Page 8

[SPOT

PÅ PATIENTOPLEVELSE

]

Kiropraktorpatienter adskiller sig ikke væsentligt fra andre patienter, men bruger måske nettet mere Hvordan stemmer den nye viden om kiropraktor­ patienter overens med, hvad eksperter ved om danske patienters møde med sundhedsvæsenet? Af Tanja Skov Carlsen, DKF’s sekretariat

Patienteksperten:

”Noget af det, vi ser, der især skaber værdi, er kommunikation og kontinuitet”

Helle Max Martin er ansat i Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet som projektleder for Det brugerinddragende hospital: ”Det viser sig på tværs af faggrupper, at de sekundære ting: observationer af omgivelser, muligheder for privat samtale, hygiejne m.v., danner grundlag for patienternes vurdering, når de ikke har kompetencer til selv at vurdere behandlingen.

8

Helle Max Martin er antropolog og har arbejdet med kvalitative undersøgelser af patientoplevelser i mange år. Hun er ansat i Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet, hvor hun er projektleder for Det brugerinddragende hospital – et projekt, der har til formål at implementere metoderne fælles beslutningstagning og brugerstyret behandling på Aarhus Universitetshospital. Hun nikker genkendende til hovedkonklusionerne fra den ny undersøgelse af kiropraktorpatienternes oplevelse. – Det viser sig på tværs af faggrupper, at de sekundære ting: observationer af omgivelser, muligheder for privat samtale, hygiejne m.v., danner grundlag for patient­ernes vurdering, når de ikke har kompetencer til selv at vurdere behandlingen, fortæller hun. En ting skiller sig dog ud, påpeger hun:

K I R O P R A K T O R E N

/

S E P T E M B E R

2 0 16

– Det er interessant, at kiropraktor­patienterne undersøger klinikkens omdømme på internettet. Det er (endnu) ikke noget, patienter med tilknytning til det offentlige sundhedsvæsen taler særlig meget om, og det handler måske om den brugerbetaling, der følger med kiropraktisk behandling. Det er mange forskellige ting, der betyder noget for danske patienter, når de ­møder sundhedsprofessionelle, men en ting er særlig værdifuldt for dem: – Noget af det, vi ser, der især skaber værdi, og som også er genstand for meget debat og undersøgelse, er k­ ommunikation og kontinuitet. Det betyder meget for patient­erne, at den sundhedsprofessionelle møder dem med respekt, lytter til dem, forklarer diagnose og behandling, og taler et klart sprog, som ikke er spækket med fagudtryk, og dette aspekt optræder også i

kiropraktorundersøgelsen, fortæller Helle Max Martin. Hendes viden stammer primært fra syge­husvæsenet, og hun bemærker, at der er en forskel mellem dét forløb, man har i det regi sammenlignet med dét, man har hos en kiropraktor: – Mange patienter lægger vægt på at have en fortsat relation til deres sundhedsprofessionelle – det er frustrerende at skulle genfortælle sin historie hele tiden og møde nye ansigter. Hos kiropraktoren har patienten et forløb hos samme behandler. Man kan overveje, om ikke det er en af de ting, der giver høj tilfredshed.

Videncenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet hører under Danske Patienter: www.vibis.dk

Kiropraktoren nr. 3 2016  

Kiropraktoren nr. 3 2016

Advertisement