__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

TÆNK GRØNT – TÆNK

FAABORG-MIDTFYN

Faaborg-Midtfyn_Tænk-grønt-folder_JUNI-2020.indd 1

14-07-2020 19:08:12


Tro, Håb & Handling

Tænk grønt Tænk Faaborg-Midtfyn Radikale Venstre Faaborg-Midtfyn kæmper for at gøre vores dejlige kommune grønnere, friere og stærkere i hele vores kommune fra Årslev til Horne og fra Nr. Broby til Faaborg. For os handler god kommunalpolitik om at skabe løsninger, der får den nære hverdag til at fungere for borgerne – også på det grønne område. Det kunne fx være den allerede vedtagne affaldsordning, der er et godt skridt på vejen, men vi skal være mere ambitiøse. Det gør vi ved at tænke nyt. For vi er ikke tilfredse med at opretholde og forsvare status quo. Radikale Venstre vil være drivkraften for en grøn forandring i Faaborg-Midtfyn. Vi er partiet, der skiller sig ud i byrådet ved at gå forrest og finde nye løsninger på det grønne område med borgere, organisationer, eksperter og kommunalbestyrelsesmedlemmer fra andre partier. Uanset hvilken partifarve de har. Vi tror på, at lokal politik skal udøves sammen med de borgere i Faaborg-Midtfyn, som det berører. Vores politik føres åbent, inddragende og med afsæt i vores tydelige socialliberale og grønne værdier. Det giver mening, og det skaber tillid.

ET GRØNNERE FAABORG-MIDTFYN Mange borgere i Faaborg-Midtfyn er bekymrede over, at vi ikke gør nok for at bekæmpe klimaforandringerne og at vores fælles natur har det dårligere år for år. De frygter at vores børn kommer til at betale en høj pris for den manglende handling i disse år. Oven på den varme sommer i 2018 og den milde, regnfulde vinter i 2019/2020, er klimaforandringernes alvor ved at være tydelig for alle. For oversvømmelser og tørke er konkrete konsekvenser af klimaforandringer, som mærkes også hos os lokalt. Danskerne kræver en ny ambitiøs retning på klimaområdet. Det var tydeligt efter folketingsvalget i 2019, der gav partierne med høje grønne ambitioner et flertal til at sætte handling bag ordene. Valget til kommunalbestyrelsen i 2021 er også et grønt valg. For spørgsmålet er, om regeringen har gjort nok for at indfri de flotte ord fra valgkampen og forståelsespapiret?

Faaborg-Midtfyn_Tænk-grønt-folder_JUNI-2020.indd 2

14-07-2020 19:08:18


Badesø ved Sdr. Nærå

Faaborg-Midtfyn_Tænk-grønt-folder_JUNI-2020.indd 3

14-07-2020 19:08:21


Og spørgsmålet er, om der er sat nok fart på den grønne omstilling i vores kommune? Det mener vi i Radikale Venstre i Faaborg-Midtfyn godt, at vi kan gøre bedre. Vi mener, at vi kan gøre langt mere lokalt for at tænke og handle grønt. Det giver mening – både for os borgere i Faaborg-Midtfyn, vores natur og for den globale kamp mod klimaforandringer. Ligeledes løses mange klima-, miljø- og naturudfordringerne bedst ved at Faaborg-Midtfyn kommune tager et grønt lederskab i tæt dialog med nationale og regionale aktører. Faaborg-Midtfyn Kommune er tæt på borgerne. Sammen vi kan flytte adfærd i en grønnere retning. Vi har lang erfaring med at skabe løsninger i samarbejde med borgere og virksomheder og det skal vi gøre endnu mere.

LAD OS BRUGE VORES GRØNNE HÅNDTAG Radikale Venstre Faaborg-Midtfyn tror på, at vores kommune har en central rolle at spille i at nå den nationale målsætning om at reducere CO2-reduktion 70% i 2030, ligesom beskyttelsen og udviklingen af vores lokale naturressourcer også bør være en topprioritet for den kommende kommunalbestyrelse, der vælges i november 2021. Faaborg-Midtfyn har mange håndtag at skrue på, når det handler om nå det fælles mål. Her er en række eksempler: • Faaborg-Midtfyn Kommune kan gå forrest ved at reducere sit eget co2-forbrug gennem bl.a. grønne anlægsinvesteringer, grønne indkøb og grønne køretøjer. • Faaborg-Midtfyn Kommune spiller en vigtig rolle i at påvirke borgernes adfærd. For eksempel kan vi fremme cyklisme ved at investere i gode cykelstier. Ikke bare i byerne, men også mellem hovedbyer, landsbyer og landdistrikter, så vores kommune bliver bundet sammen af et godt cykelstisystem. Dette vil også være godt for den grønne turisme i vores kommune. • Faaborg-Midtfyn Kommune har ansvaret for affald og genbrug, og vi kan sætte os mål om at blive bedre til at sortere vores affald og sikre mere genanvendelse. • Faaborg-Midtfyn Kommune kan igennem ejerskab af FFV Energi & Miljø A/S bidrage aktivt til den nødvendige omlægning af Danmarks samlede energiproduktion. Radikale Venstre i Faaborg-Midtfyn Kommune tror på, at et stort politisk engagement tillige med et solidt og tværgående samarbejde, er vejen til at nå målet om en CO2 neutral kommune i 2030. Der er imidlertid også brug for konkrete tiltag, der kan bringe os fra håb til handling, og derfor har vi udarbejdet dette katalog over politikker og konkrete tiltag.

Faaborg-Midtfyn_Tænk-grønt-folder_JUNI-2020.indd 4

14-07-2020 19:08:28


Supercykelsti Årslev

GRØNNE RADIKALE FORSLAG Radikale Venstre Faaborg-Midtfyn har en lang række lokale forslag, som vi går til valg på at realisere i KV21

1. Ny klimapolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune Vi skal udarbejde en ny klimapolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune. Her skal vi opstille mål for, hvornår vi skal være CO2 neutrale? Jo før, des bedre. Det Radikale Venstre foreslår 70 % CO2 reduktion i 2025 og en 100% CO2 neutral kommune i 2030. Vi skal indgå i tværkommunale samarbejder om den store opgave. Ligeledes skal der indgås partnerskaber med landbrugets organisationer mfl. Et særskilt mål i dette arbejde er at borgere, lokalråd, institutioner, som vi oplever er optagede og engagerede i den grønne dagsorden, inddrages i lokale løsninger og får mulighed for at bidrage efter bedste evne.

2. Et permanent politisk Klima, Natur og Verdensmålsudvalg Der er i foråret 2020 nedsat et midlertidigt verdensmålsudvalg, hvor radikale Venstre heldigvis sidder på formandsposten. Dette arbejde ønsker vi videreført i et permanent politisk udvalg efter KV2021

3. Ny indkøbspolitik med fokus på bæredygtighed Vi skal gå mod en langt større andel af økologi i vores kommunale køkkener og institutioner. Der findes forskellige certificeringer, der støtter op om at øge de økologiske indkøb.

Faaborg-Midtfyn_Tænk-grønt-folder_JUNI-2020.indd 5

14-07-2020 19:08:32


Erfaringer fra andre kommuner viser, at det er muligt inden for de eksisterende budgetter at købe økologisk ind. Dette fx med et øget fokus på lokale råvarer.

4. Flere cykelstier og en sundere kommune Der skal sættes yderligere fart på etableringen af cykelstier og cykelfremmende initiativer i Faaborg-Midtfyn Kommune. Derfor skal puljen til cykelfremmende initiativer øges, således at der minimum afsættes midler til to nye cykelstier i vores kommune om året. Ligeledes skal indsatsen for at få tildelt midler til cykelstier langs statslige veje opkvalificeres, såvi får sat skub i langt flere cykelstiprojekter. Det er godt for sundheden, for trafiksikkerheden og ikke mindst for en mere klimavenlig transport.

5. En verdensmålspulje, som kan søges til lokale projekter Lokalråd og lokale foreninger skal kunne søge en pulje, der understøtter arbejdet med FN’s Verdensmål. Det kan enten ske ved en udvidelse af kommunens eksisterende udviklingspulje, eller ved oprettelse af en helt ny verdensmålspulje.

6. Konkrete CO2-reducerende tiltag • Hjælp og vejledning til landmænd, der ønsker at omlægge til økologisk drift. På sigt skal landbruget være co2 neutralt. En vej at gå er via en omlægning til økologi. Oplysning er en helt afgørende faktor, når man skal tage store beslutninger og gå helt nye veje for ens virksomhed. Lad os samarbejde omkring de grønne ambitioner - landmænd og Faaborg-Midtfyn Kommune sammen. Er det et omlægningstjek, der skal til? Hvilket klimaaftryk sætter det enkelte landbrug og hvordan minimeres dette? • Plantning af flere træer og screening af områder til plantning af træer. Da vores ambition er, at der skal plantes flere træer i vores kommune. Træer binder co2, så vi skal have flere af dem. • Stoppesteder for bier og andre insekter vil bidrage til biodiversiteten i vores natur. Bier og andre insekter skal på banen og have bedre levevilkår. Derfor foreslår vi, at vi afdækker alle muligheder for etablering af bistoppesteder rundt om i vores kommune. Dette gerne i tæt samarbejde med lokalområder, institutioner og naturskoler. Man kan fx forestille sig at anvende busstoppestedernes tage til at så bivenlige planter. Kommunen råder over store arealer, der er udlagt som græsplæner. Disse arealer kan med fordel omdannes til blomsterenge til glæde for øjne og insekter. Det vil desuden minimere behovet for græsslåning.

7. Konkrete forslag til øget bæredygtighed • Anvendelse af engangsplastik i kommunale institutioner skal minimeres. Der skal opstilles årlige mål for mindskning af brugen af engangsplastik i offentlige institutioner. • Opstilling af ekstra ladestandere i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi skal styrke infrastrukturen i vores kommune, når det gælder styrkelse af grøn transport. Vi skal have flere elbiler på vejene. Derfor skal Faaborg-Midtfyn styrke overgangen fra fossile

Faaborg-Midtfyn_Tænk-grønt-folder_JUNI-2020.indd 6

14-07-2020 19:08:39


Dyreborg

biler til elbiler ved at opstille et antal offentligt tilgængelige ladestandere i vores kommune. • Årligt lokalt fødevaremarked. Fødevarer tæt på er bæredygtige. Vi skal have genindført et årligt lokalt fødevaremarked, hvor vores dygtige, lokale producenter får lejlighed til at brande deres produkter. • Kåring af årets bedste institution til CO2-reduktion. Det skal være sjovt og motiverende at arbejde med co2-reduktion. Derfor vil vi gerne give den institution, der målrettet og inddragende arbejder med konkrete tiltag, der mindsker udledningen af CO2. Det kan ske via undervisningsforløb i vores skoler, via inddragelse af elever, skolebestyrelser, forældrebestyrelser mm.

Faaborg-Midtfyn_Tænk-grønt-folder_JUNI-2020.indd 7

14-07-2020 19:08:43


GRØN

Radikale Venstre Faaborg-Midtfyn Juli 2020

Faaborg-Midtfyn_Tænk-grønt-folder_JUNI-2020.indd 8

Omslag: Ø-Færgen og udsigt til Bjørnø

14-07-2020 19:08:54

Profile for kirstenbekker

Radikale Venstre Faaborg-Midtfyn  

TÆNK GRØNT - TÆNK FAABORG- MIDYFYN Forfattere kommunalbestyrelsesmedlemmerne Søren Hillers og Anna Mette Skov Borring

Radikale Venstre Faaborg-Midtfyn  

TÆNK GRØNT - TÆNK FAABORG- MIDYFYN Forfattere kommunalbestyrelsesmedlemmerne Søren Hillers og Anna Mette Skov Borring

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded