Page 1

Kapitalist sömürüye, emperyalist savaşa karşı

İşçilerin birliği, halkların kardeşliği etkinliğinde buluşalım! Emperyalist işgal ve savaşların dizginlerinden boşandığı, yeryüzünün tüm zenginlikleri bir avuç asalağın elinde toplanırken milyarlarca insanın açlık ve sefalete mahkum edildiği, doğal zenginliklerin ve kaynakların burjuvazinin kar hırsı ile barbarca yağmalandığı, doğanın acımasızca tahrip edildiği bir dünyada yaşıyoruz. Kapitalist sömürü düzeninin yarattığı bu tablonun tüm ağır bedelleri ise yıllardır döne döne biz işçilere, emekçilere ve ezilen halklara ödetiliyor. Zira emperyalist savaşlarda kanı akıtılan, sömürü çarkları içerisinde emeği yağmalanan, kriz ve bunalımların faturalarını omuzlayan, bir dilim ekmeğe, bir bardak temiz suya ve başını sokacak bir konuta dahi muhtaç kalan bizleriz. Bugün milyonlarca işçi ve emekçiyi açlığa, yoksulluğa ve geleceksizliğe mahkum eden kapitalist sömürü düzeni, yaşadığı ekonomik krizle birlikte sosyal ve iktisadi yıkımı daha da boyutlandırıyor. 70’li yıllarda başlayan ve bugüne kadar çeşitli yol ve yöntemlerle emekçilere fatura edilerek “idare” edilebilen ekonomik kriz, gelinen aşamada yılların birikimi ile çok daha derinleşmiş bulunuyor. Bugün için ekonomik yönü öne çıkmış olsa da, kapitalist dünyanın krizi gerçekte çok boyutlu bütünsel bir niteliğe sahiptir. Emperyalist dünyadaki egemenlik kavgaları, bunun da etkisiyle emperyalist nüfuz mücadelelerinin kızışması, militarizmin, saldırganlığın ve savaşın dizginlerinden boşalması, tüm dünyada her biçimiyle burjuva gericiliğinin depreşmesi, emperyalist metropollerde bile polis devletine geçişin genel bir eğilim halini alması... Tüm bunlar kapitalist dünyanın içinde debelendiği çok yönlü krizin yansımalarıdır. Bütün bu tablo içerisinde sosyal devrimler de yerini almakta gecikmeyecektir. Zira kapitalizmin yapısal çelişkileri ve insanlığı bir bütün olarak içerisine sürüklediği yıkım, yeni devrimlerin ateşini fitilleyecek enerjiyi de açığa çıkarmakta, düzen kendi kaçınılmaz sonuna adım adım yaklaşmaktadır.


KAPİTALİST SÖMÜRÜYE, HAK GASPLARINA VE BASKIYA KARŞI BULUŞUYORUZ!

Bugün yüzünüzü dünyanın neresine çevirseniz emperyalistkapitalist sistemin neden olduğu yıkım kadar, bunun yarattığı hoşnutsuzluğu ve sosyal kaynaşmaları görürsünüz. Avrupa kıtasında Yunanistan’dan İspanya’ya uzanan sınıf ve kitle eylemleri, Ortadoğu’da patlak veren halk isyanları, emperyalist dünyanın efendisi ABD’de gündeme gelen Wall Street eylemleri bu tabloya örnek verilebilir. Türkiye ve içerisinde yer aldığı coğrafya, dünyanın bu genel gidişatından bağımsız değildir. Aksine bütün bu kriz dinamiklerinin tam da orta yerinde bulunmaktadır. Dolayısıyla dünya kapitalizminin içerisinde debelendiği ekonomik krizden emperyalist savaş ve saldırganlığa kadar bütün bu gelişmeler Türkiye işçi sınıfını ve emekçi halklarını dolaysız olarak etkilemektedir. İşbirlikçi Türk sermaye devletinin emperyalizme olan kölece bağımlılığı bu durumu ayrıca ağırlaştırmakta, baskı ve sömürüyü katmerleştirmektedir. Son zamanlarda Türkiye’de bilinçli ve sistemli bir biçimde körüklenen ırkçı-şoven bir atmosfer hakim. Suriye süreci ve Kürt sorununun ağırlığı altında bunalan burjuva gericiliği, böyle bir atmosferden çok yönlü yararlar umuyor. Bu onların elinde, işçileri ve emekçileri bölmenin, sersemletmenin, sosyal hoşnutsuzluklarını saptırmanın, böylece mücadeleden alıkoymanın ve düzene bağlamanın da bir yolu ve yöntemi haline gelmiş durumda. Tüm bunlara rağmen kapitalist düzene karşı mücadele edenler ise azgın devlet terörünün hedefi haline geliyor. İşkenceler, tutuklamalar ve polis cinayetleri gün be gün tırmanıyor. Devrimciler sokak ortasında kurşunlanıyor, işkencelerden geçirilerek F tipi zindanlara kapatılıyor. Kürt halkının haklı ve meşru mücadelesi tankla, topla ve dahası Kürt siyasetçilerine yönelen tutuklama furyasıyla boğulmak isteniyor.

Bugünün Türkiyesi’nde milyonlarca işçi ve emekçi açlık sınırlarına dayanan ücretlerle ağır ve yıpratıcı koşullarda çalıştırılıyor. Bu da yetmezmiş gibi tüm kazanılmış hakları bir bir elinden alınıyor. Kıdem tazminatının, grev ve sendikal örgütlenme hakkının gaspını içeren yeni saldırı dalgası ise kapıda bekletiliyor. Çıkarılması planlanan yeni İş İlişkileri Yasası ile işçi ve emekçilere çok daha boyutlu bir kölelik dayatılıyor. Bütün bu saldırılara karşı birliğimizi ve mücadelemizi büyütmek için 18 Kasım’da “İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği” etkinliğinde buluşuyoruz!

EMPERYALİST SAVAŞ VE SALDIRGANLIĞA KARŞI BULUŞUYORUZ! Emperyalistler Afganistan, Irak ve Libya’nın ardından gözünü Suriye’ye dikmiş bulunuyor. Sefil çıkarları için Ortadoğu’yu yağmalayan, bir dizi ülkeyi kan gölüne çeviren emperyalistler savaş ve talanda sınır tanımıyor. Bu süreçte emperyalistlerin hizmetine koşan, Türkiye’yi emperyalist savaş ve saldırganlığın üssüne dönüştüren sermaye devleti gelinen aşamada aktif tetikçilik misyonu ile hareket ediyor. Bütün bu savaş ve saldırı politikalarının faturası ise bölge halklarının yanı sıra Türkiye işçi sınıfı ve emekçilere ödetiliyor. Bu gidişe dur demek ve kardeş halklarla dayanışmayı yükseltmek için 18 Kasım’da “İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği” etkinliğinde buluşuyoruz!


Devrime hazırlanıyoruz!

Sosyalizm mücadelesini büyütmek için buluşuyoruz! Bütün bu tablo “İşçilerin Birliği, Halkların Kardeşliği” ekseninde atılması gereken adımların önemini ve yakıcılığını ortaya koymaktadır. Bunun bilincine olan sınıf devrimcileri olarak, işçileri, emekçileri ve gençleri baskıya, sömürüye, zorbalığa, emperyalist savaş ve saldırganlığa karşı mücadeleyi yükseltmek için 18 Kasım’da Kadıköy Caferağa Spor Salonu’nda yapacağımız “İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği” etkinliğinde buluşmaya çağırıyoruz. Açlığın, yoksulluğun, sömürünün, baskının ve savaşların kaynağı kapitalist sömürü düzenidir. Kapitalist sömürü düzeni tarihin çöplüğüne atılmadığı müddetçe bu sorunlar dünyamızda kol gezmeye devam edecektir. Dolayısıyla işçiler, emekçiler, gençler ve ezilen halklar özgürlük ve gelecekleri için devrim davasına omuz vermeli, sosyalizm mücadelesini büyütmelidir. Gerçek bir kurtuluşun yolu buradan geçmektedir. Bizler, insanlığın ve bütün bir dünyanın kapitalist sömürü düzeninden kurtulması için kavga bayrağını yükseltiyor, devrim ve sosyalizm çağrısını daha güçlü haykırmak için 18 Kasım’da bir araya geliyoruz. Sabahın ilk ışığında fabrikaların yolunu tutup akşamın kör karanlığında evlerine dönen, emeği ve alınteri kapitalist sömürü çarklarında azgınca öğütülen, buna rağmen yaşamını yarı aç yarı tok sürdüren işçiler; Geleceği ellerinden alınmak istenen, bir taraftan gericiliğin kör karanlığına öte taraftan çocuk yaşta işçiliğe, paralı eğitime ve diplomalı işsizliğe itilen gençler; İşyerinde, sokakta ve evinde azgınca sömüyüye tabi tutulan, tacize, tecavüze uğrayan, yaşamın her alanında insan yerine konulmayarak aşağılanan, horlanan emekçi kadınlar; İnkarla, imhayla, asimilasyon ve baskıyla köleleştirilmeye çalışılan, Kürdüyle, Ermenisi’yle, Rumu’yla Lazı’yla, Çerkezi’yle ezilen, yok sayılan emekçi halklar... Çağırımız sizedir! Safları sıklaştırmak ve mücadeleyi büyütmek için “İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği” etkinliğinde bir araya gelelim. Eşit, özgür, sömürünün ve savaşların olmadığı bir dünya için mücadeleyi yükseltelim. Gerçek ve kalıcı bir kurtuluş için devrim ve sosyalizm davasına omuz verelim.

Etkinlik iletişim ve davetiye temin noktaları: - BDSP İletişim Tel: 0 531 439 05 53 birlikkardeslik@yahoo.com - Esenyurt İşçi Kültür Evi Adres: Yenikent Mah. 666. Sk. No:25/A (Eskule Otoparkı karşı sokağı) ESENYURT TEL: 0212 620 09 23 - 0530 289 20 54 E-MAİL: esenyurtbdsp@yahoo.com - Sefaköy İşçi Kültür Evi Adres: İnönü Mh. Maslakçeşme Cd. Dağlı Sk. No: 14 (Pazartesi Pazarı/ Pazaryolu Durağı) KÜÇÜKÇEKMECE TEL: 0212 697 71 53 - 0531 955 47 60 - İşçilerin Birliği Derneği Adres: Merkez Mh. Aligalip Cd. No: 1012 Kat:1 Kapı No: 40 Gazi Center GAZİOSMANPAŞA TEL: 0535 915 32 45 iscilerinbirligidernegi@gmail.com - Kartal İşçi Kültür Evi Adres: Kordonboyu Mh. Hamam Sk. No:30 D:29 / KARTAL TEL: 0531 337 93 14 E-MAİL: kartalbdsp@gmail.com - OSB-İMES İşçileri Derneği Adres: İnönü Mh. Demokrasi Cd. Serkan Sk. (Üçler Market karşısı) No:3 SARIGAZİ / SANCAKTEPE TEL: 0216 621 25 22 - TUZLA / GEBZE İletişim Tel: 0541 664 70 83

Davetiye temin edebileceğiniz merkezler: Kumbara Cafe / Taksim Mephisto Kitabevi / Taksim Mephisto Kitabevi / Kadıköy Khalkedon Kitabevi / Kadıköy Lusnika Cafe / Kadıköy Maside Cafe / Kadıköy


İşçi Bülteni Özel Sayı: 891 * Fiyatı: 25 Kr * Eylül 2012 * Sahibi ve S. Yazı İşleri Md.: Tayfun Altıntaş * Yayın Türü: Yerel süreli, siyasi, ayda bir, Türkçe * EKSEN Basım Yayın Ltd. Şti. * Mollaşeref Mah. Simsar Sk. 5/3 Fatih/İstanbul * Tel/Fax: 0 (212) 621 74 52 * Baskı: Özdemir Mat Davutpaşa Cad Güven Sanayi sit C Blok No: 242 Topkapı İstanbul * 577 54 92

İstanbul "İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği" etkinlik bildirgesi-2012  

İstanbul "İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği" etkinlik bildirgesi-2012