Page 1

Firmaprofil Opdateret maj 2013


Side 2 af 8

Det, der i dag er Tjæreborg Industri, begyndte i 1881 som en lille, traditionel landsbysmedje, grundlagt af oldefaderen til den nuværende ejer og direktør, Marianne Sørensen.

Tjæreborg Industri hører til blandt landets førende indenfor sine virkefelter og er bl.a. markedsførende i Danmark indenfor komplette løsninger til fjernvarmesektoren. De erfarne og kvalitetsbevidste medarbejdere besidder stor knowhow og ekspertise, hvilket vil være medvirkende til, at Tjæreborg Industri også i fremtiden kan fastholde og videreudvikle sin position. Til Tjæreborg Industri hører også datterselskabet Tjæreborg Kompensatorfabrik, også kaldet T-comp, som designer og producerer stålkompensatorer primært til eksportmarkedet

Siden har den familieejede virksomhed udviklet sig til at være en stor, international og dynamisk virksomhed med ca. 175 ansatte.

Tjæreborg Industris hovedsæde er placeret i Tjæreborg. Endvidere rådes over et produktionsanlæg for færdigbeton lidt udenfor Tjæreborg samt lager og mandskabsfaciliteter i Frederikssund på Sjælland.

Tjæreborg Industri beskæftiger sig med en bred vifte af arbejdsområder, primært indenfor fjernvarme, energi, el, stålkonstruktioner og beton. Et højt kvalitets- og serviceniveau har altid været virksomhedens kendetegn, og firmaet har i dag en stor, fast kreds af kunder og leverandører, som man har samarbejdet med i mange år.

Hovedsædet i Tjæreborg på 17.000 m2

Økonomiske nøgletal: Regnskabsår Driftsresultat Resultat f. skat Årsresultat Egenkapital Balance Antal ansatte

2008 2009 2010 2011 2012 14,2 3,6 7,4 9,8 6,4 14,1 3,4 6,5 8,8 4,9 10,2 2,5 4,7 6,6 3,6 72,5 42,9 38,6 44,7 48,0 115 78,4 91,7 103 122,3 180 156 156 177 176

Koncernregnskab i mill. kr.

Historie: 1881: Grundlagt af Marianne Sørensens oldefar. 1949: Første fjernvarmeprojekt i Tjæreborg. 1960: Fjernvarme bliver forretningsgrundlaget. 1964: Betonproduktion påbegyndes. 1966: Eksport påbegyndes. 1979: Første kulfyrede fjernvarmeværk. 1986: Produktion af stålkompensatorer påbegyndes. 1987: Første flisfyrede fjernvarmeværk. 1988: Første SRO-anlæg. 1989: Første kraftvarmeanlæg. 1997: Marianne Sørensen bliver medlem af direktionen. 2001: Første projekt udenfor Europa. 2007: Første solvarmeprojekt 2008: Marianne Sørensen overtager alene ledelsen af firmaet. 2008: Første el-kedel.

Tjæreborg Industri A/S - Kærvej 19 - DK 6731 Tjæreborg - Tel. +45 7517 5244 - info@tji.dk - www.tji.dk


Side 3 af 8

Igennem årene har Tjæreborg Industri udført mange specialopgaver og anvendt mange specialprodukter, og de mange dygtige rørlæggere efteruddannes løbende, så alle specialprodukter kan håndteres.

Fjernvarmeledningsnet: Tjæreborg Industri har i de seneste 60 år været medvirkende i opbygningen af mange af landets nuværende fjernvarmeledningsnet.

Opgaverne udføres både i:

Tjæreborg Industri er en professionel sparringspartner og kan tilbyde fjernvarmeledningsnet lige fra ide og beregning til et komplet, nøglefærdigt anlæg i totalentreprise. • • • • •

Stikledninger Fordelingsledninger Hovedledninger Transmissionsledninger Solvarmeanlæg

Referencelisten omfatter mere end 100 fjernvarmeværker, og adskillige kunder benytter Tjæreborg Industri som fast samarbejdspartner og leverandør.

• • •

• • • • • • • • • •

Totalentreprise Hovedentreprise Delentreprise

Projektering Beregninger Renoveringsplaner Jordarbejde Rørleverancer Nedlægning Sammensvejsning Muffearbejde Indmåling med GPS Ledningsregistrering

Der anvendes både standard-rør og twin-rør med varierende isoleringstykkelse afhængig af kravet til isoleringsevnen, og rørene optimeres til den aktuelle opgave. Tjæreborg Industri yder god support og har vagtudkald hele døgnet hele året, således at brud på ledningsnettet hurtigt kan udbedres.

Tjæreborg Industri leverer også tilbehør til fjernvarmeledningsnet ab fabrik: • • • •

Indføringsskabe i glasfiber Fjernvarmeskabe i galvaniseret stål Ventilbrønde i beton Flex-vogne for let montage af fleksible rør

Tjæreborg Industri A/S - Kærvej 19 - DK 6731 Tjæreborg - Tel. +45 7517 5244 - info@tji.dk - www.tji.dk


Side 4 af 8

Varmecentraler og andre procesanlæg:

Kunderne er typisk fjernvarmeværker, kraftvarmeværker eller industrier, som bruger varmt vand eller damp.

Tjæreborg Industri har i de seneste 50 år været medvirkende i opbygningen af mange af landets fjernvarmecentraler. I begyndelsen var brændslet olie, som senere blev afløst af kul.

Tjæreborg Industri råder over mange dygtige og kompetente håndværkere, teknikere og ingeniører, og der ydes særdeles god support i form af:

I dag etableres blandt andet:

• • • • •

• • • • • • • • • •

Fyringsanlæg til vådt flis eller træpiller Gaskedler til naturgas og biogas Oliekedler herunder bioolie Gasmotorer herunder biogas El-kedler Solvarmeanlæg Røggasanlæg Rør - og pumpeinstallationer Akkumuleringstanke og andre tankanlæg. Dampanlæg

Kraftvarmeværk med el-ydelse på 12 MW

Gasfyret kedelanlæg på fjernvarmeværk Tjæreborg Industri arbejder sammen med anerkendte leverandører indenfor branchen, og anlæggene etableres som turn-key eller som del af et projekt og kan omfatte: • • • • • • • • • •

Vagtudkald hele døgnet hele året Telefonsupport Serviceaftaler Forebyggende vedligehold Udlejning af mobile kedelanlæg i tilfælde af nedbrud kedelanlæg

Design og projektering Myndighedsansøgninger Bygningsarbejde herunder fundering Maskinleverancer Mekanisk montage Rørmontage og svejsning El-tavler og el-installation PLC og SRO-anlæg Idriftsættelse Dokumentation

Arbejdet udføres med Tjæreborg Industris egne dygtige medarbejdere. Dog benyttes ofte lokale underentreprenører til bygningsarbejdet og teknisk isolering.

5 MW flisfyret fjernvarmeværk

Tjæreborg Industri A/S - Kærvej 19 - DK 6731 Tjæreborg - Tel. +45 7517 5244 - info@tji.dk - www.tji.dk


Side 5 af 8

Referencelisten omfatter mere end 100 anlæg, hvor kunderne typisk er fjernvarmeværker, kraftvarmeværker, vandværker og industrivirksomheder.

El-styringer og SRO-anlæg: Tjæreborg Industri har egen el-afdeling, som siden 1988 har udviklet og etableret elstyringer og SRO-anlæg til mange formål. • • • • • • • • •

Design og projektering Tavleproduktion El-installationer UPS-anlæg Motordrevne nødstrømsanlæg Højspændingsanlæg El-kedler PLC fra Schneider eller Siemens SRO-anlæg

Arbejdet udføres af Tjæreborg Industris egne dygtige medarbejdere. Dog benyttes ofte lokale el-firmaer som underentreprenører til elinstallationer.

Der er support og vagtudkald hele døgnet og hele året. Tjæreborg Industris el-teknikere har også stor erfaring med både fyringsteknik og fjernvarme, og kan derved yde support ud over det rent styringstekniske, hvilket mange kunder er særdeles glade for. SRO-anlæg fra Tjæreborg Industri er baseret på følgende: • • • • • • • • • •

Der kan med fordel tegnes individuelle vagtog serviceaftaler.

Egen udvikling, design og programmering Windows XP som styresystem iFIX software Fleksibel modulopbygning baseret på kundebehov Fuld integration med Word og Excel Fjernkontrol via radiokommunikation eller Internet Integration med alarmanlæg, f. eks. som SMS-besked Mange muligheder for kommunikation og dataudveksling On-line support Vagtudkald hele døgnet hele året

Tjæreborg Industri A/S - Kærvej 19 - DK 6731 Tjæreborg - Tel. +45 7517 5244 - info@tji.dk - www.tji.dk


Side 6 af 8

Stålkonstruktioner: Alle svejsere har de nødvendige svejsecertifikater, og der anvendes forskellige ståltyper og overfladebehandling afhængig af opgave:

Tjæreborg Industri leverer specielle stålkonstruktioner efter ordre. Ofte fremstilles stålkonstruktionerne ud fra kundens detailtegninger, men der kan også leveres inkl. design og konstruktion, ligesom en del stålkonstruktioner fremstilles til egne projekter.

• • • • • • • •

Stålkonstruktioner leveres enten direkte til slutkunden eller som underleverandørarbejde primært til følgende brancher: • • • • •

Kraftværker Fjernvarmeværker Vindmølleindustrien Offshore Procesindustrien

Helsvejset luftkanal til vindmølleindustrien Der udføres specialopgaver såsom: • • • • • • • •

Rørbro med frit spænd på 42 meter

Sort stål Varmebestandigt stål Rustfrit stål Syrefast stål Specielle stållegeringer Galvanisering Maling Coating

Søjler og bjælker Trapper, gallerier og rækværk Kranbaner og -bærebjælker Helsvejste rør og kanaler Vand-, varme- og damprør Tanke og siloer Transportsnegle for brændsel og aske Præfabrikerede procesanlæg som units eller i containere Og meget andet

Varmeveksler- og lyddæmperunit

Tjæreborg Industri A/S - Kærvej 19 - DK 6731 Tjæreborg - Tel. +45 7517 5244 - info@tji.dk - www.tji.dk


Side 7 af 8

I produktsortimentet indgår ligeledes en del handelsvarer, som anvendes i tilknytning til egne standardprodukter,

Beton: Tjæreborg Industri har eget betonstøberi til fremstilling af betonprodukter og eget betonværk til fremstilling af færdigbeton. Kunderne findes typisk blandt: • • • • • •

Entreprenører Industrier Institutioner Landbrug Fjernvarmeværker Private

Betonelementer leveres til mange formål og med forskellige overflader. Her ses en overflade med søsten ved et landbrugsbyggeri

Færdigbeton leveres med egne betonkanoner

Fjernvarmebrønde

Produktionen spænder over et standardprogram samt en række specialprodukter, som leveres til byggerier over hele Danmark:

Tjæreborg Industri har et højt kvalitetsniveau. Produktionen af betonvarer og fremstilling af beton bliver løbende certificeret af henholdsvis Betonvarekontrollen (BVK) og Bureau Veritas (BVQI).

• • • • • • • • • • • • • •

Kloakrør Fjernvarme- og kloakbrønde Plankeværksstolper og -plader Stolpefødder Blomsterkummer og andre haveprodukter Fliser og belægningssten Kantsten Fundamentblokke Ko- og svinespalter Trafikværn Søjler og bjælker Vægelementer Sandwichelementer med frilagt overflade Færdigbeton til lokalområdet

Belægningssten fås i mange farver og former. Her ses den specielle TI-sten

Tjæreborg Industri A/S - Kærvej 19 - DK 6731 Tjæreborg - Tel. +45 7517 5244 - info@tji.dk - www.tji.dk


Side 8 af 8

Eksport: Det danske marked indenfor fjernvarme- og energisektoren har været meget svingende igennem årene.

Tjæreborg Industri har haft leverancer til det meste af verden, enten direkte eller som underleverandør via faste samarbejdspartnere.

Tjæreborg Industri har derfor forsøgt at øge sine eksportaktiviteter for at være mere uafhængig af svingninger på det danske marked.

Tjæreborg Industri har selv gennemført større eksportprojekter i:

Dampkedel monteret i container til kraftværk i Afrika

• • • • • •

Sverige. Tyskland. Estland. Letland. Rusland. Kina.

Kondensattank monteret med styretavle, pumper mv. til kraftværk i Irak.

Projekt gennemført i Kina med 36. stk vekslerstationer, SRO-anlæg og tilhørende fjernvarmeledningsnet.

Turnkey projekt i Letland. Vekslerunits til kraftvarmeanlæg med 2 MW el-ydelse

Tjæreborg Industri A/S - Kærvej 19 - DK 6731 Tjæreborg - Tel. +45 7517 5244 - info@tji.dk - www.tji.dk


Solvarme Maj 2013 Leif Hornbak,TjĂŚreborg Industri


Side 2 af 16

Solvarme: I de senere år har solvarme for alvor vundet indpas i den danske fjernvarmeforsyning. Årsagen hertil skal findes i de stigende brændselspriser sammenholdt med ønsket om en CO2-neutral varmeproduktion. Samtidig er markedet for solfangere i vækst, hvilket har betydet højere effektivitet og lavere anlægsomkostninger, således solvarme i dag er kommercielt bæredygtigt uden nogen form for tilskud. De første fjernvarmeanlæg i Danmark blev etableret i 1988 og har kørt lige siden uden problemer.

Tjæreborg Industri A/S - Kærvej 19 - DK 6731 Tjæreborg - Tel. +45 7517 5244 - Fax. +45 7612 5606 - info@tji.dk - www.tji.dk


Side 3 af 16

Solar District Heating in Denmark Sum of collector area and the number of operating and upcoming plants 60

500.000

50

400.000

40

300.000

30

200.000

20

100.000

10

In stalo ²d ][e (cm rh b ki)

p o lN frb u ae n m ts(h i)

600.000

0

0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Tjæreborg Industri A/S - Kærvej 19 - DK 6731 Tjæreborg - Tel. +45 7517 Year5244 - Fax. +45 7612 5606 - info@tji.dk - www.tji.dk


Side 4 af 16

Solvarme giver økonomiske fordele, både på kort og lang sigt:

I følge Energistyrelsen vil gasprisen med afgifter stige igennem de næste 25 år. Med investering i solvarme behøver man ikke længere at frygte prisstigninger i samme grad som tidligere. Med solvarme har man en fast pris. Solen er gratis og afgiftsfri. Tjæreborg Industri A/S - Kærvej 19 - DK 6731 Tjæreborg - Tel. +45 7517 5244 - Fax. +45 7612 5606 - info@tji.dk - www.tji.dk


Side 5 af 16

Solvarme er en god investering – også for miljøet. Solvarme er en CO2 neutral energikilde, og investeringen i et solvarmeanlæg betyder en CO2 fri varmeproduktion i mere end 20 år. Erfaringer fra andre store solvarmeanlæg herhjemme viser, at naturen spares for omkring 1 - 2 tons CO2 årligt for hver tilsluttet forbruger.

Tjæreborg Industri A/S - Kærvej 19 - DK 6731 Tjæreborg - Tel. +45 7517 5244 - Fax. +45 7612 5606 - info@tji.dk - www.tji.dk


Side 6 af 16

Solen varmer hele året - også når den ikke skinner. Det er en udbredt misforståelse, at solvarme kun virker om sommeren, og når solen skinner. Selv på en vinterdag giver solen varme fra sig. Typisk producer et solvarmeanlæg 20 % af solfanger produktionen i de 6 vintermåneder. En solfanger virker også, når det er gråvejr, den giver bare en mindre ydelse.

Tjæreborg Industri A/S - Kærvej 19 - DK 6731 Tjæreborg - Tel. +45 7517 5244 - Fax. +45 7612 5606 - info@tji.dk - www.tji.dk


Side 7 af 16

Opbygning af et solvarmeanlæg:

Planering af området for solfangere og nedgravning af fjernvarmerør.

Tjæreborg Industri A/S - Kærvej 19 - DK 6731 Tjæreborg - Tel. +45 7517 5244 - Fax. +45 7612 5606 - info@tji.dk - www.tji.dk


Side 8 af 16

Servicevej langs fjernvarmerørene i det planerede område.

Tjæreborg Industri A/S - Kærvej 19 - DK 6731 Tjæreborg - Tel. +45 7517 5244 - Fax. +45 7612 5606 - info@tji.dk - www.tji.dk


Side 9 af 16

Opstilling af betonfundamenter ovenpå jorden

Tjæreborg Industri A/S - Kærvej 19 - DK 6731 Tjæreborg - Tel. +45 7517 5244 - Fax. +45 7612 5606 - info@tji.dk - www.tji.dk


Side 10 af 16

Betonfundamenter med påmonterede bæringer for solfangerne.

Tjæreborg Industri A/S - Kærvej 19 - DK 6731 Tjæreborg - Tel. +45 7517 5244 - Fax. +45 7612 5606 - info@tji.dk - www.tji.dk


Side 11 af 16

Montage af solfangere

Tjæreborg Industri A/S - Kærvej 19 - DK 6731 Tjæreborg - Tel. +45 7517 5244 - Fax. +45 7612 5606 - info@tji.dk - www.tji.dk


Side 12 af 16

Solfangere klar til at blive tilsluttet fjernvarmerørene

Tjæreborg Industri A/S - Kærvej 19 - DK 6731 Tjæreborg - Tel. +45 7517 5244 - Fax. +45 7612 5606 - info@tji.dk - www.tji.dk


Side 13 af 16

Færdigmonterede solfangere - og græsset er blevet grønt.

Tjæreborg Industri A/S - Kærvej 19 - DK 6731 Tjæreborg - Tel. +45 7517 5244 - Fax. +45 7612 5606 - info@tji.dk - www.tji.dk


Side 14 af 16

Indføring af fjernvarmerør på kraftvarmeværket Tjæreborg Industri A/S - Kærvej 19 - DK 6731 Tjæreborg - Tel. +45 7517 5244 - Fax. +45 7612 5606 - info@tji.dk - www.tji.dk


Side 15 af 16

Tilslutning inde i kraftvarmeværket via varmeveksler Tjæreborg Industri A/S - Kærvej 19 - DK 6731 Tjæreborg - Tel. +45 7517 5244 - Fax. +45 7612 5606 - info@tji.dk - www.tji.dk


Side 16 af 16

Integrering i kraftvarmeværkets SRO-anlæg. Tjæreborg Industri A/S - Kærvej 19 - DK 6731 Tjæreborg - Tel. +45 7517 5244 - Fax. +45 7612 5606 - info@tji.dk - www.tji.dk


Solvarme: Tjæreborg Industri kan tilbyde solvarmeanlæg med stor effektivitet, og Tjæreborg Industri er en professionel sparringspartner, lige fra ide og beregning til et komplet, nøglefærdigt anlæg i totalentreprise.

Handlingsplaner : Tjæreborg Industri har god erfaring med at gennemføre solvarmeprojekter både i totalentreprise og i delentreprise. Kontakt Tjæreborg Industri og få udarbejdet en handlingsplan, som tager højde for alle faser i projektet lige fra idégrundlag til det færdige resultat.

Hvorfor vælge et solvarmeanlæg fra Tjæreborg Industri i totalentreprise?

Designkriterier: Design af et solvarmeanlæg kræver mange overvejelser: Hvor stor en del af varmebehovet er rentabelt at dække med solvarme, og er der behov for ekstra varmeakkumulering?

Hvorfor solvarme? I de senere år har solvarme for alvor vundet indpas i den danske fjernvarmeforsyning. Årsagen hertil skal findes i de stigende brændselspriser sammenholdt med ønsket om en CO2-neutral varmeproduktion. Det stigende antal solvarmeanlæg har også betydet højere effektivitet og lavere anlægsomkostninger, således at solvarme i dag er kommercielt bæredygtig uden nogen form for tilskud.

Udlægning af fjernvarmerør i solfangerfeltet.

Hvor finder man et egnet areal til formålet, og hvad med transmissionsledningen? Hvordan forholder det sig med myndighedsgodkendelser? Hvad med økonomien?

Tjæreborg Industri anvender avancerede beregningsprogrammer til design af solvarme

Tjæreborg Industri fokuserer på at levere et anlæg, som er økonomisk optimalt for kunden frem for en billig anlægspris. Tjæreborg Industris unikke styring optimerer automatisk driften af solvarmeanlægget med højere virkningsgrad til følge. Der ydes god support både på den mekaniske og styringsmæssige side. Solvarmeanlægget er komplet, og der kommer ikke pludselige budgetoverskridelser. Tjæreborg Industri er Danmarks førende totalleverandør af komplette løsninger til fjernvarmesektoren.

Tjæreborg Industri A/S - Kærvej 19 - DK 6731 Tjæreborg - Tlf. +45 7517 5244 - Fax. +45 7612 5606 - info@tji.dk - www.tji.dk


TJÆREBORG INDUSTRI A/S TLF. +45 *75 17 52 44

blad 1/1

Forslag til handlingsplan Emne:

Solvarmeprojekt

Dato: Udarbejdet af: Leif Hornbak

Hvad

Tidshorisont

Hvem

1. Mulig placering af grundstykke for solvarmeanlæg

Kunden

2. Mulig tracé for transmissionsledning

Kunden

3. Undersøgelse af plangrundlaget og møde med kommunen

Indenfor 1 måned

TI / Kunden

4. Budgetpris, økonomiberegninger og revideret handlingsplan

Indenfor 2 måneder TI

5. Principbeslutning i bestyrelsen

Efter 2 måneder

Kunden

6. Udarbejdelse af lokalplan påbegyndes, hvis nødvendigt

Efter 2½ måned

Kommunen

7. Betinget købsaftale for køb af grundstykke

Efter 3 måneder

Kunden

8. Fastsættelse af ledningstracé og aftale med lodsejere ang. nedgravning af transmissionsledning

Efter 3 måneder

Kunden

9. Specificeret tilbud

Efter 3½ måned

TI

10. Evt. generalforsamling

Efter 3½ måned

Kunden

11. Betinget kontrakt for udførelse i totalentreprise

Efter 4 måneder

TI og Kunden

12. Ansøgning om godkendelse i hht. varmeforsyningsloven

Efter 4½ måned

TI

13. Ansøgning om byggetilladelse

Efter 5 måneder

TI

14. Godkendelse i hht. varmeforsyningsloven forventes

Efter 7 måneder

Kommunen

15. Godkendelse af lokalplan forventes, hvis nødvendig

Efter 10 måneder

Kommunen

16. Byggetilladelse forventes.

Efter 7/10 måneder

Kommunen

17. Kontrakten for udførelse i totalentreprise bliver endelig.

Efter 7/10 måneder

Automatisk

18. Museet undersøger grundstykket

Efter 8/11 måneder

Museet

19. Byggeperiode og afsluttet idriftsættelse.

Efter 12/15 måneder TI

Tjæreborg Industris (TIs) deltagelse i ovenstående pkt. 1 til 11 er uden udgift for Kunden, såfremt solvarme ikke realiseres. Såfremt solvarme realiseres med Tjæreborg Industri som totalentreprenør er omkostningerne for Tjæreborg Industris deltagelse i pkt. 1 til 16 indeholdt i entreprisesummen. Såfremt solvarme realiseres med andre entreprenører end Tjæreborg Industri, forbeholder Tjæreborg Industri sig ret til at få betaling for sine omkostninger i forbindelse med deltagelse i pkt. 1 til 8, pkt. 10 og pkt. 12 til 16. Såfremt kommunen ikke vil udarbejde lokalplanen, forudsættes det, at kunden betaler et rådgivende firma (typisk en landinspektør) for udarbejdelse af lokalplanen.

Handlingsplan for solvarme


Side 1 af 1

1.5 Referenceliste for solvarmeanlæg. Opdateret 14.03.2013 Nr.

Kunde/sted:

Beskrivelse:

År:

17.

Tversted Kraftvarmeværk

Totalentreprise, excl. solfangere, 4.032 m2

2013

16.

Toftlund Fjernvarme

Indvendige installationer, styring og SRO

2013

15.

Mou Kraftvarme

Totalentreprise, excl. solfangere, 4.775 m2

2013

14.

Tarm Varmeværk

Fjernvarmerør og indvendige installationer

2012/13

13.

Tim Kraftvarmeværk

Totalentreprise, 4.235 m2

2012

2

2012

12.

Christiansfeld Fjernvarme

Totalentreprise, 9.515 m

11.

Gørding Varmeværk

Totalentreprise, excl. solfangere, 7.424 m2

2012

10.

Sunmark, Sæby Varmeværk

Fjernvarmerør og styring

2011

9.

Skovlund Varmeværk

Totalentreprise, 2.970 m2

2011

2

2011

8.

Ejstrupholm Varmeværk

Totalentreprise, 6.161 m

7.

Hejnsvig Varmeværk

Totalentreprise, excl. solfangere, 3.732 m2

2010

6.

Sunmark, Oksbøl Varmeværk Oksbøl Varmeværk

Fjernvarmerør Styring og SRO

2010 2010

5.

Sunmark, Jægerspris Kraftvarme

Fjernvarmerør

2010

4.

Sunmark, Ærøskøbing Fjernvarme

Fjernvarmerør

2010

3.

Arcon, Broager Fjernvarmeselskab

Fjernvarmerør

2009

2.

Strandby Varmeværk

Indvendige installationer

2008

1.

Arcon, Brædstrup Fjernvarme

Indvendige installationer

2007

1.5 Solvarmeanlæg


Side 1 af 1

Oversigt - solvarme

Varme ab værk Akk. tank Solfanger areal, hvis Arcon Forventet årsproduktion Andel solvarme på årsbasis Nødvendigt jordstykke

Solvarme Genner Hellevad Houslund oversigt

Genner

Hellevad

Hovslund

5.773 MWh

5.477 MWh

3.000 MWh

300 m³

300 m³

200 m³

2.400 m²

2.275 m²

1.250 m²

1.140 MWh

1.080 MWh

594 MWh

20 %

20 %

20 %

8.400 - 9.600 m²

8.000 - 9.100 m²

4.400 - 5.000 m²


Solvarme  

Tjæreborg Industri fortalte om solvarme på GHH's repræsentantskabsmøde den 16. maj 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you