Page 1

Problemer med signalet? 4G/LTE 800 MHz netvĂŚrket er nu i brug. Dette kan give problemer med modtagelsen af tv-signaler.

Kjaerulff 1 Digital tilbyder et fuldt sortiment af produkter, der kan løse disse problemer. Kig efter 4G-ikonet.


www.kjaerulff1.com

Det potentielle problem Med introduktion af 4G-netværket, også kaldet LTE, er der sket store ændringer for tv-sending og -modtagelse. Både for digital jordbaseret tv (DVB-T) og kabel-tv (DVB-C). 4G eller LTE er mobilt internet transmitteret på frekvenserne 800, 1800 og 2600 MHz. 800 MHz frekvensen bruger kanalerne 61-69. Kanaler der hidtil har været brugt til tv-sendinger. Hvis en slutbruger oplever problemer med tv-modtagelse – lige fra pixelinger til manglende kanaler eller helt sort skærm – kan 4G transmissioner være årsagen. For at løse problemerne skal slutbrugens tv-installation opdateres med udstyr der er optimeret til at filtrere 4G-signalet fra. dB

LTE skåret

DVB-T antenne

LTE-filter 470 21

790 791 60 61

862 69

MHz Kanal

DVB-C DVB-T (tidligere) DVB-T (nuværende) 1 MHz adskiller DVB-T & 4G 4G/LTE, 800 MHz

DVB-T vil fremover kun benytte kanal 21-60 til tv-sendinger. Langt det meste DVB-T udstyr på markedet er designet til at modtage kanal 21-69, hvilket gør det sårbart overfor forstyrrelser fra 4G transmissioner, da det kan modtage signaler, det ikke er designet til at bruge. Dette gør det særdeles vigtigt at bruge produkter der er optimeret til at filtrere 4G signalet fra tv-signalet. Den tekniske kvalitet af disse produkter skal være særdeles god og testet lokalt for at sikre den korrekte funktionalitet. En af årsagerne er at afstanden mellem 4G og DVB-T signalerne er meget lille, hvilket stiller store krav til produkternes præcision. For DVB-C er problemstillingen en lidt anden. DVB-C vil fortsat bruge kanal 21-69 til tv-sendinger. Når det er muligt at bruge de samme frekvenser til både 4G og DVB-C, skyldes det at DVB-C kanalerne udsendes i et lukket netværk. Dette betyder dog at det er altafgørende at DVB-C netværket faktisk er lukket og afskærmet så interferens fra 4G transmissionerne holdes ude. Hele DVB-C signalvejen skal altså være afskærmet, fra modtagelse til tuner.

Løsningen Helt basalt er løsningen at beskytte tv-signalet fra 4G-signalet. For at løsningen skal være effektiv, skal hele signalvejen, fra modtagelsespunktet til tuner-enheden, være beskyttet. I praksis betyder det at antenner, filtre, forstærkere, kabler og stik alle skal være designet til at holde 4G-signalet ude eller filtrere det fra. En lang række MAXIMUM-produkter kan hjælpe til at løse problemet med 4G-signalet. Vi har markeret dem med vores ”4G/LTE STOP” ikon. Disse produkter er alle testet til at sikre optimal tv-modtagelse og holde tv-signalet og 4G-signalet adskilt. Selv i områder med stærke 4G-signaler.


Antenner DVB-T antenner er traditionelt designet til at modtage kanal 21-69 og vil pga. designet modtage det interfererende 4G-signal. Hos Kjaerulff 1 tilbyder vi den teknisk foretrukne løsning: En passiv kvalitets DVB-T antenne kombineret med et filter, der filtrerer det interfererende 4G fra ved modtagelsespunktet.

MAXIMUM UHF-14 LTE Varenr.: 20621

Varenr.: 20626

MAXIMUM UHF-4 Grid LTE

MAXIMUM UHF-200 LTE

MAXIMUM UHF-14. MAXIMUM LTE filter XO-S2.

MAXIMUM UHF-4 Grid. MAXIMUM LTE filter XO-S2.

MAXIMUM UHF-200. MAXIMUM LTE filter XO-S2.

MAXIMUM Combo-212 VHF/UHF LTE

Varenr.: 19225

Varenr.: 20631

MAXIMUM COMBO-212 VHF/UHF. MAXIMUM LTE filter XO-S2.

Filtre Filtre spiller en helt afgørende rolle for problemfri modtagelse af DVB-T. Da DVB-T og 4G teknisk set transmitteres særdeles tæt, med kun 1 MHz adskillelse, er det afgørende at bruge filtre i høj kvalitet. Filtre, der rent faktisk er i stand til at adskille DVB-T og 4G signaler skarpt og effektivt. Fra et produktionssynspunkt er disse filtre vanskelige at finjusterer til at adskille frekvenser, der ligger så tæt. Derfor tilbyder Kjaerulff 1 kun filtre i højeste kvalitet.

MAXIMUM XO-C3 Combiner

MAXIMUM XO-S1 Stop Filter

Input for 3 antenner. 2 x VHF/UHF. 1 x FM. LTE og NMT skærmet.

LTE/MNT Stop Filter. Dæmpning ved 791 MHz: 7 dB. Dæmpning ved 811 MHz: 48 dB. Til mastmontering.

Varenr.: 18070

Varenr.: 18080

MAXIMUM XO-S2 Stop Filter Varenr.: 18081

Dæmpning ved 791 MHz: 9 dB. Dæmpning ved 811 MHz: 39 dB. Cylinder-design.

Forstærkere I mange installationer er det nødvendigt med en forstærker for at sikre tilstrækkeligt stærkt signal. Med introduktionen af 4G er det blevet nødvendigt med forstærkere med indbyggede filtre. Hvis man bruger en forstærker uden filter, gør man problemet værre, da forstærkeren også forstærker det interfererende 4G-signal.

MAXIMUM XO-A2sa forstærker

MAXIMUM XO-A1sa forstærker

Indgang til to antenner VHF/UHF (justerbar). Forstærkning: 7-22 dB justerbar. Dæmpning: 20 dB @ 800 MHz, 32 dB @ 820 MHz. Til mastmontering. LTE og NMT skærmet.

Indgang til en antenne VHF/UHF (justerbar). Forstærkning: 7-22 dB justerbar. Dæmpning: 20 dB @ 800 MHz, 32 dB @ 820 MHz. Til mastmontering. LTE og NMT skærmet.

Varenr.: 18060

Varenr.: 18061


www.kjaerulff1.com

Stik Forbindelsespunkterne i signalvejen er særdeles kritiske, da sandsynligheden for interferens er størst her. Enten fordi stik ikke er monteret korrekt, eller hvis de ikke er HF-tætte (High Frequency). Derfor er det særdeles vigtigt at bruge HF-tætte stik ved alle forbindelsespunkter gennem hele signalvejen. Og selvfølgeligt at montere dem korrekt. Hos Kjaerulff 1 tilbyder vi mange forskellige HF-tætte stik.

PPC CMP59 F-konn. – rød

PPC CMP6-49 F-konn. – blå

PPC CMP6-51 F-konn. – grå

5,6 mm kabel.

6,6 mm kabel.

6,7 mm kabel.

Varenr.: 23803

Varenr.: 23805

PPC EX6XL F-konn. Varenr.: 23825

Varenr.: 23807

PPC EX6XL F-konn. aqua tight – sort

7,3 mm kabel (jordkabel).

Varenr.: 23819 / 23820

F-konnektor – 90° vinkel

F-konnektor – IEC

5,6 mm kabel (#23819). 6,6 mm kabel (#23820).

F-konnektor – self install

F-konnektor – samler

5,6 mm kabel (sort) (#2266). 6,6/6,7 mm kabel (blå) (#2270).

5,6 - 7,3 mm kabel.

F-konnektor – IEC

IEC – self install

PPC EX59 IEC

PPC EX6 IEC

6,6 mm kabel.

5,6 mm kabel (m) (#23821). 5,6 mm kabel (f) (#23822).

6,6 mm kabel (m) (#23823). 6,6 mm kabel (f) (#23824).

Varenr.: 2266 / 2270

Varenr.: 1814 (m) / 1818 (f)

Varenr.: 1831

Varenr.: 1839

Varenr.: 2275 (m) / 2276 (f)

Varenr.: 23821 / 23822

Varenr.: 70198 (m) / 70199 (f)

Varenr.: 23823 / 23824

Kabler Kabler med afskærmning i høj kvalitet er nødvendige for at kunne føre et signal fra et punkt til et andet uden problemer med støj og interferens. Kabler i Klasse A kvalitet kræves som minimum. Det er vigtigt at bruge kabler i god kvalitet, der har ensartede egenskaber og afskærmning i hele kablets længde.

MAXIMUM N46 – hvid

MAXIMUM NAP48/PE – sort

6,6 mm kabel. 100 m spole.

7,3 mm kabel (jordkabel). 100 m spole.

Varenr.: 32015

Varenr.: 32065

MAXIMUM N48 – hvid Varenr.: 32030 6,7 mm kabel. 100 m spole.

Se fuldt sortiment på www.kjaerulff1.com

N46 N48 NAP48

Kjaerulff 1 Digital A/S

C. F. Tietgens Boulevard 19 • DK-5220 Odense SØ Tlf.: 66 13 54 80 • Fax: 66 13 54 10 www.kjaerulff1.com

LTE/4G brochure - DK  

Problemer med signalet? 4G/LTE 800 MHz netværket er nu i brug. Dette kan give problemer med modtagelsen af tv-signaler. Kjaerulff 1 Digita...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you