Page 1

KÖK, BAD OCH GARDEROB

Montering av kök, tvättstuga och garderob

SE Kitchn (K)


Gratulerar till ditt nya kök, tvättstuga eller garderob. Låt oss hjälpa dig en bit på vägen genom att montera ihop och montera upp dina produkter. Vi är glada över att du har valt att köpa våra kvalitetsprodukter, dessa packas och skickas från vårt lager i Aulum, Jylland, Danmark. Allt kontrolleras innan det skickas från oss för att vi ska vara säkra på att du får felfria och korrekta varor. Det är därför ytterst viktigt att du kontrollerar att varorna är felfria och utan skador när de anländer hos dig. Du bör se efter att pallen (pallarna) inte har några skador och har en tillräcklig folie. Var extra noga med hörnen då dessa är speciellt utsatta när det gäller stötar. Skulle det – mot förmodan – finnas skador ska du ange detta på fraktsedeln och endast kvittera med förbehåll för skador. Då omfattas eventuella skador av transportörens försäkring. I denna broschyr visar vi hur du ska montera upp våra produkter efter att de har monterats ihop. Det betyder att du – om du inte har köpt produkterna färdigmonterade – ska börja med att montera ihop produkterna innan du kan montera upp dem. Det säkrar ett enkelt och effektivt arbetsflöde. Aktuell monteringsanvisning för varje enskild produkt hittar du inuti produktförpackningen, det är med andra ord bara att börja och arbeta sig systematiskt vidare. Enskilda komponenter kan ligga i beslagslådan (märkt med ”START”) annars ligger skruvar, beslag, pluggar etc. med i produktförpackningen. Du bör uppmärksamma att det kan finnas ett överskott av skruvar, beslag, pluggar etc. Spara dessa eftersom de kan vara till hjälp när du monterar upp produkterna. När du är redo att montera upp dina produkter är det en god idé att ha innehållsförteckningen till hands och via denna finna fram till de relevanta punkter som du behöver gå igenom. Du får då en bättre överblick över hela processen. Vi har försökt att konstruera våra produkter, monteringsanvisningar etc. på ett sätt som ska göra dem så enkla och överskådliga som möjligt. Trots detta krävs det dock att du har viss verktygsvana och att du har viss kunskap om material och bärighet. Om du känner dig tveksam är det viktigt att du rådfrågar kunniga yrkesmän eftersom en felmonterad produkt kan bli förstörd och i värsta fall orsaka skada! Lycka till med ditt projekt.


Innehåll Måtskiss och nyttiga verktyg...................................................................................................4 Nyttiga verktyg.....................................................................................................................4 Varning vid montering på vägg................................................................................................4 Socklar exempel.................................................................................................................... 5 Skåp på fast socke...............................................................................................................19 Skåp på sockelben.............................................................................................................. 20 Hörnskåp (H101- / UH102- / UHHL102- / UHVL102-)............................................................... 23 Överskåp............................................................................................................................24 –– Montering av belysning- och krönlister / Plan, Combi och Profillister......................................25 Montering av .....................................................................................................................26 –– Täckpaneler ..................................................................................................................26 –– Integrerade täcksidor ......................................................................................................28 –– Montering och justering av andem- och Touch Motion lådor..................................................29 –– Demontering av lådor och lådfronter med Tandem och Touch Motion lådor.............................30 –– Montering och justering av gångjärn...................................................................................31 –– Luckdämpare ................................................................................................................32 –– Inaktivering och aktivering av dämpning i gångjärn med integrerad dämpare...........................32 –– Push-beslag................................................................................................................... 33 –– Handtag........................................................................................................................ 33 –– Värmeskydd vid folieluckor...............................................................................................35 –– Spots............................................................................................................................36 –– Pilastrar ....................................................................................................................... 37 Mallar förklaringar...............................................................................................................38 –– Tandemlådor..................................................................................................................38 –– TouchMotion lådor..........................................................................................................38 –– Klaffbeslag Aventos........................................................................................................39 –– Micro lift beslag............................................................................................................ 40 –– Avfallsskåp UAU30-...................................................................................................... 40 Underhållsråd......................................................................................................................41 Anteckningar......................................................................................................................42

3


Målskitse Måtskiss och nyttiga verktyg

580

580

320 (580)

320

1218

256

320

320 (580)

352

320 (580)

448

576 772 2132

644 2132

28 180

530 580

Rullejalousi H:516, D:320

576

704

704 530

180

180 530

610

28

516 2132

610

28

1952 2132

610

320 (580)

320

576

320

704

320

180

580

530 580

320

320

896

Upphängning Ophæng

580

155

1410

Højde

1248

530

180

530

530

180

180

704

28

610

516 2324

2144 2324

580

Dybde

580

Nyttiga Nyttigt verktyg værktøj

Varning vid montering på vägg

!

ADVARSEL! Då det finns många olika konstruktioner gällande väggar (tegel, betong, trä, gips etc.) är det viktigt att välja korrekta skruvar och beslag allt efter väggens beskaffenhet (bärighet). Var uppmärksam på att de handlar om tunga element som utsätts för ytterligare belastning vid användning. Inga av de medföljande skruvarna eller beslagen är avsedda för montering i vägg. Kontakta alltid en sakkunnig vid tveksamheter gällande väggens konstruktion. Garanti och produktansvar omfattar inte skador som följd av felaktig montering. 4 4


Eksempler Socklar exempel Monteringsanvisningarna utgårudgangspunkt från en rad vägledande Tack vare dessa exempel ärdisse det möjligt att Monteringsvejledningen tager i en rækkeexempel. retningsgivende eksempler. I kraft af eksempler er det muligt at finde løsninger på de mest almindelige opstillinger. hitta lösningar på de vanligaste uppställningarna. Vinkelkök medmed sockellådaVinkelkök med diagonalt hörnskåp och fristående diskmaskin/spis Vinkelkøkken sokkelskuffe

Se sida side sockel Fast sokkel

6 Exempel Eksempel 1

Se sida side Sockelben Sokkelben

12 Exempel Eksempel 4

Vinkelkök medmed diagonalt hörnskåp och fristående diskmaskin/spis Vinkelkøkken diagonal hjørneskab og fritstående opvasker/komfur

side Se sida sockel Fast sokkel

8 Exempel Eksempel 2

side Se sida Sockelben Sokkelben

14 Exempel Eksempel 5

Ö-lösning Ø-løsning med med fristående fritståendediskmaskin/spis opvasker/komfur

Se sida side Fast sokkel sockel Fast

Exempel Eksempel 3

Se sida side

55

Sockelben Sokkelben

10

16 Exempel Eksempel 6


Vinkelkøkken sokkelskuffe og fast /sockel Skæremål og vinklerog vinkler Vinkelkøkken med sokkelskuffe ogsokkel fast / Skæremål Vinkelkök med med sockellåda och fastsokkel / Kapningsmått och vinklar

OBS! NB!

Visade uppställningsexempel har monterats med täckpanel mellan underskåp. Viste opstillingseksempel er monteret med friside/dækpanel mellemhögskåp højskab och og underskab. De angivna angivne måtten mål er retningsgivende ud fra viste opstillingseksempel. är vägledande med utgångspunkt i visat uppställningsexempel.

1795

2916

600

1300

A 530

BS180

A

TS100

A

A

A

B

B

TS100

A

1014

SE180

SO180

A

SE180 SST61

B

BS180

B

B

TS100

SO180

A

SE180

B

VRA500

770

SO180

A 970

TS100

A

BS180

B B 293

BS180

SE180

B 45°

SO180

TS100

Tværstykket løftes 40 40 mmmm fra från gulv golvet Tvärstycket lyfts upp

SST61

Se seperat separatvejledning vägledningSV006 SV006 Se Det svarer til 60 cm Det angivne angivnamål måttet motsvarar sokkelskuffe. 60 cm sockellåda.

SO180

Kapas tilli længde rätt längd under montering Skæres under montering

BS180

Kapas tilli længde rätt längd under montering Skæres under montering

B 368

SE180 270

45°

66

A

2x

B

2x

Montering Montering Se Sesida side

18


Vinkelkøkken medsockellåda sokkelskuffeoch og fast / Opstilling og montering Vinkelkök med fastsokkel sockel / Uppställning och montering

! Ventilationshål integrerade Ventilationshullerför til integrerede vitvaror görs medmed hålborr eller hvidevarer udføres hulbor eller stiksav. Samlet skal sticksåg. Total yta areal ska överstiga overstige 200 cm².200 cm². (f.eks. 55 x ø72mm) (t.ex. ø72mm)

Sockellåda monteras så att lådfronSokkelskuffe monteres at tens utsida ligger i linje således med sockelns yderside af skuffefront ligger plan front när lådan är stängd. Höjden med sokkelfront, når skuffen er hjälp justeras innan montering med Højde justeres inden avlukket. justerbar fot. montering ved brug af stillesko.

!

480x90mm

Hela sockeln ställssokkel i våg stilles innani den Den samlede vatersätts fast och monteras fast i golvet med metallvinklar inden fastgørelse og monteres i med ett maxavstånd på 60med cm.en gulv med metalvinkler Alternativt kan afstand man använda maksimal af 60 cm.PU-skum. Alternativt kan PU skum benyttes.

!

OBS! vid gulvvarme golvvärmemå får NB! - -ved metalvinkler ikke benyttes! metallvinklar inte användas!

av skabe skåp --Se Montering af Sesida side

77

19


Vinkelkøkken diagonal hjørneskab og fritstående opvasker/komfur påsockel fast sokkel / Skæremåloch og vinklar vinkler Vinkelkök medmed diagonalt hörnskåp och fristående diskmaskin/spis på fast / Kapningsmått OBS! NB!

De angivne angivna mål måtten är vägledande med utgångspunkt i visat uppställningsexempel De er retningsgivende ud fra viste opstillingseksempel.

2200

2000

604

1298

296 BS180

BS180

A

B

A

B

B

530 TS100

TS100

SE180

A

A A

SO180

A

SE180

SE180

B

B

B SO180

768

* A

TS100

A

UD90

464 mm

UD12

631 mm

“60”

677 mm TS100

1430

BS180

SO180 SO180

A

B

TS100

SE180

BS180

A

Tvärstycket upp mm Tværstykketlyfts løftes 4040 mm frafrån gulvgolvet

Kapas till rätt längd under montering Skæres i længde under montering

Kapas till rätt längd under montering Skæres i længde under montering

B

530

88

A

2x

B

2x

Montering Montering Se Sesida side

18


Uppställning och montering Opstilling og montering

! Vid vitvaror avsätts Ved placering placering afav hårde hvidevarer 604 mm i sockeln afsættes 604 mm i soklen

Kapas 4545° °i ibåda Skæres beggeändarna ender

! Hela sockeln ställs i våg innan deni sätts Den samlede sokkel stilles vater fast och monteras fast i golvetog med metallvinklar inden fastgørelse monteres i med ettgulv maxavstånd på 60 cm. med metalvinkler med en Alternativt kan man använda maksimal afstand af 60PU-skum. cm. Alternativt kan PU skum benyttes.

!

OBS! NB! -- vid vedgolvvärme gulvvarmefår må metalvinklerinte ikkeanvändas! benyttes! metallvinklar

Montering av skåp --Se af skabe Sesida side

9 9

19


Ø-løsning / Skæremål og vinkler Ö-lösningmed medfritstående friståendeopvasker/komfur diskmaskin/spispå påfast fastsokkel sockel / Kapningsmått och vinklar OBS! NB!

De angivne angivna mål måtten är vägledande med utgångspunkt i visat uppställningsexempel. De er retningsgivende ud fra viste opstillingseksempel.

Kontroll Kontrol

*

2000

X=Y X

Y

2000

B

SO180

A

A

TS100

B

*

B

BS180 BS180

A BS180

B SE180

B

TS100

A

A

SO180

B

A

B

A

A BS180

B 530

SE180

B

598

B

B

SO180

604

SE1808

800 mm (vid stomme med 580 djup+580 320 mm) mm (ved korpusdybde 320+mm)

SE18010

korpusdybde 580+mm) 1060 mm mm (ved (vid stomme med 580 djup+580 580 mm)

10 10

B

798

A

2x

B

2x

Montering Se sida side

18


Eksempel og montering Exempel 33 / Opstilling Uppställning och montering

!

!

Vid avhårde vitvaror avsätts Vedplacering placering af hvidevarer 604 mm i604 sockeln afsættes mm i soklen

Hela sockelnsokkel ställs stilles i våg iinnan Den samlede vater den sätts fast och monteras fast i golvet med metallvinklar med inden fastgørelse og monteres i ett på 60 cm.en gulvmaxavstånd med metalvinkler med Alternativt kan man använda PU-skum. maksimal afstand af 60 cm. Alternativt kan PU skum benyttes.

!

OBS! NB!--vid vedgolvvärme gulvvarmefår må metalvinklerinte ikkeanvändas! benyttes! metallvinklar

av skabe skåp --Se Montering af Sesida side

11 11

19


Vinkelkøkken påpå sokkelben / Placering af ben Vinkelkøkkenmed medsokkelskuffe sokkelskuffe sokkelben / Placering af ben

Mellem placeres Mellem22skabe skabe placeres ben over samling ben over samling

16 mm

65 mm

Montering av sokkelben - Se sida Montering af sokkelben - Se side

12 12

20


Opstilling og och skæremål sokkel sockel Uppställning kapningsmått OBS! NB!

De angivne angivna mål måtten är vägledande med utgångspunkt i visat uppställningsexempel De er retningsgivende ud fra viste opstillingseksempel.

!

Friside

600

1300

530

SE180

1014

SE180

SE180

SST61 SO180

SO180

VRA500

770 SST61

Se Seseparat seperatanvisning vejledningSV006 SV006 Detangivna angivnemåttet mål svarer til 60 cm Det motsvarar 60 cm sokkelskuffe sockellåda

SO180

Kapas rätt längd under montering Skærestilli længde under montering

SO180

970

VRA500

Se sida33 Semontering montering side

SE180 45° 293

SO180

Montering av skåp - Se -sida Montering af sokkel Se side

SE180 368 270

45°

13 13

22


Vinkelkøkken Vinkelkøkken med med diagonal diagonal hjørneskab hjørneskab og fritstående opvasker/komfur opvasker/komfur på sokkelben / Placering af ben

Mellem placeres Mellem22skabe skabe placeres ben benover oversamling samling

mm 1616mm

55 65mm mm

Montering av skokkelben - Se sida Montering af sokkelben - Se side

14 14

20


Opstilling og skæremål sokkel Uppställning och kapningsmått sockel OBS! NB!

De angivne angivna mål måtten är vägledande med utgångspunkt i visat uppställningsexempel De er retningsgivende ud fra viste opstillingseksempel.

!

604

1298

298

768

530

SE180

SE180

SE180

SO180 SO180

*

1430

UD90

464 mm

UD12

631 mm

“60”

677 mm

Vid avhårde vitvaror avsätts Vedplacering placering af hvidevarer 604 mm i604 sockeln afsættes mm i soklen

SO180

SO180

Kapas rätt längd under montering Skærestilli længde under montering

Montering av skåpaf- sokkel Se sida- Se side Montering SE180

530

15 15

22


Ø-løsning opvasker/komfur på på sokkelben / Placering af ben Ø-løsningmed medfritstående fritstående opvasker/komfur sokkelben / Placering af ben

Mellem placeres Mellem22skabe skabe placeres ben benover oversamling samling

65 mm

16 mm

Montering Montering av skokkelben - Se sida- Se side af sokkelben

16 16

20


Uppställning och kapningsmått sockel Opstilling og skæremål sokkel OBS! NB!

De angivne angivna mål måtten är vägledande med utgångspunkt i visat uppställningsexempel De er retningsgivende ud fra viste opstillingseksempel.

!

2000 SO180

VidVed placering avafvitvaror avsätts placering hårde hvidevarer 604afsættes mm i sockeln 604 mm i soklen

*

* SE180

530

SE180

SO180

598

SO180

604

798 SO180

SE1808

800 mm mm(ved (vid stomme med580 djup+580 320 mm) 800 korpusdybde 320+mm)

SE18010

1060 korpusdybde 580+mm) 1060 mm mm(ved (vid stomme med580 djup+580 580 mm)

Kapas rätt längd under montering Skærestilli længde under montering

Montering av skåp - Se -sida Montering af sokkel Se side

17 17

22


Montering ogoch sokkeldyvler Monteringafavvinkelbeslag vinkelbeslag sockelpluggar

A

1

2

RJ10

RJ10

3,5 x 15

TS100

B

Sargstycket lyfts upp 40 fra mm frün golvet Sargstykket løftes 40 mm gulv

1

2

3,5 x 20

TBSD

18 18


Montering Monteringafavskabe skåp på påfast fastsokkel sockel 1

2

!

Skåp på fast socke 3

3,5 x 25 mm

4

!

Se Se sida side 14

19 19


Montering Monteringafavskabe skåp på påsokkelben sockelben 1

Skåp på sockelben 2

65 16

4 x 35 mm

3

20 20


Montering Monteringafavskabe skåp på påsokkelben sockelben 4

3,5 x 25 mm

5

!

6

!

Se Se sida side 14

21 21


Montering skabe Monteringafav skåppå påsokkelben sockelben 7

3,5 x 15 mm

8

22 22


Montering / UH102/ UHHL102/ UHVL102MonteringafavUH101UH101/ UH102/ UHHL102/ UHVL102-

Ø3 mm

3,5 x 25 mm

Hörnskåp (H101- / UH102- / UHHL102- / UHVL102-)

! *

OBS! min. 30 mm NB!- -anpassning tilpasning min. 30 mm !

*

23 23

UH101-

Min. 50 mm

UH102-

Min. 50 mm

UHHL102-

Min. 80 mm

UHVL102-

Min. 80 mm


Montering af Montering avoverskabe överskåp

min. 40 min. 340

155

Överskåp

!

Se Se sida side 14

*

överskåp höjd 704704 mm 2132 mm vid ved overskabe højde mm överskåp höjd 896896 mm 2324 mm vid ved overskabe højde mm

3,5 x 25 mm

24 24


Montering og toplister / Plan, og Profillister Monteringafavlysbelysningoch krรถnlister / Plan, Combi och Profillister

3,5 x 15 mm

2x 3,5 x 15 mm

2x 3,5 x 15 mm

25 25


Montering / dækpaneler Monteringafavgavle täckpaneler

4x

Montering av

GA706

Täckpaneler 3,5 x 25 mm

GA1956

6x

3,5 x 25 mm

26 26


Montering frisider Monteringafavintegrerede integrerade täcksidor

Integrerade täcksidor Alla Allepluggar dyvlerlimmas limes!

3,5 x 15 mm

MT USI70

Alla Allepluggar dyvlerlimmas limes!

MT 3,5 x 15 mm

HSI196

27 27


Montering Monteringafavtilpasninger integrerade täcksidor

Integrerade täcksidor

?

TP70

Ă˜3 mm

3,5 x 25 mm

28 28


Montering justering af Tandemog och TouchMotionskuffer Monteringog och justering av andemTouch Motion lĂĽdor 1

Endast vidTouchMotion TouchMotion lĂĽdor Kun ved skuffer!

1b

min 2,5 mm

+

+

-

2

3

4

5

29 29


Afmontering afav skuffer skuffefronter TouchMotionskuffer Demontering lådorog och lådfronter ved medTandemTandemog och Touch Motion lådor 1

2 CLICK

4

3

K

5

6

30 30

K


Montering justering af hængsler Monteringog och justering av gångjärn 1

2

CLICK

3

4

5

31 31


Montering Monteringafavlågedæmpere luckdämparee Luckdämpare

BLU 2

BLU / BLU 1

Inaktivering och aktiveringafav dämpning i gångjärn med integrerad Deaktivering og aktivering dæmp i hængsler med integreret dæmperdämpare 1

2

3

4

Inaktivering och aktivering av dämpning i gångjärn med integrerad dämpare

32 32


Montering af Montering avPush-beslag Push-beslag

Push-beslag TIP

Montering avgreb handtag Montering af

X X

x-mått enligtønske önskemål x-mål efter

Handtag

?

Ø5 mm

Montering avgreb handtag med mall- -seseside sida Montering af med skabelon

33 33

35


Skabelon forklaringer Mallar förklaringar

–Greb – Handtag mall(købes (kan köpas separat) skabelon seperat)

Ø5 mm

60 mm 50 mm 40 mm 30 mm 20 mm

32 mm

mm

196

296

396

496

596

796

0

98

148

198

248

298

-

32

82

132

182

232

282

-

64

66

116

166

216

266

-

96

50

100

150

200

250

-

128

34

84

134

184

234

334

160

68

118

168

218

318

192

18 -

52

102

152

202

302

224

-

36

86

136

186

286

256

-

20

70

120

170

270

-

54-

104

154

254

-

88-

138 - 238

288 320

34 34

10

20

30

40

50

60

70

80

60 mm 50 mm 40 mm 30 mm 20 mm

32 mm

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160


Montering folielåger Monteringafavvarmebeskyttelse värmeskydd vidved folieluckor –Fritstående – Fristående spis komfur

3,5 x 15 mm

Värmeskydd vid folieluckor

–Indbygget – Inbyggdovn ugn

35 35


Montering Monteringafavspots spots

Ă˜8 mm

Spots

!

36 36

5 x 5 mm


Montering Monteringafavpilastre pilastrar Pilastrar Pilaster synlig täcksida/täckpanel Pilastremed med synlig friside/dækpanel

Pilaster med dold täcksida/täckpanel Pilastre med usynlig friside/dækpanel

Friside/dækpanel

Täcksida/täckpanel afkortes 20 mm avkortas 20 mm

Bakstycke avkortas Bagstykke med 16 mm afkortes

med 16 mm

3,5 x 25 mm

20

37 37


Skabelon forklaringer Mallar förklaringar Tandemlådor Tandem skuffer

1

124 * 348

2

2

3

252

316 **

2

348 3

3

1

* OBS! vidKBT51KBT51-bruges används speciell KBT mall NB! ved special KBT skabelon ** OBS! NB! ved HOT64bruges skabelon 2 ved øverste skuffe vid HOT64- används mall 2 till översta lådan

TouchMotion skuffer TouchMotion lådor

A

124 * 348

B

B A

C

C

–*–NB! * OBS! vid KBT51används speciell KBT mall ved KBT51bruges special KBT skabelon

ved HOT64bruges skabelon øverstelådann skuffe –**– NB! ** OBS! vid HOT64används mallBBved till översta

38 38

252

316 **

B

348 C


Klapbeslag Aventos Klaffbeslag Aventos 1

2 Ă–versida Top

Baksida front Bagside

Ă˜ 5 mm

39 39


Micro liftlift beslag Micro beslag 1

2 Översida Top

HOTH64Baksida Bagside front front

Avfallsskåp UAU30Affaldsskab UAU30Översida Top

Baksida front front Bagside

40 40


Underhållsråd Se www. kitchn.se

41


Anteckningar

42


Anteckningar

43


KÖK, BAD OCH GARDEROB

www.kitchn.se

SE kitchn montering køkken marts 2018  
SE kitchn montering køkken marts 2018