Page 1

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

Velkommen til BYKREDSMØDE torsdag den 31. oktober 2013 Hovslund Forsamlingshus

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

1


Dagsorden 1. 2. 3. 4.

Valg af dirigent Orientering om driften Orientering om det godkendte regnskab Orientering om budget for det indeværende og kommende driftsår 5. Valg til repræsentantskabet 6. Eventuelt

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

2


Indkaldelse til bykredsmøde GHH’s vedtægter: § 8.3 Indkaldelse til bykredsforsamlingen skal ske ved bekendtgørelse i de lokale ugeaviser eller ved særskilt meddelelse til hver andelshaver senest 8 dage før afholdelse af forsamlingen. I indkaldelsen skal det fremgå, hvem der er på valg til repræsentantskabet.

Annonce i Lokalavisen og på hjemmesiden

§ 8.4 Dagsorden for den ordinære bykredsforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Orientering om driften 3. Orientering om det godkendte regnskab. 4. Orientering om budget for det indeværende og kommende driftsår. 5. Valg til repræsentantskabet. 6. Evt.

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

3


2. Orientering om driften • • • • •

3 værker 550 forbrugere 1 driftsleder 14 km hovedledning 13 km stikledninger

Selskabets formål er at etablere enegiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Genner, Hellevad og Hovslund

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

4


2. Orientering om driften

Bestyrelsen 2 Genner / 2 Hellevad / 2 Hovslund

ReprĂŚsentantskabet 7 Genner / 7 Hellevad / 7 Hovslund

550 forbrugere Genner / Hellevad / Hovslund

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede KraftvarmevĂŚrker

5


2. Orientering om driften

Driftsleder

Thorkild Ravn-Nielsen Øster Løgumvej 33, Genner 6230 Rødekro

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

6


2. Orientering om driften

BESTYRELSEN (25. Oktober 2012) Genner Hellevad Hovslund Kjeld Andresen Freddy Hansen Niels Poulsen Jørgen Johansen Lorenz Chr. Lorenzen Per O. Forst Sort = valgt 2011 Blå = valgt 2012

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

7


2. Orientering om driften Repræsentantskabet (25. Oktober 2012)

Genner

Hellevad

Hovslund

Erik Thuesen Simon Paulsen Knud Rasmussen Horst Dehnbostel Kjeld Andresen Harry Lorenzen Jørgen Johansen

Lorenz Chr. Lorenzen Kaj Homilius Freddy Hansen Jørgen Bossen Carsten Carstensen Peter A. Jacobsen Birger Wollesen

Niels Poulsen Per O. Forst Leif Nielsen Johannes Schmidt Keld Knudsen Alfred Pfeffer Rene Dupont

1. Knud Strøm 2. Uve Jepsen

1.Poul Rask 2. Jørn Rask

1. Allan S. Schmidt

Sort = valgt 2011 Blå = valgt 2012 Rød = Suppleant

Repræsentantskabet består af 21 repræsentanter Repræsentantskabet er selskabets øverste myndighed.

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

8


2. Orientering om driften • • • •

GHH leverer ca.15.000.000 kWh varme GHH producerer ca. 7.000.000 kWh el GHH bruger ca. 2.000.000 m³ gas Værkerne er teknisk velfungerende

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

9


2. Orientering om driften

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede KraftvarmevĂŚrker

10


2. Orientering om driften

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede KraftvarmevĂŚrker

11


2. Orientering om driften

Motor Genner og Hellevad Jenbacher JMS 320GS Eleffekt: 922 kW Varmeeffekt: 1300 kW

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede KraftvarmevĂŚrker

Motor Hovslund Jenbacher JMS 316GS Eleffekt: 736 kW Varmeeffekt: 1050 kW

12


2. Orientering om driften

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede KraftvarmevĂŚrker

13


2. Orientering om driften

14


2. Orientering om driften GHH har installeret røggaskølere på alle 3 værker

Pris ca. 1.000.000 kr Investeringen er tjent hjem i løbet af 3 år

Besparelse i gas indkøb

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

15


2. Orientering om driften Energispareaftale GHH har tilsluttet sig aftalen via Dansk Fjernvarme

GHH skal spare 234 MWh i 2011 2% af varmelevering i 2007

Ca. 14 husstandes årsforbrug

GHH skal spare 398 MWh i 2012 GHH skal spare 468 MWh i 2015 Ca. 28 husstandes årsforbrug

• •

Besparelsen skal findes hos forbrugerne Besparelsen skal være vedvarende Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

16


2. Orientering om driften GHH energispareaktiviteter

GHH har aftaler med lokale håndværkerne

ENERGISPARE AFGIFT GHH betaler ENERGISPARE TILSKUD GHH har indført en

Dagsorden

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

17


3. Orientering om det godkendte regnskab

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede KraftvarmevĂŚrker

18


3. Orientering om det godkendte regnskab Takstblad gældende fra den 1. juli 2012 Takster inkl. moms: Abonnement pr. år ……….….……….……… 2.000,00 kr. Energisparebidrag pr. år …………………… 275,00 kr. Effektbidrag pr. år efter BBR* …………....… 35,00 kr./m2 Varmepris efter forbrug …………………….. 850,00 kr./MWh *) Det er forbrugernes ansvar, at GHH får kendskab til det faktiske boligareal. GHH henter ikke automatisk informationer i BBR. Reduceret effektbidrag Bestyrelsen kan fastsætte reduceret effektafgift for større beboelsesejendomme og erhvervsejendom uden konstant opvarmning samt lagerrum m.m. uden opvarmning. For lavenergihuse er effektbidraget fastsat til halvdelen af normal takst.

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

19


3. Orientering om det godkendte regnskab Indtægter ved varmesalget steg Indtægter ved elproduktion faldt Stigende gaspriser Forsyningssikkerhedsafgift GHH har reduceret gasforbruget Kører mindre med motor / Mere på kedel Har installeret røggaskølere

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

20


3. Orientering om det godkendte regnskab

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede KraftvarmevĂŚrker

21


3. Orientering om det godkendte regnskab

Dagsorden

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede KraftvarmevĂŚrker

22


4 . Orientering om budget for det indeværende og kommende driftsår

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

23


3. Orientering om det godkendte regnskab

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede KraftvarmevĂŚrker

24


4 . Orientering om budget for det indeværende og kommende driftsår Takstblad gældende fra den 1. juli 2013 Takster inkl. moms: Abonnement pr. år ……….….……….……… 2.000,00 kr. Energisparebidrag pr. år …………………… 275,00 kr. Effektbidrag pr. år efter BBR* …………....… 35,00 kr./m2 Varmepris efter forbrug …………………….. 900,00 kr./MWh *) Det er forbrugernes ansvar, at GHH får kendskab til det faktiske boligareal. GHH henter ikke automatisk informationer i BBR. Reduceret effektbidrag Bestyrelsen kan fastsætte reduceret effektafgift for større beboelsesejendomme og erhvervsejendom uden konstant opvarmning samt lagerrum m.m. uden opvarmning. For lavenergihuse er effektbidraget fastsat til 1/3 af normal takst.

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

25


4 . Orientering om budget for det indevĂŚrende og kommende driftsĂĽr

Uden forbedringer Ă…r:

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

Pris:

850

900

950

1000

1050

26


4 . Orientering om budget for det indevĂŚrende og kommende driftsĂĽr Med forbedringer (solvarme) Ă…r:

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

Pris:

850

900

950

825

825

27


4 . Orientering om budget for det indeværende og kommende driftsår Tjæreborg Industri er igang med undersøge om SOLVARME er en rentabel løsning for GHH Hvis dette er tilfældet, så sættes etablering af SOLVARME i gang i de 3 byer

Link til SOLVARME

28


5. Valg til repræsentantskabet Hvad står der i vedtægterne om valg? 7. Valg til Repræsentantskabet •

Hvert år afholdes der valg til Repræsentantskabet i hver bykreds.

Hver bykreds vælger 7 repræsentanter.

I lige år er 4 repræsentanter på valg og i ulige år er 3 repræsentanter på valg.

Valgene gælder for 2 år ad gangen.

Desuden vælges der 2 suppleanter for 1 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

29


5. Valg til repræsentantskabet Hvordan er valgproceduren? •Genner by foreslår og vælger repræsentanter fra Genner •Hellevad by foreslår og vælger repræsentanter fra Hellevad •Hovslund st. by foreslår og vælger repræsentanter fra Hovslund st. by.

•Der må højst skrives 3 bogstaver eller navne på stemmesedlen. •De 3 personer for hver by med flest stemmer er valgt til repræsentantskabet •Nummer 4 og 5 er valgt som suppleanter til repræsentantskabet.

#

3

3

3

30


5. Valg til repræsentantskabet Repræsentantskabet (25. Oktober 2012)

Genner

Hellevad

Hovslund

Erik Thuesen Simon Paulsen Knud Rasmussen Horst Dehnbostel Kjeld Andresen Harry Lorenzen Jørgen Johansen

Lorenz Chr. Lorenzen Kaj Homilius Freddy Hansen Jørgen Bossen Carsten Carstensen Peter A. Jacobsen Birger Wollesen

Niels Poulsen Per O. Forst Leif Nielsen Johannes Schmidt Keld Knudsen Alfred Pfeffer Rene Dupont

Sort = På valg i 2013 Blå = valgt 2012

Repræsentantskabet består af 21 repræsentanter Repræsentantskabet er selskabets øverste myndighed.

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

31


5. Valg til repræsentantskabet FORSLAG 2013 Genner

Hellevad

Hovslund

A Uve Jepsen B Harry Lorensen C Kjeld Andresen D Knud Strøm

A B C D E

A Alfred pfeffer B Keld knudsen

Carsten Carstensen Birger Wollesen Peter Jacobsen Jørgen Rask Povl Rask

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

32


5. Valg til repræsentantskabet VALGRESULTAT 2013 Genner

Hellevad

Hovslund

12 A Uve Jepsen 9 B Harry Lorensen 14 C Kjeld Andresen 7 D Knud Strøm

16 A 14 B 15 C 1D 2E

4 A Alfred pfeffer 4 B Keld knudsen

Carsten Carstensen Birger Wollesen Peter Jacobsen Jørgen Rask Povl Rask

Sort = valgt 2013 Rød = suppleant Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

33


5. Valg til repræsentantskabet Repræsentantskabet den 31. Oktober 2013

Genner

Hellevad

Hovslund

Erik Thuesen Simon Paulsen Knud Rasmussen Horst Dehnbostel Kjeld Andresen Harry Lorenzen Uve Jepsen

Lorenz Chr. Lorenzen Kaj Homilius Freddy Hansen Jørgen Bossen Carsten Carstensen Peter A. Jacobsen Birger Wollesen

Niels Poulsen Per O. Forst Leif Nielsen Johannes Schmidt Keld Knudsen Alfred Pfeffer

1. Knud Strøm

1. Poul Rask 2. Jørgen Rask

Sort = valgt 2013 Blå = valgt 2012 Rød = suppleant

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

34


6. Eventuelt

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede KraftvarmevĂŚrker

35


Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

Tak for i aften ! Alle repræsentanterne skal lige mødes før de går hjem!

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

36


Valg til bestyrelsen 10. Valg til Bestyrelsen 10.1. Umiddelbart efter afholdelse af ordinær bykredsforsamling, vælger repræsentanterne fra hver bykreds ud af deres midte 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen således at 1 bestyrelsesmedlem fra hver bykreds er på valg hvert år. 10.2. Desuden vælger repræsentanterne fra hver bykreds ud af deres midte 1 suppleant for 1 år ad gangen. 10.3. Genvalg kan finde sted.

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

37


Bestyrelsen

BESTYRELSEN den 31. oktober 2013 Genner Hellevad Hovslund Kjeld Andresen Freddy Hansen Niels Poulsen Knud Rasmussen Lorenz Chr. Lorenzen Per O. Forst Uve Jepsen

Kaj Homilius

-

Sort = valgt 2013 for 2 år Lilla = valgt 2013 for et år Blå = valgt 2012 for 2 år Rød = Suppleant til bestyrelsen for 1 år

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

38

2013 bykredsmøde  

Overheads fra bykredsforsamlingen