Page 1

Alo Kivilo


Sissejuhatus  Valisin teema vastavalt oma õpilase

uurimistöö teemale.  Soovin leida eestikeelseid päringuid C-vitamiini ehk askorbiinhape sisalduse määramise meetodite kohta.  Uurimistöös hakatakse määrama kartuli cvitamiini sisaldust, pean ka seda silmas.


ESTER  Päring: askorbiinhape määramine  Eesti Vabariigi Tartu Ülikool. “Askorbiihappe

Määramise Meetodite Võrdlev Uurimus: Auhinnatöö: T. Ü. Arstiteaduskonnale Esitatud Oktoobrikuul 1940.a.” Tartu, 1940.

 ESTER ei andnud kuigi palju tulemusi c-

vitamiini ega askorbiinhappe määramise kohta, mis vastaks soovitud teemale.


ISE  Ei lootnud sealt teemasse sobivaid tulemusi

leida ja ei leidnudki. Kuid otsing andis palju tulemusi hoopis kartuli c-vitamiini kohta. Ja kuna c-vitamiini määramist plaanitaksegi õpilase poolt läbi viia, siis märkisin need artiklid ära.


 Sepp, Arvi. “Kartul C-vitamiini Allikana.” In

Kalender. 1995., 133–137. Tallinn, 1994.  Sink, Reet. “Kartul on Väärt, Et Seda Rohkem Süüa: Suure Osa Kevadisest C-vitamiini Vajadusest Võib Saada Kartulist.” Hommikuleht (April 27, 1995): 20.  Tartlan, Luule. “Kartuli C-vitamiini Sisaldusest.” EMVI Teadustööde Kogumik, 2006.


GOOGLE  Päring: (C-vitamiin* OR akprbiinhap*)

määramine

 Eesti loodusteaduste olümpiaadi eksperiment

2009. http://www.ebo.ee/elo/test/VERS1003K.pdf.  Vitamiinide samastamine ja kvantitatiivne määramine. http://www.ut.ee/ARFA/fkeemia/vitamiin.pdf.  Askorbiinhappe määramine mitmesugustes toiduainetes tiitrimisel 2,6-dikloroindofenooliga (2002) tera.chem.ut.ee/~ivo/akpr1/vita-C_AKI.doc.


 Vees lahustuvate vitamiinide

planaarkromatograafiline määramine (2012) http://tera.chem.ut.ee/~koit/arstpr/vita.pdf.

 Kui otsingu tulemustest välja noppida need

leheküljed või failid, mis vastavad teemale, siis on need suureks abiks. On ka usaldusväärsed, sest asuvad teadusasutuste lehekülgedel (näiteks Tartu Ülikool). Keeruline on viitamisega. Seda tuleb teha käsitsi ja peale pealkirja rohkemat infot lisada ei olegi.


Kokkuvõte  Otsing annab palju tulemusi ja tuleb hoolikalt

valida, mis sobib antud teemaga.  Soovitud tulemusi on vähe, kuid nad on üpris sisukad, usaldusväärsed ja neid saab kasutada edaspidises uurimistöös.


c-vitamiini määramine toiduainetes  

ülevaade kirjandusallikatest