Page 19

Studerende kan deltage i kurset om D-vitamin – gratis

FREDAG 10. NOVEMBER

800 kr.*

Kl . 9.30-12 NIKKB-KURSER GLA:D® Ryg – et tilbud til dine patienter med uspecifikke lænderygsmerter

D-vitamin og dets betydning Anbefalinger om D-vitamin diskuteres ofte. Hvad er facts, og hvad er ikke? Kurset opdaterer dig på den nyeste viden om D-vitaminmangel og -forgiftning relateret til forskellige aldersgrupper. D-vitamin og dets betydning for muskel- og knoglesundhed og -sygdom hos børn, gravide og andre voksne, herunder: •G  enkendelige symptomer på D-vitaminmangel, hvordan genkendes disse i klinikken og gennem parakliniske undersøgelser? •B  ehandling og anbefalinger forhold til D-vitaminmangel. Anbefalinger i forhold til D-vitaminindtag relateret til forskellige aldersgrupper, herunder normalværdier relateret til de forskellige aldersgrupper. D-vitaminforgiftning og knogler: genkendelige symptomer herpå og behandling samt anbefalinger i forbindelse hermed.

GLA:D®-behandling for hofte og knæ er udbredt i hele landet og udvikles nu også til et tilbud for uspecifikke lændesmerter under navnet GLA:D® Ryg, som du kan læse om på side 40. Kurset giver en appetitvækker i GLA:D® Ryg-kurserne, der vil blive udbudt fra begyndelsen af 2018 på Syddansk Universitet til kiropraktorer og fysioterapeuter, der vil inddrage nyeste viden i deres tilbud til rygpatienter igennem patientuddannelse og vejledning af træningsforløb. Kurset er for dig, der vil inspireres til at understøtte dine patienters egen håndtering af rygsmerter, og for dig, der vil finde ud af, om GLA:D® Ryg skal være et tilbud på din klinik. U N D ERV I S ER : Alice Kongsted, kiropraktor, seniorforsker, NIKKB og lektor, Idræt og Biomekanik, SDU Inge Ris Hansen, fysioterapeut, post doc., Idræt og Biomekanik, SDU

U ND ERVISER : Henrik Thybo Christesen: overlæge, professor, ph.d.

250 kr.

Kl . 12-13.30 Frokost

Kl . 13.30-17 MEDLEMSARRANGEMENTERGratis For ansatte SÅDAN FÅR DU PATIENTERNE TIL AT GØRE DET, DU ANBEFALER

For studerende BRÆND IGENNEM – OVER FOR PATIENTER ELLER CENSORER

Som klinikejer står du ofte stå i situationer, hvor kommunikation med dine medarbejdere har afgørende betydning for, hvordan arbejdsopgaverne løftes. Klar, motiverende kommunikation har også betydning for samarbejdsforhold, interpersonelle relationer og ”tonen” på klinikken. Lær om: • Hvad der skal til for at få alle på ”A-holdet” • Mennesker motiveres forskelligt, derfor er det vigtigt at kende dit teams motivationsprofil • Værktøjer til klar og målrettet kommunikation • Det konstruktive samarbejde • De vigtigste spørgsmål du kan stille • Konfliktfyldte situationer – lær at skabe ”win/win”

Nudging kan være redskabet til at få dine patienter til at gøre det, de godt ved, er nødvendigt, og som du rådgiver dem i, men som alligevel er svært at holde fast i. Nudging er et nyt begreb, som på kort tid har fået stor gennemslagskraft, og som handler om at hjælpe sig selv og andre med at træffe de rigtige valg og nemmere få gjort det rigtige i en travl hverdag. Du vil lære om bevidst og ubevidst adfærd og få en viden om, hvorfor mennesker tager notorisk dårlige beslutninger. Du vil lære at bruge nudging, som en indirekte kommunikationsform, der med små virkemidler skaber omtanke og mere af den adfærd, vi gerne vil have.

Hvordan kan du virke mere troværdig? Hvordan får du alle i publikum til at forstå dit budskab? Og hvordan får du styr på nerverne? Det og meget mere får du svar på i denne workshop, der arbejder med verbal og nonverbal kommunikation. Vi sætter fokus på dig som studerende og ser bl.a. på, hvordan du bedst møder dine første patienter og den hårde censor til eksamen. Workshoppen er bygget op af lige dele indlæg og øvelser, så du både får styr på teorien og afprøvet den praksis.

UN DERV I SER : Sagar Constantin, erhvervspsykologisk rådgiver, forfatter, underviser og certificeret konfliktcoach.

U ND ERVISER : Mettelene Jellinggaard, konsulent, forfatter, underviser og formidler

U ND ERVISER : Sabrina Vitting-Seerup, ph.d.studerende, foredragsholder og kåret som verdens bedste taler 2016.

Kl . 17 Sandwich

Gratis

Kl . 18 Inspirationsoplæg for alle

Gratis

Kl . C A . 20.30

Tapas og hygge – bus kører studerende til hytte

LØRDAG 11. NOVEMBER Kl . 9

Dagsorden sendes til alle deltagere senest 1. november

Registrering og morgenmad

Kl .10 Generalforsamling Kl . 12

Frokost

Kl . 19

Årsfest 2017

Gratis

*Deltager du både formiddag og eftermiddag – og virker i primærsektoren – kan du søge kompensation for tabt arbejdsfortjeneste hos Kiropraktorfonden: www.danskkiropraktorforening.dk/efteruddannelse

Gratis Gratis 250 kr. 895 kr. Der tages forbehold for ændringer.

LÆS GENERALFORSAMLINGSGUIDEN PÅ DE NÆSTE SIDER

For klinikejere FÅ ALLE MEDARBEJDERE MED PÅ A-HOLDET

Kiropraktoren nr. 3 2017  

Sep 8, 2017

Advertisement