Page 16

fOLkemØDet

Går du til alternativ behandler, står du alene

1 Det’ 16. juni. Sundhedsteltet på Folkemødet er fyldt til randen. Søs Egelind siger velkommen til Dansk Kiropraktor Forenings debat om, hvem der skal bestemme i sundhedsvæsenet: fagpersonernes fornuft eller politikernes følelser.

Foto: Scanpix. TSC

16

3

4

Debatten tager fat i argumenterne for og imod den nye lov, som giver alternative behandlere og fysioterapeuter lov til at manipulere rygsøjlen – stik mod anbefalinger fra bl.a. Sundhedsstyrelsen, Lægeforeningen og Styrelsen for Patientsikkerhed.

”Er man patient, når man går til alternativ behandler?” spørger jane Heitmann (V) resten af panelet og svarer selv: ”Man er kun patient, når man går til det autoriserede sundhedsvæsen.”

6

7

Det er derfor registrerede alternative behandlere skal skilte med, at de har en ansvarsforsikring, er jane Heitmanns modsvar. Søs Egelinds respons til dét medfører debattens største latterbrøl: ”Det kan man jo ikke se, når man blind og døv af smerte går ind til en behandler!”

Gigtforeningens direktør Mette Bryde Lind giver heller ikke meget for de alternative behandleres ansvarsforsikring: ”Skal patienterne så selv køre en civilretslig sag?,” spørger hun, med henvisning til, at det nærmest er umuligt at få medhold i en sag, hvor der hverken er skrevet journal eller andet bevis for, at der er blevet begået fejl.

8 Lone Kousgaard jørgensen opsummerer sit budskab med en skarp holdning: ”Kritisk sans hos politikerne er et gode, men jeg synes, der er en voksende tendens til, at fakta kan diskuteres og relativeres – eller helt ignoreres. Og jeg bryder mig ikke om, at politikerne i nogle tilfælde er fuldstændig uimodtagelige for faglige argumenter.”

Kiropraktoren nr. 3 2017  

Sep 8, 2017

Kiropraktoren nr. 3 2017  

Sep 8, 2017

Advertisement