Page 1

Hvis vi skal bruge flere end 10 kanoer på Suså skal der købes gæstenummerplader. Vi kan udlåne til foreninger der så køber gæsteplader (kun for Suså – andre steder frit). Gæstenummerplader købes hos Næstved kommune tlf. 40357925/57849200. Nu sejles med nummerplader gældende for år 2011-2014. Kort og folder: Se hele folderen "I Kano på Susåen 2011 - 2015" (klik på titlen) Gode råd - Husk at undersøge om du må padle, der hvor du har tænkt dig (for Suså findes specielle regler) - Undersøg hvor du må gå i land, evt. slå lejr samt lave bål - Læg besked i land hvor I padler hen, og om hvornår I er tilbage. Husk også altid at give besked hvis I bliver forsinket. - Det er klart en fordel at have kort og kompas med (bl.a. ved pludselig tåge, gælder også på Suså). - Opfør dig som gæst i naturen, så du kan være bekendt at komme igen. - Du har ansvaret for om dine kammerater kan komme efter dig. - Tag altid dit affald med dig, og slet alle spor efter dig. - Pas på ikke at træde brinker ned, og lad være med at beskadige buske og træer - Redningsvesten er sikkerhedsudstyr, og må ikke bruges til andet. Hvis du f.eks. sidder på vesten ødelægges flydeevnen, så derfor: pas på vesten det gælder din og andres sikkerhed. - Pas på kanoen, det vil f.eks. sige altid at sørge for at der er nok vand under Under kanoen før du stiger omborg. Kanoen tåler ikke at blive slæbt over s ten, grus, klipper o.l. Du må heller aldrig sætte dig op i en kano som ligger på land. Husk på, at kanoen er dit transportmiddel, og skal bringe dig sikkert frem. - Stå aldrig op i kanoen, og vælg altid en kurs tæt på land. - Pak kanoen så den er i balance, det giver den bedste stabilitet i kanoen og gør det lettere at styre. Det er en god ide at hæve bagagen lidt fra bunden, så den ikke bliver våd. Det er også en god ide at pakke tøj og mad i små plastikposer, og derefter ned i en stor taske. Tasken behøver ikke at være vandtæt, for alle de små poser holder vandet ude, og hjælper tasken til at flyde ved en evt. kæntring - pakker du i en stor plastikpose, og der kommer et lille hul i den, bliver alt vådt.

DE BLÅ HASLEVSPEJDERE, FDF, DE GRØNNE PIGESPEJDERE , METTE ROSENKRANTZ, PEDER OXE, KFUM & KFUK SØS IDRÆTSEFTERSKOLE, HASLEV IDRÆTSEFTERSKOLE, HASLEV Y´S MEN CLUB, og HMDI. Haslev Menigheds Daginstitution

Kanoture kan foretages mange forskellige steder, med udgangspunkt fra Haslev. Suså: Bemærk særlige regler, se side 3 samt " I kano på Susåen" (kan ses på (http://www.visitnaestved.com/) Velegnet til både endags og weekend ture. Præstø Fjord. Omkring Enø og Gavnø. Roskilde Fjord. Arresø. Tryggevælde å, Køge å og Ringsted å. Maribo Søerne. På biblioteket findes litteratur om kanosejlads og turforslag

Udlån: Haslev Kanolaugs udstyr kan lånes ved at rette henvendelse til Martin Daugaard på tlf. 21167274 eller mail : madac@faxekommune.dk

Rev. februar 2014.

Der aftales, hvornår nøglen kan afhentes. Derefter er det selvbetjening.


Afhentning : Tjek om kanoerne er ordentlig fastgjort på trailerne. De blå reb skal være forsvarligt bundet til lygtebommene. Husk at nummerplade og lys skal være synlige. Elastikkerne holder ikke nok i sig selv, De sørger bare for at kanoerne ikke hopper under kørslen. Padler og vogne kan ligge i bunden af traileren. Redningsveste skal transporteres i et lukket rum. Vær opmærksom på, at det er en meget lang trailer du kører med. Tag store sving og husk at bagenden svinger ud. Husk at tage en registreringblanket med - den hænger på døren

Aflevering : Kanoerne skal spules ind- og udvendigt, mens de ligger på traileren. Vandslange findes ved siden af garageporten ved redningsvestene. Redningsveste og padler hænges på plads og låses inde. Hvis redningsvestene er blevet beskidte, spules de med vand.

Nøglen afleveres i Postkassen : Hermelinvej 30 Haslev Eventuel fejl og mangler meddeles til Martin Daugaard

Haslev Kanolaug: Formand: Carl Axel Lorentzen, tlf. 56313622 / 20185239 Kasserer: Anne Wagner, tlf. 61659108 CVR-nr. . 17861174 Bank: Danske Bank, reg.nr. 0575 konto nr. 5750097197 Forsikring Forsikringen dækker i perioden 1. april til 15. november for sejlads mellem 7 grader øst og 61 grader nord !

Sejllads på SUSÅEN Med ”Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Susåen med sidevand løb og på Tystrup-Bavelse Søerne” pr 26. januar 2007 er der sat restriktioner for sejlads på Suså og søer. Hvem må sejle Der må på samme tidspunkt højst sejle 35 gæstekanoer og 185 udlejnings-kanoer, heraf 35 som timesejlads fra Næstved til Holløse Mølle. Desuden må der sejle hjemmehørende både, hvor ejeren bor i en af kommunerne ved Susåen. Til dem regnes alle med bopæl eller jordlod, eller del af en jordlod som ligger inden for en geografisk grænse svarende til kommunegrænserne før 1. januar 2007 for kommunerne Haslev, Ringsted, Sorø, Fuglebjerg, Rønnede, Holmegård, Suså og Næstved. Foreninger og klubber beliggende i de samme geografisk afgrænsede områder kan også søge. Du må - sejle på Susåen mellem Vetterslev og Næstved samt på Tystrup-Bavelse Søerne - sejle fra kl. 7.00 til solnedgang, således at du er på land inden solnedgang - kun slå lejr på de etablerede teltpladser - kun gå i land på de pladser, som er markeret på kortet i folderen "I kano på Susåen", samt hvor befæstet vej eller sti går direkte til åbred eller søbred. - kun tage din hund med på land, hvis du har den i snor Du må ikke - sejle i siv og rørbevoksede områder - sejle nærmere end 25 meter fra øer i søerne - sejle indenfor de gule bøjer i søerne - forstyrre fuglelivet, især ikke i forårs- og sommertiden, hvor fuglene ligger på rede eller har unger. Specielt udsatte er fuglene på Rejnstrup Holme mellem Tystrup og Bavelse søerne, og sejlende bør derfor passere stedet samlet i grupper og hurtigt - henkaste affald i naturen. Gem i stedet affaldet til affaldsbeholderne på teltpladserne - støje unødigt, så andre generes af din adfærd - fiske i åen eller i søerne, hvis du ikke både har et gyldigt fisketegn samt tilladelse fra bredejeren til fiskeri på den pågældende åstrækning eller del af søerne, - sejle med sejlbåd eller dyrke windsurfing

Kano folder 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you