Page 1

40. årgang nummer 2

Marts 2014

Bramgæs og Femøsund nyder den korte (is)-vinter Fotos. Henning Dyrløv


Fejøbladet

Foreninger

Fejø-Bladet udgives af Fejøforeningen og sendes til alle helårshusstande på Fejø samt til annoncørerne.

Fejø Aftenskole Leder Søren Mazanti Berthelsen tlf. 21 72 99 21 / 54 78 42 00 E-mail: soeren_berthelsen@mail.dk

Bladet findes også på Fejøs hjemmeside www.fejoeliv.dk. Til de to nyeste numre kræves adgangskode, som gives gratis til foreningens medlemmer. Ikkemedlemmer kan tegne netabonnement for 150 kr. Skriv til kodeord@fejoe.dk Fejø-Bladet udkommer 8 gange årligt, (datoer side 5).

Fejø Amatørscene Fmd. Merete Nielsen Tlf. 2031 8121

Annoncering: 200 kr. plus moms pr. nummer eller 800 kr.+ moms pr. årgang. Indlæg sendes til fejoebladet@fejoe.dk eller skriftligt til Herredsvej 44  Redaktion: Bladgruppen Ansvarshavende redaktør: Henning Mogensen Korrektur: Susanne Lautrop

Næste deadline: Udkommer uge:

21/4 19

Næste blade udkommer: se Artikler skrevet af andre end bestyrelsens medlemmer udtrykker ikke nødvendigvis Fejøforeningens holdninger. Ligeledes tolereres ingen angreb på personer ved navns nævnelse uden at modparten involveres.

Fejøforeningen Medlemsskab af Fejøforeningen I år 130 kr. pr. person eller 180 kr. pr. husstand. For udenøs medlemmer, der ønsker bladet tilsendt, er kontingentet 280kr. For udenlandske medlemmer aftales kontingentet. Indbetales på Giro:+01<+ 6 30 83 09< eller Bank Reg nr. 3215 6308309

Fejø lokalhistorisk Arkiv og Museum Arkivleder Bjarne A. Madsen Hver tirsdag. kl. 17.00 – 22.00 Tlf. 54 71 31 00 Fejø Møllelaug - Østerby Mølle Fmd. Preben(post) Jensen Tlf. 6160 5899

Fejø Billard Klub Fmd. Hans-Georg Trolle Tlf. 25157415 E-mail: hans4y1@live.dk

Fejø Pensionistforening Fmd. Erik Høen-Beck Tlf. 45413550 - Mobil. 28709618

Fejø Både- og Fiskeriforening Fmd. Bjarne Jakobsen Tlf. 23363784 E-mail:BOGL1fejoe@yahoo.dk

Fejø Tromle-Laug Fmd. Jørgen F Jensen E-mail: birte-jorgen@webspeed.dk kasserer Povl H. tlf. 51216191

Fejø Centerråd Fmd. Bente Bruun Nielsen Tlf. 54 71 31 78

Fejøs Turistforening V/ Brian Krøyer Storemosevej 36, 4944 Fejø e-mail: Turistforeningen@fejoe.dk

Fejø Drivkvaselaug -Dybvig Havn Fmd. Viggo Møller Sørensen Tlf. 23 24 59 25 E-mail: annette@fejoe.dk www.fejoedrivkvaselaug.dk

Fejø Ungdomsklub „Klub Kaos“ Tirs. og tors. 19.00 til 22.00 på skolen Kontakt: Hans Christian Nielsen Tlf.: 24 64 61 89

Fejø Erhvervsråd Fmd. Jørgen Andersen Tlf. 54 71 35 35

Foreningen Havhesten Fmd. Winnie Pold E-mail: winnie.vagngart@mail.dk

Fejø Gruppe Det Danske Spejderkorps Gruppeleder: Finn Hansen Herredsvej 144 Tlf. 22 99 12 58 E-mail finn@fejoe.dk

Grundejerforeningen ”Vestergård”

Fejø Havnelaug Fmd. Hans Christian Nielsen Tlf.: 24 64 61 89 Fejø Husholdningsforening Fmd. Lisbet Høen-Beck tlf. 22 83 35 50 Fejøhallens Venner Fmd. Gunnar Mortensen Tlf. 29704680 Fejø Idrætsforening Fmd. Finn Hansen Herredsvej 144, Tlf. 22 99 12 58 E-mail: finn@fejoe.dk Fejø Jagtforening Fmd. Laust Spandet Jensen Tlf. 54 71 36 16

2

Fmd. Stig Kristiansen Tlf. 51 55 50 05 E-mail: milligolds@gmail.com Grundejerforeningen ”Strandly” Fmd. Søren Lorentzen Tlf. 54 70 64 69 Grundejerforeningen ”Sletteren” Fmd. Jørn Husted-Madsen Tlf. 53 93 62 15 Musikværket Fmd. Martin Norman Pedersen Tlf. 30 95 30 59 E-mail: musik@mufe.dk Vesterby Vandværk Fmd. Allan Glasdam vestervand@fejoe.dk Tlf.: 30613188 Østerby Vandværk Fmd. Thomas Nielsen


Officielle

Indholdsfortegnelse

Posthus hos LETKØB købmanden

2

Fejøbladet, foreninger

3

Centeret, lægen

4

Aktivitetskalender, Fejøforenings Bestyrelse

5

Fejøforeningen bestyrelsesreferat

6

Revy, Brian Krøyer

Fejøfærgens døgnbetjening. Tlf. 20 22 71 29

8

Landbolyst

Læge: Tlf. 54 71 31 25 Tlf. tid: 8.00 - 9.00

9

Find Fejøs fugle, Centerrådet

10

Grublerier, Møllen

11

Arkivet

12

Kirkesiden

Fejø Centeret

13

Kontoret telefon: 54 67 77 00 (Callcenter som omstiller)

Fælles ø-udflugt

14

Drivkvaselauget, Hallens venner, Husholdningsforeningen

15

Om fraflytning, Den Helbredende Have

16

Omstilling, visionsværksted

17

Grundejerforeningen Vestergård

18

Skolens fremtid, Fællesspisning

19

Opslagstavlen, Vesterby vandværk

Mandag - fredag kl. 10.00 - 15.00 Tlf. 54 71 30 47 Lolland Bibliotek: Bestil på net eller telefon—hent og aflever hos Købmanden. Aflevering før kl. 16 tirsdage og afhentning efter kl. 14 onsdage. Lokalbibliotek: Skolen hver tirsdag kl. 15.00 til 18.00 Fejø Præstegård: Provst Bjarne Madsen. Tlf. 54 71 31 00 

Centeret, Herredsvej 179, 2. sal Dybvig Havn: Havnefoged Kai Nielsen. Tlf. 2127 1884  Fejø Telebus (Gratis) . Tlf. 30544940

Onsdagsværkstedet 14.00 - 16.00 BANKOSPIL Den sidste tirsdag i hver måned kl. 14.00. Frisør: Pia Andersen kommer på centeret tirsdag i lige uger. tlf: 54 71 34 38.

Lægens Åbningstider februar og marts 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Marts 10: 17: 24: 9-11 Lukket 9-11 11: 18: 25: 16-18 16-18 16-18 12: 19: 26: 9-11 9-11 9-11 13: 20: 27: Lukket 9-11 9-11 14: 21: 28: Lukket Lukket 9-11

April  7: 14: 21: 9-11 Lukket 8: 15: 22: 16-18 16-18 9: 16: 23: 9-11 9-11 10: 17: 24: 9-11 Lukket 9-11 25: 11: 18: Lukket Lukket Lukket

31: 9-11    

1: 16-18 2: 9-11 3: 9-11 4: 9-11

28: 9-11 29: 16-18 30: 9-11

NS = Niels Svensson. FM= Åbent på Femø. Ikke angivet: Jan Kofoed Larsen. Det er altid klogt at ringe på 5471 3125 i forvejen, da der kan ske ændringer. Telefontid: 8-9 på 5471 3125 Lægevagt: Ring 5471 3125 3


Aktivitetskalender 2014 Dato

Tid

Sted

Aktivitet

Marts Onsdag d. 12. Torsdag d. 13.

19.00 13.00

Skolen Skolen

14.00 19.00 14.30 14.00 13.00 14.00

Det Gule Pakhus Arkivet Centeret Skolen Hallen Fejø Mølle

FiF generalforsamling Foredrag: Bi Skarup, Husholdningsforeningen Generalforsamling Havnelauget Generalforsamling Generalforsamling i centerforeningen Generalforsamling i Fejøforeningen Gymnastikopvisning FiF Generalforsamling Møllelauget

17.30 14.00 19.00

Skolen Skolen Kvasen

Spisning, Revy og Dans Revy og kaffe / kage Generalforsamling Husholdningsf.

6 6 14

6.50

Færgen Landbolyst Skolen Skolen Møllen Skolen

Fælles Ø-udflugt, foreningerne Workshop Generalforsamling, Fejø Hallens Venner Generalforsamling Grundej. Vestergård Turismens dag Fejø omstilling

13 8 14 17 10 16

11-16.30

Møllen

Møllens dag og indvielsesfest

14-16.30

Møllen Dybvig

Møllens fødselsdagsfest Træskibstræf

9.30-15

Skolen

Visionsværksted, Ø-politik (* = annonceres i de kommende numre)

Lørdag d. 15. Mandag d. 17. Fredag d. 21. Lørdag d. 22. Lørdag d. 29. Lørdag d. 29. April Lørdag d. 5. Søndag d. 6. Torsdag d. 24. Maj Lørdag d. 3. Lørdag d. 3. Mandag d. 5. Lørdag d. 10. Lørdag d. 24. Søndag d. 25. Juni Søndag d. 15. Juli Lørdag d. 26. 7. til 11. August Lørdag d. 30.

19.00 10.00 13.30

Side (1) 14 (1) 15 (1) 15 11 (1) 8 (1) 5 (1) 14 10

* * (1) 6 16

Fejøforeningens bestyrelse pr. 21. marts 2013 Formand: Jørgen Møller, Sletterodde 15, tlf. 44959295/21408218, moelcon@mail.dk Ansvarsområde: Danske småøer, Havne, Vej & Park, Projekt Dybvig Havn.

Bestyrelsesmedlem: Jan Kofod Larsen, Skovvej 32, tlf. 23267840, jan@larsen-wulff.dk Ansvarsområde: Sundhed og energi. Bestyrelsesmedlem: Kasper Tøgern, Andemosevej 29, tlf. 23827619, murerkt@gmail.com Ansvarsområde: Turisme, Skole og Børnehus. Suppleant: Inge Lise Kyhn, Herredsvej 252, tlf. 54966000, kuehn@post.tele.dk

Næstformand: Steen Sæmundsen, Herredsvej 281, tlf. 30554622, saemund@hotmail.dk Ansvarsområde: Kultur, Bestyrelsesrepræsentant Fejøbladet, IT/Websites.

Suppleant: Kirsten Sydendal, Skovvej 33, tlf. 54713038/24644944, kirsten@sydendal.dk

Sekretær: Hanne Oustrup, Slettervej 25, tlf. 30594105, hanneoustrup@gmail.com .

Kasserer: Anne Komind Dybvigvej 43 - tlf. 56 14 14 14 komind@mail.tele.dk

Bestyrelsesmedlem: Brian Krøyer, Storemosevej 46, tlf. 40460080, kroeyers@mail.dk Ansvarsområde: Ø- kontaktudvalget, Ø- politik, Færge, Turisme.

Revisor: Knud Madsen Herredsvej 293 – tlf. 20 21 52 95 k-ma@mail.tele.dk

4


kommunen laver en oversigt for en 7-årig periode, der viser sammenhængen mellem udgifter og midler. Kommunen kunne dog ikke give en dato for, hvornår oversigten er færdig, da tallene skal hentes fra flere forskellige kilder. Færger: Cowi rapport. Kommissoriet til COWI blev udleveret på Ø-kontaktudvalgsmødet . Kommunen oplyste, at formålet med COWI undersøgelsen var at skaffe et redskab til en mere langsigtet planlægning af færgedriften (5- til 10års sigt). Kommunen har ikke hidtil haft sådan et redskab. Møde med KMT sammen med Femø og evt. Askø. Der arbejdes på et møde mellem de 3 øer og KMT. Møde med Folketingets Ø-kontaktudvalg. Der arbejdes på et møde med Folketingets Økontaktudvalg. Sammenligning mellem omkostninger og takster siden 2004. Vedrørende udviklingen i færgebilletpriserne drejer det sig kun om persontaksterne.

Fejøforeningen Bestyrelsesmøde Referat: Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2014 hos Hanne Oustrup, Slettervej 35, kl. 19.30. Tilstede: Jørgen Møller, Steen Sæmundsen, Hanne Oustrup, Kasper Tøgern, Jan Koefoed Larsen, Kirsten Sydendal, Inge-Lise Kyhn. Afbud: Brian Krøyer 01/14) Valg af dirigent og referent, Kirsten referent på pkt. 1/14, 2/14, 3/14 og 4/14. Steen på resterende punkter. Kasper dirigent. 02/14) Kalender, Generalforsamling: Lørdag den 22. marts kl. 14 vedtaget. 03/14) Deadline Fejøbladet, OK. Bladet er orienteret om tidspunktet for generalforsamlingen.

Omvendt urbanisering: ”Strømmene den modsatte vej” Det blev diskuteret, om den omvendte urbanisering overhovedet er en opgave for Fejøforeningen. Et flertal mente, at det i høj grad er en opgave for os at påtale de strukturelle problemer og manglen på arbejdspladser, herunder statsarbejdspladser på Lolland-Falster, især overfor minister Carsten Hansen. Vi skal fortsætte med at promovere Fejø som et godt sted at bo.

04/14) Formandens beretning: Orientering og debat: Afgangsprojekt, arkitekter, forskningsprojekt på Fejø: Jørgen har talt med de arkitektstuderende. Bestyrelsen Som følge af at Hans Jørgen er trådt ud af bestyrelsen indtræder Kirsten i stedet – foreløbig indtil næste generalforsamling. Generalforsamling: Dato er valgt til lørdag den 22. marts 2014. Annonceres senest 4 uger før afholdelse. Vedtægtsændringer: Forslaget om minimering til 5 bestyrelsesmedlemmer behandles på næste bestyrelsesmøde. Ø-kontaktudvalget: Hvad er de vigtigste punkter? (bilag var vedlagt dagsordenen). Steen redegjorde for resultaterne af det første møde i det nye Økontaktudvalg. Der var fra begyndelsen en meget positiv stemning fra alle sider til et konstruktivt samarbejde. Fra kommunens side havde de skaffet driftsbudgettal fra 2010 til 2012 vedr. færgerne. Jørgen orienterede om tallene. Det blev aftalt på Ø-kontaktudvalgsmødet, at

Fejøforeningens jubilæum: Jubilæet blev diskuteret. Nærmere bliver oplyst på generalforsamlingen. Et forslag fra Kasper om at slå FIFs 80 års jubilæum sammen med Fejøforeningens blev vedtaget. Vandløb 2014: Hvor meget skal Fejøforeningen være med? Løbet er tænkt som et årligt tilbagevendende arrangement. Jørgen og Kasper får mere at vide på et møde lørdag d. 25. januar. Ø-politik mellem øerne og LK. Effektuering af det tidligere udarbejdede. (FortsæƩes på side 6)

5


(Fortsat fra side 5)

(bilag var vedhæftet) Jan oplyste, at der ikke var meget nyt, men at status quo måske kan være godt nok. Vi vil forsøge at få sat gang i sagerne ud fra den eksisterende ø-politik.

Fejørevyen 2014

Shelterprojektet: Hvad gør vi nu efter afslag fra MBBL? Efter afslaget på støtte tager Jørgen kontakt med Naturstyrelsen. Efter at Naturstyrelsen er kontaktet, anbefaler Naturstyrelsen, at vi fremsender en godt gennemarbejdet ansøgning for at få en kortere sagsbehandlingstid. (Sagsbehandlingen kan ellers tage op til 18 måneder.) Kasper kontakter Friluftsrådet.

Der grines, øves og øves én gang til ... Revyholdet 2014 er i fuld gang med at forberede en weekend DU aldrig glemmer! Lørdagsforestillingen 5.4 er udsolgt (men du kan komme på venteliste hos Bente Bruun - bentebruun@fejoe.dk), men du har stadig mulighed for at se revyen søndag d. 6.4 kl 14.00. Til søndagsforestillingen kan man ikke bestille billetter, der plejer at være plads til alle. Billet købes i indgangen, det koster 75 kr. (50 for børn) og er inklusiv kaffe/te/ sodavand og kage. Vi glæder os!

05/14) Kontingent Vi overvejer en mindre kontingentstigning pga. øgede portoudgifter og udgifter til biblioteket. 06/14) Adfærd i bestyrelsen Tillid, troværdighed og omgangstone Punktet blev diskuteret af bestyrelsen.

På vegne af holdet Merete Rostrup Fleischer

07/14) Eventuelt Intet under dette punkt. Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 11. marts kl. 19.30 hos Kasper

teknikudvalget, hvilket var det uigenkaldelige største ønske. Jeg havde håbet på en plads i Ø kontaktudvalget – som vel – hvis man vil borgerinddragelse kunne synes at være meget naturligt, når nu jeg er den eneste i byrådet, der bor på en af øerne. Desværre rakte viljen fra borgmesteren ikke til det.

Det politiske liv, med afsæt fra vores ø, er i fuld gang med at udfolde sig Af Brian Krøyer Fejø i særdeleshed, øerne generelt blev nævnt en del gange under valgkampen – hver eneste gang med noget ”tungt” hængende over hovedet. Ud af de fire grundpiller for vores eksistens var hele to af dem i spil, nemlig færgerne og skolen.

For mig har det været vigtigt at signalere behovet for en Ø politik igennem en længere periode. Derfor var det også et krav fra min side, at vi i de Konservatives valgprogram fik arbejdet med – og ønsket om en ø politik skrevet ind, så der var et politisk fundament senere i forløbet.

Knap var det nye byråd konstitueret i sin endelige form, førend jeg blev præsenteret for en række forventninger til økonomisk ansvarlighed i forhold til både færge og skole. Fejø i særdeleshed, øerne generelt var blevet identificeret som en del af den lollandske økonomi igen. Som en klods, en tung klods.

Jeg glæder mig derfor over, at vi allerede nu har dato for opstarten på den for vores ø, store fælles opgave, nemlig at udforme en politik for vores ø, som vi gerne – via Ø kontaktudvalget skal have ind i byrådssalen og vedtaget som det det er, en

Det har været en stor, spændende og til tider hektisk opstart på byrådsarbejdet. Som mange ved kom jeg med i Klima, miljø og

(FortsæƩes på side 7)

6


Vedkommende vil gerne hører mere til hvilke problemstillinger der lå i det postyr omkring færgerne. Der havde jeg netop været på fjernsynsskærmen om morgenen, som modsvar til professor Jørgen Møllers udmelding om det at lukke en del af øerne.

(Fortsat fra side 6)

politisk baseret hensigtserklæring. Vi har behov for en sådan. Skolen på Fejø blev nævnt under valgkampen som lukningstruet – politisk. Når jeg vælger at formulerer det sådan er det jo fordi der fra flere sider på øen er en interesse i at tænke i alternative muligheder for skolen, for bygningerne og de indledende manøvre er allerede i gang. Jeg ved allerede nu, at skolen fra en lang række af byrådskollegaerne er et emne som omtales ofte, hvor nedlukningen af skolen er en del af dagsordenen – og at der er behov for at vi på øen tager en åben snak om hvilken vej vi skal med skolen, hvad der er af ønsker udover at bevarer skolen – altså en plan a,b og gerne C. Når det er sagt, er vi samtidig nødsaget til at underbygge vores planer. Ønskesedlen i sig selv er ikke nok. Vi vil blive spurgt om tankerne bag vores alternativer, om fremgangsmåden for hvordan vi kommer i mål. Jeg vil så i mellemtiden tale skolens sag bedst muligt.

Jeg aftalte med den pågældende fra Folketinget, at jeg vil vende tilbage efter valget, hvilket også er sket. Det er så endt op i, at jeg nu deltager i den Ø – høring i slutningen af marts, som har været annonceret på maillisten og efterfølgende, allerede nu, har inviteret alle tre øers Ø kontaktudvalg samt Dorthe Winther fra Ø – sammenslutningen med til et fælles foretræde for Folketingets Ø kontaktudvalg. I tråd med dette ”kulisse arbejde” bruger jeg meget tid på at forme holdninger blandt mine byrådskollegaer, i forhold til de politiske signaler vi gerne skulle have sendt ud til omverdenen, hvor jeg her især tænker på at forme en positiv holdning til det at gå mere i dialog med os der bor på øerne, at det politiske liv i kommunen allerede nu forberedes på at øerne – via Ø kontaktudvalget bliver præsenteret for et forslag til en ø politik for de tre øer. Sidst men ikke mindst arbejder jeg seriøst på at få vendt hver en sten i forhold til den fremtidige færgefart for øerne.

Jeg har netop været til en byrådskonference, afholdt i Femern, i Tyskland, hvor vi udover faste emner, fik lejlighed til at ”se hinanden an”. I den forbindelse er Fejø skolen nævnt flere gange. Som mange ved, nåede vi kun lige ind i starten af det nye år førend Fejø skole var på dagsordenen. Vi skal, hvis vi vil noget – op i et meget højere gear, så vi – når det begynder at brænde, kan stå med en række forslag som vi gerne skulle kunne underbygge – og sælge - for ikke at ende som Femø.

Jeg kan allerede nu afsløre, at når vi er færdige med Ø-høringen og det fælles foretræde for Ø kontaktudvalget, vil jeg invitere til et samarbejdende møde, eks. i Birket, hvor samtlige af øernes beboere, sammen med de politikkere der overfor mig har givet de konkrete udmeldinger, vi som øboere har behov for, for at kunne deltage i en borgerinddragende dialog om udvikling af vores øer.

Cowi undersøgelsen af vores færgefart ved jeg allerede, at jeg ikke er ene om at synes er spild af penge. Heller ikke blandt byrådskollegaerne. Det der dog gør mig ekstra ærgerlig er, at stort set samtlige partier – hvis ikke alle – reelt set gik til valg på blandt andet borgerinddragelsen. Den skulle desværre så først tages i brug efter valget!! Tilsyneladende!!

Der er rigtig meget strategi i at gøre tingene i den rigtige rækkefølge. Der er ditto rigtig meget fornuft i, at det nye Ø kontaktudvalg får et mandat fra øen at arbejde på.

Det mest rigtige havde vel været at indkalde borgerne på de tre øer, til en debat om fremtiden generelt, med hovedvægten lagt på de fire grundpiller.

For at det kan lade sig gøre tror jeg personligt på at den kommende tid handler om, at tænke (ret meget) ud af boksen, at vi samlet tager ansvar for egen fremtid via borgerinddragelse – der vel passende kan starte med os selv, hvor et borgermøde

Under valgkampen modtog jeg en mail fra en af folketingspolitikerne.

(FortsæƩes på side 8)

7


(Fortsat fra side 7)

bør ses som et rigtig godt instrument til at sikre Ø kontaktudvalget øens mandat, og dermed et arbejdsgrundlag – så Ø kontaktudvalget ved præcist hvilken vej øen ønsker vi skal. Jeg glæder mig over at vi i august holder endnu et visionsmøde – visionsmøde 2, med et overordnet punkt, nemlig Ø politik. Fejø er virkelig med på den politiske dagsorden – hvorfor en lang række overvejelser, tanker og ideer op til visionsmødet kun kan betragtes som en særdeles god idé at bruge tid på. Som jeg oplever den politiske scene er vi ”lidt bagud” i forhold til hvor meget Fejø fylder i rampelyset.

Landbolyst Det første værelse er allerede udlejet!

Udover færgen og skolen har jeg skubbet lidt på for at renoveringspuljen til Dybvig Havn kunne blive omsat fra tanker – til tilbudssøgning, til udbetaling –og igangsættelse. På den lidt større lollandske scene har jeg meget fokus på kloakeringsdebatten, som var en Konservativ mærkesag. Udvalget har fra min side fået en opfordring til at vi samlet tog til Næstved for at kigge på alternativer til spildevandsseparering. Den er indtil videre blevet taget godt i mod. Derudover er der en række emner såsom vindmøller, fredning af et stort område omkring Birket, vandløb, takster på spildevand, som en fejbatting henvendte sig til mig med, under valgkampen og meget mere.

Gudrun Danielsen fra Høng, som arbejdede på Landbolyst i perioden 1939-41, besøgte Landbolyst i foråret 2012 i autocamper og igen til Æblets Dag, hvor hun boede i et af feriehusene på Fejø Feriecenter. Gudrun er meget glad for Fejø og mindes sin tid på Landbolyst med stor glæde, og efter at have læst om projekt ”Landbolyst tæller for Fejø” i det seneste nummer af Fejøbladet, blev hun så glad, at hun skrev til os og reserverede værelse nr. 5. Hun ville gerne være den første gæst på det nyrenoverede Landbolyst! Det er skrevet i bogen, så nu er der ingen vej udenom! Det kan Realdania forhåbentligt også forstå.

Jeg vil med jævne mellemrum komme med indlæg omkring arbejdet i Klima, miljø og teknikudvalget, såvel som i byrådet. Brug gerne Lolland kommunes Facebook til at gøre opmærksom på vores eksistens. Jeg vil glæde mig til at følge Ø kontaktudvalgets udmeldinger om deres arbejde i udvalget, på et fra øen velkonsolideret mandat – og at vi sammen – i fællesskab kan stå skuldre ved skuldre gennem den tid vi ved venter os.

Næste skridt på vejen er, at vi forventer at afholde et visionsmøde på Landbolyst lørdag d. 3. maj, hvor alle gode kræfter (det er Jer) inviteres til en orientering og en række workshops, hvor vi gerne vil have inputs til, hvad der skal ske med bygningerne og hvordan det skal gøres. Mere herom lidt senere.

Bedste hilsner – Brian Krøyer

Land, Bo og Lyst! Birgit og Frits Mønsted

Fejøbladets deadlines 2014

Blad nr.

3

4

5

6

7

8

deadline

21/4

2/6

21/7

1/9

20/10

24/11

19

25

32

38

45

50

Udkommer 8


Find Fejøs Fugle!

Fejø Centerråd Der er ikke meget at berette om denne gang. Midt i februar havde vi inviteret til ”Kaffemik”, hvor vi fik lækre lagkager og havde fællessang. Det var vores dejlige vintersange, der var på programmet, såsom ”Sneflokke kommer vrimlende” og ”Det er hvidt derude”, hvilket heldigvis ikke var tilfældet. Tak til Per Henriksen som akkompagnerede.

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har netop indledt den 3. landsdækkende Atlas-undersøgelse af Danmarks fuglebestand. Atlas I blev gennemført i 1970’erne, Atlas II i 1990’erne, og nu gælder det så Atlas III. I perioden fra d. 1. marts 2014 og til udgangen af 2017 skal alle Danmarks fugle så vidt muligt registreres. Hele landet er opdelt i kvadrater á 5 x 5 km, så hvert kvadrat er altså på 25 km2. Interesserede medlemmer af DOF kan blive kvadratansvarlig for eet eller flere kvadrater, og jeg har påtaget mig ansvaret for Fejø. Registreringerne foregår på 3 måder: Dels skal den samlede bestand af hver art registreres, dels skal de ynglende arter registreres, og endelig er der særlig opmærksomhed på 18 udvalgte arter, hvis adfærd man ved for lidt om. Det drejer sig om Rørdrum, Krikand, Engsnarre, Trane, Lille præstekrave, Svaleklire, Turteldue, Natravn, Isfugl, Vendehals, Sortspætte, Lille flagspætte, Bjergvipstjert, Sortstrubet bynkefugl, Rødtoppet fuglekonge, Pungmejse, Gulirisk og Karmindompap. Af disse 18 arter er kun krikanden almindelig på Fejø, men ikke som ynglefugl.

Vores næste arrangement finder sted fredag den 11. april, men dette vil være for en lukket kreds. Bestyrelsen kan ikke længere klare de helt store fester. Som annonceret i forrige blad afholder centerrådet generalforsamling fredag den 21. marts kl. 14.30. I forbindelse hermed serverer vi kaffe og kage. Heldigvis mangler vi ikke nogen i bestyrelsen, så udover beretning og fremlæggelse af regnskab, er der ikke så meget på tapetet.

Men jeg kan jo ikke holde øje med alle fuglene på Fejø alene, så jeg vil gerne have hjælp. Derfor, hvis nogen af Jer i løbet af de næste 3 år enten opdager en sjælden fugl eller en fugl, der udviser yngleadfærd, altså bygger rede eller ruger eller viser sig med unger, må I meget gerne give mig besked pr. mail, sms eller telefon, så bliver det noteret i databasen.

Fejø Fitness. Vi ser os desværre nødsaget til at stige prisen fra 50 kr. til 75 kr. pr. måned for at benytte træningslokalet. Prisstigningen gælder fra 1. maj d.å. at regne. I kan stadigvæk træne ubegrænset hver måned.

Der kan læses meget mere om Atlasundersøgelsen på www.dof.dk/atlas

Om ca. 5-6 uger kommer den nye træningsmaskine samt den nye romaskine. Det er vi mange, der glæder sig til.

Mange venlige hilsener Frits Mønsted frits@fejoe-feriecenter.dk Tlf. og sms 3055 0350.

De sidste penge, vi manglede, har vi været så heldige at få dels fra Fejø Erhvervsråd og dels fra Fejøfonden. Vi siger tusind tak for jeres velvillighed. Venlig hilsen BENTE BRUUN Formand

9


GRUBLERIER FRA ”MØLLENAKKEN” den 3. marts 2014. For nylig så jeg et tv-program, hvor en såkaldt antikvitetshandler skulle ud og finde ting i et dødsbo. Huset stod nærmest som om dets beboere bare lige var gået til købmand. Man så, hvordan han gennemgik skuffer og skabe og udtalte sig lidt nedsættende om mange af tingene, der i hans øjne ikke havde den store værdi. Alligevel drog han af med en større mængde, han nok mente kunne være en god forretning for ham. Alt det øvrige, han efterlod, skulle så ryddes af andre.

Fejø Mølle afholder Generalforsamling den 29. marts kl 14.00 i Møllen. Som et særligt punkt på dagsordenen er opdatering af vedtægterne , således at formålet afspejler, at møllen nu ikke længere er et reetableringsprojekt men en mølle i funktionsdygtig stand.

Dette program fik mange tanker i gang hos mig. Alt dette i et ganske almindeligt hjem, samlet med glæde af de afdøde gennem mange år, er altså efter andres mening ikke en dyt værd. Mit hus er fyldt til randen med noget tilsvarende og jeg holder af hver en stump. Hvad husbonden kalder det, skal jeg vist ikke skrive. Jeg er ikke god til at smide væk, men måske burde man selv sortere lidt mere, før andre skal ha’ al den ulejlighed. Nå, men i det mindste ved jeg da heldigvis ikke til den tid, hvad de siger undervejs !

Fejø Mølle fremstår nu i fuldstændig renoveret og i fuld driftsmæssig stand. Der er mulighed for at komme op i møllen og se maskineriet samt nyde den flotte udsigt over øen.

Møllen har første åbningsdag i 2014 på Turismens dag, den 24. maj. Herefter vil der som tidli-

I øvrigt er tv for tiden fyldt med enten programmer om antikvitetshandlere og kræmmere eller også om madlavning. Og så er der talkshows og quizprogrammer, hvor værterne morer sig rigtig meget. For ikke at tale om de evindelige genudsendelser.

gere år være åbent alle lørdage og søndage kl. 13.30 – 16.30 frem til udgangen af august. I skoleferien er der tillige åbent på hverdage, dog undtagen mandag.

Af fornøjelige ting har jeg deltaget i fællesspisningen samt i ”nytårskuren” på skolen og det var rigtig hyggeligt. I går var jeg til fastelavnsfest på skolen, hvor jeg er med i den musikalske gruppe, der spiller og synger til en masse gamle sanglege. De søde og flot udklædte børn gik op i dansen, mens det kneb med at få forældrene lettet fra kaffebordene.

Medlem af Fejø Mølle Fejø Mølle ønsker flere medlemmer. Kontingentet er 100 kr. om året. Beløbet indbetales til konto 0612 0006500528.

Og så er der jo stadig revyforberedelserne som vi er ved at kunne se en ende på. Der er fuldt hus lørdag aften og forhåbentlig kommer der også mange tilskuere om søndagen.

Bestyrelsen for Fejø Møllelaug.

I haven har erantis og vintergækker blomstret længe og påskeliljerne er godt på vej. Lærken er for længst ankommet. Jamen, hvor er det en skøn årstid, vi snart er midt i. Venligste forårshilsner BENTE BRUUN 10


Fejø lokalhistorisk Arkiv og Ă&#x2DC;museum 

Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x152;ͳ͝Ͳǥ͜͜͜͝ Â&#x2021;Â&#x152;Ă&#x17E;Â&#x201D;Â?Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x152;Â&#x192;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;ǤÂ&#x192;Â&#x2020;Â&#x2022;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x17D;Â&#x2C6;Ǥ͚͜͡ͳ;ͳͲͲÂ&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â?Â&#x2020; Â&#x2018;Â&#x160;Â?Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2021;Â?͚͜͡ʹÍ´ÍľʹͲÇŚÂ&#x2019;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2013;ÇŁÂ&#x192;Â&#x201D;Â?Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x2013;̡Â&#x2C6;Â&#x2021;Â&#x152;Â&#x2018;Â&#x2021;ǤÂ&#x2020;Â? Ă&#x2026;bningsĆ&#x;derimartsogapril:

Generalforsamling,mandagden17.marts, 2014,kl.19,00,iarkivet

AlleĆ&#x;rsdage,kl.19Ͳ22.

DagsordenifølgevedtÌgterne,§5: 1.

Valgafdirigent(ogreferent)

2.

AĹ&#x2021;ĂŚggelseafberetningforĂĽret

3.

AĹ&#x2021;ĂŚggelseafregnskabforĂĽret

4.

Behandlingafforslagframedlemmer

5.

FastsĂŚĆŠelseafkonĆ&#x;ngent(2015)

6.

Valgafbestyrelseogsuppleanter

7.

Valgafrevisorogsuppleant

8.

Eventuelt

 MedlemskabafstøƊeforeningen Deterstadigønskeligtatmedlemmerfornyer deresmedlemskabfor50,00kr.  Lolland-FalstershistoriskeSamfundudgavi sommeren2012sitjubilĂŚumsskriĹ&#x152; 

 DetermuligtatbetaleforindevĂŚrendeĂĽrskonͲ Ć&#x;ngent(kr.50,00)vedfremmødet. DerholdesforedragumiddelbarteĹ&#x152;ergeneralforsamlingen,kl.20,00iarkivet: PensioneretfolkeskolelĂŚrerPerHenriksenvil taleomemnetâ&#x20AC;&#x153;MitlivpĂĽFejøSkoleâ&#x20AC;?. VihĂĽberpĂĽetgodtfremmødeĆ&#x;ldeĆŠelokale bidragĆ&#x;lskolehistorienianledningaf200Ͳüret fordeførsteskolelovefra1814.Alleerhjerteligt velkommenĆ&#x;lforedraget,hvordervilbliveserͲ veretkaÄŤeogkage. 

NytiarkivetogmuseetFraConnieHansenharvimodtaget7mapper medbillederfrapĂŚreskuderne(1993Ͳ1998).Fra JohnLarsenharvimodtagetâ&#x20AC;?FjerkrĂŚ.Haandbog fordenprakĆ&#x;skeFjerkrĂŚholderâ&#x20AC;?,bindIͲIIihĂĽrd indbinding,udgivetpĂĽAlfredJørgensensForlag, København,u.ĂĽ.,391s.+492s.Visigermange takfordetmodtagne!

JubilĂŚumsskriĹ&#x152;etianledningafsamfundets100Ͳ ĂĽrsjubilĂŚumrummer100fortĂŚllingerafhistoͲ riskkarakterogkankøbesiarkivet.DeterenopͲ lagtgaveidĂŠĆ&#x;lhistorieinteresserede.  BAM

  11


Kirkesiderne For marts og april 2014 Bjarne Abildtrup Madsen (Ansvarshavende red.) Gudstjenestelisten: 2. s. i fasten, den 16. marts, kl. 14,00 3. s. i fasten, den 23. marts, kl. 10,00 og på Fejø Centeret, kl. 19,00

Provst Bjarne A. Madsen Storemosevej 109, 4944 Fejø Tlf. 54 71 31 00 E-post: bam@km.dk

Midfaste søndag, den 30. marts, kl. 14,00 ved Pia Pape

Formand Per Strunch, Strandvejen 3, 4944 Fejø Tlf. 59 43 74 15

Mariæ Bebudelse, den 6. april, kl. 10,00 Palmesøndag, den 13. april, kl. 10,00

Kirkeværge Elin Henriksen Herredsvej 132, 4944 Fejø Tlf. 54 93 62 09

Skærtorsdag, den 17. april, kl. 10,00 Langfredag, den 18. april, kl. 10,00

Kasserer Charlotte Skou Vestergårdsvej 1, 4944 Fejø Tlf. 54 71 35 35

Påskedag, den 20. april, kl. 10,00 og på Fejø Centeret, kl. 19,00 2. påskedag, den 21. april, kl. 10,00

Graver Hanne Humble Slettervej 12, 4944 Fejø Tlf. 54 71 34 89 Mobil 21 18 50 70

1.s.e. påske, den 27. april, kl.14,00 ved Pia Pape -------------------------------

Menighedsrådets kontaktadresser: E-post til menighedsrådet: 7667@sogn.dk Hjemmeside: http://sogn.dk/fejoe/

Kirkebilen er gratis og kører hver søndag og bestilles hos sp. på tlf. nr. 54 71 31 00.

--------------------------------

-------------------------------

Døde: Henny Lise Jeppesen, Dybvig Ulla Olsen, Holeby

Sognepræsten har fri fra 24. til 30. marts og fra 21. til 27. april. Embedet passes af sognepræst Pia Pape, Birket, tlf. 54 93 70 71.

--------------------------------

------------------------------Kirkekontakter:

12


Fælles forårsudflugt til:

Roskilde Vi besøger Vikingeskibsmuseet og Domkirken

Lørdag den 3. maj 2014 Med færgen afg. 650

Program: Afg. Fejø kl. 6,50 Afg. Kragenæs med bus kl. 7,15 Kaffepause undervejs. Besøg med guidet rundvisning på Vikingeskibsmuseet kl. 10,30 Rundtur på havn og museum på egen hånd 11,30 - 12,45 Kl. 13,00 – 14,00 spisning på Restaurant Snekken. Menu: platte

Kl. 14,30 – 15,30 Rundvisning i Roskilde Domkirke. Forventet Hjemkomst med færgen kl. 18,00 fra Kragenæs.

Pris: 300,00 kr. – man betaler selv for drikkevarer Tilmelding Senest 1. april 2014 Til: Bente Antonsen Tlf. 23 49 69 30 Tlf. 44 95 92 95 Mail – moelcon@mail.dk Arrangører:

Arkivet, Centerrådet, Fejøforeningen, Husholdningsforeningen, Menighedsrådet og Pensionistforeningen 13


Fejø Husholdningsforening afholder GENERALFORSAMLING Torsdag den 24. april 2014 kl. 19.00 på Kvasen Dagsorden iflg. vedtægter. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde senest den 10. april 2014 til Lisbet Høen-Beck Dybvigvej 10 eller på mail lisbethb@live.dk

NYT FRA DRIVKVASELAUGET Fejø Drivkvaselaug har afholdt general forsamling torsdag den 27 februar, der var 13 fremmødte. Der skulle vælges 2 nye medlemmer til bestyrelsen. Kasper Tøgern og Bernhard Jeppesen blev valgt. Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamling. Hans Chr. Nielsen blev Formand og Marie Bengtson blev ny kasserer og jeg blev næstformand. Vi arbejder hver lørdag fra kl. 09.30 – ca 12.00 hvis der er nogen der har lyst til at hjælpe med at klargøre bådene, da de skal i vandet den sidste weekend i april. Pinseturen går i år til Flensborg, hvis der er nogen der har lyst til en dejlig tur.

Afholder generalforsamling den 5. maj kl. 19.00 på Fejø Skole Gunnar Mortensen

Med venlig hilsen Viggo Møller Sørensen Næstformand

Solsort midt i måltidet Foto. Henning Dyrløv 14


Om tilflytning og fraflytning AF Mick Moloney

Mit indtryk er at mange ser på Fejø som en langsomt synkende skude, vi var 620 på et tidspunkt og nu er vi 460, cirka. Hvidløg

Men man kan også se det på en anden måde. I de 16 år jeg har boet på Fejø er ca 170 personer gået bort (i følge Bjarne Madsen 10- 12 personer om året). De unge mennesker, som er færdig med gymnasiet, HF eller folkeskolen er oftest nødt til at rejse til en større by for at tage uddannelse det er naturligt. Anslået 3 unge pr år, lig med 42.

Hvidløg tager kampen op med slidgigt. En kost der er rig på frugt og grønt og specielt, når den er fyldt med hvidløg og andre løgplanter, ser ud til at kunne forebygge gigt i hænder, knæ og hofter. Slidgigt er en af de store folkesygdomme og af samme grund søges der hele tiden forskellige midler til at forebygge og afhjælpe.

620 - 212 = 408 personer. Det vil sige at vi er langt flere personer, som bor på øen nu end hvis vi blot blev affolket ved naturlig afgang herfra.

I håbet om at kunne finde en fællesfaktor i kosten, har engelske forskere undersøgt den daglige kost hos 1000 kvindelige tvillinger i op til 9 år. Undersøgelsen konkluderede, som andre tidligere undersøgelser, at D-vitamin har en beskyttende effekt, ligesom de antioxidante vitaminer E, C og betakaroten også beskytter knoglerne.

Jeg har ført en liste gennem årene over dem, som jeg kender der er flyttet herfra og dem, som er flyttet til. Listen over tilflyttede er meget længere end listen over fraflyttede. Desuden bor der 54 børn/unge på øen lige nu.

Hvidløg trådte dog tydeligt frem på scenen. Det lille løg indeholder store mængder af stoffet diallyl disulfid. Netop dette stof viser sig at kunne modvirke et aktivt knoglenedbrydende enzym, kaldet metalloproteinase. Andre typer løg indeholder også diallyl disulfid, dog i mindre mængder.

Det kunne være selvforstærkende på en negativ måde, hvis mange af os der bor her, ser Fejø som et sted, der er på vej ned. Mange af de unge, som vi lærer at kende gennem WWOOF kulturudveksling og for eksempel også de antropologistuderende synes at Fejø er et interessant sted. Flere unge familier har fået arbejde hos Laust, andre klarer sig på anden vis.

Kilde: www.urteskolen.com Obs.: Informationerne er ikke ment som behandlingsforslag. Vi har haft generalforsamling og bestyrelsen er suppleret op med nye, friske kræfter. De første unge mennesker, der hjælper til i haven, ankommer først i marts og så går det løs. 1. maj åbner haven atter for daglige besøg kl 9 – 17.30 samt efter aftale. Der er gratis adgang og man er velkommen til at sidde i Haven og nyde en kop te. Den første lørdag i hver måned er der BRUG HAVEN dag, alle er velkomne. Følg med på hjemmesiden helbredendehave.dk

Med venlig hilsen Mick Moloney, Fejø Retreat, Storemosevej 32

Bestyrelsen.

15


Visionsværksted ø-politik Lørdag den 30. august kl. 9.30 - 15 på Fejø Skole Vi gentager succesen med Visionsværkstedet i 2013 og gennemfører et Visionsværksted med temaet ø-politik for Fejøboere og andre med tilknytning til øen. Du kan være med til at forme udviklingen inden for de områder, som du synes er vigtigt og betydningsfuldt for netop dig og dine.

Fejø Omstilling er blandt flere andre ting i gang med højskoleprægede aktiviteter

Kom glad og deltag i Visionsværksted ø-politik kom og giv dit bidrag til hvordan ø-politikken skal forme sig, når din stemme bliver hørt.

25. maj: TEMAdag om Omstilling på Fejø skole.

Visionsværksted ø-politik har fokus på deltagernes input i form af de ønsker, drømme og visioner, som de gerne vil have er styrende for øudviklingen.

"Igår bæredygtighed - idag resiliens". Med baggrund i Rob Hopkins Ph.d. afhandling redegør Niels Johan Juhl-Nielsen for betydningen af "resiliens" som det begreb, der giver omstillingsarbejdet perspektiv. Rob Hopkins er grundlægger af Transition Towns-bevægelsen, der i Danmark og på Fejø er blevet til Omstillingsbevægelsen.

Du kan således være medbestemmende på de områder, der skal satses på, på Fejø. Du har medindflydelse på hvad der skal ske hvor, hvordan og hvornår – måske også på af hvem. Som sidste år vil Connie Reidun Steffensen planlægge og facilitere processen i samarbejde med Jane Pørtner

Niels Johan Juhl-Nielsen er medstifter af Omstilling Danmark. Derefter oplæg om det særlige ved bæredygtighed på en ø ved Jørgen Rasmussen, OmøFælles frokost Samtalesalon ved Kirsten Sydendal om demokrati, særligt i realtion til bæredygtighed.

Mød frem og giv dit bidrag til den retning du gerne vil have, at Fejø bevæger sig. Giv din drøm om Fejø til Fejø på Visionsværksted ø-politik. Der vil være tilmelding en uge før med mulighed for at bestille sandwich kr. 50 ved tilmeldingen. Mere om alt det konkrete senere.

Uge 28: Permakultur- og Omstillingsuge, i år med bygning af passiv solvarme tørreovn til urter og frugt.

Connie Reidun Steffensen Februar 2014

Til efteråret har vi en dag om omstillingsdag med Erik Lemcke samt et weekend kursus om bæredygtig økonomi, mere om begge ting senere. Eller kig ind på hjemmesiden fejoeomstilling.dk

For bestyrelsen, Anne Moloney

16


Grundejerforeningen "Vestergård" Fejø v. formand Stig Kristiansen, Bolbrovej 37, 4700 Næstved Tlf. 5155 5005 mail: milligolds@gmail.com

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling på Fejø Skole lørdag den 10. maj 2014 klokken 10.00

DAGSORDEN: 1. 2. 3. 4.

Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Fremlæggelse af det reviderede regnskab Forelæggelse af budget, herunder forslag til kontingent og afgifter og bestyrelsesvederlag 5. Valg af bestyrelse, revision samt suppleanter 6. Indkomne forslag 7. Eventuelt (alle emner kan diskuteres, men der kan ikke træffes beslutninger) • Lodtrækning om 5 medlemskaber af Fejøforeningen blandt de fremmødte

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes fremsendt skriftligt til bestyrelsen senest den 1. april 2014, jævnfør gældende vedtægter § 5, Ordinær generalforsamling. Valg til bestyrelsen jævnfør vedtægternes § 7, Bestyrelse og revision. På valg er formand samt l bestyrelsesmedlem. Endelig dagsorden vedlagt eventuelle forslag samt revideret regnskab udsendes senest den 25. april, jævnfør vedtægterne§ 5, Ordinær generalforsamling.

På bestyrelsens vegne Stig Kristiansen

17


Fejø skole i dag og i fremtiden

Fællesspisning Hej alle sammen, der er fælles spisning på skolen lørdag d. 29 marts kl. 17. 45. Hvis du/I vil med, skal vi vide det senest torsdag d. 27 marts. Alle er velkomne, også ikke fastboende. Man melder sig til hos Lene Højer, mail: lenehojer@yahoo.dk eller ring til Sonja Sæmundsen, telefon: 29405730.

Hvad fortæller vores fælles drømme os om Fejø skole? Den 8. februar inviterede Anne Moloney og Susanne Lautrop til Drømmeseminar i dag og fremtiden. Tolv initiativrige og engagerede fejøboere deltog. Resultatet indtil nu ligger på en særlig blog oprettet til formålet ” Skole skole – øens hjerte” fejoeskoledroemme.wordpress.com.

Til dem som ikke ved det, - man medbringer selv alt det som man skal bruge, dvs. bestik, service, kaffe og andet drikkelse osv. Det bliver et sammenskudsgilde, hvor man har med til eget forbrug og helst lidt mere så at de som ikke kan overkomme at lave mad, ikke bliver væk af den grund. Folk som ikke kan transportere sig selv kan blive hentet, hvis de beder om det. Der er masse af Lego, som børnene kan lege med. Hvis vi er heldige, som de andre gange, er der nogle som bager kager til kaffen.

Vi fortsætter denne spændende proces med et drømmeværksted som handler om hvilken skole, der kunne være interessant på Fejø i fremtiden. En skole både for fejø børn og for andre der gerne vil komme til Fejø og lære noget. Tirsdag den 8. april kl. 17.30, inviterer vi derfor til et nyt drømmeværksted på Fejø Skole. Denne gang starter vi med at spise sammen, og vi slutter kl. 21. Tilmeld dig senest den torsdag den 3. april til susannelautrop@gmail.com eller facebook Fejø skole nu og fremtiden. Detaljeret program følger efter tilmelding.

Kl.15. 00 er der brug for en person med bil og anhænger til at hente borde fra præstegården. Ud over chaufføren er der brug for en person til. Mike og Mick vil også være med til det. Det tager ca. 50 minutter. Kl.16. 15. vil der være brug for 3 personer til at hjælpe med at arrangere borde og stole i salen, og til at lægge duge på, og pynte bordene. Ved aftenens slutning, plejer det ikke at være et problem med at dem som er tilbage, slår bordene sammen og afleverer stolene i køkkenet. Kl. 11 søndag morgen vil der være brug for 1 person med bil og anhænger, plus 2 personer som sammen med Mike skal være med til at aflevere bordene. Det tager ca. 30 minutter. Der er også brug for 1 person som sammen med Mick der vil sørge for at der er rent og ordentlig når vi forlader skolen. Det tager ca. 45 minutter. Du kan melde dig til en opgave ved at e-maile til Mick: mick.moloney@gmail.com eller ringe på tlf. 60636754. Mange hilsener fra arrangørgruppen, Sonja, Frits, Mick og Lene. PS: Husk indesko pga. trægulvet. Næste Fælles spisning bliver lørdag d. 31. maj.

18


OPSLAGSTAVLEN Grundlæggende tekstformatering.

Redaktionens Billeder Bladet kunne bruge nogle ”Tidløse” billeder til at illustrere artiklerne. Nogle gode billeder af skolen og fra Dybvig, af både, af gamle træer, af landskaber og af dyr (f.eks. et par skudte der ligger på parade til jagtforeningens artikler). Portrætter til artiklerne vil være velkommen, især for og af, tilflyttere.

Når du skriver en tekst og gerne vil stille det pænt op, er der nogle få grundlæggende regler det er godt at følge. Og hvorfor nu det, kunne du jo spørge? Og svaret er, at du skriver i et format (ofte brevlignende A4, som er standard i alle office-pakkerne) mens jeg laver det i 2 spalter, som er standard i Fejøbladet, og bliver derfor nødt til at omforme teksten. Og hvorfor er det det, kunne du jo så spørge? Og det er ganske simpelt fordi man kan have mere tekst ved at der er mindre spildplads. Og desuden er det nemmere for øjnene at følge, hvis linjerne ikke er for lange.

Manglende foreninger Jeg er blevet gjort opmærksom på at der er foreninger der ikke er i listen side 2. Vil de berørte foreninger venligst skrive til fejoebladet@fejoe.dk med oplysning om : x Foreningens navn x Formandens navn x Kontakt tlf.nr og evt. e-mail adresse

Så formatering består i brug af: i Tabulator i Retur-tasten for nyt afsnit i Tomme linier i Fremhævning ved hjælp af tekststørrelse, Fed, kursiv eller understregning.

Henning redaktør

Vesterby vandværk Vesterby Fejø Vandværk har afholdt den årlige generalforsamling på Ny Kro.

Følgende er ikke hensigtsmæssig at bruge:

Formandens beretning blev godkendt, regnskabet blev godkendt og såvel Søren Berthelsen og Allan Glasdam blev genvalgt.

x x x

René Hansen, Kirkevej ønskede ikke at fortsætte som suppleant. I stedet valgtes Jan Norman Pedersen.

Flere mellemrum (brugt som indrykning) Farve-fremhævning (bladet bliver trykt i gråtoner, så det giver ingen mening). Tvungen linjeskift (hvis du ej ved hvad det er, er det fint)

Bestyrelsen vil arbejde på fortsat "digitalisering" af ledningsnettet, ligesom der vil blive sat resurser af til at nedbringe vandspildet.

Redaktøren takker hvis du overholder disse få retningslinjer.

Allan Glasdam

Henning

Annoncer

19


Letkøb Købmanden Henrik og Nellie Hesselberg Herredsvej 259 Telefon 54 71 30 47 Mandag til torsdag: 8.00 - 17.30 Fredag:. 8.00 - 19.00 Lørdag-søndag: 8.00 -13.00

Hannes Have og Klinik Velværemassage Kropsterapi Healing Besøgshave Rundvisninger Kurser i haven

Hanne Oustrup Slettervej 35, 4944 Fejø 30594105 hanneoustrup@gmail.com

Besøg cideriet på Slettervej: Info@fejoecider.dk Find forhandlere på: www.fejoecider.dk

20


Klostergade 13 - 4900 Nakskov

Sommerhus udlejes Herredsvej 243 50 m2 fordelt på, dejligt soveværelse og stue med udsigt til vandet samt åbent køkken og toilet med brusebad. Opvaskemaskine og fjernsyn. 5 minutters gang til købmand. 400 kroner pr. dag Forbrug afregnes med 3 kroner pr. kilowattime. 21


Din daglige busforbindelse kommer overalt overkommer alt næsten

Fejø-Bussen 30 54 49 40 Kører kun på hverdage

GRATIS Butik COX ORANGE Herredsvej 273, 4944 Fejø Vi tilbyder bl.a. brugskunst, værtindegaver, ’antikke’ og nye varer, te, nyt tøj og velholdt genbrugstøj. Åbningstider: Ti: 11-15, on: 10-15, to: 10-15 Lø (ulige uger): 11-15 Vi modtager gerne: Pænt, rent, brugt tøj, genbrugsmøbler og -ting.

22


23


Isskruning ved Sletteren Fotos: Hanna Melin Forår på havnen

Christines nye farve? FEJØ ønsker sig helt gratis færge, efter det svenske Vejfærgesystem”. “ Det må ganske enkelt ikke være dyrere at bo på Fejø end på fastlandet “ Svend A Christensen og Jørgen F. Jensen

Fejøbladet - 2014 - 02 - Marts 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you