Page 1

God tur, - det er skønt at padle i kano, men gør det med omtanke.

Parter i ejerfællesskabet. Haslev Kanolaug er et ejerfællesskab. Ved starten pr.15.6.94 bestående af følgende parter: De blå Haslevspejdere (DDS I), Mette Rosenkrantz, Peder Oxe, De grønne pigespejdere (KFUKspejderne), FDF, KFUM & KFUK, Haslev Idrætsefterskole, Haslev Udvidede Højskole og SØS Idrætsefterskole (Haslev Efterskole). På medlemsmødet d. 8.11.95 udvidet med yderligere en ny part: Haslev Y´s Men´s Club. Da Haslev Udvidede Højskole er lukket udtrådte de af kanolauget sommeren 2010.

Formål. "Det er Haslev Kanolaugs formål at stille kanoer med tilhørende udstyr til rådighed for ejerkredsen. I det omfang ejerne ikke selv benytter kanoerne, udlånes de fortrinsvis til lokale grupper af børn og unge.”

Materiel. Lauget har: 2 stk. Brenderup Kanotrailere type 705S med plads til 6 kanoer på hver5 stk. kanovogne. 12 kanoer, fordelt med 8 stk. INKAS 525 AL-L kanoer (grønne) og 4 stk. INKAS 525 AL kanoer (blå). Padler i alu-plast og træ padlerRedningsveste til forskellige vægtklasser: 30-40kg, 40-60kg, 60-70kg, 60-90kg, 70+kg, 90+kg. 10 nummerplader til Susåen.

Ture med kano. Kanoture kan foretages mange forskellige steder, med udgangspunkt fra Haslev. Suså: Velegnet til både endags og weekend ture. Bemærk særlige regler. http://www.naestved.dk/NaturFriluftsliv/UdNaturen/SejladsSusaaen.aspx

Andre muligheder: Præstø Fjord. Omkring Enø og Gavnø. Roskilde Fjord. Arresø. Tryggevælde å, Køge å og Ringsted å. Maribo Søerne.

Forsikringer. For perioden 1. april til 15. november for sejlads mellem 7 grader øst og 61 grader nord er der hos Tryg-Baltica tegnet forsikring der dækker landtransport og brug af kanoer uden selvrisiko og trailere er kaskoforsikret med en selvrisiko på 300,- (pristalsreguleret).


Gode råd: -Husk at undersøge om du må padle, der hvor du har tænkt dig -(for Suså findes specielle regler. Læs om dem i folderen "I kano på Suså " udgivet af Storstrøms- og Vestsjællands Amter) -Undersøg hvor du må gå i land, evt slå lejr samt lave bål -Læg besked i land hvor I padler hen, og om hvornår I er tilbage. Husk også altid at give besked hvis I bliver forsinket. -Det er klart en fordel at have kort og kompas med (bl.a. ved pludselig tåge, gælder også på Suså på søerne). -Opfør dig som gæst i naturen, så du kan være bekendt at komme igen. Du har ansvaret for om dine kammerater kan komme efter dig. -Tag altid dit affald med dig, og slet alle spor efter dig. -Pas på ikke at træde brinker ned, og lad være med at beskadige buske og træer. -Redningsvesten er sikkerhedsudstyr, og må ikke bruges til andet. Hvis du f.eks. sidder på vesten ødelægges flydeevnen, så derfor: pas på vesten - det gælder din og andres sikkerhed. -Pas på kanoen, det vil f.eks. sige altid at sørge for at der er nok vand under kanoen, før du stiger ombord. Kanoen tåler ikke at blive slæbt over sten, grus, klipper o.l. Du må heller aldrig sætte dig op i en kano som ligger på land. Husk på, at kanoen er dit transportmiddel, og skal bringe dig sikkert frem. -Stå aldrig op i kanoen, og vælg altid en kurs tæt på land. -Pak kanoen så den er i balance, det giver den bedste stabilitet i kanoen og gør det lettere at styre. Det er en god ide at hæve bagagen lidt fra bunden, så den ikke bliver våd. Det er også en god ide at pakke tøj og mad i små plastikposer, og derefter ned i en stor taske. Tasken behøver ikke at være vandtæt, for alle de små poser holder vandet ude, og hjælper tasken til at flyde ved en evt kæntring pakker du i en stor plastikpose, og der kommer et lille hul i den, bliver alt vådt. -På biblioteket findes litteratur om kanosejlads og turforslag. -Det er en god ide at øve kæntring og entring. I svømmehallen kan du måske også øve dig i at svømme med (rent !) tøj på. Ring og få en aftale før I kommer.

Haslev Kanolaug gode råd  

Haslev Kanolaug

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you