Page 1

Genner Nyt FĂŚllesbladet for Genner og omegn

NOVEMBER 2017

gn o g S et o ke lad r i b K Se idt i m


2

Se hjemmesiden: www.genner.dk


Genner Nyt

Indholdsfortegnelse

Sid e

Fællesbladet for Genner og omegn

Foreninger og kontaktpersoner i Genner og omegn 4

Bladet udgives af Genner Lokalråd CVR nr. 36343273

Vinderen af Genner på Kryds og Tværs

5

Stort tillykke til Genner El

5

Så fik Genner Rideklub ny ridebane

6

Lidt nyt fra Lindegården

8

Genner Husholdningsforening

9

Værftsdag og Højskoledage på Kalvø

10

Kalvø Værftsmuseum gør klar til sæson 2018

12

Team Rynkeby 2018

12

Genner Skytteforenings Ungdomsafdeling

13

Dahls Gravering

14

Kirke og sogn

15

Gudstjenester

16

Torsdagsklubbens juleafslutning

19

Genner Forsamlingshus

19

Genner Univers

20

Genner Idrætsforening

23

Genner Hallens tilbygning

24

Genner Lokalråd

25

Lidt af hvert… kort og godt… stort og småt

27

Nyfødte, velkommen i Genner

28

Kursus i brug af hjertestarter

28

GHH Fjernvarme

29

Det sker i Genner og omegn

30

www.genner.dk Udgivelsestidspunkt Genner Nyt udkommer i slutningen af februar, maj, august og november. Bladet omdeles til husstande i Genner og omegn. Bladet trykkes i et oplag på 500 stk. Redaktionen Erik Berg Vestertoft 5, Genner 6230 Rødekro Tlf. 2327 9721 Poul Stenderup Sønderballevej 29, Genner Strand 6230 Rødekro Tlf. 4098 9979 Kjeld Andresen og Birthe Poulsen Kokhaven 13, Genner 6230 Rødekro Tlf. 6170 8918 Layout og annoncer Kjeld Andresen Tlf. 6170 8918 Genner.dk@gmail.com Deadline Næste nummer af Genner Nyt udkommer i slutningen af februar 2018. Deadline for indlæg til bladet er fredag den 26. januar 2018. Indlæg kan sendes til: Genner.dk@gmail.com

Forsiden Øverts: GIF’s flagkonkurrence, se side 27. Nederst til venstre: Srilankanske dansere ved værftsdagen, se side 11. Nederst til højre: Genner Kirke pyntet til høstgudstjenesten.

Genner Nyt nr. 7 - November 2017

3


Foreninger og kontaktpersoner i Genner og omegn Forening

Kontaktperson

Telefon

E-mail

Cykelmotion for mænd

Kaj Schmidt

7469 8631 kokhaven@gmail.com

Det Maritime Kalvø

Poul Stenderup

4098 9979 ps@brage.dk

Genner Bugts Netværk

Margrethe Stenger

6465 9255 kontakt@natur-perlen.dk

Genner Forsamlingshus

August Nielsen

2011 4543 august45n@gmail.com

Genner Hallen

Morten Nielsen

2612 8849 genner.hallen@gmail.com

Genner Husholdningsforening

Lis Tingleff schmidt

2961 4687 vernerschmidt@mail.dk

Genner Idrætsforening

Eva Johannsen

2529 2862 bogelund@privat.dk

Genner Kirke

Anette Jensen

7461 7519 aneje@km.dk

Genner Lokalråd

Anne Marie Andresen

2125 8581 gennerlokalraad@gmail.com

Genner Menighedsråd

Erik Berg

2327 9721 genvan@mail.tele.dk

Genner Rideklub

Karina Melgaard

40203118 karina.melgaard@gmail.com

Genner skatklub

Benny Jørgensen

5098 8407 bennyfj@outlook.dk

Genner Skolebestyrelse

Anine Kirk Todsen

5099 2935 anine@todsen.eu

Genner Skytteforening

Vagn Fallesen

7469 8713 biilsdam@live.dk

Genner Skytteforening Ungdomsafd. Bjarne Degn-Philipsen

2266 9519 bjarne@degn-philipsen.dk

Genner Spejdergruppe

Ole Lykke

2093 6161 gennerspejder@gmail.com

Genner Univers

Merete Neuschield

7469 8785 gennerunivers@aabenraa.dk

Genner Vandværk

Erik Berg

2327 9721 genvan@mail.tele.dk

GHH Fjernvarme

Anders Ravn-Nielsen

4016 9185 info@ghh-fjernvarme.dk

Kalvø Bådelaug

Jette Andreasen

2027 3840 Jafa.kalvoe@gmail.com

Madklub for mænd

Erik Berg

2327 9721 genvan@mail.tele.dk

Stavgang

Ulla Bøttcher

2283 5991 ulc-axb@mail.tele.dk

Strandskaderne

Lene Teppel Rasmussen

2165 7199 lene@teppel.dk

Tirsdagsfutterne

Rita Fallesen

2016 9848 biilsdam@live.dk

Torsdagsklubben

Ellie Deele

2030 6954 ellideele@bbsyd.dk

Vinterbadning

Anne Marie Andresen

2125 8581 Andresen.genner@mail.tele.dk

4

Følg med på Facebook: Det sker i Genner


Vinderen af Genner på kryds og Tværs Redaktionen har trukket lod blandt de indsendte løsninger på "Genner på Kryds og Tværs". Løsningen var ”SOLSIKKERNE” Gevinsten var gratis adgang til "Spis, hyg og smut" for 2 personer. Den heldige vinder blev Anine Kirk Todsen Tillykke med det.

Stort tillykke til Genner El Genner El har for nylig fejret 50 års jubilæum. Genner El og virksomhedens indehavere har igennem tiderne altid været en aktiv del af livet i Genner. Virksomheden har været en god støtte og sponsor i mange sammenhænge, for eksempel når der har været brug for nye spillertrøjer i både håndbold- og fodboldafdelingen. Også i forbindelse med byfesten og andre aktiviteter har Genner El altid været behjælpelige blandt andet med at stille materiel til rådighed, og de sidste par år har virksomheden sponseret lyskæder og opsætningen heraf i julemåneden. Genner El har altid været sponsor for GIF-Nyt og nu også dette blad, Genner Nyt. For mange år siden, da virksomheden flyttede til den nuværende adresse på Øster Løgumvej, anlagde stifteren af Genner El, Ib Nielsen, en tennisbane bagved bygningerne, hvor der i en del år blev spillet flittigt af tennisinteresserede borgere i Genner. Det blev faktisk startskuddet til tennisafdelingen under Genner Idrætsforening, idet en gruppe af de mest aktive tennisspillere i 1993 begyndte at arbejde for en ”rigtig” tennisbane, der skul-

le ligge i forbindelse med idrætsanlægget ved Genner Hallen. I august 2000 kunne man så endelig åbne egen tennisbane til afløsning for Ib’s bane, som efterhånden var blevet nedslidt af de mange spillere, der kom til i årenes løb. Både Ib Nielsen og hans hustru Else var gennem årene aktive i Genner Idrætsforening, både i håndbold- og fodboldafdelingen og naturligvis som tennisspillere. Else var også i mange år medredaktør på idrætsforeningens blad, GIF-nyt. Genner El’s nuværende indehaver, sønnen Morten Nielsen, har også gennem årene været aktiv både som spiller og træner for håndbold og fodbold i Genner Idrætsforening, og han er i øjeblikket formand for Genner Hallen. Fra redaktionens side skal der hermed lyde et stort tillykke til virksomheden og tak for mange års arbejde for og samarbejde med foreningslivet i Genner.

Genner Nyt nr. 7 - November 2017

5


Så fik Genner Rideklub ny ridebane Formand Karina Meldgaard skriver Mirakler kan ske - og i Genner Rideklub skete faktisk hele tre mirakler i streg. Efter flere års hårdt arbejde med at sælge skrot, samt sælge logoskilte og afholde forskellige arrangementer, var det tydeligt at der var meget lang vej til at skaffe pengene til den store renovering af dressurbanen. Klubbens vigtigste omdrejningspunkt, da der i Genner som bekendt ikke er nogen ridehal. Det danske vejr er også ganske hårdt ved banen. Derfor måtte der tænkes stort med hensyn til at skaffe midlerne til at renovere både bund og top på dressurbanen. Der blev søgt i fonde og puljer i nær og fjern. Og lykken var med Genner Rideklub. Første kæmpe mirakel var et tilsagn fra Sydbank med et sponsorat på 25.000 kr. Næste mirakel var et tilsagn fra SE Vækstpuljen også med 25.000 kr. Og sidst men ikke mindst et sponsorat fra Meldgaard Holding A/S på kørsel mm. Sammen med de penge klubbens medlemmer selv havde sparet op, var der nu mulighed for at begynde det store arbejde. Til alle tre sponsorer skal lyde en stor og hjertelig tak. Uden jer, var der ingen dressurbane i Genner, da den gamle ikke kunne benyttes mere fra sidste år i oktober, da huller og sten gjorde den farlig at ride på.

Undervejs i denne proces viste det sig hurtigt, at byen har nogle fantastiske lokale ildsjæle, som gerne giver en hånd med, når pigerne ikke kan selv. At fjerne 80 m³ gammel top med trillebør og håndkraft var helt umuligt. Men heldigvis var Werner Schmidt så utrolig rar og hjælpsom, at han mødte op med en gummiged, som kunne fjerne de 80 m³. At grave 3 x 60 meter dræn med rette fald og en maks. dybde på 1 meter, er et større projekt også for de sejeste piger. Og takket være Peter Jensens minigraver og 3 weekender hvor han gravede og gravede, blev også dette projekt klaret. Fra Genner Rideklubs side skal der lyde en kæmpe tak til Werner og Peter. Uden jer var dette projekt helt sikkert heller ikke lykkedes, da budene fra de entreprenører, som vi hentede tilbud fra på dræn af banen, enten ikke havde tiden til at møde op og hjælpe os, eller lå uden for vores budget. Dette på trods af de flotte sponsorater vi fik ind. Vi havde ikke andre muligheder for at redde dressurbanen end at smøge ærmerne op og gå i gang selv. Og det gjorde vi. Et kæmpe sammenhold og en stor fighter indsat fra alle, bragte både medlemmer tættere på hinanden og medførte et stort ejerskab for banen og dens vedligeholdelse. Man kan spørge sig selv hvorfor det er så dyrt at

renovere sådan en bane. Det er det, fordi vi i Genner Rideklub er så heldige, trods det er en lille klub, at have en bane på 20 x 60. Og der skal mange læs sand mm. til for at renovere den. Nu står banen så færdig, trods strabadser, tyveri og mange andre udfordringer. Den bliver passet af medlemmerne selv tre gange om ugen. Der er indkøbt ny traktor og slæb. Selv en sandkasse og et bålsted med god siddeplads har vi fået lavet, og begge dele må bruges af byens borgere og børnehaven skulle de have lyst. Alle er velkommen til at tage over og se det smukke sted og nyde medbragt kaffe el. lign. Skulle nogen have lyst til at melde sig ind i Genner Rideklub, tager vi glædeligt imod nye medlemmer, som kan kontakte Karina Meldgaard på tlf. 4020 3118. Skulle man overveje at købe sige en pony eller hest og være en del af vores skønne fællesskab, uanset alder og viden om heste, kan man kontakte Charlotte på Strygsdam på tlf. 3028 7469. Hun står altid klar til en snak om heste og mulighed for opstaldning.

Banen blev færdig 30. maj 2017. Blot 5 uger efter vi den 24. april startede projektet op.

6

Se hjemmesiden: www.genner.dk


Før

Nu

Sådan så banen ud før renoveringen når det havde regnet.

Se blot hvor drænene virker i selv den vådeste sommer. Man ser tydeligt de lyse striber på banen lige efter det har regnet.

Den 3. maj 2017: Charlotte og Flemming Bolø, Peter Jensen, Peter Christensen, Marco og Isabel i gang med at grave dræn

Genner Nyt nr. 7 - November 2017

7


LIDT NYT FRA LINDEGÅRDEN Den 29. september havde vi her på Lindegården ølsmagning for første gang. Men det er helt sikkert ikke sidste gang. Vi var 50 glade mennesker i stort set alle alderstrin, fra 25 og opefter, samlet til en festlig aften sammen med Torben Mathews. Der var folk både fra byen, fra Løjt, Rødekro, Over Jerstal, Hjordkær, ja sågar helt fra Århus. Og jeg skal da lige hilse og sige, at man fik lattermusklerne rørt. Vi viste ikke på forhånd, hvad vi gik ind til, da vi bød Torben indenfor, men vi syntes at han gjorde det så godt, at vi har inviteret ham igen næste år, og det har han sagt ja tak til. Som han sagde, inden han forlod vores skønne by: ” Det er nu nogle gemytlige mennesker i har fået samlet her”. Fra mange af dem der deltog, har vi kun fået positive tilbagemeldinger, og det luner langt ind i vores hjerter. Vi har meget at lære endnu, vedrørende sådanne arrangementer, men det kommer vel hen ad vejen. Blandt andet fandt vi ud af, at næste gang Tor-

8

ben kommer, starter vi med at spise og derefter går vi til øllet ☺ Mange har spurgt, hvorfor vi har valgt at afholde disse små arrangementer. Det har vi af den simple grund, at vi mener Genner sagtens kan bære små arrangementer, udover de faste som vi har i byen. Vi er alle forskellige, og vi syntes det er dejligt, at folk har noget at vælge imellem. Og så kan de der flytter til byen se, at der sker lidt af forskellige ting og sager i byen. Nogen er til gymnastik, nogen er til kortspil, og andre er til øl og vin. Det er dejligt med forskelligheder. Vi har pladsen til de små arrangementer, vi hygger os med at se glade mennesker, så hvorfor ikke åbne døren en gang imellem og byde indenfor. Som afslutning vil jeg lige slå et slag for, hvad Lindegården indtil videre har på programmet i 2018. Fredag den 20. april 2018: Portvin/rom med Lars (Nelson) samt tapas leveret af Nelson, pris: 225 kr.

Fredag den 25. maj 2018: Ølsmagning med Torben Mathews samt pølse- og ostebord, pris: 325 kr. Fredag d. 5. oktober 2018: Vinsmagning med Lautrupsminde vin, samt pølse- og ostebord, pris: 325 kr. Al tilmelding er en uge før, på mobil 29407684. Vi kan allerede nu fortælle, at der er gang i tilmeldingerne til ølsmagning i maj. Mangler du lige gaven (jul) til far, bedstefar, bror, ven, veninden, mor, søster eller kæresten, så laver vi gerne et gavekort til vores arrangementer. Gavekortet er naturligvis pakket ind og klar når det afhentes. Send gerne en sms for afhentning og betaling. Vi her på Lindegården ønsker alle en glædelig jul samt et godt og velsignet nytår. Vel mødt til nogle gemytlige timer på Lindegården, Genner Bygade 57 i genner Bodil & Stig

Følg med på Facebook: Det sker i Genner


Genner Husholdningsforening

Else K. Hansen skriver Den 13. juni var vi på eftermiddagstur til Brinksgaard i Rørkær ved Tønder. Brinksgaard har dame- og herretøj, potter og planter og et stort udvalg af kaffe, vin, øl og chokolade. Vi fik kaffe og brødtorte i deres hyggelige cafe. Vi var 20 deltagere. Den 23. august gik turen til det nye Vadehavscenter. En guide viste os rundt og fortalte om stedet. Derefter fik vi kaffe og lagkage. Vi var 22 der var med. Den 20. september var vi til modeopvisning hos Kitex. Foreningen havde sørget for damer til at gå mannequin. Der blev handlet flittigt denne aften og vi var 37deltagere. Nogle fine og spændende arrangementer.

Kommende arrangementer i Husholdningsforeningen

Onsdag den 24. januar 2018 tager vi til Aabenraa til Spis & Bowl. Denne aften er også for mænd.

Onsdag den 6. december er der JULETUR til Julemarked i Kiel. Mænd er meget velkomne til at tage med.

Vi mødes ved Bowlingcentret på Industrivej i Aabenraa kl. 17.30, hvor vi bowler i en time og spiser bagefter.

Der er afgang fra forsamlingshuset kl. 9.30. Ca. kl. 11.30 er vi i Kiel, og dér tager en dansktalende guide os med en tur rundt i og omkring Kiel. Derefter er der 3 timer på egen hånd til julemarkedet eller det store indkøbscenter Sophienhof. Inden hjemturen slutter vi af med en toretters aftensmenu på Bruckenterrassen i Rendsburg. Prisen er for medlemmer 375 kr. og ikke medlemmer 400 kr. Tilmelding til Else på tlf. 2010 6902, senest den 22. november.

Prisen for bowling og spisning er 159 kr. + leje af sko. Tilmelding til Anne Marie på tlf. 7469 8563, senest den 16. januar. Mandag den 5. marts 2018 afholdes Generalforsamling i skolens fællesrum kl. 19.00. Lillian Thomsen vil denne aften komme og fortælle om sygdommen Alzheimers, og hvordan det er at leve sammen med én, der har denne sygdom. Der bliver serveret et let traktement. HUSK derfor tilmelding til Anja på tlf. 3022 0796, senest den 26. februar.

"DE TØRRE KRANIERS Ø” Det er navnet på det maritime egnsspil, som Det Maritime Kalvø (DMK) påtænker at opføre på Kalvø i august 2018. På opstartsmødet den 4. oktober på Kalvø Badehotel, hvor DMK var vært ved en kop kaffe, fortalte forfatteren Kaj Nissen og instruktøren Nils Damkjær nærmere om spillet og hvordan man har tænkt sig det skulle foregå. Stykkets varighed vil være ca. 1 time med 8 små forskellige scener. Spillet er tænkt som en slags fortsættelse af det spil DMK opførte i 2013 på det gode skib "Albatros". Vi vil nu følge Jørgen Bruhns liv på Kalvø frem sin død.

På værftsdagen i august i år prøvede vi også at opføre nogle små scener, der skulle vise lidt om livet både i Herrehuset og i de små arbejderboliger på Kalvø dengang, der var skibsværft på øen. Der mangler både skuespillere, statister og hjælpere til at deltage. Så DMK opfordrer hermed personer – meget gerne fra lokalområdet - til at melde sig, hvis man har lyst til og interesse i at være med, uanset hvad man ønsker at beskæftige sig med forud for eller på dagen. Har du tid og lyst til at være med, kan du kontakte Poul Stenderup på 74 69 82 50 eller sende en mail til ps@brage.dk.

Genner Nyt nr. 7 - November 2017

9


Værftsdag og Højskoledage på Kalvø

TRÅDEN Arrangementet blev afholdt fra den 20. til den 25. august 2017 Ruth Leen skriver I august deltog jeg sammen med ca. 100 andre gode folk i højskoledage på Kalvø. Det hele startede den 20. august med dansk-tysk gudstjeneste på Kalvø, hvor Ann Bork Damsgaard og Anke (den tyske præst) spandt en ende over temaet ”Tråden” og fik det hele spundet sammen til sidst. Det var en stor oplevelse, med mange gode foredragsholdere og et godt tilrettelagt program. En stor tak til de 3 menighedsråd, præsterne i Øster Løgum, Genner og Løjt, og ikke mindst Claus og Annette. Annette Kjær som holdt morgensamling med sang og fortælling, var god til at knytte ” en tråd” til dagens foredragsholder. Vi hørte om tiden fra 1864 og til 2017. Det var et spændende emne, hvor der blev knyttet en tråd til tyskertiden her i landsdelen. Et foredrag om Viggo Kampmann, ”Matador” og kristendom var et andet emne. Mange af deltagerne kunne deres Matador. Der var Reformationsvandring i Haderslev. Det er min hjemby og derfor spændende at se den på en anden måde En rigtig ”Nørd”, der fortalte om myrer, som er et rigtigt nyttigt lille væsen. Det var et meget morsomt og lærerigt foredrag. Vi besøgte Hanne Vedel i Aabenraa - hun spinder (væver) jo en TRÅD. Så var der lidt klassisk musik af BACH. Kaffens historie var et andet emne. Sex, kristendom og mad. Provopræsten Poul Joakim Stender gjorde oprør mod det sundhedsfikserende Danmark. Det var meget morsomt og tankevækkende. Tidligere biskop fra Aarhus (barndom i Diernæs) holdt gudstjeneste i Genner Kirke, og derefter foredrag i forsamlingshuset. Vi fik også besøg af Bodil Jørgensen, der fortalte om sit liv som skuespiller, om ulykken, og Hvidsten Gruppen. Hun var en meget spændende dame. Det hele sluttede med sønderjysk kaffebord Stor tak til alle arrangørerne for en dejlig uge. Jeg er helt sikkert med igen næste år. MÅSKE SES VI?

10


Værftsdagen på Kalvø igen en succes – på trods af regnen. Poul Stenderup skriver Over 1000 mennesker trodsede skybrud og stormhvirvelvinde og deltog i den årlige Værftsdag på Kalvø enten som aktiv deltager eller som publikum. Det var en dejlig dag - lige fra det fyldte kirketelt til de sejlende både og ikke mindst de mange børn, som deltog aktivt i hesteskokastning, tøndebåndsløb og brændekløvning. "Bagermester" Leo Winter havde til stadighed kø ved vaffelbageriet. Der var også livlig aktivitet ved slisken med krabbevæddeløb. Alt blev betalt med møntfoden ”slanter”, som var blevet trykt i dagens anledning og uddelt til de besøgende.

Der var også mulighed for at få en køretur i hestevogn, hvilket også var populært. Endelig var der en stand med arbejdende træskærere, den ene var i gang med et relief af Restaurant Knapp og den anden med udskæring af en galionsfigur.

De små indslag skulle fortælle lidt om livet på Kalvø, da der var værft her. Vi oplevede en god interesse også for dette indslag - indtil det desværre begyndte at regne - så både ”skuespillerne” og publikum måtte krybe i ly.

Teltet blev igen fyldt med interesserede tilskuere, da en flok børn med Srilankansk baggrund fremviste en række traditionelle tamilske danse til deres hjemlands toner. Det var meget flot og der var ”knald” på farverne i dansernes fine dragter. Skibe fra Kalvø har også sejlet til disse fjerne egne.

Frivillige brandmænd - og kvinder fra værnet i Barsmark fremviste ved hjælp af en historisk brandpumpe, hvordan udrykning og brandslukning foregik i gamle dage. På trods af det ustadige vejr - igen en succes på den naturskønne ø. Tak til samarbejdspartnere, hjælpere og publikum, som var med til at skabe en god stemning - anført af lirekassemanden, Poul Sange.

Også det lille museum om værftet og Jørgen Bruhn var godt besøgt. Her forsøgte vi i år at lave et lille spil med Jørgen Bruhn, Bygmester Schmidt, husholdersken og andre figurer.

Vi glæder os til næste år.

11


Kalvø Værftsmuseum gør klar til sæson 2018 med ny ejer af Herrehuset

Poul Stenderup skriver Værftsmuseet, som administreres af Det Maritime Kalvø, med støtte og hjælp fra Museum Sønderjylland, forbereder sig nu på sæson 2018. Når det er en nyhed, skyldes det at Herrehuset, blev sat til salg af Naturstyrelsen i foråret 2017. Vi kunne derfor ikke vide, om Museet kunne fortsætte.

bemærkning om, at man gerne ser anvendelsen af huset fortsættes. Der skal efterfølgende laves aftaler o. a., men vi ser fortrøstningsfulde på fremtiden, og glæder os til at samarbejde med de nye ejere.

Sommeren igennem har vi og en gruppe bestående af efterkommere af Jørgen Bruhn, drøftet og holdt hinanden orienteret om Museets fremtid.

Så vi glæder os til næste år, hvor vi planlægger Værftsdagen den 19. august. Forud for det har vi egnsspillet om den voksne Jørgen Bruhn og Kalvø, ”De tørre kraniers ø” foruden åbning af museet med vore positive kustoder.

Det er derfor med tilfredshed, at vi modtog meddelelsen om at Stenbjerg Ejendomme A/S, som ejes af Hans Michael Jebsen har erhvervet sig huset, med

Hvis der er nogle læsere, som kunne tænke sig at være kustode på museet, så er man velkomne til at henvende sig. Vi sørger for oplæring.

Team Rynkeby 2018 Erik Berg skriver Ja, så kom der en lokal deltager mere på cyklen til Paris næste forår, idet Anne Marie Andresen her fra byen cykler sammen med Loa & Jesper Poulsen fra Løjt. Redaktionen vil prøve at følge op på træningen, som går forud og ligesom i år referere, når de kommer til byernes by.

12

Følg med på Facebook: Det sker i Genner


Nyt fra Genner Skytteforenings Ungdomsafdeling Inge-Lise Degn-Philipsen skriver Den 10. august startede vi ”ungdoms-afdelingen” i Skytteforeningen, og dette har vist sig at være en sand fornøjelse med både børn og voksne, som kommer ned og skyder torsdag aftener fra kl. 18.00. Nogle helt nye, andre rutinerede, og nogle stikker bare lige hovedet ind for at kigge. Vi har fået et godt startskud, og det er super at komme ned i klubben til glade børn og voksne, som har glædet sig siden sidste uge. Børnene leger gerne ind imellem og efter deres skydninger. De voksne får gerne en snak over den næsten altid obligatoriske kage som står på bordet – stemningen i foreningen er let, og vi nyder at lave sjov både på og udenfor banen. Skydning er meget mere end bare at gå på banen og skyde – det er også socialt samvær, og dette er vigtigt for os at have med. Foreningen skal være et frirum for alle, og der er plads til alle slags mennesker.

Vi har lavet en Facebook-side som hedder Genner Skytteforening, hvor vi lægger ideer ind til torsdagens træning, ekstra skydedage for ”selvkørende” skytter, ændringer, specialtræninger, opdateringer med events, m.m. Vi kommer også til at tilbyde skydning i forbindelse med fødselsdage, firmafester, polterabend m.m. Så mangler du en anderledes og fed aktivitet så kontakt os endelig. Vi ønsker at udvikle Skytteforeningen endnu mere, og ønsker at sætte Genner på landkortet indenfor konkurrence-skydning også. For at vi kan udvikle klubben, er vi afhængige af sponsorater, så vi kan købe mere udstyr såsom skydetøj, skydehandsker, skyderemme, sigtekapper, luftgevær, mere uddannelse m.m. Derfor søger vi nu sponsorater og beder derfor om jeres hjælp. Støt gerne på mobilepay, (Frank – 41418654 – Skriv Skytteforening) eller kom ned om torsdagen mellem 18.00 og ca. 20.30.

Genner Nyt nr. 7 - November 2017

Pr. 100 kr. I støtter med inden 31/12 giver vi en skydning. Vi holder åbent i skydeklubben, lørdag den 13. januar 2018, kl. 10.00-13.00 for disse skydninger. Er der tale om firmaer, som ønsker at komme mange, så kontakt os og vi finder en speciel dag til jer. Så hjælp os med at udvikle en rigtig god og gavnlig forening i Genner! På forhånd tak. Venlig hilsen Genner skytteforening

13


Dahls Gravering

markedslære og herefter 15 år i en guldsmedebutik, hvor hendes interesse for gravering blev vakt.

Erik Berg skriver Så har medarbejderen fra Genner Nyt igen været undervejs og denne gang besøgt Elke Dahl på Kalvøvej i Genner. Elke er indehaver af firmaet Dahl’s Gravering, som har et udvalg på omkring 400 forskellige artikler, som kan bruges til gaver ved barnedåb, konfirmation, bryllupper, repræsentations- og firmagaver og lignende. Så der er nok af muligheder for at finde en passende gave i alle prislag. Se udvalget på www.dahlsgravering.dk, hvor du nemt og hurtigt kan bestille din gave, og leveringstiden er kun 1-3 dage. Jeg kan love jer, der er meget. I forretningens sortiment kan der blandt andet findes artikler fra følgende firmaer: Georg Jensen, Piet Hein og Hans Bølling (træting). Elke er født og opvokset i Genner og var efter sin skolegang i super-

14

Elke har i en del år været med i arbejdet omkring Julehjertebyen i Aabenraa, hvorfra nogle sikkert også kender hende. Hun helliger sig dog nu sin forretning 100 % fra hjemmet på Kalvøvej 3 - og der er nok at se til, siger hun. Elke laver bl.a. også en del gravering af sportspræmier. Elke har et godt tilbud til tilflyttere bestående af et navneskilt med gravering til postkassen for kun 100 kr. Husk at navneskilt er lovpligtigt ifølge postloven. Har dette vakt jeres interesse, så kan Elke kontaktes på tlf.: 20 33 76 60 eller info@dahlsgravering.dk

På fotoet ses elefant – flagstang – Zippo fyrtøj.


KIRKE OG SOGN Løjt-Genner pastorat

www.gennersogn.dk

GENNER KIRKE

LØJT SOGNS MENIGHEDSRÅD

Graver: Anne Andersen, Tlf. 3051 6022. E-mail: gennerkirke@mail.dk

Formand: Anna Cecilie Lildholdt Madsen, Tlf. 20948717, acne.madsen@gmail.com

Gravermedhjælper: Hans Jørgen Barsøe

Sognepræst: Anette Jensen Løjt Nørregade 8, Løjt Kirkeby 6200 Aabenraa Tlf. 7461 7519, Mobil 5185 6512 E-mail: aneje@km.dk

Næstformand: Marianne Bork Steffensen, Tlf. 22638096, mariannebork@gmail.com

Kirkesanger: Christa Lauridsen

GENNER MENIGHEDSRÅD

Kontaktperson: Torben Hansen, Tlf. 91158149, torbenanni78@gmail.com

Formand: Erik Berg, Vestertoft 5, Tlf. 2327 9721, E-mail: genvan@mail.tele.dk

Ditte Sjelborg-Pedersen Løjt Nørregade 8, Løjt Kirkeby 6200 Aabenraa Tlf. 7461 7519 e-mail: dis@km.dk

Kirkeværge: Erling Læbel Madsen, Tlf. 74617804, elmmadsen@mail.dk

Næstformand: Judith Fabricius, Genner Bygade 10, tlf. 4048 2317

Tysk Frimenighedspræst: Martin Witte, tlf. 7458 2313 Organist: Kirsten Borella Carlson E-mail: kbc@km.dk Tlf. 6120 1854

Kasserer: Jan Nielsen, Vesterballe 3, tlf. 4042 5694

Kasserer: Christian Paulsen, Tlf. 74618286 og 30708286, fampaulsen@stafanet.dk

Kirkeværge: Inger Schäfer, Kokhaven 14, tlf. 7469 8477

Sekretær: Kirsten L. H. Christensen, Tlf. 51511625, bm040274@gmail.com

Kontaktperson: Anine Kirk Todsen Sønderballevej 5, tlf. 5099 293

Menige medlemmer: Christian Albert Claussen, Tlf. 20457578 chr.a.claussen@gmail.com Elin Clausen, Tlf. 24423616, eoge@os.dk

Praktiske oplysninger Kirkebilen DANTAXI, Tlf. 7025 2525 Kirkebilen er gratis og skal bestilles dagen før brug senest kl. 12.00. Det skal oplyses at det drejer sig om kørsel til kirken og det er gratis. Kirkebakken Alle med særlige grunde (alder, handicap, barnedåb m.v.) er velkomne til at køre op til kirken i egen bil. Man er også velkommen til at bestille kirkebilen, også selv om man er den eneste, der skal med, og det kun er kirkebakken, man har svært ved at komme op ad. Det gælder både Øster Løgum og Genner kirke.

Kirkebogen Genner Døbte: 27.8.17 Aya Maj Nielsen Viede / Velsignede: 12.8.17 Inge-Lise Degn Philipsen og Bjarne Degn Philipsen

Mandag er kirkepersonalets fridag Kirkepersonalet holder fri om mandagen. Man kan naturligvis altid ringe og indtale en besked på telefonsvareren eller sende en mail, så vil man blive kontaktet hurtigst muligt.

Kirke og Sogn - Genner Nyt nr. 7

15


GUDSTJENESTER Øster Løgum - Genner - Løjt December

Øster Løgum

Søndag, 3. december

1. søndag i advent Luk. 4,16-30

Genner

Løjt

10.30 Damsgaard

17.00 Sjelborg-Pedersen 10.30 Sjelborg-Pedersen Kirkens fødselsdag 10.30

9.00 (tysk 10.30)

Søndag, 10. december

2. søndag i advent Matt. 25,1-13

Julemarked

Torsdag, 14. december

Syng julen ind

19.30

Søndag, 17. december Søndag, 24. december Mandag, 25. december Tirsdag, 26. december Søndag, 31. december

3. søndag i advent Luk. 1,67-80 4. søndag i advent / Juleaften Luk. 2,1-14 Juledag Joh. 1,1-14 2. juledag Matt. 10,32-42 Julesøndag Matt. 2,13-23

15.00 Damsgaard 10.30 Damsgaard 10.30 Damsgaard

16.00 De ni læsninger 14.00 og 16.30 9.00 10.30 Vi henviser til Aabenraa

10.30 14.00 (tysk), 15.30, 16.45 10.30 9.00

Mandag, 1. januar

Nytårsdag Matt. 6,5-13 Champagne og kransekage

16.30

14.00

15.00

Søndag, 7. januar

1. s.e. helligtrekonger Mark. 10,13-16

10.30

9.00

10.30

10.30

kl. 14.00 "syng sammen" 9.00 (tysk), 10.30 i Forsamlingshuset 10.30

16.00

Januar

Søndag, 14. januar

2. s.e. helligtrekonger Joh. 4,5-26

Søndag, 21. januar

Sidste s.e. helligtrekonger Joh 12,23-33

10.30

Torsdag, 25. januar

Lysgudstjeneste

19.30

Søndag, 28. januar

Septuagesima Matt. 25,14-30

Ingen

9.00

10.30

Søndag, 4. februar

Seksagesima Mark 4,26-32

10.30

9.00

10.30

Søndag, 11. februar

Fastelavn Luk. 18,31-43 Fastelavn Børnegudstjeneste

13.30

10.30

14.00 (tysk 10.30)

Søndag, 18. februar Søndag, 25. februar

1. s. i fasten Luk. 22,24-32 2. s. i fasten Mark. 9,14-29

Ingen 10.30

Ingen 10.30

10.30 9.00

Søndag, 4. marts Søndag, 11. marts Søndag, 18. marts

3. s. i fasten Joh. 8,42-51 Midfaste Joh. 6,24-35 (37) Mariæ bebudelses dag Luk. 1,46-55

10.30 Ingen 10.30

9.00 10.30

10.30 9.00 (tysk 10.30) 10.30

Søndag, 25. marts

Palmesøndag Joh. 12,1-16 10.30 Børnegudstjeneste/minikonfirm. afslutning

14.00

10.30 el 16.00

Torsdag, 29. marts Fredag, 30. marts

Skærtorsdag Joh. 13,1-15 Langfredag Luk. 23,26-49

10.30 10.30 Liturgisk

19.30 (tysk form.) 14.00

Februar

Marts

10.30

SAMTALE

VIELSE

BEGRAVELSE/BISÆTTELSE

Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Man kan henvende sig, når man har behov for at tale med et andet menneske i fortrolighed. Præsten har 100% tavshedspligt.

Tid og sted for vielsen aftales telefonisk. Når parret har fremskaffet en prøvelsesattest (fås på folkeregistret i bopælskommunen og den må højest være fire måneder gammel på bryllupsdagen), medbringes den til en samtale, hvor vi gennemgår ritualet og vælger salmer. Der skal vælges to bryllupsvidner. Man kan ikke blive viet på højhelligdagene.

Dødsfald skal inden 48 timer anmeldes til sognepræsten i det sogn, hvor afdøde havde bopæl. Sædvane er, at en bedemand kontaktes, som ordner papirerne og andre praktiske ting. Bedemanden eller familien kontakter så præsten om tid og sted for begravelsen/bisættelsen

DÅB Tid og sted for dåben aftales telefonisk, og der aftales også et møde i hjemmet, hvor præsten og forældrene gennemgår dåbsritualet. Barnet skal have en fødsels- og navneattest fra personregistret, inden det kan døbes. Der skal være mindst to faddere ved dåben. Faddere skal være døbt og have nået konfirmationsalderen.

16

Kirke og Sogn - Genner Nyt nr. 7


Et velkendt ansigt med en ny rolle i Genner Da jeg fra barselsland, med en lille pige på armen, fik en mail om, at Løjt og Genner skulle høre under samme pastorat, blev jeg ligeså overrasket, som så mange andre. Men ret hurtigt opdagede jeg, at det var en tanke jeg godt kunne vænne mig til. Jeg kender jo godt Genner. Siden jeg for snart 2 ½ år siden blev indsat i Løjt, har jeg haft fornøjelsen af at besøge Genner Kirke jævnligt. Jeg holder af at komme til Genner, og jeg føler mig godt tilpas i selskab med både kirkens personale og menighed – og jeg er derfor ikke i tvivl om, at jeg hurtigt vil finde mig godt til rette i rollen som sognepræst i Genner. Derfor ser jeg også frem til, at jeg i starten af december er tilbage fra min barsel, og sammen med min nye kollega, Anette Jensen, for alvor kan tage hul på arbejdet som jeres nye præst i Genner.

Jeg glæder mig til at lære sognet endnu bedre at kende og til at møde jer alle. Lidt om mig selv: Jeg er 32 år, oprindeligt fra Nordfyn, og blev færdig som cand. theol. fra Århus Universitet i 2012. I de efterfølgende år boede jeg sammen med min kæreste Martin forskellige steder i USA og Europa, og havde undervejs muligheden for at indhente erfaring i de danske udenlandskirker. I foråret 2015 blev jeg indsat i Løjt Kirke, og sammen med Martin flyttede vi ind i præstegården. I januar 2017 blev vi forældre til Ingeborg. Ditte Sjelborg-Pedersen

Ny præst i Løjt-Genner Igennem det sidste års tid har jeg været vikarierende sognepræst i Løjt, og da stillingen i Løjt-Genner blev opslået var jeg ikke i tvivl, jeg ville gerne søge stillingen. Jeg var den heldige, og nu glæder jeg mig til også at skulle lære Genner nærmere at kende. I Genner er der gode aktiviteter inden for kirkelivet, som jeg meget gerne er med til at fortsætte, og jeg glæder mig til at tage fat på arbejdet.

rejser i de nordiske lande. Alt sammen erfaringer, som også kan bruges i det folkelige kirkelige arbejde.

Til daglig er jeg bosat i Løgumkloster, hvor min mand er præst. Vi har tidligere gennem mange år boet med vore to børn i Flensborg. Her arbejdede jeg i en ledende stilling under Nordisk Ministerråd og var aktiv med en række nordiske kulturtiltag i grænselandet: litteratur, kunst, koncerter og

Og jeg er sikker på, at vi i samarbejde med de to menighedsråd vil kunne løfte opgaverne og være med til at fortsætte det gode kirkeliv i Løjt-Genner pastorat.

Der er brug for kirkens stemme i det moderne samfund, hvor mange søger efter mening og identitet. Fra 1.12. er vi to præster i Løjt-Genner, når Ditte Sjelborg-Pedersen vender tilbage efter sin barselsorlov.

Anette Jensen

Høstgudstjeneste og indsættelse af ny sognepræst Søndag den 1. oktober fejrede vi høstgudstjeneste i Genner Kirke. Graveren havde som altid pyntet kirken smukt med græskar, halmballer og mange andre smukke og lækre ting. Ved samme gudstjeneste blev Anette Jensen indsat som sognepræst i Genner Sogn. Senere samme dag blev Anette også indsat som præst i Løjt Sogn. Anette Jensen er ansat i en 60 % stilling, hvor hun sammen med sognepræst Ditte Sjelborg-Pedersen, som er ansat 100 %, skal varetage både Genner og Løjt sogne. Ditte kommer tilbage fra barsel den 3. december, hvor hun indsættes som præst i Genner. Det var en festlig dag med deltagelse af Provst Kirsten Sønderby og desuden var både Ann Bork Damsgaard og Claus Helsbøl mødt op for at fejre deres kollega.

Her ses provsten samt de 4 præster der deltog i indsættelses- og høstgudstjenesten.

Kirke og Sogn - Genner Nyt nr. 7

17


Menighedsrådet i Genner Sogn inviterer alle til indsættelse af sognepræst Ditte Sjelborg-Pedersen og samtidig fejrer vi kirkens fødselsdag Første søndag i Advent Søndag den 3. december 2017 kl. 17.00 i Genner Kirke Efterfølgende er menighedsrådet traditionen tro vært ved suppe og tarteletter i forsamlingshuset Voksenkoret deltager denne dag i gudstjenesten

Genner kirke indbyder til gudstjeneste med de ni læsninger, der er en fin optakt til julen

Søndag den 17. december kl. 16.00 Kom til en hyggelig eftermiddag med voksenkoret fra Genner & Øster Løgum Hilsen Genner Menighedsråd

Reportage fra konfirmandlejr Fra Vores Blad, Øster Løgum Konfirmanderne fra Genner og Øster Løgum har sammen med konfirmanderne fra Rise og Løjt været på konfirmandlejr på Lunderskov Efterskole. Ca. 100 konfirmander var af sted et døgns tid, hvor de prøvede kræfter med efterskolens linjefag: dans, musik, DJ, film teater og teknik. Første dag blev afsluttet med et begivenhedsrigt natteløb, som fik adrenalinen op at køre og gjorde, at natteroen indfandt sig temmelig sent. Dagen derpå skulle konfirmanderne forberede en gudstjeneste, som deres forældre kom for at overvære.

Søndag den 1. oktober fejrede vi høstgudstjeneste i Genner Kirke. Graveren havde som altid pyntet kirken smukt med græskar, halmballer og mange andre smukke og lækre ting.

18

Det kan herfra garanteres at lignelsen om den fortabte søn, blev fortolket fuldstændigt unikt af konfirmanderne igennem teater, musik, dans og DJ-musik. En helt igennem hyggelig lejr sammen med konfirmanderne, som dog krævede en del kaffe. Tak for en rigtig god tur!

Kirke og Sogn - Genner Nyt nr. 7


TORSDAGSKLUBBENS JULEAFSLUTNING FOR GENNER OG HOVSLUND Torsdag den 7. december 2017 kl. 12.00 i Genner forsamlingshus Menu: • Svinekam med tilbehør • Ris à la mande • Kaffe med småkager PRIS: 60 kr. pr. person.

Tag en pakke med til amerikansk lotteri ca. 30 kr. pr. person Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag. Max. 60 personer Tilmelding senest den 30. november til Harry Lorentzen tlf. 4020 5274 Bemærk venligst, at der ikke kan lægges besked på voice-mail.

Salg af medlemsbeviser blev en kæmpesucces June Nørskov Moshage skriver Bestyrelsen for Genner Forsamlingshus var i ugerne 40 og 41 ude og sælge medlemsbeviser. Ved mange af vores besøg blev vi mødt med smil, og en særdeles god opbakning for vores Forsamlingshus. I den forbindelse vil bestyrelsen gerne takke alle dem som støttede. Og til dem/jer der ikke var hjemme da vi var forbi, men som dog gerne vil støtte med et medlemsbevis på 100 kr. kan I kontakte Kirsten på 2329 0825 eller June på 3033 6979.

Første skridt er også taget med hensyn til renovering af husets køkken. Der er blevet købt komfur og ovn, og det vil snart stå klar til brug. Derudover vil der blive foretaget andre forbedringer i nærmeste fremtid. Og så er Forsamlingshusets Facebook side oppe at køre. I kan finde den ved at søge under ”Genner Forsamlingshus”.

Genner Nyt nr. 7 - November 2017

Gå ind og synes godt om siden, så kan I fremover se og følge med i kommende arrangementer.

19


Læring og trivsel for alle i et berigende fællesskab

Lærernes dag i Genner Univers Torsdag den 5. oktober fejrede vi den internationale ”Lærernes dag” i Genner Univers. Der var pyntet op med flag, balloner og farverige skilte, da lærerne mødte ind om morgenen. Forældre havde sørget for boller og kage i klasserne. Nogle elever havde tegnet tegninger til deres lærer og en anden klasse havde lavet en film, hvor de fortalte søde historier om deres klasselærer.

20

Se hjemmesiden: www.genner.dk


OPRÅB! PAS PÅ VORES BØRN Da vi desværre igen oplever en stor tilgang af parkerede biler på Genner Bygade foran Genner Univers, håber vi, at dette opråb vil få jer forældre til at tænke jer en ekstra gang om, hvor I parkerer, når I afleverer og henter jeres børn. Den farlige trafiksituation opstår, når: • De cyklende børn er nødt til at svinge uden om de parkerede biler for at komme forbi, trods dårligt udsyn på grund af den lille vejstigning, mørke, blændende lys fra modkørende biler og busser. • Børn der går til skole, er nødt til at gå ud på vejen for at komme forbi de biler, der parkerer på fortovet. • En forælder, der blev konfronteret med at parkere på vejen sagde: ”Jamen ifølge skiltningen må jeg da godt holde her” - og ja, lige nu må I, men vi vil kraftigt appellere til jeres samvittighed om, at det simpelthen er for farligt.

Vi har oplevet flere farlige situationer for børnene, og henstiller derfor endnu en gang til, at I parkerer på parkeringspladsen ved hallen (der er ikke langt at gå) for at gøre skolevejen mere sikker for alle børn til og fra skole - og derved også fremme aktive børn. På bestyrelsens vegne, Genner Univers Pernille Edemann-Nielsen

Frederik og Philip, der hver morgen cykler til skole, fortæller om den farlige situation: ”Det er irriterende og træls, at der holder biler på vejen, fordi det er farligt. Nogle gange er vi nødt til at cykle op på fortovet, for at det ikke bliver alt for farligt”.

Nyt fra Småbørnsgruppen Småbørnsgruppen har i uge 43 startet anden omgang af: “Vi lærer sprog”, denne gang med fokus på en større forældreinddragelse. Vi kører igen et 20 ugers forløb, og tror med hjælp fra forældrene, at det vil give børnene endnu mere denne gang. De fleste af vores børn har været igennem det første forløb, så vi er selv meget spændte på, hvor meget vi alle får ud af anden omgang. Samtidig arbejder vi med temaet ”Halloween”. Vi har lavet fodspøgelser, græskar af æbletryk, edderkopper af kastanjer mm. Vi afslutter temaet med en lille Haloweenfest den 27. oktober. Og så går der snart julerier i det. Med venlig hilsen Dorthe og Pia, Småbørnsgruppen Pia Mortensens billeder fra Facebook

Genner Nyt nr. 7 - November 2017

21


Besøg af Ylle Dylle Genner Univers havde i slutningen af september besøg af en troldemor, som fremførte sit Ylle Dylle Trolderishow for Småbørnsgruppen, børnehaven samt 0.-1. klasse. Sjældent har alle børn og voksne grint og moret sig så godt sammen. En troldemor som snakkede omvendt, i rim og remser og som overraskede alle med sine tryllerier med levende dyr. En helt fantastisk forestilling, som vi kan leve højt på i længe.

Børnehaven har lavet trolde I forbindelse med Ylle Dylle Trolderi har børnehaven arbejdet med emnet trolde. Vi har hørt forskellige historier om trolde, danset til og sunget sange om trolde, arbejdet med rim om trolde, lavet trolde af ler og naturting, tegnet trolde ud fra en historie, malet fjolletrolde med fingermaling mm. Og torsdag inden efterårsferien havde vi inviteret forældrene til en hyggelig fernisering af vores troldeudstilling.

Motionsdag for skolen Dagen startede med, at alle fremlagde deres projekt, som vi havde arbejdet med i projektugen. Alle havde nogle rigtig gode fremlæggelser. Da vi alle havde fremlagt, var klasserne samlet i deres egne klasser, hvor vi sad og hyggede i noget tid sammen. Inden motionsløbet skulle vi lige opvarme lidt. Det var Anne Mari, Kristopher og Thea, der stod for opvarmning. Thomas Noah Elias og Magnus kom på besøg efter deres motionsløb i Løjt og hjalp godt til med opvarmningen. Så skulle vi ned og have instruktioner. Kl. 13.30 gik løbet i gang og alle var rigtig gode og kæmpede. Da vi havde løbet en runde så klippede lærerne i vores kort, og så skulle vi løbe videre indtil der var gået en time. Alle nåede rigtigt langt. Da der var gået en time og alle var tilbage, skulle alle have et diplom, vand og frugt som afslutning. Til sidst var der præmier til dem, der skulle have det.

22

De to der løb længst i mellemtrinnet var: Christopher fra 6. kl. og Cathrine fra 4. kl. - de løb begge 10 km . De to der løb længst i indbygningen var: Zelina fra 3. kl. og Tobias fra 3. kl. De tre der vandt mest udholdenhed var: Lasse fra 2. kl., Noah fra 3. kl. Freja fra 4. kl. Så var der også en præmie til den klasse, der kom tættest på deres gæt. Alle klasser havde gættet på, hvad klassen kunne løbe tilsammen. Den klasse der kom tættest på deres gæt var 5-6. kl. De gættede på 91 km og de løb 92 km tilsammen. Så var dagen slut og alle tog på efterårsferie Skrevet af Alberte Leen og Marius

Følg med på Facebook: Det sker i Genner


Få rørt jule-musklerne! Igen i år sørger Genner IF for, at det er muligt at få sig rørt i juledagene. Vi arbejder med følgende arrangementer:

Onsdag den 27. december 2017 kl. 9.00

Jule-Tennis og

Fredag den 29. december 2017 kl. 19.00

Jule-Floorball Følg vores opslag på vores nye Facebook side, hvor vi informerer nærmere, når vi kommer tættere på.

Genner If deltager i DM i foreningsudvikling GIF blev inviteret til at deltage i DGI´s DM i foreningsudvikling, hvilket vi valgte at takke ja til. Formålet med vores deltagelse er at hente inspiration til kreativ udvikling for både nye og eksisterende aktiviteter og målgrupper, for at udvikle foreningen og lokalsamfundet. En lille gruppe deltog i opstarten af projektet lørdag den 30. september 2017 på Ollerup Gymnastikhøjskole. Her blev vi sat i gang med at drømme og sætte ord på, hvad vi gerne ville opnå. De emner vi har valgt er synlighed, faciliteter, samarbejde mellem Universet og GIF og idræt for seniorer. Vi går i den kommende tid for alvor i gang med at arbejde med de enkelte emner, og der er nedsat nogle grupper, som hver især bearbejder emnerne. Vi glæder os til ”rejsen” mod vores mål og vil løbende informere om de ting, vi arbejder med.

Genner IF på Facebook Vi har også deltaget i et projekt med Aabenraa Kommune, som hedder ”Bevæg dig for Livet”. I den forbindelse – og i forbindelse med vores deltagelse i DM i foreningsudvikling, har vi fået oprettet en Facebook-side. Hvis du endnu ikke har set den, så søg Genner IF på Facebook, eller brug nedenstående QR-kode til at finde den. På siden vil vi løbende informere om aktiviteter. I opstarten var vi med i en annoncekampagne, som et forsøg på at få flere inaktive i gang igen. Denne kampagne er nu slut, men vi fortsætter, da vi stadig gerne vil have nogle af de inaktive i gang med at dyrke sport igen.

Genner Nyt nr. 7 - November 2017

23


Gevinster i GIF’s Præmiespil Juni: Lod nr. 34 - Alice Strøm - 200 kr. Lod nr. 183 - Jørgen Bertelsen - 150 kr. Lod nr. 211 - Anne Schmidt - 150 kr. Juli: Lod nr. 152 - Herdis Grejsmark - 200 kr. Lod nr. 93 - Edel Jensen - 150 kr. Lod nr. 33 - Hans Jørgen Boyum - 150 kr. August: Lod nr. 29 - Hans Jørgen Brønd - 200 kr. Lod nr. 50 - Anni Jensen - 150 kr. Lod nr. 66 - Anne Marie Schmidt - 150 kr. September: Lod nr. 64 - Falle Fallesen - 200 kr. Lod nr. 112 - Torben Leen - 150 Lod nr. 28 - Jonna Schmidt - 150 Oktober: Lod nr. 179 - Hans R. Nielsen - 200 kr. Lod nr. 173 - Grethe Gram - 150 kr. Lod nr. 101 - Danielsen - 150 kr. GIF takker for støtten

Genner hallens tilbygning Pia Mortensen skriver I samråd med Genner Idrætsforening og Lokalrådet har Genner Hallens bestyrelse udarbejdet en plan over den kommende tilbygning til hallen. Vi har forsøgt at imødekomme ønsket om et større redskabsrum, så vi kan få ryddet hallens gangarealer for redskaber. Hallen bliver således mere sikkerhedsmæssig forsvarlig, får et pænere "look" og andre muligheder i anvendelsen af netop gangarealet. Tilbygningen indeholder også et længe ønsket multirum. Et rum, som skal være fleksibelt i indretning og anvendelse. Genner Hallens bestyrelse er i øjeblikket i kontakt med kommunen omkring tilbygningen. Vi skal søge tilladelser, penge mm. Vi skal se på egenfinansering, fonde, sponsorer og egen arbejdskraft. Der ligger et stort arbejde forude - men vi glæder os, og er positive over samarbejdet med både GIF og Lokalrådet, som yder en kæmpe indsats.

24

Se hjemmesiden: www.genner.dk


Genner Lokalråd Donationer til Genner og omegn Vi har været heldige at få tildelt følgende beløb:

25.000 kr. fra Hedeselskabets medlemspulje 2017 - søgt af Knud Strøm Det tildelte beløb er søgt til anskaffelse af borde/ bænke-sæt på stien Kådnerforte, samt til udlæggelse af stabilt grus på stiens vådområder.

53.785 kr. fra Landdistrikternes materialepulje under PLAN afdelingen i Aabenraa kommunes vækst- og udviklingsudvalg Beløbet skal bruges til etablering af en bålhytte som blandt andet skal fungere som opholdssted for byens unge, men som også kan "lånes" til mange andre arrangementer til glæde for byens borgere. Ideen og initiativet til dette projekt er kommet fra en gruppe forældre. Meningen er, at de unge selv skal tage del i opførelsen af hytten, og dermed føle ejerskab i tæt samarbejde med forældregruppen. Håbet er, at vi derved kan undgå det hærværk, der i perioder sker på vores fælles faciliteter og andre steder i byen.

3.200 kr. fra Landsbyrådets pulje Lokalrådets Grønne Korps er af og til ude at beskære buske, træer, klippe græs mm. For at egne redskaber ikke skal nedslides, er der søgt om midler til indkøb af diverse redskaber (f.eks. buskrydder, grensaks mm).

Bogreolen Læg en bog + tag en bog = bytte bog Bogreolen er midlertidigt placeret i Genner Hallen (lige indenfor døren). Meningen er, at bøgerne skal flyttes udenfor i et skab, så hvis der findes en handy-mand, der har lyst til at lave et sådant skab, vil det være super. Du kan henvende dig til Genner Lokalråd (Anne Marie på tlf. 2125 8581)

Dejligt at Lokalrådet nu også er blandt dem, der tager del i midler fra forskellige puljer. Men vi må ikke glemme, at der ligger "lidt" arbejde i at få pengene omdannet til de ønskede projekter. Det er ikke kun initiativgruppen til bålhytten og Lokalrådets medlemmer, der skal få disse projekter op at stå. Det er noget vi skal få realiseret ved at løfte i flok. Lad nu vær' med at gemme dig, men kom ud af busken og ta' del i arbejdet - det skaber fællesskab, det er nemmere og sjovere, når der er mange arbejdshænder. Ikke mindst lærer man nye Gennerborgere at kende. Så derfor tilmeld dig, når vi sender "invitationer" ud.

Genner er kommet på Aabenraa kommunes facebookside. "Hvad gør jeres by til et godt sted at bo, leve og/eller drive virksomhed i? " Med dette tema har Kerstin Bundgaard, kommunikationsmedarbejder ved Aabenraa kommune, været rundt i nogle af kommunens landsbyer - heriblandt Genner - for at optage video til kommunens facebook-side. Optagelserne fandt sted i efteråret 2016, men på grund af sygdom, personalereduktion mm. ved kommunen blev videoen først lagt ind sidst i september 2017. Der er klippet rigtig meget i optagelserne, men den giver alligevel et supergodt indtryk af Genner som bosted. Se videoen ved at indlæse ovenstående QR koden på din smartphone eller tablet.

Håber der er endnu flere, der vil benytte sig af tilbuddet med at bytte bøger. Der er både voksen- og børnebøger. Lige nu findes der en del bøger på reolen, så hvis læser du meget, vil det være en god ide at kigge indenfor i hallen. Måske finder du en bog eller to, du kunne have lyst til at læse!

Genner Nyt nr. 7 - November 2017

25


GIF’s flagkonkurrence

Gazværk spiller

Loppemarked ved Hallen

Morten og Jarle gi’r den gas

Løvfaldsfesten i fuld gang

26

Frivillige sætter scenen op

Så er der pause

Følg med på Facebook: Det sker i Genner


Lidt af hvert… kort og godt… stort og småt Flagdag GIF’s 110 års jubilæumsarrangement Den 2. september afholdt GIF i samarbejde med Superbrugsen i Løjt Kirkeby en flagkonkurrence på sportspladsen i Genner. Overskuddet skulle gå til en tilbygning til Genner Hallen. Der var mange der havde købt flag, og det så flot ud med flagene i jorden spredt ud på noget i retning af ½ fodboldbane. Der blev uddelt gevinster for en samlet præmiesum på 10.000 kr. Orkesteret ”Gazværk” underholdt til slut med Gasolin og Kim Larsen sange. Arrangementet gav et overskud på 36.785 kr. Tillykke fra redaktionen med det flotte resultat.

Brætspilsdag Den 17. september havde Heidi Stark i Lokalrådets regi arrangeret en søndag eftermiddag med brætspil på skolen. Arrangementet måtte desværre aflyses grundet for få tilmeldinger, men at vi overvejer/ påtænker at lægge et sådan arrangement i forlængelse af en fællesspisning?

Festudvalget, der bestod af Eva Johannsen, Bianca Christensen og Kristian Woldemar, vil gerne sige tusind tak til alle jer som hjalp fredag, lørdag og søndag.

Go’on kampagnen Genner Lokalråd er blevet nomineret til at deltage i en konkurrence udskrevet af benzinselskabet Go’on om at blive årets forening, som i bedste fald ville udløse en præmie på 150.000 kr. Der var i alt præmier for 400.000 kr. til fordeling mellem de foreninger, der modtog flest stemmer og som en jury herefter udvælger. I skrivende stund ved vi ikke, hvilken placering Lokalrådet har fået i konkurrencen, men under alle omstændigheder er Lokalrådet meget glad for de mange stemmer og positive kommentarer, der er skrevet ind til kampagnen, der sluttede den 12. november.

Her er et lille udsnit af de kommentarer, der er skrevet:

Loppemarked Lokalrådet v/ Heidi Stark havde arrangeret et loppemarked ved Genner Hallen den 23. september. Det var en dejlig dag, hvor vejret i den grad var med os. Knap 20 stande og pænt med besøgende. Indtrykket var, at der var tilfredshed med salget i de forskellig stande, hvor der blev solgt alt fra keramik til cykler, legetøj, smykker, bøger og tøj. Lokalrådet påtænker at gentage succesen til foråret, så beboerne i Genner igen har mulighed for at få rydde op i gemmerne.

Jørgen Kruse: ”Vi skal alle gøre noget for at holde gang i by og egn.”

Løvfaldsfesten

Judith Fabricius Sørensen: ”Genner lokalråd fortjener at vinde fordi de både tænker udvikling og sammenhold og altid bidrager til at bringe Genner og omegn på landkortet.”

Genner Idrætsforening afholdt for nylig – nærmere bestemt den 27. oktober – Løvfaldsfest i Genner Hallen til fordel for en stærkt ønsket udvidelse af hallen. I alt var vi 68 tilmeldte hvilket var mindre end vi regnede med. Det skulle dog ikke hindre os i at have en super fest, skriver Bianca til Genner Nyt. Folk var glade og dansede på livet løs til kl. 2.00. Festudvalget var rigtig glade for at ”Morten og Jarle + DJ”, ville være med til at gøre festen en succes. Skal succesen gentage sig?? Det må vi se, når der har været afholdt evalueringsmøde. Op til festen havde udvalget hjælp fra frivillige. De hjalp med at sætte scenen op, stille borde og stole på plads, sætte lys op og dække bordene. Bagefter var der lige tid til en hyggesnak.

Pia Mortensen: ”Fordi de som forening sammen med byens andre foreninger samler trådene og styrker sammenholdet i vores lille lokalsamfund. De arbejder for at Genner bliver synligt på Danmarkskortet. Vi er kun ca. 760 indbyggere men byen har super mange kompetencer som bare skal udnyttes til alles bedste.”

Tina Haaknel: ”De gør en kæmpe forskel for sammenholdet i en mindre landsby. Der bliver lavet en masse gode arrangementer, bla. "Hyg,spis og smut" som er blevet populært både for børnefamilier og pensionister. Så alle møder alle.......meget positivt.” Bodil Pekruhn Olsen: ”Lokalrådet både lytter og handler på nye tiltag til vores lille by. De favner bredt, så det både gavner små som store, unge som ældre.” Stort TAK skal lyde fra Lokalrådet for opbakningen.

Genner Nyt nr. 7 - November 2017

27


Kursus i brug af hjertestarter Genner Idrætsforening har modtaget midler fra TrygFonden til afholdelse af kursus i brug af foreningens hjertestarter. Den 5. oktober fik 12 personer opfrisket/lært hvordan man forholder sig, og hvordan man bruger en hjertestarter, hvis en person får hjertestop. Instruktør Michael Reif fra Safetygroup var meget inspirerende at lytte til, og deltagerne prøvede at virkeliggøre situationer ved at foretage hjertemassage og bruge hjertestarter på dukker. Det er vigtigt, så mange som muligt er bekendt med, hvordan den bruges, hvis man pludselig kommer i denne situation. Michael Reif opfordrede til at lægge to app’s på sin telefon hhv ” 1-1-2” og ”hjertestarter.dk.” Brug af ”1-1-2” app’en gør det muligt for alarmcentralen at se, hvor du er og ”hjertestarter.dk” viser dig, hvor den nærmeste hjertestarter kan hentes. Hjertestarteren i Genner er placeret udvendigt ved hallen og derfor tilgængelig døgnet rundt.

28

Se hjemmesiden: www.genner.dk


Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a. Kjeld Andresen skriver Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker afholdt den 26. oktober det årlige møde, hvor alle varmeforbrugere var indbudt. Der var mødt 37 deltagere, som startede med at få en bid brød, hvorefter selve mødet gik i gang. Formanden og driftslederen fortalte hvordan værkerne havde kørt i regnskabsåret 2016/2017. Gasmotorerne har slet ikke kørt og gaskedlerne kørte kun i spidslast. Derimod har de 3 nye flisværker kørt særdeles godt. Vi har fået etableret et aske-transport system ved hvert værk med en container til asken uden for bygningerne. Bestyrelsen gennemgik hovedtallene fra regnskabet. Vi har haft 74.000 kr. mindre i indtægter end budgetteret, på grund af mindre varmesalg. Til gengæld har vi haft 761.000 kr. mindre i udgifter end budgetteret – fortrinsvis på grund af at vi har haft mindre udgifter til brændsel. Flisværkerne kører faktisk bedre end forventet. Varmeprisen blev ved regnskabsårets start sat til 425 kr. pr. MWh, men på grund af, at regnskabet blev afsluttet bedre end forventet, besluttede bestyrelsen at der i regnskabsåret 2016/2017 kun skulle betales 400 kr. pr. MWh.

Denne lave pris har vi besluttet også at holde i det nye regnskabsår, som startede 1. juli 2017. Desuden viser GHH’s prognoser, at vi også i de kommende år kan holde en meget lav varmepris. Repræsentantskabet har vedtaget vedtægtsændringer for at tilpasse GHH's vedtægter til DFF's standardvedtægter samt almindelig dansk lovgivning. Med den foreslåede revision af GHH's vedtægter overholder vi almindelig lovgivning og vi vil lettere kunne få hjælp fra DFF ved eventuelle konflikter. Der var valg til Repræsentantskabet, som herefter består af følgende medlemmer:

Genner Harry Lorenzen, Kjeld Andresen, Uve Jepsen, Erik Thuesen, Knud Rasmussen, Knud Strøm, Simon Paulsen.

Hellevad Peter A. Jacobsen, Per Kristensen, Torben Ivers, Freddy Hansen, Jørgen Bossen, Kaj Homilius, Poul Rask.

Hovslund Alfred Pfeffer, Svend Aage Hansen, Keld Knudsen, Johannes Schmidt, Leif Bjørn Nielsen, Per O. Forst. Efterfølgende har repræsentanterne udpeget bestyrelsesmedlemmerne, som har konstitueret sig på følgende måde: Kjeld Andresen, Formand Per O. Forst, Næstformand og referent Freddy Hansen, Kasserer Knud Rasmussen, Bestyrelsesmedlem Peter A. Jacobsen, Bestyrelsesmedlem Niels Poulsen, Bestyrelsesmedlem

29


Det sker i Genner og omegn Dato

Tid

Arrangement

Sted

2017 23. november kl. 19.30

Forsamlingshuset afholder Lottospil

Forsamlingshuset

26. november kl. 10 - 13

Skytteforeningen afholder Juleskydning

Genner Skole Skydekælderen

26. november kl. 14.00

Genner Idrætsforening afholder Juletræsfest og Julemarked

Genner Hallen

6. december

kl. 9.30

Husholdningsforeningen tager på juletur til Kiel

Afgang fra Forsamlingshuset

7. december

kl. 12.00

Torsdagsklubben afholder julefrokost

Forsamlingshuset

7. december

kl. 19.30

Forsamlingshuset afholder Lottospil

Forsamlingshuset

12. december kl. 16.00-17.30 Genner Univers holder Julemarked i skolegården, se side 20

Genner Skole

27. december kl. 9.00

Juletennis - Genner Idrætsforenings tennisafdeling

Genner Hallen

29. december kl. 19.00

Jule-floorball - Genner Idrætsforening floorball-afdeling

Genner Hallen

2018 12. januar

kl. 19.00

Genner Idrætsforening arrangerer Åben Hal

Genner Hallen

13. januar

kl. 10 - 13

Skytteforeningen holder Åbent Hus

Genner Skole Skydekælderen

14. januar

kl. 14.00

Syng-sammen-søndag

Forsamlingshuset

24. januar

kl. 17.30

Bowlingtur med Husholdningsforeningen

Afgang fra Forsamlingshuset

23. februar

kl. 18.00

Lokalrådet arrangerer Spis-hyg-smut - Fællesspisning

Genner Hallen

23. februar

kl. 19.30

Genner Idrætsforening arrangerer Åben Hal

Genner Hallen

5. marts

kl. 19.00

Husholdsforeningens generalforsamling

Skolens Fællesrum

8. marts

kl. 19.00

Forsamlingshusets generalforsamling

Forsamlingshuset

13. marts

kl. 19.00

Vandværkets generalforsamling

Forsamlingshuset

14. marts

kl. 19.30

Genner Idrætsforenings generalforsamling

Skolens Fællesrum

Vil du være med - så mød bare op! Se side 16

Datoer for gudstjenester og arrangementer i Løjt - Genner Pastorat

Genner Kirke

Hver tirsdag

Kl. 9.30

Gåtur med Tirsdags-futterne

Start ved Genner Hallen

Hver torsdag Kl. 9.30

Cykelmotion for mænd

Start Mosevænget 15

Hver torsdag Kl. 14

Torsdagsklubben for pensionister

Genner Forsamlingshus

Hver torsdag Kl. 18 - 21

Skydning for unge på skydebanen ved siden af fællesrummet

Genner Skole

30

Følg med på Facebook: Det sker i Genner


Genner Nyt nr. 7 - November 2017

31


Vi holder åben alle ugens dage 07:00 - 20:00 Altid frisk brød fra Nyeman’s Bageri

32

Genner Nyt - Fællesbladet for Genner og omegn

Genner nyt nr 7  
Genner nyt nr 7  
Advertisement