Page 1

Krzysztof

Wawrzyniak 13.01.1988 tel: 504197410 e-mail: kisiel-18-1988@tlen.pl

Edukacja: 2012 - do chwili obecnej

Szkoła policealna Cosinus w Toruniu o profilu Technik Organizacji reklamy

2004-2008

Technikum nr. 5 w Toruniu o profilu Technik informatyk

Doświadczenie Zawodowe: 2008- do chwili obecnej

P..A.K . Sp. Z.o.o w Toruniu na stanowisku Operator Drukarz

2008

Anko System na stanowisku serwisant (praktyka zawodowa)

2007

Vobis S.A na stanowisku serwisant(praktyka zawodowa)

Umiejętności I kompetencje:

Obsługa maszyn marki Heildelberg

Nazywam się Krzysztof Wawrzyniak. Urodziłem się w Toruniu gdzie

Dokładność i sumienność

obecnie pracuję i uczę się.Pracuję jako drukarz fleksografista. Oprócz

Obsługa komputera i znajomość pakietu Office

zainteresowań związanych z moim zawodem, posiadam inne pasje

Znajomość języka angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym

takie jak gra na gitarze oraz od niedawna grafika komputerowa i

Zainteresowania:

Muzyka, poligrafia, fotografia

fotografia. Przedstawione portfolio zawiera moje pierwsze drobne projekty w Photoshopie oraz fotografie. Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbednych dla realizacji procesu rekrutacji(zgodnie z ustawa z dn.29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)


1

Zdjęcia portretowe;

2

Zdjęcia Plenerowe;

3

Martwa natura;

4

Projekty wykonane w programie Photoshop

Krzysztof Wawrzyniak PORTFOLIO

Przedstawione portfolio jest podzielone na kilka działów:


djęcia portretowe


Magda in leather jacket


djęcia plenerowe


artwa natura


rojekty Photoshop


Portfolio  

praca kontrolna

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you