Page 1

Positiv Ă˜konomi Fem trinn til et rikere liv!

Gi slipp pĂĽ

underinntjeneren! Kirsti Naper

www.kirstinaper.no Mail: kirsti@createactionnow.no.no


Innholdsfortegnelse Innledning _________________________________________________________________ 3 Gi slipp på underinntjeneren ______________________________________________________ 3 Begrep underinntjener ___________________________________________________________ 4 Definisjon av underinntjener: _____________________________________________________ 4 Mine mål for deg _______________________________________________________________ 4

Kapitel 1 Grunnarbeidet ____________________________________________________ 5 Din indre kritikker ______________________________________________________________ 8 Din indre visdom _______________________________________________________________ 8 Er du en underinntjener - Quiz ____________________________________________________ 9 Er du en underinntjener? ________________________________________________________ 11 10 sannheter om underinntjenere ________________________________________________ 12 Oppdag din inntjeningsbegrensning _______________________________________________ 15 Knekke koden for egne begrensinger ______________________________________________ 15 Åtte regler for å oppnå utrolige resultater __________________________________________ 20 Oppsummering ________________________________________________________________ 20

Kapitel 2 Ta trinnene ______________________________________________________ 21 Trappetrinn 1: Fortell sannheten __________________________________________________ 21 Trappetrinn 2: Gjøre et valg ______________________________________________________ 25 Trappetrinn 3: Strekk deg _______________________________________________________ 31 Trappetrinn 4: Nettverk _________________________________________________________ 35 Trappetrinn 5: Respekter og verdsett penger ________________________________________ 39

Kapitel 3: Sikre suksess______________________________________________________ 46 Kapitel 4: Helt til slutt ______________________________________________________ 48 Etterord __________________________________________________________________ 51 Jeg vil noe mer! _______________________________________________________________ 51

Positiv Økonomi – fem trinn til et rikere liv ©

Side 2 av 51


Innledning

Gi slipp på underinntjeneren Å være en underinntjener handler egentlig ikke om penger og hvor mye du tjener, men om din egenverdi og selvfølelse, samt de troer og mønstre du har skapt i livet rundt hvem du egentlig er. Ved å gjenkjenne mønstre, forstå hvor de kommer fra og akseptere dem er du klar for å gi slipp. Først da kan du skape nye opplevelser, erfaringer og reaksjonsmønstre. 3 elementer er viktigst for din egenverdi og selvfølelse: Integritet – du gjør det du sier du skal gjøre når du sier du skal. Autentisk – være den du er i egen sannhet – ærlighet til deg og til dine omgivelser. Tilstede – være tilstede akkurat her og nå, uten å dømme deg selv eller andre. Mennesker måler ofte egenverdi i penger, hvor mye vi oppnår og tjener. Når vi ikke oppnår det vi tenker er riktig gjør vi dette til en sannhet om at vi ikke er gode nok. Livet blir da en kamp om oppnåelse av den egenverdien vi tenker er riktig. Denne boken har innfallsvinkel fra om du definerer deg som en underinntjener eller ikke, men fokuset er på deg som person den du egentlig er, den personen du egentlig er skapt til å være, ikke den personen dine erfaringer har gjort at du er. Mange mennesker skiller mellom privatøkonomi og bedriftsøkonomi. Det er også viktig å skille de, men tankene og troene du har rundt økonomi gjenspeiler seg innenfor begge områder. Du vil derfor i denne boken noen ganger kunne lure på hvorfor det er viktig og tenke gjennom forskjellige ting. Tro meg det er en mening og dette handler om ditt forhold til økonomi generelt. Denne boken er skapt med bakgrunn i egne erfaringer og min egen reise sammen med «Overcoming Underearning» av Barbara Stanny. Den tekst og øvelser som er fra boken er gjengitt med tillatelse fra forfatteren. Er du klar for din egen reise hjem til deg selv og skape en Positiv Økonomi – Gi slipp på underinntjeneren

Positiv Økonomi – fem trinn til et rikere liv ©

Side 3 av 51


Begrep underinntjener Jeg innfører et nytt begrep, underinntjener, ordet finnes pr i dag ikke i norske ordbøker.

Definisjon av underinntjener: En som tjener mindre enn sitt potensiale til tross for personens behov eller ønske om noe annet.

Mine mål for deg Jeg har fem mål for deg med bakgrunn i denne boken, 5 mål jeg håper du oppnår. 1. ENDRE DITT FORHOLD TIL PENGER Det kan bli livsendrende når du starter å se på dine økonomiske forhold, som et verktøy for personlig vekst, en døråpner til nye muligheter. 2. UTFORSKE DINE BLOKKERINGER OG BEGRENSNINGER TIL SUKSESS Dette kan kunne skje hvis du leser boken sannferdig og med refleksjon. 3. INSPIRERE DEG TIL Å TENKE STØRRE Det er tid for å erstatte gammel tankegang med en større visjon om hvor mye du kan tjene og hvor mye mer du kan være. 4. HOLDE DEG PÅ DIN VEI Mål er ikke oppnåelig alle på en gang. Det vil bli barrierer, blindveier, frustrasjon og perioder hvor det ser ut som om ingenting hender. Mitt mål og håp, er at du holder fokus. 5. UTFORDRE DEG TIL Å DELE DET DU LÆRER Ikke bare kan du hjelpe andre med alt du selv opptager, men du forsterker ved å dele. Tro meg ingen lærer mer enn læreren.

Tips om hvordan få størst utbytte av denne boken.  Ikke prøv å finne det perfekte svaret. Det finnes ikke.  Ikke tenk for mye. Det første du tenker er ofte det beste og mest riktige.  Mer viktig enn din umiddelbare respons er hva spørsmålet trigger senere. Din mest verdifulle innsikt kan komme når du sovner inne eller tar en dusj.  Etter hvert som du leser og reflekterer skriv hva du oppdaget, ha en notatbok tilgjengelig.

Samtale med deg selv  Hva føler du med å lese med denne boken?  Hva er din umiddelbare reaksjon eller engstelse?  Hvordan ville det se ut hvis du hadde kontroll i eget liv?

Positiv Økonomi – fem trinn til et rikere liv ©

Side 4 av 51


Kapitel 1 Grunnarbeidet «Hvis vi gjorde alle de ting vi er i stand til å gjøre, ville vi forbause oss selv» - Thomas Edison «Livet er ikke om og finne seg selv. Livet er om å skape seg selv» - George Bernard Shaw

Hvor ofte har du tatt deg i å tenke “hvis bare jeg hadde tjent mer penger?” Bare for å sukke, «En dag, kanskje, en dag …». Vet du hva! Det kommer aldri en slik dag. Dette er det. Dette er dagen til å starte og snu dine vage ønsker til en dyptliggende forpliktelse. Dette er dagen til å skifte fra å bygge luftslott til å legge et solid fundament. Dette er dagen du vil starte og bryte gjennom barriere og skape en solid inntekt. Effekten Det ville vært fantastisk hvis du, etter å ha lest dette kompendiet, gikk rett bort og fikk en høy sekssifferet inntekt. Det kan skje. Eller ikke. Noen har kanskje en høy sekssifferet inntekt allerede, men føler fortsatt de er «fattige». De er rundt oss hele tiden, mennesker som er profesjonelle og suksessfulle, men allikevel økonomisk bunnet opp. Det å ha en høy inntekt betyr nødvendigvis ikke at du har nådd ditt potensiale. Denne boken har som intensjon å gi deg tips og muligheten til å oppnå økonomisk uavhengighet og et rikere liv. Definisjon på økonomisk uavhengighet: Du har ressurser for å leve et tilfredsstillende og komfortabelt liv, oppnå dine drømmer, mål og har moro mens du gjør det du gjør. Livet til en person som opplever å tjene for lite er ikke mye moro. Å ha en opplevelse av å være underinntjener er frustrerende, på det beste, og ofte deprimerende. Å være underinntjener begrenser dine valg, din frihet, din indre ro og kvaliteten på livet. Kanskje du aldri kommer til å tjene et høy sekssifferet beløp, men du kan alltid gjøre det bedre enn nå. Du kan også gjøre det uten å «selge sjela de» uansett hvilke omstendigheter du sitter i. Det vil ikke bare være din bankkonto som tjener på dette, du vil kunne oppleve en indre endring og fokus hos deg selv slik at du kan leve det livet du ønsker rikere på flere områder. Andre effekter, i tillegg til bedre økonomisk frihet, kan være vektnedgang, bedre helse, bedre selvfølelse og endrede relasjoner. Din tur For å vite hva du virkelig ønsker er det viktig at du vet hva du virkelig ønsker oppnå. Hva er årsaken til at du ønsket lese denne boka. Tenk litt etter ……. Her er eksempler på hva du kanskje ønsker å oppnå:     

Ønsker å se sorte i stedet for røde tall i businessen min. Bli gjeldfri. Tjene mer penger uten å miste meg selv. Slutte jobben min (hvis ansatt). Kommer over følelsen «jeg er for gammel».

Positiv Økonomi – fem trinn til et rikere liv ©

Side 5 av 51


Bli en måloppnåer Når du setter mål, gjør det at ting endres rundt deg ved at du fokuserer, gir oppmerksomhet og tar valg i forhold til målet ditt. Dette gjør at du kommer lettere til målet. For noen er det å sette mål, lett som bare det, mens andre syntes dette er vanskelig og utfordrende, spesielt når de ikke vet hvor de vil og hva de ønsker. Dette er vanlig for mennesker som i dag har liten inntekt og/eller ikke føler seg verdsatt, spesielt kvinner. Dette handler om at kvinner oftest bekymrer seg mest om hva andre ønsker. Skulle de komme i «skade» for å spørre seg selv hva de virkelig ønsker, vil de oftest stoppe opp og se på seg selv som egoistiske, selvfokusert og litt grådige. Er du selvstendignæringsdrivende er det viktig å identifisere årsaken til hvorfor du startet din egen business, hva ønsket du oppnå, hva var din drøm med din business. Hvis drømmen var å ha egen business slik at du f.eks. kunne hjelpe andre mennesker – er det kanskje akkurat det du har. De fleste av oss feiler ved å se vår egen selvfornektelse, dette kan lede til dårlig følelse, motstand, smerte og noen ganger sykdom. Tips: hva du ønsker oppnå Det kan være veldig «øye åpner» og få innsikt hva du egentlig ønsker oppnå. Faktisk, når jeg gjorde denne øvelsen tok jeg grep i eget liv og gjorde noen vesentlige endringer, bland annet sa opp min faste jobb. Når du nå skal finne hva du ønsker oppnå, sett deg godt tilbake, være helt stille, lukk øynene og se for deg denne scenen: Privatøkonomi: Doktoren har akkurat fortalt deg at du bare har 6 måneder igjen å leve. Ta tid til å la det synke innover deg at din tid på jorden er begrenset, se for deg hvordan du eksakt har lyst til å tilbringe de siste dager. Så i notatboken din skriver du ned alt du ønsker å oppnå, uansett hvor flaut, ekkelt og utenfor viddene det oppleves. Hvis du viste du bare hadde 6 måneder å leve:      

Hva vil du gjøre? Hvor vil du bo? Hvem vil du være sammen med? Hva vil du endre? Hva vil du legge til? Hva vil du ta bort?

Hvorfor starter du ikke akkurat nå, lev som om du har 6 måneder igjen? Sannheten er, vi har alle en begrenset tid på jorden. Hensikten med denne refleksjonen er til å motivere deg til å leve det livet fult ut.

Positiv Økonomi – fem trinn til et rikere liv ©

Side 6 av 51


Bedriftsøkonomi: Din forretningsfører eller banken har akkurat fortalt deg at du bare har 6 måneder igjen å bevise at din business er levedyktig. Ta tid til å la det synke innover deg at din drøm har en begrenset levetid, se for deg hvordan du eksakt har lyst til at din business skal være. Så i notatboken din skriver du ned alt du ønsker å oppnå, uansett hvor flaut, ekkelt og utenfor viddene det oppleves. Hvis du visste at du bare hadde 6 måneder for å bevise at businessen er levedyktig      

Hva vil du gjøre? Hvor vil du drive? Hvem vil du være sammen med? Hva vil du endre? Hva vil du legge til? Hva vil du ta bort?

Hvorfor starter du ikke akkurat nå? Driv businessen din som om du har 6 måneder igjen! Hensikten med denne øvelsen er til å motivere deg til å hente ut det beste i din egen drøm.

Positiv Økonomi – fem trinn til et rikere liv ©

Side 7 av 51


Din indre kritikker De fleste har en indre stemme som forteller oss om hvilke begrensinger vi har satt oss. Min indre stemme har fortalt meg i mange år «jeg er ikke smart nok», «jeg fortjener ikke å tjene masse penger og ha det bedre enn nå, jeg må være fornøyd med det jeg har», «hva vil andre tenke når jeg skal fortelle andre hvordan tjene mer penger og blir mer fornøyd med livet" osv .. IKKE HØR PÅ DENNE STEMMEN – den er bare en av dine gamle troer ikke en av dine sannheter.

Din indre visdom Vi har også en annen stemme, en som er din indre visdom. Kall den gjerne din sjel, ditt høyere selv, din indre visdom, eller hva du enn måtte ønske. Denne stemmen kan mange ganger være vanskelig å høre. Andre ganger vil du ikke høre. Uansett er jeg rimelig sikker på at det er denne stemmen som er årsaken til at du sitter med denne boken. Den ønsker at du blir mer den du egentlig er, å leve det livet du er ment til og å gjøre en forskjell i verden. Mye av det du vil lese fremover vil hjelpe deg å høre denne indre stemmen, skru opp volumet og du vil begynne og stol på din indre visdom og det den forteller deg. Praktiser å lytte til ditt indre. Sitt stille og rolig, lukk gjerne øynene, trekk pusten dypt og la tankene stilne, stil deg så spørsmålene:    

Hvordan har stemmene påvirket deg og andre så langt? Kan du høre forskjellen mellom din indre kritikker og din indre visdom? Hva er lett å si om det du skrev vedrørende hva du ønsker? Hva annet tror du din indre visdom ønsker å fortelle deg?

Hva en underinntjener er og ikke er! Underinntjener er ikke det samme som valgfri «enkelhet», som er et bevisst valg på å leve for mindre for å oppnå et enklere og sannere liv. En underinntjener er ikke det samme som en person med bevisst lav inntekt. Eller en som trives så godt med arbeidet sitt, fordi det fyller vedkommende med energi og nok inntekt. Underinntjener er en tilstand av deprivasjon hvor personens følelses eller psykologiske behov ikke blir møtt. Å være en underinntjener er ikke et bevisst valg. Det leder aldri til et sannere eller mer tilfredsstillende liv. Det involverer alltid selvfornektelse – ikke bare i forhold til penger, men tid, frihet, påvirkninger og glede; fornektelse av din verdi, din kraft, dine behov og dine muligheter.

Positiv Økonomi – fem trinn til et rikere liv ©

Side 8 av 51


Er du en underinntjener - Quiz Er du en underinntjener? La oss finne ut. Sett en sirkel rundt den påstanden som treffer deg. Gjør dette raskt, uten å tenke for mye. 1. Gir ofte bort mine tjenester (frivillig, eller arbeider flere timer enn jeg får betalt for). 2. Det er vanskelig å øke timeprisen / legge om arbeidsmetode eller be om lønnsforhøyelse så jeg gjør det ikke. 3. Egentlig misliker jeg penger/eller mennesker som har det. 4. Jeg er stolt av å klare meg med lite. Det er en edelhet ved å være fattig. 5. Jeg legger skylden på noen eller noe annet for min finansielle situasjon (ex-mann, skatt etc.). 6. Jeg finner årsaker til ikke å forholde meg til penger (benytter kredittkort, overse regninger etc.). 7. Jeg har tendens til å sabotere meg selv vedr arbeid (søker jobber jeg ikke er kvalifisert for, eller er underbetalt, stopper på vei til målet, bytter ofte jobber etc.). 8. Jeg jobber veldig, veldig hardt (lange dager, flere jobber). Eller jeg blir utmattet og kollapser. 9. Jeg fyller fritiden min med lite engasjement og fokus. 10. Jeg har gjeld, med lite oppsparte midler og har ingen oversikt over hva jeg bruker penger på. 11. Jeg har en familiehistorie med mye gjeld og/eller underinntjening. 12. Jeg er vag om min inntekt (overberegner eller underberegner min inntekt). 13. Jeg setter konstant andres behov foran mine egne. 14. Jeg er stadig stresset eller føler smerte rundt penger. 15. Annerkjennelse er mer viktig for meg enn penger. 16. Jeg er komfortabel i mine muligheter for å tjene penger. 17. Jeg lever alltid mer forsiktig enn det jeg har anledning til. 18. Jeg elsker penger og setter pris på de muligheten det gir meg. 19. Jeg er veldig optimistisk vedrørende min økonomiske fremtid. 20. Jeg opplever veldig liten frykt og usikkerhet rundt penger. 21. Jeg er bestemt på å få betalt det jeg er verdt. 22. Jeg har lidenskap for mitt arbeid. 23. Jeg har veldig bekreftende og nærende relasjoner (inkl. ektefelle) 24. Jeg like velstående mennesker. 25. Jeg har liten eller ingen kredittgjeld. 26. Jeg setter meg selv i situasjoner over min evne, for så å løfte meg opp til dem. 27. Jeg er spenstig og har evne til å reise meg igjen når jeg faller. 28. Jeg er fylt med takknemlighet for den suksess jeg oppnår. 29. Jeg arbeider veldig hardt, men vet at jeg ikke behøver å gjøre alt selv. Jeg vet hvordan jeg delegerer og setter grenser. 30. Jeg er utholdende i å nå mine mål. Hvis du satt sirkel rundt 2 eller flere av påstandene ved spørsmål 1 til 15, tjener du mest sannsynlig mindre enn ditt potensiale, til tross for din innsats eller ønske om å tjene mer. Hvis du satt sirkel rundt 2 eller flere av påstandene ved spørsmål 16 til 30, er du mest sannsynlig i øvre inntektssikte innenfor ditt felt. Eller du burde være. Er du klar for å nå nye høyder?

Positiv Økonomi – fem trinn til et rikere liv ©

Side 9 av 51


Selv om du ble en tydelig underinntjener, har du mest sannsynlig noen sirkler på spørsmål 16 til 30 (høyinntjenere). Meningen med dette arbeidet er å styrke og utvide disse, mens vi eliminerer de andre. Kilde: Overcoming Underearning, Barbara Stanny

Tips: reflekter, er du en underinntjener Hva opptaket du? Reflekter over det du opptaket, kan du se hvor det kommer fra? Tips: lag Affirmasjoner Affirmasjoner er positive uttalelser som benyttes til å programmere din underbevissthet. Repeter igjen og igjen, hver dag, helt til du kjenner at du tror på dem. Benytt de av de siste 15 påstandene i quizen som er rett for deg og som du ønsker forsterke, som affirmasjoner. (Affirmasjoner fungerer for noen mennesker, ikke tving deg til dette, da det kan få motsatt hensikt. Bare gjennomfør hvis affirmasjoner føles riktig).

Positiv Økonomi – fem trinn til et rikere liv ©

Side 10 av 51


Er du en underinntjener? Er du eller er du ikke? Det er vanlig for mennesker i denne kategorien å ha tvil, til og med argumentere mot, hvorvidt de egentlig er en underinntjener. De vil påstå «Jeg tjener bare ikke nok penger». For noen er dette en fornektelse. Benevnelsen underinntjener er ikke akkurat flatterende. Hvis du innrømmer at du er en underinntjener – vil du måtte gjøre noe med det! Oftest er de uinformert. Betegnelsen «underinntjener» finnes ikke i ordbøker. Det å finne ut om merkelappen passer kan være litt vrient.

Ditt første holdepunkt Alle underinntjenere, uten diskusjon, deler den samme egenskapen: en høy toleranse for lav inntekt. Dette er en sikker indikasjon for underinntjenere, men den beskrivelsen forteller ikke hele historien. «Lav inntekt» er en relativ benevnelse. Du kan tjene 1 million og fortsatt være en underinntjener. Motsatsen er at du kan tjene lagt mindre, men ikke å tilhøre gruppen underinntjenere. Ikke la begrepet «underinntjener» lure deg. Underinntjenere kan være vanskelig å oppdage. Så hva menes da med å være en underinntjener? 1. Det har lite å gjøre med din inntekt 2. Det har alt å gjøre med din holdning

Positiv Økonomi – fem trinn til et rikere liv ©

Side 11 av 51


10 sannheter om underinntjenere 1. Underinntjenere snakker som om de var fanget. Underinntjenere føler at de sitter fast, som om de ikke har noe kontroll over sitt liv eller tid. De virkelig tror dette. De rettferdiggjør, forsvarer eller argumenterer for situasjonen med bortforklaringer som stenger deres muligheter for videre vekst. De kan ikke se forbi hvor de er og når dette skjer opplever de negativitet i eget liv. 2. Underinntjenere gir sin egen kraft bort Ikke å undres over at underinntjenere føler seg fanget. De gir sin egen energi og kraft bort til sine omgivelser. De skylder på andre mennesker eller omstendigheter som årsaken til sine egne problemer. Eller de venter på at noen eller noe skal komme inn og redde dem. Mannen på den Hvite hest for kvinner, og jackpot i Lotto for begge kjønn. Så lenge du tror at fasiten for et bedre liv ligger på utsiden av deg selv, vil alle forsøk og all jobb med å overkomme underinntjening bli halvhjertet og lede annet sted. 3. Underinntjenere undervurderer sin verdi Underinntjenere gir bort sin tid, kunnskap, ferdigheter, sine tjenester gratis eller for lav pris fordi de ikke tror de er verdt mer. Fordi de undervurderer seg selv konstant, nøyer de seg med mindre eller bekrefter sin verdi med frivillighet i sitt arbeid eller på utsiden av det. Det er ingenting galt med pro-bono (frivillig) arbeid, faktisk er det en fantastisk gave til de som trenger det – så lenge det kommer i tillegg til en allerede tilfredsstillende inntekt. 4. Underinntjenere begjærer komfort Endring kan være tøft og vanskelig. Underinntjenere vil ofte, ubevisst, sabotere egen suksess heller enn å jobbe seg gjennom ubehaget. Det er forbausende hvor fort vi går tilbake til vår komfortsone. For en feiloppfatning. Dette stedet er alt annet enn komfortabelt. Det er bare en gjenkjennende og forutsigbar følelse. 5. Underinntjenere er selvsaboterende Mennesker som undervurderer sin verdi har tendens til å undervurdere sin suksess. Det er hvorfor så mange flinke, talentfulle mennesker ikke kommer videre. De gjør ting, ubevisst, som gjør drømmen uoppnåelig. 6. Underinntjenere er avhengige Mennesker som ikke har en egenverdi går lett inn i avhengighet, hvor de setter andre foran seg selv. Det høres kanskje nobelt ut, men å ta vare på andre mennesker på bekostning av deg selv er alt annet enn beundringsverdig. Avhengighet skaper ofre. 7. Underinntjenere lever i et økonomisk kaos Underinntjenere har en tendens til å leve fra lønnssjekk til lønnsjekk, streve med å få endene til å møtes, gå fra en økonomisk krise til en annen, sette seg i gjeld, arbeid hele tiden uten å ha noe mål i sikte. Dette gjelder også de som tjener det vi kaller tilsynelatende bra med penger. Den største frykten underinntjenere har ved å tjene mer, er redselen for at de da må jobbe hele tiden og ikke får noe liv. Dette er ironisk! Ingen jobber mer eller hardere enn en underinntjener. 8. Underinntjenere er vage vedrørende penger og suksess Underinntjenere benytter den samme metoden for å administrere sine penger som de benytter for å ta de fleste avgjørelser: unngåelse og villfarelse. Stort sett har de ingen ide over hvor mange penger de har, hvor mye de tjener, hvor mye de eier eller hvor mye de

Positiv Økonomi – fem trinn til et rikere liv ©

Side 12 av 51


trenger. De benytter ønskefulle tanker i stedet for strategi og forhandlinger, som høyinntjenere gjør. 9. Underinntjening er antivelstand Underinntjenere kan være noe snobber. De er ambivalente eller nedsettende om penger og / eller de som har penger. De misliker velstand, har en stor stolthet over å leve på lite, tror at det er en dyd å være fattig og kritiserer de som fokuserer på sin økonomi. 10. Underinntjenere er kontrollert av frykt De er redd for suksess. Det er redd for å falle. De er redd for avvisning og bli dømt av andre mennesker som dem (eller ikke) på grunn av deres penger. De er redd for ansvaret ved å ha mer, og muligheten til å miste alt.

De gode nyhetene La du merke til at alle de 10 påstandene hadde noe til felles? Alle er selvlagde. Alle sammen er noe vi gjør til oss selv. Gå tilbake å lese alle på nytt. Kan du se hvordan hver enkelt er et resultat av et valg du tok. Det er fantastiske nyheter! Hvis det er slik at vi selv skaper tilstanden av å være underinntjener kan vi også finne kraften til å endre oss selv til å bli en høyinntjener.

Men det er da ikke min feil? Uforutsette ting hender. Det er utvilsomt krefter utenfor vår makt som påvirker våre liv og bestemmer vår suksess: en uforutsigbar økonomi, et vanskelig jobbmarked, uforutsette ulykker, uflaks, personlige forpliktelser som tar all vår tid. Du har rett. Det uventet kan ikke unngås. Vanskeligheter dukker opp. Livet kommer i veien. Vi blir satt litt ut av spill. Men uansett disse opplevelser har alle mennesker, også de som er høyinntjenere, det er ikke hva du opplever, men hva du gjør som er forskjellen.

Hvis det er ment til å være – er det opp til meg. Dette kunne fint vært en høyinntjeners motto. Den enkle avgjørelsen å ta eget ansvar for tilstanden av din situasjon kan gjøre hele forskjellen.

Positiv Økonomi – fem trinn til et rikere liv ©

Side 13 av 51


Tips: hva er din tilbakemelding for å være en underinntjener? Snakk til underinntjeneren i deg selv, spør den delen av deg selv spørsmål:    

Hvorfor er den der? Hva er dens hensikt? Ser du at den har en gave til deg? Hva har du fått ut av den?

Den mørke siden av selv-bestemmelse Du kan gjøre noe med det. Start med og finn dine indre begrensninger. De fleste av oss har et øvre tak for inntekt. Finn ut hvor ditt tak er, og mer viktig, lær å bryte gjennom det.

Tips: er du en underinntjener?  Hvilke egenskaper som underinntjener har du mest identifisert deg med?  Hvordan føler du deg når du vet at du selv er ansvarlig?

Positiv Økonomi – fem trinn til et rikere liv ©

Side 14 av 51


Oppdag din inntjeningsbegrensning Kilde: Karen McCall, grunnlegger av The Financial Recovery Institute (www.financialrevcovery.com)

Først, skriv ned det første beløpet som kommer til deg. Tenk gjennom hva dine tjenester er verdt, ikke hva markedet er villig til å betale. Hvor mye ønsker du å tjene på et år? Kr ………………………….. Slapp nå av. Sett deg tilbake i stolen, la hele kroppen hvile og se deg selv i en flott, avslappet tilstand. Når du er klar, les linjen, lukk så øynene og tenk gjennom ditt svar. Etter noen sekunder i avslappet tilstand, åpne øynene og skriv ditt svar. Gjenta øvelsen som skissert under. Les linjen: Se for deg at du tjener kr 150 000 i året. Hvordan føler du deg? Hva er dine tanker? Gjenta deretter øvelsen med kr 300.000,-, kr 500.000,-, kr 800.000,-, kr 1.000.000,-, kr 1.300.000,også videre, øk beløpet gjerne opp til kr 4.000.000,-. Ta i, bli gjerne flau og strekk deg utover det du noen gang ville tro var mulig å oppnå. Refleksjon over egne tro og begrensninger er viktig, slik at du selv kan få klarhet i hva din øvre grense er. Hva fant du ut? Var det noen overraskelser? Hvor høyt opp kom din begrensning? Hva følte du da du så din begrensning (hvis du hadde)? Hva forteller dette deg? Det er ingen rette eller galt svar her. Ideen er å gi deg informasjon om deg selv.

Knekke koden for egne begrensinger «Når en person handler uten kunnskap om hva han tenker, trenger eller ønsker, har han ikke muligheten til å velge å handle annerledes» -Clark Moustakas

Noen har ingen øvre begrensning for inntjening, men kluet er ikke å jobbe lange timer eller finne en rask måte å tjene penger på. Og svaret på en bedre inntjening ligger ikke ute i dine omgivelser. Den er alltid på innsiden i deg selv. Mennesker er styrt av følelser – følelsen av å være gode nok, jobbe nok, hele tiden fokusere og jobbe mot den følelsen som gir selvtilfredsstillelse. Når denne er nådd, setter vi bare målet enda høyere og starter å jobbe mot neste mållinje, med samme strategi, og så er loopen i gang. For å bryte gjennom øvre begrensing må vi slutte å legge planer etter hva vi MÅ gjøre! Det er tanken du tenker som er avgjørende! Mennesker som har suksess og som skyter fart, tror vi, er uten noen begrensinger, men sannheten er, de tenker annerledes enn andre. Deres tankesett er ikke som andres. De er ikke nødvendigvis født slik, men et eller annet sted på veien har de tilegnet seg et annet tankesett. De har rett og slett programmert seg selv. Disse menneskene møter også sine begrensninger, men de tenker annerledes rundt disse og kommer seg videre.

Positiv Økonomi – fem trinn til et rikere liv ©

Side 15 av 51


Vi skal senere se på måter du kan jobbe med og endre ditt eget tankesett, slik at du kommer ut på andre siden omprogrammert. Alt avhenger allikevel av deg selv og om du virkelig ønsker å gå denne veien?

Skifte Einstein forklarte dette skiftet slik: «Våre problemer kan ikke løses med det samme nivå av tanker vi hadde da vi skapte dem». Det krever et annet nivå med tanker for å bryte gjennom våre inntjeningsbegrensninger og for å løse våre økonomiske problemer. Eller som sagt «det er ikke nok å gjøre refleksjonene alene, det krever en skifte i tankesettet også». For å få til dette skiftet kreves det to tilnærminger den INDRE jobben og den YTRE jobben.

Definisjon på den Indre jobben: Transformere dine tanker, følelser, troer, holdninger og valg vedrørende deg selv og penger.

Definisjon på den Ytre jobben: Kunsten å finne din indre drøm, markedsføre deg selv, ta bedre betalt og administrere dine penger.

Sinn over penger Det er ingen rask vei utenom. Uansett hvor sofistikert eller kunnskapsrik du er, med mindre du adresserer dine indre blokkeringer, vil du utilsiktet sabotere din egen suksess. Når du endrer dine tanker, vil din adferd følge. Som kultur har vi sterkt undervurdert kraften av vårt sinn når det kommer til penger. Wall Street Journal: «Årsaken til at mennesker står fast er nesten alltid følelsesrelatert, og de kan stå fast i årevis, men konsekvensen er økonomisk». Tanker er til penger det en motor er til en bil.

Positiv Økonomi – fem trinn til et rikere liv ©

Side 16 av 51


Tips: kvalitet av dine tanker Hvordan tror du «kvaliteten av dine tanker» har effekt på din relasjon til penger?

«Klikket» Øyeblikket det sier «aha» er når du gjenkjenner, med alle fibre i kroppen, at du fortjener å tjene mer for ingen annen årsak enn at du er verdt det. Den viktigste faktor, eller den eneste faktor for å nå dette «klikket» er din egen selvfølelse og vissheten om din egne indre verdi. Se på påstandene nedenfor og se hva som kommer frem: Selvfølelse Kryss av det som appellerer til deg:              

Jeg klandrer andre for min situasjon Jeg klandrer konstant meg selv, selv om det ikke er min feil Jeg gjør det andre vil, selv om jeg ikke ønsker Jeg holder meg selv tilbake eller gir lett etter for å unngå å forstyrre, skade, angripe eller fornærme noen Jeg lar andre fornedre eller trykke meg ned Jeg er motvillig til å sette høy mål, i frykt for ikke å nå dem Jeg er fylt med store drømmer, men gjennomfører ikke Jeg gir opp ved første tegn på motstand eller avvisning Jeg er flau eller redd for å gjøre feil Jeg gjør ikke det jeg sier jeg skal gjøre Jeg er uvillig til å spørre etter det jeg ønsker, ofte fordi jeg ikke vet Jeg hører meg selv ofte si «Ja, men» Jeg har ingen kontroll over egen tid Jeg kan virkelig ikke se at jeg har mange valg i livet mitt

Hvis du satt krysset av for mer enn 2 av påstandene, trenger din selvfølelse en real boost. Selv 1 er et faresignal. La du merke til hvor like disse påstandene er, karakteren til en underinntjener? Ingen høyinntjenere har penger som sin høyeste verdi og personlige motivasjon. Samtidig ser en høyinntjener verdien å få godt betalt for tjenestene bare fordi de erkjenner at de er verdt det! Inntil du lærer å sette pris på deg selv og din egen verdi, vil du ikke bli verdsatt hos en arbeidsgiver, kunde eller en klient.

Positiv Økonomi – fem trinn til et rikere liv ©

Side 17 av 51


Kunsten og vitenskapen om høy selvfølelse Å overkomme underinntjening er en kunst om tilpasning – et psykologisk begrep refererer til utviklingsstadiene som når et barn vokser og til slutt separeres fra sine foreldre og står på egne bein. Du må ikke bare rive deg løs fra andres forventinger for å bli din egen person, men du må verdsetter den du er nok til å sette dine egne behov på toppen av din egen liste. Kvinner, spesielt, har gjennom generasjoner – satt seg selv nederst på listen ved å sette andre og deres behov først. Det er slik mange er oppdratt. For å gjøre noe annerledes føles egoistisk. Men det å være egoistisk betyr bare at du velger å gjøre noe annet enn det andre ber deg om. Vår egen uvilje til å respektere våre egne behov, å gi prioritet til egne drømmer, fordi det føles egoistisk er feil og forklarer hvorfor så mange fortsatt er underinntjenere.

Det viktigste økonomiske rådet du noen gang kommer til å få Hver gang du gjør noe annet, hver gang du går bort fra normen, hver gang du bryter en vane eller uvane, vil hjernen din gråte «Stopp, dette føles ikke riktig! Ikke gjør det». IKKE LYTT!!!!! Reglen for økonomisk suksess (eller suksess i hva som helst) er ganske enkelt denne: Du må være villig til å ha det ukomfortabelt! Eller som Østens visdom sier: «Sett pris på det som ikke kommer naturlig. Bare da vil du stoppe å begrense deg selv». Å være ukomfortabel er en automatisk respons på noe utenfor det ordinære. Evnen til å akseptere og være ukomfortabel er helt nødvendig for å komme til neste nivå i livet. Angst, frykt, bekymring, nervøsitet og motstand er alle normale reaksjoner på en ny situasjon. Det behøver ikke bety at noe er feil! Det betyr bare at noe er annerledes. Du må være villig til å utfordre endringen, det er lett, men det vil bli ukomfortabelt.

Positiv Økonomi – fem trinn til et rikere liv ©

Side 18 av 51


Hvorfor og hvorfor ikke Det er viktig å avdekke din motivasjon. Det er mer sannsynlig at du vil endre deg når du vet at læringen har en verdi.

Tips: den indre jobben - jeg ønsker å øke min inntekt fordi: Det er viktig og avdekke hva du ønsker i livet ditt, som du ennå ikke har? Du ville elske og tjene mer penger, men…….. Dine svar på disse spørsmålene avdekker dine troer for hva du trenger å gjøre, å være eller trenger for å skape mer penger. Poenget er, hver enkelt av dine grunner er så overbevisende som de bare vil, men er ikke noe annet enn fabrikasjoner eller unnskyldninger som kommer fra frykt, ikke fakta. For hver unnskyldning du har, finnes det noen, i samme båt, som blomstrer.

Den eneste unnskyldning som er akseptabel er: «Jeg vet ikke hvordan»!

Positiv Økonomi – fem trinn til et rikere liv ©

Side 19 av 51


Åtte regler for å oppnå utrolige resultater 1. Lag et WOW til deg selv: Underinntjening er ikke lenger en mulighet for meg 2. Hold dine forpliktelse til deg selv 3. Bruk avbrudd til å praktisere de fem trinnene. 4. Involver familie (ektefelle) og venner i din prosess. 5. Sett deg selv foran. 6. Behold utdrag og inspirasjon fra denne boken hvor du lett kan se dem. 7. Observer grundig dine handlinger og tanker. 8. Gjør først det du frykter eller utsetter.

Oppsummering Å bryte gjennom dine barrierer krever et «Klikk». Det gjenkjenner at du virkelig har noe verdifullt å tilby og du forstår uten tvil, uansett hvor heftig den lille stemmen kan argumentere mot, at du fortjener å være lykkelig, suksessfull og med høyinntjening bare fordi du fortjener det. Dr. Christiane Northrup, forfatter av Women’s Body, Women’s Wisdom er ikke overrasket over at mange kvinner som bygger egen selvfølelse og kjenner sin egen indre verdi går ned i vekt. “Tjene mer penger er assosiert med bedre personlig selvfølelse. Kvinner som påtar seg større ansvar, bærer også ofte flere kilo. Mange påtar seg dette ansvaret fordi de har lav selvfølelse. Når selvfølelsen øker og livskvaliteten blir bedre, finner kvinner seg selv ofte mer oppfylt og de trenger ikke lenger føle tomhet og slit med mat eller andre avhengigheter”. Jeg vil tro at dette, i enkelte tilfeller også gjelder menn.

Hvis du er klar til å ta ansvar i eget liv, har du nådd frem til den første trappetrinn 

Positiv Økonomi – fem trinn til et rikere liv ©

Side 20 av 51


Kapitel 2 Ta trinnene «I det øyeblikket du beveger deg utenfor din vei, gir du mulighet for at mirakler skjer».

Dr. Barbara King

Trappetrinn 1: Fortell sannheten Skru på lyset Første steg er å fortelle deg selv sannheten. Hvordan er ditt forhold til økonomi? Har du oversikt? Du må tørre å komme ut i lyset. Å fortelle sannheten involverer både ditt:  

Ytre arbeide, som helt klar vedrører din kontantstrøm Indre arbeid, finne dine emosjonelle blokkeringer og indre motivasjon

Tipsene i denne boken er spesielt laget, for at du skal oppnå suksess i dette arbeidet. Er du ærlig med deg selv vil du også kunne oppleve at mirakler skjer. Det å få oversikt og se i øynene sin egen virkelige situasjon, kan for mange bli overveldende, men hold ut, når du litt senere kan snu deg tilbake og si «hmmm jeg klarte det - var ikke så ille» da kan du klappe deg selv på skuldrene og være stolt. Økonomisk biografi «Your money Autobiography» I the Financial Recovery Workbook" -Karen McCall.

Inntil du virkelig forstår hva som skjer kan du ikke gjøre noe annerledes. Med mindre du innrømmer hva som ikke virker og finner ut hvorfor, vil du aldri evne og endre til det bedre. En viktig del av denne prosessen er å akseptere at største delen av livet er et resultat av de valgene du har gjort. Mange av de valgene er basert på falsk, uriktig og mangelfull informasjon. Tenk på alle de økonomiske detaljene du ikke har ønsket å forholde deg til. Eller at din indre negative stemmes skravling drukner dine virkelig ønsker og drømmer. Valg fra denne stemmen er ikke den rette for å lede deg i retning av dine ønsker og drømmer. Hele vitsen med å fortelle sannheten er å starte og gjøre nye valg med bakgrunn i virkelige fakta (ikke dine historier om hva som skjedde), men nøyaktige data (ikke hva du tror foregår) og din kjerne verdi (ikke hva du burde ønske).

Tips: økonomi selvbiografi Bruk litt tid til refleksjon og skriv gjerne ned dine tanker. Hvordan håndterte de penger i din familie? Hva ble du fortalt i forhold til arbeid og penger? Var det noen følelsesmessig traumer vedrørende penger? Hva var din største frykt vedrørende penger da du var yngre? Hva var dine foreldres frykt?

Positiv Økonomi – fem trinn til et rikere liv ©

Side 21 av 51


Den ytre jobben er ditt startpunkt Den beste måten å begynne er å se utfordringene i øyne, ikke å sope dem under teppe. Utfordringer har en mening. De er der for å fange din oppmerksomhet. Det lar oss vite at vi trenger gjøre noe på en annen måte. Det er bedre å håndtere dem mens de er små, i stedefor å vente til de blir store. Utfordringer starter ofte med en liten visk, men vokser seg større jo lenger vi overser dem. Møte en utfordring menes ikke å rushe med en impulsiv løsning eller passiv aksept for at «det er bare sånn det er». Å møte en utfordring er å se den rett inn i øynene, selv om du ikke vet hva du skal gjøre med den. Din første titt på sannheten vil kanskje vekke midlertidig panikk, sinne eller sorg. Men så kan mirakuløse ting skje når du tar bort bindet du har hatt foran øynene. Peke på problemene Dette er en todelt øvelse for å hjelpe deg å trekke tilbake gardinene og starte og identifisere hva som ikke virker i livet ditt. Les listen «Problem indikator» nedenfor, kryss av den eller de påstandene som er sann for deg. Tips: problemindikator, del 1 Kryss av for de påstander som er sanne for deg.                     

Dypt inne i meg, tror jeg noen eller noe vil redde meg. Noen andre håndterer alle mine økonomiske valg Jeg har så vidt balanse i månedsregnskapet Jeg glemmer å holde oversikt over mine uttak og bruk av penger Jeg vet ikke det totale beløpet jeg har i gjeld Kreditorer ringer meg jevnlig Jeg benytter kredittkort for kontant uttak i minibank Jeg har ingen sparekonto Jeg betaler bare minimumsbeløpet på mine kredittkort månedlig Jeg kan ikke betale mine månedlige avdrag Jeg har akkurat opplevd å få avslag ved søknad om kredittkort eller lån Jeg har mindre enn 2 måneders inntekt som reserve i banken Jeg bruker jevnlig mer penger enn jeg tjener Hvis jeg mistet jobben eller ikke får inntekt, ville jeg ha problemer med å betale neste måneds regninger Jeg vet ikke min formue Jeg bekymrer meg ofte om penger Jeg har vanskeligheter med å betale avdrag på huset i tide Jeg utsetter å oppsøke legehjelp fordi jeg ikke har råd Jeg bruker av sparepenger og investeringer til å betale regninger Jeg tar opp nye lån før mine gamle er nedbetalt Jeg har restskatt jeg ikke betaler

De påstandene du krysset av for er dine utfordringer. Hvis de ikke er det ennå, vil de snart bli.

Positiv Økonomi – fem trinn til et rikere liv ©

Side 22 av 51


Tips: peke på problemene, del 2 Går tilbake til side 9 Er du en Underinntjener Quiz. Se på det du krysset av i Quizen, og det du krysset av i påstandene over. Reflekter over alle dine utfordringer, små eller store, som stirrer deg rett i ansiktet eller flyter ute i horisonten et sted. Husk dette handler ikke om å ordne utfordringene, men å peke på de områder som trenger ekstra oppmerksomhet. Hva er det som ikke fungerer i ditt liv! Ikke bli forundret om du har mest lyst til å hoppe over å fortelle deg selv hva som ikke fungerer og at du skal komme tilbake til den senere. Unngåelse, noe som er vanlig for underinntjenere og blir lett en vane. Nå er det på tide å bryte denne. Å se på sannheten er ukomfortabelt. Når vi skrur på lyset liker vi sjeldent det vi ser, noe som er årsaken til at vi har unnvært det tidligere. Vær så snill ikke hopp over disse sannhetene.

Fjerne løvetann Å fortelle sannheten for en underinntjener, er som å fjerne Løvetann, hvis du ikke får med hele rota kommer de bare tilbake. Nede ved rota der er kjernen, det indre arbeidet. Jeg lover deg, det er vært strevet når du kan si til deg selv. «Å, så det er derfor jeg har gjort de valgene». I det øyeblikket, er du endelig fri til å gjøre nye valg.

Tips: grave ned til rota Fullfør følgende setninger med det første ordet du tenker. Ikke sensurer eller let etter det «riktige» svaret. La deg selv lede av din første reaksjon. Gjør det raskt, du kan alltids endre din respons senere. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Min største frykt vedrørende penger er .. Min far mente penger var .. Min mor mente penger var .. I min familie, forårsaket penger .. Min tidlige erfaring med penger var .. Penger er lik .. Jeg er redd for at hvis jeg hadde penger, ville jeg .. For å ha mere penger, må jeg .. Når jeg har penger, gjør jeg vanligvis .. Hvis jeg hadde råd til det, ville jeg .. Mennesker med penger er .. Jeg ville hatt mer penger hvis ..

Positiv Økonomi – fem trinn til et rikere liv ©

Side 23 av 51


Reflekter så over: Hva oppdaget du om deg selv? Hvordan påvirket tidligere erfaringer og foreldres oppfatning om penger deg? Hva ønsker du å endre? Diskuter din respons med minst en annen person. Fortsett og tenk over dem de neste dagene og se hva som kommer til deg.

Den store løgn Alle begrensninger er selvlagde. Å tro noe annet er en stor løgn, et ekstraordinært selvbedrag hvor vi overbeviser oss selv at vi er kraftløse. Den store sannhet Det er sagt at sannheten vil sette deg fri, men den vil først gjøre deg frustrert og ukomfortabel. Definisjon av sannheten: Ingen gjør dette mot meg. Jeg gjør det til meg selv. Derfor, har jeg muligheten til å endre det.

Vær obs på at din indre negative stemme ikke forsvinner sånn uten videre, det vil bli kamp og du vil føle uro og være ukomfortabel. Og du vil ikke alltid vite hva du skal tro. I det øyeblikket du erklærer til deg selv, definerer sannheten, vil livet som du kjenner det aldri bli det samme. Du beveger deg fra å være et offer til å eie din egen kraft. Din indre stemme vil begynne å snakke høyere og klarere enn før. Den beste strategien, akkurat nå, vil være og «sitte helt stille» med usikkerheten, tåle det ukomfortable og minne deg selv på at det er midlertidig.

Tips: reflekter over Hva er løgnene jeg har fortalt meg selv? Hvilke utfordringer møter jeg? Hva er jeg villig til å gjøre med dem? Hvordan har min tidligere programmering påvirket mitt forhold til penger? Hvilke troer er jeg klar til å endre?

Positiv Økonomi – fem trinn til et rikere liv ©

Side 24 av 51


Trappetrinn 2: Gjøre et valg “Du har ikke problemer du skal løse, du har valg du skal ta”.

Robert Schuller

Intensjonen ved dette trappetrinnet er at du skal gjøre et valg, som hjelper deg til å ønske og tjene mer penger. Har du bestemt deg Du vil ikke noen gang tjene mer penger før du velger at det er det du vil gjøre. Et valg er ikke det samme som et ønske, en drøm eller et mål du setter deg, de er forløpere. Hvor et mål angir den ønskede drømmen, er det valget som bestemmer om du kommer dit. Et valg er et løfte du gir til deg selv, en deklarasjon av intensjon som sier du er villig til å gå gjennom ild for å nå det. Har du ett fortjenestemotiv Ved å gjøre et valg menes å stenge alle dører for utveier, blokkere alle exit og uansett hva som skjer holde fokus fremover til målet, alt annet er uakseptabelt. Her kommer det fantastiske: alt du behøver å gjøre er å bestemme deg for hva du vil, og så ta det neste steget. Du behøver ikke ha en ferdig plan, eller tro at det er mulig. Det eneste som kreves er at du gjør en enkel bevisst forpliktelse om å tjene mer penger som topp prioritet, å ha ett fortjenestemotiv. En underinntjener ville ha tanker som «Det er flaut å si at jeg ønsker å tjene mer penger», «det er meningen at jeg skal gjøre gode gjerninger for andre mennesker uten å bekymre meg om jeg får noe igjen for det». Det vil kanskje aldri være en tanke for en underinntjener å prioriter og tjene penger. Hva om din lege forteller deg at du har en diagnose som vil påvirke deg negativt i årene som kommer og at din livskvalitet vil forringes vesentlig. Jeg tør påstå at du, uansett hvor opptatt du er, vil finne tid til å gjøre alt du kan for bli bedre og sikre egen livskvalitet. Sannheten er at alle underinntjenere har en diagnose som vil redusere livskvaliteten etter hvert som de blir eldre. Så snart du velger å prioritere å overkomme og være en underinntjener, vil hele ditt perspektiv endres. Når du vet akkurat hva du vil, blir det enklere å oppdage hva du trenger å gjøre. Noe som syntes å være en utfordring tidligere blir nå bare en annen ting du trenger gjøre. Ut fra dette valget kommer en hel serie av små valg:    

Nedbetaler du gjelden eller kjøper du en ny kjole Øker du din timepris eller finner du årsak til ikke å tørre Ser du etter en bedre jobb eller holder du ut med å være underbetalt Lytter du til «velmenende» råd eller holder du deg til planen

Når du har ett fortjenestemotiv, gjort valget, uansett hvor tøft, blir det klart og tydelig om du tar på egen oxygenmaske først.

Positiv Økonomi – fem trinn til et rikere liv ©

Side 25 av 51


Det komfortable motivet eller fortjenestemotivet Det kan ikke være så enkelt. Bare å si hva du ønsker også puff – så vil pengen strømme? Jeg hører deg si det og kjenner din frustrasjon. Hvor mange ganger har du sagt de enkle ordene «Det er på tide å tjene mer penger». Og ingenting hendte? Fakta er at verden en full av mennesker som sverger på at de ønsker seg mer, fortalt det til noen andre, bedt til Gud, til og med tigget. De har helt sikkert tatt avgjørelsen. Så hvorfor skjer det ikke? Årsaken er enkel, men ikke alltid helt klar, fordi det har å gjøre med en indre konflikt. En dypt innebygd, så vidt bevisst, indre konflikt, ofte mellom det komfortmotivet og fortjenestemotivet. «Du får hva du virkelig ønsker med hele deg, ikke hva du tenker og spør om». Se for deg følgende: «Du er et sted du virkelig ønsker å komme til, en livsstil, en inntekt. Og samtidig være komfortabel med hvor du er». Du sier kanskje at du ønsker å komme til dette stedet, men hvis du heller vil være sikker og forbli komfortabel, er redd for hva mulighetene vil kunne gjøre med livet ditt, mistror mennesker som er økonomisk uavhengige, tror ikke du fortjener det eller tror at penger er roten til alt ondt. Da er ikke overflod det du egentlig vil. Det lager en indre splid som er uransakelig, snikende og ofte totalt feil. Det forklarer også hvorfor affirmasjoner ikke virker. Du har det rett og slett ikke ille nok. Dette er en vanlig «tilstand», ifølge psykolog Abraham Maslow, vi har alle to styrker i oss. Den ene vil ha sikkerhet. Den andre puffer oss fremover. Så lenge den som har vært styrende fortsatt bestemmer og er sterkest, vil du mest sannsynlig forbli der du er. Hvordan vet hva du virkelig ønsker? Se på hva som hender i livet dit akkurat nå. Hvis dette ikke er hva du virkelig ønsker, er endring bra, for dine mål er i konflikt. Så hvilke mulighet finnes? Innrøm at du har gjort noen feil valg. Gjør så et annet valg, bevisst. Du starter kanskje med å bestemme deg for å tjene mer penger, men du finner kanskje ut at det er et viktigere valg du må gjøre først. Hva var dine gamle troer vedrørende penger, er du verdt det, er du viktig nok, spiller du en rolle, setter du deg selv først? Oppdag disse dypere troene og løs dem opp. Det følgende tips er for å oppspore et viktig valg du tok vedrørende penger lang tilbake i barndommen, som du jevnlig handler på som om den er støpt i sement.

Positiv Økonomi – fem trinn til et rikere liv ©

Side 26 av 51


Tips: mitt tidligste minne Slapp av, ta et dypt pust og la deg selv vandre tilbake til din barndom, til ditt tidligste minne vedrørende penger. Ta den tid du trenger. Ikke tving eller sensurer noe. Bare observer det som kommer opp. Når et minne viser seg, ta en god titt. Hva gjør du? Hva ser, hører og føler du? Hvem andre er til stede? Åpne øynene og skriv om opplevelsen, benytt følgende setninger som retningsgivende: Mitt tidligste minne er (beskriv detaljert som om du forklarer et bilde): Hvilke valg gjorde jeg i det øyeblikket, hvilken tro rundt penger skapte jeg: Hukommelsen kan være 100 % godartet eller dypt traumatisert. Men i det øyeblikket du gjorde et valg, hadde du ingen ide om at du gjør valget, diskuterte det aldri, antok det var sant, og så levde du resten av livet bevist med det valget.

Dine høyeste verdier Dine verdier er det som ligger bakenfor målet, det som indirekte og gjør at du oppnår det du virkelig ønsker. Hvis du ikke er bevist dine indre verdier og at disse «stemmer» for deg vil du alltid lete rundt etter årsaken til hvorfor du ikke kommer noen vei. Valget om å gjøre endring og sette nye mål blir derfor så mye lettere når du kjenner til og har sjekket ut dine verdier. De som ligger bak din motivasjon til å nå målet. Når dine verdier er kjent og disse stemmer med din indre sannhet blir veien til målet være så mye lettere.

Tips: verdiarbeid Lag en oversikt over dine verdier, verdier er ord du ikke kan kjøre i en trillebår, eksempler vil være, frihet, glede, overflod, familie, humor osv., verdiene skal være positivt ladet. Ranger dine viktigste verdier fra 1 – 5, hvor 1 er den mest viktigste osv. Jeg anbefaler deg derfor å jobbe sammen med en annen person og gå i dybden på hvilke følelse er det som dukker opp når du jobber med dine verdier og rangeringen av disse. Stemmer dine verdier overens? Eks: Hvis Frihet er verdi nr 1 og økonomisk uavhengig er verdi nr 2. Stemmer det for deg at du både kan ha Frihet og allikevel være økonomisk uavhengig? Sjekk ut verdiene mot hverandre. Hvilke følelse skapte eventuell konflikt i verdiene og hvilke gammel tro har du om deg selv, hva er årsaken? Når denne er identifisert og du har en forståelse av hva denne følelsen er og hvor den kommer fra er du klar til å gå videre i den egen endringsprosess. Når du har identifisert denne følelsen, vet du hva det er og trenger ikke lenger gi denne energi og da vil følelsen automatisk miste sin kraft. Jeg anbefaler deg også og kjenne etter hvor i kroppen denne følelsen er. Når du da ved en senere anledning gjenkjenner følelsen vet du hva denne handler om, og kan derfor slippe opp å gå videre.

Positiv Økonomi – fem trinn til et rikere liv ©

Side 27 av 51


Ditt valg Så snart du har ditt eget verdigrunnlag på plass vil motivasjon automatisk komme og endring vil starte om du ønsker eller ikke. 

Tilfeldigheter finnes det? Vi kaller ofte endringer i livet tilfeldigheter. Er dette sant? Det som er sant, er at det egentlig ikke spiller noen rolle. Når verdigrunnlaget er på plass vil du automatisk ta andre valg, ikke fordi valgene er en vane, men fordi du blir mer bevisst om hva som er rett for deg. Når vi gjør andre valg vil det også dukke opp andre personer, opplevelser og nye erfaringer i livet. Og plutselig er du på vei til det livet du virkelig ønsker leve. Endring i andre områder av livet. Når du gjør beviste valg vil dette påvirke andre områder i livet ditt. Noen ganger er dette positive endringer. Andre ganger opplever vi kanskje ikke at endringen er positiv. Endring kan påvirke relasjoner, jobb, kolleger og livet generelt sett kan oppleves ute av kontroll. Som jeg har sagt tidligere, vil det bli ukomfortabelt. Det som er viktig å huske er at alt du omgir deg med i livet i dag, er ting du har tiltrukket deg fordi du har vært den du har vært. Gjør du endringer vil dette også påvirke deg og hva du omgir deg med inn i fremtiden. Motstand. Det er en «lov» som sier at ved alle handlinger er det en lik og en ulik reaksjon. Hver gang du virkelig ønsker å oppnå et mål, vil noe i deg nekte og samarbeide. Motstanden stiger så snart du er utenfor din egen komfortsone, som er avstanden mellom der du er nå, og det du ønsker. Å være i dette området kan føles som å padle motstrøms. Den naturlige reaksjon vil være å gå tilbake til komfortsonen, der du alltid har vært. Motstanden er alltid størst i starten og rett før du vil oppnå ditt mål. Det er i denne perioden du er mest sårbar og lettest for å gå tilbake til gamle mønstre og troer.

Tolv tegn på at du er ukomfortabel Det er mest sannsynligvis flere, men disse er mest vanlige. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Du er for opptatt Du utsetter Du er skremt til innaktivitet Du utsetter avgjørelser Du mister interessen Du glemmer Du er ustrukturert Du er irritert Du føler deg handlingslammet Du finner på unnskylder for ikke å gjøre Du er utålmodig Du treffer stadig på andre mennesker som forteller deg at du ikke kan

Når du nå fortsetter reisen mot å bli en høyinntjener legg merke til om du benytter noen av disse unnskyldningene. For det er det de er.

Positiv Økonomi – fem trinn til et rikere liv ©

Side 28 av 51


Overvinne motstanden  All motstand kommer fra frykt  Kjernen i frykten er en tro/overbevisning  I bunnen av alle troer/overbevisninger er det et valg  Disse valg er gjort tidlig, ofte ubevist og har lite å gjøre med virkeligheten  For å jobbe deg ut av motstanden, gjør et annet valg For å hjelpe deg å identifisere og oppdage hva som kanskje er årsaken til det som hindrer deg i å nå ditt mål, vil jeg anbefale deg en visualiseringsoppgave eller guidet meditasjon. Du skal «snakke» til forskjellige deler av deg selv, ditt indre barn og ungdom, din fremtidige deg og ditt negative ego. Dette kan være en veldig effektiv øvelse for å åpne opp for ditt ukjente til hvorfor du er en underinntjener. Jeg anbefaler deg å gjøre øvelsen sammen med en annen person, slik at vedkommende kan lese og du bare kan konsentrere deg om oppgaven. Eventuelt kan du lese inn teksten på mobiltelefonen din eller annet opptaksutstyr. Tips: snakke til deg selv Slapp helt av, lukk øynene og senk skuldrene. «Ta et dypt innoverpust og så ved utpust lar du spenningene i kroppen slippe opp», (gjenta minst 5 ganger) - kjenn at du blir mer og mer avslappet. Når du er klar, spør du deg selv følgende spørsmål, ett av gangen, bruk noen øyeblikk til refleksjon og skriv ned hva du kom frem til. Hvor mye ønsker jeg å tjene? Hvorfor ønsker jeg å tjene akkurat det? Hvorfor skulle jeg ikke ønske å tjene det? Deretter gå tilbake i avslappet tilstand. Se deg selv ha en samtale med ditt indre barn, gå inn i situasjon hvor du spør deg selv som seks eller syv åring de samme spørsmålene. Vent på svar, takk deg selv for svarene – åpne øynene og skriv ned svarene. Gjør så samme øvelse med deg selv som ungdom (14 – 15 år), i 20, 30, 40, 50 årene osv. Gjør så samme øvelse og spør ditt negative ego. Husk å takke deg selv for hva som kom frem og skriv svarene ned. Hvis det er vanskelig å visualisere for deg selv, så plasser en stol foran deg og plasser deg selv der. Hva sa ditt indre barn, din indre ungdom, ditt fremtidige jeg og ditt negative ego? Tilslutt, kom tilbake akkurat her og nå, som deg selv og reflekter over dialogene: Hvorfor vil jeg la meg selv tjene det jeg ønsker?

Positiv Økonomi – fem trinn til et rikere liv ©

Side 29 av 51


Hva oppdaget du? Noen overraskelser?

Denne øvelsen kan gi deg dyp innsikt og gjør den gjerne sammen med noen som holder oversikten og som du kan diskutere med etterpå.

Positiv Økonomi – fem trinn til et rikere liv ©

Side 30 av 51


Trappetrinn 3: Strekk deg “Spørsmålet jeg spør meg selv hver dag er alltid det samme. Hvor mye lengre kan jeg strekke meg for å oppnå mitt fulle potensiale” Opera Winfrey

Gjør noe annet Når du i hele eller største parten av ditt liv har holdt deg innenfor din komfortsone og resultatet er at du sitter med denne boka i dag og opplever at du er en underinntjener, da er det på tid å gjøre noe annet. Du vet selv, nå, hvor skoen trykker, hva kan du gjøre annerledes? Lag en liste på hvilke ting du kan endre hvis du skulle endre noe. Eks. kan være: høyere timepris, mer direkte markedsføring, få husleie av hjemmeboende «barn», be sjefen om lønnsforhøyelse, se meg om etter annen jobb osv.

Hvordan vet du at det er på tide å strekke seg? Signalet kommer i ulike former, du får tildelt oppgaver du føler er utenfor dine evner, du føler deg forbigått i en forfremmelse, tilfeldigheter sender deg i nye retninger, du føler virkelig du fortjener en lønnsforhøyelse, du kjeder deg på jobben, du føler at du ikke bruker ditt fulle potensiale. Uansett hvor mye ditt negative deg protesterer eller hvor nervøs du føler deg, selv om det føles mest som motgang, er dette muligheten for å gå til neste nivå. Aller først vil du måtte være utenfor din komfortsone, om bare for et øyeblikk eller følelse av for alltid å føle deg som en «filledokke». Du er nå tvunget til å ta et valg. Skal du bli der du er og aksepter situasjonen, eller skal du ta nye valg, se frykten i øye og gå videre i livet? Valget er ditt, men husk det å være ukomfortabel er alltid forbigående og belønningen kan være livsendrende. Du kan ikke rømme fra det å være ukomfortabel, det er fylt med anspenthet, og tro meg, du vil bli testet. Du vil oppleve å vingle, klar for å gå fremover, men savne å ha det komfortabelt. Følelsesmessig ubehag er helt vanlig og ikke til å unngå når du strekker deg mot nye høyder. Vit at uansett hva som skjer vil ubehaget gå over og du vil føle en enorm lettelse av å ha kommet videre. Du vil være stolt av deg selv og føle deg fantastisk.

Den eneste virkelige barrieren Det er bare en ting som står mellom din avgjørelse om å tjene mer penger. Det er ikke jobben, barna, alder eller hva du enn har som unnskyldning. Din største barriere er FRYKT! Det er ikke noe feil ved å være redd. Frykt er normalt. Alle har det. Frykt er den naturlige reaksjon på virkelig eller oppfattet fare. Husk bare at oppfattet fare, som vi snakker om her, er noe du opplever utfra egne erfaringer og troer, og er ikke virkelighet.

Positiv Økonomi – fem trinn til et rikere liv ©

Side 31 av 51


Hva strekker du deg etter Fra og med i dag, finn noe du kan strekke deg etter. Ved å gjøre dette til en daglig øvelse vil du trene deg til å gå utenfor dine tenke begrensninger. Hva kan du strekke deg etter i dag: eks. Løp litt lenger på tredemølla, legg på en ekstra vekt, besøk noen du ha unngått, ta en ubehagelig telefon osv …

Tips: hva kan du gjøre i dag som tar deg utenfor egen komfortsone? Jeg anbefaler deg at en av tingene du kan gjøre er å fortelle minst en person hvilket mål du har for inntjening. Hva annet kan du gjøre? Når du opplever at du overlever dette vil du lettere kunne strekke deg etter det du virkelig ønsker. Tanken er å finne måter du kan styrke deg selv og ta deg utenfor egen komfortsone.

Bøye muskulaturen Å strekke seg etter noe er ikke å eliminere frykt. Det er å handle til tross for frykten. Ditt potensiale, lik stramme muskler, trengs å strekkes. Hvordan vil du ellers bygge din egen selvfølelse? Og strekke seg er som balsam for sjelen. Som noen sa «Tillit er et minne om suksess». Selv om enhver strekk ikke fører tenkt resultat med seg, er det en erfaring og bygging av egen selvfølelse som er viktig. Mot er ikke det motsatte av frykt. Mot er evnen til handling tiltros for frykten. «Helt naturlig vet vi dypt i oss at på andre side av enhver frykt finnes frihet» Marilyn Ferguson

Å overkomme det å være en underinntjener måles aldri alene i hvor mye penger du tjener, men graden av hvor mye av ditt liv som ikke lenger styres av frykten!

Positiv Økonomi – fem trinn til et rikere liv ©

Side 32 av 51


Finn din indre stemme og lytt til denne Alltid, når du snakker sannhet vil du måtte utfordre noen troer. Mange mennesker vil heller forbli en underinntjener enn å risikere å gi noen andre opplevelse at de knuffer borti dem. Dette er forståelig. Å si ifra kan være skremmende. Dette kan være en stor utfordring, kanskje spesielt for kvinner. Studier viser at menn som er kravstore i arbeidssammenheng oppnår forfremmelse, mens kvinner som er kravstore holdes oftest tilbake og kan oppleves som bitcher. Skal du derimot komme ut av eget mønster må du tørre å være en bitch, det går over. Din indre stemme vet hvem du er og ønsker at du skal markere deg selv, nekte å være et offer og at andre trykker deg ned. Hver gang du sier høyt hva du ønsker, sier du nei til det du ikke ønsker. Gå ut i det ukjente med hodet høyt og ryggen rett. Du er trygg i din styrke og du omfavner din bitch, eller om du er en mann, din drittsekk. Det er da du blir en person med full kontroll over seg selv. Husk at på veien er det ok å føle seg dårlig og skylding. Det er greit å føle anger, men ikke la de følelsene stoppe deg. De har ingenting å gjøre med penger. Det å være tro mot din egen verdi, og hvis du ikke er vant til å si hva din verdi er, vil dette føles ukomfortabelt i starten. Ta denne følelsen av å være ukomfortabel som et tegn på at du er på rett vei. Slippe taket En av hovedårsakene til at mennesker forblir der de er, er fordi de holder fast ved det som er kjent og ønsker å være i egen komfortsone. Ingenting kaster oss raskere over i det å være ukomfortable en det å slippe taket. Og redselen for det vi ønsker mest er det vi må slippe tak i. Det er ikke det at du må gi slipp på noe, men du må være villig til å se på det som en mulighet. På denne måten slippes energien fri og du vil ha en større trygghet i å nå det målet du ønsker. Når du skal slippe taket er det viktig at du tar hensyn til deg selv. Hvis du som eksempel skal søke ny jobb. Du vet hva du er verdt. Du vet hva du ønsker i lønn og eventuelt andre goder. Når tilbudet ligger på bordet, men det ikke inneholder det du ønsker, gi deg selv litt tid, ikke aksepter noe du ikke er helt klar på gir deg din egenverdi. Bruk alt fra 24 til 72 timer betekningstid, kjenn etter er dette ok, hva mangler? Gi ditt mottilbud og hvis de ikke kan innfri dette, la det gå. Hva tror du skjer hvis du godtar, men er egentlig ikke fornøyd? Hvor lang tid går det før du igjen er utilfreds og rastløs? Er du selvstendignæringsdrivende og jobber innenfor coaching, psykolog eller annen form for menneskehjelper. Er det viktig at du har fokus på verdien av det du skal bistå din kunde med. Du skal ikke selg, men levere et resultat – jobben du tilbyr skal ha en verdi for mottakeren, ikke for deg. Når du intervjuer din potensielle kunde, privat eller næring, skal du ha fokus på hvilken verdi som er viktig for dem, hva er det de ønsker oppnå. Da kan du heve din pris og gå fra timepris til prosesspris. Hva tror du skjer når kunden opplever at det du leverer har en utrolig verdi for dem, «hvis jeg bare hadde oppnådd dette, da ville livet vært et fantastisk sted å være». Pris vil i det tilfelle ikke spille noen stor rolle.

Positiv Økonomi – fem trinn til et rikere liv ©

Side 33 av 51


Tips: hva kan du slippe tak i og strekke deg etter? Reflekter over og skriv ned alt du tror holder deg tilbake. Hvis du ikke er sikker, gjett. Det kan være noe konkret som jobb, relasjon, hus eller det kan være gamle troer og begrensninger. Å strekke seg krever mot, ta handling og være ukomfortabel, å se frykten i øynene er trening, men kreves for å frigjøre deg selv og øke egen selvfølelse. «Jeg ønsker heller være lei meg for noe jeg har gjort, enn angre på noe jeg ikke har gjort». Du vil føle deg ukomfortabel hver gang du:   

Gjør noe nytt og ukjent Står frem og spør etter det du ønsker Slipper tak i det som holder deg tilbake

Betalingen tilbake er ikke bare å tjene mer penger, men enda mer viktig få høyere selvfølelse. Reflekter over hva er det du kan strekke deg etter?

Positiv Økonomi – fem trinn til et rikere liv ©

Side 34 av 51


Trappetrinn 4: Nettverk Missing Link Du har lagt all energi og fokus på det du har lest om frem til nå. Du er sikker på at dette klarer du. Så setter du i gang, går på med livsmot. Du endrer livet ditt, får inn mer struktur, du prioriterer dine ønsker, du går ut og inn av egen komfortsone, men det er greit, fordi du forstår hva det handler om. Allikevel kommer du ikke videre. Hva er det som mangler? Hva er «The Missing link»? NETTVERK! Hvem omgås du med? Hvem prater du med? Hvem heier deg frem? Si at du har gjort og gjør alt du skal, men når du omgås dine venner gjør dere helt andre ting. Kanskje de ikke ønsker snakke om penger eller kanskje de syntes penger er noe forferdelig dumt. Hva gjør dette med ditt fokus? Du har ingen å prate med, ingen å oppleve gleden sammen med. Jeg sier ikke at du skal bytte ut dine venner, men vær klar over hva de kan gjøre med deg. Bygge nettverk betyr og knytte til deg mennesker med en lik interesse og forståelse, noen som forstår og gleder seg på dine vegne, noen som heier deg frem. Støtte kommer fra mange kanter, det finnes imidlertid et begrenset antall typer nettverk som er viktig. 1. De som tror på deg (din egen fanklubb). De som ser ditt potensiale, tilbyr engasjement og feirer hver minste suksess. Dine nærmeste bør være med i denne gruppen også andre som heier deg frem. Disse sier «Go for it». 2. Dine fortrolige er de du snakker med vedrørende dine holdninger til penger, og din innsats til endring. Det er disse som enten er på samme reise som deg, eller de forstår grunnleggende hva du jobber deg gjennom. Disse sier «Jeg forstår». 3. Veivisere er dine rollemodeller. De støtter deg og viser deg vei og gir deg troen på at suksess er mulig. Disse kan være noen du omgir deg med, noen du leser om eller noen du beundrer på avstand. Disse sier «Du kan OGSÅ gjøre det; La meg vise deg hvordan». 4. Budbringere gir deg verdifull informasjon. De har en referanse, en ide, et jobbtilbud eller forteller deg noe som er viktig for din videre fremgang. Du har dem kanskje i ditt nettverk allerede eller du finner dem i andre nettverk. Disse sier «Jeg kan hjelpe».

Positiv Økonomi – fem trinn til et rikere liv ©

Side 35 av 51


Tips: Definer ditt nettverk Sett inn navn på personer i den kategorien det er riktig i forhold til ditt nettverk. Tror på deg

Fortrolige

Veivisere

Budbringer

Negative

Hvilke følelser dukket opp i denne øvelsen? Hvilke liste er lengst? Hvilke liste er kortest? Hva forteller det deg? Er det noen navn du skulle ønske å legge til i listene? Hvordan påvirker de «negative» deg? Hva har du lyst til å gjøre med dem? Hva kan du gjøre og hvor kan du gå for å treffe nye mennesker? Bruk listen aktivt, ha den tilgjengelig og før opp nye navn, ha jevnlig kontakt med de i de fire første kolonnene og vurder hva du gjør med de i den femte kolonnen.

Seks prinsipper for å bygge ditt eget kraftfulle nettverk Nettverk er i konstant bevegelse. Du kan forme det som du selv ønsker. Din oppgave er ikke bare å finne mennesker som støtter deg der du er i dag, men som støtter deg som den personen du jobber for å bli – en som har personlig kraft og økonomisk uavhengig. Hvis det er slik at i de fire første kolonnene dine var det sparsommelig med navn og den femte var det mange navn er det jo ikke til å undres hvorfor du er der du er i livet. Og så kan du undres på hvor finner jeg da disse personene «Tror på deg», «Fortrolige», «Veiviser» og «Budbringer». Her følger seks tips til hvordan: Innse at ingen vil gjøre det for deg, du må gjøre det selv. 1. Innse at ingen vil gjøre det for deg, du må gjøre det selv. Dette er den indre jobben. For å skape et kraftfullt nettverk, trenger du først det riktige tankesettet. Den største feilen mennesker gjør når de ønsker å oppnå økonomisk suksess er at dypt innerst inne håper og tror de at noe eller noen skal komme og redde dem. Vi venter på «Mana fra himmelen», den store lottogevinst, en arbeidsgiver som plutselig skal oppdage hvilket funn du er, eller alle kundene som plutselig bare ringer deg ned eller kommer løpende til butikken din og ønsker tjenestene dine.

Positiv Økonomi – fem trinn til et rikere liv ©

Side 36 av 51


Denne tankemåten verken tiltrekker seg kraftfulle mennesker eller gir deg selv energi. Det å overkomme og være en underinntjener mens du lever på en fantasi er som, å trene til Birken ved å se en video hjemme i stua, også sykle eller løpe en liten tur. Det som er fantastisk er at du ikke behøver å gjøre det alene. Underinntjenere er ofte i et vakuum, overbevist om at de må gjøre alt selv. Delegering, nettverksbygging eller innhente hjelp er et ukjent konsept. «Suksess er en sosial aktivitet. Du kan ikke gjøre det alene, det går bare ikke». 2. Gå ut, spør etter hjelp. Hva trenger du hjelp til? Hva kan andre gjøre for deg? Hvis du ikke er sikker, skriv opp en liste over ting du mener burde vært gjort, eller som vil komme der hvor du ikke har din ekspertise. Begynn å være oppmerksom på dine omgivelser, hvem er der ut, hvem møter du? 3. Vær sammen med mennesker du ønsker å være, ikke personen du har vært. Det er viktig at du omgir deg med mennesker som gir deg energi, som løfter deg opp. Hvis du omgir deg med mennesker som holder deg nede, som ikke gir deg energi og annerkjennelse for den du ønsker å være, vil du alltid forbli der du er. 4. Gjenkjenn rollen til en negativ person. Det er en form for støtte som er vanskelig å gjenkjenne – fra den negative. Disse personene eller pessimistene har sin viktige rolle i ditt liv. Tro det eller ei, men de har vært og er dine beste hjelpere. Deres oppgave er at du skal være trygg akkurat der du er, at du ikke går utenfor din egen komfortsone. De vil alltid finnes i ditt liv, men vil være nye personer etter hvert som du endrer deg. Når du gjenkjenner en eller flere negative personer i ditt liv er dette en pekepinn til deg selv på at det er på tide å gå videre. 5. Vær oppmerksom på hva du snakker om. Språket er kraftfullt. Det er en direkte link mellom ordene du bruker og livet du lever. Når du er en underinntjener har du et automatisk språk som er negativt i forhold til hvem og hva du er. Du snakker om hva du ønsker, hva du skulle ønske, hvis bare.. osv. En høyinntjener, selv i dårlige tider snakker om muligheter, vekst og hva de ønsker oppnå videre. De løfter seg opp til en mer kraftfull tilstedeværelse hvor energiene flyter og du tiltrekker deg de mennesker og opplevelser du har behov for og er riktig for deg. Et tips er: snakk om hva du har forpliktet deg til, ikke hva du er bekymret for. Dette er positiv tenkning. Det er i virke av ord vi har kraft over vår holdning og oppførsel. Fortell andre hva du ønsker å skape og få dem til å holde deg ansvarlig. Bruk en dag, hvor du legger merke til hva du snakker om og hvordan du snakker. Ikke rediger det du først sier, bare observer. Skriv ned hva du la merke til.

Positiv Økonomi – fem trinn til et rikere liv ©

Side 37 av 51


Dagen etter og følgende uke snakker du bare om muligheter, hva du ønsker å oppnå. Snakk som en kraftfull person med stor tro på deg selv. Hvordan føles dette? Skriv ned hva du la merke til. Hva var forskjellen? Ved å gjennomføre denne øvelsen vil du nødvendigvis føle deg «rar», arrogant og mest sannsynlig helt på jorde. Det er akkurat slik endring føles. Husk det første kravet for å oppnå suksess er å føle seg ukomfortabel, men snart vil denne følelsen føles helt ok. Gjør den samme øvelsen med samtale inne i deg selv – utfordre den lille stemmen for hva du kan gjør og ikke gjøre. Den største og «farligste» negative personen i vårt liv er oss selv. 6. Respekter deg selv ved å pleie deg selv. Vi vil aldri tiltrekke oss mennesker som respekterer oss hvis vi ikke respekterer oss selv og pleier oss selv. Det kan virke egoistiske, men det er viktig at du setter deg selv som første prioritet – sett deg selv som fører i eget liv. Den beste måten og også komme i kontakt med sitt indre selv og egen visdom er å ta vare på seg selv, respektere og være glad i seg selv.

Tips: deg selv Lag en oversikt. Reflekter over all tid du har satte av til deg selv. Hva kunne du gjort annerledes den siste uken?

Positiv Økonomi – fem trinn til et rikere liv ©

Side 38 av 51


Trappetrinn 5: Respekter og verdsett penger «Flere mennesker skulle lært seg å fortelle sin penger hvor de skal gå, isteden for å spørre hvor de har vært.”

- Roger Babsom Det gode liv Det er en stor forskjell på å tjene til et godt liv og leve det gode liv. Hvis du opplever å leve fra hånd til munn, måned etter måned og tar opp mer gjeld for å få pengene til å strekke til, er det viktig å se sannheten i øynene. Er du selvstendig næringsdrivende kan du høyne dine priser, sette ned tiden for konsultasjoner osv. Er du lønnsmottaker kan du ta en annen jobb for å øke din inntekt. Sannheten er allikevel at hvis du ikke respekterer og verdsetter penger vil du alltid havne tilbake i samme situasjon som tidligere. Du bruker det du har og situasjon vil forbli uendret. Du må respektere og verdsette penger på samme måte som du verdsetter gode venner eller penger til overs i hånda. Hvis du vil de skal vare må du ta vare på dem. Hva tror du hender hvis:  

Du bruker penger respektløst og «slenger» rundt med dem Du lever etter mottoet, det er alltid mer der det kommer fra, uten å forplikte deg til å se på livet som en helhet.

Det er sant det alltid vil komme nye penger, men din økonomiske situasjon vil ikke endre seg. Du vil fortsatt oppleve livet som en underinntjener og leve fra hånd til munn hver måned. Husk, meningen med denne boken er ikke å skape en større og større lønnsutbetaling hver måned. Intensjon er å gjøre deg økonomisk uavhengig, som betyr en god inntekt og leve det gode liv, bekymringsløst fra økonomiske utfordringer. Økonomisk uavhengighet kommer ikke fra hvor mye du tjener, men fra hvordan du forvalter det du tjener, uavhengig av hvor mye det er. Dessverre er det denne siste jobben som oftest blir oversett også av de som har god inntekt og tjener mye. Det kommer ikke an på hvor mye du tjener, men hvordan du forvalter det du har. De lykkeligste mennesker i verden er de som setter pris på sine penger. Med utgangspunkt i den inntekt du har nå og det potensiale du har foran deg. Hvis du ikke gjør den indre jobben i forhold til relasjon til penger, vil du alltid oppleve at det å tjene penger er et slit.

Positiv Økonomi – fem trinn til et rikere liv ©

Side 39 av 51


Valget er ditt Å gjør bevisste valg i forhold til hvordan du forvalter dine penger, er akkurat hva fem trinn til et rikere liv handler om. Slik jeg ser det, er det bare fire valg du trenger gjøre for fult ut respektere og verdsette penger. 4 regler for penger. 1. Bruk mindre (kjøp bare det du helt enkelt har råd til) 2. Spar mer (betal deg selv først) 3. Invester fornuftig (spar penger i fond o.l. som gir avkastning over tid) 4. Gi generøst (bruk dine penger til å gjøre en forskjell)

De fleste av oss gir bort litt penger. Med mindre du håndterer de tre første punktene, vil det å gi være en handling av selvsabotasje. Ikke bare underestimerer du din fremtidige sikkerhet, men du minsker egen påvirkning du har på dine penger. Det å gi større beløp til veldedighet er en handling som generer overflod, men hvis du ikke først håndterer dine egne penger og har spart opp til egen sikkerhet for deg og din familie. Vil denne handlingen ha en motsatt hensikt. Det å oppnå økonomisk uavhengighet og suksess i livet handler om å følge de fire reglene i den rekkefølge de er listet opp. Det vil si, IKKE bruk penger du ikke har. Ta vare på egen og familiens sikkerhet på kort og lang sikt. Del deretter med andre. For å presisere – nedbetal gjeld – ikke ta opp nye gjeld eller bruk ditt kredittkort når andre regninger ikke blir betalt - jeg gjentar, IKKE øk din gjeld. Ikke bare «spiser» gjeld opp din energi, men den pakker deg inn i en falsk følelse av tilstrekkelighet. Den viktigste faktor for å overkomme å være en underinntjener: Gjeld suger. Den trykker deg ned. Den tapper deg for energi, dine ressurser, din tilstedeværelse og din livskvalitet. Til du blir gjeldfri og opplever total livsglede – klipp i stykker dine kredittkort – og start å betale dine regninger. Hvis du overser disse tingene vil du har store utfordringer med å løfte deg opp til neste nivå. Vær obs på det ekstreme Overforbruk og konstant gjeld er som å gå på et tog som kjører feil vei. Du vil aldri komme dit du ønsker. Samtidig som du ikke ønsker å stupe i feil retning – depresjon er når dine følelser og/eller psykiske behov ikke blir møtt.

Positiv Økonomi – fem trinn til et rikere liv ©

Side 40 av 51


OBS til underinntjeneren; Å bruke mindre penger betyr ikke et miserabelt liv og bare hardt arbeid. Depresjon er gjenkjennende for en underinntjener, det er både et symptom og en kilde av tilstand for seg selv. Disse fem trinnene verdsetter verken fattigdomstanken eller selvfornektelsen. Men den krever en viss mengde forsinket tilfredstillelse. Det er en forskjell. Det å kutte ned er ikke det samme som å kutte helt ut. Et økonomisk fokus inneholder ikke å forsake noe eller nekte seg noen gleder. Denne opplevelsen er kritisk. Dømmekraften er nøkkelen. Karen McCall, grunnlegger av den Financial Recovery Institute, sier: Ved å ha oversikt over mitt forbruk, ser jeg raskt hvilken kvalitet jeg har på livet. Hvis det ikke er noe forbruk på personlig pleie eller fornøyelser, lever jeg i depresjon. Liksom, hvis jeg alltid er den som spanderer og forbruker uten et kritisk blikk, bruker jeg økonomi til å fylle et hull i eget liv som et høyt forbruk aldri vil fylle.

Når du reduserer utgiftene, ikke bli ekstrem. Gjør det ved å ta små steg og reduser litt innenfor vært område. Ellers vil det å endre forbruk være det samme som ekstrem diett. Depresjon vil skape en «sult» som vil føre deg rett tilbake til gammelt mønster. Start å tenke som en velferdsbygger nå! For mange underinntjenere vil livet uten gjeld være som middag uten dessert – en for stor ting å forsake. Følelsen vil være, hva har jeg til å se frem mot? Hvis denne følelsen er kjent er det på tide å endre tankesettet fra å være en lønnstaker og stor forbruker til å bli en velferdsbygger. Velferdsbyggere sikrer at pengene jobber like hard for dem som de har gjort for pengene. Du må endre hele ditt tankesett. Gjeld er et sluk som suger til seg energi og kraft. Å betale renter er som å betale for luft og vann. Å ha mye gjeld er en beskjed om at du trenger å endre dine troer på at du ikke fortjener finansiell frihet. Den beste og eneste måten å overkomme gjeld er å stoppe å ta opp gjeld – stopp – akkurat nå! Gjør det du må gjøre, få en oversikt, hva har du, hva bruker du penger på, hva kan endres? Et tips som fungerer for mange er å ta ute et beløp en gang pr uke som skal holde til mat og personlig hygiene, gjør det nå. Bruk bankkort minst mulig, sett av et beløp til sparing hver måned, spiller ikke noen rolle hvor stort dette beløpet er. Gå gjennom privat økonomien, er det andre ting du kan endre, prøv deg frem. Kjenn gleden ved at du har kontrollen og oversikten. Du styrer egen økonomi. Du er en VELFERDSBYGGER.

Positiv Økonomi – fem trinn til et rikere liv ©

Side 41 av 51


Det som er rart, men sant, er at når ditt fokus endres fra å tenke gjeld til å spille på lag med dine penger, vil det parallelt med reduksjon av gjeld være en økning av inntekt.

Forbruk og oversikt Få en totalt oversikt over økonomien, skrive ned alt du bruke av penger. Hvis du ikke har gjort dette tidligere foreslår jeg at du begynner nå. Selv om du ikke har gjeld, selv om du har en sparekonto og spareplan, er dette en flott øvelse for å få klarhet i din økonomi så vel som i din livskvalitet. Ditt forbruksmønster gjenspeiler din verdi og prioriteringer. Spørsmålet er, liker du det du ser? Tips: ditt forbruk, del 1 Kjøp en liten notatbok som du lett kan bære med deg. I de neste to uker, skriv ned alt du kjøper. Enten om du betaler med kontanter eller kort, skriv ned beløpet og hva du kjøpte. Når dette er gjort reflekter over hva du følte, hva du oppdaget, ønsket du avbryte, hvorfor, gjorde du noe annerledes i tilfelle hva? Tanken ved å skrive alt ned er ikke å bruke penger annerledes, men å få oversikten over hva du bruker pengene dine til. Uansett, det er ikke det som skjer, vi blir så oppmerksom på pengebruken at vi automatisk stopper. Hvis du glemmer å skrive noe ned, ikke la det være en unnskyldning til å slutte, men begynn bare på nytt.

Tips: din oversikt, del 2 Lage et kart over all ditt forbruk, kategoriser det i lån, bil, matvarer, personlig pleie, forsikringer, utgifter barnepass osv. Ikke glem fornøyelser, ferier, klær osv. Gjør dette enten på et ark eller benytt excel eller word, mange banker har en budsjettmodul i nettbanken som automatisk overfører utgifter, finn den metoden som passer for deg. Husk også å få med inntekt, hvor de kommer fra og sparing. Reflekter så over, hva du oppdaget, ønsket du avbryte, hvorfor, gjorde du noe annerledes i tilfelle hva? Så snart du har en oversikt over inntekt / utgifter og forbruk, har du grunnlaget for et budsjett. Du vil nå raskt se hvilke utgifter som er nødvendig og hvilke du kan kutte i. Du kan planlegge din økonomi påfølgende måned. En liten huskeregel kan være: Det er lettere å finne 500 måter å spare 1 krone enn å finne 1 måte du kan spare 500 kroner. Så snart du har oversikt over hvor du kan kutte ned på forbruket, fordel dette mellom sparing og nedbetaling av gjeld. Sparing er viktig for å bygge opp en buffer, slik at du har, hvis det kommer noen uforutsette utgifter, f.eks. reparasjon på bil, du vil da slippe å ta opp mer gjeld.

Positiv Økonomi – fem trinn til et rikere liv ©

Side 42 av 51


Tips: komme ut av gjeld  Lag et budsjett  Stopp å benytte kredittkort  Snakk med kreditorer om en nedbetalingsplan og reduser rentene  Betal alltid mer en minimumsbeløpet (hvis ikke tar det veldig lang tid å nedbetale)  Start å nedbetale til den kreditor du skylder minst.  Se over din oversikt slik at du er sikker på at du har med alt  Hent inn hjelp.  Ta ansvar for egen økonomi

Lærekurven Fra egen erfaring kan jeg med sikkerhet si at det tar ikke lang tid å bli smart vedrørende penger. Det er ikke på langt så komplisert som det ser ut som. Det som virkelig hjalp meg var hvordan læringskurven fungerte. Å lære noe nytt, om det er om penger eller et nytt språk, følger en bestemt prosess i fire steg.

1. Ubevist inkompetanse

4. Bevist kompetanse

2. Bevist inkompetanse

3. Ubevist kompetanse

1. Ubevist inkompetanse Du starter læringskurven ved å ikke kunne noen ting. Du ser ikke helheten i økonomien, du bryr deg egentlig ikke og du vet egentlig ikke hva du ikke vet. Mange mennesker blir her hele livet. De skjønner ikke helt hva som er «feil» med egen økonomi. Det som oftest får oss ut av dette steget er en KRISE. 2. Bevist inkompetanse Så snart du tar tak i egen økonomi har du løftet deg selv over til steg 2. Jo mer du forstår dine egne gamle troer og overbevisninger og får oversikt, jo mer forbløffet blir du. Andre symptomer på trinn 2 er forvirret, frustrasjon, angst, håpløshet og apati. For noen er disse symptomene som en blaff, de legger nesten ikke merke til dem. For andre er ubehaget så intenst at mange faller ut, noen kan oppleve og gjøre dette flere ganger, før de slipper taket. Viktigheten av å bli værende på dette steget er ultimate for å komme videre til neste steg. Positiv Økonomi – fem trinn til et rikere liv ©

Side 43 av 51


Det er her mange vil trenge litt ekstra hjelp, og da er det viktig at de skaffer det. Å bli stående fast i gammelt mønster og begrensninger oppleves ikke godt og kan gi en følelse av avmakt. Du vil, jeg gjentar, vil komme ut av det. 3. Ubevist kompetanse Informasjon og ny læring siger sakte, men sikker inn, men du har fortsatt til gode å bli bevist hvor langt du egentlig har kommet. Du starter å se glimt av en annen fremtid. Du begynner å bli venn med oversikter og budsjetter, og opplever at dette er behagelig. 4. Bevist kompetanse Endelig, etter uker, kanskje måneder med famling i mørket ser du lyset. Du har 100% oversikt, du opplever at dette er godt, og at det er et hjelpemiddel for egen økonomisk suksess. Det er fortsatt mer å lære, men du går veien sakte og sikkert fremover med styrke og livskvalitet. For å komme igjennom denne prosessen må du gjennom alle 4 stadier. Ditt tempo kan variere, men prosessen tar den tid den tar. Du kanskje «løper» gjennom stegene, blir stående på en eller flere en stund eller går frem og tilbake over tid. Hemmeligheten ved å fullføre læringskursen er å starte, fortsette å gå og aldri gi opp.

Verdsette penger guiden Sjekk ut de påstandene som er sanne for deg.  Jeg har klare økonomisk mål Det er:  Jeg kjenner min nettoverdi Den er:  Jeg har ingen kredittkortgjeld  Jeg har kredittkortgjeld Den er:  Jeg har nok oppsparte midler til å leve på i 3 til 6 måneder Beløpet er:  Jeg har penger plassert i pensjonssparing Beløpet er: De er plassert hos:  Jeg har andre spareavtaler/fond: Beløpet er: De er plasser hos:  Jeg forstår de investeringer jeg har foretatt  Jeg har nok penger til å leve for når jeg er pensjonert  Jeg har et testament  Jeg har oversikt over alle mine økonomisk dokumenter og planer Dette er hva som kreves for å respektere og verdsette penger og egen økonomi. Hver spesielt oppmerksom på den eller de påstandene du ikke sjekket ut – det er her du trenger legge ekstra fokus.

Positiv Økonomi – fem trinn til et rikere liv ©

Side 44 av 51


Oppsummering:  Det femte trinnet, Respekter og Verdsett penger, forsikrer at du lever godt og har livsglede.  Det er kritisk å ta vare på egen økonomi ved å følge disse 4 reglene: Bruk mindre, Spar mer, Invester klokt og Gi generøst – den rekkefølgen.  Foran alt annet, må du stoppe å handle på kreditt og nedbetale kreditgjeld.  Å kutte ned på forbruket betyr ikke å slutte å bruke penger. Isteden hold oversikt over dine utgifter, lage et budsjett og «utdanne» deg selv i egen økonomi.  Å bli smart vedrørende økonomi krever at du tar reisen gjennom læringskurven (Ubevisst inkompetens, Bevisst inkompetent, Ubevisst kompetent og Bevisst kompetent).

Positiv Økonomi – fem trinn til et rikere liv ©

Side 45 av 51


Kapitel 3: Sikre suksess «Ikke la den du er komme i veien for hva du kan bli» ukjent

Ta action Det var en snegle som klatret opp i et Kirsebærtre midt på vinteren. En fugl kikket ned på den og så at sneglen sakte, men sikkert klatrer oppover den islagte stammen og skrek ut. «Det er ikke noen kirsebær her oppe nå». Uanfektet, svarte sneglen «Det vil være når jeg kommer frem». Tenk stort. Ta små steg. Stopp aldri før du har nådd målet, uansett hva. Og overkomme og være en underinntjener skjer ikke over natta. Det er en gradvis prosess som du trofast følger til det blir en livsstil. 1. 2. 3. 4. 5.

Fortell alltid sannheten om hva som virker og hva som ikke virker Lag en fast beslutning om hva du virkelig ønsker Se etter muligheter til å strekke deg ved å gjøre hva du tror du ikke kan gjøre. Omgi deg med et støttende og hurraropene nettverk Respekter og verdsett penger ved å ta godt vare på de.

Disse stegene er ikke noe du leser og så glemmer. Du må virkelig gjøre dem til en del av din daglige rutine. Fordi når du gjør noe hver dag, uansett hvor lite, eller hvor kort, vil du til slutt nå endestasjon. Små steg er kritiske for å overkomme underinntjening. Det forminsker frykten, minimerer det ukomfortable og reduserer det som i utgangspunktet har sett ut som uoverkommelige hindringer. Å være konsekvent er nøkkelen til å skape mirakler. Gjøre økonomisk suksess til en vane Forfatter John Steinbeck sa en gang: «når jeg skriver, er vanen en mye større drivkraft enn selvdisiplin og inspirasjon». Det samme kan sies om å tjene penger. Gå tilbake til side 12, 10 sannheter om underinntjenere, spesielt den eller de som traff deg. Kan du se hvordan disse er resultat av dine tanker og gjentatte mønstre? Du fikk disse troene tidlig, og har forsterket dem gjennom livet, slik at du tror de er en del av deg. Dette har blitt din sannhet, uten at du en gang har satt spørsmålstegn ved hvorvidt de har en verdi i ditt liv eller ikke. Vaner er ikke nødvendigvis galt. De er tidsbesparende, tillater oss å handle uten å tenke nøye gjennom når vi gjør hverdagslige handlinger. Noen ganger tjener vanene oss, men noen ganger ikke. Problemet er at ofte stopper vi ikke opp, for å opptager forskjellen. For det meste gjør vi handlinger med ubeviste mønstre som vi har lagret for lenge siden, vanligvis ved å etterligne våre foreldre tidlig i livet. «Jeg har alltid tidligere, fortalt meg selv at jeg skal klarer meg med akkurat, å være fornøyd med det jeg har, og ikke ha for mye. Det skaper bare misunnelse».

Positiv Økonomi – fem trinn til et rikere liv ©

Side 46 av 51


Det er imidlertid ikke våre families mønstre som er grunnlaget for våre mønstre. Det er hva vi tenkte og trodde om dem. To søsken som vokser opp i samme familie kan ta helt forskjellige valg senere i livet. Dette er fordi de grunnleggende er forskjellige og velger forskjellige handlinger ut fra samme utgangspunkt. Mye av arbeidet i denne boken har vært for å avdekke dine tidligste valg vedrørende deg selv og penger. Disse valgene har spiret og grodd uten innvendinger, til dype troer som har gitt grobunn for dine vaner som har gjort at du er der du er i dag. Prøve å endre vaner uten å gjøre den indre jobben er som å prøve og overbevise seg om at jorda er flat. Det er derfor jeg har valgt og legge et stor fokus på selvbevissthet. Når du kombinerer den ytre jobben med den indre jobben, kan du effektivt erstatte gamle vaner med nye. Men det krever gjentagende beviste handlinger. Skap en vane av respekt for penger Her er tre ting du kan gjøre, og lov deg selv at du gjennomfører denne planen i tre måneder. 1. Hver dag: les eller hør på noe som handler om penger. Det kan være økonomiske nyheter i avisen eller på radio / TV. Det kan være din egen oversikt over økonomien. Ta det som trigger deg mest. Hvis du investerer penger- les om det, hvis du ønsker en bil les om markedet rundt biler. Finn det som trigger deg. 2. Hver uke: ha en samtale om penger. Snakk om penger. Hvor mye du tjener. Snakk spareplan eller investeringene dine, og om de endringer du har gjort. La det å snakke om penger bli helt naturlig, til du kjenner gleden ved at penger er en naturlig del av ditt liv. 3. Hver måned: spar. Lag en spareavtale, ikke tenk på størrelsen på beløpet, men spar. Gled deg over at beløpet vokser i det tempo som er rett for deg. Øk sparebeløpet etter hvert som du har mulighet.

Positiv Økonomi – fem trinn til et rikere liv ©

Side 47 av 51


Kapitel 4: Helt til slutt Til slutt følger noen øvelser du kan gjøre til daglige rutine for å sikre at 5 trinn til et rikere liv blir dine beste vaner, og lag en handlingsplan du kan rutinemessig oppdatere. Mine inntjeningsmål Basert på hva du føler nå, sette inn det beløpet som er riktig for deg. Sammenlign deretter med hva du skrev på side 15, Oppdag din inntjeningsbegrensning. Ta din beslutning. Har det skjedd noe endring? I år vil jeg tjene kr ………………. For å oppnå dette beløpet er det viktig at du bestemmer deg for hva du trenger gjøre på daglig basis. Mine neste steg: Kryss av for de handlinger som er viktig for deg og som du forplikter deg til. Her følger en liste med forslag, men sett gjerne inn dine egne.                            

Skrive ned mine intensjoner Observere mine holdninger, troer, tanker, følelser og valg vedrørende penger Gjøre daglige affirmasjoner Bestemme hva jeg trenger og slippe tak i Kjenne på frykten, men gjennomføre allikevel Øke timepris, be om lønnsforhøyelse Tenke større, større og STØRRE Omfavne min «Bitch» eller drittsekk Lese noe om penger Handle som om jeg er verdt hver krone Lese inspirerende bøker Snakke med noen om penger som kan/vet mer enn meg Være direkte og spørre etter det du ønsker Spørre etter større ansvar og utfordringer Gjøre noe som gjør deg ukomfortabel Se etter gaven og styrken i dine utfordringer Sette pris på ditt nettverk Engasjere en coach Engasjere en økonomisk rådgiver Bli med i et profesjonelt nettverk Bruke mindre enn jeg tjener Stoppe å bruke kredittkort og betale alt i kontanter Sette opp en nedbetalingsplan til / med min kreditorer Refinansier til lån med lavere rente Bytte leverandør av forsikringer / strøm / telefon Få oversikt ved å skrive opp alt jeg bruker Betale meg selv først ved å overføre til sparing kr ……… automatisk månedlig Skrive om penger i min journal

Positiv Økonomi – fem trinn til et rikere liv ©

Side 48 av 51


Kontrakt med meg selv Ta med deg de punkter du krysset av i forrige øvelse. Fortell minst en person hva du har bestemt deg for da du trenger både et vitne og en vakthund. Jeg, ……………………….., forplikter meg herved til å bli en høyinntjener. Hver dag for de neste 30 dager, vil jeg bruke litt tid hver dag å gjennomføre de oppgaver som jeg har satt på denne listen. Skriv så opp hva du velger å gjøre hver dag de neste 30 dager.

Signert ………………………………….. Dato ……………………….. Vitne …………………………………….. Dato ………………………..

Daglige gjøremål Denne øvelsen er den viktigste delen av 30 dagers forpliktelsen. Skulle du jukse litt så bare start igjen akkurat der du slapp. Hvis noe føles ukomfortabelt, slik det helt sikkert vil gjøre, bare fortsett. Husk hver gang du skal gjøre noe nytt vil det føles uvant og rart. Du vil raskt ønske og gå tilbake til å gjøre ting slik du gjorde tidligere. Husk da på at du jobber med og endre dine mønstre og vaner til slik du virkelig ønsker og leve livet. Det er ukomfortabelt å gi slipp på underinntjeneren. Men når du kan snu deg tilbake og virkelig se endringen og kjenne gleden av hva du har oppnådd er dette helt fantastisk.

Tre ting som er viktig i den daglige rutine 1. Forpliktelse – hver dag skal du bestemme hva du skal gjøre fra listen 2. Action – gjør det 3. Refleksjon – tenk gjennom hva du har gjort og hva du ikke har gjort. Hvis du har gjort det du skulle, reflekter over hva du har lært, hvordan erfaringen var og hva du vil gjøre neste dag. Hvis du ikke har gjort det, spør deg selv hvorfor og bruk din tilbakemelding som informasjon. Hvis du analyserer hvorfor du ikke har gjort det du har lovet deg selv, er det den viktigste delen i hele øvelsen. Det gir deg mulighet for vekst og endring.

Skriv erfaringen ned i journalen og snakk gjerne med din venn. Poenget er ikke å stille noen til ansvar, men å belyse hva dine begrensinger er og hva som er bakgrunnen. Når du får avdekket hva som er roten til din motstand vil det skje dramatisk utvikling i din prosess.

Positiv Økonomi – fem trinn til et rikere liv ©

Side 49 av 51


Gi slipp Denne siste øvelsen er ikke ment å være en engangs øvelse, men en øvelse det kan være lurt å gå tilbake til ved jevne mellomrom. Se tilbake på side 34 Hva kan du slippe på og strekke deg etter. Er det noe du ønsker legge til her? Er du klar til å gi slipp på det som står oppført på lista? Hvis det er noe du ikke er klar til å slippe taket i, er det helt greit. Poenget er å fortelle sannheten og gjøre et bevisst valg. Du kan alltids velge og gi slipp ved en senere anledning. Denne øvelsen bør gjentas månedlig, gjerne oftere hvis du føler for det. Ta et stykke papir og del opp i remser, på hver remse skal du skrive ned hva du er klar til å gi slipp på. Du skal så rive hver enkelt remse opp i små biter. Mens du river opp skal du snakke til hva det er du gir slipp på: Takke det for hvordan det en gang tjente deg på best mulig måte, men at du ikke lenger trenger dette, spør om det har noe som helst det vil fortelle deg, si hva annet som er nødvendig og si adjø. Kast remsa i søpla eller bedre – brenn den opp!

Tro meg, det å gi slipp på underinntjeneren vil ikke bare transformere ditt liv, men gjøre en stor forskjell i verden (ved å se på deg som eksempel og at du øker dine ressurser). Som den Gode Gudmor sa til forfatteren «Tro meg, dette er bare begynnelsen» LYKKE TIL 

Positiv Økonomi – fem trinn til et rikere liv ©

Side 50 av 51


Etterord Og være en underinntjener er en tilstand, med bakgrunn i et valg du har gjort tidlig i livet, uten at du var bevisst på valget. Et valg skaper en følelse som er din indre bekreftelse på en retning du ønsker å jobbe mot. Det finnes ingen riktige eller feile valg, men det er alltid et valg. Når du nå står akkurat der du står nå, og det ikke oppleves og være optimalt for deg, har du muligheten til å gjøre et annet valg. Det er også et valg. Min egen reise i livet har gitt meg mange erfaringer og mange muligheter for å endre mine valg og retning. Jeg har også gjort mange ting, tatt nye retninger både bevisst og ubevisst, men det var først når jeg begynte å jobbe med mitt forhold til min egen verdi og selvfølelse, at livet tok en helt ny retning. Jeg har, som mange andre, ikke hatt fokus på økonomi da dette var noe som er der, men som ikke skulle snakkes om. Det var litt flaut, hva var det jeg trodde at jeg var, og spesielt, kanksje, fordi jeg er en kvinne. Etter min reise vedrørende mitt forhold til økonomi, har mange ting i livet begynt og ta en ny retning. Jeg har en bedre selvfølelse, jeg er bevisst min egen verdi og jeg har blitt tydeligere på hvilken retning jeg ønsker livet mitt skal ha. Jeg har også blitt flinkere til og tørre og ta nye valg, uavhengig av hva andre mennesker mener og tror. For til syvende og sist er det mitt liv og mitt liv er mitt ansvar.

Jeg vil noe mer! Etter å ha lest boken og fulgt tipsene opplever du at du ønsker mer, gå dypere i deg selv. Jeg inviterer deg da til og ta kontakt med meg for en uforpliktende prat, om dine opplevelser av boken og hvordan du eventuelt ønsker gå videre. Benytt www.kirstinaper.no / kurs og utdanning / positiv økonomi / kontaktskjema. Du kan også benytte denne linken: Gi slipp på underinntjeneren

Det har vært en glede for meg og være med deg på din reise.

Positiv Økonomi – fem trinn til et rikere liv ©

Side 51 av 51

Positiv økonomi fem trinn til et rikere liv  
Positiv økonomi fem trinn til et rikere liv  

Gi slipp på underinntjeneren. Dette er boken du trenger for å synliggjøre og fjerne dine troer og blokkering vedrørende penger.

Advertisement