Page 1

KRANT

PREVENTIE /INFORMATIE

Jaargang 3

nr.1 - 2014

IN ACTIE.NU |

INWONERS VAN DE GEMEENTE APELDOORN

Een kind moet altijd kunnen sporten

Eet jij gezond en beweeg je genoeg

Preventief handelen

Lichaamsbeweging is belangrijk voor de lichamelijke ontwikkeling en het kan klachten op latere leeftijd voorkomen.

Gezond eten betekent met gezond verstand, bewuste keuzes maken. Dus neem voldoende voedingsstoffen en beweeg.

Er worden in Nederland 300.000 pogingen tot inbraak in woningen gedaan.

Pagina 5

Pagina 9

Pagina 11

Verder in deze uitgave:

Kom in actie! et verbeteren van de veiligheid vereist een harde aanpak van daders, maar ook aandacht voor preventie en voorlichting. Deze krant is een goede aanvulling op andere maatregelen die in uw gemeente worden genomen. Wilt u zelf bijvoorbeeld een actieve rol spelen bij de veiligheid van uw woon- en leefomgeving, dan kunt u zich inschrijven voor burgernet.

H

Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Iedereen moet zijn talenten kunnen benutten, zelfredzaam zijn, actief aan de samenleving kunnen meedoen en aandacht hebben voor elkaar en de omgeving. Gemeentelijke betrokkenheid is niet altijd nodig, maar spelen wel een rol bij het stimuleren en/of ondersteunen van organisaties en verenigingen. Maar bovenal zijn vrijwilligers en mantelzorgers van onschatbare waarde voor de samenleving. Meer informatie leest u in deze krant, want een veilige samenleving waaraan iedereen mee kan doen, is een taak voor ons allemaal.

Jongeren en pubers | Relatie problemen | Lover Boys

Verbeter je leefomgeving

Wacht niet af, word actief â– Hoe veilig is jouw leefomgeving? Voor ieder individu kan het antwoord op deze vraag

verschillend zijn. Wat maak je mee, wie zijn je vrienden, in welke omgeving woon je en waar kom je mee in aanraking? Het zijn maar enkele vragen die van invloed kunnen zijn op hoe wij onze leefomgeving ervaren - veilig of onveilig? ls we naar de criminaliteitscijfers in ons land kijken, dan doet Nederland het ten opzichte van vele andere landen niet slecht. Toch blijkt uit onderzoek vaak dat veel mensen zich niet veilig voelen, een gevoel dat toch ergens vandaan moet komen. Is het de media, die veel meer dan vroeger, aandacht schenkt aan vaak kleine vergrijpen. Of wordt onze leefomgeving daadwerkelijk onveiliger? Het valt niet mee om daar een antwoord op te geven.

A

Dat er vele bedreigingen zijn, is duidelijk. Huiselijk geweld, kindermishandeling, loverboys, alcoholmisbruik, inbraken,

ongelukken in en om het huis en zelfs ouderenmishandeling; er liggen veel bedreigingen op de loer. Maar bijvoorbeeld ook een tekort aan beweging, ongezond eten en relaties die uit raken, kunnen als een bedreiging voor een gezonde leefomgeving worden ervaren. Is daar dan echt niets tegen te doen? Natuurlijk wel, maar de ene mens stapt nu eenmaal wat sneller over tegenslagen heen dan de ander. In deze aktiekrant willen we de lezer informeren over allerlei onderwerpen die met veiligheid te maken hebben en hoe je je eigen leefomgeving kunt verbeteren.

Tips, aanbevelingen en wat te doen als je iets signaleert horen daar ook bij. Want voor het realiseren van een prettige leefomgeving is het ieders plicht dat misstanden vroegtijdig worden gesignaleerd en aan

verantwoordelijke instanties worden gemeld. Dat mag voor iedereen als een morele verplichting worden gezien. Veel leesplezier! De uitgever <

ADVERTENTIE

Voor meer informatie kijk op pagina: 15


www.xcellentdefense.nl

Het enige I.K.M.F gecertificeerde Krav Maga traininscentrum in Deventer en omstreken. Medio september 2013 zijn we gestart met het verzorgen van Krav Maga Lessen in Deventer. Krav Maga in Deventer is op dit moment voor iedereen in de leeftijd vanaf 18 jaar zonder strafblad. Maar Michael zal zich steeds verder gaan specialiseren binnen de IKMF, zodat in de toekomst ook bijvoorbeeld Krav Maga speciaal voor kinderen in Deventer gegeven kan worden.

KRAV MAGA Krav Maga is een vecht- en zelfverdedigingssysteem dat ontwikkeld is in het IsraĂŤlische leger door Imi Sde-Or Lichtenfeld en dat wereldwijd binnen verschillende sectoren wordt onderwezen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld beveiliging, politie, speciale eenheden en het leger.

XCELLENT DEFENSE Deventer, Netherlands +31 (0) 6 531 098 32


Nr.1 - 2014

PREVENTIE / ACTIE

|

pagina

3

IN ACTIE.NU INWONERS VAN DEZE GEMEENTE

Jongeren en pubers

Erbij horen ■ Erbij horen is belangrijk voor kinderen. Naarmate ze ouder worden, wordt het zelfs steeds belangrijker. Waarom? Ze willen graag vrienden en vriendinnen hebben waar ze zich fijn bij voelen en om leuke dingen mee te doen. Ze willen ´gewoon zijn´ en bij de groep horen, geen buitenbeentje zijn, niet gepest worden of buitengesloten.

TIPS VOOR THUIS • Luisteren naar een ander is moeilijk. Luisteren zonder te oordelen betekent even afzien van je eigen interpretatie en gevoelens. • Een ander uit laten praten is ook wachten op je beurt. • Leren je in te leven in een ander… vraag uw kind: “hoe zou jij dat vinden?” • Leer uw kind complimentjes geven, ook door het goede voorbeeld te geven. • Evenwicht tussen assertiviteit en sensitiviteit is nodig, om niet te gaan pesten of gepest te worden bijvoorbeeld. • Zelfvertrouwen krijgt een kind als het merkt dat het goed is zoals het is, waardering krijgt. • Zelfstandig zijn moet je ook leren om erbij te kunnen horen. • Je willen en kunnen aanpassen betekent dat je water in de wijn kunt doen, zonder jezelf te verliezen. • Leer uw kind zijn mening geven, maar dit te doen op een nietkwetsende manier. • Niet iedereen kan de populairste van de klas zijn, het belangrijkste is dat je een paar vrienden hebt en geaccepteerd wordt. www.ouders.net/school-en-thuis/opvoedthemas/143-erbij-horen.html

rbij willen horen is een normale menselijke behoefte en bij tieners heeft het ook nog een functie in het proces van jezelf leren kennen en langzaam losmaken van je ouders.

E

Hoe werkt dat proces van er wel of niet bij horen? Het komt heel nauw wil je erbij horen: je moet de goede kleren dragen en de goede dingen zeggen, je moet sociaal vaardig zijn en sociaal inzicht hebben om dit aan te voelen. De juiste kleren dragen, meedoen met wat in jouw groep gewoon is of mode is, je aanpassen aan de heersende normen, maar ook weer niet té. Dat betekent kijken naar elkaar en je eigen keuzes maken. Kinderen hebben hiervoor twee soorten sociale vaardigheden nodig: asser-

tiviteit en sensitiviteit. Dit zijn allemaal vaardigheden die het kind nodig heeft en langzamerhand leert, maar om ze te kunnen en durven toepassen heeft het ook zelfvertrouwen en een positief beeld van zichzelf nodig. Om erbij te horen heb je dus evenwicht nodig. Evenwicht tussen zelfstandig zijn en afhankelijk zijn, tussen assertiviteit en sensitiviteit. Assertiviteit betekent zo nodig voor jezelf op kunnen komen. Het kind kan: • zeggen wat het denkt, voelt en wil: “Ik vind knikkeren leuker” • durft iets vragen aan een ander: “Mag ik meedoen?” • kan teleurstellingen verwerken en kan tegen zijn verlies: “Nou dan niet”

Maak je kind mediawijs. Maar hoe dan?

Help! Mijn kind gaat online! ■ Onze kinderen zijn geboren in een tijdperk van computers en internet en kennen geen wereld

zonder digitale media. Ze swipen, pingen en whatappen dat het een lieve lust is en lijken moeiteloos hun weg te vinden op alles wat een beeldscherm heeft. En wij, de ouders, staan aan de zijlijn. elp! Denk je. Maar laat je niets wijsmaken. Jij bent dan misschien minder handig met die knoppen, je bent wel veel beter in staat om de risico's in te schatten. Die zijlijn, daar heb je jezelf neergezet.

H

Foto: Jos Schuurman

Dat zegt Gemma Steeman, gecertificeerd Nationaal MediaCoach en moeder van 3. Ze heeft zich gespecialiseerd in kinderen en nieuwe media en geeft ouderavonden, trainingen en medialessen op scholen over

onderwerpen als privacy op Hyves en Facebook, cyberpesten, games, mobieltjes en digitale kinderlokkerij. Opvoeden doet niemand meer zonder media “Mediaopvoeding is belangrijk. Veel ouders en leerkrachten worstelen met vragen over hoe ze moeten omgaan met nieuwe media, hoe ze met hun kind moeten praten over online veiligheid en privacy. Een MediaCoach begeleidt daarin en maakt kinderen weerbaar. Dat noemen we mediawijsheid.” 54% van de 3-jarige kinderen speelt geregeld of vaak op een tablet - Bron: Iene Miene Media 2013 Mediaopvoeding - de 1e stap Haar eerste tip op het gebied van mediawijsheid: alle begin is simpel. Ga gewoon samen met je kind achter de computer zitten. Of neem samen de iPad op schoot. Kijk mee. Stel vragen. Laat je kind ook vragen stellen. Toon interesse in hetgeen ze leuk vinden en observeer hun gedrag.

Wat kun je als ouder doen? Uit recent onderzoek is gebleken dat 56% van de ouders zich afvraagt hoe ze de veiligheid van hun kind online kunnen bewaken. Voor deze ouders ontwikkelde ze een e-cursus vol handige tips en leuke opdrachten. “Er is veel lesmateriaal beschikbaar voor kinderen, pubers en docenten maar helemaal niks voor de ouders. Terwijl ook zij zitten te springen om handvatten. De e-cursus bestaat uit 8 lessen en behandelt onderwerpen als privacy, Google, pesten, games en omgaan met online reclame.” Wil je meer weten over de e-cursus of wil je op jouw school een ouderavond of themaweek rondom mediawijsheid? Meer info vind je op www.kinderenopinternet.nl

Sensitiviteit betekent rekening houden met een ander. Het kind kan: • durft te reageren op het gedrag van anderen: “Wat je zegt ben je zelf”. • luisteren naar een ander • zich inleven in een ander • wachten op zijn beurt • een ander een complimentje geven of voor een ander opkomen • aanvoelen wat in een bepaalde situatie gepast wordt gevonden “Dat doe je niet”. Tussen je aan willen en kunnen passen en jezelf blijven. Erbij horen telt ook in het grotere geheel, in de hele samenleving. Groepen willen erbij horen en erkend worden. Mensen willen gezien en gehoord worden.

10 AFSPRAKEN OM MET JE KIND TE MAKEN VOORDAT HIJ/ZIJ ONLINE GAAT 1. Gebruik altijd een nickname 2. Scherm je profiel af, 'alleen voor vrienden' is de beste optie. 3. Geef nooit je naam, adres, telefoonnummer, mailadres of naam van de school aan iemand die je op internet ontmoet. 4. Als je je naam ergens moet invullen, roep je eerst je vader of moeder. 5. Onbekende mensen verwijder je uit je vriendenlijst. 6. Als je online iets vervelends hebt gezien, vertel je dat aan iemand die je vertrouwt. 7. Je wachtwoord is geheim! Nooit aan iemand vertellen, behalve misschien aan je ouders. 8. Alles wat je op internet plaatst (zoals foto's) blijft er voor altijd op staan. Denk goed na voordat je een foto online zet of ergens op reageert. 9. Gebruik een apart mailadres om je te registreren op profielsites en fora. 10. Niet schelden en geen mensen kwetsen. Wat je offline niet doet, doe je online ook niet.

Bron: www.kinderenopinternet.nl


KRAV MAGA, een zelfverdedigingssysteem Krav Maga is een zelfverdedigingssysteem met als doel een ieder, man of vrouw, ongeacht lichamelijke conditie, de mogelijkheid te geven zichzelf en naasten op een zo effectief mogelijke manier te verdedigen. Krav Maga is een toegankelijke vorm van zelfverdediging voor mannen, vrouwen, kinderen en tieners.

Trainingstijden

Locatie Gymzaal Voldersdeef, Voldersdreef 303, 7328 CA, Apeldoorn.

Dinsdag 19:00 - 20:00 Wapentraining voor jongeren 20:00 - 21:00 Beginners 21:00 - 22:00 Gevorderden

Contactpersoon S. Derakhshan Tel: 06 - 14 244 803 www.aikikan.nl

Apeldoorn

Vrijdag 17:15 - 18:00 18:00 - 19:00 19:00 - 20:00 20:00 - 21:00 21:00 - 22:00

Kinderen van 4 t/m 6 jaar Kinderen van 7 t/m 10 jaar Jongeren van 11 t/m 16 jaar Wapentraining ken (zwaard) Beginners en gevorderden

Via de website kunt u zowel chatten als mailen met Sensoor.

www.sensoor.nl LUCHT JE HART Wanneer je ergens anoniem over wilt praten, luisteren wij. We denken met je mee, staan even naast je. Met tijd en aandacht voor jouw verhaal. Dag en nacht zijn wij bereikbaar voor een vertrouwelijk gesprek per telefoon (0900 0767 5 ct. p/m), of per chat.

EEN ECHT GESPREK MET PERSOONLIJKE AANDACHT VAN SENSOOR IS GOED VOOR DE WEERSTAND Sensoor is een landelijke telefonische hulpdienst met een traditie die teruggaat tot 1958. De vrijwillige medewerkers van deze hulpdienst bieden mensen de gelegenheid hun gevoelens, zorgen en problemen te uiten via de telefoon. Sinds 1999 biedt Sensoor ook hulp via chat- en e-mailcontacten. Indien nodig informeert Sensoor hulpvragers waar ze specifieke hulp kunnen vinden. De kern van het werk van Sensoor is dat bellers chatters en mailers altijd persoonlijke aandacht krijgen, welke vraag ze ook hebben. De onderwerpen waarover gepraat wordt zijn divers. Eenzaamheid is meestal de aanleiding tot het eerste contact, maar de thema's zijn divers. Zo worden er met Sensoor geheimen gedeeld of zorgen geuit over dierbaren. Soms zijn mensen somber of hebben ze financiële zorgen. Alle onderwerpen worden zonder vooringenomen gedachten of waarden bespreekbaar gemaakt. De mensen die de hulpvragers te woord staan zijn allemaal vrijwilligers, die bij Sensoor een opleiding hebben genoten. Daarin worden de vrijwilligers eerst geselecteerd op hun empatisch vermogen en vervolgens getraind op hun gespreksvaardigheden en ze

leren de kunst te verstaan echt te luisteren, zonder oordeel. Momenteel zijn er 1100 vrijwilligers werkzaam voor Sensoor. Je kunt aandacht vergelijken met de werking van vitaminen die nodig zijn voor een goede gezondheid en weerstand (vitamine A van Aandacht). Bovendien is deze aandacht anoniem, wat de verwoording van de hulpvraag goed mogelijk maakt. De kwaliteit van de aandacht is hoog. De vrijwilligers bieden een steuntje in de rug, een luisterend oor. Bovendien is Sensoor 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. Het is te verwachten dat de behoefte aan laagdrempelige, anonieme aandacht op afstand in de toekomst zal toenemen. Door de individualisering hebben mensen vaker het gevoel dat er geen tijd en aandacht is voor hun verhaal en hun problemen. Sensoor is dag en nacht bereikbaar voor een goed gesprek met echte aandacht. Dat kan via telefoon 0900-0767, via de website kunt u zowel chatten als mailen met Sensoor. Voor meer informatie over vrijwilligerswerk bij Sensoor: www.sensoor.nl

Faalangstreductietraining voor kinderen in groep 3 tot en met 8! UW KIND STAAT STEVIG MET ROBUUST. Anne-marie Smits & Erika Valster Web: www.robuust-kindercoaching.nl Email: info@robuust-kindercoaching.nl Tel.: 06-38073909/06-31061353

Doelgerichte zelfverdediging Krav maga is ontwikkeld in Israel, oorspronkelijk voor het leger maar inmiddels aangepast als universeel zelfverdigingssysteem. Krav maga is erop gericht om een tegenstander - al dan niet in het bezit van een wapen - zo snel en efficiënt mogelijk uit te schakelen. De technieken laten zich relatief vlot aanleren. Inmiddels behoort krav maga tot 1 van de snelst groeiende verdedigingssystemen ter wereld. Ook in Nederland maakt het systeem een snelle groei door, bij zowel particulieren als overheidsinstanties. In de lessen trainen we je mentale en fysieke weerbaarheid, we vergroten je zelfvertrouwen, verbeteren je lichamelijke conditie, kracht en lenigheid en we leren je manieren om beter om te gaan met agressie en stress. Regelmatig organiseren we speciale ”thema trainingen” , workshops en seminars. In een thematraining gaan we bijvoorbeeld dieper in op het verdedigen tegen een bedreiging met een (vuur)wapen of het verdedigen van een ander (third party protection). Je zult merken dat krav maga meer is dan alleen zelfverdediging. Het is voor veel mensen een ”way of life” . Mensen die bij ons trainen worden gezonder en fitter. In het dagelijks leven ben je alerter, zelfverzekerder en kun je beter tegen stress. Kortom, je voelt je goed!

Contact Combat is de Engelse vertaling voor het Hebreeuwse woord KRAV MAGA. De school is opgericht door en staat onder leiding van Alex Kuiper, Expert 3 Krav Maga instructeur bij KMG, Krav Maga Global van Eyal Yanilov. KMG is de grootste Krav Maga bond ter wereld. Alex Kuiper is Krav Maga instructeur sinds 2004 en met zijn Expert 3 graad behoort hij tot de wereldtop in zijn vakgebied. Je bent bij ons dus aan het goede adres! Kijk voor meer informatie op onze site www.contactcombat.nl. Hier vind je onze locaties en trainingstijden, de instructeurs, de kosten en foto's. Als je traint bij Contact Combat mag je op alle locaties elke dag deelnemen aan de lessen. Contact Combat verzorgt naast Apeldoorn, ook trainingen in Amersfoort, Zeist en Zwolle. WIJ TRAINEN IN APELDOORN OP Maandag voor volwassenen van 20.30 - 21.30 uur Mariannalaan 19a, Woensdag voor volwassenen van 20.30 tot 21.30 Buys Ballotstraat 78 Een proefles is altijd gratis, bij interesse kun je een mail sturen naar contactcombat@gmail.com

www.contactcombat.nl


Nr.1 - 2014

PREVENTIE / ACTIE

|

pagina

5

IN ACTIE.NU INWONERS VAN DEZE GEMEENTE

Kom in beweging

Een kind moet ALTIJD kunnen sporten ■ Lichaamsbeweging is belangrijk voor de

lichamelijke ontwikkeling en het kan klachten op latere leeftijd voorkomen. Stimuleer daarom uw kinderen te bewegen, te spelen en sporten. Voor elk kind is het goed om te sporten. WAAROM IS SPORTEN BELANGRIJK • • • • • • • • • •

Sporten Sporten Sporten Sporten Sporten Sporten Sporten Sporten Sporten Sporten

is gezond. is goed voor lichaam en geest. is goed tegen overgewicht. vergroot het zelfvertrouwen en de discipline. brengt uw kind in contact met andere kinderen. voorkomt verveling en rondhangen op straat. verbetert de concentratie en de schoolprestaties. voorkomt schooluitval. vermindert criminaliteit. geeft hoop.

Hoe kies je de juiste sport voor je kind? "Mam, mag ik op tennis?", klinkt het smekend. En twee dagen later: "Of op paardrijden? Volleybal lijkt me trouwens ook wel leuk!" Misschien dat je wat hebt aan onderstaande tips om de sport te vinden die het beste bij je kind past. Sporten is gezond. Dat geldt voor volwassenen, maar mogelijk nog meer voor kinderen. Want van sporten word je sterker en leniger. Het is goed voor je uithoudingsvermogen, je coördinatie en je zelfvertrouwen. Nieuwe vriendjes Veel kinderen maken ook nog eens nieuwe vriendjes bij de sportvereniging. En afhankelijk van het soort sport leren ze om in groepsverband dingen te bereiken. Allemaal hartstikke positief dus. Nou kan je kind ook thuis natuurlijk prima bewegen. Denk maar eens aan tikkertje, touwtje springen, straatvoetbal, stoeien enzovoorts. Maar het schiet er nogal eens bij in, voldoende lichaamsbeweging.

Zeker als het winter is. Dan worden videospelletjes en de tv meestal nóg aantrekkelijker dan ze al waren. Om je kind actief te houden, is het dus helemaal geen gek idee om hem (of haar) bij een sportclub in te schrijven. Aanbod Maar bij welke club? Het aanbod in veel gemeenten is overweldigend: voetbal, tennis, atletiek, zwemmen, schaatsen, judo, ballet, hockey en ga zo maar door. Het probleem is vaak dat kinderen alles wel leuk lijken te vinden. Voor een paar weken tenminste... Daarna willen ze weer wat anders. Vrijblijvend kennismaken

Nou organiseren veel sportverenigingen vrijblijvende kennismakingsdagen voor kinderen. Da's handig. Want zo kun je uitvinden of een bepaalde sport wel echt bij je zoon of dochter past, zonder dat je meteen aan een lidmaatschap vast zit. Dan kan het zomaar dat je zoon zich helemaal niet thuis voelt op het voetbalveld, ook al wilde hij altijd al op voetbal. Of kom je er na een kennismakingscursus ballet achter dat je dochter liever voor een buitensport gaat, waar ze lekker vies mag worden en kan rondrennen. Vragen aan je kind Wat dat betreft is het slim om je kind vooraf een paar vragen te stellen. Lijkt het hem leuker om binnen of buiten te sporten? In een team of liever individueel? En in hoeverre is duwen, vallen, trekken en aanraken een probleem? Bij sommige sporten is er namelijk veel lichamelijk contact.

100.000ste kind aan het sporten dankzij bijdrage JEUGDSPORTFONDS

14.10.2013: Afgelopen weekend is het 100.000ste kind door Bert van Marwijk, ambassadeur Jeugdsportfonds, in het zonnetje gezet. Op zijn eigen sportclub RKSV De Ster in Stein (Limburg) werd de 10-jarige Mike Dassen verrast door de komst van Van Marwijk. De contributie van de jeugdige voetballer en de benodigde voetbalattributen worden betaald door het Jeugdsportfonds. Het Jeugdsportfonds (gestart in 1999) creëert sportkansen voor kinderen tot 18 jaar die opgroeien in een gezin waar de financiële middelen ontbreken om lid te worden van een sportvereniging.

[TIP] JEUGDSPORTFONDS Wij zorgen ervoor dat kinderen die graag willen sporten, maar dat niet kunnen omdat hun ouders te weinig geld hebben, lid worden van een sportvereniging. Wij betalen de contributie en vergoeden de sportspullen tot een maximum van 225 euro per jaar per kind. Wie komen in aanmerking? Kinderen in de leeftijd tot 18 jaar, waarvan de ouders weinig geld hebben. Denk hierbij aan gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten, een inkomen hebben onder het sociaal minimum. Het laatste kan per gemeente verschillen. Alle kinderen uit het gezin komen in aanmerking. Niet iedereen heeft recht op een vergoeding van het Jeugdsportfonds! Wij zijn een particuliere organisatie en geen overheidsinstantie. Een uitkering van het Jeugdsportfonds is daarom geen recht, indien er voldoende middelen zijn. Voor ondersteuning moet voldaan worden aan de criteria van het Jeugdsportfonds bij u in de omgeving. Hoe werkt het Jeugdsportfonds? • Ouders en kinderen kunnen geen aanvraag indienen. Dit kan alleen door een intermediair. Een intermediair is professioneel betrokken bij de opvoeding en verzorging van uw kind. Denk hierbij aan de leerkracht, jeugdhulpverlener en huisarts. • Het is van belang om de spelregels van het Jeugdsportfonds bij u in de buurt goed door te nemen, omdat er verschillen kunnen zijn. • Voor het indienen van een aanvraag heeft de intermediair een aantal gegevens van u nodig: • de gegevens van uw kind (naam, adres, geboortedatum); • de gegevens van de club en of winkel (naam, adres, rekeningnummer, emailadres van de penningmeester van de club) en • duidelijk omschreven motivatie waarom u als ouder de contributie en of aanschaf van de sportspullen niet voor uw kind kan betalen. Dit laatste moet u kunnen aantonen. • Na goedkeuring van de aanvraag ontvangt zowel de intermediair als de penningmeester van de club een bevestiging. • Na ontvangst van de factuur van de club stort het Jeugdsportfonds binnen twee weken het bedrag van de contributie op rekening van de club. • Na ontvangst van de factuur van de winkel waar de sportspullen moeten worden aangeschaft stort het Jeugdsportfonds binnen twee weken het bedrag op rekening van de winkel. • Wilt u sportspullen aanschaffen via Perry- of Aktiesport, geeft u dit dan door aan de intermediair. In dit geval ontvangt u via de intermediair een waardebon, die u kunt gebruiken bij een van de winkels bij u in de buurt.

Nadat wij de contributie hebben overgemaakt verwachten wij dat uw kind regelmatig sport en zich houdt aan de regels van de club!!! bron: www.jeugdsportfonds.nl


ADVERTORIALS UIT DE REGIO

SchoeBroek advocaten & mediators komt op voor slachtoffers Slachtoffer van geweld, seksueel misbruik, loverboy praktijken of mensenhandel? Dan komt er emotioneel gezien veel op u af. Juist bij dergelijke ingrijpende gebeurtenissen is het belangrijk dat u een deskundige naast u hebt staan. Iemand die u goed adviseert en bijstaat. SchoeBroek advocaten & mediators is specialist op dit gebied en heeft al vele slachtoffers goed kunnen helpen. In de meeste strafprocessen staat de verdachte centraal. Maar u als slachtoffer hebt ook belangen en rechten. In een proces is het belangrijk dat u weet wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen. Dat versterkt en verbetert immers uw positie als slachtoffer of nabestaande. En dat is precies waar wij van SchoeBroek advocaten & mediators u bij helpen.

Zeden- en geweldszaken voor slachtoffers

Wat doen wij voor u? Een strafproces is vaak een ingewikkeld proces. Als specialist weten wij precies wat de mogelijkheden zijn. Wij begeleiden u dan ook gedurende het hele strafproces en nemen alle juridische zorg uit handen. Zo zijn wij erbij als u als getuige wordt gehoord, u een gesprek heeft met de Officier van Justitie en uiteraard tijdens de zitting zelf. Ook kunnen wij u bijstaan in de civiele procedure tot afwikkeling van de letselschade en in kort geding voor bijvoorbeeld een straat- en of contactverbod. Dit alles met één belangrijk doel; te zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft.

Letselschade Echtscheiding (mediation)

ties. Ook op het gebied van personen- en familierecht kunnen wij u ondersteunen. Gratis rechtsbijstand Heeft u door een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf (psychisch) letsel opgelopen en wordt de verdachte vervolgd? Dan is onze rechtsbijstand gratis voor u als slachtoffer. Deskundig advies verzekerd Wij zijn aangesloten bij het Landelijk Netwerk voor Zeden Slachtoffers (LANZS), de Letsel Schade Advocaten (LSA) en Advocaten voor slachtoffers van Personenschade (ASP). Dat geldt ook voor de specialisatievereniging vFAS. Dit zijn keurmerken die u de garantie geven dat u te maken heeft met een gespecialiseerde advocaat met kennis van zaken. Wilt u weten of wij iets voor u kunnen betekenen, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij hebben een gratis spreekuur. Voor meer informatie kijkt u op onze website www.schoebroek.nl.

Familiezaken Soms is er binnen een gezin sprake van huiselijk geweld of een zedenmisdrijf. Dat kan leiden tot een echtscheiding. In dat geval is er vaak ook sprake van omgangsregelingen en gezag- en alimentatiekwes-

Geef Loverboys Geen Kans!

Hulp bij Uw scheiding??

Afgelopen jaren is er in de gemeente Apeldoorn met gemeente en verschillende organisaties en politie hard gewerkt om Loverboys in Apeldoorn Geen Kans te Geven! Er is veel gebeurd om deze problematiek te stoppen en te voorkomen maar er kan meer! Wat doen we zoal:

Wat gaat er gebeuren met de kinderen, ons huis, het pensioen, de inboedel?

PREVENTIEF: Interactieve Gastlessen voor jongeren op het basis - en voortgezet onderwijs: • Ken de signalen • Hoe handel je als jij of vrienden om je heen mogelijk te maken hebben met een loverboy • Wat zijn de nieuwste methodieken die een loverboy gebruikt • Loverboy en het internet • Hoe kan je mogelijk voorkomen je dat jij of iemand om je heen slachtoffer wordt

OUDERAVONDEN:

• Ken de signalen • Wie loopt er risico • Hoe handel je als je signalen hebt van mogelijke loverboy problematiek • Waar kan je terecht voor hulp • Hoe kan je het voorkomen

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VOOR PROFESSIONALS Een Interactieve trainingsdag voor alle professionals die met jongeren werken. Een dag waarin een zeer uiteenlopende groep van professionals (o.a. leerkrachten, concierges, leerplichtambtenaren, politie, jongerenwerkers en hulpverleners) met elkaar in gesprek gaan over de dagelijkse praktijk:

• Waar lopen je tegen aan bij loverboy problematiek • Hoe kan je signaleren • Hoe voorkom je • Hoe handel je • Hoe werkt de Apeldoornse ketenaanpak

EN VERDER DIVERSE PUBLIEKSGERICHTE ACTIES! De preventieactiviteiten worden uitgevoerd door het Jongeren Informatie Punt (JIP), Mee Veluwe en de GGD. Voor meer informatie kunt u c ontact opnemen met het JIP: 088-6061550 of jip.apeldoorn@iriszorg.nl

ECHTE LIEFDE? Nee, niet ... .. als je iets doet tegen je zin, .. als iemand je dwingt tot seks, .. als je seks hebt in ruil voor geld dat je niet mag houden .. als je denkt dat jijzelf of iemand anders te maken heeft met een loverboy

Allemaal vragen waar Betty Oegema mee wordt geconfronteerd tijdens haar werkzaamheden als scheidingsmakelaar en geregistreerd familie mediator. Wat is nu weer “scheidingsmakelaar”. De scheidingsmakelaar is reeds 11 jaar actief en de grootste partij in echtscheidingsbemiddeling in Nederland. De scheidingsmakelaar is een landelijk opererende organisatie die personen, als zij besloten hebben uit elkaar te gaan, begeleidt gedurende het hele proces van de scheiding, of het nu het beëindigen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap is of het uit elkaar gaan na een periode van samenwonen. De beslissing is gevallen en de wil om gezamenlijk afspraken over de scheiding te maken is aanwezig, maar dan... Dan is het tijd voor professionele en persoonlijke begeleiding om dit voornemen een goed vervolg te geven. Vooral in deze tijd is het van belang dat uw echtscheiding wordt uitgevoerd door een mediatior die kennis en ervaring heeft van financiële zaken.

Door mijn ervaring van 15 jaar, in de financiële dienstverlening, heb ik veel kennis van financiële zaken. Dit is zeker een enorme toegevoegde waarde bij het proces van begeleiding. De start is een kennismakingsgesprek, een kosteloos gesprek van 30 minuten waarin een globale inschatting van de situatie wordt gemaakt en wordt bekeken of het vertrouwen aanwezig is dat als basis dient voor de samenwerking. Daarna wordt een afspraak gemaakt over een vast tarief zodat u later niet voor verrassingen komt te staan. Het stappenplan dient als basis voor het te volgen traject. De verdeling van pensioenen, lijfrente en kapitaalverzekeringen worden uitvoerig behandeld en indien gewenst wordt de hoogte van de alimentatie vastgesteld. In veel situaties is er ook sprake van een koopwoning. Wil één van de twee de woning overnemen, moet er worden verkocht, moet de woning later worden verdeeld, allemaal vragen waar we samen de voor u beste en meest voordelige oplossing voor gaan zoeken. Kortom een komplete en deskundige begeleiding van A tot Z voor een vooraf overeengekomen lage prijs. In bepaalde gevallen kan ik een toevoeging voor u verzorgen, dit is een gesubsidieerde rechtsbijstand . Voor uitvoerige informatie kunt u terecht op www.scheideningelderland.nl of www.scheidingsmakelaar.nl.

Onderneem dan ACTIE!!!!! Bij vragen of vermoedens... Neem contact op met:

Meldpunt loverboys 0900-5007070

Voor een kennismakingsgesprek kunt u mij bellen op 06-50280417 of mailen naar Oegema@scheidingsmakelaar.nl.


Nr.1 - 2014

PREVENTIE / ACTIE

|

pagina

7

IN ACTIE.NU GEMEENTE ASSEN

Liefde is ... in elk geval niet: je vriendin aanzetten tot prostitutie

STOP de LOVERBOY ■ In de ogen van de politie bestaat een loverboy niet. 'Love'

betekent toch liefde? Een loverboy zou een aardige jongen moeten zijn, die goed is voor zijn vriendin. Wat meestal een loverboy genoemd wordt, ziet de politie als een mensenhandelaar. Een mensenhandelaar die gebruik maakt van de loverboymethode, weet precies wanneer hij een meisje aandacht moet geven. organisaties. Ook regelt de politie als het nodig is een veilige plek voor je in een opvanghuis. De politie probeert daarnaast natuurlijk ook om de loverboy op te pakken en voor de rechter te brengen.

ij doet dat om haar uiteindelijk in de prostitutie te laten werken, en zo veel geld aan haar te verdienen. Iemand onvrijwillig in de prostitutie brengen, of geld afpakken van iemand die in de prostitutie werkt, is strafbaar. In de wet staat dat je niet iemand mag dwingen om in de prostitutie te werken.

H

Wat is prostitutie, en mag het? Onder prostitutie wordt verstaan: alle seksuele handelingen met of voor een ander tegen betaling. Voor een ander is bijvoorbeeld: via een webcam tegen betaling seksuele activiteiten laten zien. Sinds 1 oktober 2000 is prostitutie een legaal beroep. Je mag dit beroep uitoefenen vanaf je 18e

jaar. Je mag dus werken in de prostitutie, als je het maar vrijwillig doet. Vrijwillig betekent: je bepaalt zelf met wie je seks wilt hebben. Je krijgt zelf betaald. En je mag zelf het geld houden. Als je een kamer moet huren om je diensten aan te bieden, betaal je natuurlijk wel de huur van die kamer. Maar alleen het bedrag dat je vooraf bent overeengekomen! Waarom zou je contact opnemen met de politie? Mensenhandel is een ernstig delict. Het is slecht voor je als je onvrijwillig in de prostitutie moet werken. De politie wil je helpen eruit te komen. Als je hulp nodig hebt, kan de politie je doorverwijzen naar allerlei hulpverle-nings-

‘DWINGEN’ KAN OP VEEL MANIEREN • doordat hij zegt: 'Als je mij het geld niet geeft, vertel ik je moeder dat je

als hoer werkt.' • doordat hij je slaat of schopt. • doordat hij je een pistool laat zien, om je bang te maken. • doordat hij je GHB geeft, of heel veel alcohol, en daarna -onder invloed-

gebruikt voor betaalde seks. • doordat hij zegt: 'Ik heb een leuk baantje voor je in de horeca'. Maar als je er aankomt, blijkt het een club te zijn waar je in de prostitutie moet

Als je in direct gevaar bent, bel dan het alarmnummer 112. Dit is het landelijke noodnummer. Als je belt en zegt waar je bent, komt de politie direct naar je toe. Let op: gebruik dit nummer alleen in spoedgevallen. Als je op de vlucht bent voor je loverboy, kun je bij elk politiebureau in Nederland naar binnen gaan. Vertel je verhaal, en de politie zal zoeken naar een goede oplossing voor jou. Ze kunnen bijvoorbeeld een veilige plek voor je regelen voor de eerste nachten.

dan een afspraak met je maken voor een zogenaamd 'intakegesprek'. Dat is een gesprek met speciaal daarvoor opgeleide politiemensen. Alleen politiemannen en -vrouwen die de extra opleiding 'Mensenhandel' hebben gedaan, mogen werken met slachtoffers van mensenhandel.

Als je niet in directe nood bent kan je bellen met het algemene nummer van de politie: 0900 8844. Je krijgt dan een telefonist aan de lijn. Die heeft een geheimhoudingsplicht. Je hoeft geen details te vertellen aan deze persoon. Vraag naar de afdeling die mensenhandelzaken doet, of zeg dat je graag een gesprek wilt met een mensenhandelrechercheur. Je wordt dan doorverbonden. Vertel de mensenhandelrechercheur dat je slachtoffer bent van een loverboy. Hij of zij zal

Hoe lang duurt het voor de politie in actie komt? Bij direct dreigend gevaar kun je ons zoals gezegd altijd bereiken op alarmnummer 112. De politie doet er dan alles aan om jou in een veilige situatie te krijgen. Als dat is gelukt, bekijkt de politie samen met jou wanneer een intakegesprek plaats kan vinden.

Kan de politie je beschermen? De politie kan je beschermen. In de eerste plaats kan de politie zorgen dat je op een veilige plek komt.

Misschien wil je bijvoorbeeld eerst een paar dagen tot rust komen. Tijdens het intakegesprek praat je dan verder met de politie.

LOV E R B OY Een loverboy wil geld verdienen. Hij doet dat meestal door een meisje te versieren en haar daarna in de prostitutie te brengen. Soms verdient hij zijn geld door telefoonabonnementen of leningen af te sluiten op haar naam. Er zijn ook loverboys die hun meisje als drugskoerier laten werken. Een loverboy verleidt een meisje om haar zover te krijgen. In het begin is hij heel lief. Hij doet alles om het haar naar de zin te maken. Hij verwent haar met aandacht, cadeaus en lieve woorden, en doet alsof hij verliefd is. Zo palmt hij haar langzaam in. Soms speelt verliefdheid geen rol. De meiden laten zich dan inpalmen omdat hij stoer is, of omdat ze graag bij zijn groep willen horen. Ook komt het voor dat een meisje gechanteerd wordt met webcamopnamen, of met foto's die gemaakt zijn terwijl ze seks had met haar loverboy. En er zijn loverboys die hun meisje veel drugs geven, of direct geweld gebruiken, om haar te laten doen wat zij willen.

werken. • doordat hij je ervan overtuigd dat de enige manier waarop je jouw (of

zijn!) schulden kunt afbetalen is, werken in de prostitutie. Hij doet alsof je geen andere keus hebt. • doordat hij een foto maakt van jou terwijl jullie seks hebben. Daarna dreigt de foto op Internet te zetten, als je niet doet wat hij zegt. • doordat hij je seks laat hebben met zijn vrienden. Dan zegt hij: ' je kunt nu net zo goed als hoer gaan werken, want je bent al een hoer. Als je niet doet wat ik zeg, vertel ik iedereen wat je gedaan hebt.'

WEES OP JE HOEDE! Wapen je tegen deze charmante heren met hun mooie praatjes. Ze ronselen op schoolpleinen, in discotheken, op bus- en treinstations en in chatrooms op Internet.

bron: www.lover-boy.nl


Nr.1 - 2014

PREVENTIE / ACTIE

|

pagina

9

IN ACTIE.NU INWONERS VAN DEZE GEMEENTE

Eet jij gezond en beweeg je genoeg ■ Als je kind naar school gaat is het belangrijk

dat het gezond eet en voldoende beweegt. Laat je kind ’s ochtends goed ontbijten, geef een gezonde lunch mee naar school en zorg voor een goede avondmaaltijd. Je kind is immers volop in de groei en heeft dus voldoende voedingsstoffen nodig.

D

e dag van je kind begint een ONTBIJT. Dit brengt de spijsvertering op gang en zorgt ervoor dat je kind belangrijke voedingsstoffen binnenkrijgt.

HOE ZIET EEN GEZOND ONTBIJT ER UIT? In de tabel hieronder staat wat goede keuzes zijn voor het ontbijt. Geef je kind brood of ontbijtgranen zonder toegevoegd suiker. Kinderen tot en met 9 jaar hebben genoeg aan 1 tot 2 sneetjes brood en oudere kinderen aan 2 tot 3 sneetjes bij het ontbijt. Als je ontbijtgranen geeft, houd dan 40 gram ontbijtgranen aan voor kinderen tot en met 9 jaar en 60 gram voor oudere kinderen. Gebruik daarbij 100 tot 200 milliliter melk of yoghurt. Deze hoeveelheden zijn richtlijnen. Het kan zijn dat je kind niet veel honger heeft in de ochtenden. Laat je kind in dat geval wat kleins eten, zoals een beschuit of wat fruit en geef een boterham mee. Zorg ervoor dat u kind op de fiets of lopend naar school gaat want bewegen is erg belangrijk.

ONTBIJT! WAT IS EEN GEZONDERE KEUS? Brood

Volkorenbrood of bruinbrood, dun besmeerd met halvarine

Beleg

20+ of 30+ kaas, gekookt ei, beenham, casselerrib, (magere) knakworst, kip- of kalkoenfilet, varkensfricandeau, vegetarische paté, appelstroop, halvajam of fruit

Alternatieven voor brood

Bambix naturel, Brinta, All Bran, havermout, muesli met vruchten, magere- of halfvolle melk of yoghurt.

Drinken

thee zonder suiker, sinaasappelsap met vruchtvlees, magere- of halfvolle melk, karnemelk. De volgende belangrijke maaltijd is de LUNCH. Deze is vaak op school, dus je hebt minder invloed op wat ze eten. Maak een gezond lunchtrommeltje klaar en overleg met andere ouders wat de kinderen meekrijgen. Vraag ook naar afspraken en regels over eten en drinken op school. Zit je kind op de middelbare school, dan kun je kijken hoe de schoolkantine eruit ziet. Met De Gezonde Schoolkantine geeft de school een goed voorbeeld. EEN GEZONDE LUNCH VOOR JE KIND KAN ER ZO UITZIEN: Lunchvoorbeeld 1 • 2 sneetjes volkorenbrood dun besmeerd met halvarine en belegd met een omelet • Reepjes paprika • Beker karnemelk Lunchvoorbeeld 2 • 2 sneetjes volkorenbrood, dun besmeerd met halvarine. Beleggen met geraspte wortel, plakjes augurk en een plak ham of jong belegen 30+ kaas. • Trosje druiven • Beker halfvolle melk

De dag sluit je goed af met een gezonde AVONDMAALTIJD. Met de avondmaaltijd krijgt je kind een groot deel van zijn voedingsstoffen binnen. Een goede warme maaltijd vult de maag met gezonde producten. Aardappelen, rijst, pasta of bonen, natuurlijk met groente en aangevuld met een beetje vlees, vis of een vleesvervanger. GROENTE • Zorg voor voldoende groente. Heb je weinig tijd: groente uit diepvries, pot of blik is een goed alternatief voor vers. • Zet liever niet vaker dan tweemaal per week een nitraatrijke groente op tafel en combineer het liever niet met vis (met uitzondering van zalm en makreel). • Varieer met groente klaarmaken. Geef groente ook eens rauw of verstop ze in een saus. Sommige soorten moeten wat vaker op tafel komen voordat je kind ze leert waarderen. Appelmoes en stoofpeertjes zijn gestoofd fruit en kunnen daarom de groente niet vervangen. Je kunt groente ook verstoppen in bijvoorbeeld een pastasaus. AARDAPPELEN, PASTA, RIJST, PEULVRUCHTEN • Wissel aardappelen af met rijst, pasta of peulvruchten. • Kies voor zilvervliesrijst, volkorenpasta of peulvruchten zoals bruine bonen en kapucijners. • Af en toe een frietje bij de maaltijd kan geen kwaad, maar beperk het tot maximaal 1 keer per week. Combineer het met een frisse salade en geeft er

1

2

3

4 5

magere fritessaus in plaats van mayonaise bij. VLEES, VIS, EI, GEVOGELTE OF VLEESVERVANGERS • Kies bij voorkeur voor de magere soorten vlees, zoals kipfilet, runderlappen, rosbief, tartaar, hamlappen, fricandeau en varkenshaas. • Wissel vlees af met vis, tofu, tempé of een ei. • Eet 2 keer per week vis, waarvan 1 keer vette vis. Neem voor jonge kinderen alleen filet, want hierin zitten geen graten. • Gebruik bij de bereiding van vlees, vis of vleesvervangers zachte of vloeibare margarine, vloeibaar bak-en-braad of olie: deze bevatten weinig verzadigd vet. TOETJE • Ook hier geldt: varieer volop. Kies de ene keer voor kwark, de volgende keer voor yoghurt en bij een speciale gelegenheid voor een lekkere pudding • Let wel op de suikers en de vetten: toetjes kunnen heel calorierijk zijn • Kies bij voorkeur daarom de toetjes met minder suiker en vet, zoals magere vruchtenyoghurt of magere vla met zoetstoffen • Fruit als toetje is ook prima.

Groente en fruit Belangrijk vanwege: vitamines, zoals vitamine C en foliumzuur, mineralen zoals kalium, vezels en bioactieve stoffen. Brood, (ontbijt)granen, aardappelen, rijst, pasta en peulvruchten Belangrijk vanwege: koolhydraten, eiwit, vezels, B-vitamines en mineralen zoals ijzer. Zuivel, vlees(waren), vis, ei en vleesvervangers Belangrijk vanwege: eiwit, mineralen zoals ijzer en calcium, B-vitamines en visvetzuren. Vetten en olie Belangrijk vanwege: vitamine A, D en E en essentiële vetzuren. Dranken Snoep, koek en sauzen: 'extra's'

V E TT E N Veel ouders hebben nog onvoldoende kennis over het belang van gezonde vetten in de voeding van hun kinderen. Ze denken bijvoorbeeld dat men zo min mogelijk vet moet gebruiken ter preventie van overgewicht. Goede voorlichting over een juist vetgebruik voor kinderen is daarom noodzakelijk. Praktische adviezen daarbij zijn: • Besmeer het brood met margarine of halvarine. Brood smeren is noodzakelijk vanwege de aanwezige vitamine A en D èn de gezonde vetzuren. • Kies voor margarine en halvarine uit een kuipje, deze bevatten een hoog gehalte aan onverzadigde vetzuren. • Bereid de warme maaltijd met 1 eetlepel olie of vloeibare margarine per persoon. Voor kinderen jonger dan 1 jaar kan iets minder worden gebruikt. Een (beperkte) hoeveelheid vet in de voeding is noodzakelijk voor een goede groei, energievoorziening en de voorziening aan vetoplosbare vitamines en essentiële vetzuren. Geef jonge kinderen niet te lang pap. Een broodmaaltijd kan vanaf de leeftijd van 7 à 8 maanden. Brood stimuleert de kauwfunctie en de fijne motoriek. Bovendien wordt de samenstelling van de voeding beter: meer vezels, meer gezonde vetten en minder verzadigd vet. Voor oudere kinderen geldt dat moet worden gelet op de hoeveelheid brood die zij gebruiken. Steeds meer kinderen slaan bijvoorbeeld het ontbijt over. Eet, samen met uw kinderen, twee keer vis per week, waarvan één keer vette vis. En belangrijk voor u en uw kind, BEWEEG GENOEG!

bron: www.voedingscentrum.nl


24 Uurs Slotenmakers & Noodherstel Noodherstellijn: Email: Website:

06- 11 403 404 info@slotservice.nl www.Slotservice.nl

Slotservice is een Slotenmakers & Noodherstel Service Inbreken in een onbeveiligde woning is voor een professionele inbreker eenvoudig. Gemiddeld heeft hij hier 30 seconden voor nodig. U wilt het de inbreker natuurlijk zo onaangenaam mogelijk maken om bij u in te breken. Daarom is het belangrijk uw woning goed te beveiligen. Uit onderzoek blijkt dat een inbreker niet langer dan 3 minuten de moeite neemt om uw woning binnen te dringen.

De beveiligingsproducten met het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) keurmerk zijn getest op een inbraakwerendheid van 3 minuten. Met hang en sluitwerk van dit keurmerk verkleint u de kans op inbraak met meer dan 95%. Bovendien komt u in aanmerking voor korting van 10 tot 25 procent op uw inboedelverzekering. Slotenservice Het kan iedereen overkomen. U sluit uzelf buiten, u bent uw sleutels verloren of kwijt, uw slot is kapot of uw sleutel is afgebroken. Kortom, u heeft een sloten-

maker nodig. Slotservice is expert in het openen van deuren, en sloten die voor u gesloten blijven. In de meeste gevallen kan het slot zonder schade geopend worden. Slotservice kan, indien nodig, direct het slot vervangen door een PKVW gecertificeerd slot. Assistentie Wij verlenen assistentie aan Politie, Brandweer en Deurwaarders. Inbraakschade Een inbraak in uw woning of bedrijf is heel vervelend. Naast de materiele schade, loopt u ook emotionele schade op. Het nare gevoel dat een vreemde in uw huis of bedrijf is geweest, zal invloed hebben op uw alertheid en nachtrust. Daarom staan onze slotenmakers dag en nacht

voor u klaar om de inbraakschade zo snel mogelijk te herstellen. Uw huis of pand wordt weer zo snel en zo goed mogelijk beveiligd tegen buitenstaanders 24 uur per dag. Voorkomen Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen, wacht niet tot dat U Slachtoffer van een inbraak wordt. Neem Contact op met de Preventie specialist van Slotservice. Uw veiligheid is onze zorg.

INBRAAKPREVENTIE R&C beveiliging is ontstaan door een stijgende groei van behoefte aan veiligheid in de eigen woonomgeving of op het bedrijventerrein, dat komt voornamelijk door de bezuinigingen van de overheid aan blauw op straat. Iedere minuut wordt ergens in Nederland wel een woning door een inbreker bezocht. Telefoons, computers en tv's zijn vervangbaar, maar spullen van emotionele waarden zijn niet te vervangen. Om nare ervaringen te voorkomen kunt u maatregelen nemen in en rondom uw woning/bedrijventerrein om de inbreker voor te zijn. Hierdoor is het idee ontstaan om in Epe en de plaatsen rondom Epe actief en preventief te gaan surveilleren op aanvraag van particulieren en bedrijven.

bare waarde, dit heeft een preventieve werking tegen inbrekers op alle fronten. De krant en sociale media is een belangrijke informatiebron voor inbrekers, hierbij kunt u denken aan rouw en trouwdagen en vakanties. Triest genoeg komt het steeds vaker voor dat tijdens deze dagen wordt ingebroken op desbetreffende adressen. Helaas is het dus genoodzaakt om op deze dagen het thuisadres van extra veiligheid te voorzien.

De mobiele surveillance wordt uitgevoerd door ervaren beveiligers van R&C beveiliging die elke nacht regelmatig op verschillende tijdstippen bij de objecten preventieve controlerondes uitvoeren. Indien R&C beveiliging tijdens de mobiele surveillance diefstal, vernieling en/of onbevoegde personen signaleert/constateert zullen wij hierop actie ondernemen en de desbetreffende contactpersoon waarschuwen/informeren. Een alarmsysteem is ook van onschat-

Kortom: veiligheid in uw leefomgeving wordt steeds belangrijker.


Nr.1 - 2014

PREVENTIE / ACTIE

|

pagina

11

IN ACTIE.NU INWONERS VAN DEZE GEMEENTE

Preventief handelen bij inbraak

Eén op iedere twintig huizen ■ Het aantal woninginbraken is in 2012 met 2,6 procent gestegen tot 91.153. Daarvan bleef het in bijna een derde van de gevallen bij een poging. en inbreker heeft maar enkele secondes nodig om binnen te komen. Deze gelegenheidsinbrekers zien al heel snel welke woning daarvoor in aanmerking komt en de plaats waar ze naar alle redelijkheid ongestoord kunnen werken, zonder de kans te lopen betrapt te worden. Erken het risico van inbraak en zorg op tijd voor een goede veilige woning. Het is altijd een emotionele en beangstigde gebeurtenis als u moet constateren dat er in uw afwezigheid of tijdens uw slaap, ze naar alle redelijkheid ongestoord kunnen werken, zonder de kans te lopen betrapt te worden. Erken het risico van inbraak en zorg op tijd voor een goede veilige woning.

E

Bouwkundige maatregelen De beveiliging van uw woning is in belangrijke mate afhankelijk van de kwaliteit van de ramen en deuren. Het aanbevolen hang- en sluitwerk is alleen maar effectief als het is aangebracht in of op in goede staat verkerende ramen of deuren. Ook is het van belang dat het hang- en sluitwerk compleet met alle onderdelen en juiste bevestigingsmiddelen wordt geïnstalleerd. Een nieuw slot is alleen maar optimaal inbraakwerend als slot, sluitkom, beslag en cilinder aan de gestelde eisen voldoen.

‘Een inbraak op zichzelf is al erg genoeg’ Controle hang- en sluitwerk Als u niet zeker weet of het hangen sluitwerk van uw woning voldoet aan de gestelde eisen, kunnen wij ervoor zorgen dat een beveiligingsspecialist dit voor u controleert. Voldoet het hang- en sluitwerk aan de normen, dan kunt u vaak een korting op de premie van uw inboedelverzekering krijgen. Na een inbraak kunt u te maken

PASJES, PAPIEREN, RIJBEWIJS EN PASPOORT Als uw bankpasjes, credit-cards of cheques zijn gestolen, moet u dat zo spoedig mogelijk laten weten aan uw bank. Hieronder vindt u een aantal telefoonnummers die u kunt bellen voor het blokkeren van uw rekening. Bankrekening 0800 - 03 13 Visa Card Services 020 - 660 06 11 Eurocard/Master Card 030 - 283 55 55 American Express Card 020 - 504 80 00 Diners Club 020 - 55734 07 / 0800 - 0334 Overige creditcards 030 - 28 35 555 (Hier krijgt u de telefoonnummers voor blokkering van allerlei soorten creditcards.) Geef nooit uw pincode door, ook niet wanneer een beller beweert bij uw bank of bij de politie te werken. Paspoort, rijbewijs en andere papieren In verband met het mogelijk terugvinden van uw papieren, is het verstandig om een week te wachten met het aanvragen van een nieuw paspoort, rijbewijs of andere papieren. Meestal moet u hiervoor namelijk geld betalen. Voor het aanvragen van een nieuw paspoort, rijbewijs of andere papieren zal de gemeente u vragen om een kopie van uw aangifte. Maak altijd extra kopieen. Zorg ervoor dat u nooit uw laatste exemplaar ‘weggeeft’.

krijgen met de verzekering, de politie, juridische procedures en emoties. Slachtofferhulp Nederland helpt om de zaken samen met u op een rij zetten. Slachtofferhulp Nederland is er voor: • • • •

SLACHTOFFERS FAMILIE EN KENNISSEN GETUIGEN NABESTAANDEN

Heeft u vragen na het bezoeken van www.fondsslachtofferhulp.nl of heeft u behoefte aan een gesprek aarzel dan niet om contact op te nemen met Slachtofferhulp Nederland. 0900-0101 ma t/m vrijdag 09.00-17.00 uur

PREVENTIE TIPS • Breng een speciaal slot aan voor de inbraakgevoelige schuifpui. •• Zorg voor goedgekeurd hangen sluitwerk op ramen, (garage)deuren en eventuele lichtkoepels. • Beveilig ook de bovenverdieping van de woning, vooral als deze makkelijk te bereiken is door bijvoorbeeld een uitbouw of erker. • Zorg voor voldoende buitenverlichting. • Geef uw woning een bewoonde indruk als u er niet bent. Gebruik bijvoorbeeld een tijdschakelaar, ook voor de 1e etage. Laat deze op verschillende tijden aan en uit gaan.

DE FEITEN • Er vindt elke 3 minuten een woninginbraak plaats! • 70% van de Nederlanders denkt ten onrechte dat hun woning voldoende beveiligd is! • Inbraken vinden steeds vaker overdag plaats! • 75% van de inbraken vindt plaats via de begane grond! • Een inbreker met eenvoudig gereedschap heeft gemiddeld 30 seconden nodig om een niet beveiligde woning binnen te dringen! • Een inbreker neemt niet langer dan 3 minuten de moeite om een woning binnen te dringen! • Producten met het keurmerk SKG** zijn getest op 5 minuten inbraakwerendheid! • Door het plaatsen van SKG-goedgekeurd hang- en sluitwerk neemt de kans op inbraak met 90% af! • Herkenning van SKG-producten voorkomt inbraakpogingen!

Aantal inbraken per wijk zichtbaar Jaarlijks wordt ruim 91.000 keer ingebroken in woningen Voortaan is online exact te zien hoeveel woninginbraken er de afgelopen drie maanden in uw buurt zijn geweest. Op de site www.politie.nl/mijn-buurt van de politie worden de inbraken binnen 24 uur online gezet. De informatie is daardoor betrouwbaarder dan de jaaroverzichten. Alleen de inbraken waarvan aangifte is gedaan worden geregistreerd. Ook worden inbraken in schuurtjes en bergingen niet meegerekend. Actueel beeld De politie denkt dat het aantal woninginbraken zal afnemen door de site Misdaad in Kaart. "Burgers krijgen zo een realistisch en actueel beeld, waardoor ze alerter worden en meer voorzorgsmaatregelen nemen".

Het aantal woninginbraken moet de komende jaren met 30 procent omlaag. In 2017 moet het aantal woninginbraken zijn teruggebracht tot 65.000. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft afspraken gemaakt met politie, openbaar ministerie, bestuur en andere partijen om de komende jaren de aanpak van woninginbraak te verbeteren. Ook de succesvolle aanpak van straatroof, geweld en overvallen wordt onverkort doorgezet.


Westenenkerweg 17 7335 CR Apeldoorn 055-7519443 / 06-22488118 www.ntmediation.nl ntakken@ntmediation.nl

Registermediator Familiezaken sinds 2006 Voor het regelen van uw scheiding. Om uw relatie zorgvuldig af te sluiten. Zodat u als ouders met elkaar verder kunt.

Hulp bij scheiding?

Zijn de kosten een bezwaar? Bij NTMediation is ook Rechtsbijstand mogelijk.

Een uitkomst bij (echt)scheiding voor ouders en kinderen.

Bij echtscheiding staan de kinderen voorop Jaarlijks krijgen 70.000 kinderen te horen dat hun ouders uit elkaar gaan. Voor veel kinderen is dit een drama. Gelukkig zijn steeds meer ouders zich bewust van de gevolgen van de scheiding voor de kinderen. Ook al is de liefde voor elkaar voorbij en zijn er misschien hevige conflicten; het contact tussen de ouders blijft belangrijk. Mediation helpt ouders bij scheiding om over hun kinderen te blijven praten. Komt u bij NTMediation voor het regelen van uw scheiding dan staan de kinderen voorop. Soms is het lastig om uw conflicten als ex-partners opzij te zetten. Nelly Takken helpt u daarbij. Door haar jarenlange ervaring in de jeugdhulpverlening en als Rechtbank-mediator bij omgangszaken weet zij wat er komt kijken bij de opstelling van een ouderschapsplan. Veel ouders vinden het prettig om te praten met een mediator die weet waar zij het over heeft.

Het komt ook veel voor dat ouders na de scheiding niet tevreden zijn over afspraken. Soms schakelt een van beide dan een advocaat in met als gevolg dat de ouders elkaar pas weer treffen in de rechtbank. De rechter verwijst ouders meestal naar mediation om weer met elkaar te leren praten over de kinderen. U kunt ook zelf aankloppen bij NTMediation voor overleg of om uw contact als ouders te verbeteren. U kunt ook kiezen voor persoonlijke begeleiding; bijvoorbeeld als uw ex-partner niet voelt voor mediation. We kijken dan samen hoe u als vader of als moeder het beste met deze situatie om kunt gaan. Wat er verder bij echtscheiding komt kijken Naast de situatie met de kinderen komen er nog ontzettend veel andere vragen op u af: waar gaat u wonen, moet de eigen woning verkocht worden, heeft u ieder voldoende inkomen na de scheiding om van te leven of heeft u alimentatie nodig, hoe verdeelt u uw bezittingen, de auto, de inboedel, de bankrekeningen en eventuele spaar- of lijfrentepolissen en hoe is uw pensioen geregeld? Daar doorheen speelt vaak nog het emotionele: hoe gaat u om met uw gevoelens, zit u nog met vragen, hoe verwerkt u de scheiding? De meeste mediators en scheidingsbemiddelaars hebben een eigen specialisatie vanuit hun opleidingsachtergrond. Het is altijd belangrijk te kijken met wie u te maken heeft; een advocaat of een financieel planner of bijvoorbeeld een psycholoog. De meeste mediators hebben een brede kennis maar er is meestal maar een aspect waar ze erg goed in zijn.

Ouderschapsplan In het ouderschapsplan worden de afspraken over de kinderen vastgelegd: waar gaan de kinderen wonen? Wanneer gaat ze naar de andere ouder? Wie betaalt de kosten (kinderalimentatie)? Hoe blijven beide ouders op de hoogte en hoe worden beslissingen genomen? Soms is het voor ouders erg moeilijk is om regelmatig met elkaar te overleggen. Dan zijn duidelijke afspraken extra belangrijk. Zo weten ouders en kinderen waar ze aan toe zijn. Die afspraken zijn voor de kinderen vaak een houvast: wanneer ben ik bij mama en wanneer ben ik bij papa? Belangrijk is ook dat kinderen zich geen zorgen hoeven maken over volwassen problemen: als ik nieuwe schoenen nodig heb, dan praat ik daar thuis over en dan wordt dat gewoon geregeld. Het Bij NTMediation is het zo dat de kinderen voorop staan. Alle andere vragen worden ook bij NTMediation ouderschapsplan is wettelijk verplicht. Als je dit zorgbesproken en Nelly Takken legt de afspraken voor u vuldig uitwerkt, dan kunnen de ouders ook na de scheiding samen verantwoordelijkheid nemen voor hun vast in een echtscheidingsconvenant. Vindt u het moeilijk om alle gegevens op orde te krijgen of hebt u een kinderen, zonder voortdurende spanningen over allerlei ingewikkelde financiële situatie? Nelly dingen die nu eenmaal Takken werkt samen met Marijke geregeld moeten worden. Ook tijdens en na de scheiding Verhulsdonck; Financieel planner (FFP) in hebben kinderen hun ouders hard Apeldoorn. nodig. Alles wat veilig en Voor juridische vragen en het indienen vertrouwd is, verandert. Kinderen van het verzoekschrift echtscheiding willen niet horen dat hun ouders rechtbank wordt een vaste advocaat gemene dingen over elkaar zegingeschakeld. Daarbij worden ook alle gen. Zij hebben ruimte nodig om afspraken juridisch getoetst. van beide ouders te houden; Zo hebt u bij NTMediation op alle ouders die ook naar hen luisteren; gebieden te maken met een specialist. ouders die geen ruzie maken waar Zijn de kosten voor u een probleem? Ook kinderen bij zijn maar die bouwen bij NTMediation is rechtsbijstand mogelijk! aan een nieuwe plek waar zij zich weer thuis kunnen voelen.

www.ntmediation.nl

BEARLOCK

NMI registermediator

Meer informatie?

Bel of mail voor ons gratis adviesgesprek. Betty Oegema, 06 50 280 417 oegema@scheidingsmakelaar.nl www.scheidingsmakelaar.nl Hulp aan kinderen en ouders rondom echtscheiding moet en kan beter Er stopt een auto aan het begin van de straat. Twee meisjes stappen uit, pakken een tas uit de kofferbak en roepen: “Dag mam, tot maandag!”. Dan lopen ze hand in hand naar het huis van hun vader, verderop in de straat. Is bovenstaande een scene uit een film? Nee, dit overkomt wekelijks duizenden kinderen in Nederland. Deze kinderen houden van allebei hun ouders; stel je dan eens voor wat dit met ze doet. Gelukkig eindigen lang niet alle echtscheidingen in een vechtscheiding. Dit neemt niet weg dat veel ouders zich echter wel zorgen maken over de kinderen. Hoe kunt u als ouders de basisveiligheid aan uw kind blijven bieden? Wat is er nodig om als ouders met elkaar in gesprek te blijven over de kinderen? Wat ervaar je als kind als je ouders zijn gescheiden? Met wie kan je daarover praten? Kind en Scheiding, Aventurijn en Oog voor Verlies in Apeldoorn hebben een uniek aanbod ontwikkeld voor gezinnen in echtscheidingssituaties. Na een intakegesprek met beide ouders wordt er begeleiding op maat geboden. Zowel de

ouders als de kinderen nemen ieder op hun eigen wijze deel. Het programma, gerelateerd aan o.a. KIES (Kinderen In Echtscheiding Situatie), werkt preventief, geeft veel practische tips en maakt sterker. Onze ervaring is dat deze aanpak zowel voor u als ouder, als voor uw kind(eren) de beste resultaten geeft. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de volgende personen: www.kindenscheidingapeldoorn.nl Wilma van Woerkom en Francien Schipper, tel. 06-23283325 www.therapieaventurijn.nl Ursula Becker, tel. 06-14639395 www.oogvoorverlies.nl Grietje Vermeer, tel. 06-15842245

puur mechanische autoblokkade Volledig ingebouwde versnellingsbak-/stuurassloten ■ ■ ■ ■ ■ ■ Bearlock Excellent (NRK/FK) in gloednieuwe Golf 7 DSG/GTI

info@bearlock.nl

www.bearlock.nl

BearLock blokkert zeer effectief en voorkomt daarmee diefstal: uw auto blijft op de plek! BearLock is zeer betrouwbaar, uiterst slijtvast en absoluut onderhoudsvrij BearLock wordt steeds vaker door verzekeraars aanbevolen en geaccepteerd i.p.v. (kwetsbare) startonderbrekers, alarmen en voertuigvolgsystemen Toepasbaar voor vrijwel elke personen- en bestelauto Simpele en comfortabele bediening 10 jaar garantie, 3 (omklapbare) sleutels en fraudebestendige sleutelcodekaart

Tel: +31(0)527 - 291430 Van links naar rechts: Grietje Vermeer, Ursula Becker, Wilma van Woerkom en Francien Schipper.


Nr.1 - 2014

PREVENTIE / ACTIE

|

pagina

13

IN ACTIE.NU INWONERS VAN DEZE GEMEENTE

Is je relatie over

Pieker niet te lang, maar LEEF ■ Het verbreken van een relatie is nooit leuk,

maar al helemaal niet als jij degene bent die gedumpt wordt. Als je zelf degene bent die een einde aan een relatie maakt, heb je ruim voor die tijd al gevoelens gehad die horen bij het beëindigen van een relatie. Het kan je op iedere leeftijd overkomen, bij een relatie van een paar weken of na een huwelijk van jaren. isschien zag je het al aankomen, of misschien kwam het volledig uit de lucht vallen. De gevoelens waar je mee te maken krijgt zijn verdriet, of zelfs een soort rouw maar ook ongeloof, afwijzing, boosheid, onzekerheid en angst. Als het volkomen onverwacht is, zul je het in eerste instantie niet kunnen geloven, en zelfs ontkennen. Nee, hij/zij zal wel boos zijn, hij/zij meent het niet, hij/zij komt wel terug.

OM SNEL DE DRAAD WEER OP TE PAKKEN

M

Als na de eerste schok de waarheid gaat doordringen zullen gevoelens van boosheid en woede opkomen. Hoe durft hij/zij mij aan de kant te zetten. Zeker als je in de steek wordt gelaten voor iemand anders. Niet echt een troost, maar wel iets om je te bedenken, je bent niet de enige die wordt gedumpt. Het is het risico dat je op de koop toe neemt als je in een relatie stapt.

Tips om snel de draad weer op te pakken en verder te gaan met je leven. Zelfmedelijden Zwelgen in zelfmedelijden en eindeloos analyseren van de relatie en wat er verkeerd is gegaan moet je zoveel mogelijk vermijden. Geef jezelf even de tijd om te overdenken wat is gebeurd, maar probeer daarna niet langer meer te speculeren en te bedenken wat je beter had kunnen doen om de relatie te redden. Sommige relaties zijn niet te redden, en dan ben je beter af alleen.

Wat nu? Hoe snel je er overheen komt is voor iedereen verschillend. Je rot voelen om een beëindigde relatie is natuurlijk normaal. Maar hoe en hoe lang is per persoon verschillend. De één lijkt er moeiteloos overheen te stappen, terwijl het een ander maanden kost om zijn/haar leven weer zijn normale gang te laten gaan. Maar de lengte van de periode van 'rouw', wil niks zeggen over hoe erg je het allemaal vindt.

Blijven hopen? Blijven hopen dat hij of zij weer van gedachten verandert en terug komt? Grijp je iedere gelegenheid aan om contact te zoeken? Wees dan heel voorzichtig, als hij/zij zich onpersoonlijk en koel gedraagt, zie het als een hint geef ze de ruimte en laat ze met rust. Zoekt de ander zelf contact, dan is de keuze aan jou in hoeverre je dat toelaat. Misschien hoeft het dan niet eens meer van jou.

[TIP] SITES Hierbij een keuze van ons uit enkele betrouwbare sites. Lexa.nl Op Lexa.nl kun je een partner vinden voor een relatie of gewoon een vriendschappelijk contact Je kunt gratis kennismaken met Lexa.nl Dating.nl Gratis inschrijven. Gratis profielen zoeken Gratis profiel plaatsen. Zoek een gezellige vriend of vriendin of gewoon jouw speld...

Stemming maken Lekker afgeven en gemene dingen zeggen over je ex tegen vrienden en familie is verleidelijk, maar hou liever de eer aan jezelf. Bovendien, als het ooit nog goed zou komen, hoe klein de kans ook is, dan plaatst dat jou niet in een goed daglicht.

OneHello.nl Meld je nu GRATIS aan bij de GROOTSTE datingsite, OneHello en zoek EN vind de leukste mannen en vrouwen!

Vrijheid Of je het wilt of niet, je zult een hoop vrijheid krijgen. Je zult beslissingen kunnen nemen zonder met iemand rekening te hoeven houden. Het heeft tijd nodig dat te waarderen en daarmee om te gaan.

Relatieplanet.nl Ontmoet serieuze vrijgezellen voor een relatie, vriendschap of date. Gratis je eigen oproep, profiel en foto plaatsen

Nieuwe relatie Stort je niet meteen in een nieuwe relatie, al heb je nog zoveel behoefte aan vriendelijkheid, waardering enz. Begin geen relatie om maar iemand te hebben. Herinneringen Vermijd plaatsen, voorwerpen, muziek die herinneringen aan gelukkiger tijden oproepen. Ga je huis door en verwijder voorwerpen die je aan hem/haar doen denken. Sla ze zolang op. Na verloop van tijd zul je die herinneringen wel aankunnen zonder dan je je er rot door gaat voelen. Afleiding Zoek afleiding, stort je tijdelijk op je werk, kies een hobby of sport, zoek oude vrienden op, ga je huis verven. Doe alles om je af te leiden van je verbroken relatie. Zelfvertrouwen En misschien wel het belangrijkste: werk aan je zelfvertrouwen. Doe er alles aan om je goed te voelen over jezelf. Werk aan je uiterlijk, je conditie en alles waardoor je je beter en sterker gaat voelen. Laat maar eens goed zien wat je ex mist. bron: http://relatie.rubriek.nl/relatie/gedumpt.php

www.parship.nl PARSHIP is dé datingsite met een slagingspercentage van 38% Tesamen.org De enige vzw, met 100% gecontroleerde profielen en gratis berichten sturen/ontvangen. 50plusmatch.nl De serieuze datingsite voor actieve 50-plussers in Nederland!


ADVERTORIALS UIT DE REGIO

Camerabewaking betaalbaar? Mits de juiste keuze! De techniek op het gebied van video ontwikkeld zich steeds meer en daar spelen Christiaan Gijtenbeek en Neal Mertens van ACTG MCS ook duidelijk op in. Wij worden steeds vaker benadert door Verenigingen Van Eigenaren en particulieren om hun objecten te bewaken doormiddel van camerabewaking. Vaak zien wij dat de klant al bezig is geweest met camera materialen uit de bouwmarkt. En dat zorgt vaak voor veel vragen. Aldus Neal Mertens.

De voordelen van een camerabewakingssysteem zijn legio. Bijvoorbeeld een veiliger gevoel geven als u alleen thuis bent of uw huis in de gaten houden als u afwezig bent. Maar ook als uw alarmsysteem in uw bedrijfspand een inbraakmelding geeft, kunt u eerst polshoogte nemen via de live camerabeelden. Daarnaast schrikt het ook gelegenheidsdieven af.

Het Apeldoornse glasbedrijf La Paloma BV, gevestigd aan de Molenstraat 145 bestaat al weer 72 jaar en heeft in die tijd vele wijzigingen op glasgebied meegemaakt. Zo werd er in de oorlogsjaren begonnen met glazen onderzettertjes voor koffiekopjes, waarna al snel de overstap werd gemaakt naar het plaatsen van vensterglas, vooral in de Randstad. Aanlevering van glas vond plaats in kisten en werd op diverse werklocaties in het westen van het land afgeleverd. Vervolgens werd een eigen pand aan de Ruiterstraat in Apeldoorn betrokken. In de zeventiger jaren werd het huidige pand aan de Molenstraat betrokken. Na de energiecrisis in 1973 nam de vraag naar isolatieglas flink toe. Om snel op de vragen van de consument te kunnen inspelen werden automatische snij- en slijpmachines aangeschaft.

Met de technieken van tegenwoordig is het ook mogelijk om live de camerabeelden via een computer op een smartphone of tablet te bekijken. Door het grote aanbod in camerabewakingssystemen is het voor u vaak lastig te bepalen welk systeem voor uw situatie het beste is. Met de grote ervaring van ACTG in het maken van beveiligingsplannen en cameraopstellingen op maat, kan men u prima ondersteunen zodat u de juiste keuze kunt maken. De camerasystemen van ACTG zijn uitermate geschikt voor zowel woonhuizen en bedrijven.

LA PALOMA BV al 72-jaar onbreekbaar

Alle camerasystemen van ACTG werken met videobestanden die in een speciaal formaat als kopie op CD of USB direct overgedragen kunnen worden aan de politie. De kwaliteit van de camerasystemen is hoogwaardig en zelfs bij weinig licht is het mogelijk om een scherp beeld te realiseren. En als het noodzakelijk blijkt dan kan ACTG ook zorgen voor extra terrein of objectverlichting. Naast de verkoop en installatie van de camerasystemen is het bij ACTG ook mogelijk om een camerasysteem tijdelijk te huren. Meer informatie: Telefoon 055-8445640 of e-mail: info@actg.nl

Naast isolatieglas kwam er ook steeds meer vraag naar gelaagd veiligheidsglas en brandwerend glas. Daarnaast zijn andere trends waarneembaar, zo neemt de vraag naar (gekleurd) interieurglas toe. Vroeger had je in de badkamer een douchegordijn. Bij een verbouwing van de badkamer wordt die veelal vervangen door een mooie volglazen douchedeur van veiligheidsglas. Ook een trend is de hardglazen entreedeur of binnendeur voor een mooi ruimtelijk effect. Dit glas wordt thermisch gehard, waardoor het zes keer sterker is dan niet gehard glas. Als nieuwste trend kan worden genoemd een glazen achterwand in de keuken, voorzien van uitsparingen voor wandcontactdozen.

Wilt u meer weten over de diverse mogelijkheden op glasgebied schroom dan niet en neem contact met ons op voor advies of een geheel vrijblijvende offerte. Een kijkje komen nemen in onze showroom of informatie bekijken via onze website www.lapaloma.com kan natuurlijk ook. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag geopend van 08.00 tot 17.00 uur. Ons telefoonnummer is 055 - 3666666 en wij zijn gevestigd aan de Molenstaat 145 in Apeldoorn.

Gastouderbureau Viaviela.nl/Harderwijk:

vertrouwde kinderopvang in huis

Mediationbureau Apeldoorn meer mogelijk met mediation... Veiligheid en leefbaarheid... Wat kan mediation daarin betekenen? Conflictsituaties zijn bedreigend. Soms fysiek, maar altijd en vooral ook emotioneel. De koude oorlog die je hebt met de buren, je relatie die op springen staat, een collega die je het leven zuur maakt, een geschil met een klant over een levering, je kind wordt gepest op school... Conflicten geven een onveilig gevoel, zorgen voor slapeloze nachten. Conflicten kun je op diverse manieren oplossen. Gewoon negeren - maar dat lost zelden iets op. Je kunt de confrontatie aangaan via een juridische procedure maar al is de rechtzaak gewonnen, er is zelden een winnaar. Een confrontatie kun je via mediation echter ook op een constructieve wijze oplossen, op een manier die recht doet aan beide partijen en waarbij twee winnaars zijn. Mede dankzij de positieve resultaten is mediation de laatste jaren sterk in op opkomst . Ook de overheid onderkent dat en stuurt in veel gevallen op mediation aan. Maar wát kan het moeilijk zijn om met een conflictpartner in gesprek te gaan. Weer dat gevoel van onveilgheid, niet weten wat je moet zeggen, bang voor de confrontatie. Bij een mediation gaat een onafhankelijke bemiddelaar samen met partijen op zoek naar een oplossing voor hun probleem. De mediator ziet erop toe dat de oplossing voor beide partijen aanvaardbaar is en zorgt voor een veilige sfeer tijdens de vertrouwelijke gesprekken.

Ook in conflictsituaties blijft een goede verstandhouding mogelijk! En dat maakt de relatie weer leefbaar - op het werk, in de buurt, op school, in de ouderrelatie (ook na scheiding). Mediation biedt de mogelijkheid om samen om tafel te gaan zitten en naar een oplossing te zoeken. Ook in de preventieve sfeer kan mediation een bijdrage leveren. Bijvoorbeeld wanneer een conflictkans aanwezig is en nog niet geëscaleerd is. Of door kinderen in het onderwijs te leren hoe ze conflicten kunnen voorkomen of oplossen. Of door klachtbehandelaars te leren hoe ze met klachten om kunnen gaan. Mediation kan conflicten oplossen, maar beter nog is wanneer mensen zélf leren om hun conflict op te lossen door middel van overleg. Wilt u weten of mediation iets voor u of uw organisatie kan betekenen, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Mediationbureau Apeldoorn is gesprekspartner voor iedereen die een conflict op een goede manier wil oplossen. Voor minder daadkrachtigen kunnen wij gesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen.

Vele ouders zullen het beamen: het combineren van werk en zorg voor de kinderen, is een hele klus. Het is maar goed dat er gastouders zijn. Want: “Een gastouder maakt je leven een stuk makkelijker,” zegt José Boor, consulente bij Viaviela.nl/Harderwijk. Persoonlijke aandacht Een gastouder biedt opvang bij de ouders thuis of bij de gastouder thuis. En omdat de opvang in kleine groepjes plaatsvindt, krijgt het kind veel persoonlijke aandacht. “Voor kinderen voelt een gastouder dan ook snel natuurlijk en vertrouwd,” aldus José Boor. Flexibiliteit Ook voor de ouders is een gastouder fijn. Het is echt geen probleem als je vergadering eens uitloopt of als je in de file staat. José Boor: “Omdat je niet vastzit aan strikte breng- en haaltijden, geeft een ouder veel rust. En voor mensen die onregelmatige diensten draaien, is een gastouder vaak de enige mogelijkheid die ze hebben.” Per uur betalen Een gastouder is ook financieel gezien een prima optie. Je betaalt namelijk per afgenomen uur, dus niet per dag of per dagdeel. Daardoor zijn ouders al snel goedkoper uit dan bij een kinderdagverblijf. Zeker in deze tijd geen overbodige luxe. Begeleiding van ouders en gastouders Wat is daarin de rol van gastouderbureau

Viaviela.nl/Harderwijk? José Boor legt uit: “Wij helpen ouders met verschillende dingen zoals hun online administratie of met het aanvragen van kinderopvangtoeslag. Gastouders begeleiden wij naar het verplichte MBO-2 diploma 'Helpende Zorg en Welzijn' en zij krijgen allemaal gratis de cursus Eerste Hulp aan Kinderen. Ook lopen we de opvanglocatie door met de gastouder om samen na te gaan of deze veilig, hygiënisch en kindvriendelijk is. We merken dat ze dat heel prettig vinden.” Laat je informeren Meer weten over opvang door een gastouder? Kijk op www.viaviela.nl of neem contact op met consulente José Boor: harderwijk@viaviela.nl of tel. 06-47049585.

COLOFON

www.mediationbureau.info Tel. 084-0035 601

De inactie.nu krant is een uitgave van Kiwi Media Producties. UITGAVE: Kiwi Media Producties, Tolberterstraat 31, 9351 BB Leek, Tel.: (0594) 820 214, www.kiwimediaproducties.nl LAY-OUT: Kijf & Witte, Tel.: 0594 851 782, www.kijfwitte.nl REDACTIE EN ACQUISITIE: KiWi Media Producties DRUK: Janssen Pers VERSPREIDING: Santibri, Tel.: 0598 631 717 COPYRIGHT Overname van artikelen en/of foto’s uit deze uitgave is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van KiWi Media Producties. In alle gevallen dient aan bronvermelding te worden gedaan. KiWi Media is NIET verantwoordelijk voor de verspreiding.


Beveilig nu uw auto, camper of bedrijfswagen adequaat tegen diefstal

Met Bearlock bent u de autodief te slim af Het aantal diefstallen van de populaire modellen zoals de Golf, BMW en Mercedes is ten opzichte van vorig jaar met 12% voor sommige modellen zelfs met 44% gestegen. De Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. Uit de laatste cijfers blijkt dat met name jonge en duurdere auto's worden gestolen en dat die nog amper worden teruggevonden. Met recht spreekt men van een “diefstalgolf”! Middels allerlei elektronische trucs stelen dieven razendsnel auto's. Met deze methodes omzeilt men feilloos conventionele systemen, zoals alarmen en startonderbrekers. Het blijkt dat als een dief meer tijd nodig heeft om het systeem te kraken hij de auto laat staan. Het antwoord op het verkleinen van diefstal lijkt een 'simpele' mechanische blokkering die of versnellingsbak of stuuras op slot zet. Een perfect systeem dat voldoet aan eisen van doeltreffendheid, doelmatigheid en veiligheid. BEARLOCK® MECHANISCHE AUTOBLOKKADE Het blokkeren van het versnellings-mechanisme blijkt echter een praktisch niet te saboteren obstructie voor de dief. Mits het gebruikte slot natuurlijk solide is. BearLock versnellingsbak- en stuurassloten overtreffen zeer ruimschoots de door de officiële (keurende) instanties gestelde normering (TNO-getest). Deze norm vindt BearLock te soepel en

legt -voor zichzelf en dus voor de dief- de lat aanzienlijk hoger. Mede vanwege deze zeer hoge kwaliteitsnorm, wordt BearLock al zo'n tien jaar door vele bekende (camper) verzekeraars volledig geaccepteerd en in vele gevallen als voorwaarde verplicht gesteld. Zij raken steeds meer overtuigd van deze ogenschijnlijke simpele manier en beschouwen het als een adequate beveiliging. Zeker nu de fabrikant alleen nog maar de zogenaamde Non Removable Key gebruikt. Hiermee kan het systeem alleen maar op slot als de sleutel is verwijderd, net zoals bij een fietsslot. Kan de bestuurder de originele sleutels overhandigen dan is dat afdoende bewijs dat de mechanische beveiliging ten tijde van de diefstal was geactiveerd. VAN DE TOYOTA AYGO TOT DE BENTLEY CONTINENTAL Voor ca. 2500 verschillende modellen is een passende BearLock leverbaar. Het slot wordt geheel aan de (inwendige) “anatomie” van de auto aangepast en niet andersom. Daarom heeft bijv. auto-importeur PON (Audi, Volkswagen, VW Bedrijfswagens,

SEAT, SKODA) exclusief voor BearLock gekozen, als mechanische protectie, en in hun leveringsprogramma opgenomen. Het slot wordt onverbrekelijk en onveranderlijk op uitsluitend solide chassisdelen bevestigd. Dit is eveneens een unieke eigenschap van dit merk. BearLock wordt met respect voor de bestaande techniek geïnstalleerd, zonder nadelige consequenties. De bediening is uiterst simpel, zeer snel en dus comfortabel. “Fietsslot”-principe Zoals bij uw fiets, kunt u de sleutel uitsluitend uit het BearLock-slot verwijderen, indien het slot in werking is. Het tonen van de drie bijgeleverde sleutels maakt de bewijsvoering rond. Deze -drievoudig gepatenteerde- nieuwe generatie wordt aangeduid met Bearlock Excellent (NRK/FK) (= “Non-Removeable-Key”/ “Folding-Key”), d.w.z. het platte omklapbare sleuteltje stoort geenszins. Tien jaar garantie. BearLock is er voor uw personen-, bedrijfsauto en camper. Bearlock is een bewezen perfecte beschermer!

info@bearlock.nl

Wat is BearLock? Kort gezegd; een volledig ingebouwd versnellingsbak- of stuurasslot (bij sommige automaten). De versnelling wordt in de achteruit of in de “P” (automaten) hermetisch geblokkeerd. Hierdoor is het stelen van het voertuig vrijwel onmogelijk.

Tel: +31(0)527 - 291430

www.bearlock.nl

Slank worden en blijven met Linda Roelie Vos viel 50 kilo af bij Slank met Linda en weet haar streefgewicht duurzaam te behouden. Er gaan zelfs stiekem nog meer kilo's af. Net zoals zovelen, kampte Roelie met overgewicht. Afvallen ging vaak nog wel, maar het op gewicht blijven was dubbel zo moeilijk. Nog één keer wilde ze het proberen en schakelde daarbij Linda in van Slank met Linda. 'Na jaren gezocht te hebben naar een manier om af te slanken, op gewicht te blijven én me gezonder te voelen, heb ik mijn einddoel bereikt', vertelt Linda enthousiast. Ik ben begonnen met het volgen van het eiwitdieet en ben inmiddels al jaren op gewicht, eet natuurlijke gezonde en lekkere voeding en voel me beter dan ooit'. Dit gevoel gunt Linda andere mensen ook. 'Vaak worden onrealistische doelen gesteld, zoals een te laag streefgewicht. Of gaat men op een hongerdieet, wat niet vol te houden is', vertelt Linda van Slank met Linda. 'Allemaal zeer herkenbaar hoor als je weer een poging doet om af te vallen. Maar zou het niet fijn zijn om én snel af te kunnen vallen, én te werken aan een gezond eet- en leefpatroon om vervolgens duurzaam op gewicht te blijven?', vertelt Linda overtuigend.

'Ik zet het eiwitdieet in als een 'quickstart'. Eerst snel en effectief de eerste kilo's afvallen om vervolgens over te stappen naar een duurzaam gezond eet- en leefpatroon met natuurlijke voeding. Linda heeft hiervoor een compleet Slank & Gezond plan ontwikkeld. Roelie Vos is inmiddels dolgelukkig en is blij dat ze Linda gevonden heeft. Eerlijk is eerlijk: 'Ik was in het begin niet gemotiveerd, maar wist dat ik echt stappen moest ondernemen. Ik was veel te zwaar, had weinig energie en voelde me futloos. Ik had natuurlijk alle diëten al gehad, maar het is me tot nu toe nooit gelukt. Afvallen ging altijd nog wel redelijk, maar nu ben én blijf ik op gewicht. Met het eiwitdieet van Linda en de heerlijke producten, ging het afvallen

Ze helpt me geweldig van afvallen tot een duurzaam gezond gewicht en eetpatroon. En wat voelt het goed: Van maat 52 naar maat 46! Hoe geweldig is dat”.

Wat van mond-tot-mond ging, is nu een steunpunt in Vaassen én Elspeet, op Landgoed Stakenberg, Slank met Linda. Naast persoonlijke begeleiding heeft Linda tevens een webshop. Bestel je een quickstartpakket, dan krijg je alle informatie die je nodig hebt voor een snelle start. 'De krachten van makkelijk bestellen via internet, met de mogelijkheid tot (persoonlijke) begeleiding, zijn gebundeld', zegt Linda enthousiast. 'Ik hoop meer mensen te kunnen helpen in hun strijd tegen de kilo's, iedereen is welkom'.

Linda vertelt: 'Mensen met overgewicht willen graag hun overtollige kilo's kwijt, liever vandaag dan morgen. Het moet snel gaan, op een prettige manier, af en toe kunnen 'snoepen' en vooral even niet nadenken over alle gezonde voedingsmiddelen die je moet aanschaffen om überhaupt te kunnen beginnen. Maar bovenal een opstap naar een gezonder leven. Het eiwitdieet is zo'n dieet en bestaat uit een groot assortiment met eiwitrijke koolhydraatarme maaltijdvervangers, zoals repen, koekjes, snacks, pannenkoeken, brood en crackers. 'Ik blijf mensen verrassen met de mogelijkheden en resultaten die afslanken met het eiwitdieet biedt'. In het eiwitdieet worden er meer eiwitten opgenomen, maar minder vetten en koolhydraten. 'Deze methode zorgt ervoor om blijvend en verantwoord af te vallen, zonder honger gevoel, zonder jojo-effect en met behoud van spiermassa. Er wordt puur vet verbrand en calorieën tellen is niet nodig', vertelt Linda overtuigend. Met een ingebouwd fasenplan hoeft men niet bang te zijn weer aan te komen. Je leert een nieuw eetpatroon aan waarbij je je streefgewicht behoud en dus nooit meer op dieet hoeft.

wonderbaarlijk gemakkelijk. Met de kerst heb ik gewoon lekker gegeten en ook tussendoor in de weekends kan ik gerust zondigen. Maar ik weet inmiddels maat te houden en te eten zoals het goed is voor mijn lijf. Zondigen mag, zoals Linda altijd zegt, maar daarna weer in het gareel. Dan is er niets aan de hand. Linda heeft mij geweldig begeleid, nog altijd ga ik naar haar toe voor een begeleidingsgesprek en het maken van verdere afspraken.

Voor meer informatie kijk op www.slankmetlinda.nl of bel met 06-54971313. Roelie vóór

Roelie ná!

Extension Hekwerken: Voordelig zaken doen met de fabrikant Extension Hekwerken fabriceert en monteert nu al 17 jaar hekwerken in alle soorten en maten, dat Extension succes heef alles te maken met het leveren van kwaliteit gekoppeld aan een goede prijs en een goede service. De communicatie lijnen zijn bij ons kort, wij hebben vakkundige mensen in dienst allen in

bezit van VCA en kunnen snel leveren door fabricage in eigen beheer. Extension Hekwerken levert u een totaal pakket op gebied van hekwerken en toegangscontrole ter beveiliging van uw terrein:- spijlenhekwerken/ gaasafrastering/ dubbelstaaf afrastering/ sportveld

afrastering/ schuif en draaipoorten/ sierhekwerken/ elektrische poortopeners/ toegangscontrole systemen/ schrikdraadbeveiliging enz. enz. Vraag vrijblijvend een offerte aan. EXTENSION HEKWERKEN………… EEN VEILIG GEVOEL!!

Edisonstraat 10 8606 JJ Sneek t. 0515-443948 f. 0515-433400 e. info@extensionhekwerken.nl www.extenstionhekwerken.nl


Premium Motors Premium is in 2012 geboren vanuit pure passie voor motorrijden. Een jong bedrijf dus, maar dan wel met 25 jaar ervaring in de persoon van oprichter Carol Mulder. Als succesvol coureur en ervaren in- en verkoper van motoren kent hij de branche als geen ander. Carol's instelling is 'positief maar niet snel tevreden'. Dit komt ten voordele van de klant terug in het DNA van Premium. Zo is 'goed' niet goed genoeg en is absolute perfectie het streven. Dat begint bij de kwaliteit van de gebruikte motoren; de mooiste en de beste en zodoende niet altijd de goedkoopste. Maar daar staan dan wel de beste garanties en services tegenover. Afspraak is afspraak: we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. En dat uiteraard met een klantgerichte dosis flexibiliteit. Als compleet nieuw motorbedrijf heeft Premium ervoor gekozen een eigentijds winkelconcept neer te zetten: hoogwaardige motoroccasions in een laagdrempelige showroom. Door de samenwerking met motoZoom (motorkleding) en Hyperpro (verhogen,verlagen en vering) kan Premium zich met recht de eerste 'motorsuper' van Nederland noemen, met unieke openings-

tijden, elke werkdag tot 21.00 uur, en een sterk accent op service! In de showroom van ruim 1600 m2 tref je altijd zo'n 150 kwaliteitsoccasions en een complete line-up van de nieuwe Kawasaki modellen aan. Uiteraard staat er een uitgebreid assortiment Kawasaki demo motorfietsen klaar waarop ook 's avonds kan worden proefgereden. Het team van Premium Motors staat altijd klaar en hoopt ook jou binnenkort te mogen begroeten. Premium Motors Steenbokstraat 27 7324 AZ Apeldoorn (Industrieterrein Apeldoorn Noord) Tel.: 055-3602034, www.premiummotors.nl

In actie nu apeldoorn 2014  
In actie nu apeldoorn 2014  
Advertisement