Page 1

Sayın Cumhurbaşkanımızın Hanımefendileri Hayrünnisa Gül’ün himayelerinde ilki İstanbul’da gerçekleştirilen ‘Konuşan Kitap Şenliği’nin ikincisi Şanlıurfa’mızda 8 ve 9 Mayıs günlerinde, Balıklıgöl’de gerçekleşti.

Kocaeli Kitap Türkiye, İran’da gerçekleştirilen 22. Fuarı, 30 Mayıs– Uluslararası Tahran Kitap Fuarı’nda 07 Haziran 2009 birincilik ödülüne layık görüldü. tarihlerinde Türkiye’nin kazandığı birincilik ödülü, kapılarını kitap İran Meclis Başkanı Ali Larincani tutkunlarına tarafından Kültür ve Turizm Haziran-2009 Sayı: 16 Ücretsizdir açıyor… Bakanlığı heyetine verildi.

‘Sadece Kitap’ Haziran-2009 Sayı: 16 Ücretsizdir

COĞRAFYA VE KÜLTÜRÜMÜZÜN YENİ TERKİBİ:

AHMET HAMDİ TANPINAR “Güçlük var. Fakat imkansız değil. Biz şimdi bir aksülamel devrinde yaşıyoruz. Kendimizi sevmiyoruz. Kafamız bir yığın mukayeselerle dolu; Dede’yi Wagner olmadığı için, Yunus’u Varlaine, Baki’yi Goethe ve Gide yapamadığımız için beğenmiyoruz. Uçsuz bucaksız Asya’nın, Türkistan’ın o kadar zenginliği içinde ve dünyanın en iyi giyinmiş milleti bulunduğumuz halde çırılçıplak yaşıyoruz. Coğrafya, kültür, her şey bizden bir yeni terkip bekliyor. Biz misyonlarımızın farkında değiliz. Boşu boşuna başka milletlerin tecrübesini yaşıyoruz.” A.Hamdi Tanpınar / Huzur

ir İstanbul Beyefendisi olarak bilinen Kadı Hüseyin Fikri Efendi’nin oğludur. 23 Haziran 1901’de İstanbul’da doğdu. Baytar Mektebi’ni bırakarak girdiği Darülfünun-ı Osmani’nin (Bugünkü İstanbul Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi’nden 1923’te mezun oldu. Erzurum, Konya ve Ankara’daki liselerde öğretmenlik yaptı. Gazi Terbiye Enstitüsü’nde (Gazi Eğitim Enstitüsü) edebiyat dersleri verdi. 1933’ten sonra İstanbul’da Kadıköy Lisesi’nde edebiyat öğretmenliği yaptı. Güzel Sanatlar Akademisi’nde sanat tarihi ve estetik dersleri verdi. 1939 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde yeni kurulan Türk Edebiyatı Kürsüsü profesörlüğüne getirildi. 1942 ara seçimlerinde CHP’den Kahraman Maraş Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi, üniversitedeki görevini bıraktı. 1946 seçimlerinde tekrar aday gösterilmeyince bir süre Milli Eğitim Müfettişliği yaptı ve Güzel Sanatlar Akademisi’nde tekrar derse girmeye başladı. 1949’da da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne geri döndü. Bu görevindeyken 24 Ocak 1962 yılında vefat etti ve ebedi yolculuğuna uğurlandı.

B

Adını ilk kez ‘Altın Kitap Dergisi’nde yayınlanan ‘Musul Akşamları’ şiiriyle duyurdu. Dergah, Milli Mecmua, Hayat, Görüş, Ülkü, Varlık, Oluş, Kültür Haftası ve Aile dergilerinde bir çok şiiri yayınlandı. Hece vezniyle yazdığı bu ilk şiirler, imge zenginlikleri ve müzikal nitelikleriyle herkesin dikkatini çekti. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde öğrencisi olduğu Yahya Kemal Beyatlı’dan çok etkilendi. Ama ilk eserlerinde Yahya Kemal’den çok Ahmet Haşim izleri görülür. Haşim gibi o da küçük yaşta kaybettiği annesinin yokluğundan duyduğu acıyı ve kendisini avutacak bir sevginin özlemini dile getirir. İçe dönük bir bakışla doğa ile iletişim kurmaya çalışır. Şiirinin bir başka yönü ise Bergson felsefesinden kaynaklanan zaman kavramıdır. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eserlerinde zaman, basit bir süreklilik değil, çok katlı ve karmaşık bir akıştır. ‘Ne İçindeyim Zamanın’, ‘Bursa’da Zaman’ şiirleri bu olgunun örnekleridir. İlk romanı ‘Mahur Beste’ 1944’te Ülkü Dergisi’nde yayınlandı. Osmanlı Devleti’nin son döneminde seçkin bir çevrenin yaşayışını sergileyen bu romanın ardandan, kendi yaşamından da izler taşıyan ‘Huzur’ 1949’da okuyucuyla buluştu. Huzur romanı, hem bir aşk hem de Tanpınar’ın İstanbul’a olan derin sevgisinin eseridir. Estetik anlayışının, kültür birikiminin ve geçmiş kültürlere yaslanan yaşam felsefesini yansıttığı bu kitabı, tüm edebiyat çevrelerince, Tanpınar’ın en yetkin romanı sayılır. Romanda, Mümtaz ile Nuran’ın aşkı çerçevesinde Doğu ile Batı, eski ile yeni, geçmişin değerleriyle var olan değerler, aşk ile toplumsal sorumluluk arasındaki çatışmayı ve bu çatışmanın doğurduğu bireysel bunalımları irdeler. 1950’de Yeni İstanbul Gazetesi’nde yayınlanan ancak ölümünden sonra 1973’te basılan ‘Sahnenin Dışındakiler’ ile 1961’de basılan ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde de iki uygarlık, iki değerler sistemi arasında bocalayan Türk toplumunun ironik tablosu çizilir. Tanpınar’ın ölümünden sonra plan ve notlarına dayanılarak biraraya getirilen ve ilk kez 1987’de yayınlanan ‘Aydaki Kadın’da da aynı irdeleme vardır. Şiir, roman ve yazılarının yanısıra İstanbul, Bursa, Ankara, Erzurum ve Konya şehirlerinin doğal, tarihsel ve kültürel yapılarının anlatıldığı ve ilk kez 1946’da basılan ‘5 Şehir’ bir başyapıt olarak biliniyor. ‘Mahkum bir neslin çocuklarıydık.’ diye anlatır, Tanpınar kendi kuşağını. Zaten 1901 yılının Haziranında İstanbul’da dünyaya gelişi aslında her şeyi anlatmaya

yetiyor. Bir Meşrutiyet, bir Cumhuriyet; iki Balkan, bir Kurtuluş, bir Dünya Savaşı; sayısız kırılıp yeniden kurulma ve düşüp tekrar kalkma çabasına tanık olmuştur Tanpınar. Öğretmenliğe başladığı sene Harf Devrimi olmuştur mesela… O hep eşikte kalmıştır. Eşiktedir çünkü hem düne hem yarına kıyısı olan şimdiki zamandadır. Üstelik “ne içindedir zamanın, ne de büsbütün dışında.” Hep iki cihan arasındadır ama bu tam manasıyla bir tragedya değil, aynı zamanda onu büyüten bir iklimde olmuştur. Tanpınar hiç kuşku yok ki bu ülkenin yetiştirdiği en büyük ve en orjinal aydınlardan birisidir. Yaşadığı dönem göz önüne alındığında tam bir geçiş dönemi düşünürü sayılan Tanpınar, bir imparatorluğun çöküşü ve yeni bir devletin kuruluşuna tanıklık etmiş ve mazi ile bugün arasındaki salınımın anatomisini çıkarmaya çalışmıştır. Tanpınar’ın çabası tamamen ‘bize ne olduğu’nu anlamaya yöneliktir. Bu ‘anlamak’ edinimi onu salt reaksiyoner bir fikir adamı, kuru bir gelenek savunucusu olmaktan uzak tutan ve toplumsal aktörlerin yaşanılan deneyimleri nasıl algıladığını özümsemeye yönelik zorlu bir uğraşın takipçisi yapan en temel unsurdur. Bütün eserlerine bakıldığında görülecektir ki Tanpınar, Doğu’nun ve Batı’nın ‘ruh iklimleri’ üzerinde gezinirken çok mühim bir meselenin, ‘kendimizin peşine düşmek’ lüzumunun altını ısrarla çiziyor.

Ahmet Hamdi Tanpınar Kitaplığı Aydaki Kadın Dergah Yayınları Aydaki Kadın Ahmet Hamdi Tanpınar’ın dörtte üçü bitmiş son romanının, dağınık müsveddelerinden merhum Güler Güven tarafından inşa edilmiş şeklidir. Huzur ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü Tanpınar’ın hayatta iken kitap olarak çıkabilmiş iki romanıdır. Tefrika olarak basılan Sahnenin Dışındakiler ile tefrikası yarım kalan Mahur Beste’yi de okuyucular yıllar sonra okudular. İlk romanı Mahur Beste de yarımdı, son romanı da yarım kalmıştı. Tanpınar yıllarca üzerinde çalıştığı ‘eserim’ diyeceği bu roman Dergah Yayınları tarafından yayınlandı. Bir bakıma hem Huzur hem de Saatleri Ayarlama Enstitüsü ile birleşen noktaları çoktur. Her romanına kendisini koymuş olan Tanpınar bu romanda da vardır. Aydaki Kadın’ı günlükleriyle birlikte okuyunca, Tanpınar’ın hayalleri ve günlük gerçekler arasında parçalanışı, Selim’in yaşadıklarında da takip edilebilir.

Liste Fiyatı: 17,00 TL. Kitapyurdu Fiyatı: 14,37 TL.

Saatleri Ayarlama Enstitüsü Dergah Yayınları

Edebiyat Üzerine Makaleler Dergah Yayınları

Hikayeler Dergah Yayınları

Mahur Beste Dergah Yayınları

Beş Şehir Dergah Yayınları

Yaşadığım Gibi Dergah Yayınları

XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi Dergah Yayınları

Göçebe Dergah Yayınları

Yahya Kemal Dergah Yayınları

Sahnenin Dışındakiler Dergah Yayınları

Huzur Dergah Yayınları Huzur’un kahramanlarından Mümtaz, roman boyunca kendisini ‘huzur’a kavuşturacak bir ‘iç nizam’ı aramaktadır. Eserde hastalık, ölüm, tabiat, kozmik unsurlar, medeniyet, sosyal meseleler, çeşitli ruh halleri ve estetik fikirler iç içe verilir. Ancak bütün bunların üzerinde romana hakim olan Mümtaz’la Nuran’ın aşklarıdır. İstanbul, bu aşkın yaşandığı çevre olmaktan çıkarak, adeta bir roman kahramanı gibi ele alınır.

Liste Fiyatı: 22,00 TL. Kitapyurdu Fiyatı: 18,59 TL.


yeni çıkanlar Geleceğin Güvensiz İnşası AYŞE DERİCİOĞULLARI ERGUN/ CEM ERGUN Bağlam Yayıncılık Bu çalışmada; Türkiye’de sosyal güvenlik konusunda yaşanan sıkıntılar tarihsel süreçte ele alınmakta ve ardından günümüzde sosyal güvenlik sisteminde yaşanan değişiklikler ortaya koyulmaktadır. Ülkemiz sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılandırılması gerektiği yadsınamaz bir gerçekliktir. Sosyal güvenlik kurumlarının yapısal sorunları ve bütçeye getirdikleri ağır yük çözülmesi gereken sorunların başında gelmektedir. Zaten Sosyal Güvenlik Reformu da bu sorunları çözmek ve yetersizlikleri gidermek iddiasıyla ortaya atılmıştır.

‘Sadece Kitap’ Borges’le Söyleşiler RICHARD BURGIN Paradigma Yayınları Büyük yazarlar büyük okurlardır. Borges her şeyden önce büyük bir okurdur. Dünya edebiyatını hatmetmiş capcanlı bir hafıza. Okurunu dünya edebiyatının en tenha köşelerinden en ışıltılı merkezlerine kadar baş döndürücü bir yolculuğa çıkarır Borges. Bu okuma serüveninin sonunda artık asla başladığınız yerde değilsinizdir. Kimlere uğrayıp sıcak bir hatır sormaz ki edebiyatın bu usta rehberi: Chesterton, Poe, Kafka, Shaw, Wilde, Kipling, Casares, Carrol, Stevenson, Dante, Bin Bir Gece Masalları, Beowulf, İskandinav sagaları, Melville, Shakespeare, Cervantes, Lugones, Coleridge, Wells, Whitman, Yeats, Emerson, De Quincey, ve diğerleri. Bu kitap “Borges-severler” ve Borges’i her yönüyle tanımak isteyenler için olmazsa olaz bir kitap.

Liste Fiyatı: 9,00 TL. Kitapyurdu Fiyatı: 7,65 TL.

Liste Fiyatı: 26,00 TL. Kitapyurdu Fiyatı: 18,20 TL.

İran’da Devrim ve Karşı Devrim ASAF HÜSEYİN Pınar Yayınları

Milletin Tarihinden Ulusun Tarihine HASAN AKBAYRAK Kitabevi

İran’da Devrim ve Karşı Devrim adlı bu önemli tarihi yapıtında Asaf Hüseyin, bizi İran’a ilişkin bildik klişelerin dışına çıkartarak, İran’da yaşanan devrimi ve karşı devrimi sömürgecilik ve emperyalizm terimi çerçevesinde alternatif bir tarih anlatısı sunuyor. Önemli olayların, kültürel eğilimlerin, kişilerin ve siyasi gelişmelerin benzersiz bir analizini yapıyor. Kitap’ta, İran’ın son iki yüzyıllık siyasi-sosyal-dini tarihi masaya yatırılıyor. Ve yine İran’ın siyasî hayatı ve dünya sistemine etkileri konusunda, eksiksiz bir kavramsal anlayışın geliştirilmesi noktasında, bu önemli eser, merkezî görüşler, karşılaştırmalı siyasî perspektifler sunmaktadır.

Bu çalışmada esas olarak, İmparatorluk’ tan Cumhuriyet’e geçiş sürecindeki kurumsal tarihçilik faaliyetleri incelenmekte olup genel olarak tarihçiliğin bu süreç içindeki yeri sorgulanmaktadır. Ayrıca bu eser,dönem ve muhteva olarak , Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri kurumsal tarihçiliğini bütünsel bir süreç içinde incelemeye çalışan kapsamlı ilk çalışma özelliği taşımaktadır.

Liste Fiyatı: 30,00 TL. Kitapyurdu Fiyatı: 23,40 TL.

Kitapyurdu Haziran-2009

El Yapımı Dünya JAMES HOWARD KUNSTLER Aprıl Yayıncılık

Melekler Erkek Olur HAMDİ KOÇ Doğan Kitapçılık

Dikkat! Gelecek düşündüğümüzden çok daha yakın... Dünyamızı nereye kadar zorlayabilir, daha ne kadar hırpalayabiliriz? Birkaç büyük yöresel, çok sayıda iç savaş çıkmasına neden olana kadar mı? James Howard Kunstler, El Yapımı Dünya başlıklı romanında dünyamızın [bu gidişle] varacağı noktayı tarif ederken yukarıdaki sorulara son derece çarpıcı yanıtlar veriyor; güçlü kurgusu ve akıcı kalemiyle sizi kitabın bir kahramanı haline getiriyor. El Yapımı Dünya’yı okurken gezegenimizin sürüklendiği kaçınılamaz değişime önceden tanıklık edeceksiniz.

Gizli bir şey yapıyordum ve korkuyordum, karımdan, çocuklarımdan, patronumdan, arkadaşlarımdan, iş arkadaşlarımdan, kısaca bana sahip olan, hayatımı zorlaştırma, hatta karartma potansiyeline sahip herkesten, tek tek ve toplu olarak hepsinden. (Arka Kapak)

Liste Fiyatı: 16,00 TL. Kitapyurdu Fiyatı: 12,00 TL.

Liste Fiyatı: 22,00 TL. Kitapyurdu Fiyatı: 18,59 TL.

İnançta Kirlenme CEMAL NAR Beyan Yayınları

Günümüz İnsanına Fususu’l- Hikem MUHYİDDİN İBN ARABİ İnsan Yayınları

Bilindiği gibi bir hastalığı tedavide öncelikli gereken, doğru teşhistir. Buna göre bu imanla bağdaşmayan kirli ve hastalıklı ortamdan kurtulmak ve yeniden Müslüman bir toplum inşa edebilmek için, derdi bilmek gerekir. Bilmek ve onu üreten kirli ortamı temizlemek, manevi bataklığı kurutmak gerekir. İşte “İnançta Arınma” kitabının amacı, inançta görülen bu kirlenmeyi ve hastalığı teşhis ve tedavi etmekti. Bu kitabımızın amacı da, o hastalığı doğuran bataklığı kurutmaktır. Her iki kitabın ortak amacı ise, bu teşhis ve tedavi üstünden gelen ssağlıklı bir hareketle yeniden İslam toplumunu, İslam devletini İs vve medeniyetini inşa etmektir. Bu uuğurda bir görev üstlenmek, bu bbinada bir tuğla olmak arzusudur.

T Tasavvuf düşüncesinin temel eeserlerinden olan Fusûsu’lHikem, sûfîlerin bilgi ve varlık H ggörüşünün zirvesidir. Bu eser, bbir şerh geleneğinin merkezini ooluşturur ve tasavvufun seyrini kkendisinden sonra büyük oranda eetkilemiştir. Bugüne kadar bu hhikmet dolu eser, sadece belli bir sseviyeye hitâb edegelmiştir. İşte eelinizdeki bu çalışma, Fusûs’u hher kesimden, her yaştan, her meslekten insanın anlayabilmesi m amacıyla, Hamza Kılıç tarafından hazırlandı. Bu çalışmada, Fusûs, muhtevasının özü ve anlamı korunarak yeni bir üslup ve anlatımla ortaya konuyor. Böylelikle eser, anlaşılmaz ya da zor anlaşılan bir kitap olmaktan çıkarak, herkesin rahatlıkla okuyup anlayacağı bir eser hâline gelmiştir.

L Liste Fiyatı: 8,64 TL. Kitapyurdu Fiyatı: 6,18 TL. K

Liste Fiyatı: 12,00 TL. Kitapyurdu Fiyatı: 7,80 TL.

Liste Fiyatı: 10,00 TL. Kitapyurdu Fiyatı: 7,00 TL.

ayın gözdeleri Çivisi Çıkmış Dünya Uygarlıklarımız Tükendiğinde AMİN MAALOUF Yapı Kredi Yayınları

Yeşil Oğlu Murat Yıldırım’ın Kaleminden MURAT YILDIRIM/ CEMALETTİN EMEÇ Timaş Yayınları

Dünyaca ünlü Fransız yazar Amin Maalouf’un beklenen kitabı Çivisi Çıkmış Dünya nihayet yayınlandı. Türk okurunun daha çok tarihsel romanlarıyla tanıdığı Maalouf, bu kez “medeniyetler çatışması” adı altında kuramsallaşıp yasallaşan ve dünyadaki bütün kültürler ve halklar için felakete yol açacak politikaları eleştiriyor. Yazar, yaşamın devamlılığının olmazsa olmazı olarak gördüğü hoşgörü çığlığını yeniden duymaya davet ediyor insanlığı...

Mahmut Yıldırım (Yeşil)’in oğlu. Bugüne kadar anlatılmayan olayların perde arkasını, babasına iftira atıldığını ispatlamak için yazmaya başladı. Yıldırım’ın kaleminden çıkan satırlar; Ahmet Cem Ersever’den Mehmet Ağar’a, Korkut Eken’den Abdullah Çatlı’ya, derin devlet hakkında bilinenleri farklı bir bakış açısıyla gözler önüne seriyor. “Devletin iki kanunu vardır: Bir: Devlet her zaman haklıdır. İki: Birinci kural her şartta geçerlidir.” Türkiye’nin son otuz yılına damgasını vurmuş bir isim: Mahmut Yıldırım… Ve Türkiye’nin bu dönemini bambaşka kılan bir kod ad: Yeşil. Devletin Savaşçısında, Mahmut Yıldırım’ın oğlu Murat Yıldırım, ilk kez sorulmaya cesaret edilen sorulara, ilk kez ve okuması cesaret isteyen cevaplar veriyor.

Liste Fiyatı: 12,00 TL. Kitapyurdu Fiyatı: 8,98 TL.

Liste Fiyatı: 12,50 TL. Kitapyurdu Fiyatı: 8,80 TL.

İstasyondaki Sofiler Dergah Yolcuları GÜLHAN ESER Ares Kitap Ülkelerindeki farklı Coğrafî Bölgelerin şehir merkezlerinden gelen üniversite bitirmiş, kamuda çalışan üç genç kızın yolu; hayat serüvenlerindeki i istasyonların birinde kesişir. Ortak n noktaları sâfiyet ve sûfîce bir hayat yaşamak ya olan kızlar bir yandan günlük işlerini işl yaparak yaşayıp giderken, diğ yandan da duyup-okuyarak diğer benimsedikleri gerçek sûfî’lerin hayatını ben yerinde öğrenerek feyz almaya karar yeri verirler. verir Heyecanla çıktıkları bu yolculukta acaba aradıklarını bulabilecekler midir?

Liste Fiyatı: 10,00 TL. Kitapyurdu Fiyatı: 6,00 TL.

Kuşatma 1453 OKAY TİRYAKİOĞLU Timaş Yayınları

Taş Bina ve Diğerleri ASLI ERDOĞAN Everest Yayınları

Bir çağı kapayıp başka bir çağ açan İstanbul’un fethi, imparatorlukların ve insanların kaderinde farklı yankılar buldu. Zafer ve yenilgi kutuplarında birbirine zıt öyküler tarihin o unutulmaz anında buluştu. Kuşatma ve fetih, sadece siyasi manevralar, mezhep çatışmaları, askerî hazırlıklar ve çarpışma değil, aynı zamanda sultanların, imparatorların, paşaların ve askerlerin şahsî öyküsü anlamına geliyordu. Stratejik bir deha ve olağanüstü bir komutan olan, aynı zamanda yedi dil konuşup dönemin âlimlerinin terbiyesinden geçen, Avnî mahlasıyla şiirler yazan II. Mehmed, sultan ve fatih olmanın ötesinde iç hesaplaşmaları, tereddütleri, duygusallıkları olan yirmi bir yaşında bir gençti. “Kuşatma 1453” romanı, dünya tarihini değiştiren İstanbul’un fethinin ve fatihinin öyküsünü sürükleyici bir kurgu ve zengin tarihsel verilerle anlatıyor.

Dünya okurları tarafından geleceğe kalacak 50 yazar arasına seçilen tek Türk yazarı: Aslı Erdoğan ve 10 yıl aradan sonra ilk öykü kitabı… Taş Bina ve Diğerleri kitabı kanaatimizce listelerden düşmeyecek ve derin edebiyatı özleyenler için kaçırılmaması gereken bir fırsat.

Liste Fiyatı: 10,00 TL. Kitapyurdu Fiyatı: 7,04 TL.

Liste Fiyatı: 10,00 TL. Kitapyurdu Fiyatı: 6,50 TL.

KİTAPYURDU BÜLTEN Haziran 2009 Yerel, Süreli Yayın Kitapyurdu Yayıncılık ve İletişim Ltd. Şti. Adına Sahibi (Sorumlu) Sadi Kizir Editör İlhan Efe Yazışma Adresi Alemdar Mh. Güzel Sanatlar Sk. No:9 34410 Cağaloğlu-İstanbul / Türkiye Tel: (212) 519 87 20 Faks: (212) 519 15 84 e-mail: tanitim@kitapyurdu.com www.kitapyurdu.com Yayına Hazırlık Repar Tanıtım www.repar.com Basım Yeri Akay Web Ofset Matbaa Maltepe Mh. Davutpaşa Cd. Askeri Fırın Sok. Ateş San. Sitesi 6-4 / 2 Topkapı-Zeytinburnu / İstanbul

* Bu fiyatlar 01 Mayıs 2009 tarihi itibariyle geçerlidir. Güncel fiyatları www.kitapyurdu.com’dan takip edebilirsiniz.


çok satanlar

‘Sadece Kitap’

Fransız Süiti IRENE NEMIROVSKY Pegasus Yayınları 1940 yılında Nazi işgalinden bir gece önce Paris’te başlayan Fransız Süiti, insanların kendi kontrolleri dışında savaş şartlarına atılmasının etkileyici öyküsünü anlatıyor. Parisliler şehri terk ederken, hayal edilebilecek her türden insani çılgınlık etrafı kaplamıştır; yemeğin olmadığı bir kentte varlıklı bir anne tatlı aramaktadır, dünyaları parçalanmak üzereyken bile bir çift, işlerini kaybetme düşüncesinden korkmaktadır. Yerli halk Alman askerlerince işgal altında olan taşradaki köylere göçerek düşmanı karşısında hayatta kalmayı öğrenmek zorundadır. Irene Nemirowsky Fransız Süiti üzerine çalışmaya başladığında zaten Paris’te yaşayan çok başarılı bir yazardı. Fakat aynı zamanda o bir Yahudiydi, Bu roman altmış dört yıl boyunca saklı ve bilinmeyen olarak kaldı.

Liste Fiyatı: 20,00 TL. Kitapyurdu Fiyatı: 11,97 TL.

İtirafçı Karanlık Dönemin Tetikçileri NEVZAT ÇİÇEK Timaş Yayınları Çocuk yaşlarda iken örgüte katılmaya karar veren, daha sonra PKK’dan kaçıp KDP’ye teslim olan, KDP ile PKK arasındaki çatışmalara katılan ve sonunda itirafçı olmayı seçen Kahraman Bilgiç, ilk defa yayınlanacak hatıralarında, neden dağa çıktığını, örgütten kaçmasının sebeplerini ve nasıl itirafçı olduğunu gün gün anlatıyor. Kahraman Bilgiç gibi itirafçı olmayı seçen İbrahim Babat ve Abdülkadir Aygan, Güneydoğu’da yaşanan olayların bilinmeyen yönlerini bütün çıplaklığıyla itiraf ediyor. Karanlık dönemin hayalet savaşçılarını, ilk kez yayınlanan belgelerle, yakından tanımak isteyen tüm okurlar için…

Liste Fiyatı: 11,00 TL. Kitapyurdu Fiyatı: 7,74 TL.

K Kayıp Kromozom VEDAT ÇELİK V Nokta Yayınları N İn İnsanoğlu, Cennet’ten kkovulduğundan beri devamlı öölümsüzlüğün, ölüme çare bbulmanın, yaşlanmayı durdurmanın peşinde koşup durdu. Geçmişte bu ölümsüzlük araştırmaları genel olarak sihir, büyü, simya ve efsanelere dayanıyordu, ancak bilim artık çok ilerlediğinden, insanoğlu bilimsel olarak ölüme çare bulmanın peşine düştü; bu uğurda savaşlar çıkardı, toplama kamplarındaki insanları kobay olarak kullandı ve muazzam servetleri bu amaç için harcadı. Kayıp Kromozom ne anlama geliyordu? Kayıp Kromozom’u ararken, New York, Londra, Paris, Lübnan, Vatikan, Milano ve İstanbul’da geçecek soluksuz bir maceranın içinde kendinizi kaybedecek, Müslüman, Hristiyan ve Yahudiler arasında diyalogu istemeyen ve dinler savaşını çıkarmayı amaçlayan korkunç bir suikastın sahne gerisindeki amansız mücadeleye tanık olacaksınız.

Liste Fiyatı: 12,00 TL. Kitapyurdu Fiyatı: 8,40 TL.

Açlık Oyunları SUZANNE COLLINS Pegasus Yayınları Kazanmak, ün ve talih, kaybetmek ise kesin ölüm anlamına gelir. Bu oyunun galibinin karnı doyacak kaybeden ise ölümle tanışacak… İddia ediyoruz Açlık Oyunları’nın bağımlısı olacak ve bir sonraki kitabı merakla bekleyeceksiniz… Etkileyici bir fantastik dünya, bitmek bilmeyen bir aksiyon… Açlık Oyunları’nda bir sonraki sayfaya geçmek için sabırsızlanacaksınız. Açlık oyunları başlasın.

Liste Fiyatı: 20,00 TL. Kitapyurdu Fiyatı: 11,97 TL.

Kitapyurdu Haziran-2009

Hayal Meyal TARIK TUFAN Profil Yayıncılık

Mahkum Prenses PHILIPPA GREGORY Artemis Yayınları

Akıl hastanesinde kalan o sarışın, zayıf kız akordeonunu çalarken hep aşkını düşünüyormuş meğer. Çaldığı bütün parçaları onun hayaline adıyormuş. Gözlerinden anlamıştım zaten. Başka türlüsü mümkün değil. İnsanın ancak aşkı için şarkı söylerken gözleri bu kadar parlar. Hele bu kadar solgun bir yüzle şarkı söylerken birden değişiveriyorsa. Bir enstrüman çalmayı sırf bunun için isterdim. Biliyor musun sonbahar gelince İstanbul susuyor bazen. Bu şehir sustuğunda en çok martılar hüzünlenir. Ben bir şarkıyı arıyorum. Ben bir şarkıyı arıyorum. Ben bir şarkıyı arıyorum. Ben seni arıyorum.

Aragonlu Katherine, Katalonya’da doğdu. Anne ve babasının aileleri krallar ve savaşçılarla doluydu, Aragonlu Katherine İspanyol İnfanta’ydı. O, İspanyol Prenses’ti. Üç yaşındayken, İngiltere Kralı VII. Henry’nin varisi ve oğlu, Prens Arthur’la nişanlandı. Galler Prensesi olmak üzere yetiştirilen Katherine, o uzak, nemli ve soğuk ülkeyi yönetmenin kaderi olduğunun farkındaydı. Müstakbel kayınpederi Katherine’in ülkeye gelişine büyük tepki gösterdiğinde, genç prensesin hayata olan inancı sınanmıştı. Arthur daha ufacık bir çocuktu; yiyecekler bir tuhaf ve adetler de bir o kadar kabaydı. Katherine zamanla birinci Tudor hükümdarlığına alıştı ve Arthur’un karısı olarak sürdürdüğü hayat daha katlanılabilir bir hale geldi. Bu anlaşmalı evlilik beklenmedik bir şekilde narin ve tutkulu bir aşk yarattı.

Liste Fiyatı: 77,50 50 TL TL. Kitapyurdu Fiyatı: 4,89 TL.

Liste Fiyatı: 24,00 TL. Kitapyurdu Fiyatı: 16,80 TL.

Arşivi Kaybolan Savaş Sina - Filistin - Suriye Cephesi MURAT ÇULCU Kastaş Yayınları

Erdal Öz Unutulmaz Bir Atlı AYŞE SARISAYIN Can Yayınları

Osmanlı orduları, Birinci Dünya Savaşı sırasında en ağır yenilgiye; Sina-Filistin-Suriye Cephesi’nde uğruyordu. Kanal Seferi ile başlayan ‘Çöl Harekatı’; BirüssebiGazze savunma hattının çökmesi ile birlikte ‘bozguna’ dönüşüyordu. Nablus, Yafa, Kudüs, Şam, Halep, Hatay birbiri ardına düşmanın eline geçiyor; saldırganlar Osmanlı Ordusu’nu kovalayarak Adana’dan Anadolu coğrafyasına giriyorlardı. Ne var ki; böylesine yaşamsal derecede önem taşıyan ‘Çöl Harekatı’nın’ tarihsel belgeleri, bozguna uyrayan ordularla birlikte yok oluyordu. Kimi kayıtlar düşmanın eline geçiyor, kimileri imha ediliyordu... Bir kısmı da Türklerle birlikte savaşan ve yenilen Alman personeli tarafından Almanya’ya götürülüyordu. Kısacası ‘yaşamsal savaşın’ arşivi kayboluyordu. Murat Çulcu bu yapıtı adeta ‘tarihi tarayarak’ hazırladı ve oluşturdu.

Erdal Öz / Unutumaz Bir Atlı, edebiyatımızın 50 Kuşağı yazarlarından, öykücü, romancı, yayıncı Erdal Öz’ün yaşamöyküsü. 27 Mayıs döneminde a dergisi’ni çıkaran genç yazarlardan biri. 12 Mart’a gelindiğinde adını iyice duyurmuş bir öykücü, 68’in önde gelen eylemcileri ile kol kola bir devrimci, 12 Eylül’de ve sonrasında da başı dertten kurtulmayan bir yazar, yayıncı. İnişli çıkışlı, soluk soluğa bir yaşam, onurlu, başı dik bir geçmiş. Edebiyatımızın usta öykücüsü Ayşe Sarısayın’ın kaleminden.

Liste Fiyatı: 25,50 TL. Kitapyurdu Fiyatı: 19,07 TL.

Liste Fiyatı: 15,00 TL. Kitapyurdu Fiyatı: 11,70 TL.

Niçin Ağlıyorsun Elisabeth Mutlu Değil miyiz? SELAHATTİN YUSUF Timaş Yayınları

Mevlana ile Şems Aşık ve Maşuk H. ZEKAİ YİĞİTLER/ NURİYE YİĞİTLER Dharma Yayınları

Yazarların çoğunun, bilerek veya bilmeyerek burnunu soktuğu bir alan bu. Umudu umutsuzca vurgulamak, umudu umarsızca ve şiirsel bir ısrarla vurgulamak, bu yazarların en önemli özellikleri aslında. İsmine en çok “modern” denilen hayat tarzının, aynı zamanda büyük karakter sahibi de olan büyük yazarlarda bıraktığı izler, yaralar, gerçekten merak etmeye değer. Çünkü içinde yaşadığımız zamanı ve hayatı daha derinden kavrayabilmemiz için, daha ‘yeni’ kavrayabilmemiz için, onların hayal kırıklıklarına eğilmek zorundayız. Selahattin Yusuf’un, hayal kırıklığına uğramış iskelelere doğru yıllar boyunca yaptığı uzun yolculuklar, sevdiği yazarların bazılarıyla kurduğu yakınlıklar, bu kitabı ortaya çıkardı. Umarız, hayatı ve edebiyatı daha iyi anlamada Türk okuruna bir katkısı olur.

Tanrı aşkından insan aşkına uzanan bir sufi şölen olarak adlandırabileceğimiz mevleviliğin özünü ve insan yanını yazar H. Zekâi Yiğitler “Mevlâna’da İnsan Olmak” kitabında ortaya koymuştu. En bilgili dönemi için ‘hamdım’ diyen, Şems ile tanıştıktan sonra ‘piştim’ diyerek onu anlatan ve onun gidişini de ‘yandım’ diye değerlendiren Mevlâna, üç yılını birlikte geçirdiği ve hatta yanında daha çok kalmasını sağlamak için kızıyla evlendirdiği Şems-i Tebrizi ile neler yaşadı, ilişkileri nasıldı, bu derin sevginin kaynakları ve sonuçları neler oldu? “Mevlâna ile Şems” kitabını bitirmek üzereyken aramızdan 2004 yılında aniden ayrılan halk edebiyatı biyatı uzmanı, şair ve yazar H. Zekâi Yiğitler’in bu değerli eserini, eşi yazar ve çevirmen Nuriye Yiğitler büyük bir özen ve titizlikle tamamladı. Böylelikle Mevlâna ile Şems’in, birbirlerini tamamlayarak l k ttarih ih sahnesine yazdıkları sevgi destanı, bir diğer âşık ve maşuk eliyle birlikte anlatılmış oldu.

Liste Fiyatı: 10,00 TL. Kitapyurdu Fiyatı: 7,04 TL.

Liste Fiyatı: 11,00 TL. Kitapyurdu Fiyatı: 7,70 TL.

Maraz HANDE ALTAYLI Remzi Kitabevi

Göçebe STEPHENIE MEYER Epsilon Yayınları

Annem İçin SELİM İLERİ Everest Yayınları

Bilinçaltının Gücü JOSEPH MURPHY Koridor Yayıncılık

Hande Altaylı’nın çok satan Aşka Şeytan Karışır’ın ardından heyecan verici yeni eseri Maraz’da bazen hayatın sigortası atar; ışıklar söner ve her yer karanlığa gömülür. Sesler seslere, nefesler nefeslere karışır; doğrular yalana bulanır. Gözbebekleri büyür, gözbebekleri küçülür… Maraz, hiç beklemediği bir anda kendi karanlığında kalan genç bir kadının, Aslı’nın hikâyesi. Aniden tuzla buz olan bir evlilik ve sonrasında büyük bir hızla tersine dönmeye başlayan dünya…

37 farklı dilde 40 milyondan fazla satan Alacakaranlık Serisinin yazarı Stephenie Meyer’den aşk ve heyecan dolu bir roman daha. Stephenie Meyer, görkemli zihnini ve ruhunu kullanarak karanlık hikâyelerini inanılmaz bir aydınlıkla okuyucularına sunuyor. Kahramanları ne kadar büyük acılar çekse de, Meyer hikâyelerini ışık ve umutla doldurmayı çok iyi beceriyor. Harika, yaratıcı, özenli ve güçlü bir roman. Stephenie Meyer, kahramanlarını ve hikâyesini, Stephen King ve Isaac Asimov karışımı bir usta gibi harmanlamış. Büyüleyici, tutkulu ve eşsiz bir psikolojik gerilim. Stephenie Meyer, Göçebe’yle çift karakterli olmak tanımına yeni ve şaşırtıcı bir anlam yüklüyor.

Edebiyatımızın çağdaş klasikleri arasında yer alan Selim İleri, Alzheimer hastalığına yakalanıp erken yaşta ölen annesini anlattığı bu kitabında, çok az yazarın yakalayabileceği bir içtenlikle ve duyarlıkla acı dolu bir sevgiyi, özlemi emi dile getiriyor. “Annem İçin bir daha yayımlanmayacaktı. l kt Yeniden yayımlıyorum. Bu çirkin dünyada annemi çok özledim. Bu kitabı yeni insanlar okusun istiyorum. Onlar da annemi sevsinler istiyorum.” Annem İçin, Selim İleri’nin annesini ve kendi annelerimizi sevmek için...

Düşüncelerinizi değiştirirseniz kaderinizi de değiştirirsiniz. Neden bir insan üzgünken diğeri mutludur? Neden bir insan korkak ve endişeliyken diğeri inanç ve güven doludur? Neden bir insan amansız olduğu söylenen bir hastalıktan kurtulurken diğeri iyileşemez? Neden bir insanın güzel, lüks bir evi varken diğeri derme çatma bir yerde yaşamak zorundadır? Neden bir insan tam bir başarı örneğiyken diğeri sefil haldedir? Neden ahlaksız pek çok kişi başarılı, zengin ve sağlıklı olup bunun keyfini çıkarıyor?

Liste Fiyatı: 12,50 TL. Kitapyurdu Fiyatı: 9,38 TL..

Liste Fiyatı: 25,00 TL. Kitapyurdu Fiyatı: 17,88 TL.

Liste Fiyatı: 8,00 TL. Kitapyurdu Fiyatı: 5,20 TL.

Neden bir insan mutlu bir evlilik sürerken diğeri evliliğinde mutsuzluk ve hayal kırıklığı yaşıyor? Bu soruların yanıtı, bilinç ve bilinçaltınızın işleyişinde gizli olabilir mi? Kesinlikle evet.

Liste Fiyatı: 14,00 TL. Kitapyurdu Fiyatı: 8,40 TL.

* Bu fiyatlar 01 Mayıs 2009 tarihi itibariyle geçerlidir. Güncel fiyatları www.kitapyurdu.com’dan takip edebilirsiniz.


kelepir kitaplar

‘Sadece Kitap’

Kitapyurdu Haziran-2009

1001 ÇEŞİT KİTAPLAR %50 %60 %70 %80 %90 İNDİRİMLERLE!

Kargo Ödeyen Kitaplar

İŞARET, KAKNÜS, İZDÜŞÜM, FURKAN, TİMAŞ, OĞLAK, CAN, MAVİ AĞAÇ, NEHİR, ŞULE, SAY, NESİL, YABA, BEYAN, AYKIRI, KİTABEVİ, DHARMA, GOA, ZAFER

kelepirleri Beyan Yayın Roman Seti (11 Kitap) KOLLEKTİF Timaş Yayınları Setteki Kitaplar - Yaban Bağcı - Wesirfinger Pastanesi - İblis’in Son Savunması - Samanyolu’na Göç - Karanlığın Çağrısı 1 2002/İlk Romanlar Ödülü - Endülüslü Zidyar Son Anka - Umutlar Beyaz Olur - Polika’nın Yeşil Çeşmesi - Gölgeler - Kral Suban - Bin Yılların Gecesi

%49 indirimli

Liste Fiyatı: 124,00 TL.

Kitapyurdu Fiyatı: 63,84 TL. Kızılelma Yayınları Seti (4 Kitap Takım) KOLLEKTİF Setteki Kitaplar: - Din ve Özgürlük ABD’de Dini Özgürlüklerin Anayasal Tarihçesi - Uygarlığın Yeni Yolu Avrasya - Alman Kimliği 1770’den bugüne - FinansPolitik / Finans Piyasaları, Borsa, Ekonomi ve Yaşam Üzerine Yazılar Liste Fiyatı: 42,00 TL.

Kitapyurdu Fiyatı: 13,86 TL.

%67 indirimli

Karanlıktaki Aydınlar ESİN İNAN Berfin Yayınları

Narkissos’un Düşüşü TAKIS THEODOROPOULOS Can Yayınları

%82 indirimli

%85 indirimli

Liste Fiyatı: 14,00 TL. Kitapyurdu Fiyatı: 2,50 TL.

Liste Fiyatı: 12,00 TL. Kitapyurdu Fiyatı: 1,78 TL.

Menderes Dönemi ABDURRAHMAN DİLİPAK Beyan Yayınları

Sa’diyi Şirazi ve İbn- i Teymiyede Fert ve Cemiyet İlişkileri Prof. Dr. M. NAZİF ŞAHİNOĞLU KELEPİR YAYINLAR

%62 indirimli

%84 indirimli

Liste Fiyatı: 12,00 TL. Kitapyurdu Fiyatı: 4,50 TL.

Liste Fiyatı: 12,50 TL. Kitapyurdu Fiyatı: 2,00 TL.

Mektup Meşgul Çalmaz CİHAT ZAFER Zafer Yayınları

Suç ve Ceza DOSTOYEVSKI Armoni Yayıncılık

%80 indirimli

%50 indirimli

Liste Fiyatı: 4,90 TL. Kitapyurdu Fiyatı: 1,00 TL.

Liste Fiyatı: 9,00 TL. Kitapyurdu Fiyatı: 4,48 TL.

N Nureddin ddi Paşa P Ve Tarihi Gerçekler N. FAHRİ TAŞ Nehir Yayınları

Son Devrin İslam Akademisi SADIK ALBAYRAK İz Yayıncılık

%73 indirimli

%81 indirimli

Liste Fiyatı: 13,00 TL. Kitapyurdu Fiyatı: 3,50 TL.

Liste Fiyatı: 8,00 TL. Kitapyurdu Fiyatı: 1,50 TL.

İntihar Üzerine KARL MARX İzdüşüm Kelepir

Defterler FRANZ KAFKA Salyangoz Yayınları

%83 indirimli

%73 indirimli

Liste Fiyatı: 6,00 TL. Kitapyurdu Fiyatı: 1,00 TL.

Liste Fiyatı: 11,00 TL. Kitapyurdu Fiyatı: 3,00 TL.

Sayı 16 - 06 2009  

Coğrafya ve Kültürümüzün Yeni Terkibi: AHMET H. TANPINAR

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you