Page 1

CENTER

CENTER

alle gezinszorg gericht op één doel

vakantieweek en activiteiten voor jongeren

juridiscch advies ambtenaar en overheid

MIJN THERAPIE MIJNBEGELEIDER MIJN de juiste therapie voor joú

‘Voor jou, je gezin of kind.’ TRAINER voor als je‘t even niet ziet zitten...

Trainingen voor kinderen: • assertiviteitstraining • faal-angsttraining • sociale vaardigheidstraining • agressieregulatietraining

Trainingen voor ouders en docenten: gedragsproblematiek ADHD, ADD, PDDNOS en autisme.

MIJN VAKANTIE

MIJNZORGMIJNTRAINER CENTER ‘maakt mij blijer’

MIJNBSO

vakantieweek en activiteiten voor jongeren

juridiscch advies ambtenaar en overheid

MIJN THERAPIE MIJNTHERAPIE de juiste therapie voor joú

‘Muziek en rollenspel is leuk én werkt!’

groei & speel, BSO en peuteropvang

In de vakantie zijn de kinderen fysiek en creatief bezig en brengen veel tijd met elkaar door, waardoor ze veel van elkaar leren. Er is aandacht voor sociale vaardigheden en de één op één begeleiding biedt zorg op maat. Speciaal ontwikkelde programma’s biedt kinderen structuur en overzichtelijkheid. Wensen van u en uw kind worden hierin meegenomen. Vakantieweken zijn open voor alle jongeren.

MIJNZORG MIJNVAKANTIE CENTER gezinszorg op één doel ‘Een vette plek om alleuit tegericht razen’

alle gezinszorg gericht op één doel

MIJN WERK

alle gezinszorg gericht op één doel

juridiscch advies ambtenaar en overheid

Wat doet MIJNzorgcenter voor u Wij ondersteunen kinderen, jongeren en ouders bij opgroei-en opvoedingsproblemen. Zowel geestelijke, sociale als gedragsproblemen die ontwikkeling naar volwassenheid belemmeren. • U, de cliënt staat centraal. • Diagnosticeren kinderen/jongeren met vermoeden gedragsproblematiek. • Opgroei en opvoedproblemen zo vroeg mogelijk aan te pakken. MIJNZORG CENTER alle gezinszorg gericht op één doel

MIJN VAKANTIE vakantieweek en activiteiten voor jongeren

Wij bieden: • trainingen voor ouders, kinderen en docenten die leven met gedragsproblemen. • begeleiding van ouders en docenten bij de ontwikkeling van uw kind. • therapieën zowel individueel als in groep/gezin • vakantie voor kinderen met of zonder zorgvraag.

MIJN THERAPIE

groei & speel, BSO en peuteropvang

Bij dagelijkse vragen/problemen is het fijn ondersteuning te krijgen van een begeleider. Samen en vanuit een plan van aanpak wordt gericht gezocht naar de juiste oplossing. MIJNzorgcenter biedt zorg op maat dus je kunt met alle vragen bij ons terecht.

de juiste therapie voor joú

MIJNBEGELEIDER is onderdeel van

MIJNZORG CENTER alle gezinszorg gericht op één doel

Ontspannende, speelseWERK en gerichte therapie biedt uitkomst voor je kind, jou en/of samen met je partner. We bieden: • Individuele psychotherapie • Gezinstherapie • Dramatherapie

T 0344-645362 E info@mijnzorgcenter.nl

wajong-begeleiding en jobcoaching

MIJN BEGELEIDER

MIJN THERAPIE

MIJN RECHT

MIJN VAKANTIE

1-1 coaching & begeleiding

juridiscch advies ambtenaar en overheid

de juiste therapie voor joú

MIJN TRAINER

voor als je‘t even niet ziet zitten...

MIJNBSO

Kinderen met ADHD hebben er baat bij wanneer ouders de training ‘omgaan met ADHD’ volgen. Resultaten worden geboekt op beter gehoorzaam, minder opstandig en vermindering driftbuien, angst- en stemmingsklachten. (proefschrift

MIJN THERAPIE

De therapie kan onder andere worden ingedeeld met individuele- en/of groepsgesprekken, maar ook met improvisatie technieken en rollenspellen. Samen met je therapeut kies je voor JOUW beste vorm van therapie.

‘Behavioral parent training for children with ADHD’).

de juiste therapie joú MIJNTRAINER voor is onderdeel

MIJN THERAPIE

MIJN RECHT

MIJN TRAINER

de juiste therapie voor joú

1-1 coaching & begeleiding

MIJN VAKANTIE

juridiscch advies ambtenaar en overheid

groei & speel, BSO en peuteropvang

vakantieweek en activiteiten voor jongeren

MIJN BEGELEIDER

vakantieweek en activiteiten voor jongeren

voor als je‘t even niet ziet zitten...

MIJN THERAPIE de juiste therapie voor joú

van

MIJNZORG CENTER alle gezinszorg gericht op één doel

MIJNTHERAPIE is onderdeel van

MIJNZORG CENTER alle gezinszorg gericht op één doel

MIJNVAKANTIE is onderdeel van

MIJNZORG CENTER alle gezinszorg gericht op één doel

MIJNBSO groei & speel, BSO en peuteropvang

alle gezinszorg gericht op één doel

Herken je dit: “Wat kan ik doen om een betere band te krijgen met mijn zoon?”, “Hoe ga ik om met een leerling MIJNBSO die agressief gedrag vertoont in de klas” of “Mijn kind kan niet omgaan met zijn beperking. Wat is mijn rol?”

MIJN

wajong-begeleiding en jobcoaching

MIJN RECHT

MIJNZORG CENTER

NZORG ENTER

‘Zorg op maat’ staat voorop. Behandelingen laten we daarom zo goed mogelijk aansluiten op jouw individuele wens en/of zorgvraag. Dit kunnen gesprekken zijn of een langer durende behandeling, in onze praktijk of zelfs bij jou thuis. Wachttijden kennen we niet, dus je wordt snel geholpen.

Bel 0344-645362 of retourneer deze antwoordkaart. Het intakegesprek is GRATIS.

Ja, neem contact met mij op Ik heb interesse in (geef met kruisje aan): MIJNBEGELEIDER

MIJNTRAINER

MIJNTHERAPIE

Achternaam: Voornaam : Adres : Postcode :

Geboortedatum: Telefoon : E-mail :

Plaats:

-

-

de juiste therapie voor joú

groei & speel, BSO en peuteropvang

MIJN RAPIE

MIJNBSO

groei & speel, BSO en peuteropvang

de juiste therapie voor joú

MIJN VAKANTIE

Is het hoog tijd voor verandering? Wil je advies, hulp bij plan van aanpak, of gewoon even een gesprek om te weten of je op de goede weg bent?

voor als je‘t even niet ziet zitten...

vakantieweek en activiteiten voor jongeren

1-1 coaching & begeleiding

MIJN THERAPIE

MIJN RECHT

0344-645362 info@mijnzorgcenter.nl

MIJNBSO

MIJN BEGELEIDER

MIJN RECHT

de juiste therapie voor joú

1-1 coaching & begeleiding

MIJN TRAINER

MIJN VAKANTIE

‘MIJNZORGCENTER jeugdzorg, ZONDER papierwerk’

MIJN THERAPIE

alle gezinszorg gericht op één doel

alle gezinszorg gericht op één doel

MIJN BEGELEIDER

voor als je‘t even niet ziet zitten...

MIJNZORG CENTER

voor als je‘t even niet ziet zitten...

GRATIS intake & informatie bel, mail of stuur deze kaart op.

alle gezinszorg gericht op één doel

de juiste therapie voor joú

de juiste therapie voor joú

1-1 coaching & begeleiding

MIJN TRAINER

MIJNvakantie is een vakantieverblijf in Nunspeet voor kinderen/ CENTER jongeren in weekenden en schoolvakanties. En een rustmoment voor MIJNZORG uw gezin. Het begeleidingsprogramma stimuleert jongeren in hun T E ontwikkeling, op ontspannende, speelse en therapeutische wijze.

MIJN MIJNZORG TRAINER CENTER

MIJN THERAPIE

MIJN BEGELEIDER

MIJNzorgcenter biedt ook gedragstraining. Voor het kind, maar vooral voor de omgeving. Je krijgt handvatten aangereikt zodat je om leert gaan met ADHD, ADD, PDDNOS. De trainingen kunnen ook op scholen gegeven worden voor docenten.

bewaarkaartje of geef aan ‘n ander

MIJN THERAPIE

WELKOM bij MIJNzorgcenter Wij zijn een praktijk voor psychologische hulpverlening aan kinderen/jongeren met gedragsbeperkingen en hun omgeving. Ons vast team van professionals met ieder een eigen specialisatie biedt altijd de juiste kennis en ervaring om ook jou te helpen. Denk hierbij aan diagnostiek, therapieën, persoonlijke begeleiding, gezinsbegeleiding of het volgen van trainingen.

alle gezinszorg gericht op één doel

MIJNVAKANTIE


MIJNZORG CENTER MIJNTRAINER

MIJNTHERAPIE

alle gezinszorg gericht op één doel

MIJN BEGELEIDER 1-1 coaching & begeleiding

de juiste therapie voor joú

de juiste therapie voor joú

Vaar je nieuwe koers

MIJNZorgcenter Stadsring 248-250 3811 HS Amersfoort

Financiën Wij werken ondermeer met persoonsgebonden budgetten (PGB), waarmee je zelf zorg inkoopt. Waarschijnlijk is gedragszorg vergoed door je zorgverzekering. MIJNzorgcenter helpt je met deze papierwinkel zoals de aanvraag voor PGB en contact met verzekeraars. Wij kennen de juiste weg op gebied van zorgfinanciën.

Vind JIJ je gedrag leuk?

Door gediplomeerde therapeuten

De band tussen Bram en zijn ouders is ininmiddels stukken beter, en er is weer rust in het gezin. Ook op school en met vrienden merkt Bram dat er positief iets verandert. Hij loopt nog wel eens ergens tegenaan, maar daarmee kan hij terecht bij zijn begeleider.

groei & speel, BSO en peuteropvang

MIJNVAKANTIE

Voor kids, ouders & docent

Voor wie is MIJNzorgcenter • Kinderen/jongeren met gedragsbeperking • Ouders van jongeren met gedragsbeperking • Docenten die jongeren lesgeven met een gedragsbeperking • Voor het hele gezin

MIJNBSO

MIJN THERAPIE

MIJNTHERAPIE

Ieder mens is uniek. En ieder kind moet de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen in een veilige omgeving. MIJNzorgcenter houdt de ouder-kind relatie in het oog, maar handelt altijd vanuit het belang van het kind.

MIJNzorgcenter is voor iedereen die te maken heeft met gedragsbeperkingen. Wij nemen alle zorg voor en OVER behandeling bij je weg. Persoonlijke, maatwerk gezinszorg gericht op één doel: JIJ.

vakantieweek en activiteiten voor jongeren

MIJNTRAINER

Bel ons voor een vrijblijvend persoonlijk advies

voor als je‘t even niet ziet zitten...

MIJN VAKANTIE

MIJNBEGELEIDER

Behandeling De persoonlijk begeleider gaf beide partijen inzicht in hun reactie op elkaar. Bram leerde hoe hij in situaties ook anders kon reageren. Met als gevolg dat hij zich weer gehoord voelde. Gerichte therapie en training gaf de ouders inzicht waar de situatie misging en handvatten aangereikt om daar beter mee om te gaan.

MIJN ‘wij zorgen...zonder papierwinkel’ TRAINER

MIJNTHERAPIE

MIJNzorgcenter

Stadsring 248-250

3811 HS Amersfoort

MIJN RECHT juridiscch advies ambtenaar en overheid

MIJN THERAPIE

MIJNVAKANTIE

voor als je‘t even niet ziet zitten...

MIJN TRAINER

groei & speel, BSO en peuteropvang

MIJNBSO

Casus Bram en zijn ouders zijn regelmatig met elkaar in conflict. Dit gaat over kleine dingen zoals zijn kamer opruimen en afspraken nakomen, maar escaleert vaak in woede uitbarstingen van Bram. Dit zorgt voor een vervelende sfeer binnen het gezin. Zijn ouders willen zich graag ouders voelen, geen politieagent. Bram vindt dat zijn ouders zeuren. Hij luistert niet meer naar ze en dit maakt de situatie alleen maar erger. Ze blijven in een negatieve cirkel om elkaar heen draaien. De ouders schakelden een begeleider in.

MIJNBEGELEIDER

alle gezinszorg gericht op één doel

de juiste therapie voor joú

MIJN THERAPIE

vakantieweek en activiteiten voor jongeren

MIJN VAKANTIE

MIJNZORG CENTER

1-1 coaching & begeleiding

MIJN RECHT

juridiscch advies ambtenaar en overheid

MIJN BEGELEIDER

bewaarkaartje of geef aan ‘n ander

‘TOT ZIENS bij JOUW zorgcentrum’

0344-645362

Op MIJNzorgcenter.nl vindt je veel informatie over gedragszorg. Via e-mail kun je onze specialisten benaderen, vragen stellen en informatie met anderen uitwisselen.

Telefoon: 06 - 52 63 65 43 E-mail: info@mijnzorgcenter.nl Internet: www.mijnzorgcenter.nl www.dekameleonnunspeet.nl

MIJNZORG CENTER alle gezinszorg gericht op één doel

MIJNZORG CENTER alle gezinszorg gericht op één doel

MIJNZORG CENTER alle gezinszorg gericht op één doel

‘één centraal punt, professionele jeugdzorg wég papierwinkel’

mijn zorg center folder  

Jeugdzorg zonder papierwinkel. 1 aanspreekpunt. In de folder een korte introductie van de specialismen en kijkje in fijne zorg waar 'anders'...