Page 1

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede KraftvarmevĂŚrker

Velkommen til BYKREDSMĂ˜DE tirsdag den 25. oktober 2016 Hovslund Forsamlingshus

1


Dagsorden 1. 2. 3. 4.

Valg af dirigent Orientering om driften Orientering om det godkendte regnskab Orientering om budget for det indevĂŚrende og kommende driftsĂĽr 5. Valg til reprĂŚsentantskabet 6. Eventuelt

2


Indkaldelse til bykredsmøde GHH’s vedtægter: § 8.3 Indkaldelse til bykredsforsamlingen skal ske ved bekendtgørelse i de lokale ugeaviser eller ved særskilt meddelelse til hver andelshaver senest 8 dage før afholdelse af forsamlingen. I indkaldelsen skal det fremgå, hvem der er på valg til repræsentantskabet.

• • • •

Annonce i Ugeavisen i uge 41 GHH’s hjemmeside GHH Fjernvarme Facebook SMS

3


Dagsorden

1. 2. 3. 4.

Valg af dirigent Orientering om driften Orientering om det godkendte regnskab Orientering om budget for det indevĂŚrende og kommende driftsĂĽr 5. Valg til reprĂŚsentantskabet 6. Eventuelt

4


Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a • 3 teknisk velfungerende værker i Genner, Hellevad og Hovslund • GHH forsyner 550 forbrugere med varme

5


Genner, Hellevad & Hovslund Forenede KraftvarmevĂŚrker A.m.b.a

Bestyrelsen 2 Genner / 2 Hellevad / 2 Hovslund

ReprĂŚsentantskabet 7 Genner / 7 Hellevad / 7 Hovslund

550 forbrugere Genner / Hellevad / Hovslund

6


Repræsentantskabet 2015/2016 Genner

Hellevad

Hovslund

Erik Thuesen Simon Paulsen Knud Rasmussen Knud Strøm

Kaj Homilius Freddy Hansen Jørgen Bossen Poul Rask

Niels Poulsen Per O. Forst Leif Nielsen Johannes Schmidt

Kjeld Andresen Harry Lorenzen Uve Jepsen

Carsten Carstensen Birger Wollesen Peter A. Jacobsen

Alfred Pfeffer Svend Åge Hansen Palle Søndergård

Horst Dehnbostel 1. sup Jørgen Kristoffersen 2. sup

Knud Søndergaard 1. sup Andreas Schulz 2. sup

Keld Knudsen 1. sup

Sort = valgt oktober 2015 Blå = valgt oktober 2014 Rød = suppleant

Repræsentantskabet består af 21 repræsentanter Repræsentantskabet er selskabets øverste myndighed.


Den daglige drift

GHH’s bestyrelse 2015/2016 Genner Kjeld Andresen Knud Rasmussen

Hellevad Freddy Hansen Peter A. Jacobsen

Driftsleder Driftsleder Thorkild Thorkild Ravn-Nielsen Ravn-Nielsen

Hovslund Niels Poulsen Per O. Forst


Ny driftsleder Thorkild går på efterløn – maj 2017 Ny driftsleder er ansat pr. 1. november 2016 Anders Ravn-Nielsen Genner Bygade 47 Genner 6230 Rødekro


Produktion af varme 2015/2016 Motorer og generatorer har ikke kørt i 2015/2016

- Elprisen har været for lav

GHH har produceret varme på kedlerne en stor del af regnskabsåret

+ Gasprisen har været lav


Produktion af varme 2015/2016 3 nye biomassevĂŚrker er taget i brug

VĂŚrket i Genner 11


12


13


Hvorfor biomasseværker? GHH har undersøgt om SOLVARME er en rentabel løsning

GHH har fravalgt solvarme

14


Hvorfor biomasseværker? GHH har undersøgt om BIOGAS er en rentabel løsning

GHH har fravalgt BIOGAS

15


Hvorfor biomasseværker?

Flis og træpiller er fremtiden for GHH

Værket i Genner 16


Dagsorden

1. 2. 3. 4.

Valg af dirigent Orientering om driften Orientering om det godkendte regnskab Orientering om budget for det indevĂŚrende og kommende driftsĂĽr 5. Valg til reprĂŚsentantskabet 6. Eventuelt

17


3. Orientering om det godkendte regnskab Resultatopgørelse i 1000 kr. Indtægter Faste afgifter og abonnement Varmesalg Indtægter ved elproduktion Indtægter i alt

2015/2016 BUDGET

2015/2016 Regnskab

2015/2016 Forskel

3.200 3.017 3.654 9.871

3.200 2.606 4.285 10.090

0 -411 631 219

5.500 1.393 625 2.653 778 10.949

4.590 1.683 567 2.596 688 10.124

Årets resultat

-1.078

-34

-910 290 -58 -57 -90 -825 0 1.044

Resultatdisponering: Overført fra sidste år Årets resultat Overførsel til næste år

1.078 -1.078 -0

1.078 -34 1.044

0 1.044 1.044

475

425

Udgifter Omkostninger til køb af biomasse og gas Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Afskrivninger Andre finansielle omkostninger Udgifter i alt

Varmepris


3. Orientering om det godkendte regnskab

Balance

30. juni 2016, i 1000 kr

Aktiver Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt

17.309 1.441 18.750

Passiver Realkredit gæld

15.459

Kortfristet gæld

3.291

Passiver i alt

18.750

19


Dagsorden

1. 2. 3. 4.

Valg af dirigent Orientering om driften Orientering om det godkendte regnskab Orientering om budget for det indevĂŚrende og kommende driftsĂĽr 5. Valg til reprĂŚsentantskabet 6. Eventuelt

20


Budget for 2016/2017 Resultatopgørelse i 1000 kr. Indtægter Faste afgifter og abonnement Varmesalg Indtægter ved elproduktion Indtægter i alt

2015/2016 BUDGET

2015/2016 Regnskab

2015/2016 Forskel

2016/2017 BUDGET

3.200 3.017 3.654 9.871

3.200 2.606 4.285 10.090

0 -411 631 219

3.200 2.831 3.500 9.531

5.500 1.393 625 2.653 778 10.949

4.590 1.683 567 2.596 688 10.124

-910 290 -58 -57 -90 -825

4.135 1.862 800 3.092 686 10.575

Årets resultat

-1.078

-34

1.044

-1.044

Resultatdisponering: Overført fra sidste år Årets resultat Overførsel til næste år

1.078 -1.078 -0

1.078 -34 1.044

0 1.044 1.044

1.044 -1.044 0

475

425

Udgifter Omkostninger til køb af biomasse og gas Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Afskrivninger Andre finansielle omkostninger Udgifter i alt

Varmepris

425


Prognose for varmeprisen

Fjernvarme varmepris [kr/MWh] 1000 900

900 825

850

850

800750 700

575

580

590

600

606

606

19/20

20/21

21/22

22/23

23/24

24/25

480

18/19

425

480

17/18

425

16/17

500

15/16

600

Naturgas

14/15

13/14

12/13

11/12

300

10/11

400 09/10

Kr/MWh

625

Flis og piller


Prognose for varmeprisen Varmeudgift for et standardhus

24000

22575

23000 22000

21700

21188

21000 19675 20000 19000 17763

18000 17000 16000

17430

17150

16888 15225

15000

Naturgas

Flis og piller

24/25

23/24

22/23

21/22

20/21

19/20

18/19

17/18

16/17

14/15

13/14

12/13

11/12

10/11

09/10

13000

15/16

14263

14000


Takstblad

Takstblad gældende fra den 1. juli 2016 Takster Takster inkl. inkl. moms: moms: Abonnement Abonnement pr. pr. år år ……….….……….………2.000,00 ……….….……….………2.000,00 kr. kr. Energisparebidrag Energisparebidrag pr. pr. år år …………………… …………………… 275,00 275,00 kr. kr. Effektbidrag Effektbidrag pr. pr. år år efter efter BBR* BBR* …………....… …………....… 35,00 35,00 kr./m kr./m22 Varmepris Varmepris efter efter forbrug forbrug …………………….. …………………….. 425,00 425,00 kr./MWh kr./MWh For For lavenergihuse lavenergihuse er er effektbidraget effektbidraget fastsat fastsat til til 1/3 1/3 af af normal normal takst. takst.

24


Energisparebidrag

Energispareaftale GHH har tilsluttet sig aftalen via Dansk Fjernvarme

GHH skal spare 468 MWh i 2015 ca. 28 husstandes årsforbrug Eller rettere sagt – GHH skal betale for 468MWh energibesparelser

GHH opkræver: GHH betaler:

ENERGISPARE BIDRAG ENERGISPARE TILSKUD


Dagsorden 1. 2. 3. 4.

Valg af dirigent Orientering om driften Orientering om det godkendte regnskab Orientering om budget for det indevĂŚrende og kommende driftsĂĽr 5. Valg til reprĂŚsentantskabet 6. Eventuelt

26


Valg til repræsentantskabet §7. Valg til Repræsentantskabet •

Hvert år afholdes der valg til Repræsentantskabet i hver bykreds.

Hver bykreds vælger 7 repræsentanter.

I lige år er 4 repræsentanter på valg og i ulige år er 3 repræsentanter på valg.

Valgene gælder for 2 år ad gangen.

Desuden vælges der 2 suppleanter for 1 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

27


Valg til repræsentantskabet

Genner by foreslår og vælger repræsentanter fra Genner

Hellevad by foreslår og vælger repræsentanter fra Hellevad

Hovslund st. by foreslår og vælger repræsentanter fra Hovslund st. by.

# 28


Valg til Repræsentantskabet Genner

Hellevad

Hovslund

Erik Thuesen Simon Paulsen Knud Rasmussen Knud Strøm

Kaj Homilius Freddy Hansen Jørgen Bossen Poul Rask

Niels Poulsen Per O. Forst Leif Nielsen Johannes Schmidt

Kjeld Andresen Harry Lorenzen Uve Jepsen

Carsten Carstensen Birger Wollesen Peter A. Jacobsen

Alfred Pfeffer Svend Åge Hansen Palle Søndergård

På valg 2016 – modtager genvalg Valgt oktober 2015


Repræsentantskabet 2016/2017 Genner

Hellevad

Hovslund

Erik Thuesen Simon Paulsen Knud Rasmussen Knud Strøm

Kaj Homilius Freddy Hansen Jørgen Bossen Poul Rask

Niels Poulsen Per O. Forst Leif Nielsen Johannes Schmidt

Kjeld Andresen Harry Lorenzen Uve Jepsen

Carsten Carstensen Birger Wollesen Peter A. Jacobsen

Alfred Pfeffer Svend Åge Hansen Palle Søndergård

Horst Dehnbostel 1. sup Jørgen Kristoffersen 2. sup

Knud Søndergaard 1. sup Andreas Schulz 2. sup

Keld Knudsen 1. sup

Sort = valgt oktober 2015 Blå = valgt oktober 2016 Rød = suppleant


Dagsorden 1. 2. 3. 4.

Valg af dirigent Orientering om driften Orientering om det godkendte regnskab Orientering om budget for det indevĂŚrende og kommende driftsĂĽr 5. Valg til reprĂŚsentantskabet 6. Eventuelt

31


6. Eventuelt

32


http://ghh-fjernvarme.blogspot.dk

33


Facebook

34


Genner, Hellevad & Hovslund Forenede KraftvarmevĂŚrker

Tak for i aften !

35

2016 bykredsmøde  

Power Point præsentation fra bykredsmødet 2016

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you