Page 1

Łódź, dn. 27.01.2013r.

Miejscowość i data

Rachunek

Nauka wystawiania dokumentów księgowych dot. umowy o dzieło z dnia 27.01.13 r. Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103

Zleceniobiorca: Kitt, ul. Piotrkowska 1/5, 90-932 Łódź, NIP: 879-82-82-128 Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. Stawka brutto: 0,025 EUR/słowo tekstu źródłowego

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 4243,45 EUR 2. Kwota uzysku: 2121,72 EUR 3. Kwota do opodatkowania: 2121,72 EUR 4. Podatek od wynagrodzenia: 381,91 EUR 5. Kwota do wypłaty: 3861,54 EUR (słownie: trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt jeden euro i pięćdziesiąt cztery centy)

........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca

rachunek do umowy o dzielo  
rachunek do umowy o dzielo  

zadanie na praktyki

Advertisement