Page 1

na

13

thu e l 20 tr

0 2 1993 –

POLAND

KITTFORT Praha, s.r.o. Horňátky 1, 277 11 Neratovice tel.: +420 315 687 592 e-mail: info@kiort.cz www.kiort.cz Obchodní ředitel: Ondřej Turek, tel.: +420 606 680 425 ondrej.turek@kittfort.cz

RUSSIA

KATALOG VÝROBKŮ Product catalog | Katalog produktów Каталог продукции

Regionální manager pro Čechy: Sabina Radicsová, tel.: +420 724 322 171 S.Radicsova@seznam.cz Regionální manager pro Moravu: Pavel Šusta, tel.: +420 720 212 800 kittfort4@seznam.cz

w w w. k i t t f o r t . c z


KITTFORT

Æ

CZ Společnost Kiort Praha s.r.o. je českou rodinnou firmou, která na evropském trhu působí již od roku 1993. Svým širokým záběrem patří mezi významné výrobce tmelů, lepidel, pryskyřic, tónovacích barev, stavebních surovin, technické drogerie a přípravků pro zahradu.

N aš e o b c ho d n í zn a čky:

b í l ý

m a l í ř s k ý

Naše společnost je jedním z předních dodávatelů výše zmiňovaných produktů nejen v České republice, ale také na Slovensku, v Maďarsku a Bulharsku. V nadchádzejícím období sa připravujeme na vstup na polský, ruský a ukrajinský obchodní trh. Naší snahou je nabídnout zákazníkům ucelený sor ment výrobků, který stále doplňujeme a obohacujeme o nové produkty. V současné době si naši odběratelé mohou vybírat kvalitní zboží z množství více jak 600 výrobních položek.

n á t ě r

vnitřní natónovaný malířský nátěr

termoizolační malířský nátěr

Vzorkovnice Vápno + Primatón® s fyzickými nátahy barev Rozměr: 60 x 45 cm

EN Kiort Praha s.r.o. is a Czech family business that has been ac ve on the European market since 1993. With its wide range of goods, it is one of the most important producers of sealants, cements, glues, resins, toned paints, basic construc on material, and technical and garden chemicals. Our company is one of the leading suppliers of the above products not only in the Czech Republic, but also in Slovakia, Hungary and Bulgaria. We are planning to enter the Polish, Russian and Ukrainian markets in the very near future. Vzorkovnice Ak vKolor® s fyzickými nátahy barev Rozměr: 15 x 80 cm

We try to offer customers a comprehensive assortment of goods that we expand and enrich with new products. At this me, our customers can select quality goods from more than 600 products manufactured.

tekutá tónovací barva

prášková tónovací barva

Barvy nejvyšší kvality

Festékek csúcsminőségben

Vzorkovnice AkvaMetal® s fyzickými nátahy barev Rozměr: 15 x 80 cm

PL Kiort Praha s.r.o. to czeska firma rodzinna obecna na rynku europejskim już od 1993 roku. Dzięki swojej szerokiej ofercie należy do ważnych producentów kitów, klejów, żywic, farb tonujących, surowców budowlanych, chemii przemysłowej i preparatów ogrodowych. Nasza firma jest jednym z wiodących dostawców tych produktów nie tylko w Czechach, ale również na Słowacji, Węgrzech i w Bułgarii. W najbliższym czasie planujemy wejście na rynek polski, rosyjski i ukraiński.

tekutá tónovací barva

Vzorkovnice Ak vLazur® s fyzickými nátahy barev Rozměr: 15 x 80 cm

Ak vLak a ProAk v vzorkovnice s fyzickými vzorky mořidel a laků 62 x 45 cm

Pragniemy oferować naszym klientom kompleksowy asortyment produktów, który nieustannie uzupełniamy i wzbogacamy, dodając nowe wyroby. Obecnie nasi odbiorcy mogą korzystać z doskonałej oferty towarowej obejmującej ponad 600 różnych produktów.

RU Компания Kiort Praha s.r.o. – это чешская семейная фирма, оперирующая на рынках различных стран Европы, начиная с 1993 г. Производится широчайший ассортимент шпаклевок, замазок, клеев, смол, тональных красок, строительного сырья, москательных товаров для домашнего хозйства и садоводов. Наша компания является одним из крупнейших поставщиков упомянутых товаров не только в Чешской Республике, но и в Словакии, Венгрии и Болгарии. В ближайшем будущем мы готовимся вступить на рынки Польши, России и Украины. Мы стремимся предлагать клиентам целостный ассортимент товаров, который постоянно дополняем новыми изделиями. В настоящее время наши клиенты могут выбирать высококачественные товары из широчайшего ассортимента, насчитывающего 600 различных позиций.

Vzorkovnice Renolast s fyzickými nátahy barev Rozměr: 30 x 60 cm

Vzorkovnice Aluksyl s fyzickými nátahy barev Rozměr: 30 x 60 cm

Vzorkovnice Dřevotmel a Dřevoki_ s fyzickými nátahy tmelů

Vzorkovnice Napouštěcí olej s fyzickými nátahy barev Rozměr: 30 x 60 cm

V í c e i n f o r m a c í n a l e z n e t e n a w w w. k i t t f o r t . c z

73


KITTFORT

Æ

Malířské nátěry / Falfestékek Interiérové malířské nátěry, termoizolační nátěry, tónovací barvy, vápenné nátěry, latexové barvy / COLORLINE® , THERMOLINE®, Lime putty for painting and lime washing, Primatón

02 - 09

Barvy a nátěrové hmoty / Festékek és egyéb bevonatok 12 - 20 Vodouředitelné barvy a lazury, laky, mořidla, syntetické a dekorační barvy AktivLak, AktivLazur, Aluksyl, Renolast...

Tmely, stěrky, štuky, sádry / Tömítők, glettek, gipszek Opravné akrylátové, šlehané, latexové, sádrové a polyesterové tmely na zdivo, dřevo, kov a beton / Fakitt, Üvegező kitt, Viaszrudacska, Poliészteres tömítők, Samotpor, Primaglett…

Polyesterové a epoxidové pryskyřice / Poliészteres és epoxi gyanták Opravné polyesterové tmely, laminovací a lepící pryskyřice, skelné tkaniny Lamit 109 gyanta, Csónakjavító szett, Epoxigyanta 1200, Üvegszál szövetek...

21 - 34

35 - 38

Lepidla / Ragasztók Disperzní lepidla na obklady, dlažby, polystyrenové podhledy a tapety Primaragasztó, Folyékony tapétaragasztó, Tapétaragasztó por, Bordűrragasztó...

39 - 41

Malířské suroviny / Festő alapanyagok Malířské běloby, křídy a cementy Titándioxid, Mesterkréta, Mélyalapozó, Fehér cement, Szürke cement, Fehér oltott mész…

42 - 45

Technické suroviny / Ipari alapanyagok 46 Hydroxidy, skalice, kyseliny a kalafuny Nátrium hidroxid, Klórmész, Kalafuna, Csontenyv, Zöldgálic, Rézgálic, Citromsav…

- 50

Technické kapaliny / Ipari folyadékok Odrezovače, fermeže, oleje, kyseliny, peroxidy, destilovaná voda Rozsdamaró, Festékzabáló, Vízüveg, Ioncserélt víz, Akkumulátorsav…

51 - 57

Čistící přípravky / Tisztítószerek Čističe odpadů, čističe krbů a kamen, odmašťovací přípravky Szélvédőmosók, Kandallóüveg tisztító, Lefolyótisztítók, Mosogatógép tisztító…

58 - 62

Přípravky pro zahradu / Kertészeti készítmények Napouštěcí oleje, štěpařské vosky, přísady do půdy Keményfa ápolóolaj, Oltóviasz, Mészhidrát, Vermikulit

63 - 64

V í c e i n f o r m a c í n a l e z n e t e n a w w w. k i t t f o r t . c z

01


Mal í ř s k é n á tě r y a t ón o vací barvy

COLORLINE® - bílý malířský nátěr Colorline white paint | Colorline biała farba malarska | COLORLINE БЕЛАЯ МАЛЯРНАЯ КРАСКА Otěruvzdorný vnitřní malířský nátěr s výbornou kryvos. Používá se pro malování stěn a stropů v interiérech. Vzhled nátěru je matný. EN Scuff-resistant interior paint with excellent covering properes. Used to paint ceilings and walls in interiors. Ma finish. PL Farba malarska do wnętrz, doskonale kryjąca, odporna na ścieranie. Przeznaczona do malowania ścian i stropów wewnętrznych. Farba matowa. RU Устойчивая к износу малярная краска с отличной укрывистостью, предназначенная для использования в помещениях. Используется для покраски стен и потолков в помещениях. Краска матовая.

• bělost 87% • otěruvzdorný • vysoce kryvý • paropropustný • připravený k malování v bílém odstínu nebo pro míchání s natónovanými nátěry a také pro tónování do jakéhokoliv ostínu Balení:

PE kbelíky 200 g tester, 4 kg, 7+1 kg ZDARMA , 15+3 kg ZDARMA, 30 kg Odstín: bílý Podklad: vyzrálé omítky, betonové povrchy, aglomerované dřevěné materiály, sádrokartony a papírové povrchy Aplikace: štětec, váleček, stříkací zařízení Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C Vydatnost: 1 kg/8 m2 – při jedné vrstvě Řed. a mytí pomůcek: voda Skladování: +5 °C až +25 °C v suchu Záruční lhůta: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení při skladování +5 - 20 °C Specifická rizikovost: není

PRAKTICKÝ OBAL dostatek objemu pro tónovaní

200 g tester, 4 kg, 7+1 kg, 15+3 kg, 30 kg

02

white

aplication

water

+5 – 25 °C 24 months

dostatek místa pro mřížku a váleček 18 cm


KITTFORT

Æ

COLORLINE® tekutá tónovací malířská barva Liquid n ng concentrate | Płynna farba malarska tonująca | Жидкая подцвечивающая малярная краска Tónovací barva Colorline je vyrobena ze světlostálých pigmentů a je určena k tónování všech malířských, disperzních, akrylátových a klihových barev pro vnitřní i vnější použi. S barvou v plném tónu je možné pracovat také, ale jen v interiérech a je nutné počítat s větším počtem nátěrů. Vyrábí se ve 18 základních odsnech. EN A nng liquid concentrate made from light-stable pigments formulated for a nng all painng and decorang, dispersive, acrylate and glue emulsions for interior and exterior use. Also possible to work with full-tone paint but in interiors only and with more coats. 18 basic colour shades. PL Tonująca farba Color Line jest produkowana z pigmentów światłotrwałych i przeznaczona jest do tonowania wszystkich malarskich farb dyspersyjnych, akrylatowych i klejowych do użytku we wnętrzach i na zewnątrz. Farby o pełnym tonie można stosować również, ale tylko we wnętrzach i trzeba liczyć się z koniecznością położenia większej ilości wartsw. Produkowana jest w 18 podstawowych odcieniach. RU Подцвечивающая малярная краска COLOR LINE изготовлена из светостойких пигментов и предназначена для подцвечивания всех малярных, дисперсионных, акрилатных и клеевых красок для внутреннего и внешнего использования. С краской в полном тоне можно также работать, но только в интерьере, и при этом надо считаться с применением большего количества покрытий. Краска выпускается в 18 основных тонах.

100 g, 250 g, 500 g

yellow, ochre, orange, peach, green, pea, blue, plum, red, brown, black, coffee, apricot, terracotta, banana, blueberry, raspberry, lichi

aplication

water

+5 – 25 °C 24 months

Odstíny: žlutá, okrová, oranžová, broskvová, zelená, hrášková, modrá, švestková, červená, hnědá, černá, kávová, meruňková, terracotta, banánová, borůvková, liči, malinová

Balení: Podklad: Aplikace: Aplikační teplota: Míchací poměr: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

Vzorkovnice Colorline® s fyzickými nátahy barev. Rozměr: 45 x 90 cm k dispozici ZDARMA

PET láhve 100 g, 250 g, 500 g zdivo, omítky, sádrokartón, fasáda štětec, váleček, stříkací zařízení – po smíchání s nátěrem teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C dle výběru zákazníka – viz. vzorkovnice voda +5 °C až +25 °C v suchu 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení není

COLORLINE® Exclusive - tekutá tónovací malířská barva Liquid n ng concentrate | Płynna farba malarska tonująca | Жидкая подцвечивающая малярная краска Tónovací barva Color Line Exclusive je vyrobena ze světlostálých pigmentů a je určena k tónování všech malířských, disperzních, akrylátových a klihových barev pro vnitřní i vnější použi. S barvou v plném tónu je možné pracovat také, ale jen v interiérech a je nutné počítat s větším počtem nátěrů. Vyrábí se v 10 velmi atrakvních odsnech. EN A nng liquid concentrate made from light-stable pigments formulated for a nng all painng and decorang, dispersive, acrylate and glue emulsions for interior and exterior use. Also possible to work with full-tone paint but in interiors only and with more coats. 10 very aracve colour shades. PL Farba tonująca Color Line Exklusive produkowana jest z pigmentów światłotrwałych i przeznaczona jest do tonowania wszystkich malarskich farb dyspersyjnych, akrylatowych i klejowych do użytku we wnętrzach i na zewnątrz. Farby o pełnym tonie można stosować również, ale tylko we wnętrzach i trzeba liczyć się z koniecznością położenia większej ilości wartsw. Produkowana jest w 10 podstawowych odcieniach.

Vzorkovnice Colorline® Exclusive s fyzickými nátahy barev. Rozměr: 45 x 90 cm k dispozici ZDARMA

Odstíny: Jahoda, Vínová Bordeaux, Magic Růžová, Magic Fosfor, Atlantic, Slunečnice, Cihlová, Růžový Panter, Lososová, Pistácie

500 g

Strawberry, Borde WineColoured, Magic Rose, Magic Phosphorus, Atlantic, Sunflower, Brick, Pink Panther, Salmon, Pistachio

aplication

water

+5 – 25 °C 24 months

RU Подцвечивающая малярная краска COLOR LINE изготовлена из светостойких пигментов и предназначена для подсвечивания всех малярных, дисперсионных, акрилатных и клеевых красок для внутреннего и внешнего использования. С краской в полном тоне можно также работать, но только в интерьере, и при этом надо считаться с применением большего количества покрытий. Краска выпускается в 10 весьма привлекательных тонах.

Balení: Podklad: Aplikace: Aplikační teplota: Míchací poměr: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

PET láhve 500 g zdivo, omítky, sádrokartón, fasáda štětec, váleček, stříkací zařízení – po smíchání s nátěrem teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C dle výběru zákazníka – viz. vzorkovnice voda +5 °C až +25 °C v suchu 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení není

V í c e i n f o r m a c í n a l e z n e t e n a w w w. k i t t f o r t . c z

03


Na t ó nov a n é v n i tř n í malířs ké n át ěry

2 m 0 až 10é vrstvě n

v jed egben t egy ré

COLORLINE® vnitřní natónovaný malířský nátěr Colorline coloured paint | Colorline farba kolorowa | COLORLINE ЦВЕТНАЯ КРАСКА

• • • •

stálobarevný otěruvzdorný paropropustný vysoce kryvý

Otěruvzdorný vnitřní malířský nátěr s výbornou kryvos. Používá se pro malování stěn a stropů v interiérech. Vzhled nátěru je matný.

RU Устойчивая к износу малярная краска с отличной укрывистостью, предназначенная для использования в помещениях. Используется для покраски стен и потолков в помещениях. Краска матовая.

04

AMŽITÉ A K OK PL I

PL Farba malarska do wnętrz, doskonale kryjąca, odporna na ścieranie. Przeznaczona do malowania ścian i stropów wewnętrznych. Farba matowa.

CI KA

JE

ŘI A MALUJ TEV NO

Scuff-resistant interior paint with excellent covering properes. Used to paint ceilings and walls in interiors. Ma finish. EN


KITTFORT

Æ

plný tón

01 1:1 s bílou

plný tón

Krémová

plný tón

03 1:1 s bílou

Bílá čokoláda

plný tón

05 1:1 s bílou

Slunečnice

plný tón

07 1:1 s bílou

Meruňka

02 1:1 s bílou

plný tón

Vanilka

plný tón

04 1:1 s bílou

12 1:1 s bílou

Grafitová šedá

10 1:1 s bílou

plný tón

11 1:1 s bílou

Světle šedá

plný tón

13 1:1 s bílou

plný tón

14 1:1 s bílou

06 1:1 s bílou

08 1:1 s bílou

Mandarinka

15 1:1 s bílou

plný tón

17 1:1 s bílou

Lososová

plný tón

16 1:1 s bílou

Terracoa

Vínová Bordeaux

plný tón

Nugátová

plný tón

Korálová červeň

Chystáte se malovat barevně či bíle? Hledáte vhodný nátěr, který nabízí jednoduchou aplikaci, nízkou spotřebu barvy, dobrou kryvost, stálobarevnost i po několika letech, moderní požadované odstíny 2012 a především v dnešní době přijatelnou cenu!!! Pak si vymalujte našimi interiérovými barvami COLORLINE®, které přesně toto splňují. Barvy COLORLINE® díky své formulaci, využití moderních surovin a technologií nabízí vysokou kvalitu nátěru a řadu výjimečných vlastností:

Pomeranč

plný tón

plný tón

Levandulová

plný tón

Caffé Lae

plný tón

09 1:1 s bílou

Azurová

plný tón

19 1:1 s bílou

Horská louka

plný tón

20 1:1 s bílou

Aloe Vera

18 1:1 s bílou Růžová

• Vysoká kryvost již v první vrstvě • Stálobarevnost i po několika letech • Paropropustnost – nátěr neuzavírá podklad • Odstíny jsou díky kvalitním pigmentům stále svěží a čisté i po několika letech • Široký výběr ze 64 odstínů u našich prodejců • Snadná aplikace válečkem – barvy po zaschnutí nenechávají stopy po vedení válečku či štětce – můžete malovat všemi směry! • Platí naše doporučení: Jen otevři, zamíchej a maluj!!

Odstíny: Krémová, Vanilka, Bílá čokoláda, Caffé Latte, Slunečnice, Pomeranč, Meruňka, Mandarinka, Azurová, Levandulová, Světle šedá, Grafitová šedá, Nugátová, Korálová červeň, Vínová Bordeaux, Terracotta, Lososová, Růžová, Horská louka, Aloe Vera Shades: Cream, Vanilla, White Chocolate, Caffe Latte, Sunflower, Orange, Apricot, Mandarin, Azure, Lavender, Light Gray, Graphite Gray, Nougat, Coral Red, Bordeaux Wine, Terracotta, Salmon, Pink, Mountain Meadow, Aloe Vera

dních la k á z 0 rline 2 můžete lo o C z Jen a bílé íkům odstínů svým zákazn ích out nabídn 4 nejžádanějš ínů. t 6 ích ods n r e d o m ®

Stojan Colorline nabízí výběr 10-ti nejprodávanějších barevných odstínů v 4 kg balení.

Balení: Odstín: Podklad:

PE kbelíky 200 g tester, 4 kg, 7+1 kg ZDARMA 20 odstínů vyzrálé omítky, betonové povrchy, aglomerované dřevěné materiály, sádrokartony a papírové povrchy Aplikace: štětec, váleček, stříkací zařízení Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C Vydatnost: 1 kg/8-12 m2 – při jedné vrstvě Řed. a mytí pomůcek: voda Skladování: +5 °C až +25 °C v suchu Záruční lhůta: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení při skladování +5 - 20 °C Specifická rizikovost: není

200 g tester, 4 kg, 7+1 kg (tester 200g, 2,5L, 5+1/2L)

20 colours

aplication

water

Odstíny: Vanilka, Caffé Latte, Slunečnice, Pomeranč, Mandarinka, Azurová, Korálová červeň, Vínová Bordeaux, Horská louka, Aloe Vera + Bílá. Pro každého prodejce při prvním objednání 10 odstínů a bílé v celkovém množství 44 ks PRODEJNÍ STOJAN ZDARMA.

+5 – 25 °C 24 months

V í c e i n f o r m a c í n a l e z n e t e n a w w w. k i t t f o r t . c z

05


Speciální natónované vnitř ní malířské nátěry

1ve2dvou m2

ch vrstvá

snížení nákladů na vytápění reduction in heating costs | obniżenie kosztów ogrzewania | снижает затраты на отопление

odstranění pocitu studené zdi elimination of cold walls | usuwanie wrażenia zimnej ściany | устраняет впечатление холодных стен

zabránění kondenzace vlhkosti prevention of condensation | zapobieganie skraplaniu się wilgoci | препятствует конденсации влаги

zvýšení tepelné pohody domova greater warmth and comfort of your home | lepsze warunki termiczne w domu | делает дом уютным и теплым

THERMOLINE®

termoizolační a antikondezační vnitřní malířský nátěr Thermoline | Thermoline | Thermoline Speciální omyvatelný termoizolační a ankondenzační malířský nátěr s výbornou kryvos. Používá se pro malování stěn a stropů v interiérech. Nátěr je paropropustný a brání usazování prachu a nečistot. EN Special washable, insulang and ancondensaon paint with excellent covering properes. Used to paint ceilings and walls in interiors. The paint is steam-permeable and prevents dust and dirt from seling. PL Specjalna doskonale kryjąca farba malarska, termoizolacyjna, antykondensacyjna, zmywalna. Przeznaczona do malowania ścian i stropów wewnętrznych. Paroprzepuszczalna, chroni przed osadzaniem się pyłów i zanieczyszczeń. RU Специальная моющаяся термоизоляционная антиконденсационная малярная краска с отличной укрывистостью. Используется для покраски стен и потолков в помещениях. Краска пропускает пары и препятствует накоплению пыли и грязи.

06


KITTFORT

Æ

01 1:1 s bílou

plný tón

Vanilka

plný tón

plný tón

02 1:1 s bílou

Caffé Lae

06 1:1 s bílou

Azurová

plný tón

07 1:1 s bílou

Korálová červeň

plný tón

03 1:1 s bílou

Slunečnice

plný tón

plný tón

04 1:1 s bílou

plný tón

Pomeranč

08 1:1 s bílou

Vínová Bordeaux

plný tón

05 1:1 s bílou

Mandarinka

09 1:1 s bílou

plný tón

Horská louka

10 1:1 s bílou

Aloe Vera

Odstíny: Bílá, Vanilka, Caffé Latte, Slunečnice, Pomeranč, Mandarinka, Azurová, Korálová červeň, Vínová Bordeaux, Horská louka, Aloe Vera. Shades: White, Vanilla, Caffe Latte, Sunflower, Orange, Mandarin, Azure, Coral Red, Bordeaux Wine, Mountain Meadow, Aloe Vera

Vzorkovnice Thermoline® s fyzickými nátahy barev Rozměr: 45 x 90 cm k dispozici ZDARMA

Test funkce barvy Colorline® vs. Thermoline® makety domů opatřeny nátěry Colorline® a Thermoline®. Čas spuštění zahřívání v 10:00 hod.

Rozdíl v propustnosti tepla po 5 minutách.

Rozdíl v propustnosti tepla po 10 minutách.

The difference in heat permeability after 5 minutes.

The difference in heat permeability after 10 minutes.

Balení: Odstín: Podklad:

PE kbelíky 4 kg bílá + 10 odstínů vyzrálé omítky, betonové povrchy, aglomerované dřevěné materiály, sádrokartony, fasády Aplikace: štětec, váleček Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C Vydatnost: 1 kg/3 m2 – ve dvou vrstvách Řed. a mytí pomůcek: voda Skladování: +5 °C až +25 °C v suchu Záruční lhůta: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení při skladování +5 - 20 °C Specifická rizikovost: není

4 kg/4 L

white + 10 colours

aplication

water

Pro správnou prezentaci barev, úspěšný prodej a výběr požadovaného odstínu vám dodáme prodejní stojan, který nabízí kompletní vzorkovnici s reálnými nátahy všech barevných odstínů a vzájemných kombinací. Celkem stojan nabízí 33 odstínů.

+5 – 25 °C 24 months

V í c e i n f o r m a c í n a l e z n e t e n a w w w. k i t t f o r t . c z

07


Váp enn é n á tě r y a t ón o vací pig men t y

VÁPNO na malování a bílení Lime pu%y for pain ng and lime washing | Wapno do malowania i bielenia | Известь для окраски и побелки Vápno na malování a bílení je aromazovaný minerální nátěr určený k nátěrům sklepů, stodol, špajzů a všech míst, kde je kladen důraz na čistotu a hygienu. Před každým použim je nutné nátěr důkladně promíchat. Doporučujeme provést 2 až 3 tenkovrstvé nátěry, podle nasákavos podkladu. K tónování doporučujeme použít minerální pigmenty Primatón. EN A desinfecon, aromazed mineral coat designated for coang cellars, barns, pantries and all places where highhygienic requirements must be met. Coats preparaon: thoroughly mix before use, preferably with an electrical srre. It’s recommended to apply from 2 up to 3 thin-film coats, according to substrate absorbon. Tinng: recommended to use the mineral pigments Primaton. PL Wapno do malowania i bielenia“ to aromatyzowana farba mineralna do malowania piwnic, stodół, spiżarń i wszelkich miejsc, w których kładziony jest nacisk na czystość i higienę. Przed każdym użyciem należy farbę dokładnie zamieszać. Zaleca się pokładanie od 2 do 3 cienkich warstw farby w zależności od stopnia nasiąkliwości podkładu. Do tonowania zalecane są mineralne pigmenty Primaton. RU „Известь для окраски и побелки“ представляет собой ароматизированное минеральное покрытие, предназначенное для побелки погребов, сараев, кладовок и вообще всех помещений, где необходимо сохранять чистоту и гигиену. Перед каждым использованием покрытие необходимо тщательно перемешать. Рекомендуется наносить от двух до трех тонкослойных покрытий в зависимости от водопоглощающей способности основания. Для подкраски рекомендуется применение минеральных пигментов Primatón.

Balení: Odstín: Podklad: Aplikace: Aplikační teplota: Vydatnost: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

6 kg, 12 kg, 20 kg, 40 kg

08

white

PE kbelíky – 6 kg, 12 kg, 20 kg, 40 kg bílý – bělost 91 % omítky, beton, zdivo malířská štětka, štětec, váleček, stříkací zařízení teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C až 30 °C 4m2/1kg – dle podkladu voda +5 °C až +25 °C v suchu, nesmí zmrznout! 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení dráždivý

aplication

water

+5 – 25 °C 24 months

Vzorkovnice Vápno + Primatón® s fyzickými nátahy barev Rozměr: 60 x 45 cm


KITTFORT

Æ

PRIMATÓN® prášková tónovací barva Powdered n ng concentrate | Farba tonująca w proszku | Порошкообразная подцвечивающая краска Barva „Primatón“ je vyrobena ze světlostálých pigmentů a je určena především pro tónování vápenných nátěrů, vápna na bílení a malování, spárovacích hmot, štuků, cementů, betonových směsí, škrábaných omítek a i jiných výrobků, kde nosným plnivem je vápno a cement. Maximální použi do vápenných nátěrů a jiných směsí je 5%. EN A powdered nng concentrate made from light-stable pigments formulated for a nng of cements and lime, glue and dispersive emulsions for interior and exterior use. Maximum quanty of nng concentrates used in painng emulsions is 5%. Individual shades are mutually mixable in any rao. Tinng of cements, concrete mixtures, scraped finishes and colouring of water soluable sprayed materials. PL Farba „Primaton” jest produkowana z pigmentów światłotrwałych i przeznaczona jest przede wszystkim do tonowania farb wapiennych, wapna do bielenia i malowania, mas do spoinowania, suków, cementów, mieszanek betonowych, tynków szlachetnych jak również innych materiałów, w których wypełniaczem jest wapno i cement. Poszczególne odcienie można dowolnie mieszać. Maksymalna dopuszczalna objętość farby tonującej w farbach wapiennych i innych mieszankach wynosi 5%. RU Краска „Primatón“ изготовлена из светостойких пигментов и предназначена, прежде всего, для подцвечивания известковых покрытий, извести для окраски и побелки, замазки для зазоров, цемента для стюкко, бетонных смесей, штукатуры с фактурой под циклевку а также других изделий, в которых основным заполнителем является известь и цемент. Максимальное содержание в известковых покрытиях и других смесях составляет 5 %. Balení: Odstíny:

PE kelímek 400 g, 2,5 kg čerň, červeň cihlová, hněď kaštanová, hněď střední, hněď tmavá, modř brilantní, okr, satinobr, šeď, zeleň tmavá, žluť Podklad: omítky, fasáda, beton, cementy, spárovací hmoty Aplikace: štětec, váleček, stříkací zařízení – po smíchání s nátěrem Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C Míchací poměr: dle výběru zákazníka – viz. vzorkovnice Ředidlo a mytí pomůcek: voda Skladování: +5 °C až +25 °C v suchu Záruční lhůta: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení Specifická rizikovost: není

400 g, 2,5 kg

11 colours

water

+5 – 25 °C 24 months

aplication

LATEX - univerzální, vnitřní, venkovní All-purpose latex paint | Uniwersalna farba lateksowa | Универсальная латексовая краска Univerzální latexová barva pro použi v interiéru i exteriéru na vyzrálé omítky, beton, skleněné tapety, aglomerované dřevěné, papírové, sádrokartonové povrchy a nebo umakart. Nátěr je po zaschnu omyvatelný a tedy vhodný pro interiéry náročné na hygienu, jako jsou školy, jídelny, kuchyně, zdravotnická zařízení apod. EN An all-purpose emulsion applicable in interior and exterior on matured renders and plasters, concrete, glass-fibre wallpapers and agglomerated wood, paper, plasterboard surfaces or umakart. The coat is washable, therefore suitable for wall treang whereever high hygienic requirements must be met, e.g. kitchens, schools, dining halls, heath care facilies, etc. PL Uniwersalna farba lateksowa do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz na dojrzałe tynki, beton, tapety szklane, na aglomerowane powierzchnie drewniane i papierowe, na gipsokarton oraz na umakart. Farba po zaschnięciu jest zmywalna a więc stosowna do wnętrz z wyższymi wymogami higienicznymi takimi jak szkoły, jadalnie, kuchnie, obiekty służby zdrowia itp. RU Универсальная латексовая краска, предназначена для использования в интерьере и экстерьере на зрелую штукатурку, бетон, стеклянные обои, агломерированные деревянные и бумажные поверхности, а также на гипсовый картон и умакарт. После отвердения покрытие можно мыть, вследствие чего оно пригодно для интерьеров с повышенными требованиями к гигиене, например, для школ, столовых, кухонь, объектов здравоохранения и т. д. Balení: Odstín: Podklad: Aplikace: Aplikační teplota: Vydatnost: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

0,8 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg

white

PE kelímky a obaly – 0,8 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg bílý – bělost 93 % omítky, beton, zdivo, sklovláknité tapety, aglomerované dřevěné, papírové, sádrokartónové povrchy anebo umakart štětec, váleček, stříkací zařízení teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C 0,25 – 0,4 kg/m2 – při dvou nátěrech voda +5 °C až +25 °C v suchu 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení není

aplication

water

+5 – 25 °C 24 months

V í c e i n f o r m a c í n a l e z n e t e n a w w w. k i t t f o r t . c z

09


Vo d o uře di te l n é e m aily a lazu ry n a dřevo

AktivKolor® Ak vKolor | Ak vKolor | Ak vKolor AkvKolor je vodouředitelný email pro interiér i exteriér. Používá se pro nátěry dřeva a dřevěných podhledů, obkladů, oken, dveří, nábytku, plotů a dalších. Lze ho aplikovat i na ocel opatřenou ankorozním základem. Nátěr je pololesklý a výborně kryje. Zaschlý nátěr vytváří povrch chránící dřevo před povětrnostními vlivy a dřevokaznými houbami. Není vhodný pro narání dětského nábytku, hraček a nádob na potraviny. EN Akvkolor is a water-soluble enamel for interiors and exteriors. It is used to coat wood and wooden soffits, panelling, windows, doors, furniture, fences etc. It can also be applied to steel treated with an an-corrosive primer. The enamel is semi-gloss and has excellent covering properes. The dried coat forms a surface that protects wood against weather condions and wood-harming fungi. It is not suitable for use on children’s furniture, toys and food receptacles. PL Akvkolor to emalia wodorozcieńczalna do wnętrz i elementów zewnętrznych. Służy do lakierowania drewna i drewnianych sufitów podwieszanych, boazerii, okien, drzwi, mebli, płotów i innych. Może być stosowana również na stal zabezpieczoną warstwą antykorozyjną. Półmat, doskonale kryjący. Sucha warstwa emalii tworzy na drewnie warstwę zabezpieczającą przed czynnikami atmosferycznymi i grzybami rozkładającymi drewno. Nie nadaje się do lakierowania mebli dziecięcych, zabawek i pojemników na żywność. RU Akvkolor - это водорастворимая эмалевая краска для использования в помещениях и на открытом воздухе. Используется для покраски дерева и деревянных потолков, облицовки, окон, дверей, мебели, заборов и т.д. Краску можно также наносить на сталь, прошедшую противокорозионную обработку. Краска полуглянцевая и обеспечивает отличное покрытие. Засохшая поверхность защищает древесину от влияния погодных условий и разрушающих древесину грибов. Не подходит для покраски детской мебели, игрушек и пищевых емкостей. Balení: Odstín:

0,75 l, 2,5 l, 5 l bílá, burgundy, červená, hnědá, mahagon, okr, palisandr, renovace-pínie, středně hnědá, teak, zelená, žlutá Podklad: dřevo Aplikace: štětec, váleček, stříkací zařízení Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C až 30 °C Vydatnost: 8-9 m2/1 l Ředidlo a mytí pomůcek: voda Skladování: +5 °C až +25 °C v suchu, nesmí zmrznout! Záruční lhůta: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení Specifická rizikovost: není

0,75 l, 2,5 l, 5 l

10

12 colours

aplication

4 – 12 hours

water

+5 – 25 °C 24 months

Vzorkovnice AktivKolor® s fyzickými nátahy barev Rozměr: 15 x 80 cm


KITTFORT

Æ

Barvy nejvyšší kvality

Festékek csúcsminőségben

AktivLazur® Ak vLazur | Ak vLazur | Ak vLazur AkvLazur je silnovrstvá vodouředitelná lazura pro interiér i exteriér. Používá se k impregnaci a ochraně dřeva pro dřevokazným houbám, plísním. Používá se k nátěrům dřevěných štů, podhledů, obložení stěn a stropů, plotů, chat, oken, dveří, zahradního nábytku, pergol, dřevěných konstrukcí. Nátěr je pololesklý a odolný povětrnostním vlivům. Nátěr zvýrazňuje strukturu dřeva. Není vhodný pro narání dětského nábytku, hraček a nádob na potraviny. EN Akvlazur is a thick-layer water-based glaze for interiors and exteriors. It is used to impregnate and protect wood against wood-harming fungi and moulds. It is used to coat wooden walls, soffits, wall and ceiling panelling, fences, coages, windows, doors, garden furniture, pergolas and other wooden structures. The finish is semi-gloss and resistant to weather condions. The finish brings out the structure of the wood. It is not suitable for use on children’s furniture, toys and food receptacles. PL Akvlazur to grubowarstwowa wodorozcieńczalna lazura do wnętrz i elementów zewnętrznych. Przeznaczona do impregnowania i ochrony drewna przed grzybami rozkładającymi i pleśniami. Do nakładania na drewniane szczyty, sufity podwieszane, boazerię, stropy, płoty, domki letniskowe, okna, drzwi, meble ogrodowe, pergole, konstrukcje drewniane. Półmat odporny na czynniki atmosferyczne. Lazura podkreśla strukturę drewna. Nie nadaje się do lakierowania mebli dziecięcych, zabawek i pojemników na żywność. RU Akvlazur - это толстослойная водорастворимая лазурная краска для использования в помещении или на открытом воздухе. Используется для пропитки и защиты древесины от разрушающих древесину грибов и плесени. Используется для покраски деревянных щитов, потолков, облицовки стен и потолков, заборов, дачных домиков, окон, дверей, садовой мебели, пергол и деревянных конструкций. Краска полуглянцевая и устойчивая к воздействию погодных условий. Краска подчеркивает структуру древесины. Не подходит для покраски детской мебели, игрушек и пищевых емкостей. Balení: Odstín:

0,75 l, 2,5 l, 5 l bezbarvý, bezbarvý s UV, bříza, cedr, dub, hennessy, cherry, jedle, kaštan, mahagon, meruňka, ořech, palisandr, pínie, teak, tropický mahagon, třešeň, zlatý dub Podklad: dřevo Aplikace: štětec, váleček, stříkací zařízení Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C až 30 °C Vydatnost: 9-11 m2/1 l Ředidlo a mytí pomůcek: voda Skladování: +5 °C až +25 °C v suchu, nesmí zmrznout! Záruční lhůta: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení Specifická rizikovost: není

0,75 l, 2,5 l, 5 l

18 colours

aplication

4 – 12 hours

water

+5 – 25 °C 24 months

Vzorkovnice AktivLazur® s fyzickými nátahy barev Rozměr: 15 x 80 cm

V í c e i n f o r m a c í n a l e z n e t e n a w w w. k i t t f o r t . c z

11


Sy nt et i c k é a e po xido vé laky Barvy nejvyšší kvality

Festékek csúcsminőségben

AktivLak® S1002 Univerzální S1002 Universal | S1002 Uniwersalny | S1002 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ Akvlak je syntecký, rychleschnoucí, lesklý lak s UV filtrem pro interiér i exteriér. Používá se k nátěrům dřevěných podhledů, poliček, obložení stěn a dalších. Lak je vysoce lesklý a tvrdý. Zaschlý nátěr má dobrou odolnost vůči povětrnostním vlivům a vlhkému prostředí. Lak doporučujeme i k nátěrům kovů, které jsou součás dřevěných předmětů. EN Akvlak S1002 is a synthec, quick-drying, gloss varnish with a UV filter for interiors and exteriors. It is used to coat wooden soffits, shelves, wall panelling and other objects. The varnish is high-gloss and hard. The dried varnish is highly resistant to all weather condions and damp environments. We also recommend the varnish for coang metal features in wooden objects. PL Akvlak to syntetyczny, szybkoschnący lakier z filtrem UV, połyskliwy, przeznaczony do elementów wewnętrznych i zewnętrznych. Stosowany do lakierowania drewnianych podwieszanych sufitów, półek, boazerii i in. Lakier o wysokim połysku, twardy. Po wyschnięciu odporny na działanie czynników atmosferycznych i wilgoci. Polecamy stosowanie lakieru również na metalowe elementy drewnianych przedmiotów. RU Akvlak - это синтетическая, быстро засыхающая глянцевая краска с ультрафиолетовым фильтром, предназначенная для использования в помещении и под открытым небом. Используется для покраски деревянных потолков, полок, облицовки стен и т.д. Отличается высоким глянцем и прочностью. Засохший слой обладает высокой устойчивостью по отношению к погодным условиям и влажной среде. Рекомендуем также использовать для покраски металла, являющегося частью деревянных предметов.

0,35 l, 0,6 l, 2,5 l

clear fluid

aplication

5 hours

S6006, S6001

Balení: Odstín: Podklad: Aplikace: Aplikační teplota: Vydatnost: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

0,35 l, 0,6 l, 2,5 l bezbarvý lesklý, bezbarvý polomatný dřevo, kov štětec, stříkací zařízení teplota podkladu musí být +5 °C až 30 °C 7-10 m2/1 l S6006, S6001-pro stříkací zařízení +5 °C až +25 °C v suchu, nesmí zmrznout! 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení vysoce hořlavý

+5 – 25 °C 24 months

AktivLak® S1009 na chaty a chalupy S1009 For co%ages and cabins | S1009 Do domków letniskowych | S1009 ДЛЯ ДАЧ И КОТТЕДЖЕЙ Akvlak je syntecký, rychleschnoucí, lesklý lak s UV filtrem pro interiér i exteriér. Používá se k nátěrům dřevěných chat, oken, plotů, pergol a předmětům. Lak je vysoce lesklý a tvrdý. Zaschlý nátěr má dobrou odolnost vůči povětrnostním vlivům a vlhkému prostředí. UV filtr zabraňuje stárnu nátěru. Lak doporučujeme i k nátěrům kovů, které jsou součás dřevěných předmětů. EN Akvlak S1009 is a synthec, quick-drying, gloss varnish with a UV filter for interiors and exteriors. It is used to coat mber coages, windows, fences, pergolas and other objects. The varnish is high-gloss and hard. The dried varnish is highly resistant to all weather condions and damp environments. The UV filter prevents the coat from ageing. We also recommend the varnish for coang metal features in wooden objects. PL Akvlak to syntetyczny, szybkoschnący lakier z filtrem UV, połyskliwy, przeznaczony do elementów wewnętrznych i zewnętrznych. Zalecany do nakładania na drewniane domki letniskowe, okna, płoty, pergole i drewniane przedmioty. Lakier o wysokim połysku, twardy. Po wyschnięciu odporny na działanie czynników atmosferycznych i wilgoci. Filtr UV zapobiega starzeniu się powłoki. Polecamy stosowanie lakieru również na metalowe elementy drewnianych przedmiotów. RU Akvlak - это синтетическая, быстро засыхающая глянцевая краска с ультрафиолетовым фильтром, предназначенная для использования в помещении и под открытым небом. Используется для покраски деревянных коттеджей, окон, заборов, пергол и других предметов. Oтличается высоким глянцем и прочностью. Засохший слой обладает высокой устойчивостью по отношению к погодным условиям и влажной среде. Ультрафиолетовый фильтр обеспечивает устойчивость слоя краски к старению. Рекомендуем также использовать для покраски металла, являющегося частью деревянных предметов.

Balení: Odstín: Podklad: Aplikace: Aplikační teplota: Vydatnost: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

0,6 l, 2,5 l, 10 l

12

clear fluid

aplication

5 hours

S6005, xylene

+5 – 25 °C 24 months

0,6 l, 2,5 l, 10 l bezbarvý dřevo, kov štětec, stříkací zařízení teplota podkladu musí být +5 °C až 30 °C 7-11 m2/1 l S6005, xylen +5 °C až +25 °C v suchu, nesmí zmrznout! 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení vysoce hořlavý


KITTFORT

Æ

AktivLak® S1051 Epoxidový S1051 Epoxide | S1051 Epoksydowy | S1051 ЭПОКСИДНЫЙ Akvlak je jednosložkový epoxidový lak s UV filtrem pro interiér i exteriér. Používá se k nátěrům dřevěných nábytků, obložení, stropních podhledů, korku, dřevovláknitých desek, překližek, k napouštění savých podkladů, k lakování ocelových výrobků, drátu a dalších. Lak je lesklý, tvrdý a dobře přilnavý. Zaschlý nátěr má dobrou odolnost vůči povětrnostním vlivům, vlhkému prostředí, zředěným chemikáliím a vodou se saponáty. Lak doporučujeme i k nátěrům kovů, které jsou součás dřevěných předmětů. EN Akvlak S1051 is a single-component epoxide varnish with a UV filter for interiors and exteriors. It is used to coat wooden furniture, panelling, soffits, cork, wood fibreboard, plywood, for impregnang absorbent substrates, and for coang steel products, wire etc. The varnish is gloss, hard and highly adhesive. The dried varnish is highly resistant to all weather condions and damp environments, diluted chemicals and soapy water. We also recommend the varnish for coang metal features in wooden objects. PL Akvlak to jednoskładnikowy lakier epoksydowy z filtrem UV, przeznaczony do elementów wewnętrznych i zewnętrznych. Do nakładania na drewniane meble, boazerię, podwieszane sufity, korek, płyty pilśniowe, sklejki, do impregnowania chłonnego podłoża, do lakierowania produktów ze stali, drutu i innych. Lakier z połyskiem, twardy, dobrze przylegający. Po wyschnięciu lakier cechuje dobra odporność na działanie czynników atmosferycznych, wilgoci, rozrzedzonych chemikaliów i wody z mydłem. Polecamy stosowanie lakieru również na metalowe elementy drewnianych przedmiotów. RU Akvlak - это однокомпонентный эпоксидный лак с ультрафиолетовым фильтром, предназначенный для использования в помещении и на открытом воздухе. Используется для покраски деревянной мебели, облицовки, потолков, пробки, ДСП, фанеры, а также для пропитки впитывающих поверхностей, лакировки стальных предметов, проводов и т.д. Лак отличается высоким глянцем, прочностью и хорошо прилипает. Засохший слой обладает высокой устойчивостью по отношению к погодным условиям, влажной среде, разведенным химическим средствам и воде с моющими средствами. Рекомендуем также использовать для покраски металла, являющегося частью деревянных предметов.

Balení: Odstín: Podklad: Aplikace: Aplikační teplota: Vydatnost: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

0,35 l, 0,6 l, 2,5 l

clear fluid

aplication

2 hours

S6300

0,35 l, 0,6 l, 2,5 l bezbarvý dřevo, kov štětec, stříkací zařízení teplota podkladu musí být +5 °C až 30 °C 12-14 m2/1 l S6300 +5 °C až +25 °C v suchu, nesmí zmrznout! 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení vysoce hořlavý

+5 – 25 °C 24 months

AktivLak® S1119 na lodě S1119 for boat | S1119 na łodzie | S1119 ДЛЯ КОРАБЛЕЙ Akvlak je syntecký, rychleschnoucí lak s UV filtrem pro interiér i exteriér. Používá se k nátěrům dřeva, kovů a především lodí (a to i čás, které jsou trvale pod ponorem ve sladké vodě), dále zahradních pergol, plotů, dřevěných nábytku, venkovních dveří, sportovních náčiní a předmětů na které působí celoročně déšť. Lak je vysoce lesklý, tvrdý a odolný ve vlhkém prostředí. Lak doporučujeme i k nátěrům kovů, které jsou součás dřevěných předmětů. EN Akvlak S1119 is a synthec, quick-drying varnish with a UV filter for interiors and exteriors. It is used to coat wood, metal and above all boats (including parts that are permanently below the water line in fresh water), as well as for garden pergolas, fences, wooden furniture, exterior doors, sports equipment and objects exposed to rain all year round. The varnish is high-gloss, hard and resistant to damp environments. We also recommend the varnish for coang metal features in wooden objects. PL Akvlak to syntetyczny, szybkoschnący lakier z filtrem UV, przeznaczony do elementów wewnętrznych i zewnętrznych. Przeznaczony do nakładania na drewno, metal, szczególnie zaś - na łodzie (również na elementy stale zanurzone w słodkiej wodzie), również do pergoli ogrodowych, płotów, drewnianych mebli, drzwi zewnętrznych, przyrządów sportowych, przedmiotów narażonych przez cały rok na działanie deszczu. Lakier o wysokim połysku, twardy, odporny na wilgoć w otoczeniu. Polecamy stosowanie lakieru również na metalowe elementy drewnianych przedmiotów. RU Akvlak - это синтетическая, быстро засыхающая краска с ультрафиолетовым фильтром, предназначенная для использования в помещении и под открытым небом. Используется для покраски дерева, металла и, прежде всего, кораблей (включая части, постоянно погруженные в пресную воду), а также садовых пергол, заборов, деревянной мебели, наружных дверей, спортивного инвентаря и предметов, круглогодично находящихся под дождем. Отличается высоким глянцем, прочностью и устойчивостью к влажной среде. Рекомендуем также использовать этот лак для покрытия металла, являющегося частью деревянных предметов.

0,6 l, 2,5 l

clear fluid

aplication

5 hours

S6005, xylene

+5 – 25 °C 24 months

Balení: Odstín: Podklad: Aplikace: Aplikační teplota: Vydatnost: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

0,6 l, 2,5 l bezbarvý dřevo, kov štětec, stříkací zařízení teplota podkladu musí být +5 °C až 30 °C 7-10 m2/1 l S6005, xylen +5 °C až +25 °C v suchu, nesmí zmrznout! 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení vysoce hořlavý

V í c e i n f o r m a c í n a l e z n e t e n a w w w. k i t t f o r t . c z

13


Epo x i d o v é l a k y a lih ová mo řidla

AktivLak® S1300 dvousložkový epoxidový S1300 two-component epoxide | S1300 dwuskładnikowy epoksydowy | S1300 ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ Akvlak je dvousložkový epoxidový lak pro interiér i exteriér. Používá se k penetraci savých povrchů (betonu, dřeva, zdiva apod.) pod nátěrové systémy, k lesklým transparentním nátěrům dřeva, dřevovláknitých desek, překližek, parket, palubovek, korku a kovů. Nátěry odolávají různým chemickým vlivů, ale neodolávají kyselinám vyšší koncentrace a povětrnostním vlivům (UV záření způsobuje žloutnu a křídování nátěru). EN Akvlak S1300 is a two-component epoxide varnish for interiors and exteriors. It is used to penetrate absorbent substrates (concrete, wood, masonry etc.) beneath coang systems, for transparent gloss coangs of wood, wood fibreboard, plywood, parquet floors, decking, cork and metal. The varnish is resistant to various chemical influences but not to highly concentrated acids and weather influences (UV radiaon causes the coat to turn yellow and chalky). PL Akvlak to dwuskładnikowy lakier epoksydowy do elementów wewnętrznych i zewnętrznych. Stosowany do gruntowania chłonnych powierzchni (betonu, drewna, muru, itp.) przed naniesieniem warstwy wierzchniej, do bezbarwnego, połyskliwego lakierowania drewna, płyt pilśniowych, sklejek, parkietów, desek podłogowych, korku i metali. Po nałożeniu lakier jest odporny na różne wpływy chemiczne, jednak nie jest odporny na kwasy o znacznym stężeniu i czynniki atmosferyczne (promieniowanie UV powoduje żółknięcie i kredowanie warstwy lakieru). RU Akvlak - это двухкомпонентный эпоксидный лак для использования в помещении и на открытом воздухе. Используется для пропитки впитывающих поверхностей (бетона, древесины, кладки и т.д.) под покрасочные системы, а также для глянцевой прозрачной обработки древесины, ДСП, фанеры, паркета, досок, пробки и металлов. Покрытие отличается устойчивостью по отношению к химическому воздействию, за исключением высокой концентрации кислот и погодных условий (ультрафиолетовое излучение вызывает пожелтение и крошение покрытия).

Balení: Odstín: Podklad: Aplikace: Aplikační teplota: Vydatnost: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

3,5 kg + 1,4 kg

14

clear fluid

aplication

15 hours

S6300, S7300

+5 – 25 °C 24 months

3,5 kg + 1,4 kg bezbarvý dřevo, savé podklady štětec teplota podkladu musí být +5 °C až 30 °C 14 m2/1 kg S6300 lak, S7300 tvrdidlo +5 °C až +25 °C v suchu, nesmí zmrznout! 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení vysoce hořlavý


KITTFORT

Æ

Barvy nejvyšší kvality

Festékek csúcsminőségben

ProAktiv® lihové mořidlo ProAkv spirit stain | ProAkv bejca spirytusowa | PROAKTIV СПИРТОВАЯ МОРИЛКА

Lihové mořidlo se používá k probarvování a ošetření přírodního dřeva do matných odsnů dřeva v interiéru i exteriéru. EN Spirit stain is used to stain and treat natural wood in ma wood tones in interiors and exteriors. PL Bejca spirytusowa stosowana do barwienia i impregnowania naturalnego drewna, nadaje matowe

odcienie; do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. RU Спиртовая морилка используется для докрашивания и обработки природной древесины с целью получения матовых оттенков дерева в помещении и на открытом воздухе.

Orientační vzorkovnice odstínů | Sample of shades 1

2

smrk / spruce

7

borovice / pine

8

kaštan / chestnut

13

19

třešeň / cherry wood

20

ořech / walnut

4

dub tmavý / dark oak

zlatý dub / golden oak

9

10

dub / oak

14

cherry / cherry

3

hněď tmavá / dark sienna

tis / yew

5

červený / red

21

cedr / cedar

11

teak / teak

15

6

12

henessy / henessy

16

17

mahagon světlý / light mahogany

mahagon / mahogany

22

23

palisandr / rosewood

čerň eben / ebony black

pinie / stone pine

meruňka / apricot

18

tropický mahagon / tropical mahogany

24

jedle / fir

modř / blue

Balení: Odstín: Podklad: Aplikace: Aplikační teplota: Vydatnost: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

500 g

24 colours

aplication

S6005, S6006

500 g 24 odstínů dřevo štětec teplota podkladu musí být +5 °C až 30 °C 8–10 m2/1 l dle tvrdosti a nasákavosti dřeva S6005, S6006 +5 °C až +25 °C v suchu, nesmí zmrznout! 36 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení vysoce hořlavý

+5 – 25 °C 36 months

V í c e i n f o r m a c í n a l e z n e t e n a w w w. k i t t f o r t . c z

15


Vo d uře d i te l n é b a rvy n a kov a s ilikon o v é v yp a Barvy nejvyšší kvality

Festékek csúcsminőségben

AkvaMetal® - barva na železo a rez AkvaMetal | AkvaMetal | AkvaMetal Akvametal je vodouředitelná základní a vrchní barva 2v1 pro interiér i exteriér. Používá se k základním i vrchním nátěrům pro zvýšení ankorozní ochrany všech výrobků ze železa, oceli, liny, pozinkovaného plechu a dalších lehkých kovů. Nátěr je pololesklý a výborně kryje. Při změně teplot se nátěr přizpůsobí roztažnos plechu, nepraská a nesprašuje. Není vhodný pro narání dětského nábytku, hraček a nádob na potraviny. EN Akvametal is a two-in-one water-based primer and top coat for interiors and exteriors. It is used as a primer and top coat to improve an-corrosion protecon for all objects made of iron, steel, cast iron, zinc-coated metals and other light metals. The finish is semi-gloss and has excellent covering properes. In the event of temperature changes the coang adapts to the expansion of metal; it does not crack and become chalky. It is not suitable for use on children’s furniture, toys and food receptacles. PL Akvametal to wodorozcieńczalna farba gruntowa i wierzchnia 2w1, do wnętrz i elementów zewnętrznych Przeznaczona do gruntowania i nakładania warstw wierzchnich dla lepszej ochrony antykorozyjnej wszystkich produktów z żelaza, stali, żeliwa, blachy ocynkowanej i innych metali lekkich. Półmat, doskonale kryjąca. W warunkach zmian temperatury farba dostosowuje się do rozciągliwości blachy, nie pęka i nie łuszczy się. Nie nadaje się do lakierowania mebli dziecięcych, zabawek i pojemników na żywność. RU Akvametal - это водорастворимая краска для базового и лицевого покрытия 2 в 1, предназначенная для использования в помещениях и на открытом воздухе. Используется для формирования базового или лицевого слоя краски с целью повышения противокорозионной защиты любых предметов из железа, стали, чугуна, оцинкованного металла и других легких металлов. Краска полуглянцевая и обеспечивает отличное покрытие. При изменении температуры краска приспосабливается растяжимости металла, не трескается и не крошится. Не подходит для покраски детской мебели, игрушек и пищевых емкостей.

Balení: Odstín:

0,75 l, 2,5 l bílá, břidlicová, černá, červená, hnědá, modrá, palisandr, šedá, tmavě červená, zelená, žlutá Podklad: železo, lehké kovy Aplikace: štětec, váleček, stříkací zařízení Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C až 30 °C Vydatnost: 7-9 m2/1 l Ředidlo a mytí pomůcek: voda Skladování: +5 °C až +25 °C v suchu, nesmí zmrznout! Záruční lhůta: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení Specifická rizikovost: není

0,75 l, 2,5 l

16

11 colours

aplication

4 – 12 hours

water

+5 – 25 °C 24 months

Vzorkovnice AkvaMetal® s fyzickými nátahy barev Rozměr: 15 x 80 cm


alova cí b ar v y

KITTFORT

Æ

Aluksyl® vypalovací silikonová žáruvzdorná barva High temperature resistant paint | Wypalowane żaroodporne farby silikonowe | жаропрочные краски горячей сушки Aluksyl je určený k nátětům kamen, rour, výfuků aut a motorek, topných těles a jiných předmětů s maximální povrchovou teplotou do 500 °C. Povrch je třeba před nanesením barvy dobře odmast a zbavit rzi. Nanášíme štětcem nebo nástřikem v 1 až 2 vrstvách. Po pě hodinách zasychání postupně zahříváme a zajisme tak vypálení nátěru (nejméně 15 min. při 250 °C). EN High temperature resistant paint. A paint developed for coang stoves, heang bodies, hot pipings, manifolds, exhausts, heat exchangers, boiler casings and others with the maximum surface temperature up to 500°C. The substrate have to be free of grease and rust. Apply the paint with brush or with spray in one or two layers. A~er 5 hours gradually heat up to achive perfect paint burning off (minimum 15 minutes at 250°C). PL Aluksyl jest przeznaczony do malowania pieców, rur, rur wydechowych samochodów i motocykli, kaloryferów i innych przedmiotów o maksymalnej temperaturze powierzchni nie przekraczającej 500°C. Powierzchnię należy przed naniesieniem farby dobrze odtłuszczyć i wyczyścić od rdzy. Nanosi się pędzlem lub pistoletem to malowania natryskowego w 1 lub 2 warstwach. Po pięciu godzinach zasychania stopniowo zagrzewamy zapewniając w ten sposób wypalenie powłoki farby (co najmniej 15 minut przy temperaturze 250°C). RU Краска АЛУКСИЛ предназначена для окраски печей, труб, выхлопных труб автомобилей и мотоциклов, радиаторов и других предметов с максимальной температурой поверхности не выше 500 °C. Перед нанесением краски поверхность необходимо тщательно обезжирить и очистить от ржавчины. Краску наносят кистью или при помощи пульверизатора в одном или двух слоях. После пяти часов сушки предмет необходимо постепенно нагреть и обеспечить горячую сушку (не менее 15 минут при температуре 250 °C). Balení: Odstíny: Podklad: Aplikace: Aplikační teplota: Vydatnost: Zasychání: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

80 g, 400 g 400 ml spray

plech. obaly 80 g, 400 g, sprej 400 ml stříbrná 0910, černá 0199, měděná 0340 kov štětec, sprej teplota podkladu i prostředí musí být nad +15 °C 0,6- 0,8 m2/100 g štětcem – 1,2 m2/ 400 ml – sprej po 5 hod. postupně zahřívat a zajistit vypálení 15 min./250 °C S6005 +5 °C až +25 °C, Chraňte před mrazem! Uchovávejte mimo dosah dětí! 18 měsíců od data plnění v neporušeném balení zdraví škodlivý

silver 0910 black 0199 cooper 0340

aplication

5 hours

S 6005

+5 – 25 °C 18 months

Vzorkovnice AktivKolor® s fyzickými nátahy barev Rozměr: 30 x 60 cm V í c e i n f o r m a c í n a l e z n e t e n a w w w. k i t t f o r t . c z

17


Sy nt et i c k é a de k orat ivn í barvy

Dekorativní syntetické barvy Decora ve synthe c paint | Dekoracyjne farby syntetyczne | Декоративные синтетические краски Barvy jsou určeny jako vrchní nátěry dřeva a kovů pro vnitřní, venkovní prostředí. Před použim barvy řádně promíchejte, podle potřeby případně přefiltrujte a nanášejte štětcem, nebo sprejem na čistý, suchý a odmaštěný povrch. Výrobek není určen pro nátěry přicházející do přímého styku s potravinami, krmivy, pitnou vodou a pro nátěry dětského nábytku a hraček. EN A paint intended for interior and exterior top coat on wood and metal.The new coats, not dry fully, must not be exposed directly to weather influences. Before use mix paints thoroughly, if neccessary strain them and apply with brush on clean, dry and degreased surfaces. The product is not intended for coats in direct contact with food, animal feed, drinking water and for coats on children’s furniture and toys. PL Farby są przeznaczone do stosowania jako farby kryjące na drewno i metale do wnętrz i na zewnątrz. Przed użyciem należy farby dokładnie rozmieszać. Stosownie do potrzeb można farby przefiltrować i nanosić następnie pędzlem lub sprejem na powierzchnię czystą, suchą i odtłuszczoną. Produkt nie jest przeznaczony do malowania przedmiotów przychodzących do bezpośredniego styku z artykułami spożywczymi, paszami, wodą pitną oraz do malowania mebli i zabawek dla dzieci. RU Краски предназначены для использования в качестве верхнего слоя окраски дерева и металлов в интерьерах и экстерьерах. Перед использованием краску следует тщательно перемешать, в случае необходимости профильтровать, а затем наносить кистью или при помощи пульверизатора на чистую, сухую и обезжиренную поверхность. Изделие не предназначено для окраски предметов, непосредственно соприкасающихся с пищевыми продуктами, кормами или питьевой водой, а также для окраски детской мебели и игрушек. Balení: Odstíny: Podklad: Aplikace: Aplikační teplota: Vydatnost: Zasychání: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

80 g, 300 g 400 ml spray

18

Plech. obaly 80 g, 300 g, sprej 400 ml stříbrná 0910, zlatá 0960, měděná 0340 dřevo a kov štětec, sprej teplota podkladu i prostředí musí být nad +15 °C 0,6- 0,8 m2/100 g štětcem – 1,2 m2/ 400 ml – sprej 12 hod. do stupně 1 S6006 +5 °C až +25 °C v suchu, Chraňte před mrazem! Uchovávejte mimo dosah dětí! 18 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení zdraví škodlivý

silver 0910 gold 0960 cooper 0340

aplication

12 hours

S6006

+5 – 25 °C 18 months


KITTFORT

Æ

Stříbřenka - nespalitelný hliníkový nátěr Silver coa ng | Farba srebrna - niepalna farba aluminiowa | СЕРЕБРЯНАЯ КРАСКА Stříbřenka je určena pro nátěry kamen, kouřovodů, topných těles, výfuků a jiných předmětů s maximální povrchovou teplotou do 500°C. Nanášíme na dokonale připravený podklad, který je zbaven rzi, prachu, mastnot a nečistot. Nanášíme v souvislých vrstvách pomocí štětce na ještě teplý podklad cca. + 50°C. Doporučujeme nanášet ve dvou slabých vrstvách nejlépe 2 hodiny po sobě. EN Silver coang is intended for coang of heangs, smoke-flues, heang bodies, exhausts and other things with maximal surface temperature 500°C. Lay on clean surface without rust, dust, fats and dires. Lay on with a brush in connuous layers on warm surface +50°C. We advise to lay on in two thin layers, the best a~er 2 hours. PL Farba srebrna przeznaczona jest do malowania pieców, przewodów spalinowych, grzejników, rur wydechowych i innych przedmiotów o maksymalnej temperaturze powierzchni do 500°C. Podkład musi być starannie przygotowany, usunięta rdza, kurz, tłuszcze i inne zanieczyszczenia. Farbę nanosi się spójnymi warstwami przy pomocy pędzla na ciepły jeszcze podkład o temperaturze około +50°C. Zalecamy nanosić w dwóch cienkich warstwach. Drugą warstwę najlepiej nanieść po dwóch godzinach. RU Серебряная краска предназначена для окраски печей, дымоходов, отопителей, выхлопных труб и других предметов с максимальной температурой поверхности до 500 °C. Краску следует наносить на Balení: PET láhev 100g тщательно подготовленную поверхность, очищенную от ржавчины, пыли, жира и загрязнений. Краску Odstíny: stříbrná 0910 рекомендуется наносить кистью слоями на еще теплое основание с температурой приблизительно Podklad: kov +50 °C. Рекомендуется наносить два тонких слоя с перерывом в 2 часа. Aplikace: Zasychání: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladování:

100 g

silver 0910

aplication

2 hours

water

+5 – 25 °C 24 months

Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

Unikolky® modelářské barvy

štětec cca. 2 hod. voda +5°C až +25 °C v suchu , Chraňte před mrazem! Uchovávejte mimo dosah dětí! 24 měsíců od data plnění v neporušeném balení dráždivý - Přípravek obsahuje křemičitan sodný!

Modelling colours | Farby modelarskie | Краски для моделизма Vodou ředitelné modelářské barvy s lesklým povrchem jsou určeny k nátěrům všech typů modelů aut, letadel, lodí a dále všech drobných předmětů ze dřeva, plastu, kovů, skla, keramiky, betonu apod. Barvy vykazují velmi dobrou přilnavost. Matný lak je určen k možné konečné úpravě Vašeho modelu či předmětu na sametově matný povrch. Všechny odsny jsou vzájemně mísitelné. EN Waer-thinned modelling colours with bright surface and they are formulated for all types of cars, planes, boats models and all small things from wood, plast, metal, glass, wall les, concrete etc. The colours have very good adhesion to the menoned surfaces. The range Unikolky offers 9 tradional shades and we added to the basic range dull polish paint for finishing of your model or thing on the velvet dull polish surface. All shades are possible to mix. PL Rozpuszczalne w wodzie farby modelarskie z połyskiem przeznaczone są do pokrywania wszelkich typów modeli samochodów, okrętów i wszystkich drobnych przedmiotów z drewna, metalu, szkła, tworzyw sztucznych, ceramiki, betonu itp. Farby charakteryzuje bardzo dobra przyczepność do wymienionych podkładów. Do serii podstawowej dodany został lakier matowy. Lakier umożliwia ostateczne wykończenie modelu lub innego przedmiotu przez nadanie mu aksamitnie matowego wyglądu. Wszystkie odcienie można wzajemnie mieszać. RU Водорастворимые краски для моделизма с блестящей поверхностью предназначены для окраски всех типов моделей автомобилей, самолетов, кораблей, а также разных мелких предметов из дерева, пластмассы, металла, стекла, керамики, бетона и т. д. Краски обладают весьма сильной адгезией к указанным основаниям. Серия „UNIKOLKY“ содержит 9 традиционных оттенков и, кроме того, в основной серии имеется также матовый лак, при помощи которого можно у модели или мелкого предмета создать шелковистую матовую поверхность. Все оттенки можно взаимно смешивать.

paper box 9 colours set

9 colours + matte finish

aplication

2-4 hours

water

Balení: Odstíny:

papírová krabička – set 9 barev + lak bílá, šedá, černá, hnědá, modrá, zelená, žlutá, červená, hliník, matný lak Podklad: dřevo, plast, kov, sklo, keramika, beton Aplikace: štětec Aplikační teplota: pro nanášení je od +5 do +30 °C. Zasychání: přetíratelný po 2-4 hod./20 °C, plně zatížitelný po 48 hod./20 °C. Ředidlo a mytí pomůcek: ředit max. 6 % vody tj. max. 1 g vody/balení jedné barvy Skladování a přeprava: +5 °C až +30 °C v suchu, Chraňte před mrazem! Záruční lhůta: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení Specifická rizikovost: není

+5 – 30 °C 24 months

Unikolky® Dekor Unikolky Dekor | Unikolky Dekor | Unikolky Dekor Barvy určené k dekoračním nátěrům a výrobě vánočních ozdob, adventních věnců, dekoračních a upomínkových předmětů ze dřeva, plastu, kovů, skla, keramiky a dalších. Barvy vykazují velmi dobrou přilnavost a všechny odsny jsou vzájemně mísitelné. Unikolky Dekor nabízí 5 nejžádanějších odsnů vánočních barev, tři speciální laky s perleťovým efektem a matný lak. EN Paints designed to be used as decorave coangs and for making Christmas tree decoraons, Advent wreathes, decorave and commemorave items made of wood, plasc, metal, glass, ceramics etc. The paints are highly adhesive and all the tones can be mixed together. Unikolky Dekor offers the 5 most popular shades of Christmas colours, three special pearl-effect lacquers and a ma lacquer. PL Farby do malowania dekoracyjnego i produkcji ozdób choinkowych, wieńców adwentowych, dekoracji i upominków z drewna, plasku, metalu, szkła, ceramiki i innych. Farby bardzo dobrze przylegają, wszystkie odcienie można ze sobą mieszać. Linia Unikolky Dekor obejmuje 5 najbardziej popularnych odcieni farb bożonarodzeniowych, trzy specjalne lakiery z efektem perłowym i lakier matowy. RU Краски, предназначенные для декоративной покраски и производства новогодних украшений, рождественских венков, декоративных предметов и сувениров из дерева, пластмассы, металла, стекла, керамики и т.д. Краски отличаются очень хорошей липкостью и все оттенки можно смешивать друг с другом. Unikolky Dekor предлагает 5 наиболее популярных оттенков рождественских красок, три специальных лака с перламутровым эффектом и матовый лак.

paper box 9 colours set

8 colours + matte finish

aplication

2-4 hours

water

Balení: Podklad: Aplikace: Aplikační teplota: Zasychání:

papírová krabička – 5 barev + 3 perleťové laky + matný lak dřevo, plast, kov, sklo, keramika, beton štětec pro nanášení je od +5 do +30 °C. přetíratelný po 2-4 hod./20 °C, plně zatížitelný po 48 hod./20 °C. Ředidlo a mytí pomůcek: ředit max. 6 % vody tj. max. 1 g vody/balení jedné barvy Skladování a přeprava: +5 °C až +30 °C v suchu, Chraňte před mrazem! Záruční lhůta: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení Specifická rizikovost: není

+5 – 30 °C 24 months

V í c e i n f o r m a c í n a l e z n e t e n a w w w. k i t t f o r t . c z

19


Ref l ex oi z o l a č n í n át ěry

RENOLAST Bitumious based aluminium protec ve coa ng | Asfaltowo-aluminiowa masa refleksyjno-izolacyjna | Битумно-алюминиевое рефлексное изоляционное покрытие Asfaltohliníková reflexoizolační nátěrová hmota RENOLAST je určená na povrchovou úpravu střech (plech, IPA, térový papír a ostatní střešní izolační lepenky), dřeva, některých plasckých hmot, betonu apod., kde se kromě izolačního a konzervačního účinku požaduje, aby nátěr účinně odrážel světelné a tepelné paprsky. EN A light/heat reflecve and decorave coang to extend the life of roofing materials (sheetmetal, bitumen felt and other sheathing felts)wood and some plascs. It reduces the solar heat build up therefore reducing thermal movements and protects surfaces from UV degradaon. PL Asfaltowo-aluminiowa malarska masa refleksyjno-izolacyjna RENOLAST jest przeznaczona do malowania dachów (blacha, papa IPA, papa terowa i inne papy służące do izolowania dachów), drewna, niektórych tworzyw sztucznych, betonu itp. wszędzie, gdzie wymagane są poza właściwościami izolacyjnymi i konserwującymi również zdolności do odbijania promieniowania świetlnego i cieplnego. RU Битумно-алюминиевое рефлексное изоляционное покрытие „RENOLAST“ предназначено для отделки поверхности крыш (жесть, толь IPA, дегтевая бумага и остальные изоляционные кровельные толи), дерева, некоторых пластмасс, бетона и т. под., у которых, кроме изоляционного и консервирующего эффекта, требуется также, чтобы покрытие отражало световое и тепловое излучение.

Balení: Odstíny: Podklad:

plech. obaly 3 kg, 7 kg, 16 kg, 30 kg stříbrný plech, IPA, térový papír, střešní izolační lepenky, dřeva, některé plastické hmoty, beton Aplikace: štětec, váleček – nejlépe dvě vrstvy, bez základního nátěru Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C, bez slunečního záření Vydatnost: 8-10 m2/kg Zasychání: po 24 hod. zcela proschlý Ředidlo a mytí pomůcek: S6005, S6006 Skladování a přeprava: +5°C až +25 °C v suchu, Chraňte před vysokými teplotami a slunečním zářením Záruční lhůta: 18 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení Specifická rizikovost: zdraví škodlivý

3 kg, 7 kg 16 kg, 30 kg

20

silver

aplication

24 hours

S 6005, S 6006

+5 – 25 °C 18 months


KITTFORT

Æ

Akrylátový tmel Kutil® Acrylic filler | Kit akrylatowy Majsterkowicz | Акрилатная замазка KUTIL Akrylátový jemný pastovitý tmel vhodný k použi v interiéru i exteriéru na klasické zdivo, omítky, sádrokartón, dřevo, dřevotřísky atd. Opravy v interiéru i exteriéru od 1 mm – 3 mm. V exteriéru doporučujeme opatřit nátěrem. Brousitelný a přeratelný. EN An all purpose, pastelike, acrylic based filler for use on masonry, plasterboards, chipboards, wood, etc. in both interior and exterior. Apply the filler in layers from 1mm - 3mm. At outdoor applicaons always overpaint. Sandable and overcoatable. PL Akrylatowy delikatny kit pastowy nadający się do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz do napraw muru tradycyjnego, tynku, płyt gipsowych, drewna, płyt wiórowych itp. Wypełnia szpary we wnętrzach i na zewnątrz o szerokości od 1mm do 3mm. Przy stosowaniu na zewnątrz zaleca się od razu pokryć farbą. Po zaschnięciu można go szlifować i malować. RU Акрилатная тонкая пастообразная замазка пригодна для использования в интерьере и экстерьере; ее можно наносить на классическую кирпичную кладку, штукатурку, гипсовый картон, дерево, древесностружечные плиты и т. д. Материал можно наносить толщиной от 1 мм до 3 мм. Замазку сразу же после ее нанесения в экстерьере рекомендуется защитить покрытием. Замазку можно шлифовать и наносить на нее лакокрасочные материалы.

Balení: Odstín: Podklad: Aplikace: Povrchové zaschnutí: Povrchová úprava: Vydatnost: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

400 g, 800 g, 1,6 kg, 5 kg, 40 kg

400 g, 800 g, 1,6 kg, 5 kg, 40 kg 0100 bílý zdivo, sádrokartón, dřevo špachtle, stěrka 10 min., brousitelný po 40 min. (vrstva 1- 2 mm/20 °C) přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 24 hod. 100 g/0,2 m2 - 0,3 m2 při jedné vrstvě voda +5 °C až +25 °C, Chraňte před mrazem! 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení není

white 0100

aplication

10 min.

water

+5 – 25 °C 24 months

V í c e i n f o r m a c í n a l e z n e t e n a w w w. k i t t f o r t . c z

01 21


St av eb n í o pr a v n é t mely zdivo a s ádrokar ton

Akrylátový tmel Profi® Acrylic filler Profi | Kit akrylatowy Profi | Акрилатная замазка Профи Velmi jemný akrylátový pastovitý tmel vhodný k použi v interiéru i exteriéru na zdivo, omítky, sádrokartón, dřevo, dřevovláknité a dřevotřískové desky atd. Opravy v interiéru i exteriéru od 1 mm – 3 mm. V exteriéru doporučujeme opatřit nátěrem. Brousitelný a přeratelný. EN An all purpose, pastelike filler for small repairs of masonry, plasterboards and wood in both interior and exterior. Apply the filler in layers from 1mm - 3mm. At outdoor applicaons always overpaint. Sandable and overcoatable. PL Bardzo delikatny akrylatowy kit pastowy nadający się do stosowania we wnętrzach jak również na zewnątrz do napraw muru, tynku, płyt gipsowych, drewna, płyt wiórowych i pilśniowych itp. Naprawy zarówno we wnętrzach jak i na zewnątrz od 1mm do 3 mm. Przy stosowaniu na zewnątrz zalecamy od razu pokryć farbą. Po zaschnięciu można go szlifować i malować. RU Акрилатная весьма тонкая пастообразная замазка пригодна для использования в интерьере и экстерьере; ее можно наносить на кирпичную кладку, штукатурку, гипсовый картон, дерево, древесностружечные плиты и т. д. Материал можно наносить толщиной от 1 мм до 3 мм. В экстерьере рекомендуется замазку сразу же после ее нанесения защитить покрытием. Замазку можно шлифовать и наносить на нее лакокрасочные материалы. Balení: Odstín: Podklad: Aplikace: Povrchové zaschnutí: Povrchová úprava: Vydatnost: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

300 g, 500 g, 500 g cartridge, 2 kg

tuba 300 g, kartuše 500 g, kelímek 500 g, vanička 2 kg 0100 bílý zdivo, omítky, sádrokartón, dřevo špachtle, stěrka 15 min., brousitelný po 45 min. (vrstva 1-2 mm/20 °C) přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 24 hod. 100 g/0,2 m2 - 0,3 m2 při jedné vrstvě voda +5 °C až +25 °C, Chraňte před mrazem! 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení není

white 0100

aplication

15 min.

water

+5 – 25 °C 24 months

Štukový tmel Profi® Stucco filler Profi | Kit sukowy Profi | Замазка для стюкко Профи Speciální štukový tmel určený k opravám strukturálních povrchů stěn a stropů. Snadná, rychlá a neviditelná oprava! Tmel je určen k bodovým i plošným opravám v interiéru i exteriéru. Aplikujeme od 1 - 4mm. V exteriéru doporučujeme ihned opatřit nátěrem. Přeratelný – nedoporučujeme brousit, jen dohladit vlhkou houbou. Broušením se ztrácí struktura tmelu! EN A special, superlight filler for interior final coang and repairs of plastered walls and ceilings before painng. Easy to use without any a6er-marks! The filler is formulated for repairs of plastered walls and ceilings and also it masters smaller repairs of cracks, gaps and fallen away corners. At outdoor applicaons always overpaint. Overcoatable. Don“t sand. Filler’s texture is matching to the texture of plastered walls. PL Specjalny kit sukowy przeznaczony do naprawiania powierzchni strukturowych Waszych ścian i sufitów. Naprawa szybka, łatwa i niewidzialna!! Kit nadaje się do krycia dziur i uszkodzeń powierzchni zarówno we wnętrzach jak i na zewnątrz o rozmiarach od 1mm do 4 mm. Przy pracy na zewnątrz zaleca się natychmiast kit pokryć farbą. Kit można pokrywać farbami – należy wystrzegać się szlifowania, wygładza się wilgotną gąbką. Szlifowanie ściera strukturę kitu! RU Специальная замазка для стюкко, предназначенная для ремонта структурных поверхностей стен и потолков. Простой и быстрый ремонт, не оставляющий следов!! Замазка предназначена для точечного и плоскостного ремонта в интерьере и экстерьере. Материал можно наносить толщиной от 1 мм до 4 мм. В экстерьере рекомендуется замазку сразу же после ее нанесения защитить покрытием. На замазку можно наносить лакокрасочные материалы. Материал можно красить, однако шлифовать его не рекомендуется – его следует сгладить только мокрой губкой. При шлифовании замазка теряет свою структуру! Balení: Odstín: Podklad: Aplikace: Povrchové zaschnutí: Povrchová úprava: Vydatnost: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

22

tuba 300 g, kelímek 500 g, vanička 2 kg bílo-šedý zdivo, omítky, sádrokartón, dřevo špachtle, stěrka 15 min., brousitelný po 45 min. (vrstva 1-2 mm/20 °C) přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 24 hod. 100 g/0,2 m2 - 0,3 m2 při jedné vrstvě voda +5 °C až +25 °C, Chraňte před mrazem! 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení není

300 g, 500 g, 2 kg

white-gray

aplication

15 min.

water

+5 – 25 °C 24 months


KITTFORT

Æ

Švédský tmel Profi® Swedish formula filler Profi | Szwedzki kit profi | Шведская замазка Профи Univerzální krémovitý tmel na bázi akrylátu, vhodný k použi v interiéru i exteriéru k drobným opravám sádrokartonu, klasického zdiva, omítek, odpadlých rohů a také dřeva. Opravy v interiéru i exteriéru od 1mm – 3mm. V exteriéru doporučujeme ihned opatřit nátěrem. Brousitelný a přeratelný. EN An all purpose, acrylic, creamlike, acrylic based filler suitable for small repairs on tradional masonry, plaster and wood. Apply the filler in layers from 1mm - 3mm. At outdoor applicaons always overpaint. Sandable and overcoatable. PL Uniwersalny kit kremowy akrylatowy nadający się do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz do naprawy drobnych uszkodzeń płyt gipsowo-kartonowych, muru tradycyjnego, tynków, narożników i drewna. Naprawy zarówno we wnętrzach jak i na zewnątrz od 1mm do 3 mm. Przy stosowaniu na zewnątrz zaleca się od razu pokryć farbą. Po zaschnięciu można go szlifować i malować. RU Универсальная пастообразная замазка на базе акрилата, Ее можно использовать в интерьере и экстерьере при мелком ремонте гипсового картона, классической кирпичной кладки, штукатурки, углов, а также дерева. Материал можно наносить в интерьере и экстерьере толщиной от 1 мм до 3 мм. В экстерьере рекомендуется замазку сразу же после ее нанесения защитить покрытием. Замазку можно шлифовать и наносить на нее лакокрасочные материалы. Balení: Odstín: Podklad: Aplikace: Povrchové zaschnutí: Povrchová úprava: Vydatnost: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

tuba 300 g, kelímek 500 g, vanička 2 kg 0100 bílý zdivo, omítky, sádrokartón, dřevo špachtle, stěrka 15 min., brousitelný po 45 min. (vrstva 1-2 mm/20 °C) přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 24 hod. 100 g/0,2 m2 - 0,3 m2 při jedné vrstvě voda +5 °C až +25 °C, Chraňte před mrazem! 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení není

300 g, 500 g, 2 kg

white 0100

aplication

15 min.

water

+5 – 25 °C 24 months

KARTÓN tmel Profi® Plasterboard joint filler Profi | Karton kit Profi | Замазка КАРТОН Профи Kartón je jednosložkový výplňový brusný tmel vhodný k vytmelení spár mezi deskami sádrokartonu, k finální úpravě a k dokonalému vyhlazení přechodů mezi sádrokartonovými deskami. Tmel je vhodný jen pro vnitřní použi. Velkou výhodou je, že je možné po zavadnu povrch vyhladit vlhkou houbou a m bezprašně dokončit vyhlazení spojů a nebo po vytvrzení (2 – 6 hod. - dle síly nanesené vrstvy) lze tmel lehce brousit. EN This ready to use, sandable compound is a single component joint filler formulated for joinng plasterboard joints, filling gaps and final smoothing fillets between plasterboard. Suitable fo interior use. If become dry there is a possibility to smooth the surface with a wet sponge and finish smoothing without dust or a6er curing (2-6 hours according to thick of layer) can be sanded. PL KARTON jest jednoskładnikowym kitem wypełniającym szlifowatelnym nadającym się do kitowania szpar między płytami gipsowo-kartonowymi, do wykańczania i doskonałego wygładzania styków płyt gipsowo-kartonowych. Kit nadaje się wyłącznie do stosowania we wnętrzach. Jego wielką zaletą jest to, że po podeschnięciu powierzchnię można wygładzić wilgotną gąbką a tym samym wykończyć wygładzanie złączy metodą bezpyłową. Kit można również po stwardnięciu (od 2 do 6 godzin w zależności od grubości naniesionej warstwy) lekko szlifować. RU Специальная весьма тонкая шлифующаяся шпаклевка и отделочная паста для гипсового картона. „КАРТОН“ представляет собой однокомпонентную тонкую заполняющую шлифующуюся шпаклевку, предназначенную для заполнения зазоров между плитами гипсового картона, для отделочных работ и для сглаживания переходов между отдельными плитами гипсового картона. Шпаклевка пригодна только для внутреннего использования. Большое преимущество шпаклевки заключается в том, что после схватывания ее поверхность можно сгладить влажной губкой и завершить, таким образом, сглаживание швов, не создавая пыли, или после затвердения (2-6 часов в зависимости от толщины нанесенного слоя) шпаклевку можно легко шлифовать. Balení: Odstín: Podklad: Aplikace: Povrchové zaschnutí: Povrchová úprava: Vydatnost:

tuba 300 g, kartuše 500 g, kelímek 500 g, 2 kg, 5 kg 0100 bílý sádrokarton stěrka, nerezový natahovák 20 min., brousitelný po 60 min. (vrstva 1-2 mm/20 °C) přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 24 hod. k zatmelení 1 m dlouhé spáry o šířce 15 mm a hloubce 10 mm je potřeba 0,3 – 0,4 kg tmelu Ředidlo a mytí pomůcek: voda Skladování: +5 °C až +25 °C, Chraňte před mrazem! Záruční lhůta: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení Specifická rizikovost: není

300 g, 500 g, 500 g cartridge, 2 kg, 5 kg

white 0100

aplication

20 min.

water

V í c e i n f o r m a c í n a l e z n e t e n a w w w. k i t t f o r t . c z

+5 – 25 °C 24 months

23


St av eb n í o pr a v n é t mely zdivo a dřevo

Šlehaný tmel Profi® Aerated filler Profi | Kit pianowy Profi | Взбитая замазка Профи Speciální superlehký tmel k opravám trhlin, odpadlých rohů v interiéru i exteriéru. Vhodnými podklady jsou omítky, sádrokarton, zdivo, dřevo. Je přeratelný, nestéká, nepraská, nesmršťuje se. Velmi dobře se uhlazuje a je brousitelný. Odolává působení vody, mrazu a má velmi dobrou přilnavost k podkladu. Aplikace od 1 mm – 2 cm v jedné vrstvě. EN A special, superlight filler for repairs of large cavies and outer corners in interior and exterior. The suitablesubstrates are plasters, renders, plasterboards, masonry, wood, walls with final coang. It is overpaintable, no sagging, no crackings and shrinkage. It is sandable and can be easily smoothed. Good resistance against weather influences and very good adhesion to the substrate. Permanent. Apply from 1mm – 2cm in one layer. PL Specjalny nadzwyczajnie lekki kit do krycia pęknięć, uszkodzonych rogów we wnętrzach i na zewnątrz. Odpowiednimi podkładami są tynki, płyty gipsowo-kartonowe, mury, drewno. Można go pokrywać farbami, nie ścieka, nie pęka, nie kurczy się. Bardzo dobrze się wygładza można go również szlifować. Jest odporny na działanie wody i mrozu. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podkładu. Pokładać w warstwach o grubości od 1 mm do 2 cm. RU Специальная сверхлегкая замазка для ремонта трещин, отвалившихся углов в интерьере и экстерьере. Замазку можно наносить на штукатурку, гипсовый картон, кирпичную кладку, дерево. Замазку можно красить, она не стекает, в ней не образуются трещины и она не сморщивается. Замазку можно весьма хорошо сглаживать и шлифовать. Замазка является водостойкой и морозостойкой, она обладает очень хорошей адгезией. Толщина одного слоя от 1 мм до 2 см. Balení: Odstín: Podklad: Aplikace: Povrchové zaschnutí: Povrchová úprava: Vydatnost: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

kelímek 250 ml, 1 l bílý zdivo, omítky, sádrokartón, dřevo špachtle, stěrka, ruka 45 min., brousitelný po 120 min. (vrstva 1-2 mm/20 °C) přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 24 hod. 100 g/0,2 m2 - 0,3 m2 při jedné vrstvě voda +5 °C až +25 °C, Chraňte před mrazem! 18 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení není

250 ml, 1 l

white

aplication

45 min.

water

+5 – 25 °C 24 months

Latexový tmel Profi® Latex filler Profi | Kit lateksowy Profi | Латексная замазка Профи Latexový tmel určený k celoplošným opravám zdiva, dřeva a betonu. Tmel nanášíme na plochy zbavené všech nečistot, mastnot a prachu. Opravy v interiéru i exteriéru od 0,5 mm – 3 mm v jedné vrstvě. V exteriéru doporučujeme ihned opatřit nátěrem. Brousitelný a přeratelný. EN A latex filler formulated for all-area repairs on masonry, wood and concrete.The surfaces to be treated must be free of all contaminaon, grease and dust. The layer 2mm – 5mm is dried thoroughly a6er 3 – 8 hours depending upon drying condion especially ambient temperature. It is suitable for indoor and outdoor use (in the case of exterior use should be overpainted). If become dry there is a possibility to smooth the surface by a wet sponge. A6er curing the filler can be sanded. PL Kit lateksowy przeznaczony jest do całopowierzchniowych napraw murów, drewna i betonu. Kit nanosi się na powierzchnie oczyszczone od brudu,tłuszczy i kurzu. Kit nanosimy na naprawiane miejsca warstwami o grubości od 0,5 mm do 3 mm. Przy pracy na zewnątrz zalecamy natychmiast pokryć kit farbą. Kit można szlifować i malować. Nanosi się przy pomocy szpachli lub stalowej szpachli malarskiej. RU Латексная замазка предназначена для ремонта поверхности кирпичной кладки, дерева и бетона. Замазка наносится на поверхности, очищенные от всех загрязнений, жира и пыли. При ремонте в интерьере и экстерьере замазка наносится одним слоем толщиной от 0,5 мм 3 мм. В экстерьере рекомендуется нанести на замазку сразу же покрытие. Замазку можно шлифовать и наносить на нее лакокрасочные материалы. Замазку наносят при помощи шпателя или металлического полутерка. Balení: Odstín: Podklad: Aplikace: Povrchové zaschnutí: Povrchová úprava: Vydatnost: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

24

kelímek 500 g 0100 bílý zdivo, dřevo, beton špachtle, stěrka, nerezový natahovák 15 min., brousitelný po 45 min. (vrstva 1-2 mm/20 °C) přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 24 hod. 2-4 m2/1 kg (2 mm vrstva) voda +5 °C až +25 °C, Chraňte před mrazem! 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení není

500 g

white 0100

aplication

15 min.

water

+5 – 25 °C 24 months


KITTFORT

Æ

Sádrový tmel Profi® Plaster filler Profi | Kit gipsowy Profi | Гипсовая замазка Профи Speciální sádrový, výplňový a fixační tmel pro vodoinstalační, elektrikářské, stavební, topenářské a modelářské práce Sádrový tmel Profi - snadno si poradí s opravami, nerovnostmi a trhlinami od 1 mm do 5 cm v jedné vrstvě. Plně nahradí klasické elektrikářské sádry a vzhledem k 20 minutové době zpracovatelnos nabízí dostatek času na provedení všech oprav. Balení nabízí ZDARMA špachtli a nádobu k rozmíchání a k jednoduché aplikaci tmelu. EN A special, plaster-based, dry blended, filling and fixing filler for indoor installaon works and moulding. The plaster filler Profi masters repairings, unevennesses and cracks from 1mm - 50mm in one layer. It is full substuon for the tradional plaster used by electricians and owing to 20-minute workability it offers plenty of me to finish all repairs. Every packing contains filling knife and a pot free of charge to srring up and simple applicaon of the filler. PL Specjalny kit gipsowy wypełniający i mocujący do prac przy instalacji wodociągowej, elektrycznej, ogrzewczej, w budownictwie i modelarstwie. Kit gipsowy Profi – łatwo sobie poradzi z naprawami, nierównościami i szparami o szerokości od 1 mm do 5 cm w jednej warstwie. Z powodzeniem zastępuje klasyczne gipsy elektromonterskie a dzięki 20 minutowej przydatności do użycia oferuje wystarczającą ilość czasu do wykonania wszelkich napraw. Opakowanie zawiera GRATIS szpachlę z naczyniem do rozmieszania i łatwego nanoszenia kitu. RU Специальная гипсовая замазка для заполнения и фиксации, предназначенная для водопроводных, электропроводных, строительных, теплотехнических и моделировочных работ. Гипсовая замазка Профи позволяет легко решать все проблемы, связанные с ремонтом, неровностями и трещинами от 1 мм до 5 см в одном слое. Замазка может полностью заменить классические типы гипса для электропроводных работ и, благодаря обрабатываемости в течение 20 минут, она предоставляет достаточно времени для выполнения всех видов ремонтных работ. В упаковке БЕСПЛАТНО содержится шпатель и миска для приготовления гипса и проведения простых работ. Balení: Odstín: Podklad: Aplikace: Aplikační teplota: Mísící poměr: Čas na zpracování: Povrchové zaschnutí: Povrchová úprava: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

kelímek 300 g + míchátko zdarma, 1 kg bílý zdivo, omítky, sádrokartón špachtle teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C 300 g tmelu/ 200 ml vody 20 min./při 20 °C 22 min., brousitelný brusným papírem po 60 min. přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 2 hod. voda +5 °C až +25 °C v suchu 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení není

300 g, 1 kg

white

aplication

20 min.

water

+5 – 25 °C 24 months

aplication

25 min.

water

+5 – 25 °C 18 months

PRIMATMEL® Prima filler | PRIMAKIT | ПРИМАТМЕЛ Speciální výplňový tmel pro vyspravení vašich stěn a stropů před malováním. Snadno si poradí s opravami, nerovnostmi a trhlinami od 1 mm do 5 cm v jedné vrstvě. Také je určen k fixaci, modelování a tvarování. Plně nahradí klasické elektrikářské sádry a vzhledem k 45 minutové době zpracovatelnos nabízí dostatek času na provedení všech oprav. EN A special, easy to use, fill-in filler for patching your walls and ceilings before their decorang that masters repairings, unevennesses and cracks from 1mm - 50mm in one layer. Also it is suitable for fixing, moulding and shaping. It is full substuon for the tradional plaster used by electricians and owing to 45-minute workability it offers plenty of me to finish all repairs. PL Specjalny kit wypełniający do naprawy Waszych ścian i sufitów przed malowaniem. Łatwo poradzi sobie z naprawami, nierównościami i szczelinami od 1 mm do 5 cm w jednej warstwie. Nadaje się również do mocowania, modelowania i kształtowania. Z powodzeniem zastępuje klasyczne gipsy elektromonterskie a dzięki 45 minutowej przydatności do użycia oferuje wystarczającą ilość czasu do wykonania wszelkich napraw. RU Специальная наполнительная замазка для сглаживания стен и потолков перед побелкой. Замазка позволяет легко ремонтировать неровности и трещины от 1 мм до 5 см в одном слое. Замазка также предназначена для фиксации, моделирования и формирования. Она может полностью заменить классический гипс для электропроводных работ, а ввиду обрабатываемости 45 минут гипс предоставляет достаточно времени для проведения всех ремонтных работ. Balení: Odstín: Podklad: Aplikace: Aplikační teplota: Míchací poměr: Čas na zpracování: Povrchové zaschnutí: Povrchová úprava: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

PE sáček 300 g – 5x300g závěsné prodejní balení 0100 bílý zdivo, omítky, sádrokartón špachtle teplota podkladu i prostředí musí být nad +5°C 1 balení tmelu(300 g) / 200 ml vody 45 min. /při 20 °C 25 min., brousitelný po 60 min.-vrstva 0,2 mm – 5 cm. přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 2 hod. voda +5 °C až +25 °C v suchu 18 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení není

5 x 300 g

white 0100

V í c e i n f o r m a c í n a l e z n e t e n a w w w. k i t t f o r t . c z

25


Op rav n é tm e l y n a dřevo

Dřevotmel Profi® Wood filler Profi | Drewnokit Profi | ДРЕВЕСНАЯ ЗАМАЗКА Профи Rychleschnoucí práškový nitrotmel na dřevo. Speciální tmel na přírodní bázi, který vyrovnává rýhy, kazy, spáry ve dřevě a dřevotřísce, zaplní i otvor po vypadlém suku. Opravy v interiéru i exteriéru 1 mm – 5 cm. Brousitelný a přeratelný. EN A quick curing, nitro based, powdered wood filler. The special natural filler for filling and leveling scratches, defects and gaps in wood and chipboards including knot holes. In both interior and exterior the layer 1mm – 5cm thick. Sandable and overcoatable. PL Szybkoschnący nitrokit w proszku do drewna. Specjalny kit z surowców naturalnych do wyrównywania rys, szpar i wad w drewnie i płytach wiórowych. Wypełni nawet otwór po wypadniętym sęku. Stosowalny zarówno we wnętrzach jak i na zewnątrz. Wypełnia uszkodzenia o szerokości od 1mm do 5 cm. Po zaschnięciu można go szlifować i malować. RU Быстро засыхающая порошкообразная нитрошпаклевка. Специальная замазка на природной основе, пригодная для выравнивания царапин, дефектов, пазов в дереве и древесностружечных плитах; замазку можно использовать и для заполнения отверстий от выпавших суков. Ремонтные работы в интерьере и экстерьере от 1 мм до 5 см. Замазку можно шлифовать и наносить лакокрасочные материалы. Balení: Podklad: Odstíny: Aplikace: Povrchové zaschnutí: Povrchová úprava: Vydatnost: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

250 g dřevo bílý, smrk, borovice, buk, mahagon špachtle 10 min., brousitelný po 20 min. (vrstva 2 mm/20 °C) přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 24 hod. 100 g/0,2 m2/1 mm Ředidlo C6000 +5 °C až +25 °C, Skladujte v suchu! 72 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení Xi-dráždivý

250 g

Dřevokitt Profi® Extra fine wood filler Profi | Drewnokit Profi | КИТ ЗА ДЪРВО Profi Vysoce jemný krémovitý tmel k opravám prasklin, kazů, rýh ve dřevě, dřevotřískách a dřevovláknitých deskách. Tmel lze použít pro aplikaci v interiéru i exteriéru, a také k případnému vyspravení zdiva, sádrokartonu, atd. Aplikace od 0,5 mm – 4 mm. V exteriéru doporučujeme ihned ošetřit krycím nátěrem. Brousitelný a přeratelný. EN A special, extra fine, acrylic wood filler is formulated for repairs of cracks, scratches and defects in wood, chipboards and wood fibre boards. Usable for interior and exterior applicaons. Apply the filler in layers from 0,5mm to 4 mm. At outdoor applicaons always overpaint. Sandable and overcoatable. PL Drobnoziarnisty kit kremowy do wypełniania pęknięć, wad i rys w drewnie, płytach wiórowych i płytach pilśniowych. Kit nadaje się do stosowania zarówno we wnętrzach jak i na zewnątrz oraz ewentualnie do naprawy muru, płyt gipsowych itp. Nadaje się do wypełniania szpar o szerokości od 0,5mm do 4mm. Przy stosowaniu na zewnątrz zaleca się kit pokryć natychmiast farbą. Po zaschnięciu można go szlifować i malować. RU Весьма тонкая пастообразная замазка, предназначенная для ремонта трещин, дефектов, царапин в дереве, древесностружечных и древесноволокнистых плитах. Замазку можно использовать как в интерьере, так и в экстерьере, а также для ремонта кирпичной кладки, гипсового картона и т. д. Материал можно наносить толщиной от 0,5 мм до 4 мм. В экстерьере рекомендуется снабдить замазку сразу же после ее нанесения покрытием. Замазку можно шлифовать и наносить на нее лакокрасочные материалы. Balení: Odstíny:

250 g, 300 g tuba bílý, smrk, borovice, buk, dub, třešeň, ořech, jilm, mahagon, teak Podklad: dřevo Aplikace: špachtle Povrchové zaschnutí: 10 min., brousitelný po 40 min. (vrstva 1- 2 mm/ 20 °C) Povrchová úprava: přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 24 hod. Vydatnost: 100 g/0,2 m2 - 0,3 m2 při jedné vrstvě Ředidlo a mytí pomůcek: voda Skladování: +5 °C až +25 °C, Chraňte před mrazem! Záruční lhůta: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení Specifická rizikovost: není

250 g, 300 g

26

white, spruce, pine, beech, oak, cherry, walnut, cherry, elm, mahagony, teak

aplication

10 min.

water

+5 – 25 °C 24 months

white, spruce, pine, beech, mahogony

aplication

10 min.

C6000

+5 – 25 °C 72 months


KITTFORT

Æ

Sklenářský tmel Profi O 5500 Glazing pu*y Profi | Kit szklarski Profi | СТЕКОЛЬНАЯ ЗАМАЗКА Profi Univerzální olejový tmel určený k upevňování a utěsňování tabulkových skel do dřevěných i kovových rámů. Tmel vykazuje velmi dobrou přilnavost a roztažnost při aplikaci. Nabízí se ve dvou odsnech a v různých baleních.Tmel je po povrchovém zaschnu přeratelný běžnými nátěrovými hmotami. EN An all-purpose pu‚y for window glass glazing to wooden and metal window frames. The glazing pu‚y is very easy to apply. We offer it in two shades and various packings. A6er curing overcoatable with all types of usual coangs. PL Uniwersalny kit olejowy przeznaczony do zamocowania i uszczelniania płyt szklanych w ramach drewnianych i metalowych. Kit charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością i rozciągalnością przy pracy. Oferowany jest w dwóch odcieniach i różnych opakowaniach. Kit po zaschnięciu powierzchni można pokrywać ogólnie dostępnymi farbami kryjącymi. RU Универсальная масляная замазка, предназначенная для крепления и уплотнения оконных стекол в деревянных и металлических рамах. На практике замазка отличается очень высокой адгезией и расширением. Замазка поставляется в двух оттенках и в различных упаковках. После засыхания поверхности на замазку можно наносить обычные лакокрасочные материалы. Balení: Podklad: Odstíny: Aplikace: Povrchové zaschnutí: Povrchová úprava: Ředidlo: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

310 ml kartuš, 700 g, 1 kg, 2 kg, 6 kg, 17 kg dřevo, kov šedobéžový 0610, červenohnědý 0840 sklenářský nůž, zaoblená špachtle 24 hodin přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 14 dnech lněná fermež +5 °C až +25 °C, Chraňte před mrazem! 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení žádná 310 ml cartridge, 700g, 1kg, 2kg, 6kg, 17kg

gray-beige 0610 red-brown 0840

aplication

24 hours

fermež

+5 – 25 °C 24 months

Voskový tmel Profi® Wax filler Profi | Kit woskowy Profi | Восковая замазка Профи Voskový tmel slouží k vyspravení a retušování rýh a drobných škrábanců v plovoucích podlahách, parketách, mořeném dřevě a leštěném nábytku. Tmel je po aplikaci světlostálý. Následné ošetřování opravených míst běžným způsobem. Velmi rychlá a jednoduchá oprava – interiér i exteriér. EN The wax filler formulated for repairs of cracks, scratches and defects on the floang floors, parquet, stained wood and polished funiture. The filler is light-stable a6er applicaon. The following treatment of repaired places by the common way. Very quick and easy reparaon. Use for interior and exterior. PL Kit woskowy służący do napraw i retuszowania rys i drobnych zadrapań na podłogach pływających, parkietach, na zabejcowanym drewnie i meblach z politurą. Kit po zastosowaniu jest światłotrwały. Późniejsze wykańczanie zakitowanych miejsc realizuje się normalnym sposobem. Bardzo szybka i łatwa naprawa zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. RU Восковая замазка предназначена для ремонта и ретуширования рисок и мелких царапин на плавающих полах, паркетах, пропитанном дереве и полированной мебели. После нанесения замазка становится светостойкой. Последующий уход за отремонтированными местами осуществляется обычным способом. Весьма быстрый и простой ремонт – в интерьере и экстерьере. Balení: Odstíny:

Set – 12 g tmelu, filc a špachtle bílý, smrk, borovice, buk, dub, třešeň, ořech, mahagon, černý, červený, olše, palisandr, teak, wenge, zelený, jasan Podklad: dřevo, parkety, plovoucí podlahy, leštěný nábytek Aplikace: ručně, následně přiloženou špachtlí Vydatnost: dle hloubky rýh Ředidlo a mytí pomůcek: voda Skladování: +5 °C až +25 °C, Chraňte před mrazem! Záruční lhůta: 36 měsíců, do data uvedeného na obalu Specifická rizikovost: není

12 g

white, spruce, pine, oak, beech, cherry, walnut, mahagony, black wood, red wood, alder, palisander, teak, wenge, green wood, ash

aplication

water

+5 – 25 °C 36 months

V í c e i n f o r m a c í n a l e z n e t e n a w w w. k i t t f o r t . c z

27


Po l y es te ro v é a e p ox idové opravn é t mely

Polyesterový tmel Profi® Polyester filler Profi | Kit poliesterowy Profi | Полиэфирная замазка Профи Tmel Profi je určen k opravám čás strojů, ale především pro hobby sektor. Tmel se vyznačuje velmi dobrou přilnavos k těmto povrchům: pozinkovaný plech, železo, hliník, dřevo, beton, přírodní kámen a velká část umělých hmot. Nesmí se používat v interiérech k tmelení nábytku, dětských hraček a na plochy, které přicházejí do styku s potravinami a pitnou vodou. EN A Profi filler is formulated for the repairs of machine components but above all for DIY sector. It has excellent adhesion to the surfaces of the following materials: galvanized steel sheets, iron and steel, aluminium, wood, concrete, natural stone and big poron of plascs. It can’t be used in interiors for the filling of furniture, toys and surfaces in contact with foodstuff and drinking water. The srred up filler must be applied up to 6 minutes. Sandable a6er 20 minutes. The proporon 100 : 2. PL Kit Profi przeznaczony jest do naprawy części maszyn, ale przede wszystkim znajduje zastosowanie w sektorze hobby. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do następujących powierzchni: blacha pocynkowana, żelazo, aluminium, drewno, beton, kamień naturalny oraz znaczna część tworzyw sztucznych. Zakazane jest jego stosowanie we wnętrzach do napraw mebli, zabawek dla dzieci oraz powierzchni przychodzących do styku z artykułami spożywczymi oraz pitną wodą. RU Замазка Профи предназначена для ремонта деталей машин, но главным образом, для сектора хобби. Замазка отличается высокой адгезией к следующим материалам: луженая жесть, железо, алюминий, дерево, бетон, природный камень и много видов пластмасс. Ее нельзя использовать в интерьерах для починки мебели, детских игрушек и поверхностей, которые соприкасаются с пищевыми продуктами и питьевой водой.

500 g

white-blue

aplication

100 : 2

15 - 20 min.

C6000

+5 – 25 °C 10 months

PE tmel Profi

Doba zpracovatelnosti 6 min.

Poměr míchání 100: 2

Doba vytvrzení 20 min.

Balení: Odstín: Podklad:

500 g bílo - modrý železo, dřevo, hliník, pozinkovaný plech, umělé hmoty, přírodní kámen Aplikace: špachtle Mísící poměr: 100 dílů tmelu a 2 díly PE iniciátoru Čas na zpracování: 6 min. /při 20 °C Povrchové zaschnutí: 15 min., brousitelný brusným papírem P80 – P120 -po 20 min. vrstva 0,1 mm - 1 cm Povrchová úprava: přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 2 hod. Ředidlo a mytí pomůcek: C6000 Skladování: +5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením! Záruční lhůta: 10 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení Specifická rizikovost: zdraví škodlivý, oxidující (platí pouze pro PE iniciátor)

Polyesterové tmely Profesionál®, Standard®, Univerzál® Polyester fillers | Kity poliesterowe | Полиэфирные замазки Tmely jsou určeny na tmelení středních a menších nerovnos automobilových karoserií, dále i různých kovových výrobků jako jsou odlitky, povrchy strojů a vozidel. Je doporučen i na vyrovnávání nerovnos na dřevu, laminátu, betonu. Nesmí se používat v interiérech na tmelení nábytku, dětských hraček a na plochy, které přicházejí do styku s potravinami a pitnou vodou. EN Fillers are formulated for the filling surface unevannesses on car bodies, various metal products as casngs, machine parts and surfaces vehicles. Also they are recommended for the filling and smoothing out unevannesses on wood, laminate and concrete. They can’t be used in interiors for the filling of furniture, toys and surfaces in contact with foodstuff and drinking water. PL Kity przeznaczone są do kitowania średnich i mniejszych nierówności karoserii samochodów oraz innych przedmiotów metalowych. Jest również zalecany do wyrównywania nierówności na drewnie, laminacie i betonie. Zakazane jest stosowanie ich we wnętrzach do napraw mebli, zabawek dla dzieci oraz powierzchni przychodzących do styku z artykułami spożywczymi oraz pitną wodą. RU Замазки предназначены для выравнивания средних и мелких неровностей кузовов автомобилей, разных металлических изделий. Эти замазки рекомендуется использовать и для выравнивания неровностей дерева, слоистых пластиков, бетона. Их нельзя использовать в интерьерах для починки мебели, детских игрушек и поверхностей, которые соприкасаются с пищевыми продуктами и питьевой водой. Смазки разделяются по времени обрабатываемости и способу использования. Balení: Odstín: Podklad:

150 g, 500 g bílo - modrý železo, dřevo, hliník, pozinkovaný plech, umělé hmoty, přírodní kámen Aplikace: špachtle Mísící poměr: 100 dílů tmelu a 2 díly PE iniciátoru Čas na zpracování: 6 - 20 min./při 20 °C – dle druhu Povrchové zaschnutí: 15 min., brousitelný brusným papírem P80 – P120 -po 20 120 min.-vrstva 0,1 mm -1 cm Povrchová úprava: přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 2hod. Ředidlo a mytí pomůcek: C6000 Skladování: +5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením! Záruční lhůta: 10 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení Specifická rizikovost: zdraví škodlivý, oxidující (platí pouze pro PE iniciátor)

150 g, 500 g

28

white-blue

aplication

100 : 2

20 - 120 min.

C6000

+5 – 25 °C 10 months

Doba zpracovatelnosti PE tmel Profesionál 6 min. PE tmel Standard 20 min. PE tmel Univerzál 10 min.

Poměr míchání 100: 2 100: 2 100: 2

Doba vytvrzení 20 min. 120 min. 45 min.


KITTFORT

Æ

Polyesterová souprava Univerzál Polyester Kit Univerzal | Zestaw poliestrowy Univerzál | ПОЛИЭСТЕРОВЫЙ НАБОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ Souprava je určena k opravám automobilových karoserií, dále v průmyslu k opravám čás strojů a zařízení. Tmel doporučujeme k opravám předmětů z pozinkovaného plechu, železa, hliníku, betonu, přírodního kamene a velké čás umělých hmot. Tmel není určen k tmelení nábytku, dětských hraček a na plochy, které přicházejí do styku s potravinami a pitnou vodou v interiéru. EN The kit is designed for repairs to car bodies and in industry for repairing machine and equipment parts. We recommend the cement for repairing items made of zinc-coated metal, iron, aluminium, concrete, natural stone and most plascs. The cement is not designed for use on furniture, children’s toys and surfaces that come into contact with food and drinking water in interiors. PL Zestaw przeznaczony do naprawiania karoserii samochodowych, w przemyśle - do naprawy części maszyn i urządzeń. Polecamy stosować kit do napraw przedmiotów z blachy ocynkowanej, żelaza, aluminium, betonu, kamienia naturalnego i dużych elementów z tworzyw sztucznych. Kit nie jest przeznaczony do kitowania mebli, zabawek dla dzieci i powierzchni mających styczność z żywnością i wodą pitną we wnętrzach. RU Набор предназначен для ремонта кузовов автомобилей, а также для промышленного ремонта частей станков и приборов. Эту замазку рекомендуется использовать для ремонта предметов из оцинкованного металла, железа, алюминия, бетона, натурального камня, а также большей части пластмассовых материалов. Замазка не предназначена для ремонта мебели, детских игрушек, а также поверхностей, находящихся в контакте с продуктами и питьевой водой в помещениях.

set 400 g

aplication

100 : 2

20 min.

C6000

+5 – 25 °C 10 months

Balení: Podklad: Aplikace: Mísící poměr: Čas na zpracování: Povrchové zaschnutí: Povrchová úprava: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

souprava 400 g kov, železo špachtle 100 dílů tmelu a 2 díly PE iniciátoru 6 min. /při 20 °C 20 min., brousitelný brusným papírem P100 - po 20 min. přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 2 hod. C6000 +5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením! 10 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení zdraví škodlivý, oxidující (platí pouze pro PE iniciátor)

Polyesterová souprava Dřevo Speciál Polyester Kit Wood Special | Zestaw poliestrowy do drewna Speciál | ПОЛИЭСТЕРОВЫЙ НАБОР ДЛЯ ДЕРЕВА Souprava je určena k opravám dřeva, dřevotřísky, dřevěných masivů a výrobků v interiéru i exteriéru. Tmel je naplněn speciální dřevní moučkou. Tmel je možné před natužením probarvit do různých odsnů práškovými pigmenty PRIMATONY. Tmel není určen k tmelení nábytku, dětských hraček a na plochy, které přicházejí do styku s potravinami a pitnou vodou v interiéru. EN The kit is designed for repairs to wood, wood fibreboard and solid wood products in interiors and exteriors. The cement is filled with a special wood flour. Using PRIMATON powdered pigments the cement can be coloured in various tones before it solidifies. The cement is not designed for use on furniture, children’s toys and surfaces that come into contact with food and drinking water in interiors. PL Zestaw przeznaczony do naprawiania drewna, płyt wiórowych, masywów drewnianych i drewnianych przedmiotów wewnątrz i na zewnątrz. Kit zawiera specjalną mączkę drzewną. Kit przed stężeniem można zabarwić na różne odcienie przy pomocy pigmentów w proszku PRIMATON. Kit nie jest przeznaczony do kitowania mebli, zabawek dla dzieci i powierzchni mających styczność z żywnością i wodą pitną we wnętrzach. RU Набор предназначен для ремонта дерева, ДСП, предметов из древесины, а также предметов,

находящихся в помещении или на открытом воздухе. Замазка содержит специально измельченную древесину. До затвердения замазку можно прокрасить в различные оттенки при помощи порошковых пигментов PRIMATONY. Замазка не предназначена для ремонта мебели, детских игрушек, а также поверхностей, находящихся в контакте с продуктами и питьевой водой в помещениях.

Balení: Podklad: Aplikace: Mísící poměr: Čas na zpracování: Povrchové zaschnutí: Povrchová úprava: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

set 400 g

aplication

100 : 2

10 min.

C6000, S6006

souprava 400 g dřevo špachtle 100 dílů tmelu a 2 díly PE iniciátoru 6 min. /při 20 °C 10 min., brousitelný brusným papírem P80 - po 60 min. přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 2 hod. C6000, S6006 +5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením! 10 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení zdraví škodlivý, oxidující (platí pouze pro PE iniciátor)

+5 – 25 °C 10 months

V í c e i n f o r m a c í n a l e z n e t e n a w w w. k i t t f o r t . c z

29


Epo x i d o v é a ž á r uvzdor n é t mely

Eprokitt T30 Profi® Epoxy based filler Profi | Eproki* T30 Profi | Эпрокитт Т30 Профи Dvousložkový epoxidový výplňový a bodový lepící tmel k lepení kovů, keramiky, dlaždic, skla, dřeva, stavebních hmot, laminátů a lehčeného polystyrenu. Eproki‚ tmel se dokonale smísí s tvrdidlem P 11 a následně směs nanášíme v opmální tloušťce spoje 1mm. Spoj dokonale fixujeme a necháme vytvrdnout 5–7 dní. Následně jsou tmelená místa přeratelná běžnými nátěrovými hmotami. EN Two component epoxy based filler for bonding ceramics, les, glass, wood, construconal materials, laminates, expanded polystyrene. Thoroughly mix with P11 catalyst in the weight mixing rao 2.6parts catalyst to 100 parts Eprokit. Opmal thick of the connecon layer is 1 mm. Curing 5-7 days. Possible to apply usual coangs. PL Dwuskładnikowy epoksydowy wypełniający i punktowy kit klejący do lepienia metali, ceramiki, płytek podłogowych, szkła, drewna, materiałów budowlanych, laminatów i lekkiego polistyrenu. Kit Eproki‚ należy doskonale wymieszać z utwardzaczem P11 a następnie mieszankę nanosi się w warstwie o optymalnej grubości złącza 1 mm. Złącze należy doskonale usztywnić i pozostawić do całkowitego stwardnięcia - od 5 do 7 dni. Później kitowane miejsca można pokrywać powszechnie dostępnymi farbami. RU Двухкомпонентный эпоксидный наполнительный и точечный клей для склеивания металлов, керамики, плиток, стекла, дерева, строительных материалов, слоистых пластиков и облегченного полистирола. Клей Эпрокитт следует тщательно смешать с отвердителем P 11, после чего смесь наносится в слое оптимальной толщины 1 мм. Соединение необходимо зафиксировать и оставить затвердевать в течение 5 – 7 суток. После этого на соединение можно наносить обычные лакокрасочные материалы.

500 g

grey-black

aplication

100 : 2,6

24 hours

acetone

+5 – 25 °C 18 months

Balení: Odstín: Lepení:

kelímek 500 g šedočerný kovů, keramiky, dlaždic, skla, dřeva, stavebních hmot, laminátů, lehčeného polystyrenu Aplikace: špachtle Mísící poměr: 100 dílů tmelu a 2,6 dílů tvrdidla P11 Čas na zpracování: 45 minut při teplotě +20 °C. Povrchové zaschnutí: povrchové zatuhnutí do 24 hodin, dokonalé vytvrzení po 5-7 dnech při teplotě +20 °C Povrchová úprava: přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 7 dnech Ředidlo a mytí pomůcek: Aceton Skladování: +5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením! Záruční lhůta: 18 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení Specifická rizikovost: žíravý - pouze tvrdidlo

Špachtle

Peroxan

Spatula | Szpatułka | 4патељ

Peroxan | Пероксан

Spouštěcí pasta určená k rozmíchání s polyesterovými tmely v poměru 100 dílů tmelu a 2 díly pasty. K vytvrzení polyesterových tmelů dochází dle vlastnos tmelu v čase 20 – 120 min. EN A paste used for curing polyester puŠes. The proporon 100 : 2. Curing 20-120 min. PL Pasta startująca przeznaczona do zmieszania z kitami poliesterowymi w stotunku 100 jednostek kitu a 2 jednostki pasty. Do stwardnięcia kitów poliesterowych dochodzi w zależności od właściwości kitu w czasie od 20 do 120 minut. RU Инициирующая паста, предназначенная для смешивания с полиэфирными замазками в соотношении 100 частей замазки на 2 части пасты. Отвердевание полиэфирных замазок происходит в течение 20 – 120 минут в зависимости от свойств замазки.

Plastové špachtle pro zpracování tmelů. Balení: Odstín: Aplikace: Míchací poměr: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

10 g bílý vytlačením z tuby 100 dílů tmelu a 2 díly PE iniciátoru C6000 +5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením 10 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení oxidující

EN Plasc spatula... PL Plaskowa szpatułka do uszczelniaczy przetwarzania. RU Пластиковый шпатељ для обработки герметиков.

Rozměry: Materiál:

10 g

30

white

100 : 2

C6000

+5 – 25 °C 10 months

20 mm, 50 mm, 80 mm HDPE


KITTFORT

Æ

Rudokitt® tmel Profi Pu*y Rudoki* Profi | Rudoki* kit Profi | Замазка Rudoki* Профи Univerzální pastovitý žáruvzdorný tmel k opravám topenišť a k vlepování lehčených ohnivzdorných desek, rohoží, šamotových plátů na keramický a kovový podklad. Je dodáván v konzistenci pro přímé použi. Používá se jako náhrada šamotových malt pro opravy a lepení žáruvzdorného zdiva, kamene, sporáků, kotlů a jiných topenišť. Tmel lze použít do všech míst, kde teplota nepřesáhne 1350 °C. EN A powdered mix for the producon of professional pu‚y for patching stoves, fireplaces and chimneys and chimineas. The dry powdered mix designated for poinng fire clay chimney linings eventually for patching fire clay lining in stoves made of organic aggregates and binders. With this compound it is possible to fix into fireboxes lightweight refractory panels, quilts and fire clay blocks. Heat resistance up to 1350°C. PL Uniwersalny kit epoksydowy żaroodporny do naprawiania palenisk i do przyklejania porowatych płyt i mat ogniotrwałych oraz płyt szamotowych do podkładu ceramicznego i metalowego. Kit jest dostarczany w konsystencji umożliwiającej bezpośrednie użycie. Kit jest używany w zastępstwie zapraw szamotowych do napraw żaroodpornych obmurowań, kamieni, kuchenek, kotłów i innych palenisk. Kit można stosować wszędzie tam, gdzie temperatura nie przekracza 1350°C. RU Универсальная пастообразная жаропрочная замазка, предназначенная для ремонта топок и для вклеивания облегченных жаропрочных плит, матов и шамотных плит на керамическое или металлическое основание. Замазка поставляется в консистенции, пригодной для непосредственного применения. Замазка используется в качестве заменителя шамотных растворов для ремонта и склеивания жаропрочной кирпичной кладки, камня, плит, котлов и прочих топок. Замазку можно использовать во всех случаях, когда температура не превысит значения 1350 °C.

Balení: Odstín: Lepení a opravy: Aplikace: Čas na zpracování: Povrchové zaschnutí: Ředidlo: Mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

1,8 g

black-gray

aplication

2:1

30 min.

water

plast. vanička 1,8 kg šedo-černý topenišť a k vlepování lehčených ohnivzdorných desek, rohoží, šamotových plátů špachtle doba je neomezená povrchové zatuhnutí do 30 min., dokonalé vytvrzení po 24 hod – následně vypálit postupným zatopením v kamnech vodní sklo/voda - 2 : 1 voda +5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem! 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení dráždivý

+5 – 25 °C 24 months

Šamotová výmazová hmota Fire clay pu*y | Szamotowa masa do wymazywania | Шамотный материал для обмазки Šamotová výmazová hmota se používá při opravách vyzdívky menších topenišť všeho druhu a k vlepování lehčených ohnivzdorných desek, rohoží, šamotových plátů na keramický a kovový podklad. šamotová hmota se mísí s vodou v poměru 5 dílů šamotu 2 díly vodního skla a 1 díl vody. Žáruvzdornost do 1350 °C. EN A fire clay pu‚y is used at construcons and repairs of various smaller fireboxes linings. The bag content is being mixed with water in approx. rao 5:1 to doughly compound and thoroughly kneaded. The damaged lining is moistured with water, then filled with the prepared pu‚y and smoothed on its surface. Heat resistance up to 1350°C. PL Szamotowa masa do wymazywania używana jest do napraw obmurowań małych palenisk wszelkiego rodzaju oraz do lepienia porowatych płyt i mat ogniotrwałych, płyt szamotowych na podkład ceramiczny i metalowy. Masę szamotową miesza się z wodą w stosunku 5 jednostek szamotu na 2 jednostki szkła wodnego i 1 jednostkę wody. Żaroodporność do 1350°C. RU Шамотный материал для обмазки используется при ремонте футеровки небольших топок всех видов, а также при вклеивании облегченных жаропрочных плит, матов и шамотных плит на керамическое или металлическое основание. Шамотный материал смешивается в соотношении 5 частей шамота, 2 части жидкого стекла и 1 часть воды. Жаропрочность материала – до 1350 °C.

Balení: Odstín: Lepení a opravy: Aplikace: Čas na zpracování: Povrchové zaschnutí: Ředidlo: Mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

1 kg, 5 kg

black-gray

aplication

2:1

30 min.

water

PE sáček 1 kg, 5 kg šedo-černý topenišť a k vlepování lehčených ohnivzdorných desek, rohoží, šamotových plátů špachtle doba je neomezená povrchové zatuhnutí do 30 min., dokonalé vytvrzení po 24hod – následně vypálit postupným zatopením v topeništi vodní sklo/voda - 2:1 voda +5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem! neomezená v neporušeném balení není

+5 – 25 °C unlimited

V í c e i n f o r m a c í n a l e z n e t e n a w w w. k i t t f o r t . c z

31


Mal í ř s k é stě r k y, št u ky, s ádry

PRIMASTĚRKA® Prima spackling compound | Primaszpaclówka | ПРИМАСТЕРКА Primastěrka je speciálně vyvinutá interiérová hladká stěrka krémovité konzistence, kterou je možno používat na povrchové úpravy všech stěn a stropů v interiérech k dokonalému vytvoření hladkého povrchu. Stěrku je možné nanášet stříkacím zařízením, ručně nebo pomocí nerezových hladítek v max. vrstvě 1- 3 mm. Aplikaci je možné po vytvrzení opakovat. EN Prima spackling compound is an interior, creamlike, smooth spackling compound,water-borne, used for surface treatments of all finally plastered walls and ceilings. This spackling paste can be used as a undercoat layer for painng and decorang or as a perfectly smooth skim coat. Suitable substrates are concrete, aerated concrete, final plasterings, chipboards and other usual silicate substrates. The spackling paste can be applied by spray equipments (if we require various finishes), manually or using floats up to roughness 1mm - 3mm. The applicaon is possible to repeat a6er drying. The appearance of plasterboards, this is achieved with Prima spackling compound. PL Primaszpachlówka jest specjalnie wymyśloną gładką szpachlówką o konsystencji kremu do napraw wnętrz, którą można stosować do napraw wszelkich typów ścian i sufitów dla uzyskania doskonale gładkiej powierzchni. Szpachlówkę można nanosić pistoletem do malowania natryskowego, ręcznie lub przy pomocy gładzików nierdzewnych warstwami o maksymalnej grubości od 1 do 3 mm. Po stwardnięciu można operację powtórzyć. Gipsowo-kartonowy efekt – to jest Primaszpachlówka. RU „ПРИМАСТЕРКА“ представляет собой специально разработанную гомогенную подготовку пастообразной консистенции для интерьеров, которую можно использовать для отделки поверхности всех стен и потолков в интерьерах для создания идеально гладкой поверхности. Подготовку можно наносить слоями толщиной не более 1- 3 мм путем распыления, вручную или при помощи полутерков из нержавеющей стали. После затвердения можно нанести последующий слой. Эффект гипсового картона – это и есть „ПРИМАСТЕРКА“.

500 g, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 18 kg, 30 kg, 50 kg

white 0100

aplication

water

+5 – 25 °C 24 months

PRIMAŠTUK® Prima Stucco | PRIMASTIUK | ПРИМАШТУК Primaštuk je speciálně vyvinutá štuková omítka k vytvoření tenkovrstvých omítek v interiéru i exteriéru. Vhodnými podklady jsou panelové povrchy, základní jádrové omítky atd. Primaštuk po lehkém promíchání nanášíme nerezovými hladítky ve vrstvě od 1mm – do 3 mm. Po zavadnu (cca. 30 min.) se omítka pomocí zednického filcového hladítka vyrovná do hladké souvislé roviny. EN Prima Stucco is especially formulated as a ready to use finish plaster. This plaster is intended to create thin layer plasters in interior and exterior. Suitable substrates are wall panel surfaces, basic plasters, etc. The finish plaster can be used as undercoat layer for all types of decoraon or as a final treatment to reach perfect plastered surfaces. A6er a slight srring the Prima Stucco should be applied with using stainless steel floats from 1mm to 3mm. A6er paral drying approx. 30 minutes the, plastered areas are floated into smooth plane by undireconal circular moves of felt float. PL Primasuk jest specjalnie wymyślonym tynkiem sukowym do tworzenia tynków cienkowarstwowych we wnętrzach i na zewnątrz. Dogodnymi podkładami są powierzchnie płyt budowlanych, podkładowe tynki rdzeniowe itp. Primasuk po lekkim zamieszaniu nanosi się gładzikami nierdzewnymi warstwami o grubości od 1mm do 3 mm. Po podeschnięciu – około 30 min. tynk się przy pomocy murarskiego gładzika filcowego wyrównując przy tym i wygładzając całą powierzchnię. RU „ПРИМАШТУК“ представляет собой специально разработанную отделочную штукатурку для создания тонкослойной штукатурки в интерьерах и экстерьерах. Подходящим основанием являются поверхности панелей, грунт и т. д. „ПРИМАШТУК“ следует слегка перемешать и наносить при помощи металлических полутерков слоями толщиной от 1 мм до 3 мм. После затвердения, приблизительно через 30 минут штукатурку можно при помощи войлочного полутерка (или полутерка с Рабеном) свернуть и создать гладкую однородную плоскость. Balení: Odstín: Podklad: Aplikace: Povrchové zaschnutí: Povrchová úprava: Vydatnost: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

2 kg, 8 kg, 15 kg, 30 kg, 40 kg, 50 kg

32

2 kg, 8 kg, 15 kg, 30 kg, 40 kg, 50 kg šedo- bílý zdivo, beton, porobeton, panelové povrchy, jádrové omítky stěrka, nerezový natahovák – filcové hladítko pro konečnou úpravu 25 min., po zavadnutí cca. 30 min. se povrch stočí pomocí filcového hladítka přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 24 hod. 1,5 - 2 kg/m2 (2 - 3 mm vrstva) voda +5 °C až +25 °C, Chraňte před mrazem! 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení dráždivý

gray-white

aplication

25 min.

water

+5 – 25 °C 24 months

Balení: Odstín: Podklad:

500 g, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 18 kg, 30 kg, 50 kg 0100 bílý zdivo, beton, porobeton, omítky, dřevotřískové desky, silikátové podklady Aplikace: stěrka, nerezový natahovák, strojní stříkací zařízení na omítky Povrchové zaschnutí: 30 min., po 45 min. je možné nanesenou stěrku vyhladit vlhkou houbou, brousitelný po 90 min. vrstva 1-3 mm/20 °C Povrchová úprava: přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 24 hod. Vydatnost: 1-1, 5 kg/m2 (2-3mm vrstva) Ředidlo a mytí pomůcek: voda Skladování: +5 °C až +25 °C, Chraňte před mrazem! Záruční lhůta: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení Specifická rizikovost: není


KITTFORT

Æ

Sádra bílá PRAKTIK® White plaster PRAKTIK | Gips Biały PRAKTYK | Белый гипс ПРАКТИК Nová generace univerzální Sádry bílé PRAKTIK určené pro vodoinstalační, elektroinstalační, stavební, topenářské a modelářské práce. Vylepšené vlastnos: snadná, rychlá a lehce opakovatelná příprava, 150 ml vody a celý obsah jednoho sáčku, dostatečný čas na zpracování 20 min., snadnější aplikace a lepší přídržnost k opravovaným místům, možnost sádrovaná místa přebrousit. EN A new generaon, all purpose white plaster Prakk for water installaons, electrical installaons, building works and modelling works. Improved characteriscs: Easy, quick a repeatable preparaon. 150 ml water and the content of the bag. Plenty of me for finishing (20 min). Easier applicaon, very good adhesion to the repaired places, sandable. PL Przedstawiamy Państwu nową serię uniwersalnego Gipsu białego PRAKTYK przeznaczonego do prac na instalacjach wodociągowych, elektrycznych, ogrzewczych oraz w modelarstwie. Udoskonalone właściwości: łatwe, szybkie i łatwo powtarzalne przygotowanie, 150 ml wody i cała zawartość jednego woreczka, wystarczająco długi czas na zużycie – 20 min. łatwiejsze zastosowanie, lepsza przyczepność do naprawianych miejsc, możliwość szlifowania gipsowanych miejsc. RU Мы представляем Вам новое поколение универсального белого гипса „ПРАКТИК“, предназначенного для водопроводных, электропроводных, строительных, теплотехнических и моделировочных работ. Свойства повышенного качества: простое, быстрое и легко повторимое приготовление. 150 мл воды на полный объем одного кулька. достаточное время для обработки – 20 минут. более простое нанесение и повышенная адгезия по отношению к исправляемым местам, возможность шлифования исправляемых мест.

Balení: Odstín: Podklad: Aplikace: Aplikační teplota: Mísící poměr: Čas na zpracování: Povrchové zaschnutí: Povrchová úprava: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

PE sáček 3x 300 g 3Pack 0100 bílý zdivo, omítky, sádrokarton špachtle teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C 300 g sádry Praktik / 150ml vody 20 min./při 20 °C 20 min., brousitelný mřížkou, smirkovým plátnem po 45 min. přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 1 hod. voda +0 °C až +25 °C v suchu 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení není

pack 3 x 300 g

white 0100

aplication

20 min.

water

+0 – 25 °C 24 months

Plastická sádra Plasc plaster | Gips plastyczny | Пластический гипс K opravám a tmelení prasklin, rohů a otvorů, ale také k celoplošnému stěrkování stěn a stropů před malováním v interiéru. Podklad musí být pevný, nosný, soudržný, bez prachu, mastnot a nečistot. Příprava sádry trvá několik minut, sádru sypeme do vody v poměru 0,5 l vody a 0,6 kg sádry, lehce promícháme a necháme 5 min. odstát. Následne vymícháme do hladka. Pracujete při teplotě od +5 °C. EN Used not only for patching and filling cracks and cavies but also for all-area wall and ceiling spackling before interior decorang and wallcovering. The substrate must be solid, carrying and coherent, free of dust and grease, concrete surfaces sufficiently dried out and matured. Substrates that are exceedingly absorbent and sandy provide in advance with penetraon! Work at temperatures above 5°C. PL Służy do napraw i kitowania pęknięć, rogów i otworów jak również do szpachlowania ścian i sufitów przed malowaniem wnętrz. Podkłd musí być pewny, nośny, spojny, bez pyłu, tłuszczów i zanieczyszczeń. Z gipsem można pracować przy temperaturach powyżej +5°C. RU Предназначается для ремонта и замазки трещин, углов и отверстий, однако этот гипс может быть использован и для подготовки стен и потолков перед побелкой интерьеров. Основание должно быть прочным, несущим, связным, без пыли, жира и загрязнений. Работать следует при температуре + 5 °C или выше.

Balení: Odstín: Podklad: Aplikace: Aplikační teplota: Vydatnost: Mísící poměr: Čas na zpracování: Povrchové zaschnutí: Povrchová úprava: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

PE sáček 1 kg 0100 bílý zdivo, omítky, sádrokartón špachtle, nerezové hladítko teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C 0,9 kg/1 m při plošném stěrkování / 1 mm 1 kg sádry / 840 ml vody 45 - 60 min./při 20 °C 60 min., brousitelný brusným papírem po 90 min.-vrstva 0,5 - 5 mm přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 2 hod. voda +5 °C až +25 °C v suchu 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení není

1 kg

white 0100

aplication

60 min.

water

V í c e i n f o r m a c í n a l e z n e t e n a w w w. k i t t f o r t . c z

+5 – 25 °C 24 months

33


Sád r y a l a m i n o v a cí a lepící prys kyřice Sádra bílá modelářská Modelling plaster white | Gips biały modelarski | Белый гипс моделировочный Univerzální sádra určená pro vodoinstalační, elektroinstalační, stavební, topenářské a modelářské práce. Podklad musí být pevný, nosný, soudržný, bez prachu a mastnot a nečistot. Příprava sádry trvá několik minut, sádru sypeme do vody a pomalu vmícháváme až do požadované konzistence. Zpracováváme při teplotě + 5 °C a více. EN An all-purpose plaster formulated for indoor installaon works, casng and moulding. The substrate must be solid, carrying and coherent, free of dust and grease. Always add powder into water (never in opposite way) and mix slowly and evenly. Noce: Both substráte and ambient temperature must be above +5°C. PL Gips uniwersalny przeznaczony do prac przy instalacji wodociągowej, elektrycznej, ogrzewczej oraz w budownictwie i modelarstwie. Podkład musí być sztywny, nośny, spojný, pozbawiony kurzu, tłuszczy i brudu. Przygotowanie gipsu trwa kilka minut; gips wsypujemy do wody powoli mieszając aż do uzyskania pożądanej gęstości. Z gipsem można pracować w temperaturze powyżej + 5°C. RU Универсальный гипс, предназначенный для водопроводных, электропроводных, строительных, теплотехнических и моделировочных работ. Основание должно быть прочным, несущим, связным, без пыли, жира и загрязнений. Приготовление гипса длится несколько минут, гипс следует сыпать в воду и медленно мешать до образования требуемой консистенции. Приготовление гипса следует проводить при температуре + 5 °C или выше. Balení: Odstín: Podklad: Aplikace: Aplikační teplota: Mísící poměr: Čas na zpracování: Povrchové zaschnutí: Povrchová úprava: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

PE sáček 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg, papír pytel 20 kg, 40 kg 0100 bílý zdivo, omítky, sádrokartón špachtle teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C 1 kg sádry / 650 ml vody 12 min./při 20°C 12 min., brousitelný po 60 min./vrstva 0,5 - 10 cm přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 2 hod. voda +5 °C až +25 °C v suchu 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení není

1 kg, 3 kg, 5 kg, 20 kg, 40 kg

white 0100

aplication

12 min.

water

+5 – 25 °C 24 months

Sádra šedá stavební Building plaster grey | Gips budowlany szary | Гипс строительный серый Univerzální sádra určená pro vodoinstalační, elektroinstalační, stavební a topenářské práce. Podklad musí být pevný, nosný, soudržný, bez prachu a mastnot a nečistot. Příprava sádry trvá několik minut, sádru sypeme do vody a pomalu vmícháváme až do požadované konzistence. Zpracováváme při teplotě od +5°C. EN An all-purpose plaster formulated for indoor installaon works. The substrate must be solid, carrying and coherent, free of dust and grease. Always add powder into water (never in opposite way) and mix slowly and evenly. Noce: Both substrate and ambient temperature must be above +5°C. PL Gips uniwersalny przeznaczony do prac wodociągowych, elektromonterskich, budowlanych i ogrzewniczych.Podkład musí być pewny, nośny, spójny, bez pyłu, tłuszczy i zanieczyszczeń. Przygotowanie gipsu trwa kilka minut. Gips wsypujemy do wody powoli mieszając aż do uzyskania pożądanej konsystencji. Z gipsem można pracować w temperaturze powyżej +5°C. RU Универсальный гипс, предназначенный для водопроводных, электропроводных, строительных, теплотехнических и моделировочных работ. Основание должно быть прочным, несущим, связным, без пыли, жира и загрязнений. Приготовление гипса длится несколько минут, гипс следует сыпать в воду и медленно мешать до образования требуемой консистенции. Приготовление гипса следует проводить при температуре + 5 °C или выше. Balení: Odstín: Podklad: Aplikace: Aplikační teplota: Mísící poměr: Čas na zpracování: Povrchové zaschnutí: Povrchová úprava: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

34

PE sáček 1 kg, 3 kg, 5 kg, papír pytel 20 kg šedá zdivo, omítky špachtle teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C 1 kg sádry/ 650 ml vody 10 min./při 20 °C 10 min., brousitelný po 60 min./vrstva 0,5-10 cm přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 2 hod. voda +5 °C až +25 °C v suchu 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení není

1 kg, 3 kg, 5 kg, 20 kg

gray

aplication

10 min.

water

+5 – 25 °C 24 months


KITTFORT

Æ

Pryskyřice LAMIT® 109 Polyester resin LAMIT 109 | Żywica LAMIT 109 | Смола LAMIT 109 Lamit 109 - univerzální typ polyesterové pryskyřice k opravám laminátových předmětů (lodí, bazénů, sportovních potřeb, autodílů), ale také k výrobě laminátů kontaktní technologií, navíjením a injekčním laminováním. EN An all-purpose polyester resin formulated for laminang. Used for laminated parts repairs (boat hulls, swimming pools, etc.) an also for producon of laminates based on connuous laminang, winding or injecng. Also for producon of agglomerated natural stone slabs and structured stones. PL Lamit 109 – uniwersalny typ żywicy poliesterowej do napraw przedmiotów laminatowych (łodzi, basenów, sprzętu sportowego, zderzaków samochodowych), ale również do produkcji laminatów technologią kontaktową, nawijaniem i laminatowaniem zastrzykami. RU Lamit 109 является универсальным типом полиэфирной смолы, предназначенной для ремонта предметов из слоистого пластика (лодок, бассейнов, спортивных принадлежностей, бамперов автомобилей), а также для изготовления слоистых пластиков контактным методом, путем намотки и инжектирования. Balení: Odstín: Opravy: 500 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg

clear blue-gray

aplication

100 : 2

30 min.

C 6000, S 6005

Iniciátor Catalyst | Starter | Инициатор Iniciátor je důležitá složka k rozmíchání dvousložkových polyesterových pryskyřic Lamit 109 a Laminovací soupravy Lamit. Iniciátor zabezpečuje nastartování procesu a konečné vytvrzení této pryskyřice. Do polyesterových pryskyřic se přidává jen 2% celkového objemu, který připravujeme.

+5 – 25 °C 12 months

Plechový obal 500 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg čirý s modro-šedým nádechem laminátových předmětů např. lodí, bazénů, sportovních potřeb, nárazníků automobilů a jiných autodílů Aplikace: štětec Míchací poměr: 100 dílů pryskyřice a 2 díly iniciátoru Čas na zpracování: 15 minut při teplotě +20 °C. Povrchové zaschnutí: povrchové zatuhnutí do 30 min., dokonalé vytvrzení po 12 hod. při teplotě +20°C Povrchová úprava: přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 12 hod. Ředidlo a mytí pomůcek: C 6000, S 6005 Skladování: +5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením! Záruční lhůta: 12 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení Specifická rizikovost: zdraví škodlivý

EN A catalyst for curing Lamit 109 polyster resin and in Lamit laminaon kit. PL Starter jest bardzo ważnym składnikiem mieszanki dwuskładnikowych żywic poliesterowych Lamit 109 i zestawu laminatującego Lamit. Starter jest składnikiem uruchamiającym proces oraz końcowe stwardnięcie tej żywicy. Do żywic poliesterowych dodaje się tylko 2% z całkowitej objętości przez nas przygotowywanej masy. RU Инициатор является важной составляющей для смешивания двухкомпонентных полиэфирных смол Lamit 109 и набора „LAMIT“ для изготовления слоистых пластиков. Инициатор обеспечивает инициацию процесса и конечное отвердевание смолы. В полиэфирную смолу следует прибавить только 2 % от общего объема приготовляемой смолы.

Balení: Odstín: Aplikace: Míchací poměr: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

10 g, 15 g, 300 g

10 g, 15 g, 300 g čirý až narůžovělý odměřením 100 dílů pryskyřice a 2 díly iniciátoru voda +5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením! 12 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení žíravý, oxidující

clear pink fluid

100 : 2

water

+5 – 25 °C 12 months

V í c e i n f o r m a c í n a l e z n e t e n a w w w. k i t t f o r t . c z

35


Lami no v a c í a l e pící prys kyřice

Laminovací souprava LAMIT® Laminang kit LAMIT | Zestaw laminujący LAMIT | Набор „LAMIT“ для изготовления слоистых пластиков Souprava je určena k opravám laminátových předmětů např. lodí, bazénů, sportovních potřeb a autodílů. Nejdříve doporučujeme poškozené místo dokonale očist, obrousit a odmast. K potřebnému množství polyesteru, který dokážeme zpracovat do 15 min. při teplotě 20 °C, přidejte za stálého míchání 2 % iniciátoru. Nelaminujte zásadně při teplotách nižších než +15 °C! K vytvrzení dochází později, a m se snižuje kvalita opravy. EN A laminang kit developed for repairs of various laminated parts , e.g. boat hulls, swimming pools and garden ponds, sporng arcles, body panels on vehicles, etc. Laminang polyester preparaon: To the required quanty of polyester add during permanent srring 2% of catalyst. Prepare only such amount of resin that is workable during 15 minutes at temperature +20°C. Never laminate at temperatures lower than +15°C. Hardening lasts longer and repair quality decreases. PL Zestaw jest przeznaczony do naprawiania przedmiotów z laminatu np. łodzi, basenów, sprzętu

sportowego, zderzaków samochodowych i innych części samochodowych. Do potrzebnej ilości poliesteru, który można zużyć w ciągu 15 minut przy temperaturze 20°C dodaje się 2% starteru. Niewskazane jest laminowanie przy temperaturze niższej niż + 15°C! Bowiem do stwardnięcia dochodzi później, co negatywnie wpływa na jakość naprawy. RU Набор предназначен для ремонта предметов из слоистого пластика, например, лодок, бассейнов, спортивных принадлежностей, бамперов и других деталей автомобилей. К необходимому количеству полиэфира, которое Вы успеете переработать при температуре 20 °C в течение 15 минут, прибавьте при непрерывном перемешивании 2 % инициатора. В любом случае, слоистый пластик не следует изготовлять при температуре ниже +15°C! Для отвердения понадобилось бы больше времени, что снижает качество ремонта.

500 g, 1 kg

clear blue-gray

aplication

100 : 2

30 min.

C 6000, S 6005

Obsah balení:

400 g polyester K, 15 g iniciátoru, 0,4 m2 skelné tkaniny, brusné plátno Odstín: čirý s modro-šedým nádechem Opravy: laminátových předmětů, lodí, bazénů, sportovních potřeb a autodílů Aplikace: štětec Míchací poměr: 100 dílů pryskyřice a 2 díly iniciátoru Čas na zpracování: 15 minut při teplotě +20 °C. Povrchové zaschnutí: povrchové zatuhnutí do 30 min., dokonalé vytvrzení po 12 hod při teplotě +20 °C Povrchová úprava: přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 24 hod. Ředidlo a mytí pomůcek: C 6000, S 6005 Skladování: +5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením! Záruční lhůta: 12 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení Specifická rizikovost: zdraví škodlivý, Iniciátor - žíravý, oxidující

+5 – 25 °C 12 months

Vanafix® opravná souprava akrylátových van Vanafix acrylate bath repair kit | Zestaw do naprawiania wanien akrylatowych | набор для ремонта акрилатных ванн Vanafix-lepící a retušovací opravná souprava akrylátových van, sprchových vaniček a jiných výrobků z akrylátu, umí retušovat škrábance a také zalepit praskliny v akrylátových vanách a vaničkách. Souprava obsahuje: akrylovou pryskyřici 20 g, urychlovač 10 g a všechny komponenty k úspěšné práci. EN New-generaon universal PRAKTIK White Plaster intended for plumbing, electrical, building, heang and model-making work. Improved properes: quick, simple and easily repeated preparaon; 150 ml of water and the enre content of one bag; 20 minutes’ preparaon me limit; easier applicaon and be‚er adhesion; plastered areas may be sanded over. PL Vanafix – lepiący i retuszujący zestaw do naprawy wanien akrylatowych, boksów prysznicowych i

innych wyrobów z akrylatu potrafi zaretuszować zadrapania, zalepić pęknięcia w wannach akrylatowych i wanienkach. Zestaw obejmuje: żywicę akrylatową 20 g, przyspieszacz 10 g oraz wszystkie komponenty niezbędne do wykonania pracy. RU Vanafix – клеящий набор, предназначенный для ретуширования и ремонта акрилатных ванн, душевых поддонов и других изделий из акрилата; с его помощью можно ретушировать царапины, а также склеивать трещины акрилатных ванн и поддонов. Набор содержит акрилатную смолу 20 г, ускоритель 10 г и все компоненты, необходимые для успешной работы.

20 g + 10 g

36

white

aplication

100 : 2

60 min.

aceton, toulen

+5 – 20 °C 12 months

Balení: Odstín: Opravy:

pap. krabička - 20 g pryskyřice + 10 g urychlovače bílý akrylátových van, sprchových vaniček a jiných výrobků z akrylátu Aplikace: aplikační dávkovací špička Míchací poměr: 100 dílů pryskyřice a 2 díly iniciátoru Čas na zpracování: max 25 minut při teplotě +24 °C. Povrchové zaschnutí: povrchové zatuhnutí do 60 min., dokonalé vytvrzení po 3 hod. při teplotě +24 °C Ředidlo a mytí pomůcek: Aceton, Toluen Skladování: +5 °C až +20 °C Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením Záruční lhůta: 12 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení Specifická rizikovost: vysoce hořlavý, dráždivý, žíravý platí pouze pro složku B (urychlovač)


KITTFORT

Æ

Epoxidová pryskyřice 1200 Epoxy resin 1200 | żywica epoksydowa 1200 | эпоксидная смола 1200 K přípravě lepících kompozic, stěrkových hmot a tmelů. K lepení kovů, skla, keramiky, porcelánu, dřeva, betonu, apod. Do pryskyřice se přidává 6,5 % tvrdidla P 11. Pokud se kompozice po vytvrzení opakovaně omyje teplou vodou a poté 3% roztokem kyseliny citronové, vyhovuje podmínkám pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou. Následně jsou lepená místa přeratelná běžnými nátěrovými hmotami. EN For bonding epoxy composions, epoxy screeds and filler preparaon. Bonds metals, glass, ceramics, porcelain, wood, concrete, etc. As far as the composion is repeatably washed a6er its curing with warmwater and a6er that with 3% citric acid soluon, confirms with condions for the direct contact with food and drinking water. The composion must not be thinnered by any thinner or solvent before applicaon! Overcoatable. PL Służy do przygotowywania kompozycji klejących, mas do szpachlowania i kitów. Nadaje się do sklejania metali, szkła, ceramiki, porcelany, drewna, betonu itp. Jeżeli powstałą tak kompozycję kilkakrotnie umyjemy ciepłą wodą a następnie 3% roztworem kwasu cytrynowego będzie spełniała kryteria wymagane od materiałów przychodzących do bezpośredniego styku z artykułami spożywczymi i pitną wodą. Miejsca te można następnie malować powszechnie dostępnymi farbami. RU Смола предназначена для приготовления клеящих композиций, смазок и замазок. Материал предназначен для склеивания металлов, стекла, керамики, фарфора, дерева, бетона и т. д. Если композицию после отвердения несколько раз промыть теплой водой, а затем в 3 % растворе лимонной кислоты, то она будет удовлетворять условия для непосредственного соприкосновения с пищевыми продуктами и питьевой водой. После этого на склеенные места можно нанести обычные лакокрасочные покрытия.

400 g, 800 g, 5 kg, 10 kg

yellow-brown

aplication

100 : 6,5

24 hours

aceton

+5 – 25 °C 12 months

Balení: Odstín: Lepení:

400 g, 800 g, 5 kg, 10 kg žlutohnědý kovů, keramiky, dlaždic, skla, dřeva, stavebních hmot, laminátů, lehčeného polystyrenu Aplikace: špachtle Míchací poměr: 100 dílů tmelu a 6,5 dílů tvrdidla P11 Čas na zpracování: 45 minut při teplotě +20 °C. Povrchové zaschnutí: povrchové zatuhnutí do 24 hodin, dokonalé vytvrzení po 5-7 dnech při teplotě +20 °C Povrchová úprava: přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 7 dnech Ředidlo a mytí pomůcek: Aceton Skladování: +5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením! Záruční lhůta: 12 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení Specifická rizikovost: nebezpečný pro živ. prostředí, dráždivý žíravý - pouze tvrdidlo P11

Tvrdidlo P11 Hardener P11 | Utwardzacz P 11 | Отвердитель P11 1200 Tvrdidlo P11 je důležitá složka k rozmíchání dvousložkových epoxidových pryskyřic a tmelů na této bázi – např. CHS epoxy souprava 1200, Epoxidová pryskyřice 1200 a také Eproki‚ T30 Profi. Tvrdidlo P11 zabezpečuje nastartování procesu a konečné vytvrzení této pryskyřice. Do epoxidových pryskyřic se přidává jen 6,5% celkového objemu, který připravujeme. EN A curing agent used for hardening two komponent 1200 epoxide resin and in CHS epoxy kit 1200. PL Utwardzacz P 11 jest ważnym składnikiem mieszanek jakimi są dwuskładnikowe żywice epoksydowe i kity takie jak: CHS epoksy zestaw 1200, Żywica Epoksy 1200 jak również Eproki‚ kit. Utwardzacz P11 inicjuje proces i ostateczne stwardnięcie tej żywicy. Do żywic epoksydowych dodaje się tylko 6,5% łącznej przygotowywanej objętości. RU Отвердитель P11 является важной составляющей двухкомпонентных эпоксидных смол и замазок на их базе, например, эпоксидного набора CHS 1200, а также замазки Eproki‚. Отвердитель P11 обеспечивает инициацию процесса отвердевания смолы и его окончания. для смешивания двухкомпонентных полиэфирных смол Lamit 109 и набора „LAMIT“ для изготовления слоистых пластиков. Инициатор обеспечивает инициацию процесса и конечное отвердевание смолы. В эпоксидную смолу следует прибавить только 6,5 % от общего объема приготовляемой смолы. Balení: Odstín: Aplikace: Míchací poměr: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: 10 g, 25 g, 700 g

clear fluid

100 : 6,5

water

+5 – 25 °C 12 months

Specifická rizikovost:

10 g, 25 g, 700 g čirý odměřením 100 dílů pryskyřice a 6,5 dílů iniciátoru voda +5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením 12 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení žíravý

V í c e i n f o r m a c í n a l e z n e t e n a w w w. k i t t f o r t . c z

37


Lami no v a c í a l e pící prys kyřice, lepidla

CHS epoxy souprava 1200 CHS Epoxi kit 1200 | CHS epoksy zestaw 1200 | Эпоксидный набор CHS 1200 K drobným opravám a lepení kovů, skla, keramiky, porcelánu, dřeva, betonu atd. Do pryskyřice se přidává 6,5 % tvrdidla P 11. Pokud se kompozice pro vytvrzení opakovaně omyje teplou vodou a poté 3% roztokem kyseliny citronové, vyhovuje podmínkám pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou. Následně jsou tmelená místa přeratelná běžnými nátěrovými hmotami. EN Bonds metals, glass, ceramics, porcelain, wood, concrete, etc.. As far as the composion is repeatably washed a6er its curing with warmwater and a6er that with 3% citric acid soluon, confirms with condions for the direct contact with food and drinking water. The composion must not be thinnered by any thinner or solvent before applicaon! Overcoatable. PL Stosowana do napraw, klejenia metali, szkła, ceramiki, porcelany, drewna i betonu itp. Zalecamy naprawiane miejsca dokładnie wyczyścić, odtłuszczyć i wyszlifować. Jeżeli powstałą tak kompozycję kilkakrotnie umyjemy ciepłą wodą a następnie 3% roztworem kwasu cytrynowego będzie spełniała kryteria wymagane od materiałów przychodzących do bezpośredniego styku z artykułami spożywczymi i pitną wodą. Miejsca te można następnie malować powszechnie dostępnymi farbami. RU Набор предназначен для мелких поправок и склеивания металлов, стекла, керамики, фарфора, дерева, бетона и т. д. Если композицию после отвердения несколько раз промыть теплой водой, а затем в 3 % растворе лимонной кислоты, то она будет удовлетворять условиям для непосредственного соприкосновения с пищевыми продуктами и питьевой водой. После этого на склеенные места можно нанести обычные лакокрасочные покрытия.

100 g + 10 g

yellow-brown

aplication

100 : 6,5

24 hours

aceton

+5 – 25 °C 12 months

Skelná tkanina 355, 500 Glass cloth 355, 500 | Tkaniny szklane 355, 500 | Стеклоткани 355, 500 Tkaniny ve spojení s polyesterovými pryskyřicemi (pryskyřice Lamit 109 nebo laminovací souprava Lamit) slouží k opravám laminovaných předmětů (lodí, bazénů,..). Dle rozsahu poškození a zátěže opravovaného místa použijte další 2-3 vrstvy prosycené tkaniny. Po vytvrzení polyesteru lze povrch brousit běžnými prostředky a následně tmelit a přerat nátěrovými hmotami. EN A glass cloth woven fabric is used in connecon with polyester resins (polyestere resin LAMIT 109 or laminang kit LAMIT) to repairs of laminated parts (boat hulls, swimming pools, etc.). According to extent of repair and load lay on the repaired surface addional 2-3 well resin saturated glass cloth layers. A6er polyester curing it is sandable byusual means. PL Tkaniny w połączeniu z żywicami poliesterowymi (żywica LAMIT 109 lub zestaw laminatujący Lamit) służą do naprawiania przedmiotów laminatowych (łodzi, basenów…). W zależności od wielkości uszkodzenia i obciążenia naprawianego miejsca należy użyć dodatkowych 2 – 3 warstw tkaniny nasyconej. Po stwardnięciu poliesteru można powierzchnię szlifować powszechnie stosowanymi narzędziami po czym kitować i pokryć farbą. RU Ткани в соединении с полиэфирными смолами (смола Lamit 109 или набор Lamit) предназначены для ремонта предметов из слоистого пластика (лодок, бассейнов … ). В зависимости от величины повреждения и нагрузки ремонтируемой детали следует добавить еще 2-3 слоя пропитанной стеклоткани. После отвердения полиэфира поверхность можно отшлифовать при помощи обычных средств, а затем использовать замазку и нанести лакокрасочное покрытие. Balení: Odstín: Opravy: Aplikace: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

0,5 m2 2 m2, 100 m2

38

PE sáček tkaniny 0,5 m2, 2 m2, role 100 m2 bílý laminátových předmětů např. lodí, bazénů, sportovních potřeb, nárazníků automobilů nůžky, štětec +5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem! v neporušeném balení - neomezená není

white

+5 – 25 °C

Obsah balení:

100 g CHS epoxy pryskyřice+10 g Tvrdidlo P11+odmašťovač, nádobka, kapátko, míchátko žlutohnědý kovů, keramiky, dlaždic, skla, dřeva, stavebních hmot, laminátů, lehčeného polystyrenu. Aplikace: špachtle Míchací poměr: 100 dílů tmelu a 6,5 dílů tvrdidla P11 Čas na zpracování: 45 minut při teplotě +20 °C. Povrchové zaschnutí: povrchové zatuhnutí do 24 hodin, dokonalé vytvrzení po 5-7 dnech při teplotě +20 °C Povrchová úprava: přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 7 dnech Ředidlo a mytí pomůcek: Aceton Skladování: +5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením! Záruční lhůta: 12 měsíců v neporušeném balení Specifická rizikovost: nebezpečný pro živ. prostředí, dráždivý, žíravý - pouze tvrdidlo Odstín: Lepení:


KITTFORT

Æ

PRIMALEPIDLO Profi® Prima glue Profi | PRIMAKLEJ Profi | ПРИМАЛЕПИДЛО Профи Primalepidlo je univerzální disperzní lepidlo, k lepení keramických, skleněných, dřevěných a umělohmotných obkládaček, dlažeb v interiérech, mozaikových parket a lehčeného polystyrenu. Vhodné podklady: beton, pórobeton, sádrokarton atd. EN In advance Prima Glue Profi is an all-purose dispersive adhesive suitable for glueing ceramics, glass, wood and plasc wall les, floor les and mosaic parquet panels and expanded polystyrene in interiors. Suitable substrates are concrete, aerated concrete, plasterboards, etc. PL Primaklej jest uniwersalnym klejem dyspersyjnym przeznaczonym do klejenia kafelków ceramicznych, szklanych, drewnianych i z tworzyw sztucznych, posadzek we wnętrzach, parkietów mozaikowych i polistyrenu porowatego. Odpowiednie podkłady: beton, beton porowaty, gipsokarton itp. Primaklej należy przed użyciem dokładnie wymieszać. Nanosi się szpachlą punktowo lub na całą powierzchnię. RU PRIMALEPIDLO является универсальным дисперсионным клеем, предназначенным для приклеивания керамических, стеклянных, деревянных и пластмассовых изразцов и плиток в интерьерах, а также мозаичных паркетов и облегченного полистирола. Подходящее основание: бетон, пористый бетон, гипсовый картон и т. д. Клей PRIMALEPIDLO следует перед использованием тщательно размешать и наносить шпателем по всей поверхности или в отдельных точках. Balení: Odstín: Lepení:

tuba 250 g, 310 ml kartuš, kelímek 400 g, 2 kg 0100 bílý polystyrénových podhledů, dekoračních lišt a ozdobných doplňků keramických, skleněných, dřevěných a umělohmotných obkládaček, dlažeb Aplikace: špachtle, zubová stěrka Vydatnost: 150 - 250 g/m2 – dle typu lepení Čas na zpracování: 45 minut při teplotě +20 °C. Povrchové zaschnutí: povrchové zaschnutí do 30 min., dokonalé vytvrzení po 24 hod. při teplotě +20 °C Ředidlo a mytí pomůcek: voda Skladování: +5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem! Záruční lhůta: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení Specifická rizikovost: není

250 g, 400g, 2 kg 310 ml cartridge

white 0100

aplication

30 min.

water

+5 – 25 °C 24 months

V í c e i n f o r m a c í n a l e z n e t e n a w w w. k i t t f o r t . c z

39


St av eb n í d i spe r z ní lepidla a lepidla n a tap ety

DILEP® V 7505 disperzní lepidlo na obklady Dispersive adhesive DILEP | DILEP V 7505 – okładziny i posadzki | DILEP V 7505 – облицовки и плитки Univerzální disperzní lepidlo, k lepení keramických, skleněných, dřevěných a umělohmotných obkládaček, dlažeb v interiérech a mozaikových parket. Vhodné podklady: beton, pórobeton, sádrokarton atd. Velmi sávé podklady doporučujeme natřít penetrací. EN Dilep is an all-purpose dispersive adhesive suitable for glueing ceramics, glass, wood and plasc wall les, floor les and mosaic parquet panels in interiors. Suitable substrates are concrete, aerated concrete, plasterboards, etc.. Porous substrates must be in advance penetrated by in rao 1:3-4 waterthinned Dilep. PL Uniwersalny klej dyspersyjny do lepienia kafelków ceramicznych, szklanych, drewnianych i z tworzyw sztucznych, posadzek i parkietów mozaikowych we wnętrzach. Odpowiednie podkłady: beton, beton porowaty, gipsokarton itp. Klej nanosi się szpachlą zębatą. Pracować można przy temperaturze od +5°C do +25°C. Podkłady bardzo ssące zaleca się napuścić środkiem penetracyjnym. RU Универсальный дисперсионный клей, предназначенный для приклеивания керамических, стеклянных, деревянных и пластмассовых изразцов и плиток в интерьерах, а также мозаичных паркетов. Подходящее основание: бетон, пористый бетон, гипсовый картон и т. д. Клей наносится при помощи зубчатого шпателя. Работать следует при температуре от +5 до +25°C. Основания из сильно впитывающего материала рекомендуется покрывать путем пропитки.

1,5 kg + 500 g gratis

white 0100

aplication

30 min.

water

+5 – 25 °C 18 months

Balení: Odstín: Lepení:

kelímek 1,5 kg + 500 g zdarma 0100 bílý keramických, skleněných, dřevěných a umělohmotných obkládaček, dlažeb a mozaikových parket Aplikace: špachtle, zubová stěrka Vydatnost: 700 g/m2 Čas na zpracování: 45 minut při teplotě +20 °C. Povrchové zaschnutí: povrchové zaschnutí do 30 min., dokonalé vytvrzení po 24 hod. při teplotě +20 °C Ředidlo a mytí pomůcek: voda Skladování: +5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem! Záruční lhůta: 18 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení Specifická rizikovost: není

DIPOL® V 7505 disperzní lepidlo na polystyren Dispersive adhesive DIPOL | Uniwersalny klej dyspersyjny | Универсальный дисперсионный клей Univerzální disperzní lepidlo určené k lepení polystyrénových podhledů, dekoračních lišt a ozdobných doplňků. Vhodné podklady: beton, pórobeton, azbestocementové desky, sádrokarton atd. Dipol se před použim důkladně rozmíchá a nanáší se stěrkou bodově na polystyrenové podhledy. Dipol má velmi dobrou přilnavost a drží během několika sekund. EN Dipol is a special dispersive adhesive intended for glueing polystyrene soffits. Suitable substrates: concrete, aerated concrete, plasterboards, etc.. Dipol must be srred up thoroughly before use and then applied with a filling knife. Dipol has very good adhesion to the substrate. PL Uniwersalny klej dyspersyjny przeznaczony do klejenia polistyrenowych stropów, listw dekoracyjnych i ozdób. Odpowiednie podkłady: beton, beton porowaty, płyty azbestowo-cementowe, gipsokarton itp. Dipol przed użyciem należy dokładnie wymieszać po czym nanosić szpachtlą punktowo na polistyrenowe płytki sufitowe. Dipol ma bardzo dobrą przyczepność i trzyma już w ciągu kilku sekund. RU Универсальный дисперсионный клей, предназначенный для приклеивания полистирольных потолков, декоративных реек и украшающих элементов. Клей пригоден для использования на следующих основаниях: бетон, пористый бетон, асбестоцементные плиты, гипсовый картон и т. д. Клей DIPOL V 7505 следует перед использованием тщательно размешать и наносить шпателем в отдельные точки на полистирольный потолок. Клей DIPOL V 7505 отличается весьма хорошей адгезией и начинает действовать в течение нескольких секунд.

1,5 kg + 500 g gratis

40

white 0100

aplication

30 min.

water

+5 – 25 °C 18 months

Balení: Odstín: Lepení:

kelímek 1,5 kg + 500 g zdarma 0100 bílý polystyrénových podhledů, dekoračních lišt a ozdobných doplňků Aplikace: špachtle, zubová stěrka Vydatnost: 250- 350 g/m2 Čas na zpracování: 45 minut při teplotě +20 °C. Povrchové zaschnutí: povrchové zaschnutí do 30 min., dokonalé vytvrzení po 24 hod. při teplotě +20 °C Ředidlo a mytí pomůcek: voda Skladování: +5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem! Záruční lhůta: 18 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení Specifická rizikovost: není


y a bo rd ury

KITTFORT

Æ

Tapeta® tekuté lepidlo na tapety

Tapeta®

Liquid adhesive for wallpapers | Klej do tapet ciekły | Жидкий клей для обоев

práškové lepidlo na tapety Powder adhesive for wallpapers | Klej do tapet w proszku | `орошкообразный клей для обоев

Lepidlo Tapeta je tradiční tekuté lepidlo určené k lepení papírových tapet na zdivo, omítky, dřevo, dřevotřísky, umakart a jiné podklady zbavené nesoudržných čás, nečistot a mastnot. Je připraveno k přímému použi, v případě potřeby řidšího provedení je možné lepidlo ředit vodou. Obsah balení 1 kg vystačí k vytapetování cca. 10 m2. EN Tapeta adhesive is a tradional liquid glue for hanging wallpaper on masonry, plaster, wood, wood fibreboard, Formica and other surfaces that have had loose pieces, dirt and grease removed. Tapeta adhesive is ready for immediate use; if needed, the adhesive can be diluted with water. We recommend giving the adhesive a thorough shake and pouring it from the bo‚le into a bucket. For best results, the adhesive should applied in a connuous, even layer with a paintbrush, using approx. 0.1 litre of adhesive per 1 m2 of wallpaper. One bo‚le is enough for wallpapering an area of approx. 10 m2. PL Klej Tapeta to tradycyjny ciekły klej do klejenia papierowych tapet na ścianę, tynk, drewno, płyty wiórowe, laminat i inne powierzchnie oczyszczone z wystających elementów, zanieczyszczeń i tłuszczu. Klej Tapeta jest gotowy do użytku, w razie konieczności klej można rozrzedzić wodą. Przed użyciem klejem należy dobrze wstrząsnąć i przelać go z butelki do wiaderka. Klej najlepiej jest rozprowadzać po tapecie pędzlem malarskim, równomierną warstwą po całej powierzchni, tak aby na 1m2 tapety nanosić około 0,1 litra kleju. Tapeta wystarczy na wytapetowanie około 10 m2. RU Клей Tapeta - это традиционный жидкий клей, предназначенный для наклеивания бумажных обоев на стены, штукатурку, дерево, ДСП, слоистый пластик и другие поверхности, обезжиренные и очищенные от расслаивающихся частей и нечистот. Клей Tapeta готов к непосредственному использованию, по необходимости его можно развести водой. Рекомендуем клей тщательно встряхнуть и перелить из бутылки в ведро. Лучше всего наносить клей на обои при помощи малярной щетки равномерным слоем по всей площади при расходе прибл. 0,1 л клея на 1 кв. м обоев. Упаковка в 250 г рассчитана, примерно, на 10 кв. м обоев. Balení: Odstín: Lepení: Aplikace: Vydatnost: Povrchové zaschnutí:

láhev 1 kg, 2,5 kg, 10 kg bezbarvý papírové tapety malířská štětka 100 g/1 m2 povrchové zaschnutí do 60 min., dokonalé vytvrzení po 24 hod. při teplotě +20 °C Ředidlo a mytí pomůcek: voda Skladování: +5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem! Záruční lhůta: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení Specifická rizikovost: není

1 kg, 2,5 kg, 10 kg

clear fluid

aplication

60 min.

water

Lepidlo Tapeta je tradiční práškové lepidlo určené k lepení papírových tapet na zdivo, omítky, dřevo, dřevotřísky, umakart a jiné podklady zbavené nesoudržných čás, nečistot a mastnot. Lepidlo doporučujeme rozmíchávat ve vlažné vodě. Balení 250 g vystačí k vytapetování cca. 50 m2. EN Tapeta adhesive is a tradional powdered glue for hanging wallpaper on masonry, plaster, wood, wood fibreboard, Formica and other surfaces that have had loose pieces, dirt and grease removed. Tapeta adhesive is ready for use in 30 minutes. We recommend mixing the glue in tepid water. For best results, the adhesive should applied in a connuous, even layer with a paintbrush, using approx. 0.1 litre of adhesive per 1 m2 of wallpaper. One 250g pack is enough for wallpapering an area of approx. 50 m2. PL Klej Tapeta to tradycyjny klej w proszku do klejenia papierowych tapet na ścianę, tynk, drewno, płyty wiórowe, laminat i inne powierzchnie oczyszczone z wystających elementów, zanieczyszczeń i tłuszczu. Klej Tapeta jest gotowy do użytku w ciągu 30 min. Klej najlepiej jest mieszać w kąpieli wodnej. Klej najlepiej rozprowadzać po tapecie pędzlem malarskim, równomierną warstwą po całej powierzchni, tak aby na 1m2 tapety nanosić około 0,1 litra kleju. Jedno 250g opakowanie kleju Tapeta wystarczy na wytapetowanie około 50m2. RU Клей Tapeta - это традиционный порошковый клей, предназначенный для наклеивания бумажных обоев на стены, штукатурку, дерево, ДСП, слоистый пластик и другие поверхности, обезжиренные и очищенные от расслаивающихся частей и нечистот. Клей Tapeta готов к непосредственному использованию в течение 30 минут. Рекомендуем размешивать клей в теплой воде. Лучше всего наносить клей на обои при помощи малярной щетки равномерным слоем по всей площади при расходе прибл. 0,1 л клея на 1 кв. м обоев. Упаковка в 250 г рассчитана, примерно, на 50 кв. м обоев

. Balení:

PE sáček 250 g žlutošedý prášek papírové tapety malířská štětka pro lehké papírové tapety 1:20 (tj. sáček v 5 litrech vody), pro těžké papírové tapety 1:15 (tj. sáček ve 4 litrech vody) Vydatnost: 100 g roztoku/1 m2 Povrchové zaschnutí: povrchové zaschnutí do 60 min., vytvrzení po 24 hod. při +20 °C Ředidlo a mytí pomůcek: voda Skladování: +5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem! Záruční lhůta: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení Specifická rizikovost: není Odstín: Lepení: Aplikace: Míchací poměr:

+5 – 25 °C 24 months 250 g

aplication

Bordura

®

1 : 15 1 : 20

60 min.

water

+5 – 25 °C 24 months

Bordura | Bordura | КЛЕЙ BORDURA Lepidlo Bordura je speciální tekuté lepidlo k lepení dekoračních bordur na papír, zdivo, omítky, dřevo, dřevotřísky, umakart a jiné podklady. Lepidlo je připravené k okamžité aplikaci. EN Bordura glue is a special liquid adhesive for scking decorave borders to paper, masonry, plaster, wood, wood fibreboard, Formica and other surfaces. The glue is ready for immediate use. PL Klej Bordiura to specjalny klej płynny przeznaczony do mocowania dekoracyjnych bordiur na papierze, ścianach, tynku, drewnie, płytach wiórowych, laminacie i innych powierzchniach. Klej jest w postaci gotowej do użytku. RU Клей Bordura - это специальный жидкий клей для наклеивания декоративных кантов на бумагу, кладку, штукатурку, древесину, ДСП, прессованный пластик и другие виды поверхностей. Клей готов к немедленному употреблению.

500 g

white fluid

aplication

60 min.

water

+5 – 25 °C 24 months

Balení: Odstín: Lepení: Aplikace: Vydatnost: Povrchové zaschnutí:

500 g bílý papírové tapety malířská štětka 100 g/1 m2 povrchové zaschnutí do 60 min., dokonalé vytvrzení po 24 hod. při teplotě +20 °C Ředidlo a mytí pomůcek: voda Skladování: +5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem! Záruční lhůta: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení Specifická rizikovost: není

V í c e i n f o r m a c í n a l e z n e t e n a w w w. k i t t f o r t . c z

41


Mal í ř s k é su ro v i n y, cemen t y a klih y

Malířská běloba

Zinková běloba

Paint whiteness | Biel malarska | Малярные белила

Zinc whiteness | Biel cynkowa | Цинковые белила

Malířská běloba je vhodná jako pigment do klihových, akrylátových, latexových a vápenných nátěrů. Přidává se do barev za účelem zvýšení bělos nátěru. Dle požadované bělos přidáváme od 3 do 5%.

Přidává se do malířských nátěrů pro zvýšení bělos. Zinková běloba je vhodná jako pigment do klihových, akrylátových, latexových a vápenných barev. Přidává se do barev za účelem zvýšení bělos nátěru. Dle požadované bělos přidáváme od 3 do 5%.

EN Applicable as a pigment to provide whiteness of commonly used coang materials (glue and lime paints and washes). It is being added to paints to increase coang whiteness According to required whiteness add 3-5%. PL Biel malarska jest przydatnym pigmentem do farb klejowych, akrylatowych, lateksowych i wapiennych. Dodaje się do farb w celu wzmożenia białości farby. W zależności od pożądanego stopnia białości dodaje się od 3 do 5% objętości. RU Малярные белила используются в качестве пигмента в клеевых, акрилатных, латексовых и известковых красках. Их добавляют в краски для повышения белизны покрытия. В зависимости от требуемой белизны можно прибавлять 3-5 %.

Balení: Odstíny: Aplikační teplota: Míchací poměr: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

1 kg

42

PE sáček 1 kg 0100 bílý teplota podkladu i prostředí musí být nad +5°C 300 – 500 g/10 kg nátěru voda +5°C až +25 °C v suchu neomezená v neporušeném balení není

white 0100

water

+5 – 25 °C unlimited

EN Used as an addion of paint emulsions to increase their whiteness and hiding power. The zinc whiteness is, as a pigment in glue and lime paint bindings, suitable for interior use (i.e in commonly used coang materials). According to required whiteness add 3-5%. PL Biel cynkowa jest przydatnym pigmentem do farb klejowych, akrylatowych, lateksowych i wapiennych. Dodaje się do farb w celu wzmożenia białości farby. W zależności od pożądanego stopnia białości dodaje się od 3 do 5% objętości. RU Цинковые белила добавляются в малярные краски для повышения их белизны. Цинковые белила можно прибавлять в качестве пигмента в клеевые, акрилатные, латексовые и известковые краски. В краски их добавляют для повышения белизны покрытия. В зависимости от требуемой белизны можно прибавлять 3-5 %. Balení: Odstíny: Aplikační teplota: Míchací poměr: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

500 g

PE sáček 500 g 0100 bílý teplota podkladu i prostředí musí být nad +5°C 300 – 500 g/10 kg nátěru voda +5°C až +25 °C v suchu neomezená v neporušeném balení není

white 0100

water

+5 – 25 °C unlimited


KITTFORT

Æ

Titanová běloba

Křída plavená malířská

Titanium whiteness | Biel tytanowa | Титановые белила

Paint floated whitening | Kreda pławiona malarska | Малярный отмученный мел

Titanová běloba se přidává do malířských nátěrů pro zvýšení bělos. Titanová běloba je vhodná jako pigment do klihových, akrylátových, latexových a vápenných barev. Přidává se do barev za účelem zvýšení bělos nátěru.

Sypká přísada pro zvýšení bělos malířských nátěrů, plnivo do tmelů, barev a jiných stavebních směsí.

EN Used as an addion of paint emulsions to increase their whiteness and hiding power. The tanium whiteness is, as a pigment in glue and lime paint bindings, suitable for interior use (i.e in commonly used coang materials). PL Biel tytanowa jest przydatnym pigmentem do farb klejowych, akrylatowych, lateksowych i wapiennych. Dodaje się do farb w celu wzmożenia białości farby.

EN Used to increase whiteness of common paint coangs. As an fine extender in paints and puŠes and for making other blends (e.g. renders and plaster). PL Dla wzmożenia białości farb malarskich, wypełniacz do kitów, farb i innych mieszanek budowlanych. RU Мел предназначен для повышения белизны малярных покрытий, используется в качестве заполнителя в замазки, краски и другие строительные смеси.

RU Титановые белила добавляются в малярные краски для повышения их белизны. Титановые белила можно добавлять в качестве пигмента в клеевые, акрилатные, латексовые и известковые краски. В краски их добавляют для повышения белизны покрытия. Balení: Odstíny: Aplikační teplota: Míchací poměr: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

500 g

PE sáček 500 g 0100 bílý teplota podkladu i prostředí musí být nad +5°C 300 – 500 g/10 kg nátěru voda +5°C až +25 °C v suchu neomezená v neporušeném balení není

white 0100

water

+5 – 25 °C unlimited

Balení: Odstín: Aplikační teplota: Míchací poměr: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

750 g, 2 kg, 25 kg

PE sáček 750 g, 2 kg, pap. pytel 25 kg 0100 bílý teplota podkladu i prostředí musí být nad +5°C 300–500 g/10 kg nátěru voda +5°C až +25 °C v suchu 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení není

white 0100

water

+5 – 25 °C 24 months

Malířský klih škrobový Paint starch based glue | Malarski klej skrobiowy | Малярный крахмальный клей Upravený práškový bramborový škrob s přísadou přírodních pryskyřic určený k přípravě a naklížení malířských nátěrů. Je to původní způsob přípravy a vylepšení přídržnos malířských nátěrů pro malíře a kuly. Obsah balení postačí k oklížení malířského nátěru na 20–25 m2. EN A modified powdered potato starch with addion of natural resins designed for emulsion paints preparing and sizing. It is the original method how to prepare paint coangs and enhance theirs bonding ability. The content of the bag is adequate for sizing of 20 – 25 m2. PL To wzbogacona skrobia ziemniaczana w proszku z dodatkiem żywic naturalnych przeznaczona do przygotowywania i nasycania klejem farb malarskich. Jest to tradycyjna metoda przygotowywania i ulepszania przyczepności farb malarskich przez malarzy i majsterkowiczów. Zawartość opakowania wystarczy do nasycenia klejem farby malarskiej na 20 – 25 m2. RU Клей представляет собой видоизмененный порошкообразный картофельный крахмал с прибавлением природных смол, предназначенный для приготовления и наклеивания малярных покрытий. Это первоначальный способ приготовления и повышения адгезии малярных покрытий, используемый малярами и людьми, занимающимися домашними работами. Содержимого упаковки хватает для приготовления клеевого малярного покрытия для площади 20-25 м2.

300 g, 5 kg

yellow powder

water

Balení: Odstíny: Aplikační teplota: Míchací poměr: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

PE sáček 300 g, PAP sáček 5 kg nažloutlý prášek teplota podkladu i prostředí musí být nad +5°C 300 g klihu + 4 l vody voda +5°C až +25 °C v suchu neomezená v neporušeném balení není

+5 – 25 °C unlimited

V í c e i n f o r m a c í n a l e z n e t e n a w w w. k i t t f o r t . c z

43


M a l í ř s k é s u r o v i n y, c e m e n t y a k l i h y

Tekutý hedvábný lesk dekorativní Liquid silk gloss – decorave | Płynny połysk jedwabny - dekoracyjny | Жидкий декоративный шелковый блеск Tekutý hedvábný lesk pro malířské účely se používá především k vytváření reflexních efektů na stěnách v interiérech. Lesk se nanáší pomocí dekoračních válečků, kterými na stěnách vytváříme různé ornamenty. Lesk je možné z původního odsnu stříbrné, měnit pomocí tónovacích barev Color line do různých odsnů. EN A liquid silk gloss for painng and decorang used for smooth silk finish which gives a delicate shine and reflecve effects tointerior walls. The silk gloss can be apllyed with paint rollers. The silk gloss should be used in the original state. Also it is possible to colour this gloss through with the painng emulsions COLOR LINE. PL Malarski płynny połysk jedwabny przeznaczony jest głównie do uzyskania efektów refleksyjnych na ścianach wnętrz. Połysk nanosi się przy pomocy wałków dekoracyjnych, którymi tworzy się na ścianach różne ornamenty. Pierwotny srebrny kolor połysku można zmieniać przy pomocy różnych odcieni farb Color Line. RU Жидкий шелковый блеск для малярных целей используется, прежде всего, для создания эффекта отражений на стенах в интерьере. Блеск наносится при помощи декоративных валков, при помощи которых на стенах можно создавать разные орнаменты. Исходя из первоначального серебряного тона, блеск можно подкрасить в разные тона при помощи подцвечивающих красок COLOR LINE.

500 g

pearl-silver

aplication

water

Balení: Odstín: Podklad: Aplikace: Aplikační teplota: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

+5 – 25 °C 24 months

PET láhev 500 g stříbrnoperleťový vymalované stěny v interiéru štětec, dekorační váleček teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C voda +5 °C až +25 °C v suchu 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení není

Disperze S 2802 Dispersion S 2802A | Dyspersja S 2802A | Дисперсия S 2802A Univerzální disperze do všech stavebních směsí (cementových, vápenohydrátových), kde zlepšuje pevnost v tahu za ohybu, přídržnost k podkladu, odolnost pro obrusu, vodovzdornost, odolnost ke střídavému máčení a zmrazování, odolnost kyselým atmosferickým srážkám. Disperze je vhodná k penetraci savých podkladů, k úpravě a zlepšení vlastnos cementové malty, k přípravám lepících malt pro lepení obkladů a dlažeb. EN An all-purpose for all construcon mixtures (cement, lime hydrate), where improves tensile strength, flexural strength, bonding strength, abrasion resistance, water penetraon resistance, cyclic freezing and thawing resistance soaking resistance and acid rain resistance. This dispersion is suitable for porous substrates penetraon, for treatment and improving cement mortar propres, for preparaon of wall les and floor les glueing mortars. PL Uniwersalna dyspersja do wszystkich mieszanek budowlanych (cementowych, wapiennohydratowych), w których wzmacnia wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu, przyczepność do podkładu, odporność na ścieranie, wodotrwałość (nieprzepuszczalność), wytrzymałość na zmaczanie i zamarzanie oraz odporność na kwaśność opadów atmosferycznych. Dyspersja nadaje się do penetracji nasiąkliwych podkładów, do modyfikacji i poprawy właściwości zaprawy cementowej oraz do mas klejących do lepienia kafelków i posadzek. RU Универсальная дисперсия предназначена для всех строительных смесей (цементных, известково-гидратных), у которых она повышает прочность на растяжение при изгибе, адгезию по отношению к основанию, износостойкость, водостойкость (водонепроницаемость), стойкость по отношению к чередующемуся воздействию воды и мороза, стойкость по отношению к кислым атмосферным осадкам. Дисперсия пригодна для пропитки впитывающих оснований, для улучшения свойств цементного раствора, для приготовления клейких растворов для приклеивания облицовок и плиток.

Balení: Odstín: Podklad: Aplikace: Aplikační teplota: Vydatnost: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

1 l, 2 l, 5 l, 10 l

44

white

aplication

water

+5 – 25 °C 12 months

PET láhve a kanystry – 1 l, 2 L, 5 l, 10 l bílý omítky, beton, zdivo, lepící malty malířská štětka, štětec, váleček, stříkací zařízení teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C 0,1–0,2 l/m2 podle savosti podkladu voda +5 °C až +25 °C v suchu 12 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení není


KITTFORT

Æ

Cement bílý

Cement šedý

White cement | Cement biały | Белый цемент

Grey cement | Cement szary | Серый цемент

Cement bílý podle ČSN EN 197-1, portlandský cement EINECS: 266-043-4 pro stavební účely, včetně spárování obkladu a dlažeb. Podklad musí být pevný, nosný, soudržný, bez prachu a mastnot. Při použi nutno zvolit vhodnou recepturu pro poměr vody, cementu, plniv a chemických látek.

Cement šedý podle ČSN EN 197-1, portlandský cement EINECS: 266-043-4 pro stavební účely. Cement je hygroskopická látka, která po smíchání s vodou vytváří pojivo určené pro přípravu betonu, malty a jiných směsí pro stavění a pro výrobu stavebních výrobků.

EN For construconal needs, including wall les and floor les poinng. The substrate must be solid, carrying, cohesive, dust-free and without grease.

EN A general purpose cement for construconal needs (render blends, concrete mixes, concrete renders, masonry repairs, etc.).

PL Cement biały według normy ČSN EN 197-1, cement portlandzki EINECS:266-043-4 dla celów budowlanych łącznie ze spoinowaniem kafelków i posadzek. Podkład musí być pewny, nośny, spójny, bez pyłu i tłuszczy. Przy stosowaniu należy wybrać właściwą recepturę określającą stosunek objętości poszczególnych składników: wody, cementu, wypełniaczy i substancji chemicznych.

PL Cement szary według normy ČSN EN 197-1, cement portlandzki EINECS:266-043-4 dla celów budowlanych. Cement jest substancją hygroskopijną, która po zmieszaniu z wodą tworzy spoiwo do przygotowania betonu, zaprawy i innych mieszanek dla budownictwa i dla produkcji wyrobów budowlanych.

RU Белый цемент согласно стандарту ČSN EN 197-1, портландцемент EINECS:266-

043-4 применяется для строительных целей, в том числе и для расшивки швов на облицовках и мостовых. Основание должно быть прочным, несущим, связным, без пыли и жира. При использовании необходимо соблюдать правильную рецептуру для соотношения количества воды, цемента, заполнителей и химических веществ. Balení: Odstín: Aplikační teplota: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

1,5 kg, 25 kg

white

PE sáček 1,5 kg, 25 kg bílý teplota podkladu i prostředí musí být nad +5°C voda +5°C až +25 °C v suchu 12 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení dráždivý

water

RU Серый цемент согласно стандарту ČSN EN 197-1, портландцемент EINECS:266-043-4 применяется для строительных целей. Цемент является гигроскопическим материалом, который при соприкосновении с водой образует вяжущее вещество, используемое при приготовлении бетона, раствора и других смесей, предназначенных для строительства или производства строительных элементов. Balení: Odstín: Aplikační teplota: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

+5 – 25 °C unlimited

1,5 kg

grey

PE sáček 1,5 kg šedý teplota podkladu i prostředí musí být nad +5°C voda +5°C až +25 °C v suchu 12 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení dráždivý

water

+5 – 25 °C unlimited

Vápno Čerťák® pro stavbu Čerťák building lime | Čerťák wapno budowlane | ИЗВЕСТЬ ČERŤÁK СТРОИТЕЛЬНАЯ Vápno Čerťák pro stavbu je přírodní minerální nátěr určený k nátěrům sklepů, stodol, špajzů a všech míst, kde je kladen důraz na čistotu a hygienu. Je třeba rozmíchat s vodou : v poměru 1: 1 pro bílení. Před každým použim je nutné nátěr důkladně promíchat. Doporučujeme provést 2 až 3 tenkovrstvé nátěry, podle nasákavos podkladu. K tónování doporučujeme použít minerální pigmenty Primatón (viz.kategorie tónovací barvy). EN Čerťák building lime is a natural mineral covering for cellars, barns, pantries and everywhere where cleanliness and hygiene are important. The lime should be mixed with water: the rao for whitewashing is 1:1. The covering should be mixed thoroughly before use. We recommend applying 2 or 3 thin coats, depending on how absorbent the substrate is. For nng, we recommend Primatón mineral pigments (see the colour nts category). PL Wapno budowlane Čerťák to naturalna, mineralna powłoka przeznaczona do pokrywania ścian w piwnicach, stodołach, spiżarniach i wszystkich miejscach, w których ważna jest czystość i higiena. Wapno do bielenia należy wymieszać z wodą w proporcjach 1:1. Przed użyciem należy zawsze dokładnie wymieszać. Zalecamy nanoszenie 2-3 cienkich warstw, w zależności od chłonności malowanej powierzchni. Do tonowania polecamy pigmenty mineralne Primatón (patrz kategoria farby tonujące). RU Известь строительная Čerťák - это природное минеральное покрытие, предназначенное для

побелки подвалов, сараев, кладовых, а также любых помещений, где уделяется особое внимание чистоте и гигиене. Для побелки следует развести водой в соотношении 1:1. Перед каждым использованием тщательно перемешать. Рекомендуем нанести в 2-3 тонких слоя, в зависимости от впитываемости поверхности. Для тонирования рекомендуем использовать минеральные пигменты Primatón (см. категорию тонирующие краски).

10 kg water suspension 5 kg powder

white

water

Balení:

PE kbelíky -10 kg – vodní suspenze PAP pytel 5 kg – práškové balení Odstín: bílý Podklad: omítky, beton, zdivo Aplikace: malířská štětka, štětec, váleček, stříkací zařízení Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +5°C až + 30°C Vydatnost: 4 m2/1kg – dle podkladu Ředidlo a mytí pomůcek: voda Skladování: +5°C až +25 °C v suchu. nesmí zmrznout! Záruční lhůta: 6 měsíců od data na obalu v neporušeném balení Specifická rizikovost: dráždivý

+5 – 25 °C 6 months

V í c e i n f o r m a c í n a l e z n e t e n a w w w. k i t t f o r t . c z

45


Techni c k é su ro v i n y, ch emické přípravky

Hydroxid sodný - perle Sodium hydroxide | Wodorotlenek sodowy | Гидроокись натрия Velmi účinná základní chemická surovina k čištění kotlů, potrubí a odpadů. Dále se používá při bělení a barvení texlií a k přípravě odmašťovacích lázní. Při čištění odpadů vsypeme do sifonu umyvadla, výlevky, vany cca. 100 g hydroxidu sodného a zalijeme 0,5 l horké vody. Necháme působit 30 minut a pak propláchneme. Při větších nečistotách proceduru opakujeme. Nelze používat na hliníkové potrubí! EN A commonly used basic chemical material. It is used for instance for bleaching and colouring in the texle industry, in degresing bath, for boilers, piping and drains cleaning and unblocking. We use 0,5 l of hot water for 100 g sodium hydroxide. We will let it works for 30 min and a6er that we will rinse down it. For be‚er effect we can repeat it. Protect your face and hands! Don£t use for aluminium pipes! PL Bardzo skuteczny podstawowy surowiec chemiczny służący do czyszczenia kotłów, rurociągów i kanalizacji. Stosuje się go również do wybielania i farbowania materiałów oraz do przygotowania kąpieli odtłuszczających. W celu wyczyszczenia ścieków wsypuje się do syfonu umywalki, zlewu, wanny około 100 g wodorotlenku sodowego i zalewa 0,5 l gorącej wody. Po upływie pół godziny syfony przepłukamy. W przypadku więszego zanieczyszczenia procedurę należy powtórzyć. Nie można używać do czyszczenia rurociągów aluminiowych! RU Весьма эффективное основное химическое сырье для чистки котлов,

трубопроводов и стоков. Кроме того, этот материал используется при отбеливании и окраске текстиля, а также при подготовке обезжиривающих ванн. При чистке стока в сифон умывальника, раковины или ванны следует всыпать приблизительно 100 г гидроокиси натрия и залить 0,5 л горячей воды. Жидкость должна действовать в течение 30 минут, после чего систему следует прополоскать. При сильном загрязнении процедуру можно повторить. Этот метод нельзя использовать для чистки алюминиевых труб!

Balení: Odstín: Použití: Aplikace: Aplikační teplota: Vydatnost: Mytí pomůcek: Skladování a přeprava: Záruční lhůta: Specifická rizikovost: Obsah:

500 g, 1 kg

46

white

water

+5 – 25 °C 12-24 months

PE dóza + bezpečnostní uzávěr 500 g, 1 kg bílý čištění odpadů, kotlů, potrubí, odmašťovací lázně, bělení a barvení textilií vysypání z dózy pro nanášení je od + 5 do + 25 °C. 100 g – jedna čistící dávka voda +5°C až +25 °C v suchu, Skladujte mimo dosah dětí!! 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení Před uskladněním dobře uzavřete! žíravý NaOH 97-99,5%.


KITTFORT

Æ

Hydroxid sodný - pecky

Sodium hydroxide | Wodorotlenek sodowy w pestkach | Гидроокись натрия

Velmi účinná základní chemická surovina k čištění kotlů, potrubí a odpadů. Dále se používá při bělení a barvení texKlií a k přípravě odmašťovacích lázní. Při čištění odpadů vsypeme do sifonu umyvadla, výlevky, vany cca. 100 g hydroxidu sodného a zalijeme 0,5 l horké vody. Necháme působit 30 minut a pak propláchneme. Při větších nečistotách proceduru opakujeme. Nelze používat na hliníkové potrubí!

EN A commonly used basic chemical material. It is used for instance for bleaching and colouring in the texKle industry, in degresing bath, for boilers, piping and drains cleaning and unblocking. We use 0,5 l of hot water for 100 g sodium hydroxide. We will let it works for 30 min and a3er that we will rinse down it. For beMer effect we can repeat it.Protect your face and hands! Don“t use for aluminium pipes!

PL Bardzo skuteczny podstawowy surowiec chemiczny służący do czyszczenia kotłów, rurociągów i kanalizacji. Stosuje się go również do wybielania i farbowania materiałów oraz do przygotowania kąpieli odtłuszczających. W celu wyczyszczenia ścieków wsypuje się do syfonu umywalki, zlewu, wanny około 100 g wodorotlenku sodowego i zalewa 0,5 l gorącej wody. Po upływie pół godziny syfony przepłukamy. W przypadku więszego zanieczyszczenia procedurę należy powtórzyć. Nie można używać do czyszczenia rurociągów aluminiowych! RU Весьма эффективное основное химическое сырье для чистки котлов, трубопроводов и стоков. Кроме того, этот материал используется при отбеливании и окраске текстиля, а также при подготовке обезжиривающих ванн. При чистке стока в сифон умывальника, раковины или ванны следует всыпать приблизительно 100 г гидроокиси натрия и залить 0,5 л горячей воды. Жидкость должна действовать в течение 30 минут, после чего систему следует прополоскать. При сильном загрязнении процедуру можно повторить. Этот метод нельзя использовать для чистки алюминиевых труб!

Balení: Odstín: Použití: Vydatnost: Mytí pomůcek: Skladování a přeprava: Záruční lhůta: Specifická rizikovost: Obsah:

1 kg

white

water

PE dóza + bezpečnostní uzávěr, 1 kg bílý čištění odpadů, kotlů, potrubí, odmašťovací lázně, bělení a barvení textilií 100 g – jedna čistící dávka voda +5°C až +25 °C v suchu, Skladujte mimo dosah dětí!! 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení Před uskladněním dobře uzavřete! žíravý NaOH 97-99,5%.

+5 – 25 °C 24 months

Hydroxid sodný - gel

Sodium hydroxide ac9ve gel | Wodorotlenek sodu ak9v gel |ГЕЛЬ ГИДРОКСИД НАТРИЯ AKTIV Hydroxid sodný akKv gel je silný univerzální gelový čisKč odpadů a potrubí s použiLm na kovové, plastové i hliníkové provedení. EN Sodium hydroxide acKve gel is a universal cleaning gel for drains and pipes that can be used on metal, plasKc and aluminium fiNngs.

PL Wodorotlenek sodu AkKv Gel to silny uniwersalny żel czyszczący do odpływów i rur, przeznaczony do instalacji metalowych, plasKkowych i aluminiowych.

RU Активный гель гидроксида натрия - это сильное универсальное средство для прочистки канализации и труб, которое можно использовать для металлических, пластмассовых и алюминиевых труб.

Balení: Odstín: Použití: Vydatnost: Mytí pomůcek: Skladování a přeprava: Záruční lhůta: Specifická rizikovost: Obsah: 1l

clear fluid

water

PE dóza + bezpečnostní uzávěr, 1 l bezbarvý čištění odpadů, kotlů, potrubí, odmašťovací lázně, bělení a barvení textilií 100 g – jedna čistící dávka voda +15°C až +25 °C v suchu, Skladujte mimo dosah dětí!! 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení Před uskladněním dobře uzavřete! žíravý NaOH 45-50 %.

+15 – 25 °C 24 months

V í c e i n f o r m a c í n a l e z n e t e n a w w w. k i t t f o r t . c z

47


Te c h n i c k é s u ro v i ny, chemické přípravky

Chlorové vápno

Bleaching powder | Wapno chlorowane | Хлорная известь Chlorové vápno je určeno k desinfekci kanalizačních odpadů a potrubí, žump a také k desinfekci prostorů sloužících k pěstování drůbeže, prasat, slepic a králíků. Desinfekci doporučujeme 3x až 4x ročně a také při výměně chovu.

EN The Bleaching Powder is intended for disinfecKon of sewage pipes, sumps and places for breeding of poultry, pigs, Hens or rabbits. It should be done 3x – 4x for year or when the breeding is changed. PL Wapno chlorowane przeznaczone jest do

dezynfekcji ścieków i rur kanalizacyjnych, szamb oraz do dezynfekcji pomieszczeń służących do hodowania drobiu, prosiąt, kur i królików. Zaleca się przeprowadzanie dezynfekcji 3 – 4 razy na rok jak również przy wymianie chowu.

RU Хлорная известь предназначена для дезинфекции канализационных стоков и труб, выгребов, а также для дезинфекции помещений, используемых для разведения домашней птицы, свиней, кур и кроликов. Дезинфекцию рекомендуется повторять 3-4 раза в год, а также при изменении вида разводимых животных. Balení: Odstín: Aplikační teplota: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

600 g

PE dóza s bezpečnostním uzávěrem 600 g bílý teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C voda +5 °C až +25 °C v suchu 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení žíravý, oxidující

white

water

Kalafuna jemně drcená Fine crushed resin | Kalafonia miałka | Мелко раздробленная канифоль Slouží především při domácích zabíjačkách a k odstranění štěKn z prasat a také peří z drůbeže. Dále jako pojivo při výrobě tmelů a lepidel na přírodní bázi. Využívá se také k výrobě ekologických podpalovačů.

EN Used above all for pigs’ bristles and poultry feathers removing. Also as a binding agend during produce of fillers and glues on the natural base. It is also used for producing of ecological fire-lighters. PL Służy przede wszystkim przy świniobiciu do usuwania szczeciny z prosiąt oraz pierza z drobiu. Ponadto wykorzystywana jest jako spoiwo w produkcji kitów i klejów naturalnych. Wykorzystuje się ją również do produkcji ekologicznych podpalaczy.

RU Мелко раздробленная канифоль используется, главным образом, при домашнем убое свиньи для устранения с нее щетины, а также перьев с домашней птицы. Кроме того, канифоль используется в качестве связующего при изготовлении замазок и клеев на природной базе. Она также используется при производстве экологических растопок. Balení: Odstín: Aplikační teplota: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

+5 – 25 °C 24 months

1 kg

1 kg žlutý teplota podkladu i prostředí musí být nad +5°C - 20°C voda +5°C až +25 °C v suchu, Chraňte před přímým sluncem! 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení nebezpečí

yellow

water

+5 – 25 °C 24 months

Kostní klih

Bone glue | Klej kostny | Костный клей

Kostní klih je určen k lepení, klížení a především k opravám a restaurování starého dřevěného nábytku. Kostní klih se nechá cca. 2 hod. nabobtnat a poté se postupným zahříváním dokonale rozpusL. Lepidlo nanášíme na obě lepené strany. Následně zaLžíme, případně stáhneme svěrkou. EN Above all used for bonding and glueing, especially when repairing and restoring old wood furniture.

PL Klej kostny przeznaczony jest do lepienia, sklejania, ale głównie do naprawiania i restaurowania starych mebli. Klej kostny należy na około 2 godziny odstawić, by napęczniał a następnie stopniowym zagrzewaniem doskonale go rozpuścić. Klej nanosi się na obie strony sklejane. Następnie złącze należy obciążyć ewentualnie ścisnąć imadełkiem.

RU Костный клей предназначен для склеивания и, прежде всего, ремонта и реставрирования исторической деревянной мебели. Костный клей следует приблизительно на 2 часа оставить набухать, после чего его надо при постепенном нагревании полностью растворить. Клей следует наносить на обе склеиваемые стороны. Склеиваемые детали необходимо поставить под груз или зажать в тиски.

Balení: Odstín: Aplikační teplota:

300 g

48

light brown

warm water

+5 – 25 °C unlimited

PE sáček 300 g světle hnědý teplota podkladu i prostředí musí být nad +5°C až + 25°C Ředidlo a mytí pomůcek: teplá voda Skladování: +5°C až +25 °C v suchu, Chraňte před hlodavci! Záruční lhůta: neomezená v neporušeném balení Specifická rizikovost: není


KITTFORT

Æ

Modrá skalice

Zelená skalice

Modrá skalice (síran měďnatý CuSO4. 5H2O) se používá k výrobě prostředků k hubení škůdců, impregnačních látek na dřevo, výrobě solí ke galvanickému pokovování, k výrobě umělého hedvábí a také k potlačení růstu řas v bazénech a nádržích (dávkování: 3 g na 1000 l vody).

Zelená skalice (síran železnatý FeSO4. 7H2O) se používá k hubení mechů a lišejníků v travnatých plochách, proK strupovitosK a kadeřavosK ovocných stromů v době vegetačního klidu, především ve vodárenství jako koagulant při úpravě pitných, průmyslových a odpadních vod a pro další průmyslové účely. Dávkování: mechy, lišejníky - 4% roztok a strupovitost a kadeřavost stromů - 8% roztok.

Blue stone | Koperwas niebieski | Синий купорос

EN For producKon of pest control agents because of its fungicidal anKbacterial properKes, as wood preservaKve, in various copper plaKng processes and in arKficial silk producKon. Also used for controling water in the pools. (Mixing raKo: 3 g to 1000 l water).

PL Koperwas niebieski (siarczan miedzi CuSO4.5H2O) używa się do produkcji środków do tępienia szkodników, substancji impregnacyjnych do drewna, do produkcji soli do galwanicznego powlekania metalami, do produkcji sztucznego jedwabiu jak również do zahamowania rozrastania się glonów w basenach i zbiornikach wodnych (dawkowanie: 3 g na 1000 l wody). RU Синий купорос (сернокислая окись меди CuSO4 5H2O) используется при производстве средств для борьбы с вредителями, пропитки для дерева, соли для гальванической металлизации, искусственного шелка, а также для подавления роста водорослей в бассейнах (дозировка: 3г на 1000 л воды).

Balení: Odstín: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

500 g, 1 kg

500 g, 1 kg světle modrý teplá voda +5°C až +25 °C v suchu, Uchovávejte mimo dosah dětí! 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení varování

light blue

warm water

Copperas | Koperwas zielony | Зеленый купорос

EN Capable of killing moss and lichen in grass areas. Against leaf curl and scab diseases of fruit trees in the vegetaKon rest period. Above all in water supplies as coagulant in domesKc water, industrial water and wastewater treatment and for other industrial use. Dosing moss and lichen 4 % soluKon and Lea curl and scab diseases of fruit trees 8% siluKon.

PL Koperwas zielony (siarczan żelaza FeSO4.7H2O ) używany jest do tępienia mchów i porostów na trawnikach, do zapobiegania strupowatym owocom i kędzierzawości drzew owocowych w czasie spokoju wegetacyjnego, ale głównie w gospodarce wodnej jako koagulant przy rafinowaniu wody pitnej, przemysłowej i ścieków oraz do innych celów przemysłowych. Dawkowanie: mchy i porosty roztwór 4%, strupowate owoce i kędzierzawość drzew owocowych 8% roztwór.

RU Зеленый купорос (сульфат железа FeSO4.7H2O) используется для уничтожения мхов и лишайников из травяного покрова, при борьбе с паршой и курчавостью фруктовых деревьев в период вегетационного покоя, в устройствах водоснабжения в качестве коагулянта при водоподготовке питьевой, промышленной и сточной воды, а также для других промышленных целей. Дозировка: мхи и лишайники – 4 % раствор, парша и курчавость деревьев – 8 % раствор. Balení: Odstín: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

+5 – 25 °C 24 months

1 kg

1 kg tmavě zelená až hnědá teplá voda +5°C až +25 °C v suchu, Uchovávejte mimo dosah dětí! 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení varování

dark green/brown

warm water

+5 – 25 °C 24 months

Posypová sůl

Road salt | Sól do posypów | Соль для посыпания

Posypová sůl je rozmrazovací prostředek k uvolňování ušlapaného a uježděného sněhu a námrazy z chodníků, komunikací a dopravních ploch při jejich zimní údržbě. EN Road Salt defrosts down at heel and packed snow and icing from the pathes and roads during winter.

PL Sól do posypów jest środkiem rozmrażającym do usuwania udeptanego i ujeżdżonego śniegu oraz szadzi z chodników, jezdni i powierzchni komunikacyjnych w czasie zimy.

RU Соль для посыпания используется в качестве размораживающего средства при устранении растоптанного и укатанного снега и гололеда с тротуаров, дорог и транспортных площадок при их зимней уборке. Balení: Odstín: Vydatnost: Aplikační teplota: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

5 kg, 10 kg, 25 kg

PE sáček 5 kg, 10 kg, 25 kg bílý 50 g až 100 g/1 m2 – z balení 5 kg - 100 m2 teplota podkladu i prostředí musí být -10°C až 10°C -5°C až +25 °C v suchu 36 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení není

white

water

-5 – 25 °C 36 months

V í c e i n f o r m a c í n a l e z n e t e n a w w w. k i t t f o r t . c z

49


Te c h n i c k é s u ro v i ny, chemické přípravky

Kyselina citrónová E330 Citric Acid E 330 | Kwasek cytronowy E 330 | ЛИМОННАЯ КИСЛОТА Е 330 Je potravinářská kyselina, která se používá jako dochucovací prostředek jídel a jako přísada ke konzervaci a k ochucení ovoce, džemů, zeleniny, nápojů a sirupů. Dále se používá jako odstraňovač vodního kamene v kávovarech a konvicích.

EN A food-industry acid used as a flavouring and an addiKve to preserve and add flavour to fruit, jams, vegetables, beverages and cordials. It is also used as a limescale remover in coffee machines and keMles. PL To kwas spożywczy, stosowany jako polepszacz smaku w żywności oraz jako dodatek konserwujący i poprawiający smak owoców, dżemów, warzyw, napojów i syropów. Ponadto może być stosowany do usuwania osadu z kamienia w ekspresach do kawy i czajnikach.

Kyselina sorbová E200 Sorbic Acid E200 | Kwas sorbinowy E 200 | СОРБОВАЯ КИСЛОТА Е200 Potravinářská kyselina, která se používá se pro konzervování potravin.

EN A food-industry acid used as a preservaKve. PL Kwas spożywczy, stosowany do konserwowania żywności. RU Пищевая кислота, используемая при консервировании продуктов.

RU Пищевая кислота, использующаяся для улучшения вкуса блюд, а также в качестве консервирующего средства и улучшения вкуса фруктов, джема, овощей, напитков и сиропов. Также используется для удаления накипи в кофеварках и чайниках. Balení: Odstín: Aplikační teplota: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

100 g

PE sáček 100 g bílý teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C voda +5 °C až +25 °C v suchu 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení dráždivý

white

water

Balení: Odstín: Aplikační teplota: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

+5 – 25 °C 24 months

2g

PE sáček 2g bílý teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C voda +5 °C až +25 °C v suchu 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení dráždivý

white

water

+5 – 25 °C 24 months

Sanytr - dusičnan draselný E 252 Sanytr - potassium nitrate E 252 | Saletra azotan potasu E 252 | СЕЛИТРА НИТРАТ КАЛИЯ Е 252 Potravinářský přípravek pro nakládání masa před uzením. EN PL

A food-industry preparaKon used as to cure meat before smoking. Preparat spożywczy do peklowania mięsa przed wędzeniem.

RU Пищевой препарат, используемый для маринования мяса перед копчением.

Balení: Odstín: Aplikační teplota:

70 g

50

light brown

warm water

+5 – 25 °C unlimited

PE sáček 70 g světle hnědý teplota podkladu i prostředí musí být nad +5°C až + 25°C Ředidlo a mytí pomůcek: teplá voda Skladování: +5°C až +25 °C v suchu, Chraňte před hlodavci! Záruční lhůta: neomezená v neporušeném balení Specifická rizikovost: není


KITTFORT

Æ

Odrezovač EX

Rust remover | Odrdzewiacz | Средство для удаления ржавчины

Bezoplachový odrezovací prostředek se stabilizátorem účinku, velmi vysoká účinnost při odstranění koroze. Odrezovač se nanáší nátěrem, nástřikem nebo ponorem. Při silnějším zkorodování je třeba nátěr odrezovačem 2x až 3x opakovat. Při použiL ponoru je doba aplikace 5 min. (Působení odrezovače se projeví vznikem modročerného zbarvení na povrchu předmětu).

EN A rust removing, high efficient agent with stabilizing effect, without any rinsing need. The rust remover can be applied with brush, spray or by immersion. In cases of heavier corrosion the applicaKon must be repeated 2 or 3Kmes. When rusty item immersed the applicaKon Kme is 5 minutes. (Deruster reacKon is manifested by blue-black surface colouring.) PL Odrdzewiacz nie wymagający opłukiwania z utrwalaczem zdolności ochronnych; wysoka skuteczność w usuwaniu korozji. Odrdzewiacz nanosi się pędzlem, natryskiem lub przez zanurzenie. W przypadku głębszej korozji należy pokrywanie odrdzewiaczem powtórzyć kilkakrotnie. W przypadku nanoszenia odrdzewiacza drogą zanurzenia czas trwania operacji wynosi 5 minut. (Działanie odrdzewiacza daje o sobie znać przez pojawienie się niebiesko-czarnego zabarwienia na powierzchni przedmiotu).

RU Средство для удаления ржавчины без полоскания со стабилизатором эффекта обеспечивает высокую эффективность очистки от коррозии. Раствор наносится при помощи кисти, пульверизатора или путем погружения. При сильной коррозии процедуру необходимо два или три раза повторить. При использовании метода погружения время воздействия составляет 5 минут. Действие раствора можно определить по появлению черно-синего налета на поверхности предмета).

Balení: Odstín: Podklad: Aplikace: Aplikační teplota: Vydatnost: Mytí pomůcek: Skladování a přeprava: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

250 g, 500 g, 1 kg, 5 kg, 500 g spray

yellow fluid

aplication

warm water

PE láhev 250 g, 500 g, 1 kg, 5 kg, rozprašovač 500 g nažloutlá kapalina kov štětec, nástřik, ponorem pro nanášení je od +5 do +25 °C. 10 - 40 m2/500 g při jednom nátěru teplá voda +5°C až +25 °C v suchu, Chraňte před mrazem! 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení dráždivý

+5 – 25 °C 24 months

V í c e i n f o r m a c í n a l e z n e t e n a w w w. k i t t f o r t . c z

51


Te c h n i c k é a c h e mické kapaliny

Odrezovač STANDARD Standard rust remover | Odrdzewiacz Standard | Средство для удаления ржавчины

Bezoplachový odrezovací prostředek se stabilizátorem účinku, vysoká účinnost při odstranění koroze. Odrezovač se nanáší nátěrem, nástřikem nebo ponorem. Při silnějším zkorodování je třeba nátěr odrezovačem 2x až 3x opakovat. Při použiL ponoru je doba aplikace 10 min. (Působení odrezovače se projeví vznikem modročerného zbarvení na povrchu předmětu).

EN This no-rinse rust remover with effect stabiliser provides highly effecKve corrosion removal. The area in quesKon is first mechanically cleaned with a brush to get rid of loose corrosion and dirt parKcles. The de-rusKng soluKon should be sKrred thoroughly before use. The rust remover is applied either by brushing, spraying or immersion. In the case of more severe corrosion the coaKng should be repeated 2 or 3 Kmes. For immersion, the applicaKon Kme is 10 minutes. (The rust remover’s effect causes the item’s surface to take on a bluish black Knge.) PL Odrdzewiacz nie wymagający opłukiwania z utrwalaczem zdolności ochronnych; wysoka skuteczność w usuwaniu korozji. Odrdzewiacz nanosi się pędzlem, natryskiem lub przez zanurzenie. W przypadku głębszej korozji należy pokrywanie odrdzewiaczem powtórzyć kilkakrotnie. W przypadku nanoszenia odrdzewiacza drogą zanurzenia czas trwania operacji wynosi 10 minut. (Działanie odrdzewiacza daje o sobie znać przez pojawienie się niebiesko-czarnego zabarwienia na powierzchni przedmiotu). RU Средство для удаления ржавчины без полоскания со стабилизатором эффекта обеспечивает

высокую эффективность очистки от коррозии. Раствор наносится при помощи кисти, пульверизатора или путем погружения. При сильной коррозии процедуру необходимо два или три раза повторить. При использовании метода погружения время воздействия составляет 10 минуты. (Действие раствора можно определить по появлению черно-синего налета на поверхности предмета).

Balení: Odstín: Podklad: Aplikace: Aplikační teplota: Vydatnost: Mytí pomůcek: Skladování a přeprava: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

500 g, 1 kg, 5 kg

clear fluid

aplication

warm water

PE láhev 500 g, 1 kg, 5 kg bezbarvý kov štětec, nástřik, ponorem pro nanášení je od +5 do +25°C. 10 - 40 m2/500 g při jednom nátěru teplá voda +5 °C až +25 °C v suchu, Chraňte před mrazem! 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení dráždivý

+5 – 25 °C 24 months

Odrezovač FORTE

Forte rust remover | Odrdzewiacz Forte | Средство для удаления ржавчины

Bezoplachový odrezovací prostředek se stabilizátorem účinku a s osahem TANINU. Vysoká účinnost při odstranění koroze. Odrezovač se nanáší nátěrem nebo ponorem. Při silnějším zkorodování je třeba nátěr odrezovačem 2x až 3x opakovat. Při použiL ponoru je doba aplikace 4 min. (Působení odrezovače se projeví vznikem modročerného zbarvení na povrchu předmětu).

EN No-rinse rust remover with effect stabiliser and containing TANNIN. Highly effecKve for removing corrosion. The area in quesKon is first mechanically cleaned with a wire brush to get rid of loose corrosion and dirt parKcles. The de-rusKng soluKon should be sKrred thoroughly before use. The rust remover is applied either by brushing or immersion. In the case of more severe corrosion the coaKng should be repeated 2 or 3 Kmes. For immersion, the applicaKon Kme is 4 minutes. (The rust remover’s effect causes the item’s surface to take on a bluish black Knge.)

PL Odrdzewiacz nie wymagający opłukiwania z utrwalaczem zdolności ochronnych i TANINĄ; wysoka skuteczność w usuwaniu korozji. Odrdzewiacz nanosi się pędzlem lub przez zanurzenie. W przypadku głębszej korozji należy pokrywanie odrdzewiaczem powtórzyć kilkakrotnie. W przypadku nanoszenia odrdzewiacza drogą zanurzenia czas trwania operacji wynosi 4 minuty. (Działanie odrdzewiacza daje o sobie znać przez pojawienie się niebiesko-czarnego zabarwienia na powierzchni przedmiotu). RU Средство для удаления ржавчины без полоскания со стабилизатором эффекта и с содержанием танина. Oбеспечивает высокую эффективность очистки от коррозии. Раствор наносится при помощи кисти, пульверизатора или путем погружения. При сильной коррозии процедуру необходимо два или три раза повторить. При использовании метода погружения время воздействия составляет 4 минут. (Действие раствора можно определить по появлению черносинего налета на поверхности предмета).

500 g

52

dark-brown fluid

aplication

warm water

+5 – 25 °C 24 months

Balení: Odstín: Podklad: Aplikace: Aplikační teplota: Vydatnost: Mytí pomůcek: Skladování a přeprava: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

PE láhev 500 g tmavě hnědá kapalina kov štětec, ponorem pro nanášení je od + 5 do + 30 °C. 10 - 40 m2/500 g při jednom nátěru teplá voda +5 °C až +25 °C v suchu, Chraňte před mrazem! 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení dráždivý


KITTFORT

Æ

Barvožrout

Barvožrout | Zmywacz farb | УДАЛИТЕЛЬ КРАСКИ BARVOŽROUT

Barvožrout je vysoce účinný univerzální gelový odstraňovač nátěrů. Používá se k odstraňování olejových, synteKckých, epoxidových, polyuretanových a disperzních nátěrů z kovových, dřevěných i betonových podkladů. EN Barvožrout is a highly effecKve, universal, gel-based paint remover. It is used to remove oil-based, syntheKc, epoxide, polyurethane and emulsion coaKngs from metal, wood and concrete substrates.

PL Niezwykle skuteczny, uniwersalny żel usuwający stare powłoki. Służy do usuwania powłok olejnych, syntetycznych, epoksydowych, poliuretanowych i dyspersyjnych z powierzchni metalowych, drewnianych i betonowych.

RU Barvožrout - это высокоэффективный универсальный удалитель краски в форме геля. Используется для устранения масляной, синтетической, эпоксидной, полиуретановой и дисперсионной краски с металлических, деревянных и бетонных поверхностей. Balení: Odstín: Podklad: Aplikace: Aplikační teplota: Vydatnost: Mytí pomůcek: Skladování a přeprava: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

plech. obal 500 g bílo-šedá kapalina kov, dřevo, beton štětec, váleček pro nanášení je od +15 do +25°C. 10 - 14 m2/kg aceton +5 °C až +25 °C v suchu, Chraňte před mrazem! 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení nebezpečí

500 g

white-grey fluid

aplication

acetone

+5 – 25 °C 24 months

Fermež lněná

Boiled linseed oil | Pokost lniany | Льняная олифа

Fermež lněná je především ředidlo pro olejové, fermežové barvy a tmely. Dále k napouštění dřeva, papíru, omítek a jiných savých podkladů pod olejové, fermežové, synteKcké a disperzní nátěrové hmoty. V kombinaci s ochrannými látkami chrání dřevo před napadením dřevokaznými houbami a mikroorganismy. EN A thinner for oil paints, varnishes and puNes. For staining wood, paper, plasters and other absorbent agregates under oil paints, varnishes, syntheKcal and dispersive coaKngs. The linseed oil also protects wood against fungi and microbs.

PL Pokost lniany jest przede wszystkim rozpuszczalnikiem farb i kitów olejnych i pokostowych. Ponadto stosuje się go do impregnowania drewna, papieru, tynków i innych podkładów ssących pod farby olejne, pokostowe, syntetyczne i dyspersyjne. W kombinacji z substancjami ochronnymi chroni drewno przed szkodnikami, grzybicami i mikroorganizmami.

RU Льняная олифа используется, прежде всего, в качестве растворителя масляных красок, масляных красок на натуральной олифе и замазок. Кроме того, олифа используется для пропитки дерева, бумаги, штукатурки и других впитывающих оснований под масляные краски, масляные краски на натуральной олифе, синтетические и дисперсионные покрытия. В комбинации с защитными веществами льняная олифа защищает дерево от древесиноразрушающих грибов и микроорганизмов.

Balení: Odstín: Aplikační teplota: Mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

PET láhev 250 g, 0,5 l, Plech. obal 400 g, 800 g, 3 kg, 5 l, 8 kg, 10 l žlutohnědý teplota podkladu i prostředí musí být nad +10°C až + 25°C lakový benzín +5°C až +25 °C v suchu, Chraňte před přímým sluncem! 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení není 250 g, 0,5 l, 400 g, 800 g, 3 kg, 5 l, 8 kg, 10 kg

yellow-brown fluid

petrol

+5 – 25 °C 24 months

V í c e i n f o r m a c í n a l e z n e t e n a w w w. k i t t f o r t . c z

53


Te c h n i c k é a c h e mické kapaliny

Fermež napouštěcí

Staining boiled linseed oil | Pokost impregnujący | Пропиточная олифа

Používá se k napouštění dřeva, omítek aj. savých materiálů pod olejové, fermežové, synteKcké a disperzní nátěrové hmoty. V kombinaci s ochrannými látkami a lakovým benzínem chrání dřevo před napadením dřevokaznými houbami a mikroorganismy. EN Used for staining wood, paper, plasters and other absorbent agregates under oil paints, varnishes, syntheKcal and dispersive coaKngs. The linseed oil also protects wood against fungi and microbs. PL Stosuje się do impregnowania drewna, tynków i innych materiałów ssących pod farby olejne, pokostowe, syntetyczne i dyspersyjne. W kombinacji z substancjami ochronnymi i benzyną lakową chroni drewno przed grzybicami i mikroorganizmami.

RU Пропиточная олифа используется для пропитки дерева, штукатурки и других впитывающих материалов служащих в качестве основания под масляные, олифные, синтетические и дисперсионные покрытия. В комбинации с защитными веществами и лаковым бензином олифа защищает дерево от древесиноразрушающих грибов и микроорганизмов. Balení: Odstín: Aplikační teplota: Mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

PET láhev 250 g, 0,5 l Plech. obal 400 g, 800 g, 3 kg, 5 l, 8 kg, 10 l žlutohnědý teplota podkladu i prostředí musí být do +10°C až + 25°C lakový benzín +5°C až +25 °C v suchu, Chraňte před přímým sluncem! 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení zdraví škodlivý

Terpentýnový olej

Terpen9ne oil | Olejek terpentynowy | ТЕРПЕНТИННОЕ МАСЛО Terpentýn se používá jako ředidlo do barev. EN TurpenKne is used as a paint thinner.

PL Terpentyna służy do rozcieńczania farb.

RU Терпентин используется в качестве

250 g, 0,5 l, 400 g, 800 g, 3 kg, 5 l, 8 kg, 10 kg

yellow-brown fluid

petrol

+5 – 25 °C 24 months

Čpavková voda 25% technická

Technical ammonia water 25 % | Woda amoniakalna techniczna | Аммиачная вода техническая

Je určena pouze k technickým účelům, leptání povrchů a čištění. Produkt je žíravý, proto je nutné při práci dodržovat platné hygienické a bezpečnostní předpisy.

растворителя для красок.

EN Intended solely for technical uses, for corroding surfaces and for cleaning. The product is causKc, so it is essenKal that the applicable hygiene and safety regulaKons are complied with.

PL Jest używana wyłącznie do celów technicznych, do trawienia powierzchni i czyszczenia. Substancja jest żrąca i dlatego bezwzględnie należy przestrzegać obowiązujących przepisów hygienicznych i bezpieczeństwa. RU Аммиачная вода предназначена только для технических целей, травления поверхности и чистки. Продукт является едким и поэтому при работе необходимо соблюдать все правила безопасности. Balení: Odstín: Aplikační teplota: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

450 g, 850 g, 4 kg, 8,5 kg

54

Plech. obal 450 g, 850 g, 4 kg, 8,5 kg bezbarvá kapalina s typyckým zápachem teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C lakový benzín +5 °C až +25 °C v suchu 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení nebezpečí

clear fluid

petrol

+5 – 25 °C 24 months

Balení: Odstín: Mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

450 g

PE láhev 450 g čirá kapalina s typickým zápachem teplá voda +5°C až +25 °C v suchu, v originálním obale, v dobře větraném místě. 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení nebezpečí

clear fluid

warm water

+5 – 25 °C 24 months


KITTFORT

Æ

Peroxid vodíku 10% Hydrogen peroxide solu9on | Perhydrol | Перекись водорода Je určený k čištění a bělení. Produkt je dráždivý a proto je nutné při práci dodržovat platné pokyny bezbečnosK práce. EN Intended for cleaning and bleaching. The product is an irritant, so it is essenKal that the applicable work safety instrucKons are followed.

PL Używany jest do czyszczenia i bielenia. Produkt jest drażniący w związku z czym przy pracy należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa. RU Перекись водорода предназначена для чистки и отбеливания. Продукт вызывает раздражение и поэтому при работе необходимо соблюдать все правила безопасности.

Balení: Odstín: Mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

100 g

PE láhev 100 g čirá kapalina voda +5°C až +20 °C v suchu. Chraňte před přímým sluncem! 18 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení dráždivý

clear fluid

water

+5 – 20 °C 18 months

Perchlorethylen technický Perchlorethylene - technical | Perchloretylen – techniczny | Перхлорэтилен – технический Je určený k čištění, odmašťování a rozpouštění nečistot. Produkt je zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí, proto je nutné při práci dodržovat platné bezpečnostní předpisy. EN For clearing, depreasing and soluKon of contaminaKon. The product is deleterious and dangerous for environment. Necessary to keep safety rules.

PL Przeznaczony jest do czyszczenia, odtłuszczania i rozpuszczania zanieczyszczeń. Produkt jest szkodliwy dla zdrowia i niebezpieczny dla środowiska. Dlatego bezwzględnie należy przestrzegać obowiązujących przepisów.

RU Перхлорэтилен предназначен для чистки, обезжиривания и растворения загрязнений. Продукт вреден для здоровья и опасен для окружающей среды, поэтому при работе с ним необходимо соблюдать все правила безопасности. Balení: Odstín: Mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

800 g, 8 kg, 16 kg

PE láhev 800 g, FE kanystry 8 kg, 16 kg čirá kapalina s typickým zápachem lakový benzín +5°C až +25 °C v suchu. Chraňte před přímým sluncem! 18 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení varování

clear fluid

petrol

+5 – 20 °C 18 months

Peroxid vodíku 30% technický

Hydrogen peroxide solu9on | Perhydrol | Перекись водорода

Je určený k čištění a bělení. Produkt je zdraví škodlivý a proto je nutné při práci dodržovat platné pokyny bezpečnosK práce.

EN Intended for cleaning and bleaching. The product is harmful to health, so it is essenKal that the applicable work safety instrucKons are followed.

PL Używany jest do czyszczenia i bielenia. Produkt jest drażniący w związku z czym przy pracy należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa. RU Перекись водорода предназначена для чистки и отбеливания. Продукт вызывает раздражение и поэтому при работе необходимо соблюдать все правила безопасности. Balení: Odstín: Mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

500 g, 950 g

PE láhev 500 g, 950 g čirá kapalina voda +5°C až +20 °C v suchu. Chraňte před přímým sluncem a světlem! 18 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení nebezpečí

clear fluid

water

+5 – 20 °C 18 months

Benzínový čistič Petroleum Cleaner | Benzyna Ekstrakcyjna | БЕНЗИНОВЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ

Benzínový čisKč je používán pro technické účely, k odmašťování a čištění kovových před lakováním, k čištění texLlií. EN Petroleum cleaner is used for technical purposes, for de-greasing metal surfaces before varnishing and for cleaning texKles.

PL Benzyna ekstrakcyjna do celów technicznych, usuwania tłuszczu i czyszczenia elementów metalowych przed ich polakierowaniem, do czyszczenia tekstyliów.

RU Бензиновый очиститель используется в технических целях для обезжиривания и очистки металлических предметов перед лакировкой, а также к чистке текстиля.

Balení: Odstín: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

180 ml

PE láhev 180 ml čirá kapalina +5°C až +20 °C v suchu. Chraňte před přímým sluncem a světlem! 18 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení nebezpečí

clear fluid

water

+5 – 20 °C 18 months

V í c e i n f o r m a c í n a l e z n e t e n a w w w. k i t t f o r t . c z

55


Te c h n i c k é a c h e mické kapaliny

Líh technický

Industrial Spirit | Spirytus techniczny | ТЕХНИЧЕСКИЙ СПИРТ Používá se k technickým účelům, ředění lihových nátěrových hmot, k čistění a odmašťování, jako náplň do lihových vařičů.

EN Used for technical purposes, for diluKng spirit-based paints, for cleaning and de-greasing and as fluid for spirit stoves.

PL Stosowany do celów technicznych, rozcieńczania farb i lakierów rozcieńczanych alkoholem, jako środek czyszczący i odtłuszczający, jako paliwo do palników spirytusowych. RU Используется в технических целях, для разведения спиртовых красок, для очистки и удаления жира, а также в качестве топлива для спиртовых горелок. Balení: Odstín: Mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

PE láhev 500 ml, 1 l, plechový obal 4 l, 9 l čirá kapalina voda +5°C až +20 °C v suchu. Chraňte před přímým sluncem! 18 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení nebezpečí 500 ml, 1 l, 4 l, 9 l

Vodní sklo

Water glass | Szkło wodne | Жидкое стекло Vodní sklo používáme především jako příměs do maltových směsí, jako ochranu proK zmrznuL (účinnost do -3 °C), dále ve směsi se šamotovou maltou na opravy vyzdívky všech druhů topenišť a také ke konzervaci vajec.

56

Des9lled water | Woda destylowana | Дистиллированная вода

RU Дистиллированная вода предназначена для технических целей, например, для радиаторов и аккумуляторов автомобилей, электрических утюгов с увлажнителем или для увлажнителей воздуха. Электропроводность составляет 15 µСм.cм-1

PET láhev 0,5 l, 1 l, 5 l, 10 l čirá kapalina voda +5°C až +25 °C v suchu. Chraňte před přímým sluncem! 18 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení varování

water

Destilovaná voda

PL Woda destylowana przeznaczona jest do celów technicznych np. do chłodnic i akumulatorów samochodowych, do żelazek z parą jak również do nawilżaczy powietrza. Przewodność 15 µ S.cm-1

RU Жидкое стекло используется, прежде всего, в качестве примеси в смеси растворов для защиты их от мороза (эффективность -3 °C), в смесях с шамотным раствором для ремонта футеровки всех видов топок, а также для консервирования яиц.

clear fluid

+5 – 20 °C 18 months

EN DesKlled water is designed for various technical purposes, e.g. for anKfreezers and baMeries, into steam irons and air moisteners. Conductance 15 µ S.cm-1

PL Szkło wodne używane jest głównie jako domieszka do mieszanek zaprawowych, jako ochrona przed zamarzaniem (skuteczność do – 3°C) również jako składnik mieszanek z zaprawą szamotową do napraw obmurowań wszystkich typów palenisk a także do konserwacji jajek.

0,5 l, 1 l, 5 l, 10 l

water

DesKlovaná voda je určena pro technické účely např. do chladičů a akumulátorů aut, do napařovacích žehliček a zvlhčovačů vzduchu. Vodivost max. 15 µ S.cm-1

EN Water glass is used above all for eggs preservaKon or as bonding agent in refractory renders and puNes. (Efficiency to -3 C).

Balení: Odstín: Mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

clear fluid

+5 – 25 °C 18 months

Balení: Odstín: Mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

1 l, 2,5 l, 3 l, 5 l, 10 l, 25 l

PET láhev 1 l, 2,5 l, 3 l, 5 l, 10 l, 25 l čirá kapalin voda +5°C až +25 °C v suchu. Chraňte před přímým sluncem! 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení není

clear fluid

water

+5 – 25 °C 24 months


KITTFORT

Æ

Kyselina sírová 33%

Sulphuric acid | Kwas siarkowy akumulatorowy | Серная кислота для аккумуляторов

Základní chemická surovina pro obecně známé použíL. Používá se jako elektrolyt do olovněných akumulátorů, k úpravě vody.

EN A basic chemical material for commonly known use. Used Used in many applicaKons, e.g as an electrolyte in lead-acid baMeries and in water treatment. PL Podstawowy surowiec chemiczny o powszechnie znanym przeznaczeniu. Stosowany jest jako elektrolyt w akumulatorach ołowianych oraz do oczyszczania wody.

RU Основное химическое сырье для общеизвестного применения. Используется в качестве электролыта в свинцовых аккумуляторах, для водоподготовки и т. д.

Balení: Odstín: Mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

PE láhev 0,5 l, 1 l čirá kapalina voda +5°C až +25 °C v suchu. Chraňte před přímým sluncem! 36 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení nebezpečí

0,5 l, 1 l

clear fluid

water

+5 – 25 °C 36 months

0,5 l, 1 l, 2l

light-yellow fluid

water

+5 – 25 °C 36 months

Kyselina chlorovodíková 31% Hydrochloric acid | Kwas chlorowodorowy (solny) | Соляная кислота

Základní chemická surovina pro obecně známé použíL. Používá se např. pro odstraňování vodního kamene, k čištění potrubí a odpadů.

EN A basic chemical material for commonly known use. Used in many applicaKons, e.g. in descalers and limescale removers and in agents for pipings and drains cleaning. PL Podstawowy surowiec chemiczny o powszechnie znanym przeznaczeniu. Stosowany jest np. do usuwania kamienia wodnego, do czyszczenia rurociągów i ścieków. RU Основное химическое сырье для общеизвестного применения. Используется, например, для устранения накипи, чистки труб и стоков.

Balení: Odstín: Mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

PE láhev 0,5 l, 1 l, 2 l nažloutlá kapalina voda +5°C až +25 °C v suchu. Chraňte před přímým sluncem! 36 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení nebezpečí

V í c e i n f o r m a c í n a l e z n e t e n a w w w. k i t t f o r t . c z

57


Či s t í c í p ř í p r a v k y

GLASSCAR® letní směs

Sommer washer liquid | Letni płyn do spryskiwaczy samochodowych | летняя смесь для опрыскивателя автомобиле

Glasscar letní směs jsou dvě letní kapaliny do ostřikovačů s příjemnou a svěží vůní pro ženy a muže. V letním období čisL skla automobilů od hmyzu, prachu a nečistot a zabezpečují dobrý výhled při řízení auta a svou vůní osvěžují řidiče při cestách ve svém autě. Koncentrát dále nedoporučujeme ředit.

EN Glasscar Summer Mixture comprises two summer windscreen washer liquids with a pleasant, fresh fragrance for women and men. During summer, it cleans car windscreens, removing insects, dust and dirt, ensuring a good view for the driver. Its fragrance is refreshing for drivers during their car journeys. We do not recommend diluKng the concentrate.

PL GlassCar Sommer to dwa płyny letnie do spryskiwaczy samochodowych o przyjemnym zapachu dla kobiet i mężczyzn. Latem czyszczą szkła samochodów od owadów, kurzu i brudu, zapewniają dobrą widoczność kierującemu samochodem a przyjemnym zapachem odświeżają kierowcę podczas podróży w samochodzie. Rzedzenie koncentratu nie jest wskazane. RU „GlassCar Sommer“ – это два типа летней жидкости для опрыскивателей автомобилей, обладающих приятным ароматом для женщин и мужчин. В летний период жидкости очищают ветровое стекло автомобиля от насекомых, пыли и загрязнений, обеспечивая, таким образом, хорошую видимость для водителя. Аромат жидкости освежает водителя при долгих поездках. Концентрат не рекомендуется разбавлять. Balení: Odstín: Podklad: Aplikace: Aplikační teplota: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladování a přeprava: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

1 l, 2,5 l, 5 l

58

PET láhev 1L, 2,5L, 5 l světle zelená, skořicová skla automobilů odstřikovače aut 0 až 35°C voda 0°C – 25°C 36 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení není

light-green fluid light-brown fluid

water

0 – 25 °C 36 months


KITTFORT

Æ

GLASSCAR® -20°C

Non-freezing liquid | Niemarznący płyn | незамерзающaя жидкость

GlassCar je nemrznoucí kapalina do ostřikovačů s bodem tuhnuL do -20 °C s příjemnou a svěží vůní pomeranče. V zimním období čisL skla automobilů, chrání před námrazou a zabezpečuje funkčnost odstřikovačů vašeho auta při nízkých teplotách.

EN Glasscar -20°C is a low-temperature windscreen washer liquid with a freezing point of -20°C and with the pleasant, fresh fragrance of oranges. In winter it cleans car windscreens, protects against icing-up and ensures that your car’s windscreen washers conKnue to work at low temperatures.

PL GlassCar jest niemarznącym płynem do spryskiwaczy samochodowych z punktem krzepnięcia do - 20 °C o przyjemnym i świeżym zapachu pomarańczy. W zimie oczyszcza szkła samochodów, chroni przed szadzią i zapewnia właściwe funkcjonowanie spryskiwaczy samochodowych przy niskich temperaturach. RU „GlassCar“ представляет собой незамерзающую жидкость для опрыскивателей автомобилей с точкой замерзания до -20 °C и с приятным ароматом свежего апельсина. В зимний период жидкость очищает ветровое стекло автомобиля, защищает его от обледенения и обеспечивает действие опрыскивателя при низких температурах. Balení: Odstín: Podklad: Aplikace: Aplikační teplota: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladování a přeprava: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

PET láhev 1 l, 2,5 l, 5 l světle modrá skla automobilů odstřikovače aut 0 až -20°C voda -20°C až +25°C 36 měsíců od data plnění v neporušeném balení není

Koncentrát je možné dále ředit pro teploty: Poměr ředění s destilovanou vodou 1:0 1 : 0,33 1:1

do -20 °C do -10 °C do -5 °C

1 l, 2,5 l, 5l

light-blue fluid

water

-20 – 25 °C 36 months

GLASSCAR® -40°C

Non-freezing liquid | Niemarznący płyn | незамерзающaя жидкость

GlassCar je nemrznoucí kapalina do ostřikovačů s bodem tuhnuL do -40 °C s příjemnou a svěží vůní pomeranče. V zimním období čisL skla automobilů, chrání před námrazou a zabezpečuje funkčnost odstřikovačů vašeho auta při nízkých teplotách.

EN Glasscar -40°C is a low-temperature windscreen washer liquid with a freezing point of -40°C and with the pleasant, fresh fragrance of oranges. In winter it cleans car windscreens, protects against icing-up and ensures that your car’s windscreen washers conKnue to work at low temperatures.

PL GlassCar jest niemarznącym płynem do spryskiwaczy samochodowych z punktem krzepnięcia do - 40°C o przyjemnym i świeżym zapachu pomarańczy. W zimie oczyszcza szkła samochodów, chroni przed szadzią i zapewnia właściwe funkcjonowanie spryskiwaczy samochodowych przy niskich temperaturach.

RU „GlassCar“ представляет собой незамерзающую жидкость для опрыскивателей автомобилей с точкой замерзания до -40 °C и с приятным ароматом свежего апельсина. В зимний период жидкость очищает ветровое стекло автомобиля, защищает его от обледенения и обеспечивает действие опрыскивателя при низких температурах. Balení: Odstín: Podklad: Aplikace: Aplikační teplota: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladování a přeprava: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

PET láhev 1 l, 2,5 l, 5 l světle modrá skla automobilů odstřikovače aut 0 až -40°C voda -40 °C až +25 °C 36 měsíců od data plnění v neporušeném balení vysoce hořlavý

Koncentrát je možné dále ředit pro teploty: Poměr ředění s destilovanou vodou 1:0 1: 1

do -40 °C do -15 °C

1 l, 2,5 l, 5l

light-blue fluid

water

-40 – 25 °C 36 months

V í c e i n f o r m a c í n a l e z n e t e n a w w w. k i t t f o r t . c z

59


Či s t í c í p ř í p r a v k y

Čistič skel krbů a kamen

Fire place windows cleaner | Środek do czyszczenia szkieł kominków i pieców kominkowych | Средство для чистки стекол каминов и каминных печек Extra silný prostředek speciálně vyvinutý pro rychlé a kvalitní vyčištění skel krbů a krbových kamen. Lze použít i na odmaštění skla vaší trouby, kuchyňského grilu, fritovacích hrnců atd. Na větší mastnoty a připálené tuky na fritézách a pánvích doporučujeme řešit ponorem do předem připravené lázně. Přípravek je k čištěným povrchům šetrný a dodá jim lesk a zanechá příjemnou svěží vůni.

EN An extra-strong preparaKon specially developed for quick and effecKve cleaning of the glass surfaces of fireplaces and hearth stoves. It can also be used to de-grease glass surfaces in your oven, grill, deep fryer etc. We recommend treaKng more severe grease and burnt fat in deep fryers and pans by immersing them in the preparaKon. The preparaKon is gentle on surfaces, adds sheen and leaves a pleasant, fresh fragrance. PL Środek do czyszczenia szkieł kominków i pieców kominkowych jest nowym wyjątkowo silnym środkiem przeznaczonym do szybkiego i dokładnego oczyszczenia szkła w kominku domowym i piecu kominkowym. Polecamy go również do czyszczenia szkła piekarnika, rusztu kuchennego, frytownicy itp. W przypadku większych zanieczyszczeń tłuszczami na patelniach i frytownicach zalecamy zanurzanie w specjalnej kąpieli odtłuszczającej. Środek czyszczący nie niszczy oczyszczanych powierzchni i dodaje im połysku oraz pozostawia przyjemny zapach. RU Средство для чистки стекол каминов и каминных печек является новым исключительно сильным средством, специально разработанным для быстрой и качественной очистки стекол домашних каминов и каминных печей. Средство рекомендуется использовать и для обезжиривания стекла духовки, кухонного гриля, фритюрниц и т. д. Если на фритюрнице или сковороде имеется много жира или подгоревший жир, рекомендуется посуду погрузить в заранее подготовленную ванну Средство действует на очищаемую поверхность аккуратно, придает ей блеск и оставляет приятный свежий аромат.

500 g

clear fluid

water

Balení: Odstín: Podklad:

PE rozprašovač 500 g čirá kapalina skla krbů a krbových kamen (fritézy, grily, smaltované trouby, keramické desky...) Aplikace: rozprašovač, ponorem ve vodní lázni 1: 2 s vodou Aplikační teplota: pro nanášení je od + 5 do + 30°C. Vydatnost: 15 - 20 m2/500 g Ředidlo a mytí pomůcek: voda Skladování a přeprava: +5°C až +25 °C v suchu, Chraňte před mrazem! Záruční lhůta: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení. Neskladujte na přímém slunci! Před uskladněním dobře uzavřete! Specifická rizikovost: dráždivý

+5 °C – 25 °C 24 months

Čistící ubrousky na čištění skel krbů a krbových kamen Cleaning Wipes | Chusteczki czyszczące | ОЧИЩАЮЩИЕ САЛФЕТКИ

Vlhčené ubrousky na čistění skel krbů a krbových kamen, dále je možné použít k vyčištění nerezových čásL grilů, keramických desek a skla pečící trouby. Ubrousky jsou napuštěny speciálním čisKčem, který je šetrný k povrchům a dodává jim lesk.

EN Moistened wipes for cleaning glass surfaces in fireplaces and hearth stoves. They can also be used to clean stainless-steel parts of barbecues, ceramic hobs and oven glass. The wipes are impregnated with a special cleaner that is gentle on surfaces and adds sheen.

PL Wilgotne chusteczki do czyszczenia szyb kominków i pieców, a także - do czyszczenia stalowych elementów grilla, płyt ceramicznych i szyb piekarnika. Chusteczki zwilżone specjalnym środkiem czyszczącym, który nie niszczy powierzchni i nabłyszcza. RU Влажные салфетки для очистки стекол каминов и печей можно также использовать для очистки выполненных из нержавеющей стали деталей гриля, керамической плиты и стекла духовки. Салфетки пропитаны специальным раствором, который бережно чистит поверхность и придает ей блеск.

Balení: Podklad: Aplikační teplota: Skladování a přeprava: Záruční lhůta:

Specifická rizikovost:

50 pcs

60

+5 °C – 25 °C 24 months

50 ubrousků v dóze skla krbů a krbových kamen (fritézy, grily, smaltované trouby, keramické desky...) pro nanášení je od + 5 do + 30°C. +5°C až +25 °C v suchu, Chraňte před mrazem! 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení. Neskladujte na přímém slunci! Před uskladněním dobře uzavřete! dráždivý


KITTFORT

Æ

Triomax®

Triomax | Triomax | Triomax

TRIOMAX je extra silný čisKč odpadů a potrubí, vhodný také pro použiL v kuchyňských a restauračních zařízeních. S vysokou čisLcí schopnosL - zajisL dokonalé pročištění a průchodnost každého zaneseného odpadu a potrubí. S intenzivní vůní - zanechává po vyčištění příjemnou a svěží vůni, potlačuje zápach z odpadů. S ochranou proK usazování zabraňuje rychlému zanášení odpadu. TRIOMAX čisKč odpadů lze použít na všechny druhy odpadů a potrubí, kromě hliníkového.

EN Triomax is an extra-strong cleaner for drains and pipes that is also suitable for use in kitchens and restaurants. With its high cleaning power it will clean and unclog every blocked drain and pipe. It leaves a pleasant, fresh fragrance, eliminaKng the bad smells from drains. With protecKon against clogging it prevents the drain from quickly becoming blocked again. Triomax drain cleaner can be used in all types of drain and pipe apart from aluminium fiNngs. PL TRIOMAX jest niezwykle silnym środkiem do czyszczenia ścieków i rurociągów oraz dla kuchni zbiorowych i restauracji. Charakteryzuje się wysoką skutecznością czyszczenia – zapewnia doskonałe przeczyszczenie i drożność każdego zaniesionego ścieku i ruruciągu. Charakteryzuje się silnym zapachem po wyczyszczeniu pozostawia przyjemny i oświeżający zápach, przegłuszający odór ze ścieku. Charakteryzuje się zdolnością zapobiegania gromadzeniu się osadów – zapobiega szybkiemu zapychaniu się ścieków. TRIOMAXEM można czyścić wszelkie typy ścieków i rurociągów z wyjątkiem aluminiowych.

RU „TRIOMAX“ является исключительно сильным средством для чистки стоков и труб а также для оборудования кухонь и ресторанов. Высокая способность чистки – обеспечивает тщательную очистку и проходимость любого засоренного стока и трубы. Интенсивный аромат – оставляет после чистки приятный свежий запах, подавляет неприятный запах стока. Защита от образования наносов – препятствует часто повторяющемуся засорению стока. Средство „TRIOMAX“ для чистки стоков можно использовать для всех видов стока и труб кроме алюминиевых..

Balení: Odstín: Použití: Aplikace: Aplikační teplota: Vydatnost: Mytí pomůcek: Skladování a přeprava: Záruční lhůta: Specifická rizikovost: Obsah:

270 g + 10% gratis, white 500 g w/ blue-green pearls

water

PE dóza + bezpečnostní uzávěr, 270 g + 10% zdarma, 500 g bílý s přídavkem modrozelených kuliček čištění odpadů, kotlů, potrubí vysypání z dózy pro nanášení je od + 5 do + 25°C. 100g – jedna čistící dávka voda +5°C až +25 °C v suchu, Skladujte mimo dosah dětí!! 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení. Před uskladněním dobře uzavřete! žíravý NaOH 95-97%

+5 – 25 °C 24 months

Triomax® gel

Triomax gel | Triomax Żel | Triomax ГЕЛ

TRIOMAX GEL je extra silný univerzální gelový čisKč odpadů a potrubí s možným použiLm na kovové, plastové i hliníkové provedení, jak pro domácnost, tak pro použiL v kuchyňských a restauračních zařízeních. S vysokou čisLcí schopnosL - zajisL dokonalé pročištění a průchodnost každého zaneseného odpadu a potrubí. S použiLm na všechny druhy odpadů - kov, hliník, plast.

EN Triomax gel is an extra-strong, universal, gel-based drain and pipe cleaner that can be used on metal, plasKc and aluminium objects, both in the home and in kitchens and restaurants. With its high cleaning power it will clean and unclog every blocked drain and pipe. It can be used on all types of drain: metal, aluminium or plasKc.

PL TRIOMAX ŻEL jest niezwykle silnym uniwersalnym żelowym środkiem czyszczącym ścieki i rurociągi. Można go stosować do czyszczenia rur metalowych, plastykowych i aluminiowych zarówno w gospodarstwach domowych jak i w kuchniach zbiorowych i restauracjach. Triomax Żel charakteryzuje się wysoką skutecznością czyszczenia – zapewnia doskonałe przeczyszczenie i drożność każdego zaniesionego ścieku i rurociągu. Triomax Żel charakteryzuje się silną zdolnością zapobiegania gromadzeniu się osadów – zapobiega szybkiemu zapychaniu się ścieków. Triomax Żelem można czyścić wszystkie rodzaje ścieków – metalowe, alumniowe, z tworzyw sztucznych.

RU „TRIOMAX GEL“ является исключительно сильным средством с гелем для чистки стоков и труб, которое можно использовать для всех металлических, пластмассовых и алюминиевых типов стоков и труб как в домашнем хозяйстве, так и в кухнях и ресторанах. Высокая способность чистки – обеспечивает тщательную очистку и проходимость любого засоренного стока и трубы. Защита от образования наносов – препятствует часто повторяющемуся засорению стока. Возможность использования для всех видов стока – металл, алюминий, пластмасса. Быстрая, простая и аккуратная чистка Вашего стока – это „TRIOMAX GEL“.

Balení: Odstín: Použití: Aplikace: Aplikační teplota: Vydatnost: Mytí pomůcek: Skladování a přeprava: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

500 g

white-grey gel

water

PE dóza + bezpečnostní uzávěr 500 g bílošedý čištění odpadů, kotlů, potrubí vylitím z dózy do odpadu pro nanášení je od + 5 do + 25°C. 150 g – jedna čistící dávka voda +5°C až +25 °C v suchu, skladujte mimo dosah dětí!! 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení. Před uskladněním dobře uzavřete! nebezpečný pro živ. prostředí, dráždivý

+5 – 25 °C 24 months

V í c e i n f o r m a c í n a l e z n e t e n a w w w. k i t t f o r t . c z

61


Či s t í c í p ř í p r a v k y

TRiOMAX® domácnost TRIOMAX Household | TRIOMAX do domu | TRIOMAX ДЛЯ ДОМА

Úklidový prostředek, který účinně odmašťuje trouby, sporáky, digestoře, fritézy, keramické desky a pracovní plochy. Je možné ho použít i na leštěný mramor a kámen. Přípravek je šetrný k čištěným povrchům a dodává jim lesk.

EN Cleaner that effecKvely de-greases ovens, cookers, air extractors, deep-fryers, ceramic hobs and work surfaces. Can also be used on polished marble and stone. The product is gentle on the surfaces it cleans and adds sheen.

PL Środek czyszczący, skutecznie usuwający tłuszcz z piekarników, płyt kuchennych, okapów kuchennych, frytkownic, płyt ceramicznych i blatów roboczych. Może być stosowany również na powierzchniach z polerowanego marmuru i kamienia. Środek nie niszczy czyszczonych powierzchni i nadaje im połysk.

RU Чистящее средство для эффективного удаления жира с духовок, плит, вытяжек, фритюрниц, керамических плит и кухонных рабочих поверхностей. Средство можно также использовать для очистки полированного мрамора и камня. Средство не портит очищаемую поверхность и придает ей блеск. Balení: Odstín: Podklad: Aplikace: Aplikační teplota: Ředidlo: Mytí pomůcek: Skladování a přeprava: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

PE rozprašovač 500 ml čirá kapalina kov, plast, sklo, keramika, laminát, dřevo, obklady a dlažby rozprašovač pro nanášení je od +5 do +25 °C. není ředitelný vodou teplá voda +5 °C až +25 °C v suchu, Chraňte před mrazem! 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení. dráždivý

500 ml

clear fluid

water

+5 – 25 °C 24 months

TRiOMAX® čistič myčky nádobí

TRIOMAX dishwasher cleaner | Triomax środek do czyszczenia zmywarek | ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН TRIOMAX ČisKč myčky je určen pro odstranění mastnoty a vodního kamene, který se usazuje v myčce. Nepřidává se žádný další mycí prostředek. Používá se jen v prázdné myčce s programem minimálně na 65°C. Doporučujeme používat alespoň každé 1 až 2 měsíce. EN Dishwasher cleaner is used to remove grease and limescale in dishwashers.

PL Środek do czyszczenia zmywarek, który usuwa zatłuszczenia i kamień osadzający się w zmywarce.

RU Чистящее средство для посудомоечных машин используется для удаления жира и накипи в посудомоечных машинах.

Balení: Odstín: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladování a přeprava: Záruční lhůta:

Specifická rizikovost:

250 ml

62

clear fluid

water

+5 – 25 °C 24 months

PE lahev 250 ml čirá kapalina voda +5°C až +25 °C v suchu, Chraňte před mrazem! 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení. Neskladujte na přímém slunci! Před uskladněním dobře uzavřete! dráždivý


KITTFORT

Æ

Napouštěcí olej

Nábytek & Dřevo

Natural oil penetrant | Naturalny olej impregnujący | Природное пропиточное масло

Napouštěcí olej „Nábytek & Dřevo“ je směs přírodních olejů pro ochranu a zvýraznění kresby dřeva, předchází typickému zešedivění dřeva jak v interiéru tak v exteriéru. Doporučujeme k ošetření dřevěného nábytku, pergol ,obložení z evropských i tropických dřevin. Chrání a ošetřuje v jednom pracovním kroku. Dodává dřevu hedvábný lesk a chrání před mechanickým opotřebováním a působením vody.

EN “Furniture & Wood” impregnaKon oil is a mixture of natural oils for protecKng wood and bringing out its natural structure. It prevents wood from turning grey, both indoors and outdoors. We recommend it for treaKng wooden furniture, pergolas and panelling from both European and tropical woods. It protects and treats in one easy step. It gives wood a silky sheen and protects against mechanical wear and the effects of water. PL Olej impregnujący „Meble & Drewno” jest mieszanką naturalnych olejów ochronnych na drewno uwyraźniających strukturę drewna, zapobiega charakterystycznej szarości drewna zarówno we wnętrzach tak i na zewnątrz. Zalecamy do konserwacji mebli drewnianych, pergoli, boazerii z drewna europejskiego i tropikalnego. Chroni i konserwuje za jednym zamachem.Drewnu nadaje jedwabny połysk i chroni przed mechanicznym uszkodzeniem oraz wodą. RU Пропиточное масло „Мебель и Дерево“ представляет собой смесь природных масел, предназначенных для защиты дерева и для того, чтоб его узор стал более выразительным. Средство предотвращает типичное посерение дерева, как в интерьере, так и в экстерьере. Это средство рекомендуется использовать с целью защиты деревянной мебели, пергол, облицовок из европейских и тропических деревьев. При одной рабочей операции это средство обеспечивает одновременно защиту и обработку поверхности. Дерево приобретает шелковый блеск, а его поверхность защищается от механического износа и воздействия воды.

500 ml, 2,5 l 400 ml spray

natural, coloured

aplication

aceton, petrol

Balení: Odstín: Aplikace: Vydatnost: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladovatelnost: Záruční doba: Specifická rizikovost:

FE plech 500 ml, 2,5 l, 400 ml spray přírodní, zabarvený štětec, hadřík dle typu dřeva – doporučujeme 2 vrstvy aceton, benzín + 5°C až + 25°C v suchu. Chraňte před přímým sluncem 24 měsíců od data plnění uvedeném na obalu dráždivý

+5 – 25 °C 24 months

V í c e i n f o r m a c í n a l e z n e t e n a w w w. k i t t f o r t . c z

63


Př í p r a v k y p ro z a hradu Vápno Čerťák Zahrada® Štěpařský vosk Zahrada® Gra&ing wax Garden | Maść sadownicza Ogród | Садовая замазка Štěpařský vosk Zahrada je vyroben z pravého včelího vosku a přírodních pryskyřic. Je určen k přímému použiL za studena k roubování, očkování a ošetření poraněných stromů. Vosk zpracovávejte při teplotě nad 24 °C. Při nižších okolních teplotách zahřejte obal pomocí teplé lázně.

EN Made from genuine beeswax. The gra3ing wax GARDEN can be used cold, straight from the container for gra3ing, budding and a treatment of damaged trees. Temperature for using + 24 C. Under 24 C use a warm bath for making the container warm. PL Maść sadownicza Ogród jest wyprodukowana z prawdziwego wosku pszczelego i żywic naturalnych. Jest przeznaczona do bezpośredniego użycia na zimno przy szczepieniu i pielęgnowaniu uszkodzonych drzew. Z woskiem można pracować przy temperaturach ponad 24 °C. Przy temperaturach niższych należy wosk w opakowaniu ogrzać w ciepłej kąpieli.

RU Садовая замазка „Zahrada“ изготовлена из настоящего пчелиного воска и природных смол. Замазка предназначена для непосредственного использования в холодном состоянии при прививке, окулировке и уходе за поврежденными деревьями. Замазку следует использовать при температуре не менее 24 °C. При более низкой температуре упаковку следует нагреть в теплой ванне. Balení: Odstín: Aplikační teplota: Ředidlo: Mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

180 g

PP kelímek 180 g žluto hnědý teplota podkladu i prostředí musí být nad +24°C líh ředidlo C 6000 +5°C až +25 °C v suchu, nesmí zmrznout! 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení dráždivý

yellow-brown

alcohol

+5 – 25 °C 24 months

Lime Garden | Wapno Čerťák Ogród | Известь „Čerťák Zahrada“ „Vápno Čerťák pro trávník a zahradu“ je přírodní minerální látka, která je vhodná pro všechny typy půd a pro většinu rostlin s vyjímkou kyselomilných. „Čerťák“ dodává do půdy vápník, upravuje půdní kyselost, zlepšuje a zvyšuje kvalitu sklizně. „Čerťák“ redukuje růst mechů v trávnících.

EN Čerťák Lime for Lawns and Gardens is a natural mineral substance that is suitable for all types of soil and for most plants, except acidophilic plants. Čerťák adds calcium to the soil, regulates soil acidity, and improves the quality of crop yields. Čerťák reduces moss growth in lawns.

PL Wapno Čerťák na Trawnik i ogród jest naturalną substancją nadającą się do wszystkich typów gleb i dla większości roślin z wyjątkiem kwaśnomilnych. Čerťák dostarcza glebie wapń, reguluje kwaśność gleby, poprawia i podnosi jakość plonów. Čerťák redukuje występowanie mchów na trawnikach.

RU Известь „Čerťák“ для газона и сада представляет собой природное минеральное вещество, пригодное для всех типов почвы и для большинства растений за исключением кислолюбивых. „Čerťák“ поставляет в почву кальций, видоизменяет кислотность почвы и повышает качество урожая. „Čerťák“ подавляет рост мхов на газоне. Balení: Odstín: Aplikace: Aplikační teplota: Vydatnost: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

10 kg water suspension 5 kg powder

PE kbelíky – 10 kg – vodní suspenze, PAP pytel 5 kg – práškové balení bílý – bělost 91% posypem a nebo zálivkou teplota podkladu i prostředí musí být nad +5°C až + 25°C dle kyselosti půdy od 1,5 – 5 kg / 10 m2 voda +5°C až +25 °C v suchu, tekuté balení - nesmí zmrznout! 6 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení dráždivý

white

water

+5 – 25 °C 6 months

Vermikulit Zahrada®

Vermikulit | Vermikulit Ogród | Вермикулит „Zahrada“

Vermikulit Zahrada je moderní, přírodní a velmi efekKvní přísada do půdy. Má velkou schopnost zadržovat vodu a hnojiva a postupně je předávat rostlinám přímo ke kořenům. Provzdušňuje půdu a umožňuje prostupnost závlahy a kyslíku. PoužiLm Vermikulitu se zvyšuje úroda a šetří se při pěstování 60% nákladů na vodu a hnojiva a především času.

EN Vermiculite Garden is a modern, natural and very effecKve soil addiKve. It has a great capacity for retaining water and ferKlisers and gradually conveying them directly to plants’ roots. It aerates the soil and allows moisture and oxygen to permeate it. Using Vermiculite boosts crop yields and can save you 60% of the costs of water and ferKliser; above all, it saves you Kme. PL Vermikulit Ogród jest nowoczesną, naturalną i bardzo efektywną domieszką do gleby. Ma bardzo wysoką zdolność zatrzymywania wody i nawozów i stopniowego przekazywania ich roślinom wprost do korzeni. Przewietrza glebę i umożliwia przenikanie wilgoci i tlenu. Vermikulit podnosi plony i oszczędza przy uprawie aż 60% kosztów za wodę i nawozy a przede wszystkim oszczędza czas. RU Вермикулит „Zahrada“ является современной, природной и весьма эффективной добавкой в почву. Этот препарат обладает большой способностью задерживать воду и удобрения и постепенно передавать их растениям в их корневую систему. Вермикулит поддерживает аэрацию почвы и проницаемость влаги и кислорода. При использовании вермикулита повышается урожай при экономии 60 % расходов за воду, удобрения и, прежде всего, времени.

10 l (1800 g)

64

silver-grey

water

+5 – 25 °C unlimited

Balení: Odstín: Aplikace: Ředidlo a mytí pomůcek: Skladování: Záruční lhůta: Specifická rizikovost:

PE kbelík 10 l (1800g) perleťově-šedý smícháním se substrátem v doporučeném poměru voda +5°C až +25 °C v suchu neomezená záruka v neporušeném původním balení není


KITTFORT

Æ

N aš e o b c ho d n í zn a čky:

b í l ý

m a l í ř s k ý

n á t ě r

vnitřní natónovaný malířský nátěr

termoizolační malířský nátěr

CZ Společnost Kiort Praha s.r.o. je českou rodinnou firmou, která na evropském trhu působí již od roku 1993. Svým širokým záběrem patří mezi významné výrobce tmelů, lepidel, pryskyřic, tónovacích barev, stavebních surovin, technické drogerie a přípravků pro zahradu.

Vzorkovnice Vápno + Primatón® s fyzickými nátahy barev Rozměr: 60 x 45 cm

Naše společnost je jedním z předních dodávatelů výše zmiňovaných produktů nejen v České republice, ale také na Slovensku, v Maďarsku a Bulharsku. V nadchádzejícím období sa připravujeme na vstup na polský, ruský a ukrajinský obchodní trh. Naší snahou je nabídnout zákazníkům ucelený sor ment výrobků, který stále doplňujeme a obohacujeme o nové produkty. V současné době si naši odběratelé mohou vybírat kvalitní zboží z množství více jak 600 výrobních položek.

Vzorkovnice Ak vKolor® s fyzickými nátahy barev Rozměr: 15 x 80 cm

Vzorkovnice Ak vLazur® s fyzickými nátahy barev Rozměr: 15 x 80 cm

Vzorkovnice AkvaMetal® s fyzickými nátahy barev Rozměr: 15 x 80 cm

tekutá tónovací barva

Ak vLak a ProAk v vzorkovnice s fyzickými vzorky mořidel a laků 62 x 45 cm

tekutá tónovací barva

prášková tónovací barva

Barvy nejvyšší kvality

Festékek csúcsminőségben

SK Spoločnosť Kiort Praha s.r.o. je českou rodinnou firmou, ktorá na európskom trhu pôsobí už od roku 1993. Svojím širokým záberom patrí medzi významných výrobcov tmelov, lepidiel, živíc, tónovacích farieb, stavebných surovín, technickej drogérie a prípravkov pre záhradu.

Naša spoločnosť je jedným z popredných dodávateľov vyššie zmieňovaných produktov nie len v Českej republike, ale ež na Slovensku, v Maďarsku a Bulharsku. V nadchádzajúcom období sa pripravujeme na vstup na poľský, ruský a ukrajinský obchodný trh. Našou snahou je ponúknuť zákazníkom ucelený sor ment výrobkov, ktorý stále doplňujeme a obohacujeme o nové produkty. V súčasnej dobe si naši odberatelia môžu vyberať kvalitný tovar z množstva viac ako 600 výrobných položiek. Vzorkovnice Renolast s fyzickými nátahy barev Rozměr: 30 x 60 cm

Vzorkovnice Aluksyl s fyzickými nátahy barev Rozměr: 30 x 60 cm

Vzorkovnice Dřevotmel a Dřevoki s fyzickými nátahy tmelů

Vzorkovnice Napouštěcí olej s fyzickými nátahy barev Rozměr: 30 x 60 cm

V í c e i n f o r m a c í n a l e z n e t e n a w w w. k i t t f o r t . c z

73


na

13

thu e l 20 tr

0 2 1993 –

POLAND

KITTFORT Praha, s.r.o. Horňátky 1, 277 11 Neratovice tel.: +420 315 687 592 e-mail: info@kiort.cz www.kiort.cz Obchodní ředitel: Ondřej Turek, tel.: +420 606 680 425 ondrej.turek@kittfort.cz

RUSSIA

KATALOG VÝROBKŮ Product catalog | Katalog produktów Каталог продукции

Regionální manager pro Čechy: Sabina Radicsová, tel.: +420 724 322 171 S.Radicsova@seznam.cz Regionální manager pro Moravu: Pavel Šusta, tel.: +420 720 212 800 kittfort4@seznam.cz

w w w. k i t t f o r t . c z

Kittfort catalog 2013  

Kittfort catalog 2013 - english, polski, русский

Kittfort catalog 2013  

Kittfort catalog 2013 - english, polski, русский

Advertisement