Page 1

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

Velkommen til informationsmøde om

solvarme og biogas mandag den 27. januar 2014 Hovslund Forsamlingshus

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

1


Historiske data Varmeregning for et standardhus (130m² 17,5MWh) Regnskabsår 95/96 - 12/13 35000

Oliefyr 31363

Fjernvarme Lineær (Oliefyr)

30000

25000 21700 20000

15000

12500 12175

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

12/13

11/12

10/11

09/10

08/09

07/08

06/07

05/06

04/05

03/04

02/03

01/02

00/01

99/00

98/99

97/98

96/97

10000 95/96

Kroner pr. år

Lineær (Fjernvarme)

2


Genner, Hellevad & Hovslund Forenede KraftvarmevĂŚrker 18.01.14

19.08.13

24.04.13

10.12.12

02.08.12

03.04.12

29.11.11

06.08.11

31.03.11

29.11.10

29.07.10

31.03.10

27.11.09

11.08.09

21.03.09

24.11.08

17.07.08

21.02.08

21.09.07

22.04.07

27.11.06

05.07.06

02.02.06

22.08.05

07.03.05

16.03.04

06.12.02

29.05.01

26.10.99

07.12.95

Oliepris pr. 1000 liter fra 1995 - 2014

9000

8000

Aksetitel

Historiske data 13000

12000

11000 10000

7000

6000

5000

4000

3


Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker  Skal vi køre videre med værkerne som nu?  Skal vi bygge solvarmeanlæg i de 3 byer?  Skal vi køre på biogas?

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

4


Prognose uden ændringer Varmeregning for et standard hus 41000

39301

Oliefyr 36000

Fjernvarme uden ændringer 32000 29349

26000 22575

Igangværende regnskabsår

21000

16000

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

24/25

23/24

22/23

21/22

20/21

19/20

18/19

17/18

16/17

15/16

14/15

13/14

12/13

11/12

10/11

09/10

08/09

07/08

06/07

05/06

11000 04/05

Kroner pr. år

31000

5


Prognose uden ændringer Udgifter 12.000

11.025 Omkostninger til køb af gas m.m.

10.000

8.963

Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Afskrivninger

6.000 Andre finansielle omkostninger 4.000

1.600

2.000

1.600 200

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

24/25

23/24

22/23

21/22

20/21

19/20

18/19

17/18

16/17

15/16

14/15

13/14

12/13

0 11/12

tusinde kr.

8.000

6


Prognose uden ændringer Indtægter 10.000 8.573

9.000

Faste afgifter og abonnement Varmesalg

8.000

Indtægter ved elproduktion 7.000

5.000

4.483

4.000 3.000

3.200

1.781

2.000 1.000

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

24/25

23/24

22/23

21/22

20/21

19/20

18/19

17/18

16/17

15/16

14/15

13/14

12/13

0 11/12

Tusinde kr.

5.995 6.000

7


Prognose uden ændringer Regnskab Budget

Resultatopgørelse [tkr.]

12/13

13/14

Prognose uden ændringer

14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25

Indtægter Faste afgifter og abonnement Varmesalg Indtægter ved elproduktion Andre finansielle indtægter Indtægter i alt

3.223 6.399 4.460 0 14.082

3.200 3.200 5.995 6.415 4.483 3.586 0 0 13.678 13.201

3.200 6.671 3.515 0 13.385

3.200 6.903 3.444 0 13.548

3.200 7.202 3.375 0 13.777

3.200 6.804 2.565 0 12.569

3.200 7.542 1.873 0 12.615

3.200 7.761 1.854 0 12.815

3.200 7.933 1.835 0 12.968

3.200 8.159 1.817 0 13.176

3.200 8.339 1.799 0 13.338

3.200 8.573 1.781 0 13.554

9.272 1.293 571 1.418 1.162 0 13.717

8.963 8.784 1.029 1.029 590 600 1.600 1.600 663 1.100 0 0 12.845 13.113

9.047 1.029 600 1.600 1.000 0 13.276

9.319 1.029 600 1.600 1.000 0 13.548

9.598 9.790 9.986 10.186 10.389 10.597 10.809 11.025 1.029 1.029 1.029 1.029 1.029 1.029 1.029 1.029 600 600 600 600 600 600 600 600 1.600 200 200 200 200 200 200 200 950 950 800 800 750 750 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 13.777 12.569 12.615 12.815 12.968 13.176 13.338 13.554

Udgifter Omkostninger til køb af gas m.m. Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Afskrivninger Andre finansielle omkostninger Skat Udgifter i alt

Årets resultat Akkumuleret saldo Varmepris [Kr./MWh]

366

833

88

109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.030

-198

-109

0

-0

-0

-0

-0

-0

-0

-0

-0

-0

850

900

963 1.001 1.036 1.081 1.021 1.132 1.165 1.191 1.225 1.252 1.287

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

8


Prognose med solvarme Varmeregning for et standardhus 41000

39301

Oliefyr Fjernvarme uden ændringer

36000

Fjernvarme med solvarme 32000 29349

25826 26000

24350 22575

21000

21837

16000

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

24/25

23/24

22/23

21/22

20/21

19/20

18/19

17/18

16/17

15/16

14/15

13/14

12/13

11/12

10/11

09/10

08/09

07/08

06/07

05/06

11000 04/05

Kroner pr. år

31000

9


Prognose med solvarme Udgifter 10.000 8.885 9.000

Omkostninger til køb af gas m.m. Andre eksterne omkostninger

8.963

Personaleomkostninger

8.000

Afskrivninger Andre finansielle omkostninger

7.291

6.000 5.000 4.000 3.000

2.400 1.600

2.000

1.000

1.000

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede KraftvarmevĂŚrker

24/25

23/24

22/23

21/22

20/21

19/20

18/19

17/18

16/17

15/16

14/15

13/14

0 12/13

tusinde kr.

7.000

10


Prognose med solvarme Indtægter 8.000 7.233

Faste afgifter og abonnement Varmesalg

7.000

Indtægter ved elproduktion

5.995 6.000 4.483

4.000 3.200

3.200

3.000

1.781

2.000 1.000

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

24/25

23/24

22/23

21/22

20/21

19/20

18/19

17/18

16/17

15/16

14/15

13/14

0 12/13

Aksetitel

5.000

11


Prognose med solvarme Budget

Resultatopgørelse

[tkr.]

Indtægter Faste afgifter og abonnement Varmesalg Indtægter ved elproduktion Andre finansielle indtægter Indtægter i alt Udgifter Omkostninger til køb af gas m.m. Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Afskrivninger Andre finansielle omkostninger Skat Udgifter i alt Årets resultat Akkumuleret saldo Varmepris [Kr./MWh]

12/13 3.223 6.399 4.460 0

13/14 3.200 5.995 4.483 0

Prognose med solvarme 14/15 3.200 6.415 3.586 0

15/16 3.200 5.714 3.515 0

16/17 3.200 5.894 3.444 0

17/18 3.200 6.138 3.375 0

18/19

19/20

3.200 5.703 2.565 0

3.200 6.403 1.873 0

20/21 3.200 6.583 1.854 0

21/22 3.200 6.716 1.835 0

22/23 3.200 6.901 1.817 0

23/24

24/25

3.200 7.040 1.799 0

3.200 7.233 1.781 0

14.082 13.678 13.201 12.429 12.538 12.713 11.468 11.476 11.637 11.751 11.919 12.039 12.214

9.272 1.293 571 1.418 1.162 0

8.963 1.029 590 1.600 663 0

8.784 1.029 600 1.600 1.100 0

7.291 1.029 600 2.400 1.000 0

7.509 1.029 600 2.400 1.000 0

7.734 1.029 600 2.400 950 0

7.889 1.029 600 1.000 950 0

8.047 1.029 600 1.000 800 0

8.208 1.029 600 1.000 800 0

8.372 1.029 600 1.000 750 0

8.540 1.029 600 1.000 750 0

8.710 1.029 600 1.000 700 0

8.885 1.029 600 1.000 700 0

13.717 12.845 13.113 12.320 12.538 12.713 11.468 11.476 11.637 11.751 11.919 12.039 12.214 366

833

88

109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.030

-198

-109

-0

-0

-0

-0

-0

-0

-0

-0

-0

-0

850

900

963

858

885

921

856

961

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

988 1.008 1.036 1.057 1.086

12


Prognose med biogas Varmeregning for et standardhus 41000 39301

Oliefyr 36000

Fjernvarme uden ændringer Fjernvarme med biogas 31363

29349

25745

26000

24700 22083

22575

21534

21000 18952 16000

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

24/25

23/24

22/23

21/22

20/21

19/20

18/19

17/18

16/17

15/16

14/15

13/14

12/13

11/12

10/11

09/10

08/09

07/08

06/07

05/06

11000 04/05

Kroner pr. år

31000

13


Prognose med biogas Udgifter 20.000 17.650

18.000

16.875

Omkostninger til køb af gas m.m. Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger

16.000

Afskrivninger Andre finansielle omkostninger

12.000

10.000

8.963

8.000 6.000 4.000 2.000

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede KraftvarmevĂŚrker

24/25

23/24

22/23

21/22

20/21

19/20

18/19

17/18

16/17

15/16

14/15

13/14

12/13

0 11/12

tusinde kr.

14.000

14


Prognose med biogas Indtægter 14.000 Faste afgifter og abonnement

12.545 11.460

12.000

Varmesalg Indtægter ved elproduktion

8.000 5.995

5.599

6.000

4.483 4.000 3.200

2.000

3.200

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

24/25

23/24

22/23

21/22

20/21

19/20

18/19

17/18

16/17

15/16

14/15

13/14

12/13

0 11/12

Aksetitel

10.000

15


Prognose med biogas Budget

Resultatopgørelse

[tkr.]

Indtægter Faste afgifter og abonnement Varmesalg Indtægter ved elproduktion Andre finansielle indtægter Indtægter i alt Udgifter Omkostninger til køb af gas m.m. Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Afskrivninger Andre finansielle omkostninger Skat Udgifter i alt Årets resultat Akkumuleret saldo

Varmepris [Kr./MWh]

12/13 3.223 6.399 4.460 0

13/14

Prognose med biogas 14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

20/21

21/22

22/23

23/24

24/25

3.200 5.995 4.483 0

3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 6.415 5.548 5.649 5.808 4.616 4.673 4.880 5.036 5.241 5.395 5.599 3.586 12.545 12.420 12.295 12.172 12.051 11.930 11.811 11.693 11.576 11.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14.082 13.678

13.201 21.293 21.268 21.303 19.988 19.924 20.010 20.047 20.134 20.171 20.259

9.272 1.293 571 1.418 1.162 0

8.963 1.029 590 1.600 663 0

8.784 16.875 16.959 17.044 17.129 17.215 17.301 17.388 17.475 17.562 17.650 1.029 1.029 1.029 1.029 1.029 1.029 1.029 1.029 1.029 1.029 1.029 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 1.600 1.680 1.680 1.680 280 280 280 280 280 280 280 1.100 1.000 1.000 950 950 800 800 750 750 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13.717 12.845

13.113 21.184 21.268 21.303 19.988 19.924 20.010 20.047 20.134 20.171 20.259

366

833

88

109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.030

-198

-109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

850

900

963

833

848

872

693

702

733

756

787

810

841

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

16


Prognose - sammenligning Oliefyr / Uden ændring / med solvarme/ med biogas Varmeregning for et standardhus 41000

39301

Oliefyr Fjernvarme uden ændringer Fjernvarme med solvarme

36000

Fjernvarme med biogas 32000 29349

25826 26000 22575 21534 21000

16000

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

24/25

23/24

22/23

21/22

20/21

19/20

18/19

17/18

16/17

15/16

14/15

13/14

12/13

11/12

10/11

09/10

08/09

07/08

06/07

05/06

11000 04/05

Kroner pr. år

31000

17


Prognose – Varmepris [kr./kWh] Fjernvarme uden ændring / med solvarme/ med biogas Varmepris [kr. / MWh] 1400 1.287

1300

Solvarme

1.252 1.225

1200

1.165

Uden ændringer Biogas

1.191

1.132

1000

961

988

1.057

1.008

921

900 850

1.036

1.021

963 885 858

850

800

833

856 848

872

841 787

700 693

702

18/19

19/20

733

810

756

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

24/25

23/24

22/23

21/22

20/21

17/18

16/17

15/16

14/15

13/14

12/13

600 11/12

Kr. / MWh

1.036 1.001

900

1.086

1.081

1100

18


Fordele og ulemper Ingen ændring kør videre som det er nu

Solvarme

Biogas

"Grøn løsning"

100% naturgas (fossile brændstoffer skal udfases)

Stadig 80% naturgas

100% biogas

Varmepris - 2016/2017

111%

99%

96%

Varmepris - 2024/20025

130%

114%

95%

Investering

Ingen

12 - 14 mill. Kr.

ca. 1 mill. Kr.

Tidsramme

ingen

Solvarme kan være klar 15/16

Biogasanlæg kan være klar 15/16

Forberedelser hos GHH

ingen

Kontrakt med Tjæreborg Industri. Optage lån. Købe grunde. Bygge om på værkerne.

Motorer skal bygges om. Hensigtserklæring. Aftale om levering af biogas.

Ekstra arbejde for GHH

nej

service på 3 solvarme anlæg

nej

Tjæreborg Industri

LH-Bio

Samarbejdspartner

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

19


HensigtserklĂŚring

Link til dokumentet Genner, Hellevad & Hovslund Forenede KraftvarmevĂŚrker

20

2014 01 27 solvarme og biogas  

Præsentation fra informationsmødet for Repræsentantskabet