Page 134

setup   Ez a dokumentum egy folyamatosan bôvülô vázlata az Innolab Budapest kapcsán kidolgozandó mûködési modellnek és kommunikációs stratégiának. Készitette: Somlai-Fischer Szabolcs, Nemes Attila 2007. január - április Innolab Budapest

  This document is a continuously expanding sketch of how Innolab Budapest is considered to operate and with the use of what communication strategies. Written by Szabolcs Somlai-Fischer and Attila Nemes January-April 2007. Innolab Budapest

Tartalom Mission statement – miért és mivel foglalkozik a labor A Csapat – milyen készsegekkel, kik, miért és min dolgoznak a laborban A hely – a labor kialakítása és szerepe Kommunikáció – stratégia és ütemterv

Contents Mission statement: the laboratory’s objective The staff: who work in the laboratory, why, and what is their task? The place: working out the laboratory and its role Communication: strategy and schedule

Mission statement

Mission statement

Az Innolab Budapest   Az új média egy küszöbön álló szinergia terepe ahol a mobil kommunikáció, az internetes közösségek és a városi tér érnek össze; új szolgáltatások és használatok alakíthatják át ahogy szocializálódunk, fogyasztunk, élünk.

Innolab Budapest   The new media is the field of imminent synergy, a juncture of mobile communication, internet communities and urban space; new services and uses may transform the process of socialization, consumption, and our way of life.

  Es ebben a térben működik az Innolab Budapest, ahol a kreativitást, tehetséget, ötletet, intuíciót fejleszti és viszi el azt a szabad piacra: ’service design’ örömére a szerzőnek és a fogyasztóknak. Az Innolab Budapest a smart company technológiai transzfere: a piacon kívül létező ötletek, új megoldások, ismeretlen stratégiák, nem hallott eljárások válnak érthetővé, hallhatóvá, láthatóvá.

  Innolab Budapest operates in this sphere, developing and putting creativity, talent, ideas and intuitions on the free market to the great delight of the author and the consumers. Innolab Budapest is a smart company: it makes new ideas and solutions, unknown strategies and processes perspicuous and available.

  A smart company a piac és a kultúra közötti új szerződés, új korszak kezdete. Az Innolab Budapest a smart company védjegye. Okosnak lenni - annyit jelent, mint a tudástársadalom piacát teremteni. Az Innolab Budapesten keresztül magunknak termelünk szolgáltatásokat, és alakítjuk át a Telekomot Smart companivá.

A csapat   Az Innolab Budapestet csapatát belülről a Kutatók és a Koordinációs team, kívülről a BME-MOKK és egy T Csoportból választott szakértői pool alkotják.

134

  Smart company is a new contract between market and culture, and it opens a new epoch. Innolab Budapest is the trade-mark of the smart company. To be smart means to create the market of the society of knowledge. Through Innolab Budapest we design services for ourselves and turn telecommunication into a smart company.

The Staff   The staff of Innolab Budapest consists of the researchers and the coordination team, as well as, an experts’ pool from the members of BME-MOKK and a T-Group.

Summer Projects - Kitchen Budapest 2007  

2007 Summer at Kitchen Budapest (Paperback) by Bircsák Eszter, Somlai-Fischer Szabolcs (ed.) This book shows the results of the summer pro...

Summer Projects - Kitchen Budapest 2007  

2007 Summer at Kitchen Budapest (Paperback) by Bircsák Eszter, Somlai-Fischer Szabolcs (ed.) This book shows the results of the summer pro...

Advertisement