m2) Lager farver Sort Pakket 4 brædder pr. bundt Stk. pr. pakke 360 stk Grundet 4 sider Færdigmalet 3 sider Klasse 2 JA* Montage Vandret

121 mm

24 mm 12 mm 11 mm

110 mm

30 mm

30 mm

6” klasse 2 klink m/ fer & not 146 mm 30 mm

30 mm

24 mm 12 mm 11 mm

135 mm

Træ kvalitet Finsk gran U/S-Kvinta Kløvvare - Ru forside Dækmål 12/24 x 135 mm (7,407 lbm/m2) Lager farver Sort + Hvid + Antracitgrå Pakket 4 brædder pr. bundt Stk. pr. pakke 280 stk Grundet 4 sider Færdigmalet 3 sider Klasse 2 JA* Montage Vandret

SORT RAL 9005 Glans 30

tværsnit af klink profil

hvid RAL 9010 Glans 30

ANTRACITGRÅ RAL 7016 Glans 30

*Klasse 2 Brandkrav: max. 25 mm bagvedliggende hulrum.

– Ring på tlf. 8688 3344 eller besøg www.Kjellerup-AS.dk for andre profiler, farver, træsorter eller yderligere information

11


stern profil

(standard program) udvendig profil

5” stern: over /mellem / under Træ kvalitet Finsk gran U/S-Kvinta Kløvvare - Ru forside Lager farver Sort + Hvid Pakket 4 brædder pr. bundt Stk. pr. pakke 288 stk Grundet 4 sider Færdigmalet 3 sider Klasse 2 JA* Montage Vandret

Dækmål

Over stern: 22 x 120 mm (8,33 lbm/m2)

Mellem stern: 22 x 110 mm (9,09 lbm/m2)

Under stern: 22 x 110 mm (9,09 lbm/m2)

22 mm

120 mm

120 mm

22 mm

10 mm

110 mm

30 mm

30 mm

30 mm

30 mm

120 mm

22 mm

10 mm

SORT RAL 9005 Glans 30

hvid RAL 9010 Glans 30

*Klasse 2 Brandkrav: max. 25 mm bagvedliggende hulrum.

12

110 mm

tværsnit af stern profil

– Ring på tlf. 8688 3344 eller besøg www.Kjellerup-AS.dk for andre profiler, farver, træsorter eller yderligere information


stern profil

(standard program) udvendig profil

22 mm

142 mm

142 mm

22 mm 30 mm

30 mm

10 mm

30 mm

6” stern: over / mellem / under Træ kvalitet Finsk gran U/S-Kvinta Kløvvare - Ru forside Lager farver Hvid + Sort Mellem stern: Hvid + Sort Pakket 4 brædder pr. bundt Stk. pr. pakke 224 stk Grundet 4 sider Færdigmalet 3 sider Klasse 2 JA* Montage Vandret

Dækmål

Over stern: 22 x 142 mm (7,04 lbm/m2) Mellem stern: 22 x 132 mm (7,575 lbm/m2) Under stern: 22 x 132 mm (7,575 lbm/m2)

132 mm

30 mm

142 mm

22 mm

132 mm

10 mm

SORT RAL 9005 Glans 30

tværsnit af stern profil

hvid RAL 9010 Glans 30

*Klasse 2 Brandkrav: max. 25 mm bagvedliggende hulrum.

– Ring på tlf. 8688 3344 eller besøg www.Kjellerup-AS.dk for andre profiler, farver, træsorter eller yderligere information

13


tgv / mellemstern

(standard program) udvendig profil

5” tgv bekl ædning Træ kvalitet Finsk gran U/S-Kvinta Kløvvare - Ru forside Dækmål 22 x 110 mm (9,09 lbm/m2) Lager farver Sort + Hvid Pakket 4 brædder pr. bundt Stk. pr. pakke 288 stk Grundet 4 sider Færdigmalet 3 sider Klasse 2 JA* Montage Lodret + vandret

6” tgv bekl ædning Træ kvalitet Finsk gran U/S-Kvinta Kløvvare - Ru forside Dækmål 22 x 132 mm (7,575 lbm/m2) Lager farver Sort + Hvid Pakket 4 brædder pr. bundt Stk. pr. pakke 224 stk Grundet 4 sider Færdigmalet 3 sider Klasse 2 JA* Montage Lodret + vandret

SORT RAL 9005 Glans 30

22 mm

10 mm

110 mm

30 mm

30 mm

30 mm

30 mm

142 mm

22 mm

10 mm

132 mm

hvid RAL 9010 Glans 30

*Klasse 2 Brandkrav: max. 25 mm bagvedliggende hulrum.

14

120 mm

tværsnit af TGV profil

– Ring på tlf. 8688 3344 eller besøg www.Kjellerup-AS.dk for andre profiler, farver, træsorter eller yderligere information


tgu (standard medprogram) ligeudvendig grøft profil

5” tgU Træ kvalitet Finsk gran U/S-Kvinta Kløvvare - Ru forside Dækmål 22 x 110 mm (9,09 lbm/m2) Lager farver Sort Pakket 4 brædder pr. bundt Stk. pr. pakke 288 stk Grundet 4 sider Færdigmalet 3 sider Klasse 2 JA* Montage Lodret

120 mm

22 mm 10 mm

110 mm

6:3” TGU M/MIDTERSPOR Træ kvalitet Finsk gran U/S-Kvinta Kløvvare - Ru forside Dækmål 22 x 135 mm (7,407 lbm/m2) Lager farver Sort Pakket 4 brædder pr. bundt Stk. pr. pakke 224 stk Grundet 4 sider Færdigmalet 3 sider Klasse 2 JA* Montage Lodret

145 mm

22 mm 10 mm

135 mm

195 mm

22 mm

10 mm

185 mm 30 mm

30 mm

8” tgU Træ kvalitet Finsk gran U/S-Kvinta Kløvvare - Ru forside Dækmål 22 x 185 mm (5,41 lbm/m2) Lager farver Sort Pakket 4 brædder pr. bundt Stk. pr. pakke 140 stk Grundet 4 sider Færdigmalet 3 sider Klasse 2 JA* Montage Lodret

SORT RAL 9005 Glans 30

tværsnit (set foroven) TGU profil

hvid RAL 9010 Glans 30

*Klasse 2 Brandkrav: max. 25 mm bagvedliggende hulrum.

30 mm

30 mm

– Ring på tlf. 8688 3344 eller besøg www.Kjellerup-AS.dk for andre profiler, farver, træsorter eller yderligere information

15


vandret profil med dryp

(standard program) udvendig profil 3” vandret beklædning m/dryp Træ kvalitet Finsk gran U/S-Kvinta Kløvvare - Ru forside Dækmål 22 x 60 mm (16,67 lbm/m2) Lager farver Sort Pakket Ubundtet Stk. pr. pakke 576 stk Grundet 4 sider Færdigmalet 3 sider Klasse 2 JA* Montage Vandret + lodret

70 mm

22 mm

10 mm

59 mm

5” vandret beklædning m/dryp Træ kvalitet Finsk gran U/S-Kvinta Kløvvare - Ru forside Dækmål 22 x 110 mm (9,09 lbm/m2) Lager farver Sort Pakket 4 brædder pr. bundt Stk. pr. pakke 288 stk Grundet 4 sider Færdigmalet 3 sider Klasse 2 JA* Montage Vandret + lodret

120 mm

22 mm

10 mm

110 mm

6” vandret beklædning m/dryp Træ kvalitet Finsk gran U/S-Kvinta Kløvvare - Ru forside Dækmål 22 x 134 mm (7,46 lbm/m2) Lager farver Sort Pakket 4 brædder pr. bundt Stk. pr. pakke 224 stk Grundet 4 sider Færdigmalet 3 sider Klasse 2 JA* Montage Vandret + lodret

146 mm 30 mm

30 mm

30 mm

30 mm

22 mm

10 mm

134 mm

6:3” VANDRET M/DRYP Træ kvalitet Finsk gran U/S-Kvinta Kløvvare - Ru forside Dækmål 22 x 134 mm (7,46 lbm/m2) Lager farver Sort Pakket 4 brædder pr. bundt Stk. pr. pakke 224 stk Grundet 4 sider Færdigmalet 3 sider Klasse 2 JA* Montage Vandret + lodret

146 mm

22 mm

10 mm

134 mm

SORT RAL 9005 Glans 30

*Klasse 2 Brandkrav: max. 25 mm bagvedliggende hulrum.

16

tværsnit af vandret profil med dryp

– Ring på tlf. 8688 3344 eller besøg www.Kjellerup-AS.dk for andre profiler, farver, træsorter eller yderligere information


1-på-2 profiL (L1 + L2) (standard program) udvendig profil

1 på 2 beklædning med overlæg (L1)

120 mm

7 mm 15 mm 20 mm

80 mm

20 mm

Træ kvalitet Finsk gran U/S-Kvinta Kløvvare - Ru forside Dækmål 22 x 80 mm / front 120 mm Forbrug 5,682 m af hver m2 (L1 + L2) Lager farver Sort Pakket 5 brædder pr. bundt Stk. pr. pakke 288 stk Grundet 4 sider Færdigmalet 3 sider Klasse 2 NEJ Montage Lodret

1-på-2 beklædning (l2)

15 mm

30 mm

30 mm

96 mm

Træ kvalitet Finsk gran U/S-Kvinta Kløvvare - Ru forside Dækmål 15 x 96 mm Forbrug 5,682 m af hver m2 (L1 + L2) Lager farver Sort Pakket 6 brædder pr. bundt Stk. pr. pakke 288 stk Grundet 4 sider Færdigmalet 3 sider Klasse 2 JA* Montage Lodret

SORT RAL 9005 Glans 30

tværsnit (set foroven) 1-på-2 profil

*Klasse 2 Brandkrav: max. 25 mm bagvedliggende hulrum.

– Ring på tlf. 8688 3344 eller besøg www.Kjellerup-AS.dk for andre profiler, farver, træsorter eller yderligere information

17


1-på-2 profil (L3 + l4) (standard program) udvendig profil

1-på-2 beklædning med fer & not (L3) Træ kvalitet Finsk gran U/S-Kvinta Kløvvare - Ru forside Dækmål 21 x 120 mm / front 120 mm Forbrug 4,545 m af hver m2 (L3 + L4) Lager farver Sort Pakket 4 brædder pr. bundt Stk. pr. pakke 288 stk Grundet 4 sider Færdigmalet 3 sider Klasse 2 JA* Montage Lodret

21 mm

120 mm

1-på-2 beklædning med fer & not (L4) 120 mm

15 mm 100 mm

10 mm

30 mm

10 mm

30 mm

Træ kvalitet Finsk gran U/S-Kvinta Kløvvare - Ru forside Dækmål 15 x 100 mm / front 120 mm Forbrug 4,545 m af hver m2 (L3 + L4) Lager farver Sort Pakket 4 brædder pr. bundt Stk. pr. pakke 288 stk Grundet 4 sider Færdigmalet 3 sider Klasse 2 JA* Montage Lodret

SORT RAL 9005 Glans 30

*Klasse 2 Brandkrav: max. 25 mm bagvedliggende hulrum.

18

tværsnit (set foroven) 1-på-2 profil

– Ring på tlf. 8688 3344 eller besøg www.Kjellerup-AS.dk for andre profiler, farver, træsorter eller yderligere information


1-på-2 profil (l5 + l6) (standard program) udvendig profil

1 på 2 beklædning med overlæg (L5) 117mm

12 mm 27 mm 15 mm 15 mm

87 mm

15 mm

Træ kvalitet Finsk gran U/S-Kvinta Kløvvare - Ru forside Dækmål 27 x 87 mm / front 117 mm Forbrug 4,29 m af hver m2 (L5 + L6) Lager farver Sort Pakket 4 brædder pr. bundt Stk. pr. pakke 112 stk Grundet 4 sider Færdigmalet 3 sider Klasse 2 NEJ Montage Lodret

1-på-2 beklædning (l6)

15 mm

30 mm

30 mm

146 mm

Træ kvalitet Finsk gran U/S-Kvinta Kløvvare - Ru forside Dækmål 15 x 146 mm / front 146 mm Forbrug 4,29 m af hver m2 (L5 + L6) Lager farver Sort Pakket 4 brædder pr. bundt Stk. pr. pakke 112 stk Grundet 4 sider Færdigmalet 3 sider Klasse 2 JA* Montage Lodret

SORT RAL 9005 Glans 30

tværsnit (set foroven) 1-på-2 profil

*Klasse 2 Brandkrav: max. 25 mm bagvedliggende hulrum.

– Ring på tlf. 8688 3344 eller besøg www.Kjellerup-AS.dk for andre profiler, farver, træsorter eller yderligere information

19


ru brædder

(standard program) udvendig profil

Ens for alle ru brædder

23 mm

Træ kvalitet Finsk gran U/S-Kvinta Kløvvare - Ru forside Lager farver Sort Pakket 4 brædder pr. bundt (Dog 8” 2 brædder pr. bundt) Grundet 4 sider Færdigmalet 3 sider Klasse 2 JA* Montage Vandret + lodret

100 mm

23 mm 125 mm

4” RU bræt Dækmål Stk. pr. pakke

23 x 100 mm (10,00 lbm/m2) 280 stk

5” RU bræt Dækmål Stk. pr. pakke

23 mm

23 x 125 mm (8,00 lbm/m2) 224 stk

150 mm

6” RU bræt Dækmål Stk. pr. pakke

23 x 150 mm (6,67 lbm/m2) 196 stk

7” RU bræt Dækmål Stk. pr. pakke

23 mm

23 x 175 (5,71 lbm/m2) 168 stk

175 mm

8” RU bræt Dækmål Pakket Stk. pr. pakke

23 x 200 (5,00 lbm/m2) 2 brædder pr. bundt 140 stk 23 mm 200 mm 30 mm

30 mm

SORT RAL 9005 Glans 30

*Klasse 2 Brandkrav: max. 25 mm bagvedliggende hulrum.

20

tværsnit (set foroven) opsat 1 på 2

– Ring på tlf. 8688 3344 eller besøg www.Kjellerup-AS.dk for andre profiler, farver, træsorter eller yderligere information


underbrædder

(standard program) udvendig profil

16-21 mm

16/21 x 96 mm - 21 x 45 mm underbrædder Træ kvalitet U/S-Kvinta Kløvvare - Høvlet front Grundet 4 sider Med grunder tilsat fungicider, Grundmalet der dræber svampesporerne i træet. Klasse 2 JA* Montage Vandret + lodret

96 mm

16 mm

Dækmål Lagerfarver Topmalet Pakket Stk. pr. pakke

96 mm

21 mm

30 mm

30 mm

30 mm

30 mm

45 mm

16 x 96 mm (10,42 lbm/m2) Hvid, samt ubehandlet Hvid 3 sider. 8 brædder pr. bundt 704 stk

Dækmål 16 x 96 mm (10,42 lbm/m2) Lagerfarver Sort Færdigmalet Sort 3 sider. Pakket 8 brædder pr. bundt Stk. pr. pakke 704 stk Dækmål 21 x 96 mm ( 10,42 lbm/m2) Lagerfarver Hvid Topmalet 3 sider Pakket 6 brædder pr. bundt Stk. pr. pakke 396 stk Dækmål 21 x 45 mm ( 10,42 lbm/m2) Lagerfarver Hvid og sort Færdigmalet 3 sider Pakket Ubundtede. Stk. pr. pakke 500 stk

SORT RAL 9005 Glans 30

tværsnit af underbrædder

hvid RAL 9010 Glans 30

*Klasse 2 Brandkrav: max. 25 mm bagvedliggende hulrum.

** Klasse 2 Brandkrav: uden begrænsning af bagvedliggende hulrum.

– Ring på tlf. 8688 3344 eller besøg www.Kjellerup-AS.dk for andre profiler, farver, træsorter eller yderligere information

21


hjørne stolper

(standard program) udvendig profil

22 m m

43 m m

udvendig hjørne

33

Træ kvalitet Finsk gran U/S-Kvinta Nominelle mål 100 x 100 mm (høvlet forside) Dækmål 94 x 94 mm Længde 3 m. Pakket De udvendige hjørne stolper er pakket i plastfolie. 2 stk./bundt Lager farver Ubehandlet gran Grundet NEJ Færdigmalet NEJ Klasse 2 JA*

m m 50 m m

tværsnit af udvendig hjørne profil

indvendig hjørne 78

Træ kvalitet Finsk gran U/S-Kvinta Nominelle mål 100 x 100 mm (høvlet forside) Dækmål 94 x 94 mm Længde 3 m. Pakket De indvendige hjørne stolper er pakket i plastfolie. 2 stk./bundt Lager farver Ubehandlet gran Grundet NEJ Færdigmalet NEJ Klasse 2 JA*

m

m

m

45

m

m

m

33

22 m m

tværsnit af indvendig hjørne profil

*Klasse 2 Brandkrav: max. 25 mm bagvedliggende hulrum.

22

– Ring på tlf. 8688 3344 eller besøg www.Kjellerup-AS.dk for andre profiler, farver, træsorter eller yderligere information


KLINK + STERN

TGV

KLINK

STERN & KLINK

TGV

KLINK & LODRET

KLINK

KLINK

KLINK

TGV + KLINK

KLINK & HJØRNE

KLINK + 1 PÅ 2

KLINK

KLINK + 1 PÅ 2

KLINK

– Ring på tlf. 8688 3344 eller besøg www.Kjellerup-AS.dk for andre profiler, farver, træsorter eller yderligere information

23


Specialprofiler / inspiration

(individuel løsning) udvendig profil

Kjellerup-AS færdigmalet træbeklædning kan bestilles i den profil, farve, brandimprægneret og træsort (eg, ask, TW, WRC o.lign) du ønsker. Kontakt vores salgsafdeling for nærmere oplysninger på tlf.: +45 8688 3344 salg@kjellerup-as.dk

24

– Ring på tlf. 8688 3344 eller besøg www.Kjellerup-AS.dk for andre profiler, farver, træsorter eller yderligere information


– Ring på tlf. 8688 3344 eller besøg www.Kjellerup-AS.dk for andre profiler, farver, træsorter eller yderligere information

25


indendørs profiler

– miljøbevidst Alternativ til tryk- og superkritisk imprægneret træ

Træ kvalitet Finsk U/S-Vta Profiler TGV rustik farver Hvidmalet indpakning Pakket i plast folie 6 brædder pr. bundt Sortering Varen sorteres før og efter behandling. brand Profilerne opfylder kravene til en Klasse 2 beklædning Se evt. www.traeinfo.dk

Produktbeskrivelse

Opbevaring

Rummet skal være opvarmet inden opsætning og profilerne skal have ligget plant i rummet ca. 48 timer inden opsætning. De enkelte pakker åbnes først ved brug.

Overfladebehandling

Grundmaling 3 sider, 130 gram pr. m2

træ fugtighed Nedtørret til 14-16%

Primeren der benyttes har et UV-filter som mindsker knastgennemslag og gulning.

mål Alle viste mål skal opfattes som ca. mål. Udsving kan forekomme

Færdigmalet 3 sider, 90 gram pr. m2.

anvendelse Udelukkende indendørs som loft- eller vægbeklædning

Vedligeholdelse

Kjellerup-AS indvendige profiler er produce- Daglig rengøring ret på et top moderne savværk, som benytter • Hvidmalede profiler kan vaskes med en den nyeste teknologi inden for behandling af fugtig klud. profiler. • Det er muligt at tilføre vaskevandet et alkalisk vaskemiddel, f.eks. opvaskemiddel. De færdigbehandlede profiler er 100% klar t For at bevare den blanke malede overflade, il opsætning og kræver ingen før – eller er det vigtigt at man undgår at bruge efterbehandling. stærke opløsningsmidler.

Top coaten der benyttes har ligeså et UV-filter for yderligere beskyttelse. N.B. Harpiks og knastgennemslag kan forekomme med tiden. Husholdningssprit kan i nogle tilfælde udbedre gennemslaget.

certifikat

26

– Ring på tlf. 8688 3344 eller besøg www.Kjellerup-AS.dk for andre profiler, farver, træsorter eller yderligere information


tgv rustik profil (standard program) indendørs profil

4” TGV RUSTIK ENDENOTET MED 3 MM FAS 95 mm

16 mm 10 mm

85 mm

5” tgv rustik endenotet med 3 mm fas

120 mm

16 mm 10 mm

110 mm

Træ kvalitet Fyr U/S-Kvinta Dækmål 16 x 85 mm (11,76 lbm/m2) Lager farver Hvidmalet Pakket 6 brædder pr. bundt Stk. pr. pakke 462 stk Sorteret A. sortering Grundet 3 sider Færdigmalet 3 sider Klasse 2 JA* Montage Vandret + lodret

Træ kvalitet Fyr U/S-Kvinta Dækmål 16 x 110 mm (9,09 lbm/m2) Lager farver Hvidmalet Pakket 6 brædder pr. bundt Stk. pr. pakke 378 stk Sorteret A. Sortering Grundet 3 sider Færdigmalet 3 sider Klasse 2 JA* Montage Vandret + lodret

hvid NCS S0502-Y Glans 30

tværsnit af TGV profil

– Ring på tlf. 8688 3344 eller besøg www.Kjellerup-AS.dk for andre profiler, farver, træsorter eller yderligere information

27


✓✓ Kvaliteten er højere end prisen ✓✓ Malingens kvalitet er branchens flotteste og kraftigste ✓✓ FÆRDIGMALET - spar tid og penge ✓✓ Miljøkorrekt naturprodukt ✓✓ CO2 neutralt i forhold til cementbaserede produkter ✓✓ Malingens holdbarhed, op til 10 år* ✓✓ Høj kvalitet med minimal spild/frasortering ✓✓ Specialprofiler og farver udføres

FÆRDIGMALET TRÆBEKLÆDNING Miljøbevidst alternativ til tryk- & superkritisk imprægneret træ

tlf.: +45 8688 3344

salg@kjellerup-as.dk

www.kjellerup-as.dk

– Ring på tlf. 8688 3344 eller besøg www.Kjellerup-AS.dk for andre profiler, farver, træsorter eller yderligere information

Profile for Kjellerup-AS.dk

Kjellerup-AS.dk brochure  

Færdigmalet træbeklædning.

Kjellerup-AS.dk brochure  

Færdigmalet træbeklædning.

Advertisement