Page 1

“Met onze toekomstbegroting voorzien we ruimte voor de verhoging van de laagste pensioenen.” Katia Segers Vlaams Parlementslid sp.a • p. 4

#JIJMAAKT TIENEN

MAART 2018

Team Tienen: sp.a gaat er voor!

Minimumpensioen van 1500 euro

Foto: Reporters

BRUSSEL - “Als je vraagt aan mensen om langer te werken, moet je ze ook een deftig pensioen geven”, zegt John Crombez. sp.a heeft daarom een Toekomstbegroting opgesteld die ruimte biedt voor een verhoging van de laagste pensioenen. “We garanderen iedereen een goed pensioen na een loopbaan van 42 jaar. Dat is gewoon eerlijk, want het aantal kilometers op de teller is belangrijker dan het bouwjaar. Zo kan een professor die op zijn 25ste is beginnen lesgeven, langer aan de slag blijven dan een bouwvakker, die al op zijn zestiende de handen uit de mouwen stak.”

Wie genoeg gewerkt heeft, verdient een pensioen van minstens 1.500 euro. Punt. En wie meer werkt, verdient gewoon meer pensioen. Zo simpel is het. Of je nu zelfstandige of bediende bent. Het maakt niet uit. En of je nu een man of een vrouw bent, ook dat maakt niet uit. Die pensioenkloof moét weg. LEES MEER op pagina 4

Herbeleef onze nieuwjaarsdrink, bekijk de sfeerbeelden > p. 8

DEZE #JIJMAAKTTIENEN IS EEN UITGAVE VAN SP.A TIENEN - V.U. JO STULENS - MECHELSESTRAAT 70 - 3000 LEUVEN


Provincie gaat voor bloeiende centra: ruim 60.000 euro voor de versterking van 5 handelskernen.

Edito Beste Tienenaar, De rode draad doorheen #JIJMAAKTTIENEN bent u, de burger, de Tienenaar, de handelaar, de vereniging, ... Luisteren naar de mensen én echt tussen de mensen staan zijn voor ons de basis.

Tienen krijgt een subsidie van 12.500 euro. De suikerstad gaat investeren in haar stadskerngebied en de binnenstad aantrekkelijker maken. Daarvoor wordt een studieopdracht uitgeschreven. Tienen wil het kernwinkelgebied afbakenen en de leegstand tegengaan. Ook ziet men erop toe dat de nieuwe zone voor grootschalige kleinhandel langs de Leuvenselaan geen concurrentie vormt voor de detailhandel in het centrum.

Na ons overleg van de afgelopen maanden met senioren, handelaars, armoede-organisaties en burgers, zullen we in de komende weken ook nog in gesprek gaan met o.a. jongeren en ondernemers. De verschillende ontmoetingen die we reeds achter de rug hebben waren stuk voor stuk boeiende gesprekken waarbij we heel wat nuttige feedback en bemerkingen kregen. In deze editie kaarten we nogmaals de problematiek van de naschoolse opvang aan en hoe we samen met de scholen hiervoor recent aan de alarmbel trokken op de gemeenteraad. Verder zetten we ook graag de Vriendenkring Maurice Claeskens & Anita Sterkendries in de bloemetjes voor hun inzet bij de oprichting van Ontmoetingscentrum De Buksboom te Bost én voor hun jarenlange inzet voor de lokale bevolking en goede doelen. In dit nummer maak je ook kennis met Patricia Vanluyten en Marc Ylen, beiden kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. U vindt eveneens een impressie van onze zeer geslaagde nieuwjaarsreceptie. Wat een volk! We waren terecht onder de indruk van jullie talrijke opkomst. Bedankt! Ten slotte wil ik jullie allemaal uitnodigen op onze volgende evenementen nl. onze vernieuwde 1 mei-viering en onze jaarlijkse eetdag op 16 juni. Veel leesplezier!

NASCHOOLSE KINDEROPVANG SCHUIFT AF OP EEN PROBLEEM

sp.a Tienen trekt aan alarmbel voor kinderopvang Het is soms rennen, springen, vliegen vallen en weer opstaan voor ouders om tijdig aan de schoolpoort te geraken en de kinderen op te kunnen pikken. Een dagelijkse puzzel waar weinig ruimte is voor speling en die de nodige stress met zich mee brengt. Helaas dreigt er sinds begin dit jaar één van deze puzzelstukken weg te vallen, de buitenschoolse opvang. Want, sinds 1 januari verdwenen de PWA-statuten. Deze statuten stelden scholen in staat om langdurige werklozen in te schakelen voor hulp bij naschoolse opvang van uw kinderen.

Kinderen en hun ouders komen nu bijna letterlijk in de kou te staan

worden terwijl het net van essentieel belang is dat iedereen met een gelijke basis kan beginnen aan het leven. Scholen en ook onze sp.a-gemeenteraadsleden hebben al aan de alarmbel getrokken bij het Tiense gemeentebestuur. We vroegen hen om net als in Leuven (Kinderkuren) of Gent, zelf de regie in handen te nemen. Dit werd echter door hen weggewuifd. We betreuren dit enorm. Niet alleen is het belangrijk om iedereen van de festiviteiten in de stad te laten genieten, er moeten ook essentiële taken gebeuren. Wij zullen met onze sp.a Tienen-groep alternatieven blijven aanreiken en zoeken naar oplossingen. De focus moet gelegd worden om kinderen gelijk aan de start te krijgen en niet noodzakelijk op de dansvloer.

MEER INFO Nele Daenen Lijsttrekker sp.a Tienen nele33.daenen@belgacom.net 2

#JIJMAAKTTIENEN - MAART 2018

Tervuren actualiseert haar detailhandelsvisie, ontwerpt een plan om de beeldkwaliteit van het centrum te versterken en bakent haar kernwinkelgebied af. Zo wil de gemeente grip krijgen op de toekomstige ontwikkeling en de uitstraling en zichtbaarheid van het handelscentrum verbeteren. Dilbeek neemt deel aan het traject bedrijvige kern van Unizo. Zo wil men komen tot een maatschappelijk gedragen handelskernprofiel en concrete acties. Daarnaast wordt er een online platform uitgewerkt, met een

gemeentelijke klantenkaart. Landen gaat een gemeentelijke cadeaubon invoeren. Die bon zal te verkrijgen zijn via een centrale verkoopautomaat. Horizon+ versterkt de relatie tussen het Zoniënwoud en de handelskernen van Tervuren, Overijse, Hoeilaart en SintGenesius-Rode. Het project stimuleert de verweving tussen toerisme en economie. Vier kunstzinnige natuurinstallaties zor-

gen dat bezoekers gemakkelijker hun weg vinden naar winkelgebieden in de buurt. Er worden hiervoor aangepaste fiets- en wandelkaarten gemaakt.

MEER INFO Marc Florquin, gedeputeerde www.marcflorquin.com marc.florquin@vlaamsbrabant.be

Senioren verdienen absoluut onze aandacht en ondersteuning De senioren vormen een steeds grotere groep. Nu reeds is 1 op 5 Tienenaars ouder dan 65. Tegen het einde van de bestuursperiode in 2024 wordt dit zelfs 1 op 3 inwoners. De senioren hebben hun hele leven lang reeds bijgedragen tot de samenleving. Zij verdienen dan ook zeker voldoende aandacht en mogelijkheden.

Marc Ylen, Gemeenteraadslid sp.a Tienen marc.ylen@is4f.com

Om te weten waar de ouderen in Tienen echt van wakker liggen, gingen we op 6 januari met hen in gesprek. Een zeer boeiend overlegmoment waar heel wat terechte bemerkingen en mogelijke acties naar boven kwamen.

Kjell Coel Secretaris sp.a Tienen kjell.coel@gmail.com

Senioren voelen zich vandaag duidelijk wat in de steek gelaten door onze stad. Ze vinden dat ze meer aandacht moeten krijgen. We

MEER INFO Kinderen en hun ouders komen nu bijna letterlijk in de kou te staan. De stress van de dagelijkse ratrace zal toenemen wat een effect zal hebben op de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen. We vrezen dat heel wat gezinnen hiervan de dupe zullen

“De versterking van onze handelskernen is belangrijk”, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor economie. “Door gemeenten te ondersteunen die hiervoor initiatieven nemen, geven we zuurstof aan de economie en zorgen we dat het daar aangenaam wonen is. Met ons economisch beleid spelen we een regisseursrol. Doel is een welvarende en toekomstgerichte regio voor iedereen.”

moeten er voor zorgen dat we senioren langer betrokken houden, dat ze actief participeren in het beleid, dat ze langer actief kunnen blijven in verenigingen of als vrijwilliger, dat ze langer in hun eigen aangepaste woning kunnen blijven, dat ze in een zorgzame en solidaire buurt wonen. Kortom we moeten van Tienen een ‘leeftijdsvriendelijke gemeente’ maken. In onze werkgroep ‘Senioren’ (onder leiding van Marcel Logist en Gilbert Vandervelpen) willen we in overleg met de seniorenvereniging komen tot een finale visie met 10 kerngedachten die we verder zullen uitwerken in ons verkiezingsprogramma.

MEER INFO Marcel Logist logist.marcel@gmail.com Gilbert Vandervelpen gilbert.vandervelpen@skynet.be

#JIJMAAKTTIENEN - MAART 2017

3


Een minimumpensioen van 1500 euro is perfect mogelijk Als je vraagt aan mensen om langer te werken, moet je ze ook een deftig pensioen geven. Wie genoeg gewerkt heeft, verdient een pensioen van minstens 1.500 euro. Punt.

NA EEN LOOPBAAN VAN

JAAR RECHT OP EEN GOED PENSIOEN

En wie meer werkt, verdient gewoon meer pensioen. Zo simpel is het. Of je nu zelfstandige of bediende bent. Het maakt niet uit. En of je nu een man of een vrouw bent, ook

MEER INFO Katia Segers Vlaams Parlementslid sp.a

Foto: Reporters

Foto: Reporters

katia.segers@vlaamsparlement.be

MEER INFO John Crombez Voorzitter sp.a john.crombez@s-p-a.be Al jaren worden we bestookt met onheilsvoorspellingen als zouden de pensioenen in de toekomst niet meer betaalbaar zijn. “Maar dat is een keuze”, zegt John Crombez. “Toen de socialist Achiel Van Acker net na de Tweede Wereldoorlog voorstelde om de sociale zekerheid uit te bouwen, kreeg hij ook te horen dat dat nooit zou lukken. Maar door de handen ineen te slaan met werkgevers en werknemers, heeft hij toch die sociale zekerheid kunnen uitbouwen tot 4

#JIJMAAKTTIENEN - MAART 2018

een systeem waar heel de wereld ons vandaag om benijdt.” Met onze Toekomstbegroting voorzien we ruimte voor een verhoging van de laagste pensioenen. “We kunnen iedereen een goed pensioen garanderen na een

Een mooie oude dag zonder zorgen KATIA SEGERS

loopbaan van 42 jaar. Dat is eerlijk. Het zijn de kilometers op de teller die belangrijk zijn. Zo kan een professor die op zijn 25ste is beginnen lesgeven, langer aan de slag blijven dan een bouwvakker, die al op zijn zestiende de handen uit de mouwen stak”, zegt Katia Segers. “1.500 euro moet het minimumpensioen zijn. Nu halen een heel aantal mensen dat niet, terwijl er anderen een heel hoog pensioen krijgen. Denk maar aan leidende

ambtenaren, rechters en inderdaad: politici. Als we ervoor zorgen dat de hoogste pensioenen minder snel stijgen, kunnen we dat deel gebruiken om de laagste pensioenen omhoog te trekken. Zodat iedereen kan genieten van een mooie oude dag, zonder zich zorgen te moeten maken over de centen”, aldus John Crombez. De gedetailleerde berekeningen over hoe pensioenen omhoog kunnen vindt u op: www.s-p-a.be/toekomstbegroting

Foto: Reporters

Foto: sp.a

dat maakt niet uit. Die pensioenkloof moét weg.

Nieuwe bescherming voor freelancers: elk uur telt voor loon, pensioen en bescherming “Vandaag presteren veel mensen ontelbare uren die niet als werk worden beschouwd”, zegt Hans Bonte. “Het is tijd om ook dat werk en die uren te erkennen, te waarderen en deftig te verlonen.” De laatste jaren heeft de digitale revolutie de manier waarop we werken en leven ingrijpend veranderd. Nieuwe technologie verandert onze jobs en ons leven. Dat is al eerder in de geschiedenis gebeurd, maar

Mantelzorg laten meetellen voor de opbouw van het pensioen

nu gaat het sneller. “Die technologische veranderingen kunnen ons werk en leven een stuk aangenamer maken, maar de mensen die in die nieuwe sectoren werken, mogen er niet het slachtoffer van worden”, zegt Hans Bonte. “Nu is een fietskoerier die maaltijden bezorgt minder goed verzekerd dan de auto die hem van de weg rijdt. Dat moet veranderen. Daarom zorgen wij voor een nieuwe sociale bescherming voor freelancers en app-werkers.” sp.a denkt niet alleen aan de werknemers in de nieuwe sectoren. “Er zijn ook heel veel mantelzorgers die bovenop hun job zorgen voor een partner, kind of ouder. Zij zetten hun werk hiervoor tijdelijk op een lager pitje maar werken vaak wel dubbel zo hard met die zorguren erbij. Helaas dragen ze daar la-

ter de financiële gevolgen van als hun pensioen berekend wordt. Daarom stelt sp.a voor om mantelzorg voor een stuk te laten meetellen voor de opbouw van het pensioen.” Voor Bonte is het duidelijk: “Wij waarderen elk soort werk: of het nu in een gewone job, als freelancer of als mantelzorger is: elk uur telt. Elk uur wordt verloond, en elk uur telt mee voor de opbouw van uw pensioen.”

MEER INFO Hans Bonte Kamerlid sp.a hans.bonte@dekamer.be #JIJMAAKTTIENEN - MAART 2017

5


Hoge energiefacturen beu? Bespaar dan met SamenSterker

Interview met Marc Ylen

Sinds 2011 organiseert SamenSterker Vlaams-Brabant groepsaankopen voor groene stroom en gas. Al meer dan 87.000 gezinnen kozen via een groepsaankoop van SamenSterker voor een overstap naar een voordeliger energiecontract. Tot en met 8 mei kan je via de website intekenen voor onze nieuwe groepsaankoop.

Ik ben Marc Ylen. Geboren in Tienen en opgegroeid in de Potterij en Viandra. Op dit ogenblik werk ik als internationaal klantverantwoordelijke voor een wereldgroot informaticabedrijf. Uitdagingen, humor, creatief bezig zijn en sociale contacten zijn mijn natuur.

Via SamenSterker kan je ook meedoen aan andere energiebesparende groepsaankopen voor dak- en spouwmuurisolatie, hoogrendementsglas, condensatieketels, zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, waterverzachters en elektrische fietsen. MEER INFO Heeft u nog vragen? Surf naar www.samensterker.be of neem contact op met één van onze medewerkers op het nummer 016 24 14 20 of met onze lokale contactpersoon: Kjell Coel, Pitsaertstraat 2, 3300 Tienen - kjell.coel@gmail.com

Opening Ontmoetingscentrum ‘De Buksboom’ in Bost

Vertel ons even, wie ben je?

Wat de is de grootste troef van Tienen? Onze gastvrijheid, onze centrale ligging, de sportgelegenheden zoals onze atletiekpiste, de suikerfabriek, Suikerrock, onze sociale en zorgeconomie met Blankendaal, om maar enkele op te sommen... (Hij denkt even na) Zijn we als Tienenaar niet zelf onze grootste troef ! Wat is je favoriete Tiens plekje? Simpelweg het centrum van Tienen met zijn

cafés en hun gezelligheid, een plaats waar ik mensen kan ontmoeten. Natuurlijk vind je ook mooie plaatsjes in de deelgemeenten. Waar zou je ons meenemen voor een picnic? De Paterskerk en het Begijnhof. Ja, daar zou ik jullie naar toe brengen, één van de mooiste, mysterieuze plekjes in Tienen. Hoe zie jij Tienen 2024? Tienen moet terug een volwaardige centrumstad worden waar het leuk is om te wonen voor iedereen, jong of oud, grote gezinnen of alleenstaanden. En waar de Tienenaar als persoon centraal staat in het beleid. Er zal dus stevig moeten ingezet worden op het onderwijs en tewerkstelling, betaalbaar wonen en natuurlijk lokale handel. Want onze lokale handel creëert een gezellige stad.

MEER INFO Marc Ylen Gemeenteraadslid sp.a Tienen marc.ylen@is4f.com

MEDE DANKZIJ JARENLANGE INZET VAN VRIENDENKRING MAURICE CLAESKENS & ANITA STERKENDRIES Op zaterdag 27 januari 2018 opende ontmoetingscentrum ‘De Buksboom’ in de Tiense deelgemeente Bost haar deuren. De stad Tienen liet het voormalig parochiecentrum volledig renoveren. De uitbating gebeurt voortaan door een koepelvzw van lokale verenigingen. Het voorstel tot oprichten van een heus ontmoetingscentrum werd reeds 18 jaar geleden ingediend bij het toenmalig gemeentebestuur van de stad Tienen onder impuls van Maurice Claeskens. Toenmalig burgemeester Marcel Logist nam samen met zijn stadsbestuur dit voorstel ter harte en 5 jaar geleden werden onder zijn burgemeesterschap de plannen hiervoor goedgekeurd. In december 2016 werden de verbou-

wingswerken aan het voormalig parochiecentrum in de Sint-Odulphusstraat in Bost gestart. De renovatie gebeurde in nauw overleg met de lokale verenigingen. De infrastructuur is dan ook volledig op hun noden afgestemd. Naast een grote zaal met toog en podium, is er ook een kleedkamer, keuken, vergaderzaal en berging voorzien.Het bestaande gebouw werd voor een deel afgebroken en vervangen door een nieuwbouw. Ook het behouden gedeelte werd volledig vernieuwd en aangepast aan de hedendaagse energieprestatienormen. De uitbating van het centrum is in handen van een koepel vzw van lokale verenigingen. De totale kostprijs van het project bedroeg bijna € 800.000 en die werden gedragen door de stad, provincie en de lokale verenigingen. In 1999 werd er, onder impuls van Danny Riquet, een vriendenkring sp.a opgericht voor Maurice Claeskens (kandidaat voor sp.a Tienen) om het ‘project ontmoetingscentrum te Bost’ te steunen. Deze vriendenkring, met Maurice Claeskens en Anita Sterkendries als boegbeelden, werd

6

#JIJMAAKTTIENEN - MAART 2018

door 31 mensen gedragen, en zorgde voor de regionale uitstraling van de deelgemeente Bost en stelde zich ten dienste van de plaatselijke bevolking. Zo zorgde ze o.a. voor de aanleg van voetpaden in Bost, de aanleg van het dorpsplein en de speeltuin achter de bibliotheek. De vriendenkring stelt ook elk jaar een heus kerstdorp op en ze zorgen samen met de lokale horeca en Gerrit Smets voor Bost–kermis. De vriendenkring organiseert talrijke activiteiten ter ondersteuning van een goed doel. Zo werd er aangepast speelgoed aangekocht voor autistische kinderen, Polly’s ranch in Oplinter en de school ‘De Toermalijn’ werden financieel gesteund bij hun uitbreiding. Voor ‘De Boeshoeve’ in Hakendover werden mini-koetjes aangekocht voor de gehandicapte kinderen. Wij betreuren het dat het huidig stadsbestuur bij de openingsplechtigheid geen aandacht besteedde aan de werking van de vriendenkring van Maurice en Anita. Zonder hun toedoen zou dit ontmoetingscentrum er mogelijks nooit gekomen zijn. Maurice en Anita nodigen graag iedereen uit op 17 maart 2018 van 14u tot 18u voor een gezellig samenzijn met dansgelegenheid in het ontmoetingscentrum: Sint-Odolphusstraat 15, 3300 Bost.

Interview met Patricia Vanluyten Vertel ons even, wie ben je? Ik ben Patricia Vanluyten, zorgkundige in het woonzorgcentrum Dommelhof. Wat de is de grootste troef van Tienen? Tienen is echt goed gelegen en is erg makkelijk bereikbaar. Dat maakt Tienen aantrekkelijk.

(Ze lacht even mijmerend) Ook de Viandra is prachtig. Een rustige omgeving voor allerlei diverse zomerse activiteiten. Wat is je favoriete Tiens plekje? Ik kom graag in het Theatercafé. Het is er gezellig en erg comfortabel. De wind valt daar goed mee waardoor het als de weersomstandigheden het toelaat, het leuk is om te vertoeven. Waar zou je ons meenemen voor een pic-nic? Het stadspark of het Viandradomein zijn echt wel leuke plekken voor een gezellige pic-nic met familie of vrienden Hoe zie jij Tienen 2024? Tienen zou het verkeersplan eens moeten herbekijken. Plaatsen zoals het station, de Markt, de sporthal, enz. zouden gemakkelijk bereikbaar moeten zijn. De Grote Markt zou voor mij gedeeltelijk verkeersvrij mogen met kleine parkings in de buurt van de handelaars. Ik kan ook genieten van groen en hoop dat er ook in de binnenstad terug meer groen komt.

MEER INFO MEER INFO Anita Sterkendries anita.sterkendries@tienen.be

Patricia Vanluyten Ondervoorzitter sp.a Tienen patricia_vanluyten@live.be

Stoepontbijt: Geniaal Lokaal! De liefde van de mens gaat door de maag. Niets is zo gezellig als lekker tafelen. Ook met je buren. Daarom bedachten we dit leuke concept. Het idee is heel simpel. Eén iemand nodigt vier andere mensen uit voor een ontbijt. Deze vier (of meer) personen organiseren elk op hun beurt ook een ontbijt en nodigen vier (of meer) andere personen uit. Een leuke manier om je buren beter te leren kennen, en op de stoep maak je ook nog eens kennis met andere buurtbewoners en voorbijgangers. Ideaal voor elke Curieus(e) neus.

Tienen

David Geladé, voorzitter david.gelade@telenet.be www.s-p-a.be/tienen Volg ons op Facebook Gebruikte foto’s: Reporters, sp.a

#JIJMAAKTTIENEN - MAART 2017

7


Tienen

DEZE #JIJMAAKTTIENEN IS EEN UITGAVE VAN SP.A TIENEN - V.U. JO STULENS - MECHELSESTRAAT 70 - 3000 LEUVEN

Jijmaakt Tienen maart 2018  

De rode draad doorheen #JIJMAAKTTIENEN bent u, de burger, de Tienenaar, de handelaar, de vereniging, ... Luisteren naar de mensen én echt tu...

Jijmaakt Tienen maart 2018  

De rode draad doorheen #JIJMAAKTTIENEN bent u, de burger, de Tienenaar, de handelaar, de vereniging, ... Luisteren naar de mensen én echt tu...

Advertisement