Page 1

‫ַא חסידישע‬ ‫שנה רביעית‬

‫כיתה ח'‬ ‫גליון ‪ – 6‬חודש אדר ה'תשע"ח‬

‫י‬

‫א פרילעכן‬ ‫משחק פוריהםרבביתורת ‪ 4‬מצוות‬ ‫החג‬


‫הדלקת‬

‫ַא חסידישע‬

‫חודש אדר‬ ‫ו' באדר תרכ"ז – יום הולדת הרב מנחם‬ ‫מענדל בנו של כ"ק אדמו"ר המהר"ש‪.‬‬ ‫ו' באדר תשמ"ט – הסתלקות הרה"ח ר'‬ ‫שמריהו גורארי' – הרש"ג‪.‬‬ ‫ט' באדר ת"ש – אדמו"ר הריי"ץ היגיע‬ ‫להיתיישב בארה"ב ובאותו היום מייסד‬ ‫ישיבת "תומכי תמימים" בארה"ב‪.‬‬ ‫ט"ז באדר תש"ט – כ"ק אדמו"ר מהוריי"ץ‬ ‫מקבל את האזרחות האמריקאית‪.‬‬ ‫כ"ה באדר תרס"א – יום הולדת הרבנית‬ ‫הצדקנית חי' מושקא אשתו של הרבי‪.‬‬

‫נרות‬ ‫שבת‬ ‫קודש‬ ‫כניסה‬ ‫תרומה ‪17:54‬‬ ‫תצוה ‪18:06‬‬ ‫כי תשא ‪18:17‬‬ ‫ויקהל‬ ‫פקודי ‪18:28‬‬

‫יציאה‬ ‫‪19:03‬‬ ‫‪19:14‬‬ ‫‪19:24‬‬ ‫‪19:35‬‬

‫פורים בתורת הרבי‬ ‫אם התענית היה לכל העם היהודי‪ ,‬מדוע הצום‬ ‫נקרא "תענית אסתר"?‬ ‫)לקוטי שיחות חלק ו'(‬ ‫מסופר בגמרא על סעודתו של רבה‪ ,‬שבסוף "קם רבה ושחטיה לרבי‬ ‫זירא"!‪.‬‬ ‫כיצר ייתכן שגדול האמוראים נכשל בדבר הקשור עם שפיכות דמים‬ ‫ר"ל?‬ ‫)לקוטי שיחות חלק ל"א(‬

‫מדוע בפסח אומרים הלל כל יום ובפורים לא אומרים‬ ‫הלל כלל‪ .‬הרי בפסח ניצלו משעבוד לחירות‪ ,‬ובפורים‬ ‫ניצל עם ישראל ממות לחיים!?‬ ‫)לקוטי שיחות חלק ל"ו(‬ ‫חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך "‬ ‫מרדכי"‪ .‬אבל‪ ,‬עד כמה צריך לשתות? והאם יכולים לצאת ידי‬ ‫חובה כשלא מבדילים בין "ארורה זרש" ל"ברוך חרבונא"?‬

‫)לקוטי שיחות חלק ז'(‬

‫כיצד היה מותר לעם ישראל להתענות‪ ,‬אבל זה יחליש‬ ‫את כוחם למלחמה!?‬ ‫)לקוטי שיחות חלק ו'(‬ ‫מדוע המגילה מאריכה כל כך בסיפור קורותיו וגדולתו‬ ‫של אחשורוש‪ ,‬האם פרטים אלו נוגעים לנס פורים?‬ ‫)התוועדות פורים תשד"מ(‬

‫מדוע שם ה' אינו מוזכר כלל במגילה?‬

‫)לקוטי שיחות חלק ו'(‬

‫עורך ראשי‪:‬‬ ‫הת' לוי שי' בן שושן‬ ‫עיצוב ועימוד‪:‬‬ ‫חברת 'מדליקים'‬ ‫יש לכם שאלות‪ ,‬בדיחות‪ ,‬תגובות‪ ,‬או‬ ‫הצעות? נשמח לשמוע מכם!‬

‫האם אכילת תבשילים אסורים בסעודת אחשורוש‬ ‫גרועה כל כך עד כדי כך שהיגיע להם עונש "להשמיד‪..‬‬ ‫כל היהודים‪ ..‬טף ונשים‪!?"..‬‬ ‫)לקוטי שיחות חלק ל"א(‬ ‫מדוע אחשורוש הסתפק האם להרוג את ושתי‪ ,‬אבל‬ ‫היא מרדה במלכות‪ ,‬והמורד במלכות עונשו מיתה!?‬ ‫)לקוטי שיחות חלק ל"ו(‬

‫ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה"‪ ,‬כיצד מרדכי זילזל "‬ ‫בהמן‪ ,‬והרי זהו ציווי מפורש מהמלך! ו'דינא דמלכותא‬ ‫דינא'!‬ ‫)שיחת ש"פ ויגש תשנ"ב(‬ ‫הנה בית המן נתתי לאסתר‪ ."...‬איך אסתר ומרדכי "‬ ‫השתמשו בבית המן‪ ,‬והרי הוא מזרע עמלק ומצוה תמחה‬ ‫את זכר עמלק"! ‪ -‬למחוק זכרו לחלוטין"!‬

‫)לקוטי שיחות חלק ל"א(‬

‫מדוע שם החג נקבע בלשון פרסית ולא בלשון הקודש?‬ ‫)לקוטי שיחות חלק ו'(‬


‫רא‬ ‫ק‬ ‫מגילה‬

‫שתה‬

‫קריאת מגילה היא המצוה הראשונה אשר אנו מצווים לקיים‬ ‫בפורים‪ .‬את המגילה קוראים בליל פורים וביום הפורים‪.‬‬ ‫המגילה מתארת את השתלשלות האירועים שהביאו לנס‬ ‫הפורים ואת הדמויות המרכזיות באותה תקופה‪.‬‬

‫ושמחה‬

‫ביום הפורים מצווה לקיים סעודה ומשתה‪,‬‬ ‫כמו שנאמר "חייב אדם לבסומי בפוריא עד‬ ‫דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי"‪.‬‬

‫מצוות קריאת המגילה היא לקרוא ולשמוע כל מלה במגילה‪.‬‬ ‫לפיכך אסור לדבר ואסור להסיח את הדעת בעת קריאת‬ ‫המגילה‪.‬‬

‫ביום הפורים מצווה כל אחד ואחת לשלוח מנות‪,‬‬ ‫איש לרעהו ואישה לרעותה‪ .‬המצווה ‪ -‬לשלוח שני‬ ‫סוגי מאכל לאדם אחד לפחות‪ ,‬וכל המרבה הרי‬ ‫זה משובח (כמובן לפי האפשרות)‪ ,‬ובעיקר‬ ‫לנזקקים‪ ,‬כדי לשמחם בחג הפורים‪.‬‬

‫לוח‬ ‫ש‬ ‫מנו ת‬

‫ביום הפורים מצווה לתת‬ ‫מתנות לאביונים‪ .‬לפחות‬ ‫לשני עניים ולפחות שווי של‬ ‫פרוטה לכל אחד‪ .‬כל המרבה‬ ‫– הרי משובח‪.‬‬ ‫ומוטב להרבות במתנות לאביונים מאשר להרבות‬ ‫בסעודתו ובמשלוח מנות לרעיו‪ ,‬שאין שמחה גדולה‬ ‫ומפוארה אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות‪,‬‬ ‫ודומה לשכינה שנאמר "להחיות רוח שפלים‬ ‫ולהחיות לב נדכאים"‪.‬‬

‫תנות‬

‫לאביונים‬

Kovets du mois de Adar 5778 - Kita 'Het 5778 -  

'Heder loubavitch Paris Design: MadlickimPro

Kovets du mois de Adar 5778 - Kita 'Het 5778 -  

'Heder loubavitch Paris Design: MadlickimPro

Advertisement