Page 50

kreds Nyt fra din

KKF NORDJYLLAND

KKF HOVEDSTADEN

Formand Susanne Bach:

Formand Jan Enggaard Jensen:

Så er vi i gang efter ferien. Det første møder bliver 5. oktober, hvor DKF kommer forbi med OKroadshow om de igangværende forhandlinger. Mødet er målrettet vores kreds og KKF Midtjylland, og holdes i Randers kl. 18.30. Du får præsenteret temaerne, får en status på forhandlinger og kan komme med input. Nærmere info om program m.v. kommer på DKF Forum i vores klub. Der er ikke generalforsamling i år, da det kun er hvert andet år.

30/8 holdt vi i bestyrelsen det første møde i efteråret. På dagsordenen var planlægning og koordinering af efterårets møder. NIKKB kommer til at byde ind med roadshows og afhængigt af emner og tidspunkt for disse vil vi tilrettelægge vores program. I regionens samarbejdsudvalg og implementeringsudvalg skal vi lægge sidste hånd på den kommende praksisplan, der kommer til at gælde fra april 2017. Den har været i høring hen over sommeren hos relevante parter. DKF holder OK-forhandlingsroadshow målrettet vores kreds og KKF Sjælland 13/10 kl. 19 i Roskilde.

KKF MIDTJYLLAND

KKF SJÆLLAND KKF SYDDANMARK Formand Henrik Frederiksen: Efter en sommer hvor folk har holdt gang i klinikkerne, starter vi op med Region Midtjylland, der arrangerer en konference med rygsmerter som tema 22. september kl. 13 - 18.00 på Aarhus Universitetshospital, Skejby. Auditorium A, Hovedindgang 6 Palle JuulJensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N. Erfarne klinikere fra praksissektoren, sekundærsektoren og forskere - heriblandt kiropraktorer - vil give oplæg. 5. oktober i Randers kl. 18.30 holder DKF OK-forhandlingsroadshow målrettet vores kreds og KKF Nordjylland. Hør om temaer, status fra de igangværende forhandlinger og kom med input. Senere i efteråret vil der komme roadshows, evt. kombineret med et mere socialt arrangement.

Find oversigt over KKF-bestyrelser og SU-repræsentanter: www.danskkiropraktorforening.dk/kkf På DKF Forum er du automatisk medlem af din kreds’ klub, hvor bestyrelsen kommunikerer fra: Find den under ’Min side’ eller ’Klubber’

50

K I R O P R A K T O R E N

/

S E P T E M B E R

Formand Kirsten Sillehoved:

Formand Sine Kiilerich: Vi er så småt i gang med forberedelserne til efterårets møder. 12. oktober kl. 18.30 i Middelfart holder vi roadshow sammen med DKF om de igangværende OK-forhandlinger. 22.11. afholdes road­showet om ”De Nye Kliniske Retningsliner for Lumbale- og Cervicale smerter”. Se nærmere information på DKF forum i klubben ’KKF SydDK-kiropraktorer’. Vi vil forsøge at krydre de to aftener med korte faglige oplæg. Et rekordstort antal studerende, 42, er startet på rygcenteret. Disse vil blive inviteret med til de relevante af vores arran­gementer, så der er mulighed for at møde kommende kollegaer. Tag gerne stilling til, om der er behov for tolkehjælp til patienter, I henviser til Rygcenter Syddanmark og få det skrevet i henvisningen. Det letter daglig­dagen for vores kollegaer i sekundær­sektoren.

2 0 16

Samarbejdsudvalget er blevet bedt om, at give høringssvar på Fysioterapeuternes Praksisplan. Alle i praksissektoren afgav svar på Kiropraktorernes Praksisplan, så derfor har vi bedt om at være med på høringslisten på de andres praksisplaner. Nis Alnor har skrevet et flot formuleret svar. Vi har dialogmøde i SU onsdag den 14. september, og onsdag den 2. november har vi SU-møde med politikerne. 13. oktober rammer DKF vores region med roadshow om de igangværende overenskomstforhandlinger. Vi skal tage stilling til ny ydelsesstruktur, krav om efteruddannelse, og hvad der jo ellers kommer op. Roadshowet afholdes sammen med KKF Hovedstaden i Roskilde kl. 19.

Kiropraktoren nr. 3 2016  

Kiropraktoren nr. 3 2016

Kiropraktoren nr. 3 2016  

Kiropraktoren nr. 3 2016

Advertisement