Page 1

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

Velkommen til BYKREDSMØDE

torsdag den 25. oktober 2012 Hovslund Forsamlingshus

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

1


Indkaldelse til bykredsmøde GHH’s vedtægter: § 8.3 Indkaldelse til bykredsforsamlingen skal ske ved bekendtgørelse i de lokale ugeaviser eller ved særskilt meddelelse til hver andelshaver senest 8 dage før afholdelse af forsamlingen. I indkaldelsen skal det fremgå, hvem der er på valg til repræsentantskabet. § 8.4 Dagsorden for den ordinære bykredsforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Orientering om driften 3. Orientering om det godkendte regnskab. 4. Orientering om budget for det indeværende og kommende driftsår. 5. Valg til repræsentantskabet. 6. Evt.

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

Indbydelse omdelt og annonce i ugeavis

2


Dagsorden

1. 2. 3. 4.

Valg af dirigent Orientering om driften Orientering om det godkendte regnskab Orientering om budget for det indeværende og kommende driftsår 5. Valg til repræsentantskabet 6. eventuelt

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

3


2. Orientering om driften • • • • •

3 værker 550 forbrugere 1 driftsleder 14 km hovedledning 13 km stikledninger

Selskabets formål er at etablere enegiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Genner, Hellevad og Hovslund

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

4


2. Orientering om driften • • • •

GHH producerer 9.000.000 kWh el GHH leverer 10.000.000 kWh varme GHH bruger 2.250.000 m³ gas Værkerne er teknisk velfungerende

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

5


2. Orientering om driften BESTYRELSEN Genner Hellevad Hovslund Kjeld Andresen Freddy Hansen Niels Poulsen Jørgen Johansen Lorenz Chr. Lorenzen Per O. Forst Sort = valgt 2011 Blå = valgt 2010

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

6


2. Orientering om driften Takstblad gældende fra den 1. juli 2011 Takster inkl. moms: Abonnement pr. år ……….….……….……… Energisparebidrag pr. år …………………… Effektbidrag pr. år efter BBR* …………....... Varmepris efter forbrug ……………………..

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

2.000,00 kr. 200,00 kr. 35,00 kr./m2 850,00 kr./MWh

7


2. Orientering om driften

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede KraftvarmevĂŚrker

8


2. Orientering om driften Energipris udvikling Fyringsolie pris pr. 1000 l

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede KraftvarmevĂŚrker

9


2. Orientering om driften 130 m² hus /17500

kWh

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede KraftvarmevĂŚrker

10


2. Orientering om driften

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede KraftvarmevĂŚrker

11


2. Orientering om driften MILJØ påvirkning

Dansk Gasteknisk Center a/s Revideret: Sept. 2005 ISBN: 87-7795-203-0 Gengivelse tilladt med tydelig kildeangivelse Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

12


2. Orientering om driften Emissioner fra individuel boligopvarmning

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede KraftvarmevĂŚrker

13


2. Orientering om driften Energispareaftale GHH har tilsluttet sig aftalen via Dansk Fjernvarme

GHH skal spare 234 MWh i 2011 2% af varmelevering i 2007

Ca. 14 husstandes årsforbrug

GHH skal spare 398 MWh i 2012 GHH skal spare 468 MWh i 2015 Ca. 28 husstandes årsforbrug

• •

Besparelsen skal findes hos forbrugerne Besparelsen skal være vedvarende 14


2. Orientering om driften GHH energispareaktiviteter

GHH har aftaler med lokale håndværkerne

ENERGISPARE AFGIFT GHH betaler ENERGISPARE TILSKUD GHH har indført en

15


2. Orientering om driften Vedligehold af motor i Genner

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede KraftvarmevĂŚrker

16


2. Orientering om driften Hvornår skal motoren køre?

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

17


3. Orientering om det godkendte regnskab

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede KraftvarmevĂŚrker

18


4 . Orientering om budget for det indeværende og kommende driftsår Takstblad gældende fra den 1. juli 2012 Takster inkl. moms: Abonnement pr. år ……….….……….……… Energisparebidrag pr. år …………………… Effektbidrag pr. år efter BBR* …………....… Varmepris efter forbrug ……………………..

2.000,00 kr. 275,00 kr. 35,00 kr./m2 850,00 kr./MWh

*) Det er forbrugernes ansvar, at GHH får kendskab til det faktiske boligareal. GHH henter ikke automatisk informationer i BBR. Reduceret effektbidrag Bestyrelsen kan fastsætte reduceret effektafgift for større beboelsesejendomme og erhvervsejendom uden konstant opvarmning samt lagerrum m.m. uden opvarmning. For lavenergihuse er effektbidraget fastsat til halvdelen af normal takst. Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

19


4 . Orientering om budget for det indeværende og kommende driftsår REGNSKAB

Resultatopgørelse

[tkr.]

10/11

BUDGET 11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

Indtægter Faste afgifter og abonnement Varmesalg Indtægter ved elproduktion Andre finansielle indtægter Indtægter i alt

3.210 3.202 6.258 5.932 6.145 5.360 4 0 15.617 14.494

3.098 3.098 3.098 3.098 5.806 5.806 5.806 5.806 5.282 5.388 5.495 5.605 0 0 0 0 14.186 14.292 14.399 14.509

Udgifter Produktion Distribution Administration Andre finansielle

Udgifter i alt

Årets resultat Akkumuleret saldo

8.186 5.288 755 867

7.045 4.628 716 876

15.096 13.264 522

7.320 4.904 719 663

7.481 5.012 733 636

7.646 5.122 748 611

7.814 5.235 763 587

13.606 13.863 14.127 14.398

1.230

580

429

273

111

-2.626 -1.396

-816

-387

-114

-3

20


4 . Orientering om budget for det indeværende og kommende driftsår

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

21


5. Valg til repræsentantskabet Hvad står der i vedtægterne om valg? 7. Valg til Repræsentantskabet •Hvert år afholdes der valg til Repræsentantskabet i hver bykreds. •Hver bykreds vælger 7 repræsentanter. •I lige år er 4 repræsentanter på valg og i ulige år er 3 repræsentanter på valg. •Valgene gælder for 2 år ad gangen. •Desuden vælges der 2 suppleanter for 1 år ad gangen. •Genvalg kan finde sted.

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

22


5. Valg til repræsentantskabet Hvordan er valgproceduren? •Genner by foreslår og vælger repræsentanter fra Genner •Hellevad by foreslår og vælger repræsentanter fra Hellevad •Hovslund st. by foreslår og vælger repræsentanter fra Hovslund st. by. •Der må højst skrives 4 bogstaver eller navne på stemmesedlen. •De 4 personer for hver by med flest stemmer er valgt til repræsentantskabet •Nummer 5 og 6 er valgt som suppleanter til repræsentantskabet.

3

# 23


5. Valg til repræsentantskabet Repræsentantskabet - 27. Oktober 2011

Genner

Hellevad

Hovslund

Erik Thuesen Simon Paulsen Asker Friis Horst Dehnbostel Kjeld Andresen Harry Lorenzen Jørgen Johansen

Lorenz Chr. Lorenzen Kaj Homilius Freddy Hansen Jørgen Bossen Carsten Carstensen Peter A. Jacobsen Birger Wollesen

Allan S. Schmidt Niels Poulsen Per O. Forst Leif Nielsen Keld Knudsen Alfred Pfeffer Rene Dupont

Poul Rask Torben Kruhl

Søren Christensen

Sort = valgt 2011 Blå = valgt 2010 Rød = Suppleant

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

24


5. Valg til repræsentantskabet FORSLAG 2012 Genner

Hellevad

Hovslund

A. B. C. D. E. F.

A. B. C. D. E. F.

A. B. C. D. E.

Erik Thuesen Simon Paulsen Knud Rasmussen Horst Dehnbostel Knud Strøm Uve Jepsen

Lorenz Chr. Lorenzen Kaj Homilius Freddy Hansen Jørgen Bossen Poul Rask Jørn Rask

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

Allan S. Schmidt Niels Poulsen Per O. Forst Leif Nielsen Johannes Schmidt

25


5. Valg til repræsentantskabet Resultat 2012 Genner

Hellevad

Hovslund

A. B. C. D. E. F.

A. B. C. D. E. F.

A. B. C. D. E.

Erik Thuesen 14 Simon Paulsen 16 Knud Rasmussen 14 Horst Dehnbostel 8 Knud Strøm 8 Uve Jepsen 3

Lorenz Chr. Lorenzen 12 Kaj Homilius 11 Freddy Hansen 12 Jørgen Bossen 7 Poul Rask 6 Jørn Rask 4

Allan S. Schmidt 4 Niels Poulsen 9 Per O. Forst 10 Leif Nielsen 9 Johannes Schmidt 6

Blå = valgt til repr. 2012 Rød = Suppleant Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

26


Repræsentantskabet 25. Oktober 2012 Genner

Hellevad

Hovslund

Erik Thuesen Simon Paulsen Knud Rasmussen Horst Dehnbostel Kjeld Andresen Harry Lorenzen Jørgen Johansen

Lorenz Chr. Lorenzen Kaj Homilius Freddy Hansen Jørgen Bossen Carsten Carstensen Peter A. Jacobsen Birger Wollesen

Niels Poulsen Per O. Forst Leif Nielsen Johannes Schmidt Keld Knudsen Alfred Pfeffer Rene Dupont

1. Knud Strøm 2. Uve Jepsen

1.Poul Rask 2. Jørn Rask

1. Allan S. Schmidt

Sort = valgt 2011 Blå = valgt 2012 Rød = Suppleant

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

27


6. Eventuelt

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede KraftvarmevĂŚrker

28


Genner, Hellevad & Hovslund Forenede KraftvarmevĂŚrker

Tak for i aften !

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede KraftvarmevĂŚrker

29


Valg til bestyrelsen 10. Valg til Bestyrelsen 10.1. Umiddelbart efter afholdelse af ordinær bykredsforsamling, vælger repræsentanterne fra hver bykreds ud af deres midte 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen således at 1 bestyrelsesmedlem fra hver bykreds er på valg hvert år. 10.2. Desuden vælger repræsentanterne fra hver bykreds ud af deres midte 1 suppleant for 1 år ad gangen. 10.3. Genvalg kan finde sted.

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

30


Bestyrelsen 25. Oktober 2012 BESTYRELSEN Genner Hellevad Hovslund Kjeld Andresen Freddy Hansen Niels Poulsen Jørgen Johansen Lorenz Chr. Lorenzen Per O. Forst Suppleanter til bestyrelsen Genner Hellevad Hovslund Simon Paulsen Kaj Homilius Rene Dupont Sort = valgt 2011 Blå = valgt 2012 Rød = valgt 2012

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

31

Bykredsmøde 2012  
Bykredsmøde 2012  

præsentationer fra bykredsmødet