Page 1

KANO GF referat14 SØS

Haslev Kanolaug Anpartshavere: De blå Haslevspejdere: Tonny Søgaard tonny@haslevspejderne.dk FDF: Kjeld Nielsen KN2@fdf.dk De grønne pigespejdere: Kirsten Mostrup Kirsten.Mostrup@skolekom.dk Mette Rosenkrantz: Michael Søndermand michael@soendermand.dk Peder Oxe: Leif Bjørnskov Bartholdy lbb@hlctr.dk KFUM og KFUK: Bent Mostrup bent@mostrup.name

SØS Idrætsefterskole: Trine Nielsen, Trinenielsen1@gmail.com Haslev Idrætsefterskole: Torben Svendsen Forstander@his-haslev.dk Haslev Y´s Men Club: Inge Stidsen ias@haslevnet.dk Haslev Menigheds Daginstitutioner: Per Løvhøj pelo@faxekommune.dk Revisor + Vedr Folkeoplysningsudvalget: Johnny Andersen flensborg-andersen@os.dk

Referat fra Generalforsamling i Haslev Kanolaug Torsdag d. 27.2.2014 kl. 19.00 på SØS Tingvej 30, i spisesalen. Tilstede: De blå Haslevspejdere: Tonny Søgaard, FDF: Kjeld Nielsen, Carl Axel Lorentzen, De grønne pigespejdere: Kirsten Mostrup, Anne Wagner, Mette Rosenkrantz: Gert Ross, KFUM og KFUK: Bent Mostrup, SØS Idrætsefterskole: Trine Nielsen, Haslev Menigheds Daginstitutioner: Per Løvhøj, Martin Daugaard.

Dagsorden: 1. Velkomst v. Carl Axel med tak til Trine for værtsskab. Kjeld blev valgt til ordstyrer.. 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling (21.2.2013 udsendt som bilag). Carl Axel bemærkede at der blev aftalt indkøb af 6 børnesæder og ikke 2 som i referatet. Referat: godkendt. 3. Forretningsudvalgets beretning v. formanden. Beretning udsendt som bilag. Hovedpunkter blev refereret, specielt stor tak til Gert for arbejdet som udlåner. Hjemmesiden ses jvf beretningen nu via FDFs hjemmeside. Beretningen blev godkendt. 4. Gennemgang af regnskab og status for 2013 v. kasserer. Regnskab og status blev efter spørgsmål om afskrivningsregler godkendt. 5. Behandling af indkomne forslag. Optagelse af ny anpartshaver: Haslev Menigheds Dagsinstitutioner (Troelstrupgård og Fritten, Sofiendalsvej) blev godkendt. 6. Gennemgang af budget for 2014 v. kasserer. Ny kano og 6 børnesæder er bestilt, men leveres senere. Forslag om indkøb af blødt reb til hver kano blev godkendt. Budget godkendt med kontingent på 1000,- til hver part. 7. Valg til Forretningsudvalg(vedtægterne se bilag 5). FU består af formand og kasserer. Valgt blev Carl Axel Lorentzen og Anne Wagner. Som ny Udlåner og materialemester blev valgt Martin Daugaard, som aftaler overdragelse med Gert. 8. Valg af revisor. Genvalg af Johnny Andersen. 9. Eventuelt. Medlems- og Fordelingsmøde aftalt til torsdag d. 30. okt. kl 19 på Troelstrupgård. Generalforsamling torsdag d. 26. feb. 2015. FU bedes gennemse vedtægter for evt ændringer. Referat v. Carl Axel Lorentzen, 28/2-14 Haslev Kanolaug´s Forretningsudvalg Formand: Carl Axel Lorentzen, Drosselvej 10, 4690 Haslev Udlån NY: Martin Daugaard21167274 56313622 mobil 20185239 cal@fdf.dk madac@faxekommune.dk Kasserer: Anne Wagner, Bøttemosevej 4, 4690 Haslev 61659108 afw@pigespejder.dk

Kano gf referat14 søs  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you