Page 48

 er i klummen ytrer specialister sig om H deres perspektiv på emner, som r­ elaterer sig til sundhed. I hvert nummer kommer en ny specialist til orde.

PERSPEKTIVET

World Federation of Chiropractic (WFC) har til opgave at samle og udvikle kiropraktorprofessionen samt sikre kiropraktorer indflydelse på sundhedsvæsenet specifikt og samfundet generelt, påpeger norske Espen Johannessen, forbundets nye præsident. Det var tidligere en næsten uoverkommelig opgave, for interne uenigheder stod i vejen for en fælles retning og fremskridt. Derfor er det først og fremmest Espen Johannessens sigte at styrke WFC som et fælleskab, der respekterer forskellige opfattelser. Læs her uddrag af en artikel, hvor han gennemgår sine indsatsområder.

”Et skridt ad gangen. Det er retningen, der er vigtig” Af kiropraktor Espen Johannessen, præsident for World Federation of Chiropractic

Udviklingen af vores fag har nok været langsom, men er gået i den rigtige retning. Bedre uddannelser og øget forskning har bidraget til, at vi er blevet mere synlige i sundhedssektoren. Men der er stor variation i, hvordan vi er indplaceret Som leder af WFC i de forskellige nationer. I de næste to år nogle lande er der to kiropraktorer til flere millioner er det vigtigt for indbyggere og ingen bemig at skabe en stemmelser, der regulerer langsigtet plan, eller beskytter vores virke. I der styrer vores andre lande er der en kiroprofession i en bæredygtig retning. praktor pr. 10.000 indbyggere, titelbeskyttelse og en offentlig universitetsuddannelse. Som leder af WFC de næste to år er det vigtigt for mig at skabe en langsigtet plan, der styrer vores profession i en bæredygtig retning. Selv om vi er 120 år, så er der ingen garanti for evigt liv. For WFC har uddannelse altid været centralt. Den akademiske stan-

48

K I R O P R A K T O R E N

/

S E P T E M B E R

2 0 16

dard, som vi har i dag, må ikke ændres. Den skal udvikles og forbedres. Uddannelsen skal give den studerende kendskab til nyeste viden inden for sundhed og kiropraktisk historie. Den skal gøre kiropraktoren i stand til at tage vare på patienter på en tryg og god måde. Kendskab til egne begrænsninger og andre fagdiscipliner er vigtig. Men vigtigst er evnen til kritisk tænkning. Hvis man klamrer sig til tidligere tiders læresætninger, vil vi let stagnere og miste indflydelse. Vi skal skabe kiropraktorer, der er problemløsere, og det gør vi ikke ved at servere færdige tankesæt. Ved at samle uddannelseslederne vil WFC skabe en diskussion af, hvordan uddannelser skal formes for at leve op til disse krav. Skal vi for alvor slå igennem som profession, må vi være med på alle niveauer. Unge kiropraktorer skal tilskyndes til at arbejde inden for andre områder end udelukkende privat praksis. Der findes gode eksempler, og de skal vidergives. De nationale foreninger har et ansvar her. De kender de lokale forhold og mulighederne derude. Det er spændende og udfordrende muligheder, som andre sundhedsprofessioner allerede har

udnyttet. Gennem dialog med de nationale ledere håber WFC at bidrage til en sådan udvikling. WFC har også til opgave at hjælpe lande, der er i gang med at opbygge en kiropraktorprofession. Vores mål er at bringe de rigtige mennesker sammen, så dem, der har brug for hjælp, får det fra dem med erfaring og succes. Det er kostbart, men som ambitiøs profession har vi ikke råd til at lade være. Vi har brug for at blive flere og kunne gribe flere muligheder. Efter selv at have været involveret i politik i næsten 30 år er jeg ydmyg i forhold til, hvor meget man kan opnå på kort tid. I Norge er der gået 10 år mellem hvert store fremskridt. Mange mindre mål er opnået i mellemtiden, og til sidst er det så kulmineret i opnåelse af et større og mere omfattende mål. På samme måde tænker jeg fra min nye formandsstol; et skridt ad gangen, det er retningen, der er vigtig.

Klummen er et uddrag af en længere tekst – læs hele artiklen her på DKF’s hjemmeside: www.kiropraktoren.dk

Kiropraktoren nr. 3 2016  
Kiropraktoren nr. 3 2016  

Kiropraktoren nr. 3 2016

Advertisement