Page 1

KÖK, BAD OCH GARDEROB

Montering av ditt nya badrum

SE Kitchn (B)


Gratulerar till ditt nya badrum … låt oss hjälpa dig en bit på vägen genom att montera ihop och montera upp dina produkter. Vi är glada över att du har valt att köpa våra kvalitets-produkter, dessa packas och skickas från vårt lager i Aulum, Jylland, Danmark. Allt kontrolleras innan det skickas från oss för att ci ska vara säkra på att du får felfria och korrekta varor. Det är därför ytterst viktigt att du kontrollerar att varorna är felfria och utan skador när de anländer hos dig. Du bör se efter att pallen (pallarna) inte har några skador och har en tillräcklig folie. Var extra noga med hörnen då dessa är speciellt utsatta när det gäller stötar. Skulle det – mot förmodan – finnas skador ska du ange detta på fraktsedeln och endast kvittera med förbehåll för skador. Då omfattas eventuella skador av transportörens försäkring. I denna broschyr visar vi hur du ska montera upp våra produkter efter att de har monterats ihop. Det betyder att du – om du inte har köpt produkterna färdigmonterade – ska börja med att montera ihop produkterna innan du kan montera upp dem. Det säkrar ett enkelt och effektivt arbetsflöde. Aktuell monteringsanvisning för varje enskild produkt hittar du inuti produktförpackningen, det är med andra ord bara att börja och arbeta sig systematiskt vidare. Enskilda komponenter kan ligga i beslagslådan (märkt med ”START”) annars ligger skruvar, beslag, pluggar etc. med i produktförpackningen. Du bör uppmärksamma att det kan finnas ett överskott av skruvar, beslag, pluggar etc. Spara dessa eftersom de kan vara till hjälp när du monterar upp produkterna. När du är redo att montera upp dina produkter är det en god idé att ha innehållsförteckningen till hands och via denna finna fram till de relevanta punkter som du behöver gå igenom. Du får då en bättre överblick över hela processen. Vi har försökt att konstruera våra produkter, monteringsanvisningar etc. på ett sätt som ska göra dem så enkla och överskådliga som möjligt. Trots detta krävs det dock att du har viss verktygsvana och att du har viss kunskap om material och bärighet. Om du känner dig tveksam är det viktigt att du rådfrågar kunniga yrkesmän eftersom en felmonterad produkt kan bli förstörd och i värsta fall orsaka skada! Lycka till med ditt projekt.


Innehåll Måttskiss och nyttiga verktyg....................................................................................4 Nyttiga verktyg.......................................................................................................... 4 Varning vid montering på vägg..................................................................................4

Montering och placering av badrums-ben....................................................................5 Skruva ihop badrumsskåb.........................................................................................5

Montera badrumsskåp.............................................................................................6 -- Fastgørelse 6 -- Montering af metalvinklel til forstærket ophæng

6

Allmänt ................................................................................................................. 7 -- Montering och justering av Tandem- och TouchMotion lådor

7

-- Demontering av lådor och lådfronter med Tandem och TouchMotion lådor

8

-- Montering och justering av gångjärn

9

-- Montering av luckdämpare

10

-- Inaktivering och aktivering av dämpning i gångjärn med integrerad dämpare

10

-- Montering av Push-beslag

11

-- Montering av handtag

11

-- Handtag - korrekt användning av mall

12

Montering av helgjuten bänkskiva.............................................................................13 -- Skåp i våg - plan yta

13

-- Pålimning och fogning

13

Montering av spegel...............................................................................................14

Underhållsråd........................................................................................................15

3


Målskitse Måttskiss och nyttiga verktyg NB! De De oppgitte angivne mål er ud fra en er bordpladetykkelse på 28 mm NB! dimensjonene basert på en bordplattetykkelse på 28 mm Upphängning Ophæng

Højde

155

Bad Bad

200

450

320 506

576 320

450

Nyttiga værktøj verktyg Nyttigt

!

VARNING! Då det finns många olika konstruktioner gällande väggar (tegel, betong, trä, gips etc.) är det viktigt att välja korrekta skruvar och beslag allt efter väggens beskaffenhet (bärighet). Var uppmärksam på att de handlar om tunga element som utsätts för ytterligare belastning vid användning. Inga av de medföljande skruvarna eller beslagen är avsedda för montering i vägg. Kontakta en sakkunnig vid tveksamheter gällande väggens Varning vid montering på alltid vägg konstruktion. Garanti och produktansvar omfattar inte skador som följd av felaktig montering.

34

28

485

250

250 122

450

28

576 420 576

704

896 450

122

320

355

28

1856

485

28

420

450

250

450

Dybde

704

28

1728

1978

1728

485

250

200


Monteringog och placering av badrums-ben Montering placering af bad-ben

Skruva ihop badrumsskĂĽb Sammenskruning af skabe

3,5 x 25 mm

45


Montera badrumsskåp Montering af bad-skabe Fastgørelse

150

!

Se side 1

*

se Se måttskiss målskitse sida side 43

Montering af metalvinklel til forstærket ophæng

OBS! Underskåp monteres monterasi mot med förstärkt upphängning - se ovan NB! Underskabe væg vägg med forstærket ophæng - se ovenover

56


/ Montering Allmänt justeringog avTouchMotionskuffer Tandem- och TouchMotion lådor Montering og justeringoch af Tandem-

1

Endast vidTouchMotion TouchMotion lådor Kun ved skuffer!

1b

min 2,5 mm

+

+

-

2

3

4

5

67


Demontering lådor og ochskuffefronter lådfronter med Tandem och TouchMotion lådor Afmontering afav skuffer ved Tandemog TouchMotionskuffer 1

2 CLICK

4

3

K

5

6

78

K


Montering ochjustering justering gångjärn Montering og af av hængsler 1

2

KLICK CLICK

3

4

5

299


Montering avlågedæmpere luckdämpare Montering af

BLU 2

BLU / BLU 1

Inaktivering aktiveringafavdæmp dämpning i gångjärn med integrerad dämpare Deaktiveringoch og aktivering i hængsler med integreret dæmper 1

2

3

10 7

4


Montering avPush-beslag Push-beslag Montering af

TIP

Montering avgreb handtag Montering af

X

x-mått enligt önskemål x-mål efter ønske valfritt mått

X

?

Ø5 mm

Montering av handtag med mall - se sida Montering af greb med skabelon - se side

11 8

12


Greb - korrekt bruganvändning af skabelon av mall Handtag - korrekt

Handtagsmall separat) Greb skabelon(kÜps (købes seperat)

60 mm 50 mm 40 mm 30 mm 20 mm

32 mm

mm

196

296

396

496

596

796

0

98

148

198

248

298

-

32

82

132

182

232

282

-

64

66

116

166

216

266

-

96

50

100

150

200

250

-

128

34

84

134

184

234

334

160

68

118

168

218

318

192

18 -

52

102

152

202

302

224

-

36

86

136

186

286

256

-

20

70

120

170

270

288

-

-

54

104

154

254

320

-

-

-

88

138

238

12 9

10

20

30

40

50

60

70

80

60 mm 50 mm 40 mm 30 mm 20 mm

32 mm

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160


Montering helgjuten bänkskiva Montering afavhelstøbt bordplade

!

Skåp i våg - plan yta

Pålimning och fogning

13 10


Montering afav spejl Montering spegel

!

Med dolt upphängningsbeslag Med skjult ophængsbeslag

Se Se side side 4

!

Se Se side 4

!

!

Med synligt upphängningsbeslag Med synligt ophængsbeslag

!

Se side side 44 Se

14


Underhållsråd Se www. kitchn.se

15


KÖK, BAD OCH GARDEROB

www.kitchn.se

SE kitchn montering bad marts 2018  
SE kitchn montering bad marts 2018