Page 45

HUSK KURSET

KIROPRAKTORERNES VIDENSCENTER

Din vej til vigtig viden PÅ FA GL IG KO NG RE S

Lyt til NIKKB-forskere

NY

samarbejdsaftale er interessant for NIKKB Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) kan få stor nytte af en samarbejdsaftale indgået af Institut for Idræt og Biomekanik (IOB) på Syddansk Universitet og Canadian Memorial Chiropractic College (CMCC). Aftalen indeholder bl. a. planer om et samarbejde og udveksling på forskerniveau, der gør den interessant for NIKKB. Samarbejdsaftalen sigter således blandt andet mod samarbejde og fælles publikation af videnskabelige artikler om muskuloskeletal forskning, fælles ansøgninger om økonomiske midler til forskning og udveksling af seniorforskere institutionerne imellem. Jan Hartvigsen, professor og leder af forskningsenheden for klinisk biomekanik og seniorforsker på NIKKB, er den danske initiativtager til samarbejdet. Han glæder sig over aftalen og udtaler: - Vi har et globalt netværk af samarbejdspartnere indenfor muskuloskeletal forskning, og med CMCC’s dedikerede indsats indenfor forskning og evidensbaseret udvikling af kiropraktik, er det et perfekt partnerskab. Vores samarbejde vil øge mulighederne for forskning på højeste niveau, ligesom det vil give mulighed for udvekslingsophold for studerende på begge sider af Atlanten.

Efter seniorforsker ved NIKKB og lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik Lise Hestbæks deltagelse i en podcast på den amerikanske hjemmeside Chiropractic Science blev det i løbet af sommeren professor og leder af forskningsenheden for Klinisk Biomekanik og seniorforsker på NIKKB Jan Hartvigsens tur til at medvirke i en podcast. Jan Hartvigsen diskuterer evidensbaseret praksis. Han kommer blandt andet ind på følgende emner: 1. Hvad er evidensbaseret praksis? 2. Hvordan opbygger vi forskningskapacitet i kiropraktik (og hvad er barriererne)? 3. Den kiropraktiske profession. 4. Hvordan kan vi få forskningen ud til kiropraktorer og offentligheden? 5. Muskel-sundhed i forbindelse med generelle sundhed, og 6. den nuværende situation i Australien (pædiatrisk kiropraktik).

Hør, hvad Jan Hartvigsen har at sige om emnerne i podcasten her: www.chiropracticscience.com/podcast/ drjanhartvigsen/

Hvordan taler du med patienter om job og sygefravær? Spørgsmålet er fokus i et nyt NIKKBprojekt, der udføres i samarbejde med kiropraktorer fra Sverige og Norge. I Norge har kiropraktorer ret til at sygemelde deres pa-

tienter, mens dette ikke er tilfældet i Danmark eller Sverige. Projektet sammenligner, hvordan kiropraktorer i de tre lande håndterer sygefravær hos deres patienter, vha.

interviews og spørgeskemer. Seniorforsker Mette Jensen Stochkendahl er ansvarlig for projektet.

K I R O P R A K T O R E N

/

S E P T E M B E R

2 0 16

45

Kiropraktoren nr. 3 2016  

Kiropraktoren nr. 3 2016

Kiropraktoren nr. 3 2016  

Kiropraktoren nr. 3 2016

Advertisement