Page 1

A principátus rendszere A principátus Octavianus (Kr.e. 31-Kr. u. 14), az első római császár kormányzási formája volt, ami egy burkolt katonai diktatúra volt, a köztársaság díszleteiben. Erre azért volt szükség, hogy a Caesart is meggyilkoló köztársaságpártiakat lecsillapítsa. Az actiumi győzelem után négy évvel, Kr.e. 27-ben Octavianus lemond, és kikáltja a köztársaságot, ám létrehozza a princeps (első állampolgár) címet, amiről a rendszer is kapta a nevét, és amit ő maga töltött be. Ekkor vette fel az Augustus, azaz fenséges nevet. Ez az új princeps cím olyan jogköröket biztosított Augustusnak, amikkel a köztársasági intézményeket teljes mértékben uralni tudta: A polgárháború alatt fő törvényhozó hatalmi szervvé avanzsált szenátus tagjainak számát 600-ról 900-ra emelte, és a tagokat ő választotta ki (erre az időre cenzori címet is viselt). A szenátus ülésein pedig csak a princepsnek volt törvényjavaslati joga, valamint az övé volt az első szavazat (az általa választott szenátus pedig nyilván őt követte). A végrehajtó hatalom képviselőit, a magisztrátusokat pedig a szenátus választotta, így őket is ellenőrizni tudta. Maga Augustus is több magisztrátusi címet birtokolt: néptribunus, consul, imperátor (hadsereg főparancsnoka), pontifex maximus(legfőbb főpap), valamint minden provincia proconsula. Utóbbi azért volt lényeges, mivel így minden provincia adói Augustust illették. Ezekből pedig tudta fedezni császári intézményeinek költségeit. Szakképzett hivatalnokszervezetet tartott fenn, aminek a tagjai főként a lovagok soraiból kerültek ki (a prokurátori rendszer megszűnése miatt kényszerültek hivatalok vállalására). Mint imperátor átszervezte a hadsereget. Az atciumi-csata után 50 légió állt Augustus rendelkezésére, ennyire pedig nem volt szüksége, és fenntartásuk is drága volt, így számukat 25-re csökkentette. A leszerelő légiók katonáit a provinciákban telepítette le, kolóniákat hozva létre (1 kolónia=1 légió). A maradék 25-öt a provinciákban szórta szét, minden provinciában állomásozott egy légió, a határvidékeken akár kettő is. A hadsereg gyors áthelyezhetősége érdekében megkezdte az úthálózat kiépítését is. Létrehozott még egy császári testőrséget is, a praetoriánus gárdát (parancsnokat a prefektus praetorio). Minden katona Augustusra, azaz a császárra esküdött, így a hadsereg garantáltan egy kézben összpontosult.

orincipátus  

principátusrendszere

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you