Page 12

HVaD NU,

KiROPRAKTORER? Hvad skal vi arbejde med – og for – i Dansk Kiropraktor Forening de næste 5-6 år? Det spurgte vi medlemmerne om, og mere end 200 fra hele landet gav deres input. Processen med målprogrammet 2018-22 er i sidste fase, og i, medlemmer, bliver præsenteret for det til kredsforeningernes generalforsamlinger i slutningen af september og i starten af oktober.

Af Christian Ankerstjerne, DKF’s sekretariat

– Vi er ikke helt i mål endnu, så det kan vi ikke løfte sløret for, men vi har taget medlemmernes mange input meget alvorligt i vores arbejde med at skabe nogle mål og visioner for de kommende fem år, fortæller Dorthe Schøler Ziegler fra DKF’s bestyrelse. Hun har ansvar for at drive projektet. – i arbejdsprocessen har det været tydeligt, at mange medlemmer har udtrykt et stærkt ønske om formidling af kiropraktorernes identitet. Der er til gengæld kommet meget få input til, hvad netop denne identitet egentlig består i – og vi har i arbejdsgruppen diskuteret dette ganske grundigt, siger Dorthe Schøler Ziegler. Det bør stå klart både indadtil og udadtil, hvad det er for en position i samfundet, kiropraktorerne ønsker at indtage og være kendt for. Spørgsmålet er så – hvordan skal kiropraktorerne nå derhen – ikke nødvendigvis fagligt, for der er de allerede, men i omverdenens øjne. Blandt beslutningstagere. Samarbejdspartnere. På uddannelsesinstitutioner. Og ikke mindst: hos patienterne. – Min tolkning er, at der er en oplevelse blandt kiropraktorerne af, at de ikke indtager den rolle i sundhedsvæsnet, de føler, faggruppen er berettiget til. Og det peger måske netop på, at vores identitet som faggruppe ikke er entydig eller veldefineret, siger Dorthe Schøler Ziegler.

Den brændende platform Heldigvis har langt de fleste kiropraktorer i Danmark det godt med gode velfungerende klinikker og et godt pa-

12

K i r o p r a K t o r e n

/SEPTEMBER

2 0 17

tientgrundlag. År efter år stiger antallet af patienter mere end antallet af nye kiropraktorer – så der bliver travlere og travlere i de danske kiropraktorklinikker. – Skal man pege på et presserende problem for os kiropraktorer, er det, at vi ikke er nok. Og det betyder, at vi ikke er i stand til at fylde stillingerne op – hverken i klinikkerne så snart vi forlader de større byer, og slet ikke de offentlige stillinger, der slås op. Og det kan være begrænsende for vores visioner, fortæller Dorthe og fortsætter: – i arbejdsgruppen har vi drøftet, hvad der er at gøre ved det, og hvordan foreningen skal søge at løse den udfordring. Skal vi have flere uddannelsespladser eller importere kiropraktorer fra fx norge – eller er det nok at arbejde for et lavere frafald på studiet? Det er ikke noget, jeg eller arbejdsgruppen har et svar på, men det er noget, bestyrelsen skal arbejde for at finde ud af.

Mere samfundssind Hele debatten om identitet hænger sammen med spørgsmålet om, hvor meget kiropraktorer skal engagere sig i sundhedsvæsenet og resten af samfundet. Skal de isolere sig i deres klinikker og behandle de patienter, der kommer ind af døren – eller skal de være med til at rokke ved sundhedsvæsenets udformning og tage aktiv del i løsningen af samfundets udfordinger? – Mange af de input vi har fået, er meget konkrete i forhold til kiropraktorernes hverdag. Men det vi har bedt arbejdsgruppen om, har været at tænke lidt længere og tænke mere på store linjer end konkrete quickfixes, slutter Dorthe Schiøler Ziegler.

Kiropraktoren nr. 3 2017  

Sep 8, 2017

Advertisement