Page 1

KISTAMÄSSAN STOCKHOLM 11-12 SEPTEMBER 2013

Mässprogram

www.ekobyggmassan.se Guldsponsorer:

Silversponsorer:

Arrangörer:


Hållbart samspel Det vilar ett stort ansvar på de aktörer som utvecklar och bygger framtidens samhälle. På NCC är vår ambition att vara ledande inom hållbarhetsområdet. En av NCC-koncernens satsningar är hållbarhetsprojektet ”Dome of Visions”. Domen är ett forskningsexperiment och en arena för intressentdialog, diskussion om framtidens byggande och kulturella möten som skapats i samverkan med Köpenhamn och Århus stad. Domen består av en 350 kvadratmeter stor kupol som utgör ett

klimatskydd för en trädgård och ett resurseffektivt trähus. Domen används som inspiration och tankeväckare för diskussioner om framtida innovativa sätt att både bygga och leva på. Kom till NCC:s scen och lyssna på presentationen av ”Dome of Visions” och andra intressanta föreläsningar. Och välkommen att titta förbi monter C:18 för att utbyta tankar, idéer och exempel på framtidens hållbara byggande.

Dag 1: 11 september

Dag 2: 12 september

Kl 09.30 – 09.50 Hållbarhet på riktigt! Henning Robach, vd, 4CYCLE

Kl 10.10 – 10.25 C/O City – skapar levande städer Christina Wikberger, projektledare, C/O City, Stockholms stad

Kl 12.15 – 12.55 The Dome of Visions – en hållbarhetsplattform för urbant tänkande och planering Martin Manthorpe, affärsutvecklingsdirektör, NCC Construction Denmark Kl 14.40 – 14.55 Ett EU-direktiv med olika nordiska regelverk för byggnaders energiprestanda – konsekvenser av olika nationella strategier Anna Hamnö Wickman, miljöchef, NCC Housing Kl 14.55 – 15.10 Hållbara kontor som stärker din verksamhet Karin Ståhl, Partner, GoTO Work AB

ncc.se

Kl 12.30 – 13.00 Att omdefiniera en bransch – resan mot en hållbar bygg- och fastighetssektor Christina Lindbäck, hållbarhetschef, NCC


Se möjligheterna på din mötesplats! Vi som arbetat med Ekobygg vill hälsa dig varmt välkommen till två dagar fullspäckade med inspiration, kunskap och kontaktknytande! Ekobygg är den nya arenan för grönt byggande och hållbar stadsutveckling. Här kan du uppleva intressanta föreläsningar, träffa företag som presenterar den senaste tekniken och nätverka med kollegor som står inför samma utmaningar som du. Vi vill framför allt slå ett slag för vårt temaområde tillägnat stadsutveckling där vi stolt kan presentera flera högintressanta projekt som rör det gröna och hållbara byggandet. Upplev framtidens städer och ta del av spännande lösningar! I Hållbaren, som finns i området med stadsutvecklingsprojekt, kan du även ta del av intressanta diskussioner och mingla med kollegor i branschen. Vi hoppas att du får en fantastisk mässvistelse!

Välkommen!

Kristina Roos, Projektkoordinator

Piotr Olausson, Projektsäljare

Karin Moberg, Projektledare

Innehåll Sidan Tema: Stadsutveckling 4-5 Program onsdag 6-7 Program torsdag 8-9 Nordic Built 10 Utställarförteckning 11 Hallplan 12-13

3


Tema: Stadsutveckling Hållbara Järva

Storsjö Strand

Stadsdelarna kring Järvafältet utvecklas till ett av Stockholms miljöprofilområden samtidigt som den stora renoveringen av miljonprogrammet pågår. I sju hus i Husby, Akalla och Rinkeby ska energiförbrukningen halveras med hjälp av ny energieffektiv teknik samtidigt som husen renoveras. Satsningen med cirka 10 000 kvadratmeter solceller innebär att Järva blir en av Sveriges solcellstätaste stadsdelar. Det blir en viktig symbol för Hållbara Järva – solstaden. Målet är att Järva blir en nationell och internationell förebild för hållbar upprustning av miljonprogramsområden.

Storsjö Strand ligger fem minuters promenad från Östersunds stadskärna, vid strandkanten av Sveriges femte största sjö. Storsjö Strand ska vara en plats för alla och planeringen av området sker med fokus på en hållbar stadsplanering, bland annat med statligt stöd från Delegationen för Hållbara Städer. Här skapas en levande och hållbar stadsdel bestående av omkring 800 bostäder med bedömd byggstart 2014. Men området ska även bli en plats för verksamheter och möten – en ny stadsdel i Östersund.

Missa inte

!

Framtiden : •Världsnat urfonden W och Earth WF Hour City Challenge •Träffa vin narna i Skanska Su stainable C ities Challe nge!

Drottninghög DrottningH är benämningen på Helsingborgs Stads utveckling av stadsdelen Drottninghög. Idag bor lite fler än 3 000 personer i stadsdelen. Stadsdelsutvecklingen som präglas av miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet kommer under omkring 20 års tid att genomföras genom ett flertal tematiska projekt. Visionerna för det nya Drottninghög innehåller dels en upprustning och förtätning av befintlig bebyggelse och infrastruktur (1 100 befintliga hyreslägenheter ska bli minst 2 200 med blandad upplåtelseform), dels en social utveckling med avseende på områdets identitet, attraktivitet och trygghet.

Möt diskussion sledare och mingla med kollegor i SGBC’s H ållbaren!

DiSkUtErA frAMtiDEnS StäDEr MED oSS

Hur ser framtidens hållbara stad ut ur barnens perspektiv? Hur kan förskola och skola få en tydligare roll när nya och befintliga områden utvecklas? Södertörnsmodellen Arbetet med hållbar stadsutveckling har pågått under många år inom Stockholmsregionen och flera stora, internationellt uppmärksammade projekt har påbörjats, till exempel i Hammarby sjöstad och Norra Djurgårdsstaden. Dessa projekt har drivit på utvecklingen av nya lösningar för energiförsörjning, vatten- och avloppshantering och kollektivtrafik som exempelvis tvärbanan. Andra projekt, såsom Medborgardialog och Demokrativecka, har initierats på lokal nivå men har inte har fått samma mediala uppmärksamhet. Södertörnsmodellen stöttas av Vinnova och avser att utifrån samverkan mellan kommuner, företag och KTH identifiera behov av förbättrade metoder och former av samverkan som leder till ett hållbart och attraktivt Södertörn.

4

Det och andra frågor om hållbar utveckling diskuterar WSP på Sweden Green Building Conference. Välkommen till WSPs monter på Ekobyggmässan. Vi berättar om skolans och förskolans roll i hållbarhetscertifiering av stadsdelar och visar goda exempel från bland annat Arvidsjaur, Uppsala och Malmö. Läs mer på wspgroup.se WSP och GENIVAR har gått samman och bildar ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Med över 300 kontor och 15 000 medarbetare i 35 länder bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling.


Tema: Stadsutveckling Östra Sala Backe

Västra Roslags Näsby

Östra Sala backe är en viktig pusselbit i utvecklingen av Uppsalas östra stadsdelar och ska tillföra Uppsala någonting nytt vad gäller innehåll, funktion och utformning. Området ska planeras och byggas med människan i centrum och med utgångspunkt i det senaste inom teknik och miljö. Utvecklingen av Östra Sala backe ska leda till en attraktiv stadsmiljö med bostäder, service och arbetsplatser. Området är stort och utvecklingen av Östra Sala backe sker därför under en längre tidsperiod. Det mesta av byggprojektet ska enligt planeringen vara färdig i mitten av 2020-talet.

Hållbarhet står i fokus när Täby ska expanderas. Täby kommuns nya stadsdel Västra Roslags Näsby planeras och byggs efter ett helhetstänk, som inkluderar allt från energisystem till en grönskande utemiljö. När Västra Roslags Näsby börjar byggas 2015 är det första gången som Täby kommun har satt upp höga hållbarhetsmål för en hel stadsdel. Hållbarhetsprogrammet fokuserar inte bara på energisystem, transporter och avfallshantering, utan även på social hållbarhet och en grönskande utemiljö. Omkring 800 bostäder med olika inslag av verksamheter är tänkt att uppföras.

Högdalen/Stockholm Business Region

Greenhouse

Högdalens Industriområde är idag ett av Stockholms viktigaste tekniska försörjningscentra där Fortum nu genomför miljardinvesteringar i ny kraftvärmeteknik för de kommande åren. Stockholms Stad har två stycken återvinningscentraler. Industriområdet är en livlig arbetsplats för cirka 200 företag, flera av dessa inom området material, avfall och miljöteknik. Stockholms stad har påbörjat kartläggningen av hur Högdalens företagsområde skulle kunna bli ”en hållbar industristad i världsklass” till år 2020. De initiala idéerna handlar om etableringen av en företagspark och ett internationellt besöksoch kunskapscenter för energiavfall och återvinningsindustri.

Greenhouse i Ekostaden Augustenborg gör det enkelt att ha en modern och klimatsmart livsstil. Ett boende som är innovativt inom energi, miljöteknik, odling, livsstilsfrågor och social gemenskap. Greenhouse ska bli ett passivhus med bland annat smarta elnät, gröna tak och tak med solceller samt separat mätning, debitering och visualisering av varmvattenoch elförbrukning. Projektet består av tre sammanhängande delar: ett fjortonvåningshus med omkring 34 lägenheter, tolv radhus samt det gamla tvätteriet/förrådet med ekoprofilförskola och teater.

Vinn en iPad! Förutom nya tankar och kunskaper kring grönt byggande och grön renovering, ger vi dig chans att vinna en iPad, laddad med gröna tankar och inspirerande initiativ. De första 50 bidragen får en honungsburk, laddad med naturlig energi. Vi ses! Besök oss i monter

B:17

Möten som skapar möten. Vi är övertygade om att de mest briljanta idéerna uppstår i mötet mellan människor – ju fler infallsvinklar och erfarenheter, desto fler nyskapande idéer. På samma sätt tänker vi kring hållbarhet. Tillsammans med lärosäten, kommuner och näringsliv skapar vi, som ett av landets största fastighetsbolag, campus som är en levande del av staden, med allt från självförsörjande energisystem som på campus i Karlstad, till gröna stråk med bikupor och fågelholkar. Allt för att kunna locka fram de riktigt stora idéerna. Mer om hur vi jobbar för att bidra till ett klokare Sverige

hittar du på akademiskahus.se

www.skanska.se

5


Program onsdagen

Siemens-scenen 09.00

Invigning av konferens och mässa Paul King, Ordförande, World Green Building Councils europeiska nätverk

09.30 Framtidens hållbara fastigheter – intervju med guldsponsorerna Siemens och NCC Lyssna när Peter Hallberg, Head of Siemens Building Technologies North West Europe, samt Mikael Graffman, VD NCC Property Development, intervjuas av Claes Sjöberg om sin syn på framtidens hållbara fastigheter. Enligt energieffektiviseringsdirektivet som klubbats av EU ska energianvändningen i fastigheter minskas med 20% till 2020. Hur införlivas direktivet på optimalt sätt i svensk lagstiftning? Och hur kan det svenska miljömålet om 50% sänkning av energianvändningen till år 2050 uppnås? Är intelligent teknik svaret? Behövs ekonomiska styrmedel och lagkrav? Hur bidrar miljöcertifiering av fastigheter? Hör ledande företag på området ge sin syn på framtiden. Peter Hallberg, Head of Siemens Building Technologies North West Europe Jan Byfors, Chef Teknisk Utveckling, NCC Construction Moderator: Claes Sjöberg, Miljörapporten

6

10.00

Stålets roll i ett hållbart samhällsbyggande Lars Cederhorn, Affärsutveckling, SSAB EMEA AB, Coated Products

11.00

Erfarenheter från Sveriges första internationellt certifierade passivhusvilla Michael Staffas, Produktchef Passivhus, Fiskarhedenvillan

12.00

Hur blev Väla Gård ett nollenergihus? Skanskas nya lokalkontor i Helsingborg har uppnått högsta nivån inom miljöklassningssystemet LEED och har fått flest LEED-poäng av alla nybyggnationer i Europa och tredje flest i hela världen. Med hjälp av solceller och geoenergi genereras lika mycket energi som byggnaden använder på ett år. Varför valde de att satsa så hårt? Hur gick de tillväga? Är det en bra affär för Skanska? Åse Togerö, Utvecklingsledare Miljö, Skanska

12.30

Smarta lösningar för smarta fastigheter Att halvera energianvändningen i fastigheter med 50% till 2050, som är ett av våra nationella mål är tufft, men fullt möjligt. Men för att uppnå detta krävs mer än bara tätare hus, tjockare väggar och bättre fönster. All energianvändning i både nya och befintliga hus måste även optimeras. För att se resultat måste man ta ett större grepp, där stadsdelen Hyllie i Malmö och Norra Djurgårdsstaden i Stockholm är två exempel. Här samarbetar kommuner, byggare och företag med spetskunskap inom energi. I framtidens städer kommer så kallade smarta elnät, som kan balansera energiförbrukningen och energiproduktionen spela en viktig roll. Brukarna av fastigheter kommer inte bara förbruka energi utan också själva vara energiproducenter. En annan nyckel vad gäller att bygga för framtiden är intelligenta styrsystem som kan strypa värmen till elementen i det rum man vädrar, eller starta diskmaskinen när energiläget är optimalt. Under detta seminarium får du höra mer om framtidens smarta städer och smarta funktioner för smarta fastigheter. Peter Hallberg, Head of Building Tecnologies, North West Europe, Siemens

13.00

Möjligheter och svårigheter i projekt att genomföra miljöcertifiering Lisa Elfström, Miljöcoach- och marknadsansvarig, SundaHus Johan Alte, Miljö- och kvalitetsansvarig, Veidekke

14.00

Giftfri förskola – Svanen i Annedal Hur står det egentligen till med inomhusmiljön på svenska förskolor? I augusti öppnar den första Svanenmärkta förskolan i Annedal och efterfrågan är stor på att skapa en giftfri och hälsosam miljö för barnen. Naturskydds- föreningen driver kampanjen Operation Giftfri Förskola för att lyfta frågan hos allmänhet och politiker, och för att sanera förskolan från till exempel leksaker och byggmaterial med skadliga ämnen. Samtal mellan Sara Bergman, Nordisk Miljömärkning (Svanen) och Ulrika Dahl, Naturskyddsföreningen

14.30

Energieffektivitet – helt enkelt Jon Leo Rikhardsson, Energiexpert, Siemens

15.00

Betong för miljöns skull Malin Löfsjögård, VD, Svensk Betong

16.00

Cirkulär Ekonomi: Remaking the Way We Make Things Michael Aastrup, VD, DESSO Norden

www.ekobyggmassan.se


den 11 september NCC-scenen 09.30

Hållbarhet på riktigt! Hållbarhet är något man är, inte något man gör. Tänkte du att livet har ett slut? På 4CYCLE vet vi att det inte är så, det bästa för din ekonomi och vår miljö och samhället i stort är att vi tittar på resursen utifrån resursens förmåga. När vi vågar lägga bort kicken av att köpa nytt och inser att kostnaden av att hantera en befintlig resurs är mindre för dig, samhället och miljön då är vi hållbara på riktigt. Henning Robach, VD, 4-cycle

10.30

Export av modern svensk träbyggnadsteknik till Kina Lars Johansson, Marknadsansvarig Arkitekt, AIX arkitekter

11.30

Produkttransparens i hållbart bygge Maria Olsson, Key Account Manager, Interface

12.15

The Dome of visions – a sustainable platform for urban thinking and planning The Dome of Visions är en mobil visionär mötesplats och ett hållbarhetsprojekt i många dimensioner som NCC tagit fram tillsammans med de danska arkitekterna Kristoffer Tejlgaard och Benny Jepsen. Den kupolformade byggnaden i trä och glas är inspirerad av den amerikanska futuristiska arkitekten Rickard Buckminster Fuller. Ett av huvudsyftena med Dome of Visions är att inbjuda till dialog och diskussioner kring hur framtidens byggande kan se ut men också att skaffa nya erfarenheter när det gäller alternativa konstruktioner och materialanvändning. Projektet utmanar byggbranschen och materialtillverkarna när det gäller deras ansvar för att lösa framtidens klimatutmaningar. Hur kan branschen skapa byggnader som är både resurs- och energioptimerade och samtidigt ekonomiskt lönsamma? Martin Manthorpe, Affärsutvecklingsdirektör, NCC Construction Denmark

13.30

Når stadens resurser dina kvarter? – Om stadsbyggandets sociala dimension På vilket sätt man gynnas eller missgynnas beroende på var man bor kan till viss del kopplas till urban form, hur rummet är strukturerat och gestaltat. Hur stadens resurser, såväl mänskliga som materiella, fördelas och blir till gängliga har stor betydelse för den sociala hållbarheten. Med exempel från Stockholm illustreras vilka förut- sättningar rummet skapar för att människor ska kunna dela det offentliga rummet, förutsättningar som påverkar stadslivet, vilket har stor betydelse för sociala processer i samhället i stort. Ann Legeby, Planeringsarkitekt, Sweco och doktorand på KTH Arkitekturskolan

14.40

Ett EU direktiv men olika nordiska regelverk för byggnaders energiprestanda - konsekvenser av olika nationella strategier Anna Hamnö Wickman, Miljöchef, NCC Housing

14.55

Hållbara kontor som stärker din verksamhet Är hållbara kontor en nyckel till skapandet av lönsamma och högpresterande organisationer? Vilka erfarenheter och slutsatser kan vi hittills dra av de arbetsmiljöer vi idag formar? Och på vilket sätt kan miljöcertifierade byggnader och omsorg om inneklimatet bidra till medarbetarnas hälsa och välmående? Karin Ståhl, som har lång erfarenhet av att hjälpa hyresgäster till nya miljöer, reder ut begreppen. Karin Ståhl, Partner, GoTO Work AB

Åse Togerö

Ann Legeby

Ulrika Dahl

Sara Berman

www.ekobyggmassan.se

Peter Hallberg

Martin Manthorpe

7


Program torsdagen Siemens-scenen 09.00

Hållbart byggande i Norden Trine Pertou Mach, Projektledare, Nordic Built Challenge

10.00

Vellinge kommun – vinnare av europeiskt energipris I juni förra året tilldelades ett energibesparingsprojekt i Vellinge kommun det prestigefyllda priset European Energy Service Award. Projektet innebär att alla anläggningar energieffektiviserats och att kostnaden betalats tillbaka av de besparingar som gjorts. Total beräknad energibesparing utifrån detta samt kommande projekt är ca 6 300 MWh/år och CO2-minskning med ca 3 458 ton/år. Enligt Anders Rahdevi, är en viktig parameter i projekt som detta att ha verksamheterna med sig, liksom att ha kontinuerliga möten med inblandade entreprenörer. På detta seminarie får du höra mer om projektet som förutom att förbättrat kommunens ”gröna image” lett till att en betydande summa pengar sparats. Anders Rahdevi, Fastighetschef, Vellingebostäder

11.00

Daylight and environmental certification It is widely accepted that the use of daylight in buildings has enormous potential for reducing energy consumption and improving occupant wellbeing. Unfortunately Swedish building regulations fail to give either clear or adequate guidance on this issue. While third-party environmental certification methods do provide specific daylight targets, meeting these requirements presents challenges. This session addresses the deficiencies and limitations in current legislation and provides guidance for successfully navigating the BREEAM, LEED and Swedish Miljöbyggnad daylight certification processes. Paul Rogers, Arkitekt M.Arch, Certified BREEAM Assessor, BAU

12.00

Industriellt träbyggande – ett klimatsmart val Anders Rosenkilde, Chef Teknisk Utveckling, TMF Alexander Nyberg, Rådgivare byggande & konstruktion, Svenskt Trä

12.30

Smarta elnät – lösningar som tar dig närmare framtidens energi redan idag Siemens diskuterar utmaningarna och delar med sig av referensprojekt och konkreta lösningar som här och nu bidrar till att Smarta elnät blir verklighet. Jan Hinze, Chef divisionen Smarta Elnät, Siemens

13.00

Låt taket bidra till bättre miljö! Hans Månsson, Teknisk chef, Icopal AB

14.00

Miljömässiga egenskaper av koppar vid användning i byggmaterial Daniel Ragnvaldsson, Projektledare, Specialist miljökemi, Envix Nord AB

15.00

Smarta städer och hållbara byggnader – Så funkar det Siemens har byggt the Crystal i London som möter de högsta kraven för certifieringssystemen LEED och BREEAM. Byggnaden används både för Siemens egna kontor, som konferensanläggning och är samtidigt en upplevelse- baserad utställning kring de hållbarhets utmaningar vi står inför i världen. Hur klarade huset certifieringskraven? Vad syftar utställningen till? Hur fungerar huset i samspel med omgivningen? Detta är några av frågorna du får svar på under sessionen om Crystal i synnerhet och smarta städer i allmänhet. Tina Karlberg, City Account Manager, Siemens

15.30

Goda värden för alla parter genom grön renovering Anna Forsberg , Grön utveckling, Skanska

Tina Karlberg

8

Paul Rogers

Pär Carling

Christina Lindbäck

www.ekobyggmassan.se

Louise Wall


den 12 september NCC-scenen 09.30

Så påverkas materialtillverkare av miljöcertifieringskraven Miljöcertifierat byggande växer. För byggföretagen innebär detta nya krav att ta hänsyn till. Valet av material och materiallösningar är direkt avgörande för möjligheterna att klara kraven och kunna erbjuda konkurrenskraftiga lösningar. Vad erbjuder materialtillverkarna för möjligheter att både klara kraven för miljöcertifierat byggande och kunna erbjuda ekonomiskt attraktiva bostäder? Hör miljöcertifieringsexperten Pia Öhrling berätta om nuläget och utvecklingen den närmaste framtiden. Pia Öhrling, Miljöcertifieringsexpert, Piacon Carola Mattson, QEHS manager, Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber Roger Blomqvist, VD, Informedia

10.10

C/O City – skapar levande städer C/O City vill lyfta fram och synliggöra värdet av naturen i staden. Projektet skapar nya modeller och verktyg för att använda ekosystemtjänster i stadsbyggandet. C/O City består av en konstellation av aktörer från olika organisationer och branscher. Vi presenterar alla steg i kedjan från idéer ochplaner till färdiga byggnader, gator och parker. Christina Wikberger, Projektledare, C/O City, Stockholms stad

10.30

Lämna fossilerna – möt framtiden med vindkraft Pontus Selander, Försäljningschef, O2

11.30

Hur påverkar hormonstörande ämnen vår hälsa och vad kan vi göra för att undvika dem i byggvaror? Jane Wigren, Dr i Medicinsk Vetenskap, Bedömningsansvarig kemist, SundaHus i Linköping AB

12.00

BIM förenklar miljöcertifiering i byggbranschen! Magnus Söderström, AEC Industry Manager, Autodesk Anna Widell, Ramböll

12.30

Att omdefiniera en bransch – resan mot en hållbar bygg- och fastighetssektor Ett proaktivt förhållningssätt till dagens utmaningar för en långsiktigt hållbar bransch. Christina Lindbäck, Hållbarhetschef, NCC

13.30

Energitrimning av kontorsbyggnaden Hagaporten III I ÅF:s huvudkontor, Hagaporten III, har ett kontinuerligt energioptimeringsarbete pågått sedan färdigställandet 2008. Intensiv trendloggning i styrsystemet, skräddarsydda uppföljningsverktyg och ett intimt samarbete mellan projektaktörerna har sänkt energianvändningen och möjliggjort att Green Building-kravet haruppnåtts. På detta seminarie beskrivs angreppssättet samt konstateras att utan detaljerade mätningar är byggnadens energi prestanda okänd! Pär Carling, VD, EQUA Solutions AB

14.30

Smarta golv för en giftfri miljö Jimmy Yoler, Produktansvarig, Miljömärkning Sverige/Svanen Ola Wiklund, Produktchef, Forbo Flooring

15.30

Skien Brygge – en hållbar stadsdel med hjälp av BREEAM Communities Hör mer om projektet Skien Brygge i Norge där ett tidigare hamnområde förvandlas till en urban stadsdel på 56 000 m2. BREEAM Communities används som verktyg för att säkerställa att området utvecklas med hållbarhet i fokus. Skien ligger sydväst om Oslo och är en av Norges äldsta städer. Området där stadsdelen ska utvecklas ramas in av en stor hamn på västra sidan och ett brant stigande landskap på östra sidan. Visionen är att skapa en hållbar urban stadsdel med närhet till staden, vattnet och naturen. Projektet ska knyta an området till Skiens identitet som en stad nära vatten och sätta människan i fokus. Louise Wall, Certifierad BREEAM-Assessor Cecilie Høgden Mæle, Projektledare, Cowi

16.00

Cradle to cradle Bengt-Åke Frieman, VD, Tretum

www.ekobyggmassan.se

9


Nordic Built Challenge Nordic Built Challenge är en designtävling med Nordic Built Charter som utgångspunkt. Tävlingen fokuserar på renovering av existerande byggnader i Norden. Jurygrupper från de nordiska länderna har valt ut 20 finalister. Fem av dessa kommer att utses till vinnare på plats under Sweden Green Building Conference som arrangeras parallellt med Ekobygg. De fem vinnarna får ett konsultavtal med fastighetsägarna och möjligheten att förverkliga sina projekt.

På Ekobyggmässan finner du alla finalistbidrag i en spännande posterutställning. Danmark

Sverige

Island

Norge

Ellebo Garden Room Adam Khan Architects Daniel Serafimovski Architects Price and Myers Consulting Engineers Kristine Jensen´s Tegnestue

Fittja People´s Palace NCC Construction Sverige AB Spridd AB

Parklife - X9v3y Trípólí Arkitektúr Efla Landslag Fractal Mind

A Well tailored Suit Arup Petek AS Garnes Data Hjellnes Consult with Binom Architects Pir II Oslo

Outside FORA, Portugal Beth Hughes, France Raul Moura, Portugal Tudor Vasiliu, Romania. Human Habitat AI, Copenhagen Living Ellebo Arch. Jorge Domingues, André Campos, Arch. Rui Paiva, Arch. André Tavares Arch. Joana Mendes Engineering: AFA, Consult

ReBootkyrka Rambøll Sweden Witraz Architects JJW Architects Jan Schipull Kauschen Peter Andreas Sattrup Novitas Innovation Tanja Bisgaard Habitats Overall Projektengagemang UNLOCK Skanska Tengbom WSP

NOCO2 Arkiteo Sudaustanátta ehf Verkfrædistofa Erlends Birgissonar Verkís Verkhönnun PORT hönnun Cape Green - AS8GO VA Architects Verkis A Symbiotic City - 22063 A2f arkitektar Kanon arkitektar, landscape architecture Transsolar, engineering consultant 

Urban Mountain Schmidt Hammer Lassen architects Transsolar Energietechnik GmbH COWI LOOP architects Vugge til Vugge Danmark. Harvest ahA+ AS Solbjør Arkitekter AS with Degree of Freedom AS Gether AS PostZERObygget BollingerGrohmann + Florian Kosche AS Andresen Jacobsen & Løyning Rådgivende Ingeniører VVS Space Group Arkitekter. 

Finland

Euilibrium KVA arkkitehdit Oy Granlund Oy Novetos Oy Apprix Oy Kestävä Oy enGAGE Gullstén-Inkinen Granlund Buro Happold, Copenhagen Experientia, Turin Let’s talk about habitat Irisarri-Piñera Architects Reboreds S.L SPC Quicler-López ingenieros S.L MAITOHORSMA Roger Llimós (SPA), Alberto Rosal (SPA) and Borja Ribas (SPA) Green Building Partners Ltd. Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy eyeOs Onyx Solar Energy s.l

Smarta lösningar för framtidens hållbara fastigheter. siemens.se/buildingtechnologies

Siemens erbjuder intelligenta infrastrukturlösningar för att möta både dagens och framtidens utmaningar. Innovativa produkter, system, tjänster och lösningar för fastighetsautomation ger ökad komfort, energieffektivitet och säkerhet i byggnader – som betalar sig varje dag.

Möt oss i monter C:20

Tävla i vår monter C:20 och vinn en iPad


Företag Monter 3M Renewable Energy Division AB Färdig Betong

F:14 E:24

AIX Arkitekter

E:25

Akademiska Hus

B:14

Aperto Arkitekterbyggkonsulter AB C:26 Aprobo AB D:23 ARDBO C:22 Autodesk B:21 Bach Arkitekter BASTAonline AB

B:30 F:01

BAU - Byrån för Arkitektur C:27 och Urbanism Bengt Dahlgren AB BG Byggros AB Bioteria Technologies AB

A:26 C:07 F:13

BostadsrättsMässan E:23 Buildsmart - Derbigum E:09 Byggvarubedömningen B:23 Cibes Lift AB C:04 CombuTech AB B:08 Cowi AB B:26 DrottningHög (Helsingborgs Kommun)

G:06

Energi- och Miljötekniska Föreningen EH:02 EnergiSystem Tellus AB D:20 EWF Eco AB G:11 EQUA Simulation AB B:25 FEAB ABIS C:05 Fiskarhedenvillan AB F:27 Flex Fasader B:27 Flexolvit AB A:17 Forbo Flooring AB C:13

Utställare

Företag Monter

Kynningsrud Prefab AB E:20 LindinVent B:10 Locklight AB C:02 Martinssons D:18 Miljöbyggsystem MBS C:08 Miljörosen C:12 Moelven Töreboda D:18 Naturens eget byggmekano - Industriellt träbyggande D:18 NCC C:18 Nordic Built Challenge

C:31

Nordiska Ekofiber AB C:05 Nordskiffer AB E:31 Nya - Rekord Media och Produktion AB E:02 Passivhusaktuellt D:24 O2 C:19 Okidoki! Arkitekter E:08 Plusshus D:18 Ramböll Sverige AB B:15 Ruukki Sverige AB C:25 Saint-Gobain D:16 Scandinavian Copper Development Association C:10 Schüco International KG B:27 Siemens AB Building Technologies C:20 Skanska B:17 SPU Isolering AB D:21 SSAB D:25 Stockholm Business Region

G:27

Storsjö Strand (Östersunds Kommun) G:02 SundaHus i Linköping AB B:13 Svanen/Miljömärknig Sverige B:11 Sweco A:22

FrasWeda AB

D:09

Sweden Green Building Council

C:17

Färgbygge Sverige AB

C:29

Svensk Betong Svensk Byggtidning Svenska Fönster AB

D:17 B:22 A:18

Glimakra of Sweden C:09 Goodfeel E:07 Greenhouse på Augustenborg (MKB) G:08 GRÖN FORM E:28 Gröning Board AB D:11 Hållbara Järva (Stockholm Stad) G:16 iCell AB C:15 Icopal AB E:21 IdéTrading Sverige AB D:14 IMEX Golvprodukter D:27 Interface E:26 Isofönster D:22 Kingspan LTD B:12 Kraftpojkarna D:31 Se uppslag med hallplan på nästa sida

Kynningsrud Prefab

Södertörnsmodellen G:23 Tidningen Byggindustrin EH:01 TQI Consult VVS AB C:14 Tretum AB C:24 Tyréns C:23 Veidekke A:12 WSP G:13 Framtiden

WWF - Earth Hour City Challenge

Västra Roslags Näsby (Täby Kommun) G:25 Östra Sala Backe (Uppsala Kommun) G:01

11


Hallplan

G:27

G:25

G:23

G:16

Tema: Stadsutvecklingsprojekt

Framtiden

Siemens scenen

D:31

E:31

E:28

E:27

E:26

D:27

E:24

E:25

D:24

D:25

F:27

E:23

D:22

E:21

E:20

N C:27

C:26

C:29

B:26

C:25

C:24

C:22

D:23

D:20

C:31

D:21

C:23

B:22

Mingel

C:20

B:30

B:24

C:19

D:18

H책llbaren

D:17

C:18

C:17

C:14

C:13

C:12

C:15

D:16

G:06

G:02

G:01

Tema: Stadsutvecklingsprojekt

G:08

F:01

G:13

F:14

D:14

G:11

F:13

D:11

E:08

E:09

C:10

D:09

C:07

C:08

B:10

B:14 B:12

C:09

B:08

E:07

C:05

C:02

E:02

C:04

NCC scenen

C:03

Lunchbord SGB Conf.

E4, E5

1 tr. ner Garderob EH:01

Bistro

Service center

:02

EH

12


Posterutställning Nordic Built Challenge B:27

A:26 B:25

B:23

A:17

B:21

A:22

Servering SGB Conf. A:18

B:17

M2

B:15

B:13

Sweden Green Building Conference

A:12

B:11

CafĂŠ

M5

d

M4

1 tr. upp

Lunchrestaurang

13

Program  

Mässprogram för Ekobygg